Sunteți pe pagina 1din 468

Actros, Arocs, Antos

Manual de utilizare

Mercedes-Benz
Simboluri
G AVERTIZARE
Indicaţiile de avertizare atrag atenţia asupra
pericolelor, care vă pot pune în pericol viaţa
resp. sănătatea sau sănătatea altor per-
soane.

H Notă privind protecţia mediului


Notele privind protecţia mediului vă oferă
informaţii privind acţiunile de eliminare eco-
logică.

! Notele privind deteriorarea materialelor vă


atrag atenţia asupra pericolelor care ar
putea duce la deteriorarea autovehiculului
dumneavoastră.
i Indicaţii utile sau alte informaţii care pot fi
de ajutor.
X Acest simbol se referă la o indicaţie
de acţionare pe care trebuie să o
respectaţi.
X Mai multe asemenea simboluri con-
secutive semnifică o indicaţie cu mai
mulţi paşi de acţiune.
(pagina Acest simbol vă indică unde puteţi
Y) găsi informaţii suplimentare referi-
toare la o temă.
YY Acest simbol semnifică o avertizare
sau o indicaţie de acţionare care
continuă pe pagina următoare.
Afişaj Acest text semnifică un afişaj pe dis-
play.
Bine ați venit în lumea Mercedes-Benz!
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare
și familiarizați-vă cu autovehiculul dvs. înainte
de prima rulare. Respectați indicațiile și aver-
tismentele din aceste instrucțiuni de utilizare,
pentru siguranța dvs. și pentru o durată de
funcționare mai îndelungată a autovehiculului.
O nerespectare a acestora poate cauza
vătămări corporale, precum și deteriorări ale
autovehiculului. Aveți în vedere faptul că, aplicația Mercedes-
Echipamentul standard și descrierea produse- Benz Guide eventual nu este încă disponibilă în
lor autovehiculului dumneavoastră pot varia, în țara dvs.
funcție de: Redacția tehnică a Daimler AG vă dorește con-
Rmodel ducere plăcută și în siguranță.
Rcomandă
Rmodel de țară.
RDisponibilitate
Ilustrațiile din aceste instrucțiuni de utilizare
prezintă un autovehicul cu volanul pe partea
stângă. La autovehiculele cu volanul pe partea
dreaptă, dispunerea componentelor autovehi-
culului și a elementelor de comandă diferă în
consecință.
Mercedes-Benz actualizează permanent auto-
vehiculele produse la cele mai noi standarde în
domeniu.
Mercedes-Benz își rezervă dreptul de a
schimba următoarele puncte:
Rmodelul
REchiparea
Rsistemul tehnic.
De aceea, descrierea poate devia de la autove-
hiculul dumneavoastră în anumite cazuri.
Componentele autovehiculului sunt:
RManual de utilizare
RCaiet de revizie sau de service
RAnexe referitoare la dotările autovehiculului
Păstrați întotdeauna aceste documente în
autovehicul. La vânzarea autovehiculului,
predați aceste documente noului proprietar.
Puteți folosi, de asemenea, aplicația Smart-
phone Mercedes-Benz Guide:

9605843482 É9605843482ÆËÍ
2 Cuprins

Vizibilitate bună ................................... 109


Index ....................................................... 5 Alimentare cu tensiune ........................ 111
Sfaturi practice .................................... 113
Introducere .......................................... 34 Comunicare ......................................... 120
Manual de utilizare ................................ 34
Utilizarea conform destinaţiei ................ 34 Climatizare ........................................ 124
Informaţii referitoare la Regulamen- Informaţii utile ..................................... 124
tul REACH .............................................. 35 Indicaţii generale ................................. 124
Protecţia mediului înconjurător ............. 35 Privire de ansamblu asupra funcţiilor
Siguranţă în funcţionare şi înmatricu- sistemului de climatizare ..................... 124
lare ........................................................ 36 Pornirea/oprirea răcirii cu uscarea
Piese de origine Mercedes-Benz ............ 39 aerului ................................................. 126
Date memorate în autovehicul ............... 40 Controlul automat al climatizării .......... 127
Setarea temperaturii ............................ 128
Pe scurt ................................................ 43 Reglarea duzelor de ventilaţie .............. 128
Cockpit .................................................. 43 Setarea distribuţiei de aer ................... 129
Unitate de comandă plafon .................... 44 Setarea cantităţii de aer ...................... 129
Kombiinstrument ................................... 45 Degivrarea parbrizului şi a geamuri-
Câmp comutatoare ................................ 48 lor laterale ........................................... 130
Volan multifuncţional ............................. 52 Pornirea/oprirea modului de recircu-
Comutator combinat şi manetă mul- lare a aerului ........................................ 130
tifuncţională ........................................... 53 Pornirea/oprirea utilizării de căldură
reziduală .............................................. 130
Pornirea/oprirea ventilaţiei staţio-
Siguranţă ............................................. 54 nare ..................................................... 131
Informaţii utile ....................................... 54 Instalaţie de climatizare staţionară ...... 131
Siguranţa pasagerilor ............................. 54 Încălzire suplimentară ......................... 133
Copii în autovehicul ............................... 59
Animale de companie în autovehicul ..... 62
Calculator de bord şi afişaje ............ 137
Informaţii utile ..................................... 137
Deschidere şi închidere ...................... 63 Kombiinstrument ................................. 137
Informaţii utile ....................................... 63 Calculator de bord ............................... 142
Instalaţie de închidere ........................... 63 Mesaj de eveniment al calculatorului
Urcare/coborâre din autovehicul .......... 73 de bord ................................................ 162
Geamuri laterale .................................... 74 Lămpi martor în zona de stare a cal-
Plafon .................................................... 75 culatorului de bord .............................. 202
Rulou parasolar ...................................... 78
FleetBoard ......................................... 205
Locul şoferului .................................... 80 Informaţii utile ..................................... 205
Informaţii utile ....................................... 80 Indicaţii de siguranţă importante ......... 205
Scaune .................................................. 80 Calculator de autovehicul FleetBoard
Paturi în cabina L ................................... 84 cu cititor de card integrat .................... 205
Cuşete în cabina M ................................ 90 Calculator de autovehicul FleetBoard
Reglarea volanului multifuncţional ......... 91 cu cartelă pentru şofer ........................ 209
Reglarea oglinzilor exterioare ................ 92 FleetBoard Truck Data Center 6
Instalaţie de iluminat ............................. 93 (DTCO) ................................................. 211
Cuprins 3

FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Indicaţii de rulare ................................. 324


Card) ................................................... 214 Alimentare ........................................... 339
Asistenţă FleetBoard ........................... 219 Remorcă/semiremorcă ....................... 343
Deflector de vânt ................................. 356
Funcţionare pe timp de iarnă ............... 361
DispoPilot.guide ................................ 220
Indicaţii de siguranţă importante ......... 220
Indicaţii cu privire la privirea de Regim de lucru .................................. 366
ansamblu pe scurt ............................... 220 Informaţii utile ..................................... 366
Declaraţie de conformitate .................. 220 Prize de putere .................................... 366
Compatibilitate electromagnetică ........ 220 Funcţionare basculantă ....................... 371
Frecvenţe de transmitere .................... 221
Limitarea punerii în funcţiune .............. 222
Revizie şi întreţinere ......................... 374
Disponibilitate ..................................... 222
Informaţii utile ..................................... 374
Primii paşi ............................................ 222
Curăţare şi întreţinere ......................... 374
Privire de ansamblu ............................. 223
Revizie ................................................. 381
Funcţii de bază .................................... 224
Navigaţie ............................................. 225
Auto-asistenţă ..................................... 229 Asistenţă în caz de pană .................. 397
Informaţii utile ..................................... 397
Sisteme Multimedia .......................... 230 Telediagnoză ........................................ 397
Unde găsesc ceea ce caut ................... 397
Indicaţii de siguranţă importante ......... 230
Cabina şoferului ................................... 400
Indicaţii generale ................................. 230
Motor ................................................... 404
Protecţie antifurt ................................. 231
Pană de pneu ....................................... 409
Sistem de operare ............................... 232
Siguranţe electrice .............................. 415
Funcţionare audio ................................ 240
Încărcarea instalaţiei de aer compri-
Setări Bluetooth® ................................ 240
mat ...................................................... 424
Navigaţie ............................................. 241
Pornirea de la sursă externă, remor-
Manual de utilizare în format digital .... 244
carea şi tractarea ................................ 425

Multimedia Radio Touch .................. 247


Roţi şi anvelope ................................ 432
Indicaţii de siguranţă importante ......... 247
Informaţii utile ..................................... 432
Indicaţii generale ................................. 248
Siguranţă la funcţionare şi siguranţă
Utilizarea ecranului .............................. 248
în trafic ................................................ 432
Presiune în anvelope ........................... 435
Regim de rulare ................................. 254 Tabel cu presiunile din anvelope pen-
Informaţii utile ..................................... 254 tru echiparea cu anvelope simple ........ 436
Deplasarea .......................................... 254 Tabel cu presiunile din anvelope pen-
Frânarea .............................................. 262 tru echiparea cu anvelope jumelate ..... 442
Cutie de viteze manuală ...................... 270
Cutie de viteze automatizată ............... 273 Date tehnice ...................................... 448
Cutie de viteze automată ..................... 282
Informaţii utile ..................................... 448
Funcţionare ......................................... 285
Plăcuţă de identificare a autovehicu-
Sisteme de rulare ................................ 296
lului/sarcini pe punte .......................... 448
Sistem de reglare a nivelului ................ 317
Plăcuţă de identificare a motorului ...... 449
Punţi suplimentare .............................. 322
Fluide de lucru ..................................... 449
4 Cuprins

Date de funcţionare ............................. 458


Rezervor de aer comprimat ................. 460
Index 5

A Note generale ................................ 457


Note importante privind sigu-
ABS (sistem anti-blocare la frâ- ranţa .............................................. 342
nare) Produs de service .......................... 457
Informaţii generale ......................... 264 Puritate .......................................... 458
ABS (sistem anti-blocare) Temperaturi exterioare ridicate ..... 457
Control afişaj ................................. 264 Temperaturi exterioare scăzute ..... 457
Frânarea cu protecţie la blocare .... 264 Aditivi pentru
Pornire/oprire ............................... 265 Combustibil ................................... 455
Accesorii Adresa (Sistem de navigaţie)
vezi Ataşări Introducere .................................... 242
Accesorii pentru cazuri de Aer condiţionat auxiliar
urgenţă ............................................... 397 Comutator ..................................... 132
Accesorii/caroserii ............................. 39 Mod răcire imediată ....................... 132
Active Brake Assist Note generale ................................ 131
Avertizarea de coliziune şi frâna- Setarea orei de pornire .................. 132
rea de urgenţă ............................... 307 Afişaj
Indicaţii importante privind sigu- Radio/navigaţie ............................. 234
ranţa .............................................. 305 Afişaj radio ......................................... 252
oprire/pornire ............................... 307 Afişajul şi operarea panoului de
Situaţii de rulare deosebite ............ 308 instrumente perturbat
Active Brake Assist indisponibil mesaj display galben ..................... 186
mesaj display galben ..................... 180 Afişajul treptei
Active Brake Assist neactivabil cutiei de viteze automată ............... 283
mesaj display gri ............................ 165 Afişare defecţiune
Acţionare hidraulică suplimen- (calculator de bord) ....................... 159
tară Afişare mesaje de eroare
pornire/oprire ............................... 293 (calculator de bord) ....................... 159
Acumulator Agent de răcire (instalaţie de cli-
înlocuire (cheie multifuncţională) ..... 71 matizare)
Acumulator (vehicul) indicaţii importante privind sigu-
comutator separare acumulator .... 111 ranţa .............................................. 452
Indicaţii/revizie ............................. 393 Airbag
Acumulatorul autovehiculului Introducere ...................................... 57
vezi Acumulator (vehicul) Şofer ................................................ 58
Adâncime de avansare ..................... 330 Airbaguri
Adâncime minimă profil ................... 432 Declanşare ....................................... 58
AdBlue aproape gol Indicaţii importante privind sigu-
mesaj display galben ..................... 170 ranţa ................................................ 58
AdBlue gol Ajustarea spătarului reglabil .............. 86
mesaj display galben ..................... 170 Ajutor în caz de defecţiune
AdBlue® telediagnoză .................................. 397
Aditiv ............................................. 457 Alarmă
Alimentare rezervor ....................... 342 Utilizare (calculator de bord) .......... 150
Consum ......................................... 336 Alarmă de panică ................................. 71
Depozitare ..................................... 457 Alimentare
Eliminare ........................................ 458 AdBlue® ......................................... 342
Indicator nivel ................................ 138
6 Index

Succesiunea de alimentare ............ 340 Asistent atenţie


Alimentare rezervor cuplare/decuplare (calculator de
Carburanţi ...................................... 339 bord) .............................................. 162
Alternatorul nu încarcă bateria Asistent de control al stabilităţii
mesaj display galben ..................... 186 Dezactivare/activare ..................... 288
Ambreiaj (hidraulic) .......................... 384 Funcţie şi note ............................... 288
Ambreiaj hidraulic Asistent de control distanţă
Demarare ....................................... 285 Activare când autovehiculul sta-
Hydromove .................................... 285 ţionează ......................................... 302
Note generale ................................ 285 Activare în timpul conducerii ......... 301
Regim de manevrare ...................... 286 Afişaj distanţă (calculator de
Ambreiaj perturbat bord) .............................................. 149
mesaj display galben ..................... 176 Conducere ..................................... 303
Ambreiajul perturbat Creşterea/reducerea vitezei .......... 303
mesaj display roşu ......................... 194 Dezactivare .................................... 303
Ambreiajul suprasolicitat Funcţii şi condiţii pentru activare ... 301
mesaj display galben ..................... 176 Micşorarea/mărirea distanţei
mesaj display gri ............................ 164 specificate ..................................... 303
Animale Note importante privind sigu-
vezi Animale de companie în vehicul ranţa .............................................. 299
Animale de companie în vehicul ........ 62 Pornirea de pe loc şi oprirea
Ansambluri autovehicul autovehiculului .............................. 302
Verificarea scurgerilor ................... 389 Prezentare generală ....................... 300
Antenare suplimentară hidraulică Selectare asistent de control dis-
Curăţare radiator şi ventilator ........ 295 tanţă .............................................. 301
Antrenare suplimentară hidrau- Setare viteză/toleranţă viteză/
lică distanţă minimă specificată ........... 303
Verificarea nivelului de ulei ............ 294 Setarea toleranţei de viteză în
Apa de condens din rezervorul cu modul de suprasolicitare ............... 304
aer comprimat Situaţii de conducere particulare ... 308
mesaj display galben ..................... 173 Asistent de menţinere pe bandă
Aparate mobile curăţarea camerei .......................... 379
Aplicaţia Truck ............................... 120 Asistent de menţinere pe bandă
Funcţia Remote Online .................. 120 indisponibil
Apasaţi complet tasta pentru mesaj display galben ..................... 180
oprirea de urgenţă 3s Asistent de menţinere pe bandă
mesaj display gri ............................ 166 perturbat
Apăsaţi lung comutatorul de mesaj display galben ..................... 180
manevră Asistent la virare ............................... 314
mesaj display gri ............................ 164 Asistent pentru neatenţie
Apăsaţi scurt comutatorul de vezi Asistent atenţie
manevră Asistentul de menţinere a aten-
mesaj display gri ............................ 164 ţiei
Apel de urgenţă 999 sau 112 ........... 251 Funcţionare/indicaţii ..................... 313
Asistare la pornire activată Asistentul pentru atenţie
mesaj display galben ..................... 179 curăţarea camerei .......................... 379
Index 7

Asistenţa pentru menţinerea ben- Amorsarea şi dezactivarea alar-


zii de mers mei de panică .................................. 71
Afişaj marcaje de bandă (calcula- Anclanşare cu senzor de mişcare
tor de bord) .................................... 149 în interior ......................................... 70
Funcţie/note ................................. 311 Anclanşare fără senzor de miş-
Asistenţă care în interior ................................. 70
FleetBoard ..................................... 219 Anularea alarmei .............................. 71
Asistenţă de apropiere la plat- Autovehicule pentru transportul
forma de încărcare ............................ 356 de mărfuri periculoase ..................... 69
Asistenţă în caz de pană Înainte de amorsarea ATA ................ 70
Bec ................................................ 398 Probleme (defecţiune) ..................... 73
Becuri de rezervă ........................... 398 Ataşări .................................................. 39
Cală ............................................... 400 Atelier
Cheie de roată ............................... 399 vezi Atelier de specialitate autorizat
Cheie pentru pompa de înclinare Atelier contractual
a cabinei ........................................ 399 vezi Atelier de specialitate autorizat
Cric ................................................ 398 Atelier de specialitate ......................... 38
Eliberarea frânei de parcare cu Atelier de specialitate autorizat ......... 38
regulator cu arc ............................. 430 Attention Assist
Extinctor ........................................ 398 vezi Asistentul de menţinere a atenţiei
Furtun de umflare pneuri ............... 398 Attention Assist: pune pe pauză?
Înclinare cabină ............................. 400 mesaj display galben ..................... 180
Lampă cu cablu ............................. 398 Autocamion
Lampă de avertizare ...................... 398 vezi Autovehiculul
Maneta de asamblare .................... 398 Autorizarea aparatelor mobile
Maneta pompei .............................. 399 (autentificare) ................................ 152
Manometru pentru pneuri .............. 398 Autovehicul
Note importante privind sigu- Coborârea forţată .......................... 320
ranţa .............................................. 397 Curăţare ........................................ 374
Pană de pneu ................................. 409 Echipament ...................................... 34
Pornirea şi oprirea motorului cu Încărcarea/descărcarea autove-
cabina înclinată .............................. 404 hiculului când contactul este
Purjarea sistemului de alimen- decuplat (nivel control) .................. 320
tare cu carburant ........................... 405 Încuiere/descuiere portiere ............. 67
Triunghi de avertizare .................... 398 Înregistrare ...................................... 38
Trusă de prim ajutor ...................... 398 Parcare .......................................... 395
Vestă de siguranţă reflectori- Plăcuţă de identificare a autove-
zantă .............................................. 398 hiculului ......................................... 448
ASR (controlul patinării la accele- regulament REACH .......................... 35
rare) Siguranţa funcţionării ...................... 36
Dezactivare/activare ..................... 287 Autovehiculul
Funcţie/Note ................................. 287 Garanţia implicită ............................. 34
ATA (sistem de alarmă anti-efrac- Pornirea de pe loc .......................... 261
ţie) Preluarea datelor ............................. 40
Note generale .................................. 69 Avertisment de coliziune(Active
ATA (Sistem de alarmă antifurt) Brake Assist)
Activarea/dezactivarea ................... 70 mesaj display roşu ......................... 197
Alarmă ............................................. 70 Avertizarea acustică ......................... 338
8 Index

B Butoane volan
vezi Calculator de bord
Bară antiîncastrare (deformabilă) ... 325 Butonul Start/Stop ........................... 255
BAS (Sistem de asistare la frâ-
nare) ................................................... 265 C
Bateria senzorului de presiune a
anvelopei la roata de rezervă Cabină
slăbită Note privind înclinarea ................... 400
mesaj display gri ............................ 167 Probleme la înclinarea cabinei ....... 403
Bateria senzorului de presiune Sistem de înclinare a cabinei
anvelope slăbit mecanico-hidraulic ........................ 401
mesaj display galben ..................... 189 Sistem electrohidraulic de încli-
Baterie (autovehicul) nare a cabinei ................................ 402
Deconectare/reconectare ............. 391 Cabluri şi conducte de aer com-
Încărcare ....................................... 394 primat
Îngrijire .......................................... 395 Conectare ...................................... 349
Note importante privind sigu- Deconectare .................................. 349
ranţa .............................................. 389 Cadrul şasiului
Pornire forţată ............................... 425 Memorare/apelare (control
Scoatere/montare ......................... 392 nivel) .............................................. 319
Verificarea nivelului de lichid ......... 395 Ridicare/coborâre (control nivel) ... 318
Baterie (vehicul) Cală de roată ...................................... 400
Compartimentul bateriilor .............. 390 Calculator bord
Becuri activarea/dezactivarea comenzii
Becuri de rezervă ........................... 398 automate a luminii interioare ......... 160
Becuri de rezervă .............................. 398 Calculator de bord
Blocaje diferenţiale Activare/resetare date calcula-
Indicaţii importante privind sigu- tor de parcurs ................................ 147
ranţa .............................................. 289 Activare/resetare date parcurs ..... 147
Blocare a treptei de mers înapoi ...... 338 Activarea datelor de diagnosti-
Blocare interpunţi ............................. 289 care ............................................... 159
Blocare între punţi ............................ 289 Activarea modului de conducere
Blocarea direcţiei de rezervă (sistem de cuplare a
vezi Contactul transmisiei) .................................... 149
Bluetooth® Afişaj distanţă (asistent de con-
Activarea/dezactivarea ................. 240 trol distanţă) .................................. 149
Autorizarea (înregistrarea) unui Afişaj marcaje de bandă (Asis-
dispozitiv ............................... 241, 250 tenţa pentru menţinerea benzii
Căutare dispozitive ........................ 250 de mers) ........................................ 149
Cerinţe pentru conexiune ...... 240, 250 Afişare dată scadentă întreţinere ... 157
Conectarea dispozitivelor .............. 241 Afişare date remorcă/semire-
Dezautorizarea (dezînregistrarea) morcă ............................................ 157
unui dispozitiv ................................ 251 Afişare evenimente ........................ 159
indicaţii .......................................... 240 Afişare ghidare pe traseu (navi-
Bordmatik .......................................... 373 gaţie) ............................................. 149
Bricheta .............................................. 114 Afişare imagine cameră ................. 150
Butoane Afişare stilul de conducere eco-
nomic (FleetBoard EcoSupport) ..... 148
vezi Calculator de bord
Index 9

Afişare viteza autovehiculului ........ 147 Verificarea orelor de funcţionare


Alarmă ........................................... 150 ale motorului ................................. 158
Avertisment pierdere presiune în Verificarea perioadei de repaus ..... 146
pneuri ............................................ 155 Verificarea temperaturii lichidului
Comenzi ......................................... 142 de răcire ........................................ 158
conectarea/îndepărtarea apara- Zone pe afişaj ................................ 143
telor mobile ................................... 152 Calculator de parcurs
Contor de rulaj parţial .................... 146 Activare/resetare (calculator de
Contor de rulaj total ...................... 146 bord) .............................................. 147
cuplare/decuplare asistent aten- Calculatorul de bord
ţie .................................................. 162 Fereastra de eveniment (mesa-
Cuplare/decuplare mod EcoRoll .... 162 jele de pe display) .......................... 162
Cuplare/decuplare mod rulare Calitatea combustibilului
lentă .............................................. 162 diesel ............................................. 453
cuplare/decuplare PPC ................. 162 Camera video pentru marşarier
Funcţionare control nivel ............... 156 setarea popup-urilor video ............. 162
Info monitorizare ........................... 158 Cameră mers înapoi
Meniu audio şi comunicaţii ............ 150 Afişare imagine cameră (calcula-
Meniu date parcurs ........................ 146 tor de bord) .................................... 150
Meniu funcţionare şi întreţinere ..... 153 Capota motorului
Meniu mod de conducere .............. 147 vezi Trapă de întreţinere
Note despre mesaje ...................... 162 Capotă frontală
Oră ................................................. 146 vezi Trapă de întreţinere
Prezentare generală a lămpilor Carburant
de avertizare şi indicatoare ............ 202 alimentare cu carburant ................ 339
Prezentare generală meniuri .......... 144 Carburant din ester metilic al aci-
Reglare indicator sarcină pe zilor graşi (FAME) ........................... 455
punte ............................................. 153 diesel ............................................. 454
Setare calitate ulei punte spate ..... 161 Indicator nivel ................................ 138
Setare iluminare instrumente ........ 160 Note importante privind sigu-
Setare oprire temporizată, ilumi- ranţa .............................................. 339
nare exterioară .............................. 160 Carburant diesel pentru iarnă .......... 455
Setarea calităţii uleiului de motor .. 161 Câmpul vizual al camerei
Setarea calităţii uleiului de trans- murdărit
misie .............................................. 161 mesaj display galben ..................... 180
Setarea limbii display-ului .............. 161 Cârligul de tractare a remorcii
setarea popup-urilor video ............. 162 vezi Instrucţiuni de utilizare separate
Setarea unităţii de măsură ............. 159 CD-Radio
Setarea unităţilor ........................... 159 Simboluri (prezentare generală) ..... 237
Setarea vâscozităţii uleiului de Sistem de operare (prezentare
motor ............................................. 161 generală) ........................................ 235
Utilizarea echipamentului audio ..... 151 Centru de asistenţă de service
Utilizarea telefonului ...................... 150 vezi Atelier de specialitate autorizat
Verificare presiune în pneuri .......... 154 Centru de asistenţă de service
Verificare timpului de conducere ... 146 Mercedes-Benz
Verificarea intervalului ................... 147 vezi Atelier de specialitate autorizat
Verificarea nivelului de ulei ............ 158 Centura de siguranţă
Eliberare .......................................... 57
10 Index

Introducere ...................................... 55 Reglarea temperaturii .................... 128


Prinderea ......................................... 57 Coeficient gaze arse .......................... 448
Centură Colţuri de cameră
vezi Centura de siguranţă vezi SoloStar Concept
Centură de siguranţă Colţuri de scaun
Curăţare ........................................ 375 vezi SoloStar Concept
Instrucţiuni importante privind Comanda cutiei de viteze
siguranţa .......................................... 55 Pornirea/oprirea modului de
Lampă de avertizare (funcţie) .......... 57 rulare lentă (buton) ........................ 277
Utilizare corectă ............................... 56 Combinaţia scaun cuşetă
Cheia autovehiculului în cabina-L ....................................... 87
vezi Cheie Combinaţie tractor/remorcă
Cheia gresită Note ............................................... 348
mesaj display galben ..................... 186 Compartiment trusă de scule
Cheie Trusa de scule a autovehiculului
Cheie de schimb .............................. 63 şi echipamentul de urgenţă ........... 397
Cheie multifuncţională ..................... 63 Compartimente de depozitare
Cu telecomandă ............................... 63 Cu trape exterioare ........................ 117
Înlocuire acumulator ........................ 71 vezi Spaţii şi compartimente de
Înlocuirea bateriei ............................ 71 depozitare
Cheie de contact Compartimente sau tăviţe de
vezi Cheie depozitare
Cheie de contact ne introdusa Deasupra parbrizului ...................... 116
corespunzător În postul de conducere al şoferu-
mesaj display galben ..................... 186 lui ................................................... 116
Cheie de rezervă .................................. 63 Compatibilitate electromagnetică
Cheie invalidă Declaraţie de conformitate .............. 36
mesaj display galben ..................... 186 Completare lichid de spălare ........... 384
Cheie pentru pompa de înclinare Componente radio ale autovehi-
a cabinei ............................................. 399 culului
Circuit transmisie/ambreiaj Declaraţie de conformitate .............. 36
Verificare presiune de alimentare .. 260 Componente şi modificări
Citirea cardului conducătorului vezi Ataşări
auto Comportamentul direcţiei la pun-
vezi FleetBoard tea suplimentară schimbat
Clase SAE (uleiuri de motor) ............ 450 mesaj display roşu ......................... 197
Claxonul optic ...................................... 95 Comportamentul direcţiei schim-
Climatizare bat
Agent de răcire .............................. 452 mesaj display galben ..................... 180
Cantitate de umplere agent de Comportamentul frânelor şi al
răcire ............................................. 453 rulării schimbat
curăţare filtru mare încălzire şi mesaj display galben ..................... 180
climatizare ..................................... 386 Computer de bord
Dejivraţi geamurile ......................... 130 Aprindere/stingere iluminat pen-
recomandări generale .................... 124 tru conducere pe timp de noapte .. 160
Reglarea debitului de aer ............... 129 Blocare regenerare filtru de parti-
Reglarea distribuţiei aerului ........... 129 cule diesel ..................................... 162
Reglarea orificiilor de ventilaţie ..... 128 Dispunere ...................................... 142
Index 11

Meniu de setări .............................. 159 Conducerea off-road


Pornire regenerare filtru de parti- Curăţarea după conducerea off-
cule diesel ..................................... 162 road sau pe şantiere ...................... 332
Pornire/oprire Hydromove ............ 162 Conducerea pe teren accidentat
Pornirea/oprirea eliberării prin Conducerea prin apă ..................... 330
balans ............................................ 162 Conducte de aer comprimat şi
Reglarea bătăii farurilor ................. 160 cabluri
Verificarea presiunii în rezervor ..... 158 Conectare ...................................... 349
Verificarea sarcinii pe punte .......... 153 Deconectare .................................. 349
Comutare cutie de viteze Conectare aer comprimat
Pornire/oprire Hydromove ............ 162 Cabină ........................................... 119
Comutare trepte de viteză Conectarea/îndepărtarea apara-
Cuplare/decuplare mod EcoRoll telor mobile
(calculator de bord) ....................... 162 (calculator de bord) ....................... 152
cuplare/decuplare PPC (calcula- Conectarea/îndepărtarea apara-
tor de bord) .................................... 162 telor mobile aplicaţia Truck
Comutator combinat ........................... 95 (calculator de bord ........................ 152
Comutator de lumini Conectarea/îndepărtarea apara-
Prezentare generală ......................... 93 telor mobile Remote Online
Comutator mixt (calculator de bord ........................ 152
Prezentare generală ......................... 53 Conexiune pentru pornirea asis-
Comutator separare acumulator ..... 111 tată
Conducere vezi Pornire forţată
ASR (controlul patinării la accele- Conexiunea de alimentare la sis-
rare) ............................................... 287 temul de aer comprimat ................... 424
Conducere off-road Consum
Conducere în pantă ....................... 330 AdBlue® ......................................... 336
Listă de verificare după conduce- Carburant ...................................... 336
rea off-road .................................... 331 Ulei de motor ................................. 336
Reglarea barei antiîncastrare ......... 325 Consum de carburant
Reguli pentru conducerea off- Conducere economică ................... 332
road ............................................... 329 Consumul de carburant
vezi Conducere off-road Condiţiile de utilizare ..................... 336
Conducere pe timp de iarnă Note generale ................................ 336
Note generale ................................ 361 Stilul de conducere ........................ 336
Pneuri de iarnă .............................. 361 Versiunea autovehiculului .............. 336
vezi Funcţionare pe timp de iarnă Consumul de combustibil
Conducere pe timp de noapte Optimizarea automată a consu-
Aprindere/stingere (computer de mului (PPC) .................................... 304
bord) .............................................. 160 Contactul ........................................... 255
Conducerea autovehiculului Contor
Note importante privind sigu- Contor de rulaj parţial .................... 139
ranţa .............................................. 286 Contor de curse
Conducerea în teren accidentat vezi Distanţă zilnică parcursă
Note importante privind sigu- Contor de rulaj total .......................... 139
ranţa .............................................. 328 Contorul kilometrajului zilnic
vezi Distanţă zilnică parcursă
12 Index

