Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Educaţie Ungheni


Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
com.Pîrliţa r.Ungheni

“ COORDONAT”________________
Preşedintele CMI: Bejenari Svetlana

“ APROBAT”__________________
Directorul liceului:Ciupercă Romeo

Coordonator:___________________
Director adjunct pe instruire: Bejenari Svetlana

CURRICULUM MODIFICAT
pentru disciplina
______________________________________________

al elevei/ului_______________________________________

Clasa____________

Discutat şi aprobat la şedinţa consiliului profesoral


Proces-verbal nr.___din _______________2016

Anul de studii 2016-2017

Profesor:___________________