Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Găgeşti


Data: 09. 03. 2020
Clasa pregătitoare B
Profesor învăţământ primar Croitoru Elena-Andreea
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii
Unitatea tematică: ,,Preocupările noastre”
Titlul lecţiei: ,, Timpul/durata -anul, luna, săptămâna, ziua”
Tipul lecţiei: predare - învăţare
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice

Scopul: - însuşirea noţiunilor şi consolidarea cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului


(anotimpuri, lunile anului, zile săptămânii)

COMPETENŢE GENERALE:

Matematică şi explorarea mediului:


1. Utilizarea numerelor în calcule
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
Comunicare în limba română
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Arte vizuale şi abilităţi practice:
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
Muzică şi mişcare
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

COMPETENŢE SPECIFICE:

Matematică şi explorarea mediului:


1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin
desene şi operatorii logici,, şi, nu”;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinare/estimarea duratelor unor evenimente familiare;
Comunicare în limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei uni mesaj scurt pe teme familiare, rostite clar şi rar
Arte vizuale şi abilităţi practice:
2.1 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să recunoască anotimpurile ;


O2- să cunoască instrumentul cu ajutorul căruia măsurăm timpul;
O3- să exprime câte luni are anul ;
O4- să enumere lunile anului;
O5- să enumere zilele săptămânii;
O6- să recunoască numerele în concentrul 0-31.

RESURSE METODOLOGICE:
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia , explicaţia , exerciţiul, problematizarea , jocul didactic,
învăţarea prin descoperire
Mijloace de învăţare: fişe de lucru, planşă flipchart anotimpuri, caietul auxiliar, calendar 2020 ,
creioane colorate, jetoane lunile anului, jetoane numere, fişă calendar luna
mai , lipici,
Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Forma de evaluare: apreciere verbală, recompense, observarea sistematică a elevilor
RESURSE TEMPORALE: 45 minute(35 minute activitate propriu-zisă + 10 minute activitate recreativă)
RESURSE UMANE: 16 de elevi înscrişi
BIBLIOGRAFIE:
* „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”- Suport
de curs-2014;
* ,,Programele şcolare pentru Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a”,Aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013;
* Ghidul cadrului didactic– ed. ARS LIBRI
* ,,Matematică şi explorarea mediului pentru clasa pregătitoare- caiet de lucru”- Adina Grigore, Cristina
Ipate- Toma, ed. ARS LIBRI
ETAPELE TIMP OB. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE MIJLOACE FORMA DE EVALUARE
LECŢIEI OP. ORGANIZARE
1.Moment Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a frontală
organizatoric activităţii:
- aerisirea sălii de clasa;
- amenajarea spaţiului de defăşurare a activităţii;
- pregătirea materialului didactic .

2. Captarea 3min O1 Se realizează printr-o ghicitoare, a cărei soluţie conversaţia ghicitoare frontal apreciere
atenţiei este cuvântul ,,anotimpurile”. verbală
,, Sunt 4 surioare pe lume problematizare
Care n-au acelaşi nume
Una trece prin ninsori,
Alta calcă printre flori,
Una încălzeşte foarte tare,
Alta cară-n hambare.
Cine sunt ele oare?”
Pentru că am învăţat în unitatea tematică
,,Universul” că Pământul se învârte în jurul Soarelui,
formându-se astfel anotimpurile ,
copiii sunt solicitaţi să enumere cele 4 anotimpuri.