Control climatizare Control presiune anvelope fără


Activarea/dezactivarea ventila- funcţie
ţiei auxiliare ................................... 131 mesaj display galben ..................... 189
Aer condiţionat auxiliar .................. 131 Control presiune anvelope pertur-
Controlare automată ...................... 127 bat
Cuplare răcirea cu dezumidifi- mesaj display galben ..................... 189
care a aerului pornit/oprit ............. 126 Controler ............................................ 237
Cuplare utilizare căldură rezi- Controlul autovehiculului
duală a motorului pornit/oprit ....... 130 vezi Pregătire pentru cursă
Funcţii prezentare generală ........... 124 Controlul climatizării
Încălzire auxiliară ........................... 133 Pornirea/oprirea modului de
Control croazieră recirculare a aerului ....................... 130
Activare ......................................... 298 Controlul croazierei
Activare în timpul conducerii ......... 298 Selectare ....................................... 298
Conducere ..................................... 298 Setarea toleranţei de viteză ........... 304
Depăşire ........................................ 299 Setarea unei viteze ........................ 298
Dezactivare .................................... 299 Controlul de presiune a anvelopei
Funcţii şi condiţii pentru activare ... 298 la roata de rezervă perturbat
Note importante privind sigu- mesaj display gri ............................ 167
ranţa .............................................. 297 Conversii/echipamente ...................... 39
Prezentare generală ....................... 298 Copii
Setare viteză şi toleranţă viteză ..... 298 Sistem de siguranţă pasivă .............. 60
Sfaturi privind conducerea ............. 298 Coş de gunoi ...................................... 117
Control nivel Cric
Activare (calculator de bord) .......... 156 Declaraţie de conformitate .............. 36
Activare (nivel de conducere) ........ 319 Trusă de scule autovehicul ............ 398
Activare nivel de conducere ........... 319 Cuplaj Turbo-Retarder
Funcţionare (calculator de bord) .... 156 vezi Ambreiaj hidraulic
Funcţionare cu cheia multifunc- Cuplajul semiremorcii deschis
ţională .............................................. 65 mesaj display roşu ......................... 195
Încărcarea/descărcarea autove- Cuplajul semiremorcii monitori-
hiculului când contactul este zat cu senzor
decuplat ......................................... 320 Funcţionare/note .......................... 346
Memorarea/apelarea înălţimii Cuplarea perturbată
cadrului şasiului ............................. 319 mesaj display roşu ......................... 194
Nivel autovehicul ridicat (autove- Cuplarea punţii din faţă .................... 292
hicule pentru transport de mare Cuplă diagnoză
capacitate, control nivel) ............... 321 Siguranţa în funcţionare şi înma-
Nivel autovehicul ridicat (autove- tricularea ......................................... 37
hicule pentru transport de mare Cuplă semiremorcă
capacitate) ..................................... 321 instrucţiuni de utilizare separate .... 343
Nivel manevrare ............................. 321 Cupluri de strângere
Note importante privind sigu- Piuliţe de roată .............................. 459
ranţa .............................................. 317 Şurub de eliberare cilindru de
Ridicarea/coborârea cadrului frână cu acumulator cu arc ............ 460
şasiului .......................................... 318 Curăţare la înaltă presiune ............... 379
Unitate de comandă ...................... 317
Index 13

Curăţare şi îngrijire Cutia de viteze manuală


Centuri de siguranţă ...................... 375 Comutarea cutiei de viteze ............ 271
Curăţare cu presiune înaltă ............ 379 Comutarea grupei Split (cutia de
Curăţarea exteriorului .................... 375 viteze cu 16 trepte) ........................ 273
Curăţarea motorului ....................... 380 Cutia de viteze cu 9 trepte ............. 271
Roţi din aliaj uşor ........................... 381 Cutia de viteze cu 16 trepte ........... 272
Senzor de distanţă ......................... 379 Cutie de transfer ............................... 291
Senzorii asistentului la virare ......... 379 Cutie de viteze automată
Spălătorie automată ...................... 380 Afişaj treaptă ................................. 283
Trepte de acces ............................. 376 Butoane de comutare .................... 283
Curăţare şi întreţinere Cutie de viteze cu 9 trepte
curăţarea camerei(Asistent de Indicaţii generale ........................... 271
menţinere pe bandă şi asistentul Schimbarea domeniului de
pentru atenţie) ............................... 379 cuplare ........................................... 271
Instalaţia hidraulică a vehiculului Cutie de viteze în 16 trepte
semiremorcă .................................. 354 cutie de viteze manuală ................. 272
Senzor de ploaie şi de lumină ........ 379 Cutie de viteze: temperatura
Curăţarea camerei uleiului prea ridicată
asistent de menţinere pe bandă mesaj display galben ..................... 176
şi asistentul pentru atenţie ............ 379 Cutie frigorifică ................................. 117
Curăţarea şi îngrijirea
curăţarea huselor de scaun ........... 375 D
Curăţarea interiorului ..................... 374
După conducerea off-road sau pe Date despre parcurs (calculator
şantiere ......................................... 332 de bord) .............................................. 146
Note privind îngrijirea .................... 374 Date diagnosticare
Curent de aer Activare (calculator de bord) .......... 159
Reglare (control climatizare auto- Date tehnice
mat) ............................................... 129 Control nivel .................................. 460
Reglare (încălzire/aer condiţio- Cuplurile de strângere ale piuliţe-
nat) ................................................ 129 lor de roată .................................... 459
Cuşetă Diferenţă permisă a presiunii în
Panouri de comutatoare .................. 51 pneuri ............................................ 459
Cuşetă în cabina M Eticheta cu tipul motorului ............. 449
de jos, din două piese ...................... 91 Frână de parcare cu regulator cu
jos .................................................... 90 arc ................................................. 460
Cuşete în cabina L Motor ............................................. 458
vezi Paturile cabinei L Plăcuţă de identificare a autove-
Cuşetele cabinei M hiculului/sarcini pe punte .............. 448
Suport tapiţat .................................. 90 Presiune pneuri maxim permisă ..... 459
Cutia de viteze automată Rezervoare de aer comprimat ........ 460
Comutarea kick-down .................... 284 Sistem de aer comprimat .............. 458
Eliberare prin balans ...................... 284 Sistem de frânare .......................... 458
Indicaţii de rulare ........................... 284 Tabel presiune în pneuri (pneuri
Manevrare ..................................... 284 duble) ............................................ 442
Oprire ............................................ 284 Tabel presiune în pneuri (pneuri
Pornire ........................................... 284 simple) ........................................... 436
Programe de rulare ........................ 283
14 Index

Temperatură de funcţionare Dispozitivul de avertizare acus-


(temperatură lichid de răcire) ........ 459 tică la mersul înapoi ......................... 337
Declaraţii de conformitate ................. 36 Distanţă zilnică parcursă .................. 139
Deconectarea consumatorilor Distribuţia aerului
activată Reglare (control climatizare auto-
mesaj display gri ............................ 166 mat) ............................................... 129
Deflector de vânt Reglare (încălzire/aer condiţio-
Diagrame ....................................... 357 nat) ................................................ 129
Reglare .......................................... 356
Deplasarea pe teren liber E
Deplasarea pe nisip ....................... 331
Echipament audio
Lisă de verificări înaintea unei
deplasări în teren ........................... 328 Funcţionare (calculator de bord) .... 151
Trecere prin apă ............................. 330 Informaţii generale ......................... 121
Deschidere/închidere trapă ............... 78 Reglare volum (butoane pe
Destinaţie (navigaţie) volan) ............................................. 152
Utilizare (panou de comutatoare
Introducerea unei destinaţii după
cuşetă) ........................................... 121
adresă ............................................ 242
Detectarea benzii de rulare (auto- Echipare ............................................. 214
mată) Ecran
vezi Asistenţa pentru menţinerea operare prin gesturi ............... 224, 248
benzii de mers operarea ecranului ................. 224, 248
Detector de fum Eficacitate de frânare redusă
Dezactivare temporară .................. 114 mesaj display galben ..................... 180
Eliberare prin balans
Informaţii generale ......................... 114
Înlocuirea bateriei .......................... 115 Cutie de viteze automată ............... 284
Test de funcţionare ........................ 114 Pornire/oprire (computer de
Dezaburirea geamurilor .................... 130 bord) .............................................. 162
Dezactivarea nivelului de triaj ESP® dezactivat, setarea nivelului
mesaj display galben ..................... 180 normal
Diagnoză de la distanţă mesaj display galben ..................... 180
vezi Telediagnoza ESP® nu este disponibil
Diesel mesaj display galben ..................... 180
alimentare cu carburant ................ 339 Etichete autocolante
Direcţie asistată:funcţia nu este Note generale privind siguranţa ....... 34
asigurată Evenimente
mesaj display roşu ......................... 197 Afişaj (calculator de bord) .............. 159
Direţia asistată supraîncălzită Extragerea prin rabatare a grilaju-
mesaj display roşu ......................... 197 lui de protecţie al farului .................. 101
Display
Calculator de bord ......................... 142 F
Contor de rulaj parţial .................... 139 Far ......................................................... 48
Contor de rulaj total ...................... 139 Far pentru fază scurtă
Oră ................................................. 139 Pornire/oprire ................................. 94
Setarea limbii (calculator de Faruri
bord) .............................................. 161 Mascare parţială ............................ 107
Temperatură exterioară ................. 139
Display temperatură exterioară ....... 139
Index 15

Note privind conducerea pe timp FleetBoard


de iarnă ......................................... 110 Citirea cardului conducătorului
Privire de ansamblu asupra becu- auto tahograf şi transferul de
rilor .................................................. 99 date ....................................... 207, 214
Setare de bază ............................... 448 Datele de pe cardul conducătoru-
Faruri (automate) ................................ 94 lui auto ........................................... 207
Faruri bi-xenon Funcţii ............................................ 206
Note privind înlocuirea becurilor ...... 99 Introducere/extragere card con-
Faruri cu xenon ducător auto .................................. 206
Note privind înlocuirea becurilor ...... 99 Note importante privind sigu-
Faruri de ceaţă ranţa .............................................. 205
schimbare becuri (varianta 1) ........ 104 Privire de ansamblu ....................... 205
schimbare becuri (varianta 2) ........ 104 Rezolvare problemă ....................... 208
Faruri pentru fază lungă Trimitere mesaje ............................ 206
Înlocuirea becurilor ........................ 102 Fluide de lucru
Pornire/oprire ................................. 95 Aditiv pentru combustibil ............... 455
Faruri pentru fază scurtă Agent de răcire (instalaţie de cli-
Înlocuirea becurilor ........................ 102 matizare) ........................................ 452
Fasciculul farurilor ............................ 160 Formare număr .................................. 251
Fereastra de eveniment galbenă Forţa de frânare ridicată, cursa
Indicaţii .......................................... 169 pedalei mărită
Fereastra de evenimente roşie mesaj display roşu ......................... 197
indicaţii .......................................... 191 Frâna de motor .................................. 270
Fereastră de evenimente gri Frâna de parcare
indicaţii .......................................... 163 vezi Frâna de parcare cu acumu-
Filială lator de presiune
vezi Atelier de specialitate autorizat Frâna de parcare cu acumulator
Filtru de aer al motorului de presiune
Note importante privind sigu- Acţionarea şi eliberarea ................. 266
ranţa .............................................. 382 Poziţiile manetei ............................ 266
Filtru de evacuare Verificarea ..................................... 266
vezi Filtru de particule diesel Frâna de parcare cuplată
Filtru de particule diesel mesaj display roşu ......................... 197
Blocare regenerare ........................ 335 Frâna pe roată supra solicitată
Înlocuirea filtrului ........................... 336 mesaj display galben ..................... 179
Note importante privind sigu- Frânare
ranţa .............................................. 334 BAS ................................................ 265
Pornire regenerare manuală .......... 335 Frână auxiliară de motor ................ 270
Regenerarea automată .................. 335 Sistemul de frânare ....................... 262
Filtru de particule diesel plin Verificare display ABS .................... 264
mesaj display roşu ......................... 191 Frânare continuă
Filtru mare încălzire şi climati- Activare/dezactivare ..................... 270
zare ..................................................... 386 Frânare de urgenţă terminată
Filtru particule diesel plin mesaj display gri ............................ 165
mesaj display galben ..................... 170 Frânarea
Filtru particule diesel: nivel de ABS ................................................ 264
umplere ridicat Frâna de durată ............................. 269
mesaj display galben ..................... 170 Frâna de motor .............................. 270
16 Index

Frână de parcare ........................... 266 Funcționare basculantă


Protecţie la blocare ........................ 264 Bordmatik ...................................... 373
Verificare etanşeitate instalaţie Comanda basculării ....................... 372
de frânare cu aer comprimat ......... 263 Comutare ....................................... 373
Frână continuă Elemente de comandă ................... 372
Note importante privind sigu- Închidere cu gheare a peretelui
ranţa .............................................. 269 hayonului ....................................... 373
Frână de parcare cu regulator cu Funcţionare motor ............................ 257
arc Funcţionare pe timp de iarnă
Date tehnice .................................. 460 Mască radiator ................................. 39
Deplasarea cilindrului de frână în Funcţionarea din inerţie a contac-
poziţia de conducere ..................... 431 tului .................................................... 257
Dispunerea cilindrilor de frână ....... 430 Funcţionarea pe timp de iarnă
Eliberarea cilindrului de frână ........ 430 Lanţurile de zăpadă ....................... 362
Frână de remorcă independentă ...... 266 Note privind lanţurile de zăpadă .... 362
Frână de serviciu ............................... 262 Verificarea distanţei de siguranţă
Frână oprire frecventă ...................... 267 a pneurilor ..................................... 362
Frâne Furtun de umflare pneuri ................. 398
Eliberarea frânei de parcare cu
regulator cu arc ............................. 430 G
Frână de remorcă independentă .... 266
Frână pentru opriri frecvente ......... 267 Garanţie implicită ................................ 34
Sistem Hill Holder (anti-alune- Geamuri
care în pantă) ................................. 268 vezi Geamuri laterale
Frâne punte 1 revizie urgentă Geamuri electrice
mesaj display galben ..................... 180 vezi Geamuri laterale
Funcţia Geamuri laterale
Remote Online ............................... 120 Deschidere/închidere ...................... 74
Funcţia PPC (Predictive Power- Resetare .......................................... 75
train Control) ..................................... 304 Geamurile laterale
Funcţie Note importante privind sigu-
asistenţă la pornire ........................ 322 ranţa ................................................ 74
Funcţie de eliberare prin balans Gheară de cuplare ............................. 428
Pornire/oprire (tastă) .................... 278 Ghidare în traseu
Funcţii de conducere Afişare (calculator de bord) ........... 149
Eliberarea prin balans .................... 278 Ghidare pe traseu
Fără basculare ............................... 278 Informaţii generale ......................... 243
Funcţii de rulare Pornire ........................................... 243
Modul de rulare lentă ..................... 276 Ghidare spre destinaţie
Modul EcoRoll ................................ 276 Afişare ........................................... 243
Regim de manevrare ...................... 286 Ghidarea pe traseu
Funcţiile de rulare Anulare .......................................... 243
Hydromove .................................... 285 Girofar .................................................. 98
Funcţionare basculantă Greutate
Basculare ....................................... 372 Distribuţia greutăţii ........................ 286
După basculare .............................. 372 Masa totală maximă admisă a
autovehiculului .............................. 286
Index 17

Grilaj de protecţie Iluminatul instrumentelor de


far .................................................. 101 bord
Trapă culisantă ................................ 76 vezi Iluminare instrumente
Unitate de iluminare spate ............. 105 Indicator direcţie de mers pertur-
bat
H mesaj display galben ..................... 179
Indicator nivel
Hayon de încărcare ............................. 48
AdBlue® ......................................... 138
Hydromove
Carburant ...................................... 138
Funcţii de rulare ............................. 285
Indicator treaptă de viteză
Pornire/oprire ............................... 162
Mercedes PowerShift ..................... 274
Indicaţii de avertizare
I
Etichetă autocolantă ........................ 34
Iluminare Indicaţii de rulare
vezi Lumini remorcă ......................................... 343
Iluminare ambiantă semiremorcă .................................. 343
Aprindere/stingere .......................... 98 Indicaţii generale cu privire la
Iluminare ambientală (calculator aplicaţia Truck ............................... 120
de bord) .............................................. 160 Inspecţia de siguranţă
Iluminare exterioară Înălţimea autovehiculului ............... 260
Curăţare ........................................ 378 Inspecţie de siguranţă
Note privind înlocuirea becurilor ...... 99 Presiune de alimentare în circui-
Setare oprire temporizată (calcu- tul transmisie/ambreiaj ................. 260
lator de bord) ................................. 160 Presiune de alimentare în siste-
Iluminare instrumente mul de frânare cu aer comprimat .. 259
Setare (calculator de bord) ............ 160 Uscător de aer comprimat ............. 260
Iluminare interioară Instalare şi înlăturare DispoPi-
Comutator ....................................... 96 lot.guide ............................................. 222
Control automat (tastă) ................... 97 Instalaţia de climatizare în staţio-
Iluminare ambiantă .......................... 98 nare
Înlocuirea becurilor ........................ 106 Setarea distribuţiei aerului ............. 132
Note privind înlocuirea becurilor ...... 99 Instalaţia de iluminat
Iluminarea interioară Indicaţii privind schimbarea
Atenuare .......................................... 97 lămpilor ............................................ 99
Lampa de lectură ............................. 97 Instalaţia de spălare ......................... 380
Iluminat exterior Instalaţia hidraulică a vehiculului
Girofaruri ......................................... 98 semiremorcă
Iluminat interior Basculare ....................................... 353
Control automat (computer de Comutarea presiunii de funcţio-
bord) .............................................. 160 nare ............................................... 352
Iluminat pentru conducere pe Date de funcţionare ....................... 355
timp de noapte (computer de Elemente de comandă ................... 352
bord) .............................................. 160 Indicaţii generale ........................... 351
Iluminat pentru conducerea pe Indicaţii importante de siguranţă ... 351
timp de noapte (tastă) ..................... 98 Întreţinere ...................................... 354
Iluminat pentru conducerea pe Nivelului uleiului hidraulic .............. 354
timp de noapte Racorduri hidraulice ....................... 352
Aprindere/stingere (tastă) ............... 98 Revizie ........................................... 354
18 Index

Instalaţie de curăţat faruri Încălzire staţionară


utilizare .......................................... 110 vezi Sistemul de încălzire auxiliară
Instalaţie de frânare Încălzirea motorului
Verificare etanşeitate .................... 263 vezi Încălzire auxiliară
Instalaţie de iluminat Încălzirea parbrizului
Iluminat exterior .............................. 93 vezi Sistemul de încălzire a parbrizului
Instalaţie de spălare parbriz Încălzirea suplimentară
Note privind conducerea pe timp determinări de siguranţă impor-
de iarnă ......................................... 110 tante .............................................. 133
Instalaţie hidraulică Încărcarea acumulatorului ............... 222
vezi Instalaţia hidraulică a vehi- Închidere centralizată
culului semiremorcă Probleme la sistemul de închi-
Instrucţiuni de utilizare dere ................................................. 73
Echipare autovehicul ........................ 34 Sistem de închidere centralizată
Garanţie pentru vicii ascunse ........... 34 avansată .......................................... 68
instrucţşiuni de utilizare digitale Încuiere/descuiere portiere
şi tipărite ......................................... 34 Exterior ............................................ 67
înaintea primei curse ....................... 34 Interior ............................................. 68
Note generale .................................. 34 Încuietoare portieră ............................ 67
Instrucţiuni de utilizare digitale ......... 34 Îngrijire
Prezentare generală ....................... 245 vezi Curăţare şi întreţinere
Instrucţiuni digitale de utilizare Înlocuirea acumulatorului ................ 229
Apelare .......................................... 244 Înlocuirea becurilor
Instrucţiunile digitale de utilizare Faruri ............................................. 100
Apelarea funcţiei de ajutor ............ 246 Faruri pentru fază lungă ................. 102
Instrumente de reducţie Faruri pentru fază scurtă (far cu
vezi AdBlue® halogen) ......................................... 102
Interval Iluminare interioară ....................... 106
Verificare (calculator de bord) ....... 147 Lampă de gabarit laterală .............. 106
Introducerea acumulatorului ........... 222 Lampă de mers înapoi ................... 105
Introduceţi din nou cheia Lampă pentru numărul de înma-
mesaj display gri ............................ 166 triculare ......................................... 105
Lampă zonă de lucru (inferioară) ... 107
Î Lampă zonă de lucru (superioară) .. 107
Lămpi de ceaţă spate .................... 105
Înainte de pornirea de pe loc
Lămpi de frână ............................... 105
Note importante privind sigu- Lămpi perimetru/de gabarit late-
ranţa .............................................. 258 rale ................................................ 105
Verificarea presiunii de alimen- Lămpi spate ................................... 105
tare din sistemul de frânare cu Lumini navigaţie ............................. 102
aer comprimat ............................... 259 Mod de funcţionare pe timp de zi
Încălzire auxiliară
a farurilor ....................................... 103
Dezactivare obligatorie .................. 134 Înlocuirea lamelor ştergătoarelor
Mod de încălzire imediată .............. 134 cu jicloare de conductă .................... 386
Preîncălzire motor .......................... 133
Înlocuirea pneurilor .......................... 434
Setarea orei de pornire .................. 135
Încălzire oglinzi .................................... 93
Index 19

Înlocuirea roţilor Lampă de mers înapoi


Indicaţii cu privire la roţile cu Înlocuirea becurilor ........................ 105
senzor pentru presiunea din Lampă pentru numărul de înma-
pneuri ............................................ 434 triculare
Înlocuirea unei roţi Înlocuirea becurilor ........................ 105
Strângerea din nou a piuliţelor de Lampă zonă de lucru (inferioară)
roată .............................................. 415 Înlocuirea becurilor ........................ 107
Întinzător de centură Lampă zonă de lucru (superioară)
Activare ........................................... 58 Înlocuirea becurilor ........................ 107
Întreţinere Lanţuri anti-derapare
Afişare dată scadentă întreţinere vezi Lanţuri de zăpadă
(calculator de bord) ....................... 157 Lanţuri de zăpadă
Lumini exterioare ........................... 378 Note generale ................................ 362
Nivel lichid de răcire ...................... 383 Verificarea distanţei de siguranţă
Note ............................................... 381 a pneurilor ..................................... 362
Sistem de întreţinere (WS) ............. 381 Lămpi avertisment/indicatoare
Trapa de întreţinere ....................... 382 Diagnosticare motor (autovehi-
cule BlueTec®5) ............................. 140
J Diagnosticare motor (autovehi-
Jaluzea rulantă ..................................... 78 cule BlueTec®6) ............................. 140
Jaluzeaua radiatorului fără func- Lămpi de avertizare/indicatoare
ţie Panou de instrumente ...................... 46
Lămpi de avertizare/indicatoare
mesaj display gri ............................ 169
de control
diagnoză motor .............................. 139
L
Lămpi de ceaţă spate
Lampă cablu ...................................... 398 Înlocuirea becurilor ........................ 105
Lampă cu incandescenţă Lămpi de poziţie pe plafon
Lămpi de poziţie pe plafon ............. 105 pornire şi oprire ............................... 98
Lampă de avertizare ......................... 398 Lămpi perimetru/de gabarit late-
Lampă de ceaţă spate rale
Pornire/oprire ................................. 95 Înlocuirea becurilor ........................ 105
Lampă de citit Lămpi spate
schimbare becuri (pat/cuşetă) ...... 106 Înlocuirea becurilor ........................ 105
Lampă de frână Lămpile de avertizare şi indica-
Înlocuirea becurilor ........................ 105 toare
Lampă de lectură Calculator de bord ......................... 202
Aprindere/stingere (a Lichid de răcire
şoferului/a însoţitorului şoferu- Aditiv cu protecţie antigel .............. 452
lui) ................................................... 97 Aditiv fără protecţie antigel ............ 452
Aprindere/stingere (cuşetă) ............ 97 Verificare nivel lichid de răcire şi
Aprindere/stingere (însoţitor) .......... 97 completare .................................... 383
Înlocuirea becurilor (pentru Limbă
şofer/însoţitor şofer) ..................... 106 Setare (calculator de bord) ............ 161
Reducere intensitate (a şoferu- Limitare de viteză
lui/a însoţitorului şoferului) ............. 97 mesaj display galben ..................... 170
Viteză maximă ............................... 337
20 Index

Limitarea vitezei Farurile pentru fază scurtă ............... 94


vezi Limitator Funcţia de iluminare suplimen-
Limitator tară în viraje ..................................... 95
determinări de siguranţă impor- Mod de funcţionare pe timp de zi
tante .............................................. 296 a farurilor ......................................... 94
Dezactivare .................................... 297 Modul funcţionare automată a
Limitator de viteză farurilor ............................................ 94
Activare ......................................... 296 Proiectoare de ceaţă şi lămpi de
Activare în timpul conducerii ......... 297 ceaţă spate ...................................... 95
Conducere ..................................... 297 Lumini navigaţie
Depăşire ........................................ 297 Schimbarea becurilor ..................... 102
Funcţii şi condiţii pentru activare ... 296 Luminile exterioare
Prezentare generală ....................... 296 Comutatorul de lumini ..................... 93
Selectare ....................................... 296
Setarea limitei de viteză ................ 297 M
Listă de verificare
Maneta pompei .................................. 399
După conducerea off-road ............. 331
Înainte de conducerea off-road ...... 328 Manetă de asamblare ....................... 398
Lumina Manetă multifuncţională
Comutatorul de reglare a fascicu- Prezentare generală ......................... 53
lelor farurilor .................................. 160 Manetă multifuncţională şi afişaj
Lumină de marcaj lateral treaptă
schimbare becuri (lampa de sem- Indicaţii generale ........................... 273
nalizare intermitentă laterală) ........ 104 Manetă multifuncţională ................ 273
schimbare becuri (lumini marcaj Manetă selector
lateral) ........................................... 106 Manetă multifuncţională şi afişaj
Schimbare lămpi cu incandes- treaptă ........................................... 273
cenţă (unitate de iluminare Manevrare
spate) ............................................ 105 Cutie de viteze automată ............... 284
Lumină de rulare permanentă Manevrare/pornire prin tractare
vezi Mod de funcţionare pe timp şi tractarea
de zi a farurilor Gheară de cuplare ......................... 428
Lumină de semnalizare Manevrarea/pornirea prin trac-
schimbare becuri (lampa de sem- tare şi tractarea
nalizare intermitentă laterală) ........ 104 Note ............................................... 427
Schimbare lămpi cu incandes- Manometru
cenţă (unitate de iluminare vezi Sistem de verificare a pre-
spate) ............................................ 105 siunii în pneuri
Lumină semnalizare Masa pliantă ...................................... 118
schimbare bec (far) ........................ 103 Masă
Lumină spate vezi Masa pliantă
grilaj de protecţie .......................... 105 Masă totală maximă admisă a
Lumină verde autovehiculului
vezi Iluminat pentru conducerea Plăcuţă de identificare a autove-
pe timp de noapte hiculului ......................................... 448
Lumini Mască antiinsecte de pe radiator ...... 39
Claxonul optic/flash ........................ 95 Mască radiator .................................... 39
Farurile pentru fază lungă ................ 95
Index 21

Materiale de lucru cutie de viteze şi ambreiaj ............. 164


AdBlue® ......................................... 457 Fluide de lucru şi revizie ................ 168
Lichid de răcire .............................. 452 instalaţia electrică şi cheia ............ 166
Pentru punţi motoare şi cutie de motor şi răcire ............................... 169
viteze ............................................. 451 semiremorcă .................................. 167
Ulei hidraulic .................................. 355 sistem de rulare ............................. 165
Memorarea manuală a posturilor tratare ulterioară a gazelor arse
de radio .............................................. 252 BlueTec®5 ...................................... 164
Meniul Telefon tratare ulterioară a gazelor arse
Formarea unui număr .................... 251 BlueTec®6 ...................................... 164
Mercedes PowerShift Mesaj display gri
Control automat ............................ 280 vezi Mesaj display gri
Funcţii de conducere ..................... 274 Mesaj display roşu
Indicator treaptă de viteză ............. 274 anvelope ........................................ 201
Note importante privind sigu- cutie de viteze şi ambreiaj ............. 194
ranţa .............................................. 273 Frânele şi sistemul de rulare .......... 197
Oprire ............................................ 279 Instalaţie aer comprimat ................ 192
Pornire de pe loc ........................... 278 motor şi răcire ............................... 193
Pornirea/oprirea modului de semiremorcă .................................. 195
rulare lentă (buton) ........................ 277 tratarea ulterioară a gazelor arse
Poziţie neutră ................................. 279 BlueTec® ........................................ 191
poziţie neutră automată ................. 279 Mesaj display roşu
Program de conducere în regim vezi Mesaj display roşu
manual ........................................... 281 Mod de conducere
Programe de conducere ................ 274 Turaţie de ralanti ............................ 295
Selectarea programului de con- Mod de funcţionare pe timp de zi
ducere ........................................... 275 a farurilor
Trepte de mers înapoi .................... 282 Modul funcţionare automată a
Mesaj display galben farurilor ............................................ 94
anvelope ........................................ 189 Pornire ............................................. 94
Cutie de viteze şi ambreiaj ............. 176 Schimbarea becurilor ..................... 103
filtru particule diesel ...................... 170 Mod EcoRoll
fluid de lucru şi revizie ................... 173 Cuplare/decuplare (calculator de
frâne şi sistem de rulare ................ 180 bord) .............................................. 162
instalaţia de aer comprimat, Model
motor şi răcire ............................... 173 vezi Plăcuţă de identificare a
instalaţie de iluminat, instalaţie autovehiculului
electrică şi cheie ............................ 186 Modificări şi componente
remorcă/semiremorcă .................. 179 vezi Ataşări
tratare ulterioară gaze arse Blue- Modul Crawler (deplasare lentă)
Tec®5 ............................................ 170 Activare/dezactivare (calculator
tratare ulterioară gaze arse Blue- de bord) ......................................... 162
Tec®6 ............................................ 170 Modul de recirculare a aerului
Mesaj display galben Activarea/dezactivarea ................. 130
vezi Mesaj display galben Modul de rulare lentă
Mesaj display gri Funcţii de rulare ............................. 276
anvelope ........................................ 167 Pornirea/oprirea (buton) ............... 277
22 Index

