Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN TERAPEUTIC PERSONALIZAT ÎN RECUPERAREA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ALE

UNUI COPIL CU PLATOSCHIZIS

Subiectul : P. B
Data naşterii : 24.06.1999
Data intrării în terapie : octombrie 2002
Vârsta la care s-a început terapia : 3,4 ani

Diagnostic : palatoschizis operat(octombrie 2002 şi aprilie 2004)

1
I. EVALUAREA INIŢIALĂ

LIMBAJUL Evaluarea nivelului de Probe de evaluare a


dezvoltare a limbajului pasiv limbajului
Evaluarea nivelului de Probe de comprehensiune
dezvoltare a limbajului activ verbală
Evaluarea pronunţiei Probe cu logatomi
Evaluarea auzului fonematic Probe cu paronime

PROCESE PSIHICE

PERCEPŢIA Evaluarea capacităţii de a Jocuri cu obiecte şi jetoane


percepe forme
ATENŢIA Evaluarea capacităţii de a Probe pentru atenţie
sesiza asemenări şi deosebiri
MEMORIA Evaluarea capacităţii de a Probe pentru examinarea
memora memoriei

2
INTELIGENŢA Evaluarea inteligenţei Probe specifice
neverbale
PSIHOMOTRICITATE Evaluarea nivelului de Probe pentru motricitatea
dezvoltare a psihomotricităţii generală
Lateralitate,orientare spaţială
Schema corporală

Diagnostic : rinolalie şi dislalie senzorială (incapacitatea de percepere şi pronunţare a


consoanelor şi dificultăţi de diferenţiere auditivă)
Prognostic : recuperare dificilă şi viitoare tulburări în achiziţia instrumentelor cognitive de
tip şcolar (scris-citit)
Tabloul competenţelor realizat iniţial arăta astfel

Nivel de Limbaj Limbaj Pronunţi Auz Percepţia Atenţia Memoria IQ


competenţă impresiv expresiv a fonematic
Puncte * * *
tari
Puncte * * * * *
slabe

3
Obectiv cadru : însuşirea corectă a sunetelor limbii române
Obiective de referinţă (terapeutice):
Ot 1 – corectarea dislaliei senzoriale
Ot 2 – abilitarea auzului fonematic
Obiective operaţionale :
O1 – să pronunţe corect toate sunetele
O2 – să diferenţieze fonematic sunetele
O3 – formarea limbajului expresiv
O4 – exprimarea în enunţuri proprii a impresiilor,trăirilor

Modalităţi de lucru :

- imitarea
- explicaţia
- demonstraţia
- desenul
- jocul didactic
- exerciţiul

4
Resurse materiale :
-probe de investigare a progresului realizat în evoluţia vorbirii
- suport imagistic adecvat vârstei
-fişe de lucru

5
ETAPELE PROGRAMULUI TERAPEUTIC

Etapa programului Activităţi specifice Modalităţi de realizare


terapeutic
Dezinhibarea şi Exerciţii pentru reeducarea Exerciţii pentru dezvoltarea
educarea motorie echilibrului între inspir şi expir mobilităţii buco-linguo-facială

- închiderea/deschiderea
NOTĂ – s-a urmărit dezvoltarea gurii
autocontrolului şi realizarea unei - arătarea dinţilor
expiraţii corecte cu minimum de efort - exerciţii de suflat
- să mestece,să înghită
- umflarea/sugerea
obrajilor
- exerciţiile limbii
-dezvoltarea respiraţiei
verbale

6
-exerciţii ritmice de respraţie
însoţite de cântec şi mişcare

Formarea schemei Cunoaşterea poziţiilor spaţiale -cunoaşterea propriei scheme


corporale corporale
-identificarea schemei
NOTĂ – exerciţiile de cunoaştere a corporale pe marionete,silue
relaţiilor spaţiale s-au executat după te,persoane
model sau liber,cu ajutorul jocurilor -cunoaşterea poziţiei corpului
în raport cu obiectele
înconjurătoare
-deplasarea corpului în raport
cu obiectele din jur

Etapa Reproducerea sunetelor 1.silabe deschise


prefonematică (ordinea: pa,ba,ma
bilabiale,dentale,labiodentale,palatale ta,da,na
reproducerea silabelor fa,va
reproducerea propoziţiilor simple ca,co,cu
2.asocierea a două silabe
pa-pa,ba-ba,ma-ma

7
ta-ta,du-da,fa-ta,va-ta
3.cuvinte monosilabice
pai,bai,mai
tot,dud
4.cuvinte bisilabice
pa-ta,ba-te,ma-pa
5.cuvinte formate din silabe
închise
pom,fum,pat
6. cuvinte trisilabice
be-be-luş
7.propoziţii simple
Bebe e mic.
Mama nu mă bate.
Etapa de dezvoltare Dezvoltarea registrului cognitiv Domenii din care s-a activat şi
şi dezvoltat fondul lexical
activare a -familie
vocabularu -părţile corpului
lui -jucării
-obiecte
-animale
-mijloace de transport

8
-legume
-fructe
-anotimpuri
-casa şi mobilier
-îmbrăcăminte
-culori
-dimensiuni
-locaţie
Etapa formării Extensia propoziţiei şi învăţarea -formarea propoziţiei din
Structurilor topicii corecte a propoziţiei subiect,predicat şi
gramaticale complement
-realizarea acordului subiect-
predicat
-realizarea acordului
substantiv-adjectiv
Etapa realizării Povestiri şi repovestiri,poezii -povestiri
limbajului expresiv „Punguţa cu doi bani”
„Fata moşului şi fata babei”
„Albă ca zăpada”
-succesiuni de imagini
Etapa de pregrafie Pregătire psihomotrică -exerciţii de coordonare
motorie generală

9
-exerciţii de coordonare oculo-
motorie
-exerciţii de desenare

NOTĂ – programul de intervenţie a fost complex şi desfăşurat pe parcursul a trei ani de


efort recuperator
- toate sunetele limbii române au fost însuşite,copilul având un limbaj bogat şi expresiv

Cioacă Beti-Ana
Centrul Logopedic Interşcolar Nr.4 – sector 3

10