Sunteți pe pagina 1din 2

Lungu Maria SHT-191

22.02.2022

TEST DE EXAMINARE
la disciplina “TURISM RURAL”

1. Dați definiția turismului rural în accepțiunea dvs și numiţi principalele caracteristici ale turismului rural.
Turismul rural este o formă de turism care se desfășoară in mediul rural si acesta cuprinde ca principale
caracteristici ca unitati de cazare pensiuni , primirea oaspetilor turistilor de catre localnici,unde are loc
activitati in mediul rural precum expunerea traditiilor,obiceiurilor, activitatile zilnice efectuate de catre
localnici cum ar fi de meșteșugărit , agricultură. Astfel caracteristicile turismului rural sunt se desfasoara
in localitati rurale, unitati de cazare mici, comunicarea dintre turisti si gaza, cuprinde activitati de
mestesugarit agriculura , se face cunoștință la turiști cu obiceiurile și tradițiile locale, majoritatea
activitatilor de recreere au loc in natura.

2. Dezvoltarea produselor turistice rurale presupune existenţa unor actori economici în turismul rural. Care
sunt aceştia?
Dezvotarea produselor turistice rurale pot fi sprijinite de către investitori străini, sau locali cum ar fi
conducerea/administația raională ,primarul și administrația satului ,de asemenea acestea pot fi create si
dezvoltate de catre localnicii localității/ satului cum ar fi fermieri ,meșteșugari ,ansamblul de folclor.

3. Indicaţi obiectivele pe termen mediu şi lung privind dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.
Obiectivele pe termen mediu și lung sunt :
 Îmbunătăţirea calităţii ofertei turistice a prestatorilor de servicii din cele mai renumite localităţi rurale în
vederea atragerii turiştilor străini şi a turiştilor interni cu venituri medii şi mari;
 Asigurarea raportului real calitate / preţ în scopul garantării competitivităţii;
 Dezvoltarea în cadrul localităţilor rurale prioritare a agrementului specific: drumeţii, echitaţie, vânătoare
şi pescuit sportiv, vizitarea parcurilor şi rezervaţiilor naturale din apropierea localităţilor, participarea la
diferite manifestări etnofolclorice etc.;
 Îmbunătăţirea şi consolidarea produsului turistic în localităţile rurale cele mai renumite din Republica
Moldova unde există deja o anumită infrastructură;
 Includerea în cadrul eventualelor Comisii consultative de turism şi a problemelor de turism rural;
 Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative pentru activitatea de turism rural din
Republica Moldova, precum şi cu organismele guvernamentale implicate în dezvoltarea localităţilor
rurale, cu alte organisme abilitate, în vederea elaborării unor proiecte şi programe comune în localităţile
de interes turistic deosebit.
 Continuarea planificării, amenajării, dezvoltării şi modernizării altor localităţi turistice rurale,
identificate pe parcurs ca prioritare;
 Editarea unui catalog de către Departamentului Dezvoltarea Turismului în care să fie incluse localităţile
rurale deosebite cu oportunităţi de investiţii în turismul rural;

4. Daţi exemple de ţări care reduc turismul rural la agroturism şi ţări care îl extind asupra întregului spaţiu rural
din afara oraşelor.
Spania și Portugalia reduc turismul rural la agroturism iar Anglia , Italia îl extind asupra întregului spaţiu rural
din afara oraşelor.

5. Ce acţiuni trebuie întreprinse pentru informarea turiştilor despre produsele turistice rurale?
Pentru informarea turiștilor despre produsele turistice rurale trebuie întreprinse următoarele acțiuni :
 Elaborarea unor ghiduri informative anuale în care o să fie menționate unitatile de cazare si de
servire a mesei din mediul rural, informarea despre intinerare turistice prezentarea acestora cat si a
evenimentelor culturale
 Creare unor birouri de informare turistica
 Crearea bazelor de date copmuterizate privind produsele turistice ale prestatorilor si rezervarile
online
6. Prin ce aspecte se manifestă dimensiunea economică a turismului rural?
impactul costurilor şi beneficiilor generate de turismul rural asupra diferitelor categorii de agenţi economici atât
din sfera sistemului turismului rural, cât din afara acestuia; crearea de noi locuri de muncă; dezvoltarea locală şi
regională; concurenţa intersectorială; aspectele inflaţioniste ale impactului dezvoltării turismului rural; efectul
multiplicator al activităţii turistice în ariile rurale.

7. Indicaţi direcţiile strategice necesare a fi întreprinse în vederea conştientizării turistice în Republica Moldova
sunt :
• Publicarea de ghiduri şi cataloage cu prezentarea ofertei turistice rurale;
• Elaborarea şi promovarea proiectelor investiţionale pentru crearea, repararea şi modernizarea
infrastructurii generale şi a celei turistice;
• Crearea bazei informaţionale privind oferta turistică rurală;
• Implementarea unui program de conştientizare la nivelul autorităţilor publice locale şi al populaţiei.
• Elaborarea şi implementarea cadrului legislativ necesar dezvoltării turismului rural;
• Clasificarea structurilor de primire turistică din localităţile rurale;
• Identificarea comunităţilor rurale în care există posibilităţi pentru implementarea unor proiecte-pilot în
domeniul turismului rural;
• Crearea în teritoriu a serviciilor de specialitate în domeniul turismului (în conformitate cu articolul 6 al
Legii turismului Republicii Moldova);

8. Daţi clasificaţia pe grupe a ofertei turistice rurale în funcţie de motivaţia dominantă a consumatorilor.
• oferta turismului de sănătate: în scop profilactic, de tratament, pentru cure de produse alimentare
naturale, fructe de pădure, miere de albine, ceaiuri;
• oferta turismului cultural: cu titlu cognitiv;
• oferta turismului de agrement: jocuri, concursuri, călărie, drumeţii, sporturi, alte distracţii.
• oferta turismului de vacanţă: scopul putând fi recreativ, sportiv, familial;
• oferta turismului de afaceri: cu titlu stimulativ;

9. Indicaţi principalele forme de agrement în mediul rural.


Principalele forme de agrement în mediul rural :
• Participarea la diferite munci agricole tradiţionale;
• Degustări de vinuri şi participarea la procesul producerii acestora;
• Organizarea unor festivaluri folclorice;
• Organizarea de concursuri anuale pentru coruri şi pentru solişti de muzică populară;
• Târguri şi concursuri zonale pentru: produse agroalimentare, produse de artizanat, animale etc.;
• Organizarea de vânători;
• Organizarea navigaţiei pe unele râuri interne;
• Organizarea de excursii şi drumeţii în localitate şi împrejurimi ;
• Organizarea culesului fructelor de pădure, ciupercilor, strugurilor, legumelor, fructelor;
• Organizarea turismului pentru copii prin amenajări specifice (teren de joacă, acţiuni culturale ş.a.)
• Odihna şi recreerea în mijlocul naturii ;
• Vizitarea monumentelor istorice şi culturale;

10. Indicaţi domeniile comunicării ale instrumentelor politicii de comunicare în turismul rural.
Domeniile comunicării ale instrumentelor politicii de comunicare în turismul rural : natura
comunicării,comunicarea personală și comunicarea impersonală.

S-ar putea să vă placă și