Modul EcoRoll Nivel de lichid


Funcţii de rulare ............................. 276 sistem hidraulic de acţionare a
Motor ambreiajului ................................... 384
calitatea combustibilului ................ 453 Nivel de rezervă
Consum ulei ................................... 336 AdBlue® ......................................... 138
Curăţare ........................................ 380 Carburant ...................................... 138
Date tehnice .................................. 458 Nivel de ulei
Lampă indicatoare diagnosticare ... 139 Verificare (motor) .......................... 387
Oprire ............................................ 261 Nivel lichid
Pornire ........................................... 258 Lichid de răcire .............................. 383
Pornire şi oprire motor când Nivel manevrare
cabina este basculată .................... 404 Control nivel .................................. 321
Pornirea la rece ............................. 363 Nivelul agentului de răcire scăzut
Putere modificată ............................ 37 mesaj display roşu ......................... 193
Remedierea defecţiunilor ............... 409 Nivelul de conducere sub nivelul
Setarea calităţii uleiului (calcula- cuplajului semiremorcii
tor de bord) .................................... 161 mesaj display roşu ......................... 195
Setarea vâscozităţii uleiului (cal- Nu învârtiţi de volan până acesta
culator de bord) ............................. 161 loveşte la capătul cursei
Siguranţa în timpul funcţionării ........ 37 mesaj display galben ..................... 180
Verificare ore de funcţionare Numărul de identificare a vehicu-
(calculator de bord) ....................... 158 lului
Motor perturbat vezi VIN
mesaj display galben ..................... 173
Motorine O
Aditivi carburant ............................ 455
Note importante privind sigu- Ochi de tractare ................................ 429
ranţa .............................................. 454 Oglinzi
Temperaturi exterioare scăzute ..... 455 vezi Oglinzi exterioare
Oglinzi exterioare
N Note importante privind sigu-
ranţa ................................................ 92
Navigaţie Reglare ............................................ 92
afişarea îndrumării(calculator de Oglinzile exterioare
bord) .............................................. 149 Încălzire oglinzi ................................ 93
Introducerea unei destinaţii ........... 242 Oprirea autovehiculului şi a
Introducerea unei destinaţii după motorului ........................................... 261
adresă ............................................ 242 Oră
Note importante privind sigu- Pe display ...................................... 139
ranţa .............................................. 241 Ore de funcţionare
Pornire ........................................... 242 Verificare (calculator de bord) ....... 158
Privire de ansamblu ....................... 241 Orificiul de umplere cu ulei de
Nivel agent de răcire scăzut motor .................................................. 383
mesaj display galben ..................... 173
Nivel apă de spălare P
mesaj display gri ............................ 168
Pachetul de dotare pentru frig ......... 363
Pagina de start .................................. 223
Index 23

Pană Paturi în cabina M


vezi Cală de roată vezi Cuşetele cabinei M
Pană de anvelopă Paturile cabinei L
mesaj display roşu ......................... 201 Privire de ansamblu ......................... 84
Pană de pneu Perioadă de repaus
vezi Înlocuirea roţii Verificare (calculator de bord) ....... 146
Panou de comutatoare Piese Mercedes-Benz autentice ......... 39
Postul de conducere al şoferului ...... 48 PIN
Panou de instrumente Introducere .................................... 250
AdBlue® ......................................... 138 Piuliţă de roată
Contor ........................................... 139 Strângere din nou .......................... 415
Indicator nivel de carburant ........... 138 Piuliţe de roată
Indicaţii ............................................ 45 Cupluri de strângere ...................... 459
Lămpi indicatoare ............................ 46 Pentru roţi cu disc din aliaj uşor .... 414
Ora şi temperatura exterioară ........ 139 Pentru roţi din oţel presat .............. 414
Turometru ...................................... 137 Plafon pop-up
Panoul de instrumente Deschiderea/închiderea .................. 75
Informaţii importante privind Închidere manuală ........................... 77
siguranţa ........................................ 137 Storuri .............................................. 76
Panouri de comutatoare Plasă de siguranţă ............................... 86
Comutator mixt ................................ 53 Plăcuţa de identificare tip
Cuşetă ............................................. 51 vezi Plăcuţa de identificare a
Manetă multifuncţională .................. 53 autovehiculului
Panou de comutatoare deasupra Plăcuţă date motor ........................... 449
parbrizului ........................................ 50 Plăcuţă de identificare a autove-
Portieră însoţitor şofer ..................... 51 hiculului ............................................. 448
Portieră şofer ................................... 50 Plăcuţe de frână complet uzate
Volan multifuncţional ....................... 52 mesaj display galben ..................... 180
Panouri laterale ................................. 361 Pneuri
Parasolar Adâncimea minimă a suprafeţei
Trapă glisantă .................................. 76 de rulare a pneului ......................... 432
Parbriz încălzit ................................... 110 Capacitate portantă ....................... 434
Parcarea autovehiculului Deteriorare .................................... 433
Măsuri speciale .............................. 395 Durată de exploatare ..................... 433
Note privind bateria ....................... 393 Indicaţii cu privire la roţile cu
Parcarea îndelungată a autovehi- senzor pentru presiunea din
culului pneuri ............................................ 434
Indicaţii cu privire la instalaţia Indice de viteză .............................. 434
hidraulică ....................................... 355 Reşapate ........................................ 434
Paturi în cabina L Schimbarea pneurilor .................... 434
asistenţă la urcare ........................... 84 Siguranţă în funcţionare şi
combinaţie scaun/cuşetă ................ 87 rutieră ............................................ 432
de jos ............................................... 85 Stare .............................................. 433
de sus, autotransporter ................... 85 Tipuri ............................................. 434
de sus, îngust .................................. 84 Verificare regulată ......................... 432
de sus, lat ........................................ 84 Pneuri de iarnă .................................. 361
SoloStar Concept ............................. 89
24 Index

Pneuri duble (presiunea în Note importante privind sigu-


pneuri) ................................................ 442 ranţa .............................................. 435
Pneuri simple (presiune pneu) ......... 436 Tabel (pneuri duble) ....................... 442
Pornire Presiune pneu
Indicaţii .......................................... 261 Tabel (pneuri simple) ..................... 436
Pornire Presiune pneuri
vezi Pornire (motor) Diferenţă de presiune permisă ....... 459
Pornire (motor) .................................. 258 Presiune maximă permisă a aeru-
Pornire forţată ................................... 425 lui ................................................... 459
Pornirea la rece ................................. 363 Presiune rezervor
Pornirea şi oprirea Bluetooth® ......... 250 Verificare (calculator de bord) ....... 158
Pornirea/oprirea răcirii cu usca- Presiunea aerului
rea aerului .......................................... 126 vezi Presiune în pneuri
Portiere Presiunea anvelopelor prea ridi-
Intrare şi ieşire ................................. 73 cată
Mânerele de prindere (intrare şi mesaj display galben ..................... 189
ieşire) ............................................... 73 Presiunea anvelopelor prea
Trepte de acces (intrare şi ieşire) ..... 73 scăzută
Post de radio mesaj display galben ..................... 189
setare manuală .............................. 252 Presiunea de alimentare a cutiei
Postul de conducere de viteze/ambreiaj prea scăzută
Prezentare generală ......................... 43 mesaj display galben ..................... 173
PowerShift Presiunea în anvelopa la roata de
vezi Mercedes PowerShift rezervă scăzută
PPC (Predictive Powertrain Con- mesaj display gri ............................ 167
trol) Presiunea în pneuri
cuplare/decuplare (calculator de Avertizare asupra pierderii de
bord) .............................................. 162 presiune din pneuri ........................ 155
Setarea toleranţei de viteză ........... 304 Determinare ................................... 436
Prefiltru de praf ciclon ...................... 385 Monitorizare (Computer de bord) .. 154
Pregătire pentru cursă Presiunea în rezervorul de frână
la discul 1 este prea scăzută
control vizual şi al funcţionării în
afara vehiculului ............................. 254 mesaj display roşu ......................... 192
Pregătirea pentru călătorie Presiunea uleiului în motor
scăzută
Verificarea vizuală şi funcţională
în autovehicul ................................ 255 mesaj display roşu ......................... 193
Preselectarea turaţiei de funcţio- Prezenţa copiilor la bord
nare .................................................... 367 Note importante privind sigu-
Presiune anvelope scăzută ranţa ................................................ 59
Primii paşi .......................................... 222
mesaj display roşu ......................... 201
Presiune de alimentare Privire de ansamblu .......................... 223
Verificare circuit transmisie/ Privire de ansamblu asupra ele-
ambreiaj ........................................ 260 mentelor de comandă
Verificare sistem de frânare cu Radio/sistem de navigaţie ............. 232
aer comprimat ............................... 259 Privire de ansamblu cuşete în
Presiune în pneuri cabina M ............................................... 90
Afişare ........................................... 155 Priza de putere
Comutare ....................................... 368
Index 25

Decuplare ...................................... 369 Punte conducătoare/purtătoare


Indicaţii de comutare ..................... 368 (orientabilă) ....................................... 323
în funcţie de cutia de viteze ........... 366 Punte liftantă posterioară şi ante-
preselectare turaţie de lucru .......... 367 rioară centrată
Turaţie de ralanti motor ................. 370 mesaj display galben ..................... 180
Turaţie motor constantă ................ 371 Punte purtătoare ............................... 322
Priză de putere Punte spate
Funcţionare de avarie .................... 369 Setarea calităţii uleiului (calcula-
independentă de cutia de viteze .... 366 tor de bord) .................................... 161
Informaţii generale ......................... 366 Punte suplimentară
pe partea motorului ....................... 366 asistenţa la pornire ........................ 322
Setarea turaţiei motorului .............. 370 Punte conducătoare ...................... 322
Prize .................................................... 112 Punte conducătoare/purtătoare
Produse de îngrijire ........................... 374 (orientabilă) ................................... 323
Produse de service Punte purtătoare ............................ 322
Carburant diesel ............................ 454 viratoare ........................................ 323
Carburant din ester metilic al aci- Punte suplimentară ridicată
zilor graşi (FAME) ........................... 455 mesaj display galben ..................... 179
Note generale ................................ 449 Purificarea gazelor arse BlueTec®
Setări (calculator de bord) ............. 161 Indicaţii ............................................ 38
Ulei de transmisie .......................... 451 Purjare
Produse pentru service vezi Filtru de particule diesel
Ulei de motor ................................. 450 Purjare blocată
Programe mesaj display gri ............................ 164
vezi Programul de conducere Purjare manuală indisponibilă
Programe de rulare mesaj display gri ............................ 164
Cutie de viteze automată ............... 283 Purjarea instalaţiei de combusti-
Programul de conducere bil
Mercedes PowerShift ..................... 274 cu demarorul (fără prefiltru de
Proiectoare de ceaţă carburant OM 963) ........................ 406
Pornire/oprire ................................. 95 cu pompa acţionată manual (fără
Protecţie anti-furt prefiltru de carburant OM 460) ...... 405
vezi ATA (sistem de alarmă anti-efracţie) cu pompa acţionată manual (fără
Protecţie contra ţânţarilor prefiltru de carburant OM
vezi Sită antiinsecte 470/471/473) .............................. 405
Protecţie mediu înconjurător Purjarea sistemului de alimentare
Note generale .................................. 35 cu carburant
Protecţie motor: Puterea motoru- Golirea prefiltrului de carburant ..... 406
lui redusă Purjarea cu pompa manuală (cu
mesaj display galben ..................... 173 prefiltru de carburant) .................... 406
Puncte de întreţinere sub trapa Puterea motorului redusă
de întreţinere mesaj display galben ..................... 170
Lichid de răcire .............................. 383
Lichid de spălare sistem spălător R
de parbriz/sistem curăţare faruri .. 383
Ulei de motor ................................. 383 Rabatarea farurilor
Punte conducătoare .......................... 322 varianta 1 ...................................... 100
varianta 2 ...................................... 101
26 Index

Radio Reglarea lichidului de răcire per-


Modificare sursă audio sau titlu/ turbată
post ............................................... 151 mesaj display galben ..................... 173
Note generale ................................ 121 Reglarea nivelului
Prezentare generală funcţii ............ 239 Coborârea forţată .......................... 320
Protecţie anti-furt .......................... 231 Reglarea rulării perturbată
Reglare volum ................................ 152 mesaj display galben ..................... 173
Setare bandă frecvenţă ................. 252 Reglarea vitezei
Sistem de operare (prezentare vezi Controlul croazierei
generală) ........................................ 238 Regulament REACH ............................. 35
Radio CD Reînoirea bateriei în cheia de con-
Display (prezentare generală ) ....... 236 tact
Prezentare generală funcţii ............ 236 mesaj display galben ..................... 186
Protecţie anti-furt .......................... 231 Reînoirea cheii
Setări Bluetooth® ........................... 240 mesaj display galben ..................... 186
Radio/navigaţie Remorca
Afişaj (prezentare generală) ........... 234 Cuplare .......................................... 345
Prezentare generală a funcţiilor ..... 234 Remorcare/tractare
Setări Bluetooth® ........................... 240 Gheară de cuplare ......................... 428
Simboluri (prezentare generală) ..... 234 Remorcare/tractare autovehicul ..... 427
Sistem de operare (prezentare Remorcă
generală) ........................................ 232 Afişare date (calculator de bord) ... 157
Raport de transmisie punţi .............. 448 Conectarea/deconectarea con-
Raport transmisie punte spate ........ 448 ductelor de aer comprimat ............ 349
Răcirea motorului perturbată Decuplare ...................................... 348
mesaj display galben ..................... 173 indicaţii de rulare ........................... 343
Reciclare Informaţii privind sincronizarea
vezi Protecţie mediu înconjurător remorcii ......................................... 345
Regim de asfaltare Unghiul de articulare ..................... 344
Reglare nivel .................................. 320 Unghiul de pivotare ........................ 345
Regim de rulare Remorcă/semiremorcă
Asistent de control al stabilităţii .... 288 Instalaţia hidraulică a vehiculului
Indicaţii privind sarcinile pe semiremorcă .................................. 351
punte şi pe roată ............................ 286 Note privind cuplajul remorcii/
Regimul de rulare semiremorcii .................................. 343
Blocarea diferenţialelor .................. 289 Remote Online
Reglare nivel Aplicaţia Truck ............................... 120
Date tehnice .................................. 317 Repornire DispoPilot.guide .............. 229
Regim de asfaltare ......................... 320 Retarder: Temperatura uleiului
Reglare volan ....................................... 91 ridicată
Reglare volum mesaj display galben ..................... 176
Echipament audio .......................... 152 Retrogradare forţată ......................... 280
Radio ............................................. 152 Revizia scadentă a filtrului de aer
Reglarea mesaj display gri ............................ 168
temperaturii (sistemul de Revizie
încălzire/sistemul de climatizare) .. 128 Curăţarea filtrului de aer ................ 382
Instalaţia hidraulică a vehiculului
semiremorcă .................................. 354
Index 27

Nivelului uleiului hidraulic .............. 354 Scaun cu suspensii de lux ................ 81


Revizie motor urgentă Scaunul
mesaj display galben ..................... 173 din SoloStar Concept ....................... 88
Rezervă-AdBlue Scaunul însoţitorului
mesaj display galben ..................... 170 vezi Scaun
Rezervor AdBlue® .............................. 342 Scaunul şoferului
Rezervor aer comprimat vezi Scaun
Informaţii generale ......................... 460 Schimb de ulei ................................... 450
Plăcuţe tip ..................................... 461 Schimbare baterie (cheie) .................. 71
Roţi de aluminiu Schimbare bec
vezi Roţi din aliaj uşor far de ceaţă (varianta 1) ................. 104
Roţi din aliaj uşor far de ceaţă (varianta 2) ................. 104
Curăţare ........................................ 381 lumină de citit: pat/cuşetă ............ 106
Rulou lumină de marcaj lateral (lampa
vezi Jaluzea rulantă de semnalizare intermitentă late-
Rută rală) ............................................... 104
creare ............................................ 227 lumină semnalizare (far) ................ 103
Schimbare becuri far ........................ 100
S Schimbare filtru
Filtru particule diesel ..................... 336
Sarcină maximă admisă pe punte
Schimbare lămpi cu incandes-
Plăcuţă de identificare a autove-
cenţă
hiculului ......................................... 448
Lumină de marcaj lateral (unitate
Sarcini pe punte
de iluminare spate) ........................ 105
Indicaţii privind sarcinile pe
Lumină de semnalizare (unitate
punte şi pe roată ............................ 286
de iluminare spate) ........................ 105
Reglare afişaj (calculator de
Schimbarea becurilor
bord) .............................................. 153
Note generale .................................. 99
Sarcini pe punte permise ............... 448
Schimbarea direcţiei
Verificare (calculator de bord) ....... 153
Faza de anunţare ........................... 244
Sarcini pe roată ................................. 286
Faza de schimbare de direcţie ....... 244
Sattelniveau erreicht
Schimbarea roţii
mesaj display gri ............................ 167
Note importante privind sigu-
Scară rabatabilă ................................ 341
ranţa .............................................. 409
Scaun Schimbarea unei roţi
poziţia corectă de aşezare a Demontarea unei roţi ..................... 413
şoferului ........................................... 80 Montarea unei roţi ......................... 414
Scaun cu suspensie standard .......... 81 Note despre distanţier ................... 411
Scaun cu suspensie ventilată ........... 81 Piuliţe de roată pentru roţi cu
Scaun static ..................................... 81 disc din aliaj uşor ........................... 414
Scaun multifuncţional
Piuliţe de roată pentru roţi din
vezi Scaun oţel presat ..................................... 414
Scaune
Poziţionarea unui cric .................... 412
Curăţarea husei ............................. 375 Scoaterea roţii de rezervă .............. 411
Note importante privind sigu- Schimbarea unui bec
ranţa ................................................ 80 Prezentare generală a becurilor ....... 99
Scaun central ................................... 81 Schimbarea vitezei perturbată
Scaun cu funcţii ............................... 83 mesaj display galben ..................... 176
28 Index

Scrumiera .......................................... 113 Servicii Truck Data Center 6 (FB


Selectare mod transmisie Card) ................................................... 217
Mercedes PowerShift ..................... 275 Setare înălţime autovehicul
Selectare programe de rulare Control nivel .................................. 317
Cutie de viteze automată ............... 283 Setare turaţie
Selectarea postului (radio) Priză de putere .............................. 370
cu ajutorul funcţiei de căutare a Setare volum
posturilor ....................................... 252 Apeluri telefonice ........................... 150
Selectarea punctului de meniu Setarea postului (Radio)
Utilizarea ecranului tactil ............... 248 prin introducerea manuală a frec-
Selectarea unei surse audio ............. 240 venţei ............................................. 252
Semiremorcă Setarea volumului sonor .................. 223
Afişare date (calculator de bord) ... 157 Setări Bluetooth® .............................. 240
Conectarea/deconectarea con- Sfaturi privind conducerea
ductelor de aer comprimat ............ 349 Conducere economică şi ecolo-
Cuplă ............................................. 345 gică ................................................ 332
Decuplare ...................................... 348 Consum de ulei de motor .............. 336
indicaţii de rulare ........................... 343 Filtru de particule diesel ................ 334
Informaţii privind cuplajul semi- Siguranţa funcţionării
remorcii ......................................... 346 Garanţie pentru vicii ascunse ........... 34
Informaţii privind sincronizarea Siguranţa în funcţionare şi înma-
remorcii ......................................... 345 tricularea
Note ............................................... 346 Atelier de service de specialitate
Unghiul de articulare ..................... 344 calificat ............................................ 38
Unghiul de pivotare ........................ 345 Indicaţii despre regimul de rulare .... 36
Semnalizatoare de direcţie Înregistrarea vehiculului ................... 38
Înlocuirea becurilor ........................ 103 Purificarea gazelor arse Blue-
Pornire/oprire ................................. 95 Tec® ................................................. 38
Semnalizator Utilizarea corespunzătoare .............. 34
vezi Semnalizatoare de direcţie Siguranţa ocupanţilor
Semnalizator de avarie Airbagul şoferului ............................. 57
Acţionare completă a frânei ........... 262 Avertisment centură ........................ 57
Senzor de distanţă Prezenţa copiilor la bord .................. 59
Curăţare ........................................ 379 Siguranţa pasagerilor
Senzor de ploaie şi lumină centuri de siguranţă ......................... 55
curăţare ......................................... 379 Introducere sistem de retenţie ........ 54
Senzor distanţă murdar Note importante privind sigu-
mesaj display galben ..................... 180 ranţa ................................................ 54
Senzor presiune anvelope pertur- Siguranţă
bat Prezenţa copiilor la bord .................. 59
mesaj display galben ..................... 189 Siguranţa în exploatare .................... 36
Senzorii asistentului la virare vezi Siguranţa pasagerilor
Curăţare ........................................ 379 Siguranţă în funcţionare şi înma-
Service triculare
vezi Sistem de întreţinere (WS) Accesorii/echipament suplimen-
Servicii Truck Data Center 6 tar .................................................... 39
(DTCO) ................................................ 213 Declaraţii de conformitate ............... 36
Index 29

Instalări şi conversii ......................... 39 Încărcarea dintr-o sursă exte-


Modificări în performanţa moto- rioară ............................................. 424
rului ................................................. 37 Presiune minimă ............................ 458
Note privind directivele de mon- Presiunea din rezervor ................... 458
tare a caroseriei/echipamentului .... 39 Sistem de alarmă
Siguranţă în funcţionare şi rutieră .. 432 vezi ATA (sistem de alarmă anti-efracţie)
Siguranţă pasageri Sistem de alarmă anti-efracţie şi
Animale de companie în vehicul ....... 62 anti-furt
Lampă de avertizare sistem de vezi ATA (sistem de alarmă anti-efracţie)
siguranţă pasivă ............................... 54 Sistem de avertizare pentru pur-
Siguranţă rutieră şi în funcţionare .. 432 tarea centurii de siguranţă ................. 57
Siguranţe Sistem de blocare a diferenţialu-
Demontarea capacului portsigu- lui
ranţei principale ............................. 416 vezi Blocaje diferenţiale
Note importante privind sigu- Sistem de cuplare a transmisiei
ranţa .............................................. 415 Activarea modului de conducere
Tabelul de alocare a siguranţelor ... 416 de rezervă (calculator de bord) ...... 149
Verificarea şi înlocuirea unei Activarea/dezactivarea modului
siguranţe fuzibile ........................... 423 de deplasare lentă (calculator de
Verificarea şi pornirea unui dis- bord) .............................................. 162
junctor automat ............................. 423 Mercedes PowerShift ..................... 273
Siguranţe electrice Transmisie automată ..................... 282
vezi Siguranţe Transmisie manuală ....................... 270
Simbol de pat Sistem de cuplare automată
vezi Asistent atenţie vezi Mercedes PowerShift
Simboluri Sistem de frânare
Radio/navigaţie ............................. 234 Date tehnice .................................. 458
Simţirea perturbării cuplajului Frână de serviciu ........................... 262
semiremorcii Sistem de iluminare
mesaj display roşu ......................... 195 Comutator de lumini ........................ 93
Sistem anti-blocare Iluminare interioară .......................... 96
vezi ABS (sistem anti-blocare la frânare) Mascare parţială a farurilor ............ 107
Sistem audio Sistem de închidere
Indicaţii generale ........................... 230 ATA (sistem de alarmă antifurt) ....... 69
Note importante privind sigu- Cheie ............................................... 63
ranţa .............................................. 230 Probleme la sistemul de închi-
Selectare sursă audio .................... 240 dere ................................................. 73
Setări Bluetooth® ........................... 240 Sistem de închidere centralizată
Sistem de operare (prezentare avansată .......................................... 68
generală) ........................................ 232 Sistem închidere centralizată ........... 67
Sistem curăţare faruri Sistem de înclinare
Completare lichid .......................... 384 Note privind înclinarea ................... 400
Sistem de acţionare a ambreiaju- Probleme la înclinarea cabinei ....... 403
lui ........................................................ 384 Sistem de înclinare a cabinei
Sistem de aer comprimat mecanico-hidraulic ........................ 401
Conexiunea de alimentare ............. 424 Sistem electrohidraulic de încli-
Date tehnice .................................. 458 nare a cabinei ................................ 402
30 Index

Sistem de întreţinere (WS) Sistemul de frânare cu aer com-


Data scadentă (calculator de primat
bord) .............................................. 381 Verificarea presiunii de rezervor .... 259
Introducere .................................... 381 Sistemul de iluminare în viraje .......... 95
Sistem de navigaţie Sistemul de încălzire a parbrizului .. 110
apelare meniu ................................ 226 Sistemul de încălzire auxiliară
Explicaţii (recomandări privind Comutatorul ................................... 134
banda de mers) .............................. 244 Sistemul de închidere confort ............ 68
Ghidare spre destinaţie .................. 243 Sistemul de navigaţie
Reprezentare (recomandări pri- Faza de efectuare a manevrei
vind banda de mers) ...................... 244 (manevre în timpul mersului) ......... 244
Sistem de operare Faza de informare (manevre în
vezi Calculator de bord timpul mersului) ............................. 244
Sistem de reglare a tracţiunii Faza de pregătire (manevre în
vezi ASR (controlul patinării la timpul mersului) ............................. 244
accelerare) Manevrele din timpul mersului ....... 244
Sistem de reglare aer Sistemul radio/navigaţie
Deschidere şi închidere ................. 407 Protecţia antifurt ........................... 231
Sistem de reţinere Sită antiinsecte
Lampă de avertizare (funcţie) .......... 54 Trapa glisantă .................................. 76
Sistem de siguranţă pasivă SoloStar Concept ................................. 88
Introducere ...................................... 54 Spaţii şi compartimente de depo-
Sistem de verificare a presiunii în zitare
pneuri ................................................. 398 Coş de gunoi .................................. 117
Sistem hidraulic de acţionare a Cutie frigorifică .............................. 117
ambreiajului ....................................... 384 Note importante privind sigu-
Sistem Hill Holder (anti-alunecare ranţa .............................................. 115
în pantă) ............................................. 268 Sub cuşetă ..................................... 116
Sistem închidere centralizată Spălătorie pentru autocamioane
Încuietoare portieră exterioară ........ 67 vezi Curăţarea şi îngrijirea
Încuietoare portieră interioară ......... 68 Spălătorie pentru autovehicule
Probleme (defecţiune) ..................... 73 vezi Curăţarea şi îngrijirea
Sistem multimedia SRS (Supplemental Restraint Sys-
indicaţii importante de siguranţă ... 247 tem) (sistem suplimentar de reţi-
Sistem spălător de parbriz nere)
Completare lichid .......................... 384 vezi Sistem de siguranţă pasivă
Funcţionare ................................... 110 Stare de încărcare ............................. 223
Sisteme de asistare a conducerii Starea de încărcare a bateriei
Asistent de control distanţă ........... 299 prea scazută pentru pornirea
Asistenţa pentru menţinerea motorului
benzii de mers ............................... 311 mesaj display galben ..................... 186
Sisteme de conducere Starea de încărcare a bateriei
Control croazieră ........................... 297 scazută
Limitator de viteză ......................... 296 mesaj display galben ..................... 186
Sisteme de rulare Staţionarea şi oprirea autovehi-
Active Brake Assist ........................ 305 culului ................................................ 261
Asistent la virare ............................ 314
Introducere .................................... 296
Index 31

Steaua Mercedes Temperatura agentului de răcire


Pornirea/oprirea iluminării .............. 98 ridicată
Stilul de conducere mesaj display roşu ......................... 193
vezi Consumul de carburant Temperatura anvelopelor prea
Stingător ............................................ 398 ridicată
Suflantă mesaj display galben ..................... 189
vezi Climatizare Temperatura uleiului ambreiaju-
Sunet de avertizare lui 180 °C
vezi Avertizarea acustică mesaj display galben ..................... 176
Suport pentru băuturi Temperatură
vezi Suporturi pentru pahare Display temperatură exterioară ..... 139
Suportul de laptop ............................ 122 Setare (control climatizare auto-
Suporturi pentru pahare ................... 119 mat) ............................................... 128
SVHC (substanţe care prezintă Temperatură de funcţionare (tem-
motive de îngrijorare deosebită) ....... 35 peratură lichid de răcire) .................. 459
Temperatură lichid de răcire
Ș Verificare (calculator de bord) ....... 158
Tempomat de reglare a distanţei
Ştergătoare de parbriz vezi Asistent de control distanţă
Înlocuire lamele ştergătoare .......... 386 Tempomat predictiv
Pornire/Oprire ............................... 109 vezi PPC (Predictive Powertrain Control)
Termenul de revizie al filtrului de
T aer
Tahograf digital mesaj display gri ............................ 168
Citirea cardul conducătorului Timp de conducere
auto şi trimiterea datelor ............... 207 Verificare (calculator de bord) ....... 146
Telecomandă Tractare
Descuierea şi încuierea uşilor .......... 67 vezi Remorcare/tractare
Telediagnoza ...................................... 397 Tractare/pornire prin tractare
Telefon Cuplaj tractare spate ..................... 429
Apel de urgenţă 112 ...................... 251 Note importante privind sigu-
Prezentare generală ....................... 251 ranţa .............................................. 427
Privire de ansamblu meniu tele- Ochiuri de tractare faţă .................. 429
fon ................................................. 251 Trafic pe partea dreaptă/stângă
Reglarea volumului pentru ape- Mascarea parţială a farurilor .......... 107
luri ................................................. 150 Trafic pe partea stângă/dreaptă
Utilizare (calculator de bord) .......... 150 Mascarea parţială a farurilor .......... 107
Telefon mobil Transformator de tensiune .............. 113
Conectarea la sistemul hands- Transmisia automată
free ................................................ 122 Poziţia pedalei de acceleraţie ........ 284
note importante privind siguranţa .. 122 Transmisie
Utilizare (calculator de bord) .......... 150 Setarea calităţii uleiului (calcula-
Temperatura agentului de răcire tor de bord) .................................... 161
prea mare Transmisie automată
mesaj display galben ..................... 173 Mercedes PowerShift ..................... 273
Note importante privind sigu-
ranţa .............................................. 282
Trepte de viteză ............................. 283
32 Index

Verificare nivel de ulei ................... 388 Turaţie motor ..................................... 137


Transmisie auxiliară hidraulică Turometru .......................................... 137
indicaţii importante de siguranţă ... 292
Transmisie manuală U
Note importante privind sigu-
ranţa .............................................. 270 Ulei
Trapa culisantă vezi Ulei de motor
Grilajul de protecţie ......................... 76 Ulei de motor
Trapa glisantă Calitate .......................................... 450
Deschiderea/închiderea .................. 75 Clase SAE ...................................... 450
Închidere manuală ........................... 76 Completare .................................... 387
Resetarea ........................................ 77 Consum ......................................... 336
Storuri .............................................. 76 Gât de umplere .............................. 383
Trapă de întreţinere .......................... 382 Miscibilitatea ................................. 451
Tratare ulterioară a gazelor de Reglarea calităţii uleiului ................ 451
Reglarea vâscozităţii (calculator
eşapament BlueTec®
de bord) ......................................... 161
Indicator de stare .......................... 142
Schimb de ulei ............................... 450
Produs de service AdBlue® ............ 457 Sfera de utilizare ............................ 450
Treaptă de viteză off-road ................ 291 Ulei de motor monograd ................ 450
Trecerea vadurilor Uleiuri de motor multigrad ............. 450
„Off-road” ...................................... 330 Verificarea nivelului de ulei (cal-
Trepte de acces culator de bord) ............................. 158
Curăţare ........................................ 376 Ulei de transmisie
Note importante privind sigu- Calitate .......................................... 451
ranţa .............................................. 376 Note generale ................................ 451
Trimiterea datelor diagnozei ............ 397 Verificare nivel de ulei (transmi-
Triunghi reflectorizant ...................... 398 sie automată) ................................. 388
Truck Data Center 6 (DTCO) Ulei hidraulic
Afişajul lămpii martor cu LED ......... 214 Calitate .......................................... 355
Citirea cartelei şoferului şi trimi- Completare .................................... 354
terea datelor .......................... 210, 214 Verificarea nivelului de ulei ............ 354
Privire de ansamblu ....................... 213 Uleiul de motor
Truck Data Center 6 (FB Card) Verificarea nivelului de ulei ............ 387
Afişarea lămpii martor cu LED ....... 218 Umbrarul
Introducere şi extragere Driver- trapa glisantă ................................... 76
Card ............................................... 218 Umplerea rezervorului
Privire de ansamblu ....................... 217 Rezervor de carburant/AdBlue® .... 339
Transmitere mesaje ....................... 218 Umpleţi întâi complet rezervorul
Trusa de scule a autovehiculului principal
şi echipamentul de urgenţă mesaj-display gri ............................ 168
Note importante privind sigu- Unghiul de articulare ........................ 344
ranţa .............................................. 397 Unghiul de pivotare ........................... 345
Trusă de prim ajutor ......................... 398 Unitate de comandă
Turaţie de ralanti
Control nivel .................................. 317
Motor ............................................. 295 Unitate de iluminare spate
Priză de putere .............................. 370 schimbare lămpi cu incandes-
Turaţie de ralanti motor ................... 295 cenţă ............................................. 105
Index 33

Unitate de măsură
Setare (calculator de bord) ............ 159
Unităţi
Setare (calculator de bord) ............ 159
Uscător de aer
Verificare ....................................... 260
Uscător de aer comprimat
Verificare ....................................... 260
Utilizare autobasculantă
Înainte de înclinare ........................ 371
Utilizare căldură reziduală a
motorului
Cuplare pornit/oprit ...................... 130
Utilizare instrucţiuni de utilizare
digitale ............................................... 245
Utilizarea ecranului tactil
Confirmarea selecţiei ..................... 248

V
Ventilaţie
vezi Climatizare
Ventilaţie auxiliară
Activare/dezactivare ..................... 131
Verificare înălţime remorcă
mesaj display galben ..................... 179
Verificare lampă .................................. 65
Verificare nivel de ulei
(transmisie automată) .................... 388
Verificarea înălţimii autovehiculu-
lui ........................................................ 260
Verificarea protecţiei anti-coro-
ziune ................................................... 389
Verificaţi cuplajul semiremorcii
mesaj display roşu ......................... 195
Verificaţi presiunea din anvelope
mesaj display galben ..................... 179
Vesta reflectorizantă ........................ 398
VIN ...................................................... 448
Viteză
Display (calculator de bord) ........... 147
Viteză maximă
vezi Limitare de viteză
Volan multifuncţional
Reglare ............................................ 91
Volanul multifuncţional
Prezentare generală ......................... 52
34 Introducere

Manual de utilizare În cazul întrebărilor cu privire la echipare şi la


comandă, vă puteţi adresa oricărui centru de
Înainte de prima cursă asistenţă de service Mercedes-Benz.
Acest manual de utilizare, caietul de revizie
sau de service, precum şi ghidările suplimen-
tare în funcţie de echipare sunt parte compo- Manual de utilizare în format digital
nentă a autovehiculului. Păstraţi întotdeauna şi tipărit
aceste documente în autovehicul. La vânzarea Dacă autovehiculul este dotat cu sistem
autovehiculului, predaţi aceste documente radio/de navigaţie, manualul de utilizare în for-
noului proprietar. mat digital este disponibil prin intermediul
Citiţi cu atenţie aceste documente înainte de acestui sistem (Y Pagina 244).
prima cursă şi familiarizaţi-vă cu autovehiculul. Nu se va realiza o actualizare electronică a
Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru o manualului de utilizare în format digital. Modi-
durată de viaţă mai îndelungată a autovehicu- ficările se vor realiza numai prin completări la
lului, respectaţi instrucţiunile şi indicaţiile de manualul de utilizare în format tipărit.
avertizare din acest manual de utilizare. O Respectaţi neapărat la manualul de utilizare în
nerespectare a acestora poate cauza vătămări format tipărit, precum şi completările la
corporale, precum şi deteriorări ale autovehi- acesta.
culului.

