Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Înv.

: Stefana Radu
An şcolar : 2020-2021 Clasa : Pregătitoare A

SCHEMA ORARĂ
clasa PREGATITOARE

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea
ştiinţe ale 3 3 4
naturii mediului) 1 1
Stiinţele naturii 1
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare .2. 2 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice .2. 2 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“CUFĂRUL CU POVEŞTI” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


Scoala Gimnaziala Nr. 1 Înv. : Stefana Radu
An şcolar : 2020-2021 Clasa : Pregătitoare A