3. Anunţarea 2min Elevii vor fi anunţaţi că astăzi vor învăţa explicaţia frontal
subiectului să măsoare timpul . Vor învăţa să citească
calendarul, vor învăţa lunile anului şi zile săptămânii.
şi a
obiectivelor

4. Dirijarea 15 min Li se cere elevilor să observe imagini care reprezintă explicaţia calendar 2020 apreciere
învăţării anul calendarul anului 2020 şi apoi pe pe tablă voi joc didactic frontal verbală
expune imagini din cele 4 anotimpuri (voi formula o mică planşă cu
O1 poveste despre An şi fiicele sale Anotimpurile), iar copii învăţarea prin anotimpuri observare
O6 trebuie să lipească lunile corespunzătoare fiecărui anotimp şidescoperire jetoane cu sistematică
O2 vom scrie numărul de zile potrivite fiecăreia lunile anului
O3 (anexa 1). Astfel elevii vor observa că anul jetoane cu
O4 are 12 luni şi că fiecare anotimp are 3 luni. numere
Copiii sunt informaţi că un an a are 365 de zile şi problematiza -
o dată la patru ani are 366 de zile. rea
Apoi elevii sunt rugaţi să observe planşa şi sunt frontal
întrebaţi:
 În ce an suntem?
 În ce anotimp suntem?
apreciere
 În ce lună suntem acum? verbală
 Care sunt celelalte luni ale anotimpului
 primăvara?
 Câte zile are luna martie?
 Când sărbătorim Crăciunul? observare
individual
 Dar Ziua internaţională a mamei? sistematică
 Când vom sărbători Paştele anul acesta? explicaţia
 Care este cea mai scurtă lună? caiet auxiliar frontal
05 exerciţiul al elevului
Li se cere elevilor să deschidă auxiliarul la pagina
85, vom rezolva exerciţiul 4, ei trebuie să indice
prin săgeţi locul pe care îl ocupă zilele într-o săptămână.
conversaţia
Apoi vom rezolva exerciţiul 6, observăm calendarul
din auxiliar şi completăm enunţurile.
Anul are......luni.
O lună poate avea..., ...., sau....zile.
O săptămână are ..... zile.
Luna mai are....zile.
Luna aprilie are....zile.
Luna februarie are....zile.

4.Obţinerea 8min O5 Fiecare copil va primi câte o foaie din calendarul explicaţia fişă calendar individual apreciere
performanţei O6 lunii MARTIE . Sunt rugaţi să citească numerele, ce exerciţiul verbală
reprezintă datele din calendar. Sarcina de lucru este
să coloreze casetele cu zilele în care nu merg la
şcoala. ( vor colora zilele de sâmbătă şi duminică) şi să
încercuiască data în care suntem .
Sunt rugaţi să numere câte zile merg la şcoală şi
câte zile stau acasă. (anexa 2)
5. Asigurarea 7min O1 Elevii sunt împărţiţi pe grupe. Un membru din fiecare echipă
joc didactic planşă grupe observare
feedbakului extrage un bileţel pe care este scris unul jetoane sistematică
dintre cele 4 anotimpuri . creioane a comportamen-
Fiecare grupă va primi câte o fişă colorate tului elevilor
cu anotimpurile şi fiecare membru al echipei va primi lipici
câte un jeton pe care vor desena elemente şi semne
specifice anotimpului, apoi vor lipi jetoanele pe planşă. (anexa
3)
Se expun planşele şi elevii vor primi recompense.

6. Activitate 10 min creioane observarea


recreativă colorate- sistematică a
Elevii vor primi o fişă de colorat în care este reprezentat Conversaţia
carioci comportament
copacul în cele 4 anotimpuri. ului copiilor
( Anexa 4)
7.Încheierea Se fac aprecieri globale si individuale cu caracter conversaţia recompense frontal oferirea de
motivant privind participarea elevilor la desfăşurarea recompense
activităţii
lecţiei.
Se oferă recompense cu diverse mesaje motivaţionale pentru
exerciţiile lucrate pe fişă .
Anexa 1
2020
Nume_______________________ 9.03.2020
Clasa pregătitoare B

FIŞĂ DE LUCRU

1. Colorează casetele cu zilele în care nu mergi la şcoală şi încercuieşte data în care


suntem astăzi. Numără câte zile mergi la şcoală şi câte zile stai acasă în luna martie şi scrie
în casete.

MARTIE 2020

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

- zile - zile
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și