Utilizarea conform destinaţiei


Garanţie pentru vicii ascunse
! Respectaţi instrucţiunile din acest manual Când utilizaţi autovehiculul, aveţi în vedere
de utilizare cu privire la exploatarea con- următoarele informaţii:
formă a autovehiculului dumneavoastră, pre- Rindicaţiile de siguranţă din acest manual
cum şi cu privire la posibilele avarii ale auto- Rdatele tehnice din aceste instrucţiuni de
vehiculului. Avariile autovehiculului rezultate
exploatare
în urma nerespectării acestor indicaţii nu
sunt acoperite de garanţia pentru vicii Rregulile şi normele privind circulaţia rutieră
ascunse şi nici de garanţia Mercedes-Benz Rlegile privind autovehiculele şi standardele
pentru autovehicule noi sau pentru cele de siguranţă
rulate. La autovehicul există diferite autocolante cu
indicaţii de avertizare. Dacă îndepărtaţi etiche-
tele autocolante cu indicaţii de avertizare,
Echiparea autovehiculului dumneavoastră sau celelalte persoane nu veţi
mai putea identifica pericolele. Lăsaţi etiche-
Acest manual de utilizare descrie toate mode- tele autocolante cu indicaţii de avertizare la
lele, echipările de serie şi speciale ale autove- locul lor.
hiculului dvs. disponibile în momentul trimiterii
la tipar a manualului de utilizare. Este posibil G AVERTIZARE
să existe variaţii în funcţie de ţară. Reţineţi că În urma modificărilor componentelor elec-
este posibil ca autovehiculul să nu fie dotat cu tronice, a programelor software sau a cabla-
toate funcţiile descrise. Acest lucru este vala-
bil şi în ceea ce priveşte sistemele şi funcţiile jelor acestora, poate fi afectată funcţionarea
referitoare la siguranţă. Prin urmare, echiparea acestora şi/sau funcţionarea altor compo-
autovehiculului dumneavoastră ar putea să nente conectate. Pot fi afectate în special şi
difere de cea prezentată în descrieri şi ilustra- sisteme de siguranţă. Din această cauză,
ţii. acestea pot să nu mai funcţioneze cores-
În documentele originale de achiziţionare a punzător şi/sau să pună în pericol siguranţa
autovehiculului dvs. sunt specificate toate sis- de funcţionare a autovehiculului. Există un
temele existente în autovehiculul dumnea- risc ridicat de accident şi de rănire!
voastră.
Introducere 35

Nu interveniţi la cablaje şi la componentele produsul, Daimler AG are cunoştinţă despre


electronice sau la programele software ale SVHC, care se află într-un procent de greutate
de 0,1 % în diversele produse ale acestui auto-
acestora. Lucrările la echipamentele elec- vehicul.
trice şi electronice trebuie efectuate în ate- Mai multe informaţii sunt disponibile la
liere de service de specialitate. următoarele adrese:
Rhttp://www.daimler.com/reach (ver-
Dacă efectuaţi modificări la componentele
electronice, la programele software sau la siune în limba germană)
cablajele acestora, se poate anula aprobarea Rhttp://www.daimler.com/reach/en (ver-
de funcţionare a autovehiculului dumnea- siune în limba engleză)
voastră. Aceste adrese sunt valabile începând cu
noiembrie 2018.
G AVERTIZARE
În cazul materialelor dăunătoare sănătăţii şi
care reacţionează agresiv se pot degaja Protecţia mediului înconjurător
gaze şi lichide şi din recipiente complet
închise. Dacă transportaţi astfel de sub- Rularea economică şi ecologică
stanţe în interiorul vehiculului, vă pot fi afec-
tate capacitatea de concentrare în timpul
H Notă mediu înconjurător
mersului, sau chiar sănătatea. În plus, se pot Daimler AG se obligă la protejarea mediului
produce perturbări de funcţionare, scurtcir- înconjurător.
cuite sau defecţiuni ale sistemelor compo- Scopuri sunt utilizarea economică a resurse-
nentelor electrice. Pericol de incendiu şi de lor şi folosirea responsabilă a bazelor natu-
accidente! rale de viaţă, al căror menţinere servesc
Nu depozitaţi şi nu transportaţi în interiorul omului şi naturii.
vehiculului substanţe dăunătoare sănătăţii Printr-o utilizare responsabilă a autovehicu-
şi/sau care reacţionează agresiv. lului dvs. puteţi contribui şi dvs. la protecţia
mediului înconjurător.
Exemple de substanţe toxice şi/sau cu efect Consumul de carburant şi uzura motorului,
agresiv:
transmisiei, frânei şi pneurilor depind de
Rsolvenţi
următorii doi factori:
RCombustibil
Rcondiţiile de utilizare ale autovehiculului
RUlei şi grăsime
dvs.
RDetergent
Rmodul dvs. personal de a conduce
RAcizi
Ambii factori îi puteţi influenţa. De aceea,
respectaţi următoarele:
Informaţii referitoare la Regulamen- Condiţii de utilizare
tul REACH Revitaţidistanţele scurte, ele măresc con-
sumul de carburant.
Numai pentru ţări UE şi EFTA:
RAveţi grijă la presiunea corectă în pneuri.
Regulamentul REACH (Regulament (CE) nr.
1907/2006, articolul 33) prevede o obligaţie RNu transportaţi greutăţi inutile în autove-
de informare cu privire la substanţe care pre- hicul.
zintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
Daimler AG acţionează cu bună credinţă pen-
tru a evita utilizarea acestor SVHC şi pentru a
putea permite clientului gestionarea în sigu-
ranţă a acestor substanţe. Conform informaţii-
lor furnizorilor şi informaţiilor interne privind
Z
36 Introducere

RUn autovehicul revizuit regulat protejează materiale intră în contact, mai mult timp, cu
mediul înconjurător. De aceea, respectaţi piese fierbinţi de la instalaţia de gaze arse, ele
se pot aprinde.
intervalele de service.
RSolicitaţi întotdeauna efectuarea lucrărilor G AVERTIZARE
de service într-un atelier de specialitate Dacă materiale inflamabile, de exemplu
autorizat. frunze, iarbă sau ramuri, intră în contact cu
Mod personal de a conduce componente fierbinţi ale instalaţiei de gaze
arse, aceste materiale se pot aprinde. Există
RNu acceleraţi la pornire. pericol de incendiu!
RNu lăsaţi să se încălzească motorul în sta- La deplasarea pe drumuri neconsolidate sau
ţionare. pe teren, verificaţi regulat partea inferioară a
RConduceţi preventiv şi menţineţi o dis- autovehiculului. Îndepărtaţi în special plan-
tanţă suficientă. tele sau alte materiale inflamabile prinse. În
REvitaţi accelerarea şi frânarea repetată şi caz de deteriorări, contactaţi imediat un ate-
bruscă. lier de specialitate autorizat.
RSchimbaţi din timp treptele de viteză şi
scoateţi din viteză doar la Ô. Solicitaţi imediat verificarea şi repararea auto-
vehiculului, la un atelier de service de speciali-
ROpriţi motorul în timpul perioadelor de tate autorizat. Dacă în cazul continuării
aşteptare din trafic. călătoriei observaţi o siguranţă la rulare afec-
RMonitorizaţi consumul de carburant. tată, opriţi imediat ţinând cont de condiţiile din
trafic. În acest caz, contactaţi un atelier de
service de specialitate autorizat.

Siguranţă în funcţionare şi înmatri-


culare Declaraţii de conformitate
Indicaţii referitoare la starea de Componente cu funcţionare pe bază de
funcţionare unde radio ale autovehiculului
Autovehiculul poate fi deteriorat în următoa- Următoarea indicaţie este pentru toate com-
rele cazuri: ponentele cu funcţionare pe bază de unde
Rautovehicul se aşează, de ex. pe o bordură radio ale autovehiculului şi este valabilă pentru
înaltă sau pe drumuri nepavate. sistemele de informaţii şi aparatele de comuni-
Rrulaţi prea repede peste un obstacol, de ex. care integrate în autovehicul:
bordură, prag limitator de viteză sau o Componentele cu funcţionare pe bază de unde
groapă. radio ale autovehiculului corespund cerinţelor
Run obiect greu se loveşte de podea carose- de bază şi altor reglementări relevante stipu-
riei sau de piesele de suspensie. late de directiva 2014/53/UE.
Caroseria, şasiul, podeaua caroseriei, piesele
de suspensie, roţile sau anvelopele pot, în ast- Compatibilitatea electromagnetică
fel de situaţii sau situaţii asemănătoare, dete- Compatibilitatea electromagnetică a compo-
riorate fără să fie vizibile. Astfel componente nentelor autovehiculului a fost verificată şi cer-
deteriorate pot cădea neaşteptat sau nu pot tificată conform reglementării UN R10, în ver-
absorbi sarcina conform destinaţiei în cazul siunea valabilă la momentul respectiv.
sarcinii ivite la un accident.
Dacă masca de protecţie a podelei caroseriei
este deteriorată, se pot aduna materiale infla- Cric
mabile, ca de ex. frunze uscate, iarbă sau Copia şi traducerea declaraţiei de conformi-
crengi, între podeaua caroseriei şi masca de tate originale:
protecţie a podelei caroseriei. Dacă aceste
Declaraţie de conformitate CE 2006/42/CE
Introducere 37

Firma WEBER-HYDRAULIK GMBH, Heilbronner G AVERTISMENT


Str. 30, 74363 Güglingen, declară că produsul
„Cric hidraulic Weber“, tipurile: Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu în jurul
A AD ADX AH AHX AL AT ATD ATDX ATG ATN pedalelor dacă se utilizează covoraşe şi că
ATGX ATPX ATQ AX aceste covoraşe sunt fixate corespunzător.
Încărcare: 2.000 până la 100.000 kg Covoraşele trebuie fixate corect în perma-
Nr. serie: începând cu an fabricaţie 01/2010 nenţă cu ajutorul butonului de asigurare şi al
corespunde cerinţelor de bază relevante din dispozitivelor de prindere.
punct de vedere al siguranţei şi al sănătăţii, Înainte de a pleca de pe loc, verificaţi covo-
din directiva CE pentru echipamente tehnice. raşele şi fixaţi-le, dacă este necesar. Un
Această declaraţie de conformitate CE îşi covoraş care nu este fixat corespunzător
pierde valabilitatea: poate aluneca şi, ca urmare, poate împie-
Rîn cazul modificărilor şi reparaţiilor efectuate dica mişcarea pedalelor.
de persoane neautorizate, Nu aşezaţi covoraşele unul deasupra celui-
Rcând produsele nu sunt montate în confor-
lalt.
mitate cu cazurile de utilizare destinate afi-
şate în manualul de utilizare
! Descărcarea bateriei din cauza utilizării
Rdacă nu se efectuează verificările care tre-
aparatelor la interfaţa pentru diagnoză.
buie efectuate periodic.
Utilizarea aparatelor la interfaţa pentru diag-
Directive UE relevante: directiva cu privire la noză descarcă bateria.
maşini 2006/42/UE
RVerificaţi starea de încărcare a bateriei.
Norme aplicate: ISO 11530
RDacă starea de încărcare a bateriei este
Asigurarea calităţii: DIN EN ISO 9001:2000
redusă, încărcaţi-o.
Güglingen, la 01.07.2013
Semnat de
Director, WEBER-HYDRAULIK GmbH Modificarea puterii motorului
Împuternicit pentru documentaţia tehnică,
WEBER-HYDRAULIK GMBH ! Puterea crescută ar putea:
Heilbronner Straße 30, 74363 Güglingen Rsă schimbe nivelurile de emisii
Rsă cauzeze defecţiuni
Rsă conducă la deteriorări ulterioare
Interfaţă pentru diagnoză Siguranţa în funcţionare a motorului nu
Interfaţa pentru diagnoză serveşte conectării poate fi garantată în toate situaţiile.
dispozitivelor de diagnoză într-un atelier de Dacă dispuneţi creşterea puterii motorului
service de specialitate autorizat. autovehiculului, de ex. prin intervenţii la mana-
gementul motorului, pierdeţi dreptul la garan-
G AVERTISMENT ţia pentru vicii ascunse.
În cazul în care conectaţi aparate la conexiu- Dacă dispuneţi creşterea puterii motorului,
nea de diagnoză a autovehiculului, se poate Rsolicitaţi adaptarea anvelopelor, a trenului
ajunge la afectări funcţionale ale sistemelor de rulare, a sistemul de frânare şi de răcire
autovehiculului. Astfel poate fi afectată sigu- a motorului în conformitate cu puterea cres-
ranţa în exploatare a autovehiculului. Pericol cută a motorului
de accident. Rsolicitaţi recertificarea autovehiculului
Conectaţi la conexiunea de diagnoză a auto- Rdeclaraţi asigurătorului modificarea puterii.
vehiculului numai aparate care sunt omolo- În caz contrar, se pierde permisiunea de ope-
gate de către Mercedes-Benz pentru autove- rare şi asigurarea.
hiculul dumneavoastră. Dacă vindeţi autovehiculul, informaţi
cumpărătorul despre modificarea puterii auto-

Z
38 Introducere

vehiculului. În caz contrar, în funcţie de legisla- Ideal este să solicitaţi înregistrarea autovehi-
ţie, puteţi fi sancţionat. culului dumneavoastră la un centru de asis-
tenţă service Mercedes-Benz. Informaţi cât
mai devreme posibil societatea Mercedes-
Atelier de service de specialitate Benz referitor la schimbarea adresei dumnea-
voastră sau privind schimbarea proprietarului.
autorizat
Un atelier de service de specialitate autorizat
dispune de cunoştinţele, sculele şi calificările Tratarea ulterioară a gazelor arse
speciale care sunt necesare pentru a efectua BlueTec®
corect lucrările necesare asupra autovehiculu-
lui dumneavoastră. Pentru funcţionarea corectă a tratării ulte-
Această situaţie este valabilă în privinţa inter- rioare a gazelor arse BlueTec®, utilizaţi autove-
venţiilor legate de siguranţă. Respectaţi indica- hiculul cu agentul de reducţie AdBlue®.
ţiile din caietul de întreţinere şi de service. Informaţii referitoare la AdBlue® se găsesc în
Următoarele intervenţii trebuie întotdeauna secţiunea „Fluide de lucru” (Y Pagina 457).
efectuate la un atelier de service de speciali- Umplerea şi regimul de funcţionare a vehiculu-
tate autorizat:
lui cu AdBlue® sunt necesare pentru respecta-
Rintervenţii legate de siguranţă rea prevederilor privind emisiile şi face parte,
Rintervenţii de service şi de revizie astfel, din înmatricularea autovehiculului. Dacă
Rlucrări de reparaţie utilizaţi autovehiculul fără AdBlue®, se pierde
Rmodificări, precum şi instalări şi schimbări
înmatricularea. Consecinţa este faptul că auto-
vehiculul nu mai poate rula pe străzile publice.
Rintervenţii la componentele electronice.
În anumite ţări, acest lucru poate constitui o
Mercedes-Benz vă recomandă să consultaţi un infracţiune sau o contravenţie. Şi reducerile la
centru de asistenţă service Mercedes-Benz. achiziţie şi/sau funcţionarea autovehiculului
! Efectuaţi întreţinerea electronicii motorului pot fi anulate retroactiv, de ex. reduceri ale
şi a componentelor aferente, cum ar fi impozitului sau taxă rutiere mai redusă. Acest
unităţile de comandă, senzorii, servo-ele- lucru se poate întâmpla atât în ţara de înmatri-
mentele sau cablurile electrice numai la un culare cât şi în ţara de utilizare.
atelier de specialitate autorizat. În caz con- Pentru respectarea prevederilor privind emi-
trar componentele autovehiculului se pot siile, managementul motorului monitorizează
uza mai repede şi se poate anula certificatul sistemele de tratare ulterioară a gazelor arse
de înmatriculare a autovehiculului. BlueTec®.
Calculatorul de bord vă informează, printre
altele, despre
Înregistrarea autovehiculului Rstarea tratării ulterioare a gazelor arse Blue-
Este posibil ca Mercedes-Benz să îşi însărci- Tec® (Y Pagina 139)
neze centrele de asistenţă service să realizeze Rnivelul de umplere AdBlue® (Y Pagina 138)
inspecţii tehnice la anumite autovehicule. Rgradul de încărcare a filtrului de particule
Acest lucru este destinat îmbunătăţirii calităţii diesel (Y Pagina 334)
şi a siguranţei. Numai dacă Mercedes-Benz Managementul motorului recunoaşte dacă
deţine datele dvs. de înregistrare, Mercedes- încercaţi să utilizaţi autovehiculul fără
Benz vă poate informa referitor la verificările la
autovehicul. AdBlue®, cu AdBlue® diluat sau cu un alt agent
de reducţie. Sunt recunoscute şi înregistrate şi
Datele dumneavoastră de înregistrare lipsesc, alte defecţiuni cu implicaţii în ceea ce priveşte
dacă emisiile, de ex. perturbări ale dozării sau erori
Rnu aţi achiziţionat autovehiculul de la un la senzori.
dealer autorizat Lampa martor ; indică erorile referitoare la
Rautovehiculul dumneavoastră nu a fost veri- emisii după pornirea motorului. La autovehicu-
ficat încă la un centru de asistenţă service lele cu BlueTec®6, lampa martor ; semna-
Mercedes-Benz lizează şi starea sistemului de tratare ulte-
Introducere 39

rioară a gazelor arse BlueTec® în vederea unui acceptările realizate prin organisme publice
control la faţa locului, realizat de autorităţi. de testare sau autorizaţii oficiale nu exclud
Lampa martor  avertizează în cazul unui riscurile pentru siguranţă.
grad de încărcare critic al filtrului de particule Modificările tehnice la autovehicul pot
diesel şi indică o defecţiune. influenţa funcţia de reglare a stabilităţii. Res-
Calculatorul de bord avertizează din timp în pectaţi indicaţiile din directiva privind supras-
cazul unor perturbări referitoare la emisii sau tructurile.
utilizarea incorectă şi indică priorităţile Respectaţi informaţiile referitoare la piesele
Rfereastră eveniment gri (Y Pagina 164) originale Mercedes-Benz (Y Pagina 39).
Rfereastră eveniment galbenă Directivele Mercedes-Benz privind suprastruc-
(Y Pagina 170) turile se găsesc în internet, la adresa
Rfereastră eveniment roşie (Y Pagina 191)
http://bb-portal.mercedes-benz.com.
Acolo se găsesc şi informaţii referitoare la alo-
La autovehicule BlueTec®6, calculatorul de carea PIN şi la schimbarea siguranţelor.
bord afişează şi lampa martor · în zona de
stare a display-ului, pe durata defecţiunii sesi- Puteţi obţine informaţii suplimentare de la ori-
zate. care centru de asistenţă service Mercedes-
Benz.
Dacă nu respectaţi mesajul din această
fereastră de eveniment şi indicaţiile de mani-
pulare, este posibil ca Indicaţii referitoare la radiatorul moto-
Rputerea motorului să se reducă
rului
Rla autovehicule BlueTec®6 să aibă loc o limi- Nu sunt permise nici modificările aparent
tare de viteză la cca 20 km/h nesemnificative la autovehicul, de ex. monta-
Rfiltrul de particule diesel să trebuiască rea unui capitonaj pentru radiator pentru func-
schimbat mai frecvent. ţionarea pe timp de iarnă. Nu acoperiţi radiato-
rul motorului. Nu utilizaţi nici covoraşe ter-
În caz de defecţiune, solicitaţi verificarea şi mice, huse pentru protecţia la insecte sau alte
repararea sistemului de tratare ulterioară a obiecte asemănătoare.
gazelor arse BlueTec® la un atelier de service
de specialitate autorizat. În caz contrar, sunt afectate valorile sistemului
de diagnoză. În unele ţări, este obligatorie înre-
gistrarea datelor de diagnoză ale motorului,
care trebuie să poată fi accesate şi corecte în
Structuri aplicate, suprastructuri, orice moment.
încorporări şi modificări construc-
tive
Piese de origine Mercedes-Benz
Indicaţii referitoare la directivele pri-
vind suprastructurile
H Notă privind protecţia mediului
! Din motive de siguranţă, solicitaţi fabrica- Daimler AG furnizează de asemenea piese şi
rea şi montarea accesoriilor ataşate con-
ansambluri recondiţionate care au aceeaşi
form directivelor de montare Mercedes-
Benz. Aceste directive de montare vă garan- calitate ca şi componentele noi. Pentru
tează că şasiul şi accesoriul ataşat formează acestea se oferă aceeaşi garanţie ca şi pen-
o unitate şi se atinge cea mai înaltă sigu- tru piesele noi.
ranţă posibilă în funcţionare şi deplasare.
Din motive de siguranţă, Mercedes-Benz vă Dacă nu utilizaţi piesele, pneurile şi roţile apro-
recomandă bate de Mercedes-Benz, poate fi periclitată
siguranţa în funcţionare a autovehiculului. Sis-
Rsă nu realizaţi alte modificări la vehicul
temele relevante din punct de vedere al sigu-
Rsă obţineţi aprobarea Mercedes-Benz în ranţei, de ex. instalaţia de frânare, pot fi per-
cazul abaterilor de la directivele de mon- turbate în funcţionare. Utilizaţi exclusiv com-
tare aprobate. ponente originale Mercedes-Benz sau compo-
nente de aceeaşi calitate. Utilizaţi numai
Z
40 Introducere

pneuri şi roţi aprobate pentru tipul dvs. de ponentelor, necesarul de întreţinere, precum şi
autovehicul. evenimente şi defecte tehnice.
Mercedes-Benz testează piesele originale Mer- Aceste informaţii documentează în general
cedes-Benz starea unei componente, a unui modul, a unui
Rfiabilitatea sistem sau condiţiile ambientale, cum ar fi, de
ex.
RSiguranţă
RStările de funcţionare a componentelor de
Rpotrivirea
sistem (de ex. niveluri de umplere, starea
Deşi piaţa este monitorizată în permanenţă, bateriei, presiunea în anvelope)
Mercedes-Benz nu poate evalua alte compo-
RMesajele de stare a autovehiculului sau a
nente. Prin urmare, Mercedes-Benz nu îşi
asumă răspunderea privind utilizarea unor ast- componentelor sale individuale (de ex. tura-
fel de componente în autovehiculele Merce- ţia roţilor/viteza, temporizarea la deplasare,
des-Benz, chiar şi dacă au fost aprobate inde- acceleraţia transversală, afişarea centurilor
pendent sau oficial. de siguranţă cuplate)
RDefecţiunile şi defectele la componentele de
Anumite componente sunt admise în Repu-
blica Federală Germania pentru montare sistem importante (de ex. lumină, frâne)
numai dacă acestea corespund normelor RInformaţiile cu privire la evenimentele cu
legale valabile. Acest lucru este valabil şi pen- efect dăunător asupra autovehiculului
tru alte câteva ţări. Toate componentele origi- RReacţiile sistemelor în situaţii de rulare spe-
nale Mercedes-Benz satisfac cerinţele de omo- ciale (de ex. declanşarea unui airbag, inter-
logare. Componentele neomologate pot duce venţia sistemelor de reglare a stabilităţii)
la anularea aprobării de funcţionare. RCondiţiile ambientale (de ex. temperatură,
Acesta este cazul când senzor de ploaie)
Rproduc o schimbare a tipului autovehiculului Pe lângă punerea la dispoziţie a funcţionării
pentru care a fost acordată omologarea efective a unităţilor de comandă, aceste date
Ralţi participanţi la trafic ar putea fi puşi în servesc la detectarea şi remedierea defectelor,
pericol precum şi la optimizarea funcţiilor autovehicu-
lului de către producător. Majoritatea acestor
Rcomportamentul privind emisiile de gaze sau
date este tranzitorie şi se prelucrează numai în
zgomot se înrăutăţeşte autovehicul în sine. Numai o parte redusă a
Precizaţi întotdeauna seria de şasiu (VIN) când datelor se memorează în memoriile de eveni-
comandaţi piese originale Mercedes- mente sau de erori.
Benz(Y Pagina 448). Dacă apelaţi la serviciile de service, datele teh-
nice se pot citi din autovehicul de către anga-
jaţii reţelei de service (de ex. ateliere, pro-
Date memorate în autovehicul ducători) sau de către terţi (de ex. servicii de
depanare). Serviciile de service sunt, de ex.,
Unităţi de comandă electronice serviciile de reparaţie, procesele de întreţi-
nere, cazurile de garanţie şi măsurile de asigu-
În autovehiculul dumneavoastră sunt montate rare a calităţii. Citirea se realizează prin inter-
unităţi de comandă electronice. Unele dintre mediul conexiunii stabilite legal pentru inter-
acestea sunt necesare pentru funcţionarea faţa pentru diagnoză. Respectivele locaţii ale
sigură a autovehiculului dumneavoastră, altele reţelei de service sau terţii extrag, prelucrează
vă asistă la deplasare (sisteme de asistenţă a şi utilizează datele. Acestea documentează
şoferului). În plus, autovehiculul dumnea- stările tehnice ale autovehiculului, ajută la
voastră vă oferă funcţii de tip confort şi funcţii identificarea defectelor şi la îmbunătăţirea
Entertainment, care, de asemenea, devin posi- calităţii şi, după caz, se transferă către pro-
bile prin intermediul unităţilor de comandă ducător. În plus, producătorul îşi asumă res-
electronice. ponsabilitatea pentru produs. În acest sens
Unităţile de comandă electronice conţin producătorul are nevoie de datele tehnice din
memorii de date, care pot memora temporar autovehicule.
sau pe termen lung informaţii tehnice cu pri-
vire la starea autovehiculului, solicitarea com-
Introducere 41

Memoriile de erori din autovehicul se pot Aceasta permite utilizarea aplicaţiilor selectate
reseta de către o unitate service, în cadrul ale smartphone-ului, de ex., navigaţia sau
lucrărilor de reparaţie şi service. redarea muzicii. O altă interacţiune între
În cadrul dotării selectate, puteţi introduce smartphone şi autovehicul, în special o inter-
dumneavoastră înşivă date în funcţiile de tip venţie activă asupra datelor autovehiculului,
confort sau Infotainment ale autovehiculului. nu are loc. Tipul prelucrării ulterioare a datelor
Printre acestea se numără, de exemplu: este determinat de către furnizorul respectivei
aplicaţii utilizate. Dacă şi ce fel de setări puteţi
RDatele multimedia, cum ar fi muzica, filmele efectua în acest sens, depinde de aplicaţia res-
sau fotografiile pentru redarea într-un sis- pectivă şi de sistemul de operare al smart-
tem multimedia integrat phone-ului dumneavoastră.
RDatele din agenda de adrese pentru utiliza-
rea în legătură cu un dispozitiv hands-free
integrat sau un sistem de navigaţie integrat Servicii online
RDestinaţiile de navigaţie introduse
RDatele cu privire la apelarea la serviciile Conexiune la reţeaua radio
internet
Dacă autovehiculul dispune de o conexiune la
Aceste date se pot memora local în autovehi- reţeaua radio, aceasta permite schimbul de
cul sau se găsesc pe un aparat pe care l-aţi date între autovehiculul dumneavoastră şi alte
conectat la autovehicul (de ex. smartphone, sisteme. Conexiunea radio se facilitează prin
stick de memorie sau player MP3). Dacă intermediul unui aparat de emisie şi recepţie
aceste date sunt memorate în autovehicul, le propriu autovehiculului sau prin intermediul
puteţi şterge în orice moment. Transmiterea terminalelor mobile montate de dumnea-
acestor date către terţi se realizează exclusiv voastră (de ex. smartphone-uri). Prin interme-
la cererea dumneavoastră: în special în cadrul diul conexiunii la reţeaua radio se pot utiliza
utilizării serviciilor online corespunzătoare funcţii online. Dintre acestea fac parte servi-
setărilor selectate de către dumneavoastră. ciile online şi aplicaţiile pe care le pun la dis-
Puteţi memora şi modifica în orice moment în poziţie producătorul sau alţi furnizori.
autovehicul setări de tip confort/individua-
lizări. Servicii proprii producătorului
În funcţie de dotarea respectivă, dintre aces-
tea fac parte, de ex.: În cazul serviciilor online ale producătorului,
acesta descrie respectivele funcţii la locul
RReglajele poziţiei scaunului şi volanului
adecvat (de ex. instrucţiunile de exploatare,
RReglajele sistemului de rulare şi setările cli- pagina de internet a producătorului) şi distri-
matizării buie informaţiile aferente cu privire la protec-
RIndividualizările, cum ar fi iluminatul habita- ţia datelor. Pentru punerea la dispoziţie a ser-
clului viciilor online este posibil să se solicite date
În măsura în care autovehiculul dumnea- personale. Schimbul de date necesar în acest
voastră este dotat în mod corespunzător, sens se realizează prin intermediul unei cone-
puteţi conecta la autovehicul smartphone-ul xiuni securizate, de ex. cu sistemele IT afe-
sau un alt terminal mobil. Puteţi comanda rente ale producătorului. Colectarea, prelucra-
această operaţie prin intermediul elementelor rea şi utilizarea datelor personale cu alt scop
de operare integrate în autovehicul. În acest decât pentru punerea la dispoziţie a serviciilor
sens se pot reda prin intermediul sistemului se realizează exclusiv în baza unei permisiuni
multimedia imaginea şi sunetul smartphone- legale sau în baza unui acord.
ului. În acelaşi timp, pe smartphone-ul dum- De obicei puteţi activa şi dezactiva serviciile şi
neavoastră se transferă anumite informaţii. funcţiile (parţial exigibile). În anumite cazuri
În funcţie de tipul de integrare respectiv, din- acest fapt este valabil şi pentru întreaga cone-
tre acestea fac parte, de ex.: xiune de date a autovehiculului. Excepţie fac în
special funcţiile şi serviciile stabilite prin lege,
RStarea generală a autovehiculului
cum ar fi sistemul de apel de urgenţă în trafic
RDatele de poziţionare „eCall“.

