Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba,

litera/sunetul(vocale, consoane)( litera/sunetul(vocale, consoane) litera/sunetul(vocale, consoane)(3)

1.Formează cuvinte cu silabele 1.Formează cuvinte cu silabele 1.Formează cuvinte cu silabele


următoare:a) pru, îm, mut b)tu, ne, următoare: a) pru, îm, mut b)tu, ne, următoare: a) pru, îm, mut b)tu, ne,
tă, ca, în c)pră, vit, is. tă, ca, în c)pră, vit, is. tă, ca, în c)pră, vit, is.
2.Delimitează cuvintele și scrie 2.Delimitează cuvintele și scrie 2.Delimitează cuvintele și scrie
propozițiile obținute: propozițiile obținute: propozițiile obținute:
a)Fiecarefulgareoformăhexagonalăsu a)Fiecarefulgareoformăhexagonalăsu a)Fiecarefulgareoformăhexagonalăsu
perbă.; perbă.; perbă.;
b)Georgeafotografiatcincimiidefulgi. b)Georgeafotografiatcincimiidefulgi. b)Georgeafotografiatcincimiidefulgi.
3. Subliniază cu o linie vocalele și cu 3. Subliniază cu o linie vocalele și cu 3. Subliniază cu o linie vocalele și cu
două linii consoanele pentru cuvintele: două linii consoanele pentru cuvintele: două linii consoanele pentru cuvintele:
sac, aer, rece, apel. Scrie apoi schema sac, aer, rece, apel. Scrie apoi schema sac, aer, rece, apel. Scrie apoi schema
fiecărui cuvânt după modelul dat: apa- fiecărui cuvânt după modelul dat: apa- fiecărui cuvânt după modelul dat: apa-
VCV. VCV. VCV.
4.Găsește câte două cuvinte pentru 4.Găsește câte două cuvinte pentru 4.Găsește câte două cuvinte pentru
fiecare din schemele următoare: fiecare din schemele următoare: fiecare din schemele următoare:
a)CVC: b)VCV; c)CVCV; d)VCVC. a)CVC: b)VCV; c)CVCV; d)VCVC. a)CVC: b)VCV; c)CVCV; d)VCVC.