Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR

De desfăşurare a activităţilor în cadrul CREI

Instituţia de învăţămînt______________________________________________

Semestrul__________________ Anul de învăţămînt_______________________

Zilele Ora/ Asistarea/însoţirea la ore Pregătirea temelor Terapie cognitivă Consiliere psihologică Terapii specifice de
săptămînii Lecţia p-u acasă dezvoltare (Ludoterapie)
Copil Specialist Copil Specialist Copil Specialist Copil Specialist Copil Specialist
Luni 1
2
3
4
5
6
7

Marţi 1
2
3
4
5
6
7

Miercuri 1

4
6
Joi1

3
4
5
67

CDS - Lîsîi Ludmila


Psiholog – Vatavu Lidia