Z
42 Introducere

Servicii ale terţilor


În măsura în care există posibilitatea de a uti-
liza servicii online ale altor furnizori, aceste
servicii se supun răspunderii, precum şi condi-
ţiilor de protecţie a datelor şi condiţiilor de uti-
lizare ale respectivului furnizor. Producătorul
nu are nicio influenţă asupra conţinuturilor
interschimbate în acest context.
Informaţi-vă astfel cu privire la tipul, volumul,
scopul colectării şi utilizării datelor personale
în cadrul serviciilor furnizate de către terţi, la
respectivul furnizor de servicii.
Cockpit 43

Cockpit
Privire de ansamblu vehicule cu volan pe stânga

Pe scurt
Funcţia Pagina Funcţia Pagina
: Panouri de comutatoare 48 I Măsuţă pliantă
; Duze de ventilaţie 128 J Priză de 24 V 112
= Comutator de lumini 93 K Frână de parcare 266
? Panou de instrumente 45 L Capacul suportului siguran-
ţei principale 416
A Volan multifuncţional 91
M Tăvi 116
B Manetă multifuncţională 53
N Scrumieră 113
C Unitate de comandă climati-
zare 124 O Suport pentru pahare 119
D Radio şi/sau dispozitiv de P Contact pe postul de condu-
navigaţie 232 cere (exemplu) 255
E Brichetă 114 Q Claxon (cu aer comprimat /
Priză de 24 V 112 claxon alarmă)
F Senzor de ploaie şi de lumi- R Reglarea volanului multi-
nozitate şi cameră asistenta funcţional 91
pentru păstrarea benzii de S Comutator mixt 53
circulaţie/atenţiei 379
G DispoPilot 222
H Spaţii de depozitare 115
Asistenţă la urcare 84
44 Unitate de comandă plafon

Unitate de comandă plafon


Privire de ansamblu autovehicule cu volan pe stânga
Pe scurt

Funcţia Pagina Funcţia Pagina


: Compartimente de depozi- Aparat de emisie-recepţie
tare 115 (consultaţi instrucţiunile de
utilizare separate)
; Semnalizator de fum 114 Tahograf digital (vezi
instrucţiunile separate de
= Spaţii de depozitare 115 utilizare)
? Panouri de comutatoare 50 FleetBoard® 205
A Locaşuri DIN pentru:
Kombiinstrument 45

Kombiinstrument
Afişaje

Pe scurt
Tablou de bord (exemplu)
Funcţia Pagina Funcţia Pagina
: Vitezometru A Distanţă totală şi distanţă
zilnică parcursă 139
; Calculator de bord 142
B Ceas şi afişaj temperatură
= Turometru 137 exterioară 139
? Nivel AdBlue® (autovehicule C Nivel de carburant 138
cu tratare ulterioară a gaze-
lor arse BlueTec®) 138
Presiune de sistem a circui-
telor de frânare (autovehi-
cule fără tratare ulterioară a
gazelor arse BlueTec®)

i La vehiculele fără display A şi B răsfoiţi (Y Pagina 146). Fereastra de meniu indică


în calculatorul de bord la fereastra de meniu parcursul total, distanţă parcursă pe timp de
Truck Info în meniul date de parcurs ß zi, ora şi temperatura exterioară.
46 Kombiinstrument

Lămpi martor
Pe scurt

Tablou de bord (exemplu)


Funcţia Pagina Funcţia Pagina
: Lămpi de avertizare/indi- k Asistent de reglare a stabi-
catoare de control în taho- lităţii dezactivat 288
metru
Á Asistent de reglare a stabi-
; Diagnoza motorului 139 lităţii 288
º Zăvorârea cabinei şoferului 400 À ASR (sistem de antidera-
pare) 287
¸ Sistem de reglare a nivelului
de rulare 317 ! ABS (sistem antiblocare) 264
D Direcţie asistată electric 180 J Defecţiune a frânei 259
i Blocarea diferenţialului 289 ? Lămpi de avertizare/indi-
catoare de control în afi-
W Solicitare de frânare la tura- şajul AdBlue®
ţie înaltă a motorului 137
É Filtru de particule diesel,
; Indicatoare ale direcţiei de regenerare automată 335
mers 95
 Defecţiune a filtrului de par-
= Lămpi de avertizare/indi-
ticule diesel 334
catoare de control în turo-
metru A Lămpi de avertizare/indi-
catoare de control sub
¿ Blocare la rularea de pe loc 268 calculatorul de bord
x Frână de staţionare 267 K Fază lungă 95
l Asistent activ la frânare 305 Ã Frână de încetinire 269
! (roşu) Frână de parcare 266
Kombiinstrument 47

Funcţia Pagina Funcţia Pagina


! (galben) Punte liftantă pos- U Lumină de poziţie 93

Pe scurt
terioară 322
X Ambreiaj hidrodinamic 285

i Puteţi găsi o privire de ansamblu asupra bord la „Calculatorul de bord şi afişa-


lămpilor de avertizare/indicatoarelor de jele“ (Y Pagina 202).
control în zona de stare a calculatorului de
48 Câmp comutatoare

Câmp comutatoare
Cockpit
Pe scurt

Locul şoferului

Funcţia Pagina Funcţia Pagina


: Câmp de comutare C Instalaţie electro-hidraulică
de basculare a cabinei 402
Ó FleetBoard cu cartelă pentru
şofer: apel de service , ATA 69
ã Asistent activ la frânare 305 ¨ Alarmă de panică 71
m Asistent pentru menţinerea n Ladă frigorifică
benzii de rulare 311
þ Comutator de decuplare a
Ø Sistem de reglare a nivelu- acumulatorului 111
lui: nivel de rulare 319
q Sistem antiblocare 264
ê Sistem de reglare a nivelu-
lui: nivel de rulare ridicat 321 â Lanţuri de rotaţie (consultaţi
manualul de utilizare sepa-
¤ Sistem de reglare a nivelu- rat)
lui: STOP 318
É Filtru de particule diesel,
þ Sistem de reglare a nivelu- pornirea regenerării 335
lui: nivel de manevrare 321
Ê Filtru de particule diesel,
ë Sistem de reglare a nivelu- blocarea regenerării 335
lui: regim de asfaltare 320
¿ Blocare la rularea de pe loc 268
F Menţinere constantă a tura-
ţiei 371 x Frână de staţionare 267

. Priză de putere 366 m Cutie de distribuţie - treaptă


de viteză offroad 291
J Convertizor de tensiune
12 V 113 i Eliberare prin basculare 278
Câmp comutatoare 49

Funcţia Pagina Funcţia Pagina


í Modul de rulaj lent 276 F Antrenare suplimentară

Pe scurt
hidraulică 292
1 Modul de manevrare 286
ê Încălzirea parbrizului 110
à ASR (sistem de antidera-
pare) 287 ; Câmp de comutare
k Asistent de reglare a stabi- D Panou liftant hidraulic (con-
lităţii 288 sultaţi manualul de utilizare
separat)
£ Instalaţie de avertizare inter-
mitentă i Far de lucru (se stinge auto-
mat după pornirea de pe
i Blocare diferenţial 289 loc)
â Punte liftantă anterioară/ ¥ Sistem de reglare a nivelului
posterioară 322 - ridicarea şasiului 318
å Asistare la pornire 322 ¦ Sistem de reglare a nivelului
Õ Punte suplimentară vira- - coborârea şasiului 318
toare 323 é Far suplimentar
* Semnalizator de avertizare J Convertizor de tensiune
pentru marşarier 337 12 V 113
À Girofar 98 = Câmp de comutare în uşa
© Lumini de gabarit 98 şoferului 50
50 Câmp comutatoare

Despre parbriz Uşa şoferului


Pe scurt

Funcţia Pagina Funcţia Pagina


Câmpuri de comutare Câmp de comutare
¤ Deschiderea rulourilor para- | Oglindă exterioară stânga 92
solare de pe partea stângă 78
~ Oglindă exterioară dreapta 92
¥ Închiderea rulourilor paraso-
lare de pe partea stângă 78 Í Reglarea oglinzilor exte-
rioare 92
¦ Deschiderea rulourilor para-
solare de pe partea dreaptă 78 z Încălzirea oglinzilor 93

§ Închiderea rulourilor paraso- Ï Poziţie de manevrare pentru


lare de pe partea dreaptă 78 oglinda exterioară de pe
partea însoţitorului 92
Ú Stea Mercedes iluminată 98
W Deschiderea/închiderea
o Lumină de citit pe partea geamurilor laterale 74
şoferului 96
Ë Încuierea uşilor 68
h Iluminat pentru rularea pe
timp de noapte (verde) 96 Ì Descuierea uşilor 68

c Lămpi în habitaclu 96
r Control automat al ilumina-
tului din habitaclu 96
e Iluminat ambiental (albas-
tru) 96
¸ Deschiderea trapei culi-
sante/acoperişului elevabil 75
P Închiderea trapei culisante/
acoperişului elevabil 75
Câmp comutatoare 51

Uşa însoţitorului Cuşetă

Pe scurt
Funcţia Pagina
Câmp de comutare
p Lumină de citit pe partea
însoţitorului 96
c Lămpi în habitaclu 96 Funcţia Pagina
W Deschiderea/închiderea
: Lumină de citit: pat/cuşetă 97
geamului lateral din uşa
însoţitorului 74 ; Câmp comutatoare pat/
cuşetă
Ë Încuierea uşilor 68
÷ Încălzire suplimentară 133
Ì Descuierea uşilor 68
Æ Instalaţie de climatizare sta-
ţionară 131
H Aparat audio (radio)

I 121
¸ Trapă glisantă/pavilion pop-
up
P 75
c Iluminat habitaclu

g 96
52 Volan multifuncţional

Volan multifuncţional
Pe scurt

Grupa de taste din dreapta a volanului multifunc-


ţional
Grupa de taste din stânga volanului multifuncţio-
nal Funcţia Pagina
Funcţia Pagina Utilizarea sistemelor de
asistare a conducerii:
Utilizarea calculatorului
de bord: 142 é Selectare TEMPOMAT 297
u Selectare meniu principal Selectare asistent de con-
următor/înregistrarea trol distanţă 299
următoare din fereastra de Ñ Activare şi reglare viteza
introducere, mărire sau curentă/limită de viteză,
resetare valoare mărire viteză/limită de
t Selectare meniu principal viteză
anterior/înregistrare ante- q Activare şi restabilire viteză
rioară în fereastra de intro- memorată/limită de viteză,
ducere sau reducere valoare reducere viteză setată/
r Următoarea fereastră de limită de viteză
meniu/o bară de meniu în È Selectare limitator de viteză 296
jos în fereastra de introdu-
cere o Dezactivare limitator de
viteză/controlul croazierei/
s Fereastră de meniu ante- asistent de control distanţă
rioară/o bară meniu în sus
în fereastra de introducere Ù Fereastră de meniu sisteme
de asistare a conducerii
9 Deschidere şi închidere
fereastră de introducere/ Setare toleranţă de viteză
confirmare fereastră eveni- (TEMPOMAT/asistent de
ment păstrare a distanţei) 298
Setare distanţă specificată
Ú Memorare/afişare fereastră (asistent de control dis-
de meniu preferată tanţă) 303
W Mărire volum/X Utilizarea telefonului: 150
Micşorare volum: ; Efectuarea, preluarea
Audio 152 unui apel / afişarea feres-
Telefon 150 trei de meniu Telefon
= Încheierea, respinge-
rea unui apel/activarea
comenzii vocale 232
Comutator combinat şi manetă multifuncţională 53

Comutator combinat şi manetă multifuncţională

Pe scurt
Funcţia Pagina Funcţia Pagina
d Comutator mixt F Schimbător de viteze auto-
mat — selectare program de
: Farurile pentru fază lungă rulare o 274
oprite (când farurile pentru
fază scurtă sunt pornite) 95 program de rulare în regim
automat A cu programele de
; Farurile pentru fază lungă cuplare economy, power,
pornite (când farurile pentru fleet, offroad, heavy,
fază scurtă sunt pornite) 95 municip sau fire-sv sau
program de rulare în regim
= Claxon optic 95 manual M
? Indicator al direcţiei de G Schimbător de viteze auto-
mers, dreapta 95 mat – cuplare manuală într-
A Indicator al direcţiei de o treaptă inferioară
mers, stânga 95 program de rulare în regim
automat 280
B Ştergeri cu lichid de program de rulare în regim
spălare/o ştergere 109 manual 281
C Ştergătoarele de parbriz 109 H Schimbător de viteze auto-
e Manetă multifuncţională mat – cuplare manuală într-
o treaptă superioară
D Frână de încetinire 269 program de rulare în regim
E Schimbător de viteze auto- automat 280
mat – selectare direcţie program de rulare în regim
h Drive/deplasarea înainte 278 manual 281
i Poziţie neutră 279
k Deplasarea înapoi 282
54 Siguranţa pasagerilor

Informaţii utile al centurii de siguranţă, airbagul şoferului nu


se declanşează. De asemenea, în general cen-
tura de siguranţa şi airbagul şoferului nu oferă
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate
protecţie împotriva obiectelor care pătrund din
modelele, precum şi echipamentul standard şi afara autovehiculului.
opţional al autovehiculului dumneavoastră
care erau disponibile la momentul trimiterii la Informaţii privind modul de funcţionare al sis-
Siguranţă

tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie temului de siguranţă pasivă găsiţi în „Declan-
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu- şarea întinzătoarelor de centură şi a airbagului
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise. şoferului“ (Y Pagina 58).
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste- Informaţii privind copii din autovehicul şi siste-
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă. mul de siguranţă pasivă pentru copii găsiţi în
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali- „Copii în autovehicul“ (Y Pagina 59).
tate autorizate (Y Pagina 38).

Indicaţii de siguranţă importante


Siguranţa pasagerilor
G AVERTIZARE
Introducere - Sistem de siguranţă Dacă este modificat, sistemul de siguranţă
pasivă pasivă nu mai poate funcţiona în modul
Sistemul de siguranţă pasivă reduce în cazul prevăzut. Sistemul de siguranţă pasivă nu
unui accident riscul ca pasagerii vehiculului să mai poate proteja pasagerii vehiculului în
ajungă în contact cu componentele habitaclu- modul prevăzut şi de ex., la un accident
lui. În plus, sistemul de siguranţă pasivă poate poate să nu funcţioneze sau se poate activa
reduce solicitările pentru pasagerii autovehicu- neaşteptat. Pericol ridicat de rănire sau
lului în caz de accident. chiar de moarte!
Sistemul de reţinere pasivă cuprinde următoa-
rele elemente: Nu modificaţi componentele sistemului de
siguranţă pasivă. Nu interveniţi la cablaje,
Rsistemul de centuri de siguranţă
componentele electronice sau software-ul
RAirbag şofer
acestora.
Componentele sistemului de siguranţă pasivă
sunt adaptate unele la celelalte. Îşi pot exer- Dacă autovehiculul trebuie adaptat unei per-
cita potenţialul de protecţie doar dacă, toţi soane cu handicap fizic, adresaţi-vă unui ate-
pasagerii vehiculului lier de service de specialitate. Mercedes-Benz
Rau aplicat centura de siguranţă corect vă recomandă în acest sens un centru de asis-
(Y Pagina 56) tenţă service Mercedes-Benz.
Rau reglat corect scaunul (Y Pagina 80)
În funcţie de dotarea vehiculului trebuie
reglată de asemenea, tetiera corect. Lampa de avertizare a sistemului de
În calitate de şofer, trebuie să vă asiguraţi, în siguranţă pasivă
plus, că volanul este corect reglat. Respectaţi Funcţiile sistemului de reţinere se verifică
informaţiile referitoare la poziţia corectă a după pornirea contactului şi în intervale regu-
şoferului (Y Pagina 80) . late când motorul funcţionează. Aceasta per-
În plus, trebuie să vă asiguraţi că un airbag se mite ca defecţiunile să fie identificate rapid.
poată deschide liber la declanşare Dacă lampa de avertizare a sistemului de reţi-
(Y Pagina 58). nere 6 din zona de stare a calculatorului
Airbagul şoferului este o completare a centurii de bord se aprinde, sistemul de reţinere este
de siguranţă aşezate corect. Ca dispozitiv de defect.
siguranţă suplimentar, airbagul şoferului
creşte potenţialul de protecţie pentru şofer în
situaţii de accident. Dacă de ex. în cazul unui
accident este suficient potenţialul de protecţie
Siguranţa pasagerilor 55

G AVERTISMENT traiectoriei. Pericol crescut de accidente şi


dacă sistemul de siguranţă pasivă este de moarte!
defect, atunci componentele acestuia pot fi Asiguraţi întotdeauna, că toţi pasagerii vehi-
activate accidental sau este posibil să nu se culului sunt corect asiguraţi cu centura de
declanşeze corespunzător în caz de accident siguranţă şi stau într-o poziţie corectă.

Siguranţă
acest lucru se poate referi de ex. la
întinzătorul de centură sau la airbag Există Componentele sistemului de reţinere cores-
pericol de rănire! pund între ele. Pot asigura potenţialul de pro-
tecţie doar dacă toţi pasagerii
solicitaţi imediat verificarea şi repararea sis-
Rau fixat corect centurile de siguranţă
temului de reţinere într-un atelier de service (Y Pagina 56)
de specialitate. Rau reglat corect scaunul (Y Pagina 80)
În funcţie de echiparea autovehiculului, tre-
buie reglată corect şi tetiera.
Centuri de siguranţă
G AVERTISMENT
Introducere Dacă spătarul scaunului nu este poziţionat
O centură de siguranţă corect aplicată reduce aproape vertical, centura de siguranţă nu
în cazul unui impact cel mai eficient mişcarea oferă o protecţie adecvată prin reţinere. În
pasagerilor unui autovehicul. Aceasta reduce acest caz, în timpul unei manevre de frânare
pericolul ca pasagerii să se lovească de anu- sau în caz de accident, puteţi aluneca sub
mite părţi din habitaclul vehiculului sau să fie centura de siguranţă şi vă puteţi răni, de
azvârliţi din autovehicul. În plus, centura de
exemplu la abdomen sau la gât. Există peri-
siguranţă contribuie la menţinerea pasagerului
vehiculului în poziţie optimă în raport cu airba- col sporit de rănire sau chiar pericol de
gul, ce urmează să se declanşeze. moarte!
Sistemul centurilor de siguranţă constă din Reglaţi scaunul corect înainte de a porni la
Rcenturi de siguranţă drum. Aveţi grijă în permanenţă, ca spătarul
RÎntinzător centură pentru centura de sigu- scaunului să fie în poziţie aproape verticală
ranţă a scaunului însoţitorului şi segmentul centurii din zona umărului să
Dacă centura de siguranţă este trasă brusc din traverseze mijlocul umărului.
ieşire, se blochează retractorul centurii. Banda
centurii nu poate fi scoasă mai mult. G AVERTIZARE
La un impact întinzătorul centurii tensionează Persoane cu o înălţime sub 1,50 m nu pot
centura de siguranţă, ca să fie lipită de corp. aplica corect centura de siguranţă fără sis-
Dar, nu trage şoferul înapoi în direcţia spătaru-
lui. teme de reţinere adiţionale cores-
punzătoare. Centura de siguranţă nu poate
În afară de aceasta întinzătorul centurii nu
corectează o poziţie greşită sau parcursul gre- asigura protecţia prescrisă dacă, este apli-
şit al unei centuri aplicate. cată greşit. În plus, o centură de siguranţă
fixată incorect poate provoca accidentări, de
Indicaţii de siguranţă importante ex., în caz de accident, în cazul manevrelor
de frânare sau în cazul manevrelor bruşte de
G AVERTIZARE modificare a traiectoriei. Pericol crescut de
Centura de siguranţă nu poate asigura pro- accidente şi de moarte!
tecţia prescrisă dacă, este aplicată greşit. În Asiguraţi întotdeauna persoanele cu o
plus, o centură de siguranţă fixată incorect înălţime sub 1,50 m, în sisteme de retenţie
poate provoca accidentări, de ex., în caz de suplimentare, adecvate.
accident, în cazul manevrelor de frânare sau
în cazul manevrelor bruşte de modificare a
Z
56 Siguranţa pasagerilor

Dacă transportaţi un copil cu o vârstă mai Utilizarea corectă a centurilor de sigu-


mică de doisprezece ani şi cu o înălţime sub ranţă
1,50 m în autovehicul,
Rasiguraţi-l
Respectaţi indicaţiile cu privire la centura de
întotdeauna într-un sistem de
siguranţă (Y Pagina 55).
siguranţă pasivă pentru copii corespunzător
acestui autovehicul Mercedes-Benz. Siste- Fiecare ocupant al autovehiculului trebuie să
Siguranţă

mul de siguranţă pasivă pentru copii trebuie respecte următoarele indicaţii, astfel încât
să fie corespunzător vârstei, greutăţii şi centura de siguranţă cuplată corect să îşi
înălţimii poată atinge potenţialul de protecţie. Asigu-
RRespectaţi obligatoriu recomandările şi indi-
raţi-vă întotdeauna, şi în timpul deplasării, de
faptul că pasagerii şi-au cuplat corect centura
caţiile de siguranţă cu privire la „Copii în
de siguranţă .
autovehicul“ (Y Pagina 59), precum şi
instrucţiunile de montare şi manualul de uti- La cuplarea centurii de siguranţă, aveţi întot-
lizare, ale producătorului sistemului de sigu- deauna grijă ca
ranţă pasivă pentru copii Rlimba închizătorii centurii să fie introdusă
numai în catarama aferentă scaunului res-
G AVERTISMENT pectiv
Este posibil ca centurile de siguranţă să nu Rcentura de siguranţă să fie strânsă pe corp
protejeze în situaţiile următoare: Evitaţi hainele voluminoase, de ex., un pal-
Rcenturile de siguranţă sunt deteriorate, ton de iarnă.
modificate, foarte murdare, decolorate Rcentura de siguranţă să nu fie răsucită
sau colorate Numai astfel pot fi distribuite pe suprafaţa
centurii forţele care apar.
Rcatarama este deteriorată sau foarte mur-
Rsegmentul de centură din dreptul umărului
dară
este desfăşurat întotdeauna peste mijlocului
Rau fost realizate modificări la întinzătoa- umărului
rele centurii, retractoarele centurii sau la Segmentul de centură din dreptul umărului
ancorajele centurii. nu ar trebui să atingă gâtul şi nu poate fi
Centurile de siguranţă pot fi deteriorate în dirijat pe sub braţ sau prin spate. Dacă este
posibil, reglaţi centura de siguranţă la înălţi-
caz de accident, iar acest fapt să nu fie vizi-
mea corespunzătoare staturii dumnea-
bil, de ex. prin cioburi de sticlă. Centurile de voastră.
siguranţă modificate sau deteriorate se pot Rsegmentul de centură pelviană să fie cât se
rupe sau cădea, de ex. în caz de accident. poate de jos în contact cu bazinul
întinzătoarele centurii modificate se pot Segmentul de centură pelviană trebuie să se
activa accidental sau să funcţioneze neco- desfăşoare întotdeauna prin articulaţia şol-
respunzător. Există pericol crescut de rănire dului şi niciodată peste burtă sau peste par-
sau chiar de moarte! tea inferioară a bustului. În special, femeile
însărcinate trebuie să aibă grijă la acest
Nu modificaţi niciodată centurile de sigu- aspect. Dacă este necesar, apăsaţi segmen-
ranţă, întinzătoarele, dispozitivele de anco- tul de centură din dreptul bazinului în zona
rare sau retractoarele. Asiguraţi-vă că centu- articulaţiei şoldului, şi tensionaţi cu segmen-
rile de siguranţă sunt în bună stare, nu sunt tul de centură din dreptul umărului.
uzate şi sunt curate. Solicitaţi verificarea Rcentura de siguranţă să nu se desfăşoare
centurilor de siguranţă la un atelier de spe- peste obiecte tăioase, ascuţite sau casante
cialitate autorizat. Dacă pe sau în îmbrăcămintea dumnea-
voastră există astfel de obiecte, de ex.,
Mercedes-Benz vă recomandă să utilizaţi cen- creioane, chei sau ochelari, depozitaţi
turile de siguranţă pe care le-a aprobat în mod aceste obiecte într-un loc adecvat.
special pentru tipul de autovehicul respectiv. Rcu o centură de siguranţă să fie asigurată
În caz contrar se poate anula permisul pentru întotdeauna numai câte o persoană
utilizarea generală a autovehiculului.
Siguranţa pasagerilor 57

Nu transportaţi niciodată un sugar sau un mijlocul umerilor. După caz, reglaţi ieşirea
copil în braţele unui pasager din autovehi- centurii (Y Pagina 81).
cul. În cazul unui accident, aceştia pot fi stri- X Dacă e necesar, trageţi centura de siguranţă
viţi între pasagerul din autovehicul şi cen- în faţa pieptului în sus, pentru a strânge cen-
tura de siguranţă. tura pe corp.
Rsă nu fie asigurate niciodată obiecte

Siguranţă
împreună cu o persoană
Decuplarea centurii de siguranţă
Asiguraţi-vă şi de faptul că între o persoană
şi scaun nu există niciodată obiecte, de ex., ! Asiguraţi-vă că centura de siguranţă este
perne. înfăşurată complet. În caz contrar, centura
Centurile de siguranţă sunt prevăzute exclusiv de siguranţă sau limba centurii se vor prinde
pentru asigurarea şi reţinerea persoanelor. în portieră sau în mecanismul scaunului.
Pentru asigurarea obiectelor, bagajelor sau Astfel, este posibil să se deterioreze por-
mărfii, respectaţi întotdeauna instrucţiunile şi tiera, panoul portierei şi centura de sigu-
indicaţiile de siguranţă cu privire la „Comparti- ranţă. Centurile de siguranţă deteriorate nu
mente şi spaţii de depozitare“ (Y Pagina 115). îşi mai pot asigura funcţia de protecţie şi
necesită înlocuire. Apelaţi la un atelier de
Cuplarea centurii de siguranţă specialitate autorizat.
X Apăsaţi tasta de eliberare de pe catarama
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă referi- centurii, ţineţi limba cataramei centurii şi
toare la centura de siguranţă (Y Pagina 55) şi dirijaţi înapoi centura de siguranţă.
cele privind utilizarea corectă a centurii de
siguranţă (Y Pagina 56).
Avertizare pentru centura şoferului
Indicatorul de avertizare pentru centura de
siguranţă 7 din zona de stare a calculato-
rului de bord vă atrage atenţia asupra faptului,
că toţi pasagerii din vehicul trebuie să aplice
centura de siguranţă. Poate lumina continuu
sau intermitent. În plus, se poate emite şi un
sunet de avertizare.
Lampa de avertizare a centurii de siguranţă
7 şi sunetul de avertizare se opreşte ime-
diat ce centura de siguranţă a şoferului a fost
cuplată.

Airbag
Introducere
Reprezentarea principiului Recunoaşteţi locul de montare al airbag-ului
X Reglaţi scaunului (Y Pagina 80). şoferului după marcajul AIRBAG.
Spătarul scaunului trebuie să stea în poziţie Un airbag completează centura de siguranţă
aproape dreaptă. cuplată corect. Acesta nu reprezintă o înlo-
X Trageţi centura de siguranţă fără mişcări
cuire pentru centura de siguranţă. Un airbag
bruşte din ieşirea centurii = şi blocaţi limba activat poate să crească potenţialul de protec-
de la catarama centurii ; în catarama cen- ţie pentru pasagerii respectivi.
turii :. Niciun sistem disponibil în ziua de azi nu poate
Secţiunea pentru umeri a centurii de sigu- elimina complet leziunile şi decesele.
ranţă trebuie să se afle întotdeauna peste De asemenea, riscul leziunilor provocate de
airbag nu poate fi exclus complet ca urmare a
vitezei necesare a airbag-ului după declanşare.

