Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Istudor Oana-Maria


Şcoala: C.S.E.I. „Constantin Pufan”, Șc. Gimn. “Petru Dumitriu” , Orsova
Disciplina: Matematica
Data : 16.12.2019
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: : Elemente intuitive de geometrie
Subiectul lectiei : Figuri geometrice
Tipul lecţiei: Lectie de consolidare si sistematizare a cunostintelor
Scopul lectiei: Consolidarea și sistematizarea noțiunilor referitoare la figurile geometrice studiate.

Obiective operaționale:

O1: să identifice figurile geometrice izolat și in ansambluri;

O2: să deseneze figurile geometrice;

O3: sa raporteze figurile geometrice la mediul inconjurator;

O4: să identifice elementele unei figure geometrice;

Strategia didactica :

1. Metode si procedee : conversația, explicația, observația, problematizarea ,munca independenta.


2. Mijloace de invatamant : truse de geometrie, coli de hârtie, creioane, cretă , caiete
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Resurse:

1. Oficiale : - Programa pentru disciplina : Matematica;

-Planificarea calendaristica orientativa , clasa a-V-a;

-Proiectarea unitatii de invatare : Elemente intuitive de geometrie.

2. De timp – 45 minute

3. Bibliografice :

• C. Ţigăeru, Curs de Metodica predării matematicii în învăţământul primar si gimnayial, 2013

• Programa şcolară pentru disciplina Matematică,

 Manual de matematica clasa a-V-a , Editura Art, 2017


SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Secventele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode si Mijloace Forme de Evaluare
crt. lectiei Op. elevilor proce de invata organizare
dee mant
1. Moment Asigur climatul adecvat
organizatoric desfăşurării lecţiei şi pregătesc Elevii pregătesc Conversatia Frontal Observatia
2’ materialele necesare caietele,trusele de sistematica
geometrie,cre-
ioanele
2.
Captarea O1. Prezint elevilor o fisa cu figuri Elevii sunt Exercitiul, Figuri Frontal , Evaluare
atentei geometrice si le cer sa le atenti,identifica Conversatia geometri individual orala
recunoasca si sa le numere. figurile geometrice ce
4’ (Anexa 1) si le numara.

3. Anunt titlul lectiei: Figuri Elevii noteaza in


Anuntarea geometrice. caiete. Caiete Frontal Observatia
temei si a Am prezentat mai devreme o fisa sistematica
oiectivelor. cu figurile geometrice pe care voi Conversatia,
2’ le-ati recunoscut. Explicatia
Azi vom continua să lucrăm cu Elevii asculta
aceste figuri geometrice pentru a le atenti.
cunoaşte mai bine şi pentru a ne fi
de folos în anumite situaţii.
4. Reactualizare Prezint elevilor, pe rand cate o
a cunoștințelor figura geometrica si discutam Observatia Figuri
anterioare O1. despre ea, adresandu-le intrebari: geometri
20’ -Ce figura geometrica este aceasta? Elevii asculta cu Conversatia ce Observatia
-Cate laturi are dreptunghiul? atentie si raspund Frontal, sistematica.
-Cate unghiuri are dreptungiul? la intrebari.
-Ce putem spune despre laturile
dreptunghiului?
-Dati exemple din clasa de obiecte Explicatia
care au aceasta forma.
O2. Le cer elevilor sa deseneze un
dreptunghi pe caiet. Individual.
Voi cere elevilor să descopere și să
numească o formă
pătrată(rame,plăci de faianță,unele Exercitiul
ochiuri de geam…). Voi cere
elevilor sa deseneze un patrat pe Elevii deseneaza in Evaluare
O3. caiet. caiete figura orala
Vom compara cele două figuri geometrica ceruta . Tabla,
geometrice : laturi; unghiuri.
Voi arata o noua figura geometrica Creta,
si o vom denumi si desena in caiete
, discutand despre ea: laturi, Caiete
unghiuri.Voi mentiona ca este o Elevii denumesc
linie franta inchisa. obiecte din clasa rigla
Voi prezenta ultima figura sau din mediul
geometrica ,cercul stabilind cu inconjurator care
O4. ajutorul copiilor ca este o linie au forma
curba inchisa: nu are unghiuri, nu geometrica ceruta.
are laturi. Se va desena in caiete si
le voi cere sa denumeasca obiecte
care au forma cercului(mingea,
luna ,soarele,pamantul..

5. Obtinerea O5 Voi cere elevilor să sorteze figurile Explicatia, Trusa Pe grupe Evaluare
geometrice după anumite criterii: Elevii grupeaza geometric orala / scrisa
performantei
- grupa figurilor cu trei colţuri figurile geometrice Exercitiul a
15’ - grupa pătratelor dupa criteriul cerut.
- grupa figurilor cu forma Problematiza
rotundă rea.
- grupa dreptunghiurilor Elevii lucreaza Munca Coli de Individual
O2 Voi cere elevilor sa faca pe o coala independent independenta hartie,
de hartie, un desen cu figuri creioane
geometrice.

6. Incheierea Voi face aprecieri verbale legate de Ascultă aprecierile Conversaţia Aprecieri
activitatea lor, de modul în care şi- verbale
lectiei
au rezolvat sarcinile şi
2’ comportamentul în timpul
activităţii.

S-ar putea să vă placă și