Z
58 Siguranţa pasagerilor

Indicaţii de siguranţă importante instrucţiunile de montare şi manualul de uti-


lizare, ale producătorului sistemului de sigu-
G AVERTIZARE ranţă pasivă pentru copii.
Dacă nu respectaţi poziţia corectă a scaunu- Obiectele din interiorul autovehiculului
lui, airbagul nu vă poate proteja aşa cum pot limita funcţionarea corespunzătoare a
unui airbag. Pentru evitarea riscurilor după
este prevăzut şi prin declanşare vă poate
Siguranţă

declanşare din cauza vitezei necesare a airba-


cauza şi alte leziuni. Pericol crescut de acci- gului, fiecare ocupant al autovehiculului tre-
dente şi de moarte! buie să îndeplinească următoarele.
Pentru evitarea riscurilor, fiecare ocupant al Înainte de fiecare cursă, asiguraţi-vă că
autovehiculului trebuie să îndeplinească Rnu se află alte persoane, animale sau
următoarele: obiecte între şofer şi airbagul şoferului
RSă îşi fixeze corect centura de siguranţă. Rnu sunt fixate accesorii precum suportul de
Aveţi grijă ca, în special la femeile însărci- pahar în zona de deschidere a unui airbag,
de ex.: la volan sau portieră
nate, centura pelviană să nu se afle nicio-
Rnu se află obiecte grele, ascuţite sau fragile
dată pe burtă sau în zona inghinală.
în buzunarele îmbrăcăminţii dvs. Depozitaţi
RSă respecte următoarele indicaţii. asemenea obiecte într-un loc corespunzător
Asiguraţi să nu se afle obiecte între airbaguri
G AVERTISMENT
şi pasagerii autovehiculului.
Dacă modificaţi capacul unui airbag sau apli-
Fiecare ocupant al autovehiculului trebuie să caţi obiecte pe acesta, de ex. autocolante,
respecte următoarele indicaţii pentru evitarea airbag-ul nu mai poate funcţiona conform
riscurilor din cauza declanşării airbagului. destinaţiei. Există pericol crescut de rănire!
RÎnainte de a pleca în cursă, reglaţi scaunele
Nu modificaţi niciodată capacul unui airbag
în poziţia corectă. Aveţi grijă întotdeauna ca
şi nu aplicaţi obiecte pe acesta.
spătarul scaunului să se afle în poziţie
aproape dreaptă .
RDeplasaţi scaunul şoferului cât mai în spate Airbag şofer
posibil. Poziţia scaunului trebuie să îi per-
mită şoferului să conducă vehiculul în sigu- Airbagul şoferului se depliază în faţa volanului.
ranţă. La activare măreşte la scaunul şoferului poten-
ţialul de protecţie pentru cap şi torace.
RManevraţi volanul numai de coroană. Astfel,
permiteţi deschiderea completă a airbagului.
RÎn timp ce conduceţi sprijiniţi-vă întotdeauna
de spătar. Nu vă aplecaţi în faţă. În caz con-
Declanşarea întinzătorului de cen-
trar vă aflaţi în zona de deschidere a airba- tură şi a airbagului şoferului
gurilor.
Indicaţii de siguranţă importante
RDin acest motiv, asiguraţi persoanele care
au sub 1,50 m înălţime în sisteme de reten- G AVERTISMENT
ţie corespunzătoare, special concepute.
Până la această înălţime centura de sigu- După declanşarea unui airbag, componen-
ranţă nu poate fi corect fixată. tele airbagului sunt fierbinţi. Există pericol
Dacă transportaţi copii în autovehicul, res- de rănire!
pectaţi următoarele indicaţii: Nu atingeţi componentele airbagului. Solici-
RAsiguraţi copiii cu o vârstă sub doisprezece taţi imediat înlocuirea unui airbag declanşat
ani şi o înălţime sub 1,50 m întotdeauna în într-un service de specialitate autorizat.
sisteme de siguranţă pasivă cores-
punzătoare pentru copii. G AVERTIZARE
RRespectaţi obligatoriu recomandările şi indi-
caţiile de siguranţă cu privire la „Copii în Întinzătoarele de centură deja declanşate
autovehicul“ (Y Pagina 59), precum şi pirotehnic nu mai sunt funcţionale şi nu pot
Copii în autovehicul 59

astfel proteja, aşa cum este prevăzut. Peri- Declanşarea trebuie să aibă loc în timp util, la
col crescut de accidente şi de moarte! începutul impactului.
Decelerarea cabinei şoferului, precum şi orien-
Solicitaţi imediat înlocuirea întinzătoarelor tarea forţei sunt stabilite în principal de
pirotehnice declanşate într-un atelier de ser-
Rdistribuţia forţei în timpul impactului
vice de specialitate autorizat.
Runghiul coliziunii

Siguranţă
Mercedes-Benz vă recomandă să solicitaţi Rcaracteristicile de deformare ale cabinei
după un accident tractarea autovehiculului la şoferului
un atelier de service de specialitate autorizat. Rstructura obiectului cu care autovehiculul
Aveţi aceasta în vedere, în special atunci când, intră în coliziune
s-a declanşat un întinzător de centură sau un Factorii care pot fi văzuţi sau măsuraţi numai
airbag. după coliziune nu sunt decisivi pentru declan-
Dacă se declanşează retractoarele de centură şarea unui airbag. Aceştia nu pot nici furniza
sau un airbag, veţi auzi un zgomot puternic şi un indiciu al declanşării.
este posibil să se degajeze o pulbere fină. Autovehiculul poate fi deformat semnificativ
Lampa de avertizare a sistemului de siguranţă fără să se declanşeze un airbag. Lucrurile stau
pasivă 6 se aprinde. astfel numai dacă au fost lovite piese relativ
Zgomotul puternic, în general, nu afectează uşor deformabile, iar temporizarea nu a fost
auzul, cu excepţia unor situaţii extrem de rare. crescută. Este, de asemenea, posibil ca airba-
Pulberea fină degajată nu este dăunătoare gul să fie declanşat chiar dacă autovehiculul
sănătăţii în general, dar poate cauza probleme este doar puţin deformat. Lucrurile stau astfel
la persoanele cu astm sau cu afecţiuni ale sis- dacă, de exemplu, componente foarte rigide
temului respirator. Dacă este posibil fără a vă ale autovehiculului, cum ar fi lonjeroanele,
pune în pericol, în vederea evitării problemelor sunt lovite într-un accident, iar temporizarea
de respiraţie, ar trebui să părăsiţi imediat auto- este suficientă.
vehiculul sau să deschideţi geamul.

Mod de funcţionare Copii în autovehicul


În cazul unui impact, calculatorul sistemului de Indicaţii de siguranţă importante
siguranţă pasivă evaluează în timpul fazei de
coliziune date fizice importante ale decelerării Dacă transportaţi un copil cu o vârstă mai
vehiculului, precum mică de doisprezece ani şi cu o înălţime sub
Rdurată
1,50 m în autovehicul,
RDirecţie Rasiguraţi-l întotdeauna într-un sistem de
Rintensitate
siguranţă pasivă corespunzător autovehicu-
lelor Mercedes-Benz. Sistemul de siguranţă
În baza acestei evaluări, calculatorul sistemului pasivă pentru copii trebuie să fie cores-
de siguranţă pasivă declanşează întinzătorul punzător vârstei, greutăţii şi înălţimii
centurii pentru centura de siguranţă de la
Rrespectaţi obligatoriu instrucţiunile şi indica-
scaunul şoferului şi airbagul însoţitorului, în
cazul unui impact frontal. ţiile de siguranţă din acest capitol, precum
şi instrucţiunile de montaj ale producătoru-
Un întinzător de centură poate fi declanşat lui sistemului de siguranţă pasivă pentru
numai dacă, copii
Raprinderea este cuplată
Rcomponentele sistemului de siguranţă
pasivă sunt operaţionale. Informaţii supli-
mentare găsiţi la „Lampa de avertizare a sis-
temului de siguranţă pasivă” (Y Pagina 54)
Stabilirea pragurilor de activare pentru
întinzătorul de centură şi airbagului şoferului
prin evaluarea decelerării cabinei şoferului.
Acest proces are un caracter previzional.
Z
60 Copii în autovehicul

G AVERTIZARE gura copilul. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi


Copiii lăsaţi nesupravegheaţi în autovehicul în vehicul.
Rpot deschide uşile şi pot pune astfel în Asiguraţi-vă întotdeauna că toţi pasagerii din
pericol alte persoane sau participanţi la autovehicul sunt corect asiguraţi cu centura
trafic. de siguranţă şi stau într-o poziţie corectă.
Siguranţă

Rpot coborî şi pot fi prinşi în trafic.


Acordaţi atenţie acestui aspect în special în
cazul copiilor.
Rpot utiliza echipările autovehiculului şi, de
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă referi-
ex., se pot agăţa de acestea. toare la centura de siguranţă (Y Pagina 55) şi
În plus, copiii pot pune autovehiculul în miş- cele privind utilizarea corectă a centurii de
care în timp ce, de ex.: siguranţă (Y Pagina 56).
Reliberează frâna de parcare.
Rmodifică poziţia cutiei de viteze. Sistem de siguranţă pasivă pentru
Rporniţi autovehiculul. copii
Există pericol de accident şi de rănire! G AVERTIZARE
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în Dacă sistemul de reţinere pentru copii este
vehicul. montat incorect în poziţia special destinată,
La părăsirea autovehiculului luaţi întot- nu poate asigura protecţia prevăzută. Copilul
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi nu poate fi reţinut într-un accident, la o
autovehiculul. manevră de frânare sau la o schimbare
Nu păstraţi cheia la îndemâna copiilor. bruscă de direcţie. Pericol de rănire gravă
sau chiar pericol de moarte!
G AVERTIZARE Respectaţi instrucţiunile de montare ale pro-
Dacă persoanele – şi în special copiii – sunt ducătorului sistemului de reţinere pentru
expuse la căldură ridicată sau la frig pentru copii şi domeniul de utilizare pentru care a
o perioadă de timp mai lungă, apare perico- fost prevăzut. Asiguraţi-vă că întreaga supra-
lul producerii de răni sau chiar pericol de faţă de sprijin a sistemului de reţinere a
moarte! Nu lăsaţi persoane – şi în special copilului este în contact în permanenţă cu
copii – nesupravegheate în vehicul. suprafaţa scaunului. Nu introduceţi alte
obiecte sub sau în spatele sistemului de reţi-
G AVERTIZARE nere a copilului, ca de ex. perne. Folosiţi
Dacă sistemul de reţinere a copilului este numai husele originale pentru sistemele de
expus razelor directe ale soarelui, unele reţinere a copilului. Înlocuiţi husele deterio-
componente se pot încălzi puternic. Copiii rate numai cu huse originale.
se pot arde, în special la componentele
metalice ale sistemului de reţinere a copilu- G AVERTISMENT
lui. Pericol de rănire! Dacă sistemul de retenţie pentru copii este
Dacă părăsiţi vehiculul împreună cu copilul, montat incorect sau nu este asigurat, acesta
urmăriţi întotdeauna ca sistemul de reţinere se poate desprinde în cazul producerii unui
a copilului să nu fie expus razelor directe ale accident, unei frânări puternice sau unei
soarelui. Acoperiţi-l, de ex., cu o pătură. schimbări bruşte a direcţiei. Sistemul de
Dacă sistemul de reţinere a copilului este retenţie pentru copii ar putea fi aruncat
expus razelor directe ale soarelui, lăsaţi-l să dintr-o parte în cealaltă în interiorul autove-
se răcească înainte de a-l folosi pentru a asi- hiculului, lovindu-i astfel pe pasagerii din
Copii în autovehicul 61

autovehicul. Există un risc crescut de acci-


dent, chiar şi de rănire fatală.
Montaţi întotdeauna corespunzător siste-
mele de retenţie pentru copii, chiar dacă
acestea nu sunt utilizate. Asiguraţi-vă că res-

Siguranţă
pectaţi instrucţiunile de instalare ale pro-
ducătorului sistemului de retenţie pentru
copii.

Informaţii suplimentare cu privire la depozita-


rea în siguranţă a obiectelor, bagajelor sau a
încărcăturii găsiţi la „Suporturi şi comparti- Etichetă de omologare pe sistemul de siguranţă
mente de depozitare“ (Y Pagina 115). pasivă pentru copii (exemplu)
Sistemul de fixare pentru sistemele de sigu-
G AVERTIZARE ranţă pasivă pentru copii constă din sistemul
Sistemele de reţinere a copilului, sau siste- de centuri de siguranţă.
mele de fixare ale acestora, deteriorate sau Dacă asiguraţi un copil într-un sistem de sigu-
suprasolicitate într-un accident nu mai pot ranţă pasivă pentru copii pe scaunul însoţito-
asigura protecţia prevăzută. Copilul nu poate rului, aduceţi întotdeauna scaunul însoţitorului
fi reţinut într-un accident, la o manevră de în poziţia sa cea mai retrasă. Baza sistemului
frânare sau la o schimbare bruscă de direc- de siguranţă pasivă pentru copii trebuie întot-
deauna să fie aşezată în întregime pe supra-
ţie. Pericol de rănire gravă sau chiar pericol faţa scaunului însoţitorului. Spătarul unui sis-
de moarte! tem de siguranţă pasivă pentru copii orientat
Înlocuiţi neîntârziat sistemele de reţinere a cu faţa înspre înainte trebuie să fie lipit de
copilului deteriorate sau suprasolicitate într- spătarul scaunului însoţitorului. Totodată, sis-
un accident. Înainte de a monta un nou sis- temul de siguranţă pasivă pentru copii nu tre-
buie să fie solicitat din cauza tetierei. Dacă
tem de reţinere, verificaţi sistemele de fixare este posibil, adaptaţi în acest context în mod
ale sistemului de reţinere a copilului într-un corespunzător reglarea tetierei. Respectaţi
atelier de service de specialitate autorizat. întotdeauna în acest scop traseul corect al
segmentului de centură din dreptul umărului,
Respectaţi plăcuţele cu indicaţii de avertizare, de la ieşirea centurii, până la ghidajul centurii
care se găsesc pe sistemul de siguranţă pasivă pentru umăr, al sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii. pentru copii. Segmentul de centură din dreptul
Dacă transportaţi un copil în autovehicul, res- umărului trebuie să fie orientat, de la ieşirea
pectaţi de asemenea, întotdeauna indicaţiile centurii, spre înainte şi în jos. Dacă este nece-
de siguranţă de la „Copii în autovehicul” sar, reglaţi în mod corespunzător ieşirea cen-
(Y Pagina 59). turii. Respectaţi întotdeauna şi manualul de
Sistemele de siguranţă pasivă pentru copii din montare al producătorului sistemului de sigu-
categoria „Universal“ sunt marcate cu o eti- ranţă pasivă pentru copii.
chetă portocalie de omologare. Sisteme de siguranţă pasivă pentru copii şi
informaţii cu privire la sistemul corect de sigu-
ranţă pasivă pentru copii obţineţi de la orice
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.

Z
62 Animale de companie în autovehicul

Animale de companie în autovehicul

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi în autovehicul animale nesupra-
vegheate sau neasigurate, acestea pot, de
Siguranţă

exemplu, apăsa pe taste sau comutatoare.


Animalele pot astfel:
Ractiva şi, de exemplu, se pot bloca în
dotările autovehiculului.
Ractiva şi dezactiva sisteme şi drept
urmare pot pune în pericol alţi participanţi
la trafic.
În plus, în cazul unui accident sau al unor
manevre bruşte de schimbare a direcţiei de
mers sau de frânare, animalele neasigurate
se pot proiecta prin habitaclu şi pot acci-
denta ocupanţii din autovehicul. Există peri-
col de accident şi de accidentare!
Nu lăsaţi niciodată animale nesuprave-
gheate în autovehicul.
În timpul deplasării, asiguraţi întotdeauna în
mod corespunzător animalele, de ex., în cutii
adecvate de transport pentru animale.
Instalaţie de închidere 63

Informaţii utile Numai dacă aveţi chei, care sunt codate pen-
tru autovehiculul dumneavoastră, puteţi:
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate Rcupla contactul
modelele, precum şi echipamentul standard şi Rporni motorul
opţional al autovehiculului dumneavoastră Rcupla cutia de viteze.
care erau disponibile la momentul trimiterii la
tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie i Dacă pierdeţi o cheie, acordarea de ajutor
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu- cu o cheie de rezervă ia timp. Acest lucru
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise. poate fi realizat doar printr-un centru de

Deschidere şi închidere
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste- asistenţă service Mercedes-Benz.
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă. Prin urmare, Mercedes-Benz vă recomandă
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali- să aveţi întotdeauna la îndemână o cheie de
tate autorizate (Y Pagina 38). rezervă pentru situaţii de urgenţă.
Dacă pierdeţi o cheie, solicitaţi dezactivarea
ei la un centru de asistenţă service Merce-
Instalaţie de închidere des-Benz. Aceasta împiedică utilizarea abu-
zivă a cheii pierdute.
Cheie mecanică
Variante de cheie
G AVERTISMENT
Dacă ataşaţi obiecte grele sau mari la cheie,
aceasta se poate roti involuntar în comuta-
torul de pornire. Ca urmare, motorul ar
putea fi oprit. Există un risc de accident.
Nu ataşaţi obiecte grele sau mari la cheie.
Scoateţi brelocurile voluminoase înainte de
a introduce cheia în comutatorul de pornire. cheie fără telecomandă
Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu
un sistem special de chei. Puteţi porni motorul
numai cu cheile care sunt codate pentru vehi-
cul.
i Dacă pierdeţi o cheie, acordarea de ajutor
cu o cheie de rezervă ia timp. Acest lucru
poate fi realizat doar printr-un centru de
asistenţă service Mercedes-Benz. cheie cu telecomandă
Prin urmare, Mercedes-Benz vă recomandă
să aveţi întotdeauna la îndemână o cheie de
rezervă pentru situaţii de urgenţă.

Cheie electronică
Informaţii generale
Cheie multifuncţională
Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu
un sistem special de chei.

Z
64 Instalaţie de închidere

Autovehiculul dumneavoastră poate fi dotat cu Cheie integrată


una sau mai multe dintre variantele următoare
de chei:
Rcheie fără telecomandă
Rcheie cu telecomandă
RCheie multifuncţională
În fiecare cheie este integrată o cheie meca-
nică cu care puteţi încuia şi descuia uşile fără
Deschidere şi închidere

utilizarea telecomenzii.
Cheie cu/fără telecomandă
Dacă autovehiculul este dotat cu rezervoare
de combustibil care pot fi încuiate, obţineţi
adiţional o cheie mecanică pentru capacele
rezervoarelor de combustibil care pot fi
încuiate.
Cu tastele % şi & puteţi opera închide-
rea centralizată şi funcţiile de deschidere şi
închidere de tip confort (Y Pagina 68).
Telecomanda funcţionează independent de
orientare. Puteţi descuia sau încuia autovehi-
culul de la o distanţă de aproximativ 30 m. Uti-
lizaţi telecomanda numai din vecinătatea ime-
diată a autovehiculului. Astfel preîntâmpinaţi
tentativele de furt. Cheie multifuncţională
În cheia cu telecomandă se află o baterie. X Cheia cu/fără telecomandă: apăsaţi tasta
Când s-a consumat bateria, calculatorul de de deblocare : , împingeţi cheia integrată
bord vă afişează o fereastră de eveniment în faţă şi blocaţi-o.
corespunzătoare. Apoi înlocuiţi bateria din X Cheia multifuncţională: împingeţi tasta de
cheie (Y Pagina 71). descuiere ; în sensul săgeţii şi scoateţi
În cheia multifuncţională se află un acumula- cheia integrată = .
tor. Când contactul se află în poziţia de mers,
acumulatorul se încarcă automat. În cazul unei Cu cheia integrată puteţi încuia şi descuia
defecţiuni, înlocuiţi acumulatorul uşile. Apoi împingeţi de tot cheia integrată îna-
(Y Pagina 71). poi în cheie (Y Pagina 67).
Instalaţie de închidere 65

Cheie multifuncţională X Modificarea valorii sau selectarea înre-


gistrării: apăsaţi tasta de navigaţie = pe
Operarea cheii multifuncţionale partea stângă sau dreaptă.
X Dezactivarea cheii: apăsaţi tasta de confir-
mare ? circa 2 secunde.
i Dacă nu apăsaţi nicio tastă de pe cheia
multifuncţională, după scurgerea timpului de
standby setat, display-ul se stinge. Dacă în
continuare nu apăsaţi nicio tastă, cheia mul-

Deschidere şi închidere
tifuncţională se deconectează după scurge-
rea timpului de deconectare setat.
Meniuri principale

: Registru meniuri principale


; Domeniul de afişare pentru ferestrele de
meniu
= Tastă de navigaţie
? Tastă de confirmare ß Controlul autovehiculului
A Starea acumulatorului â Funcţionare
B Puterea semnalului de radio - cheie ö Confort
C Registru submeniuri ä Setările cheii multifuncţionale
Cheia multifuncţională are un display şi un Meniuri detaliate
panou de comandă. Cu ajutorul cheii multi-
Numărul şi ordinea meniurilor depind de echi-
funcţionale, puteţi utiliza până la o distanţă de
parea şi tipul autovehiculului. Meniurile de mai
aproximativ 100 m diferite funcţii, precum cele
jos corespund parţial celor ale calculatorului
din calculatorul de bord şi funcţiile suplimen-
de bord. Puteţi opera unele funcţii numai când
tare. Distanţa de la care puteţi utiliza funcţiile
contactul este cuplat sau când motorul este în
cu telecomanda depinde mult de mediul încon-
funcţiune. Pentru aceasta utilizaţi funcţiile
jurător. Raza de acţiune este cea mai mare în
Urmărirea contactului (Y Pagina 257) sau
aer liber, unde contactul vizual este direct.
Rularea continuă a motorului (Y Pagina 257).
X Activarea cheii: apăsaţi tasta de confir-
mare ? circa 2 secunde. ß Controlul autovehiculului
X Răsfoire prin meniurile principale: apăsaţi Display-ul afişează rezerva de combustibil
tasta de navigaţie = pe partea stângă sau 6 şi de AdBlue® Ø. Informaţii supli-
dreaptă. mentare cu privire la tema rezervă de
X Răsfoire prin submeniuri: apăsaţi tasta de AdBlue®/combustibil şi cu privire la autono-
navigaţie = jos sau sus. mie găsiţi în „Calculatorul de bord şi afişa-
X Deschiderea şi închiderea selecţiei din jele“ (Y Pagina 147).
submeniu: apăsaţi tasta de confirmare ? .
Display-ul prezintă presiunea de acumulare
X Selectarea rândului de meniu: apăsaţi
în circuitele de frânare \ şi ^ .
tasta de navigaţie = jos sau sus.

Z
66 Instalaţie de închidere

ß Controlul autovehiculului â Funcţionarea


Pe display apare simbolul Ä. Controlul Pe display apare simbolul i. Puteţi
lămpilor este destinat să vă uşureze contro- aprinde sau stinge farurile de lucru.
lul la plecare şi să vă sprijine în găsirea
becurilor defecte. Pe display apare simbolul õ. Dacă con-
tactul este în poziţia de mers (urmărirea
X Acţionaţi frâna de parcare.
contactului (Y Pagina 257) sau rularea con-
X Selectaţi controlul lămpilor. tinuă a motorului (Y Pagina 257)), puteţi
Faza scurtă, lămpile de marcaj, lumina din opera cu cheia multifuncţională reglarea
Deschidere şi închidere

spate şi iluminarea numărului de înmatri- nivelului, analog calculatorului de bord. Citiţi


culare luminează continuu. Lămpile de tema Reglarea nivelului din „Calculatorul de
semnalizare, faza lungă, lumina de frână, bord şi afişajele“ (Y Pagina 156).
lumina de rulare pe timp de zi, lumina de
marşarier, lumina de ceaţă şi farurile de
lucru se aprind succesiv. Acest ciclu se ö Confort
repetă de trei ori.
Display-ul afişează temperatura exterioară
Dacă doriţi să întrerupeţi controlul lămpilor, şi, la autovehiculele cu sistem automat de
apăsaţi din nou tasta de introducere, sau climatizare, şi temperatura din habitaclu.
decuplaţi frâna de parcare.
Pe display apare simbolul y. Puteţi
Display-ul afişează tensiunea # acumula- activa sau dezactiva încălzirea suplimentară.
torilor autovehiculului. Informaţii suplimentare cu privire la încălzi-
rea suplimentară găsiţi în „Climati-
zare“ (Y Pagina 133).
â Funcţionarea
Pe display apare simbolul Æ. Puteţi
Display-ul afişează numărul total de kilome- activa sau dezactiva instalaţia de climatizare
tri Å şi orele de funcţionare Ó ale staţionară. Informaţii suplimentare cu privire
motorului. la instalaţia de climatizare staţionară găsiţi
Display-ul afişează ¨ şi presiunea în în „Climatizare“ (Y Pagina 131).
anvelope. Informaţii suplimentare despre Pe display apare simbolul h. Puteţi
controlul presiunii în anvelope găsiţi în „Cal- aprinde sau stinge lămpile din habitaclu, ilu-
culatorul de bord şi afişa- minatul pentru deplasarea pe timp de
jele“ (Y Pagina 154). noapte şi pe cel ambiental. Informaţii supli-
Display-ul afişează sarcinile pe punţi şi greu- mentare cu privire la lumini găsiţi în „Calcu-
tatea totală, când: latorul de bord şi afişajele“ (Y Pagina 160).
Rautovehiculul stă pe loc Pe display apare simbolul Î. Puteţi
Rnivelul de rulare este activ vedea ce capace exterioare şi uşi sunt des-
Rcontactul este în poziţia de mers, funcţia chise sau închise şi dacă autovehiculul este
urmărirea contactului (Y Pagina 257). încuia sau descuia.
Informaţii suplimentare găsiţi în „Calculato- Pe display apare simbolul ¦.
rul de bord şi afişajele“ (Y Pagina 156). Puteţi opera următoarele funcţii ale sistemu-
Pe display apare simbolul D. Puteţi lui audio:
încuia sau descuia panoul liftant hidraulic. Rpornire/oprire
Pentru informaţii suplimentare citiţi manua- Rselectarea sursei
lul de utilizare al producătorului caroseriei. Rselectarea postului/melodiei
Rreglarea volumului
Rfuncţia fără sonor.
Instalaţie de închidere 67

ä Setările cheii multifuncţionale Încuietoarea externă a uşii

Pe display apare simbolul Ç. Puteţi seta Descuierea şi încuierea cu ajutorul cheii


luminozitatea display-ului cheii.
Pe display apare simbolul È.
Puteţi seta unităţile pe care să le prezinte
display-ul pentru:
Rpresiune

Deschidere şi închidere
Rdistanţă
Rtemperatură
Rgreutate.

Pe display apare simbolul É şi starea de


încărcare a acumulatorului din cheia multi-
funcţională.
Pe display apare simbolul Ë şi puterea
semnalului radio al cheii multifuncţionale.
Pe display apare simbolul Ì. Puteţi seta
timpul de standby şi de deconectare.
Pe display apare simbolul Í şi diverse
informaţii de sistem ale cheii multifuncţio-
nale.

Închidere centralizată
i Cheia cu telecomandă şi cheia multifunc-
Indicaţii de siguranţă importante ţională: dacă descuiaţi uşa cu cheia inte-
grată şi EDW (instalaţie de avertizare antie-
! Deschideţi uşa numai dacă situaţia din tra- fracţie şi antifurt) este activă, se declan-
fic o permite. Când deschideţi uşa, asiguraţi- şează alarma.
vă că există un spaţiu liber suficient. În caz X Introduceţi cheia în închizătoarea uşii din
contrar, puteţi deteriora vehiculul propriu partea stângă d sau din partea dreaptă e
sau alte vehicule. în poziţia 2.
X Descuiere: rotiţi cheia în poziţia 1.
Uşa corespunzătoare este descuiată.
X Încuiere: rotiţi cheia în poziţia 3.
Ambele portiere sunt încuiate.
X Deschidere: scoateţi cheia în poziţia 2.
X Trageţi de mânerul uşii.

Descuierea şi încuierea cu ajutorul tele-


comenzii
XDescuierea: apăsaţi tasta % a cheii cu
telecomandă/cheii multifuncţionale.
Portiera şoferului sau ambele portiere sunt
descuiate.
i Puteţi modifica funcţia de descuiere a tele-
comenzii în aşa fel, încât la apăsarea tastei
% să se descuie ambele uşi, sau numai

Z
68 Instalaţie de închidere

cea a şoferului. Pentru comutarea între cele X Închideţi ambele uşi.


două funcţii de deblocare apăsaţi simultan X Încuierea centralizată: apăsaţi în stânga
ambele taste ale telecomenzii timp de circa pe tasta Ë .
30 de secunde. Dacă aţi ales funcţia de des- X Descuierea centralizată: apăsaţi în
cuiere doar a uşii şoferului, printr-o nouă
dreapta pe tasta Ì .
apăsare a tastei % se poate descuia şi
Lampa indicatoare din butonul Ì clipeşte
uşa pasagerului din faţă.
scurt.
X Încuierea: apăsaţi tasta & a cheii cu
telecomandă/cheii multifuncţionale.
Deschidere şi închidere

Ambele portiere sunt încuiate.


Instalaţie de închidere tip confort
Încuietoarea interioară a uşii G AVERTISMENT
Când este utilizată caracteristica de închi-
Descuierea cu ajutorul manetei de des- dere asistată, pot fi prinse părţi ale corpului
chidere în zona de închidere a geamului lateral şi a
trapei glisante. Există un risc de accident.
Respectaţi procedura de închidere completă
când este utilizată caracteristica de închi-
dere asistată. La închidere, asiguraţi-vă că
nu există părţi ale corpului în zona de închi-
dere.

G AVERTIZARE
La deschidere şi închidere se pot agăţa părţi
ale corpului în zona de deplasare a trapei gli-
Manetă de deschidere (exemplu: uşa de pe par- sante/pavilionului pop-up. Există pericol de
tea stângă) rănire!
X Trageţi maneta de deschidere. La deschidere şi închidere, asiguraţi-vă de
faptul că în zona de deplasare a trapei gli-
Descuierea şi încuierea centralizată cu sante/pavilionului pop-up nu se găsesc părţi
ajutorul tastelor ale corpului.
Dacă se agaţă cineva,
Reliberaţi imediat tasta, sau
Rapăsaţi din nou pe tastă, în partea de sus.
Procesul de închidere se întrerupe.

G AVERTIZARE
La închiderea unui geam lateral, în zona de
închidere pot fi blocate părţi ale corpului.
Există pericol de rănire!
La închidere, asiguraţi-vă de faptul că în
Panoul de comandă al uşii (exemplu: uşa şoferu- zona de închidere nu se găsesc părţi ale cor-
lui)
pului. Dacă este agăţat cineva, eliberaţi ime-
diat tasta sau apăsaţi pe tastă, pentru redes-
chide geamul lateral.
Instalaţie de închidere 69

santă/acoperişul elevabil au atins poziţia


dorită.
Toate lămpile de semnalizare intermitentă
clipesc o dată. Uşa şoferului este descuiată.
Ferestrele laterale şi trapa culisantă/acope-
rişul elevabil se deschid.
i Nu se deschide trapa din acoperiş.

Deschidere şi închidere
EDW (sistem de alarmă anti-efracţie
şi anti-furt)
Închizătoarea uşii (exemplu: uşa de pe partea Indicaţii generale
stângă)
X Închiderea de tip confort: introduceţi ATA asigură autovehiculul tractor împotriva
cheia integrată în închizătoarea uşii şoferului efracţiei şi furtului.
în poziţia 2 , rotiţi-o în poziţia 3 şi menţi- ATA supraveghează
neţi-o. Rla autovehiculul tractor:
sau - uşile
X Vehicule fără ATA: apăsaţi aproximativ - clapetele exterioare
2 secunde pe tasta & cheii cu teleco- - alimentarea cu tensiune
mandă/cheii multifuncţionale.
- zăvorârea cabinei şoferului
sau
- habitaclul (se poate dezactiva)
X Vehicule cu ATA: apăsaţi tasta & cheii cu
- clapeta de revizie
telecomandă/cheii multifuncţionale.
Toate lămpile de semnalizare intermitentă - rezervoarele de combustibil
clipesc de trei ori. Uşile sunt încuiate. Feres- Rsuprastructurile de portbagaj
trele laterale şi trapa culisantă/acoperişul Ralimentarea cu tensiune 24 V a remorcii/
elevabil se închid. semiremorcii.
i Nu se închide trapa din acoperiş. Autovehicule pentru transportul mărfurilor
În caz de pericol de prindere: periculoase: dacă activaţi ATA şi întrerupeţi ali-
mentarea cu tensiune cu comutatorul de decu-
X Rotiţi imediat cheia integrată în poziţia 1 şi
plare a acumulatorului (Y Pagina 111), ATA
menţineţi-o până când ferestrele laterale şi declanşează o alarmă. Calculatorul de bord afi-
trapa culisantă/acoperişul elevabil se des- şează instrucţiunile corespunzătoare într-o
chid din nou. fereastră de eveniment.
sau Reţineţi următoarele:
X apăsaţi imediat tasta % cheii cu teleco-
RCând activaţi ATA, acesta confirmă procesul
mandă/cheii multifuncţionale şi menţineţi-o
apăsată până când ferestrele laterale şi de închidere prin clipirea de trei ori a tuturor
trapa culisantă/acoperişul elevabil se des- lămpilor de semnalizare intermitentă. Dacă
chid din nou. lămpile de semnalizare intermitentă nu cli-
Uşa şoferului este descuiată. pesc de trei ori, una sau mai multe compo-
nente nu sunt în poziţia de bază. ATA nu
X Deschiderea de tip confort: introduceţi poate monitoriza aceste componente, de ex.
cheia integrată în închizătoarea uşii şoferului clapetele exterioare deschise.
în poziţia 2 , rotiţi-o în poziţia 1 şi menţi- RDacă aduceţi componentele în poziţia de
neţi-o. bază în circa 30 de secunde de la activare,
sau acestea vor fi supravegheate de ATA.
X apăsaţi tasta % cheii cu telecomandă/ RDacă închideţi ulterior clapetele exterioare
cheii multifuncţionale şi menţineţi-o apăsată şi doriţi să le includeţi în monitorizare, acti-
până când ferestrele laterale şi trapa culi- vaţi ATA din nou.

Z
70 Instalaţie de închidere

Alarma ATA diat tasta sau apăsaţi pe tastă, pentru redes-


Dacă ATA declanşează o alarmă: chide geamul lateral.
Rtoate lămpile de semnalizare intermitentă
luminează intermitent timp de circa
5 minute şi
Rsirena de alarmă sună timp de circa
30 de secunde.
Dacă, după o alarmă, aduceţi contactul în pozi-
Deschidere şi închidere

ţia de mers, calculatorul de bord afişează într-


o fereastră de eveniment datele care au
declanşat alarma, împreună cu data şi ora.

Înainte de activarea ATA


X Închideţi trapa acoperişului, trapa culisantă Tasta ATA cu indicator de control şi alarmă de
sau acoperişul elevabil. panică
X Închideţi geamurile.
X Scoateţi cheia din contact .
X Trageţi perdele.
X Rotiţi cheia în încuietoarea uşii şoferului în
X Închideţi clapetele exterioare. poziţia de blocare şi menţineţi-o în poziţie
X Desprindeţi/scoateţi toate obiecte nefixate circa 2 secunde.
din cabină, de ex. mascote sau umeraşe. Apoi rotiţi cheia integrată înapoi în poziţia
de bază şi scoateţi-o.
Activare şi dezactivare ATA sau
X Apăsaţi tasta & a cheii cu telecomandă
Activare ATA cu protecţie a habitaclului sau a cheii multifuncţionale.
Toate lămpile de semnalizare intermitentă
G AVERTIZARE clipesc de trei ori, iar indicatorul de control
La deschidere şi închidere se pot agăţa părţi din tasta , clipeşte. Autovehiculul este
ale corpului în zona de deplasare a trapei gli- încuiat.
sante/pavilionului pop-up. Există pericol de Autovehiculele cu instalaţie de închidere de
rănire! tip confort: geamurile laterale şi trapa culi-
santă/acoperişul elevabil se închid.
La deschidere şi închidere, asiguraţi-vă de
i Nu se închide trapa din acoperiş.
faptul că în zona de deplasare a trapei gli-
sante/pavilionului pop-up nu se găsesc părţi Activare ATA fără protecţie a habitaclu-
ale corpului. lui
Dacă se agaţă cineva, Dacă urmează să rămână animale sau per-
soane în autovehicul, activaţi ATA fără protec-
Reliberaţi imediat tasta, sau ţie a habitaclului.
Rapăsaţi din nou pe tastă, în partea de sus. X Scoateţi cheia din contact .
Procesul de închidere se întrerupe. X Apăsaţi scurt în partea de sus a tas-
tei , .
G AVERTIZARE Indicatorul de control din tastă se aprinde.
Pentru următorul proces de blocare, protec-
La închiderea unui geam lateral, în zona de
ţia habitaclului rămâne dezactivată.
închidere pot fi blocate părţi ale corpului.
X Coborâţi din autovehicul în decursul a apro-
Există pericol de rănire! ximativ 60 secunde şi închideţi uşa şoferu-
La închidere, asiguraţi-vă de faptul că în lui.
zona de închidere nu se găsesc părţi ale cor- X Blocaţi autovehiculul cu cheia integrată sau
pului. Dacă este agăţat cineva, eliberaţi ime- cu telecomanda.
Instalaţie de închidere 71

sau G AVERTIZARE
X Apăsaţi secţiunea superioară a tastei ,
La închiderea unui geam lateral, în zona de
mai mult de 2 secunde. (Nu pentru Olanda.)
Autovehiculul se încuie şi toate lămpile de închidere pot fi blocate părţi ale corpului.
semnalizare intermitentă clipesc de trei ori. Există pericol de rănire!
ATA este activat. La închidere, asiguraţi-vă de faptul că în
Dacă cuplaţi contactul, ATA se dezactivează zona de închidere nu se găsesc părţi ale cor-
automat. pului. Dacă este agăţat cineva, eliberaţi ime-
diat tasta sau apăsaţi pe tastă, pentru redes-

Deschidere şi închidere
Dezactivare ATA/întreruperea alarmei
chide geamul lateral.
X Apăsaţi tasta % a cheii cu telecomandă
sau a cheii multifuncţionale şi deschideţi Cu tasta ¨ puteţi declanşa manual alarma,
uşa şoferului. de exemplu în caz de pericol.
sau X Activare: apăsaţi în partea de jos pe tasta
X Dacă ATA a fost activat cu tasta , ¨.
apăsaţi din nou secţiunea superioară a tas- Alarma este declanşată şi autovehiculul este
tei , mai mult de 2 secunde. (Nu pentru blocat.
Olanda.) Autovehiculele cu instalaţie de închidere de
Toate lămpile de semnalizare intermitentă tip confort: geamurile lateral şi trapa culi-
clipesc o dată. santă/acoperişul elevabil se închid.
i Dacă dezactivaţi ATA cu telecomanda şi nu i Nu se închide trapa din acoperiş.
deschideţi o uşă în decursul a
25 de secunde: X Dezactivare: apăsaţi din nou în partea de
jos pe tasta ¨ .
Rautovehiculul va fi încuiat şi
Alarma se întrerupe şi autovehiculul este
RATA este activat din nou. descuiat.
Dacă cuplaţi contactul, ATA se dezactivează
automat.
Bateria şi acumulatorul cheii
Activarea şi dezactivarea alarmei de
panică Indicaţii de siguranţă importante
G AVERTIZARE G AVERTISMENT
La deschidere şi închidere se pot agăţa părţi Bateriile conţin substanţe toxice şi corozive.
ale corpului în zona de deplasare a trapei gli- Dacă bateriile sunt înghiţite, acest lucru
sante/pavilionului pop-up. Există pericol de poate duce la probleme grave de sănătate.
rănire! Există un risc de accident fatal.
La deschidere şi închidere, asiguraţi-vă de Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copii-
faptul că în zona de deplasare a trapei gli- lor. Dacă o baterie este înghiţită, cereţi ime-
sante/pavilionului pop-up nu se găsesc părţi diat ajutorul medicului.
ale corpului.
Dacă se agaţă cineva, H Indicaţii de mediu
Reliberaţiimediat tasta, sau Bateriile şi acumulatorii
conţin substanţe
Rapăsaţi din nou pe tastă, în partea de sus.
dăunătoare. Este ilegal să le
Procesul de închidere se întrerupe. aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Ele trebuie
colectate separat şi reci-

Z
72 Instalaţie de închidere

clate într-o manieră ecolo- Schimbarea acumulatorului


gică.
Dezafectaţi bateriile şi acu-
mulatorii într-o manieră
ecologică. Predaţi bateriile
descărcate sau acumulatorii
defecţi unui atelier speciali-
zat calificat, sau unui loc de
Deschidere şi închidere

preluare baterii vechi.

Dacă bateria telecomenzii este descărcată, nu


se mai poate descuia sau încuia vehiculul cu
telecomanda. Calculatorul de bord vă infor-
mează printr-o fereastră de eveniment cu pri-
vire la starea de încărcare a bateriei.

Înlocuirea bateriei

Acumulatorul cheii multifuncţionale se încarcă


automat de la contact. Un acumulator nou se
poate comanda de la un Centru de Service
Mercedes-Benz.
X Extrageţi cheia integrată ; (Y Pagina 63).
X Introduceţi şurubelniţa circa 1 mm în decu- X Introduceţi cheia integrată ; în cheia multi-
pajul cheii cu telecomandă şi ridicaţi capa- funcţională şi apăsaţi spre mijloc, până când
cul :. se deblochează sertarul acumulatorului : .
X Detaşaţi capacul :. X Trageţi afară sertarul acumulatorului : .
X Bateţi cheia cu telecomandă de podul pal- X Ridicaţi acumulatorul = în partea din spate
mei, până când cade afară bateria. şi scoateţi-l din sertar : .
X Introduceţi noua baterie în cheia cu teleco- X Introduceţi noul acumulator = mai întâi în
mandă, cu polul plus în sus. partea din faţă şi apoi blocaţi-l în spate.
X Agăţaţi capacul : în partea din faţă şi blo- X Împingeţi sertarul acumulatorului : şi
caţi-l în spate. cheia integrată ; înapoi în cheia multifunc-
ţională.
Utilizaţi o baterie CR2025.
Urcare/coborâre din autovehicul 73

Probleme cu instalaţia de închidere


Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Când ATA (sistemul de Una dintre componentele monitorizate nu a fost blocată corect.
alarmă antiefracţie) este X Dezactivaţi ATA (Y Pagina 69).
amorsat, nu se primeşte
X Verificaţi încuietoarea componentelor supravegheate, de exemplu
nicio confirmare de la
lămpile semnalizatoare- Rportierele
Rgeamurile

Deschidere şi închidere
lor de direcţie.
Rblocarea înclinării cabinei
Rtrapele exterioare pe partea şoferului şi a însoţitorului şoferului
Rtrapă de întreţinere
X Amorsaţi ATA.(Y Pagina 69)
X Dacă nu există confirmare vizuală, solicitaţi verificarea ATA la un
atelier de specialitate autorizat.

Urcare/coborâre din autovehicul Astfel creşteţi siguranţa la urcare.

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi copiii nesupravegheaţi în autove-
hicul, aceştia îl pot pune în funcţiune, de ex.
prin
Reliberarea frânei de parcare
Rcuplaţi cutia de viteze în poziţia neutră
Rpornirea motorului.
În plus, aceştia pot opera echipamentele
autovehiculului şi se pot bloca. Există pericol
de accident şi de rănire!
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi în autovehicul.
Intrarea şi ieşirea din autovehicul (exemplu: uşa
de pe partea stângă)
Respectaţi instrucţiunile de securitate din
capitolul „Copiii în vehicul“ (Y Pagina 59). X Utilizaţi dispozitivul de reglare asistată a
Numai dacă utilizaţi mânerele de prindere şi autovehiculului al scaunului pivotant
treptele de acces este asigurată o urcare şi o (Y Pagina 81).
coborâre sigură. Numai acestea sunt conce- X La urcare şi coborâre folosiţi-vă de
pute pentru a susţine o astfel de solicitare. Nu mânere : şi trepte ; .
săriţi din cabina şoferului.
Păstraţi treptele de acces, scările, mânerele şi
încălţămintea curate, fără, de ex.
Rnoroi
Rpământ
Rzăpadă
Rgheaţă

Z
74 Geamuri laterale

Geamuri laterale Deschiderea şi închiderea geamuri-


lor laterale
Indicaţii de siguranţă importante
G AVERTIZARE
La deschiderea unui geam lateral pot fi
antrenate sau blocate părţi ale corpului între
geamul lateral şi cadrul geamului. Există
pericol de rănire!
Deschidere şi închidere

La deschidere, asiguraţi-vă de faptul că nu


atinge nimeni geamul lateral. Dacă este
agăţat cineva, eliberaţi imediat tasta sau tra-
geţi de tastă, pentru a închide din nou gea-
mul lateral.
Câmp de comutare (exemplu: uşa şoferului)
G AVERTIZARE În câmpul de comutare de pe uşa şoferului
sunt tastele pentru geamurile laterale de pe
La închiderea unui geam lateral, în zona de uşa şoferului şi de pe uşa pasagerului faţă. În
închidere pot fi blocate părţi ale corpului. câmpul de comutare de pe uşa pasagerului
Există pericol de rănire! faţă este numai tasta pentru geamul lateral de
La închidere, asiguraţi-vă de faptul că în pe uşa pasagerului faţă.
zona de închidere nu se găsesc părţi ale cor- Puteţi deschide geamurile laterale şi cu ajuto-
pului. Dacă este agăţat cineva, eliberaţi ime- rul cheii, iar în cazul autovehiculelor cu instala-
ţie de închidere tip confort, puteţi să le şi
diat tasta sau apăsaţi pe tastă, pentru redes- închideţi (Y Pagina 68).
chide geamul lateral.
X Comutaţi butucul de contact în poziţia radio.
X Deschidere/închidere: apăsaţi sau trageţi
G AVERTIZARE tasta : sau ; până când geamul lateral
La închiderea din nou a unui geam lateral, corespunzător a atins poziţia dorită.
imediat după blocare sau ajustare, geamul X Deschiderea tip confort: apăsaţi tasta :
lateral se închide cu forţă ridicată sau sau ; până peste punctul de presiune.
maximă. Funcţia de reversare nu este activă Geamul lateral corespunzător se deschide
în acest context. Astfel pot fi agăţate părţi complet.
ale corpului în zona de închidere. Există peri- X Închiderea tip confort (vehicule cu o
col ridicat de rănire, şi chiar pericol de instalaţie de închidere tip confort): tra-
moarte! geţi tasta : sau ; până peste punctul de
presiune.
Aveţi grijă ca nicio parte a corpului să nu se Geamul lateral corespunzător se închide
găsească în zona de închidere. Pentru a complet. Dacă la închidere geamul lateral se
întrerupe un proces de închidere, eliberaţi blochează, funcţia automată de reversare
tasta sau apăsaţi din nou pe tastă, pentru a opreşte deplasarea.
deschide din nou geamul lateral. Dacă geamul lateral se blochează şi dacă
trageţi şi menţineţi trasă tasta cores-
Ajustaţi geamurile laterale după o disfuncţio- punzătoare : sau ; , geamul lateral se
nalitate sau după o întrerupere de tensiune închide fără funcţia automată de reversare.
(Y Pagina 75). X Întreruperea închiderii/deschiderii tip
confort: apăsaţi sau trageţi din nou tasta
corespunzătoare : sau ;.
Plafon 75

Ajustarea geamurilor laterale


Ajustaţi geamurile laterale după o întrerupere
a alimentării electrice sau dacă un geam late-
ral nu se mai închide sau deschide complet.
X Comutaţi butucul de contact în poziţia radio.
X Apăsaţi pe tasta corespunzătoare : şi/
sau ;, până când geamul lateral cores-
punzător este deschis.

Deschidere şi închidere
X Apăsaţi pe tasta corespunzătoare : şi/
sau ; timp de încă o secundă.
X Trageţi de tasta corespunzătoare : şi
sau ;, până când geamul lateral respectiv Tastă pentru trapa glisantă/pavilionul pop-up
este închis. (exemplu în câmpul de comutatoare de deasupra
parbrizului)
X Trageţi de tasta corespunzătoare : şi/
sau ; timp de încă o secundă.

Plafon
Trapă culisantă şi acoperiş elevabil
Deschiderea/închiderea
G AVERTIZARE
La deschidere şi închidere se pot agăţa părţi
ale corpului în zona de deplasare a trapei gli- Tastă pentru trapa glisantă/acoperişul elevabil
sante/pavilionului pop-up. Există pericol de (exemplu în câmpul de comutatoare din pat/
rănire! cuşetă)
La deschidere şi închidere, asiguraţi-vă de X Deschidere: apăsaţi scurt, în partea de sus,
faptul că în zona de deplasare a trapei gli- pe tasta ¸ .
sante/pavilionului pop-up nu se găsesc părţi Trapa glisantă este ridicată. Trapa se des-
chide complet.
ale corpului.
X Pentru întreruperea deplasării, apăsaţi pe
Dacă se agaţă cineva, tasta ¸ sau P .
Reliberaţi imediat tasta, sau X În cazul unei trape glisante, apăsaţi din nou
Rapăsaţi din nou pe tastă, în partea de sus. în partea de sus a tastei ¸ şi menţineţi-o
apăsată, până când trapa glisantă a atins
Procesul de închidere se întrerupe. poziţia dorită.
X Închidere: în cazul unei trape glisante men-
ţineţi apăsată tasta P , până când trapa
glisantă a atins poziţia dorită.
sau
X Apăsaţi scurt, în partea de jos, pe tasta
P.
Trapa glisantă sau pavilionul pop-up se
închide complet.
X Pentru întreruperea deplasării, apăsaţi
tastaP sau ¸ .
În timpul unei disfuncţionalităţi sau după deco-
nectarea bateriei, trapa glisantă sau pavilionul

Z
76 Plafon

pop-up se pot închide şi mecanic - trapa gli- Închiderea manuală a trapei glisante
santă (Y Pagina 76), pavilionul pop-up
(Y Pagina 77). Vehicule cu cabina şoferului ClassicS-
Ajustaţi trapa glisantă după o disfuncţionali- pace/CompactSpace
tate sau după o întrerupere de tensiune
(Y Pagina 77).

Umbrar/rulou de protecţie împotriva


insectelor
Deschidere şi închidere

Vehicule cu cabina şoferului ClassicSpace

Rulouri (exemplu trapă glisantă)


Trapa elevabilă şi cea glisantă sunt echipate
cu un rulou de protecţie împotriva insecte-
lor:. Trapa glisantă dispune suplimentar de
un umbrar ;. În cazul unei trape glisante
puteţi închide întotdeauna numai câte un
rulou.
X Închidere: trageţi ruloul de mâner = până
Vehicule cu cabina şoferului CompactSpace
în capătul opus al cadrului plafonului.
X La opritor apăsaţi uşor mânerul = în jos şi X Luaţi cheia imbus din geanta pentru acte a
eliberaţi-l. vehiculului.
Ruloul este agăţat. X Vehicule cu cabina şoferului ClassicSpace:
X Deschidere: apăsaţi ruloul de mâner = scoateţi capacul de acoperire :.
până la opritor în direcţia de închidere. X Vehicule cu cabina şoferului CompactSpace:
X Apăsaţi în sus mânerul = şi desprindeţi scoateţi capacul ;.
ruloul din agăţătoare.
X Culisaţi ruloul în capătul opus al cadrului
plafonului şi eliberaţi mânerul =.
Plafon 77

X Treceţi cheia imbus = prin orificiul existent X Dacă este necesar, apăsaţi ruloul spre
în servomotor. cadrul plafonului şi introduceţi cheia imbus
X Rotiţi cheia imbus = în sens orar, până A în servomotor prin orificiul ?.
când trapa culisantă este complet închisă. X Rotiţi cheia imbus A în sens orar, până
X Scoateţi cheia imbus = şi introduceţi-o la când trapa culisantă este complet închisă.
loc în geanta pentru acte a vehiculului. X Scoateţi cheia imbus A şi introduceţi-o la
loc în geanta pentru acte a vehiculului.
X Vehicule cu cabina şoferului ClassicSpace:
aşezaţi capacul de acoperire :. X Introduceţi tija de ghidare : a ruloului de
protecţie la insecte = în ghidajele ruloului

Deschidere şi închidere
X Vehicule cu cabina şoferului CompactSpace:
cadrului plafonului, rotiţi-o paralel cu poziţia
montaţi capacul ;.
finală şi culisaţi ruloul înapoi în poziţia finală.
Vehicule cu cabina şoferului Big/ X Introduceţi tija de ghidare a umbrarului ;

Stream/GigaSpace în ghidajele ruloului cadrului plafonului,


rotiţi-o paralel cu poziţia finală şi culisaţi
umbrarul ; înapoi în poziţia finală.

Resetare trapă glisantă


Ajustaţi trapa glisantă după o întrerupere de
tensiune sau după o deschidere forţată.
X Menţineţi apăsată tasta P până când
trapa culisantă este închisă complet aproxi-
mativ 3 secunde.

Închiderea manuală a trapei


X Luaţi cheia imbus din geanta pentru acte a
vehiculului. Vehicule cu cabina şoferului ClassicS-
X Trageţi umbrarul ; de mâner până la mijlo-
pace
cul cadrului plafonului.
X Rotiţi tija de ghidare : a ruloului şi scoa-
teţi-o din ghidajele ruloului de pe ambele
părţi din cadrul plafonului.
X Retrageţi cu atenţie umbrarul ;, până când
ruloul se opreşte şi lăsaţi-o suspendată în
cabina şoferului.
X Scoateţi ruloul de protecţie la insecte =,
după cum s-a descris anterior la umbrar ;,
din ghidajul ruloului din cadrul plafonului şi
lăsaţi-l suspendat în cabina şoferului.

X Scoateţi şurubelniţa plată (lăţime a lamei


4 mm) ; din trusa de scule.
X Îndepărtaţi capacul de acoperire de pe des-
chidere :.
X Introduceţi şurubelniţa plată ; în servomo-
tor prin orificiu :.
X Rotiţi şurubelniţa plată ; în sens antiorar
până când trapa este închisă complet.

Z
78 Rulou parasolar

X Scoateţi şurubelniţa plată; şi aşezaţi-o în duceţi şurubelniţa plată ? în servomotor


trusa de scule. prin orificiu =.
X Aşezaţi capacul de acoperire pe deschi- X Rotiţi şurubelniţa plată ? în sens antiorar
dere :. până când trapa este închisă complet.
X Scoateţi şurubelniţa plată? şi aşezaţi-o în
Vehicule cu cabina şoferului Big/ trusa de scule.
Stream/GigaSpace
X Introduceţi tija de ghidare : a ruloului de
protecţie la insecte ; în ghidajele ruloului
cadrului plafonului, rotiţi-o paralel cu poziţia
Deschidere şi închidere

finală şi culisaţi ruloul înapoi în poziţia finală.

Trapă de acoperiş

Vehicule cu cabina şoferului Big/Stream/GigaS-


pace
X Scoateţi şurubelniţa plată (lăţime a lamei
4 mm) din trusa de scule.
X Trageţi ruloul de protecţie la insecte ; de
mâner până la mijlocul cadrului plafonului.
X Rotiţi tija de ghidare : a ruloului de protec-
ţie la insecte ; şi scoateţi-o din ghidajele Puteţi deschide trapa de la un capăt (în faţă
ruloului de pe ambele părţi din cadrul plafo- sau din spate) sau la ambele capete (în faţă şi
nului. din spate).
X Retrageţi cu atenţie ruloul de protecţie la X Împingeţi trapa în sus sau trageţi-o în jos de
insecte ;, până când se opreşte şi lăsaţi-l mânerele :.
suspendat în cabina şoferului.

Rulou parasolar

X Dacă este necesar, apăsaţi ruloul de protec-


ţie la insecte spre cadrul plafonului şi intro-

Dacă aduceţi cheia de contact în poziţie de


deplasare şi parasolarele nu sunt în poziţia
limită superioară, începe o cursă de referen-
ţiere şi parasolarele se înfăşoară complet.
Rulou parasolar 79

X Aduceţi cheia de contact în poziţia de depla-


sare.
X Desfăşurare: Apăsaţi în mod repetat, scurt,
tasta ¥ sau §, în partea de jos.
Parasolarele se desfăşoară până la poziţia
limită.
sau
X Apăsaţi în partea de jos tasta ¥ sau
§ , până când parasolarul respectiv a

Deschidere şi închidere
atins poziţia dorită.
X Înfăşurare: Apăsaţi în mod repetat, scurt,
tasta ¤ sau ¦ în partea de sus.
Parasolarele se înfăşoară până la poziţia
limită.
sau
X Apăsaţi în partea de sus tasta ¤ sau
¦ , până când parasolarul respectiv a
atins poziţia dorită..
i Dacă există o eroare şi apăsaţi o tastă,
parasolarul efectuează o cursă de referinţă.
Parasolarul se deplasează, cu o viteză mai
redusă decât în regim normal, până în pozi-
ţia finală superioară. Ulterior parasolarul
poate fi din nou operat în condiţii normale.
X Dacă a fost întreruptă o cursă de referinţă:
apăsaţi pe tasta¥ sau § şi apoi ime-
diat pe tasta¤ sau ¦.
Parasolarul se deplasează în poziţia limită
superioară.

Z
80 Scaune

Informaţii utile col sporit de rănire sau chiar pericol de


moarte!
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate Reglaţi scaunul corect înainte de a porni la
modelele, precum şi echipamentul standard şi drum. Aveţi grijă în permanenţă, ca spătarul
opţional al autovehiculului dumneavoastră
care erau disponibile la momentul trimiterii la scaunului să fie în poziţie aproape verticală
tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie şi segmentul centurii din zona umărului să
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu- traverseze mijlocul umărului.
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise.
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste- G AVERTISMENT
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă.
Dacă scaunul şoferului nu este fixat, se
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali-
Locul şoferului

tate autorizate (Y Pagina 38). poate mişca de la sine în timpul deplasării.


Astfel puteţi pierde controlul asupra vehicu-
lului. Pericol de accident!
Scaune Asiguraţi-vă întotdeauna, că scaunul şoferu-
lui este fixat, înainte de a porni autovehicu-
Indicaţii de siguranţă importante lul.
G AVERTIZARE
G AVERTISMENT
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
Dacă tetierele nu sunt montate sau nu sunt
mersului
reglate corect, acestea nu pot proteja con-
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul form prevederilor. Există pericolul crescut
şi oglinzile de rănire în zona capului şi a cefei, de ex. în
RPuneţi centura de siguranţă. cazul unui accident sau al unei manevre de
Pericol de accidente! frânare!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul, Conduceţi întotdeauna cu tetierele montate.
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura Înaintea cursei, asiguraţi-vă pentru fiecare
de siguranţă. pasager al vehiculului că centrul tetierei sus-
ţine partea din spate a capului la nivelul
G AVERTIZARE ochilor.
Dacă reglaţi un scaun, dumneavoastră puteţi
fi strivit sau puteţi strivi ocupanţii din auto- G AVERTIZARE
vehicul, de exemplu de şinele de ghidare ale Dacă nu există spaţiu suficient, se pot
scaunului. Există pericol de rănire! prinde părţi ale corpului între scaunul cu
Asiguraţi-vă că în momentul reglării unui suspensie şi volan. Pericol de accidente!
scaun nu se află nicio parte a corpului în Asiguraţi-vă că există spaţiu suficient pentru
zona de acţiune a scaunului. mişcarea scaunului cu suspensie. Înainte de
a ieşi din cabină coborâţi scaunul cu suspen-
G AVERTISMENT sie la maximum.
Dacă spătarul scaunului nu este poziţionat
aproape vertical, centura de siguranţă nu G AVERTIZARE
oferă o protecţie adecvată prin reţinere. În Dacă împingeţi înăuntru burduful scaunului
acest caz, în timpul unei manevre de frânare cu suspensie vă puteţi prinde mâna. Pericol
sau în caz de accident, puteţi aluneca sub de accidente!
centura de siguranţă şi vă puteţi răni, de Nu împingeţi burduful înăuntru.
exemplu la abdomen sau la gât. Există peri-
Scaune 81

! Pentru a preveni deteriorarea scaunelor şi Rscaun cu suspensie de lux


a încălzirii scaunelor respectaţi indicaţiile Rscaun cu suspensie ventilată
următoare: Rscaun însoţitor şofer şi scaun central
RNu turnaţi lichide pe scaune. Dacă s-a Rscaun cu funcţii
vărsat un lichid pe scaun, uscaţi-l cât mai RSpaţiul de locuit
rapid posibil.
Respectaţi şi instrucţiunile de siguranţă referi-
RDacă husele sunt umede sau ude nu por-
toare la sistemul airbag (Y Pagina 58) şi la
niţi încălzirea scaunului. Nu folosiţi încălzi- copiii din vehicul (Y Pagina 59).
rea scaunului pentru a-l usca.
Dacă vehiculul dumneavoastră este dotat cu
RCurăţaţi husele conform instrucţiunilor,
un scaun pivotant, utilizaţi întotdeauna pentru
vezi capitolul „Curăţarea şi întreţinerea“. ieşire dispozitivul de reglare asistată.

Locul şoferului
RNu transportaţi obiecte grele pe scaun.
Pentru a acţiona scaunul pivotant, în instalaţia
Nu amplasaţi obiecte ascuţite pe scaun, de aer comprimat este necesară o presiune de
ca de ex. cuţite, cuie sau scule. Folosiţi rezervă de cel puţin 7 bari.
scaunele, pe cât posibil, numai pentru
Nu utilizaţi scaunul pe post de treaptă pentru a
transportul persoanelor.
ajunge la cuşeta superioară, de exemplu.
RCând folosiţi încălzirea scaunului nu aco-
Un scaun cu o centură de siguranţă integrată
periţi scaunul cu materiale izolante, ca de
este o componentă importantă pentru sigu-
ex. pături, haine, genţi, huse, scaune pen-
ranţă şi pentru sistemul de retenţie. Asiguraţi-
tru copii sau perne.
vă că aţi citit indicaţiile de siguranţă din sec-
! Aveţi grijă să nu se afle obiecte în autove- ţiunea despre „Siguranţa pasagerilor”
hicul care blochează scaunele. În caz con- (Y Pagina 55).
trar scaunele se pot defecta. Informaţiile privind curăţarea scaunelor se
Scaunul trebuie să fie reglat astfel încât cen- regăsesc în secţiunea „Curăţare şi întreţinere”
tura de siguranţă să fie în poziţie corectă. Pen- (Y Pagina 375).
tru aceasta respectaţi indicaţiile de la punctele Lucrările la scaune trebuie executate într-un
de mai jos: atelier de service de specialitate.
RReglaţi spătarul apropiat de verticală şi aşe-
zaţi-vă aproape vertical. Nu conduceţi cu
spătarul înclinat mult spre înapoi. Comanda scaunului
RCând ţineţi volanul braţele trebuie să fie
uşor îndoite.
Scaunul static, scaunul central şi scau-
REvitaţi poziţiile care afectează traseul corect
nul cu suspensie standard/confort/
al centurii de siguranţă. Partea pentru umăr climatizat
a centurii de siguranţă trebuie să treacă pe ! Încălzirea scaunului/ventilarea nu se
la jumătatea umărului şi trebuie să fie lipită dezactivează automat în cazul supraîncălzi-
de corp. Partea pentru bazin trebuie să rii.
strânsă şi cât mai jos posibil pe bazin, adică
în zona articulaţiei şoldului. Respectaţi următoarele instrucţiuni; în caz
contrar, puteţi deteriora încălzirea scaunu-
RPăstraţi distanţa necesară faţă de pedale
lui/ventilarea:
pentru a le acţiona corect.
RAveţi grijă ca să puteţi vedea cât se poate Rnu lăsaţi niciun obiect pe scaun.
de bine prin parbriz spaţiul aflat imediat în RNu acoperiţi scaunul, de ex. cu un prosop
jurul autovehiculului şi prin oglinzi ferestrele sau cu o pernă.
laterale. La nevoie, adaptaţi înălţimea scau- Rdacă scaunul însoţitorului şoferului este
nului. neocupat, activaţi încălzirea scaunului şi
Autovehiculul dumneavoastră poate fi dotat cu ventilarea pe partea însoţitorului şoferu-
diferite tipuri de scaune în funcţie de cabină şi lui.
echiparea autovehiculului: Rcând motorul nu este în funcţiune, opriţi
Rscaun static fără suspensie încălzirea scaunului şi ventilarea pe par-
tea şoferului şi a însoţitorului şoferului.
Rscaun cu suspensie standard

Z
82 Scaune

! Când reglaţi poziţia faţă-spate a scaunului, X Maneta de eliberare ?.


asiguraţi-vă că secţiunea pentru cap a cuşe- X Pentru a regla spătarul: eliminaţi greuta-
tei inferioare este coborâtă complet. În caz tea de pe spătar.
contrar, secţiunea pentru cap ar putea lovi X Trageţi maneta ? în sus şi ţineţi-o.
scaunul şi deteriora ambele componente.
X Puneţi sub greutate sau eliberaţi spătarul de
greutate pentru a-l deplasa în poziţia dorită.
X Maneta de eliberare ?.
X Pentru a regla partea superioară a
spătarului: trageţi în sus şi ţineţi ridicată
maneta K din partea din spate a spătarului.
X Înclinaţi partea superioară a spătarului scau-
Locul şoferului

nului în poziţia dorită.


X Maneta de eliberare K.
X Pentru a regla înălţimea scaunului: tra-
geţi maneta A în sus sau împingeţi-o în jos
cu un nivel.
Scaunul este ridicat sau coborât cu un nivel.
X Pentru a regla scaunul pe direcţie longi-
tudinală: trageţi în sus şi ţineţi ridicată
maneta E.
X Împingeţi scaunul înainte sau înapoi pentru
a-l deplasa în poziţia dorită.
Exemplu: scaun cu suspensie ventilată
X Maneta de eliberare E.
Înainte de a regla scaunul citiţi instrucţiunile X Culisaţi scaunul înainte sau înapoi până se
de securitate aferente. În funcţie de modelul angrenează sonor.
scaunului, este posibil ca unele opţiuni de
X Pentru a regla lungimea pernei scaunu-
setare să nu fie disponibile.
lui: trageţi maneta H în sus şi ţineţi-o.
X La reglarea scaunului asiguraţi-vă că există
X Împingeţi perna scaunului înainte sau înapoi
spaţiu suficient, în special în partea din
pentru a o deplasa în poziţia dorită.
spate.
X Maneta de eliberare H.
X Reglarea pernei pentru ceafă: apăsaţi
butoanele benzilor de cauciuc şi reglaţi X Pentru a regla amortizorul de oscilaţii al
perna ; conform dimensiunilor corporale. scaunului: reglaţi amortizorul cu ajutorul
X Eliberaţi butoanele.
manetei G astfel încât scaunul să nu
ajungă în coliziune în poziţiile extreme.
X Pentru reglarea înălţimii centurii: apăsaţi
X Pentru a elibera blocajul amortizării pe
şi menţineţi apăsat butonul ghidajului centu- direcţie longitudinală: deplasaţi maneta
rii :.
I în jos.
X Reglaţi ghidajul centurii : conform dimen- Scaunul poate oscila liber.
siunilor corporale.
X Pentru a activa blocajul amortizării pe
X Eliberaţi butonul. direcţie longitudinală: deplasaţi maneta
X Pentru a regla cotierele: rotiţi cotierele I în sus.
=. Amortizarea pe direcţie longitudinală se va
X Utilizaţi roata de reglare de dedesubt pentru bloca.
a seta unghiul cotierelor scaunului =. X Pentru a activa încălzirea scaunului:
X Pentru a regla înclinaţia scaunului: apăsaţi sus e comutatorul B.
apăsaţi în jos şi menţineţi apăsată Încălzirea scaunului este activă şi este
maneta ?. setată la primul nivel de încălzire.
X Puneţi sub greutate sau eliberaţi perna
scaunului de greutate pentru a o deplasa în
poziţia dorită.
Scaune 83

sau direcţia sus şi jos în zona lombară a spătaru-


X Apăsaţi jos d comutatorul B. lui. Pernele de aer individuale din spătar se
Încălzirea scaunului este activă şi este vor umple alternativ, apoi se vor goli din nou
setată la al doilea nivel de încălzire. aproximativ 10 minute.
X Pentru a dezactiva încălzirea scaunului: i Puteţi regla conturul spătarului (suportul
apăsaţi comutatorul B în poziţia centrală. lombar) şi contururile laterale pentru a vă
X Pentru a porni ventilarea scaunului: rotiţi susţine coloana vertebrală.
regulatorul ventilatorului sC din poziţia X Pentru a regla conturul spătarului:
0 spre în jos. apăsaţi butonul P în partea de sus sau în
Curentul de aer creşte cu 3 niveluri. partea de jos.
X Pentru a opri ventilarea scaunului: rotiţi Conturul părţii superioare a spătarului este
regulatorul ventilatorului sC la maxi- crescut sau redus.

Locul şoferului
mum în sus. X Apăsaţi butonul N în partea de sus sau în
X Pentru a folosi asistenţa la urcare şi la partea de jos..
coborâre: apăsaţi butonul D. Conturul părţii inferioare a spătarului este
Scaunul este complet coborât. crescut sau redus.
X Apăsaţi din nou butonul D. X Apăsaţi butonul M.
Scaunul revine la înălţimea fixată anterior. Conturul lateral se măreşte.
X Pentru reglarea în poziţia de odihnă: tra- X Apăsaţi butonul O.
geţi în sus şi ţineţi ridicată maneta E. Conturul lateral se micşorează.
X Împingeţi scaunul în spate, până la capăt.
X În plus trageţi maneta F în sus şi împingeţi Scaun cu funcţii
înapoi scaunul după poziţia de fixare, până
în poziţia de odihnă.
X Eliberaţi maneta EF.
Când setaţi reglarea faţă-spate a scaunului,
puteţi culisa din nou scaunele înainte în
poziţia de conducere şi le puteţi cupla în loc.
X Pentru a rabata spătarul: trageţi maneta
J în sus şi rabataţi spătarul înainte sau îna-
poi.

Înainte de a regla scaunul citiţi instrucţiunile


de securitate aferente.
X Pentru a regla cotierele: rotiţi cotiera :
Panoul de comandă din partea interioară, scaunul în sus.
cu suspensie, climatizare şi masaj (exemplu) X Utilizaţi roata de reglare de dedesubt pentru
i Cu ajutorul funcţiei de masaj, puteţi pre- a seta unghiul cotierelor :.
veni tensiunea musculară. X Pentru a regla spătarul: eliminaţi greuta-
tea de pe spătar.
X Pentru a porni/opri funcţia de masaj:
X Trageţi maneta = în sus şi ţineţi-o.
apăsaţi butonul L.
Când funcţia de masaj este pornită, veţi X Puneţi sub greutate sau eliberaţi spătarul de
simţi o mişcare ondulatorie alternând în greutate pentru a-l deplasa în poziţia dorită.
Z
84 Paturi în cabina L

X Maneta de eliberare =. Patul de sus lat/îngust


X Pentru a ridica perna scaunului: rabataţi
perna ; în sus până se fixează. G AVERTIZARE
X Pentru a desfăşura perna scaunului: Dacă în timpul deplasării pe pat se găseşte
apăsaţi perna scaunului ; contra spătarului un pasager al vehiculului, acesta nu poate fi
scaunului pentru a o elibera. reţinut în siguranţă. Pericol de accidente şi
X Desfăşuraţi perna scaunului ;. de moarte!
Folosiţi patul numai în timpul staţionării.

Paturi în cabina L ! Asiguraţi-vă că patul nu loveşte scaunele


când îl rabataţi în sus sau în jos. Înclinaţi
Locul şoferului

Privire de ansamblu sau rabataţi înainte spătarul scaunului şofe-


În cabina L, pot fi montate următoarele paturi: rului şi al scaunului însoţitorului şoferului
sau reglaţi scaunele în faţă. În caz contrar,
RPatul de sus îngust (Y Pagina 84) patul ar lovi scaunele şi ar deteriora ambele
RPatul de sus lat (Y Pagina 84) componente.
RPat sus (transportor de autovehicule cu
două paturi) (Y Pagina 85)
RPatul de jos (Y Pagina 85)
RCombinaţie scaun/cuşetă (Y Pagina 87)
RSoloStar Concept (Y Pagina 88)

Patul de sus
Asistenţă la urcare

Patul de sus lat (exemplu)


Dacă vehiculul staţionează în pantă ascen-
dentă sau descendentă, patul lat de sus poate
fi adus în poziţie orizontală. Pentru aceasta,
reglaţi înclinaţia patului lat, de sus.
X Reglaţi sau rabataţi înainte spătarul scaunu-
lui şoferului şi pe cel al scaunului însoţitoru-
lui şoferului.
X Dacă este necesar, deplasaţi scaunul şofe-
rului şi scaunul însoţitorului şoferului sufi-
cient de mult înainte.
X Extindere şi reglare a unghiului: apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul de eliberare ;.

Compartiment de depozitare pe tunelul de motor


(exemplu)
Utilizaţi suprafaţa de lângă suporturile de
pahare sau suportul de pe canalul motorului ca
asistenţă la urcare pentru patul superior.
Paturi în cabina L 85

X Reglaţi sau rabataţi înainte spătarul scaunu-


lui şoferului şi pe cel al scaunului însoţitoru-
lui şoferului.
X Dacă este necesar, deplasaţi scaunul şofe-
rului şi scaunul însoţitorului şoferului sufi-
cient de mult înainte.
X Extindere: ridicaţi uşor patul, ţineţi-l ferm şi
apăsaţi tastele de eliberare de la ambele
catarame ale centurii ;.
X Scoateţi limbile : centurilor din cele două
catarame ;.
X Rabataţi patul în jos.

Locul şoferului
X Rabataţi patul în jos. X Restrângere: rabataţi patul în sus şi menţi-
X Reglaţi patul în poziţie orizontală cu ajutorul neţi-l în poziţie.
nivelei din suport = şi corectaţi înclinaţia
X Introduceţi limbile : centurilor în cata-
patului.
Pentru a regla definitiv patul, împingeţi rame ; astfel încât să auziţi cum se blo-
suportul = pe cadrul patului. Suportul = chează.
poate fi desprins de jos şi poate fi montat la
celălalt capăt al patului. Bula de aer a nivelei
trebuie să se găsească între cele două linii. Patul de jos
X Eliberaţi butoanele de eliberare ;.
Centurile : se fixează automat, iar patul
Patul de jos
este reţinut în poziţia de înclinare.
Închiderea/deschiderea patului
X Restrângere: rabataţi patul în sus la maxi-
mum. ! Asiguraţi-vă că patul nu loveşte scaunele
când îl rabataţi în sus sau în jos. Înclinaţi
sau rabataţi înainte spătarul scaunului şofe-
Pat superior (autotransporter) rului şi al scaunului însoţitorului şoferului
sau reglaţi scaunele în faţă. În caz contrar,
G AVERTIZARE patul ar lovi scaunele şi ar deteriora ambele
Dacă în timpul deplasării pe pat se găseşte componente.
un pasager al vehiculului, acesta nu poate fi ! Din motive de siguranţă, închideţi patul
reţinut în siguranţă. Pericol de accidente şi înainte de plecarea în cursă. În caz contrar,
de moarte! benzile de cauciuc se pot desface din supor-
Folosiţi patul numai în timpul staţionării. turile de perete în cazul unui accident. Patul
se închide şi poate fi deteriorat sau poate
deteriora alte componente.

Pat jos (exemplu)


Patul de jos (exemplu)

Z
86 Paturi în cabina L

Rabatare în sus În timpul cursei utilizaţi patul de jos numai cu


X Reglaţi sau rabataţi înainte spătarul scaunu- plasa de siguranţă. Înainte de utilizarea patu-
lui şoferului şi pe cel al scaunului însoţitoru- lui, respectaţi prevederile legale ale ţării în
lui şoferului. care vă aflaţi la momentul respectiv.
X Dacă este necesar, deplasaţi scaunul şofe- X Înainte de a pleca în cursă prindeţi plasa de
rului şi scaunul însoţitorului şoferului sufi- siguranţă ; în ochiul : de pe plafonul
cient de mult înainte. cabinei.
X Coborâţi complet spătarul reglabil al patului. i Dacă nu este folosit patul de jos, depozi-
X Rabataţi patul în sus, împingeţi-l spre pere-
taţi plasa de siguranţă sub acesta. Prindeţi
tele hayonului şi ţineţi-l. carabina în bucla prevăzută în acest scop pe
partea stângă a plasei de siguranţă.
X Prindeţi benzile de cauciuc ; în suporturile
Locul şoferului

de pe perete :. Ajustarea spătarului reglabil


Rabatare în jos Autovehiculele cu pat jos, coborât, nu deţin
X
spătar reglabil.
Împingeţi patul spre peretele hayonului şi
ţineţi-l. ! Lăsaţi întotdeauna spătarul reglabil în pozi-
X Desprindeţi benzile de cauciuc ; din supor- ţie orizontală în timpul cursei. Dacă rabataţi
turile de pe perete :. în sus spătarul reglabil, rabataţi mai întâi
X Rabataţi patul în jos. spătarul scaunului spre faţă sau reglaţi
scaunul în continuare spre faţă. În caz con-
Fixarea plasei de siguranţă trar, spătarul reglabil ar lovi scaunele şi ar
deteriora ambele componente.
G AVERTIZARE La aducerea scaunului în poziţia iniţială,
Dacă în cuşetă se găseşte un pasager şi nu aveţi grijă ca spătarul reglabil al patului infe-
este montată plasa de siguranţă, pasagerul rior să fie coborât complet.
nu poate fi reţinut în siguranţă. Pericol de ! Nu aşezaţi obiecte sub spătarul reglabil
accidente şi de moarte! rabatat în sus. În caz contrar, spătarul regla-
Înainte ca un pasager să folosească patul, bil sau patul ar putea fi deteriorate la raba-
montaţi plasa de siguranţă. tarea în jos.

G AVERTIZARE
Dacă un pasager al autovehiculului se află
pe cuşetă, acesta poate cădea şi se poate
răni.
Utilizaţi întotdeauna plasa de siguranţă la
şederea pe cuşetă.

Nu supuneţi spătarul reglabil la o sarcină mai


mare de 500 N (corespunde 50 kg).
X Trageţi în sus spătarul reglabil de ochiul de
prindere : şi cuplaţi-l în loc.
Spătarul reglabil se poate fixa în 5 poziţii.
X Pentru a-l coborî în poziţie orizontală ridicaţi
spătarul de bucla : peste poziţia maximă
de sus şi apoi coborâţi-l complet.
Patul de jos cu plasă de siguranţă (exemplu)
Paturi în cabina L 87

Combinaţie scaun/cuşetă Plasa de siguranţă a cuşetei de sus nu este un


sistem de siguranţă pasivă pentru a folosi
Indicaţii de siguranţă importante cuşeta în timpul mersului.
Combinaţia scaun-cuşetă nu este adecvată
G AVERTIZARE pentru montarea sistemelor de siguranţă
Dacă în cuşetă se găseşte un pasager, pasivă pentru copii. Montaţi sistemul de sigu-
acesta nu poate fi reţinut în siguranţă. Peri- ranţă pasivă pentru copii numai pe scaunul
însoţitorului. Respectaţi indicaţiile de siguranţă
col de accidente şi de moarte! din secţiunea „Copii în vehicul“ (Y Pagina 59).
Folosiţi cuşeta numai în timpul staţionării. Spătarul şi/sau suprafaţa scaunului au o pozi-
ţie de şedere şi una de dormit.
G AVERTIZARE

Locul şoferului
Dacă un pasager al autovehiculului se află Cuşetă jos
pe cuşetă, acesta poate cădea şi se poate
răni.
Utilizaţi întotdeauna plasa de siguranţă la
şederea pe cuşetă.

G AVERTIZARE
Dacă şezutul nu este fixat în poziţia de
şedere se poate mişca. Centura de siguranţă
nu poate asigura protecţia prescrisă. Pericol
crescut de accidente şi de moarte!
Înainte de a pleca în cursă asiguraţi-vă că
Combinaţie scaun-cuşetă (exemplu)
şezutul este fixat în poziţia de şedere.
X Extinderea suprafeţei scaunului în pozi-
G AVERTIZARE ţia de dormit: trageţi suprafaţa scaunului
înainte şi ridicaţi-o cu ajutorul buclei A.
La ridicarea şi coborârea spătarului pot fi Suporturile ; aflate pe suprafaţa scaunului
prinse persoane. Pericol de leziuni! se fixează în opritoare :.
Asiguraţi-vă că zona de reglare a spătarului X Retragerea suprafeţei scaunului în pozi-
este liberă şi nu pot fi prinse persoane. ţia de şedere: ridicaţi şi împingeţi înapoi
suprafaţa scaunului cu ajutorul buclei A.
G AVERTIZARE
Dacă în timpul ridicării sau al coborârii nu
ţineţi spătarul, acesta cade spre înapoi.
Poate lovi un pasager şi poate prinde părţi
ale corpului. Pericol de leziuni!
Ţineţi spătarul la ridicare şi la coborâre.

G AVERTIZARE
La scoaterea şezutului pot fi prinse per-
soane între cadrul scaunului şi şezut. Pericol
de leziuni!
Înainte de a scoate şezutul asiguraţi-vă că
nu există persoane care să aibă părţi ale
corpului în zona de deplasare a şezutului.

Z
88 Paturi în cabina L

Cuşetă sus X Introduceţi limbile închizătoarelor centuri-


lorB în cataramele centurilor A de pe par-
Ridicarea spătarului în poziţia de dormit tea dreaptă şi de pe partea stângă.

Rabatarea spătarului în poziţia de şezut


X Ridicaţi uşor spătarul ;, ţineţi-l şi apăsaţi
tastele de eliberare C ale cataramelor A
de pe partea dreaptă şi de pe partea stângă.
X Rabataţi spătarul ; uşor în sus.
X Prindeţi în partea din spate a spătarului ;
plasa de siguranţă = de ştifturile de sigu-
ranţă ? şi butoanele de pe partea dreaptă
Locul şoferului

şi de pe partea stângă.
X Rabataţi cuşeta în jos până la peretele hayo-
nului.
Centură de fixare, stânga (exemplu) X Agăţaţi centurile de fixare : pe partea
dreaptă şi pe partea stânga a spătarului ;.

SoloStar Concept
Scaunul pentru însoţitor şi măsuţa
pliantă
G AVERTIZARE
Dacă măsuţa pliantă este lăsată deschisă în
timpul mersului pasagerii se pot lovi, în spe-
cial în caz de accident, frânare sau schim-
Fixarea plasei de siguranţă (exemplu)
bare bruscă a direcţiei. Pericol de leziuni!
X Desprindeţi centurile de fixare : de pe par-
tea dreaptă şi de pe partea stângă a Înainte de a pleca în cursă închideţi măsuţa
spătarului ;. pliantă.
X Rabataţi spătarul ; în sus.
X Desprindeţi în partea din spate a spătaru- G AVERTIZARE
lui ; plasa de siguranţă = din ştifturile de Dacă există obiecte, bagaje sau marfă neasi-
siguranţă ? şi butoanele de pe partea gurate sau asigurate insuficient acestea pot
dreaptă şi de pe partea stângă. aluneca, se pot răsturna sau pot fi proiec-
X Rabataţi şi menţineţi spătarul ; în poziţie tate şi pot lovi astfel pasagerii. Pericol de
orizontală. leziuni, în special la frânare sau schimbare
bruscă a direcţiei!
Depozitaţi obiectele astfel încât să nu poată
fi puse în mişcare. Înainte de a pleca în
cursă asiguraţi obiectele, bagajele şi marfa
împotriva alunecării şi răsturnării.

Pe timpul mersului depozitaţi obiectele nefi-


xate în spaţiile de depozitare special prevăzute
în acest scop, (Y Pagina 115).
Paturi în cabina L 89

Folosiţi patul numai în timpul staţionării.

! Asiguraţi-vă că patul nu loveşte scaunele


când îl rabataţi în sus sau în jos. Înclinaţi
sau rabataţi înainte spătarul scaunului şofe-
rului şi al scaunului însoţitorului şoferului
sau reglaţi scaunele în faţă. În caz contrar,
patul ar lovi scaunele şi ar deteriora ambele
componente.
! Lăsaţi întotdeauna spătarul reglabil în pozi-
ţie orizontală în timpul cursei. Dacă rabataţi

Locul şoferului
: Spaţiul de locuit în sus spătarul reglabil, rabataţi mai întâi
; Măsuţă pliantă spătarul scaunului spre faţă sau reglaţi
scaunul în continuare spre faţă. În caz con-
X Pentru a regla tetiera: trageţi tetiera în sus trar, spătarul reglabil ar lovi scaunele şi ar
sau împingeţi-o în jos, până la înălţimea deteriora ambele componente.
dorită. La aducerea scaunului în poziţia iniţială,
X Pentru a demonta tetiera: trageţi tetiera aveţi grijă ca spătarul reglabil al patului infe-
cu putere în sus. rior să fie coborât complet.
! Nu aşezaţi obiecte sub spătarul reglabil
rabatat în sus. În caz contrar, spătarul regla-
bil sau patul ar putea fi deteriorate la raba-
tarea în jos.

X Pentru a rabata măsuţa pliantă în jos:


deschideţi şi fixaţi reazemele =
măsuţei ;.
X Desprindeţi banda de cauciuc a măsuţei ;.
X Desfăşuraţi măsuţa pliantă ;. X Dacă este necesar deplasaţi scaunul şoferu-
Reazemul = se găseşte în decupajul tapiţe- lui suficient de mult spre înainte.
riei laterale a compartimentului sertarului. X Rabataţi măsuţa pliantă ; în sus, prindeţi
X Pentru a rabata măsuţa pliantă în sus: banda de cauciuc ; şi pliaţi reazemul.
ridicaţi măsuţa ; şi prindeţi banda de cau- X Trageţi de bucla = de la scaunul însoţitoru-
ciuc ;. lui :.
X Introduceţi reazemul =. Spătarul scaunului însoţitorului este deblo-
cat.
Deschiderea/închiderea patului X Rabataţi spătarul scaunului în jos

G AVERTIZARE
Dacă în timpul deplasării pe pat se găseşte
un pasager al vehiculului, acesta nu poate fi
reţinut în siguranţă. Pericol de accidente şi
de moarte!

Z
90 Cuşete în cabina M

Cuşetă standard de jos/suport capi-


tonat
G AVERTIZARE
Dacă în cuşetă se găseşte un pasager,
acesta nu poate fi reţinut în siguranţă. Peri-
col de accidente şi de moarte!
Folosiţi cuşeta numai în timpul staţionării.

! Asiguraţi-vă că cuşeta nu loveşte scaunele


când o rabataţi în sus sau în jos. Înclinaţi
Locul şoferului

Înainte de utilizarea patului în timpul cursei, sau rabataţi înainte spătarul scaunului şofe-
respectaţi prevederile legale ale ţării în care vă rului şi al scaunului însoţitorului şoferului
aflaţi la momentul respectiv. Dacă folosiţi sau reglaţi scaunele în faţă. În caz contrar,
patul în timpul deplasării, întindeţi plasa de cuşeta ar lovi scaunele şi ar deteriora
siguranţă. Informaţii cu privire la întinderea ambele componente.
plasei de siguranţă şi reglarea componentei
frontale pot fi găsite în secţiunea „Patul de
jos“ (Y Pagina 85).
X Pentru rabatare în jos: presaţi patul ?
spre peretele hayonului.
X Menţineţi apăsat zăvorul B.
X Desprindeţi banda de cauciuc A din supor-
tul de pe perete.
X Eliberaţi zăvorul B.
X Rabataţi patul ? în jos.
X Pentru rabatare în sus: coborâţi complet
componenta frontală a patului. Cuşetă (exemplu cuşetă standard de jos)
X Împingeţi patul ? spre peretele hayonului şi
X Vehicule cu cuşetă standard de jos: Poziţio-
ţineţi-l.
naţi spătarele scaunului şoferului şi al însoţi-
X Împingeţi banda de cauciuc A spre zăvorul torului spre faţă sau rabataţi-le.
B şi prindeţi-o în suportul de pe perete.
X Dacă este necesar, deplasaţi scaunul şofe-
X Rabataţi spătarul spre înapoi până se rului şi scaunul însoţitorului şoferului sufi-
fixează. cient de mult înainte.
X Pentru rabatare în jos: apăsaţi cuşeta spre
peretele posterior şi menţineţi-o.
Cuşete în cabina M X Rotiţi cârligul : cu 90° şi desprindeţi-l din
suporturile de perete ;.
Privire de ansamblu X Desfăşuraţi cuşeta.
În cabina M pot fi montate următoarele X Pentru rabatare în sus: ridicaţi cuşeta,
cuşete: apăsaţi-o spre peretele posterior şi menţi-
RCuşetă standard de jos/suport capitonat neţi-o.
(Y Pagina 90) X Rotiţi cârligul : cu 90° şi prindeţi-l în
RCuşeta standard de jos, din două piese suporturile de perete ;.
(Y Pagina 91)
Reglarea volanului multifuncţional 91

Cuşeta standard de jos, din două X Pentru rabatare în sus: ridicaţi cuşeta,
piese apăsaţi-o spre peretele posterior şi menţi-
neţi-o.
G AVERTIZARE X Rotiţi cârligul : cu 90° şi prindeţi-l în

Dacă în cuşetă se găseşte un pasager, suporturile de perete ;.


X Presaţi partea anterioară ? pe partea pos-
acesta nu poate fi reţinut în siguranţă. Peri-
terioară = până se blochează zăvoarele A.
col de accidente şi de moarte!
Folosiţi cuşeta numai în timpul staţionării.

! Asiguraţi-vă că cuşeta nu loveşte scaunele Reglarea volanului multifuncţional


când o rabataţi în sus sau în jos. Înclinaţi

Locul şoferului
sau rabataţi înainte spătarul scaunului şofe- G AVERTIZARE
rului şi al scaunului însoţitorului şoferului Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
sau reglaţi scaunele în faţă. În caz contrar,
cuşeta ar lovi scaunele şi ar deteriora mersului
ambele componente. RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul
şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

G AVERTIZARE
Dacă volanul nu este fixat în timpul mersu-
lui, se poate deplasa neaşteptat. Puteţi
pierde controlul vehiculului.Pericol de acci-
dente!
Înainte de a pleca în cursă asiguraţi-vă că
volanul este fixat. Nu deblocaţi reglajul vola-
nului în timpul mersului.
X Reglaţi sau rabataţi înainte spătarul scaunu-
lui şoferului şi pe cel al scaunului însoţitoru-
lui şoferului.
X Dacă este necesar, deplasaţi scaunul şofe-
rului şi scaunul însoţitorului şoferului sufi-
cient de mult înainte.
X Pentru rabatare în jos: apăsaţi cuşeta spre
peretele posterior şi menţineţi-o.
X Rotiţi cârligul : cu 90° şi desprindeţi-l din
suporturile de perete ;.
X Împingeţi zăvorul A în jos.
Părţile anterioară ? şi posterioară ale cuşe-
tei = nu mai sunt zăvorâte. Deblocarea coloanei de direcţie în spaţiul peda-
X Desfăşuraţi cuşeta. lier al şoferului
X Împingeţi cârligul : între cele două părţi Volanul poate fi reglat dacă presiunea de
ale pernei. rezervă este suficientă.

Z
92 Reglarea oglinzilor exterioare

X Opriţi autovehiculul. Reglarea oglinzilor exterioare


X Acţionaţi frâna de parcare.
X Pentru reglare: apăsaţi cu piciorul şi menţi-
neţi apăsat butonul galben :.
Coloana de direcţie este deblocată.
X Reglaţi înălţimea şi unghiul volanului multi-
funcţional.
X Ridicaţi piciorul de pe buton :.
Coloana de direcţie este blocată.
Locul şoferului

Reglarea oglinzilor exterioare


Indicaţii de siguranţă importante Panou de comandă în uşa şoferului
: Oglindă exterioară, stânga
G AVERTIZARE ; Oglindă exterioară, dreapta
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul = Reglarea oglinzilor exterioare
mersului ? Poziţie de manevrare pentru oglinzile exte-
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul rioare
şi oglinzile Reglaţi cu mâna oglinda de pornire, oglinda
RPuneţi centura de siguranţă.
pentru rampă şi oglinda cu unghi larg. În pozi-
ţia de manevrare oglinda exterioară de pe par-
Pericol de accidente! tea însoţitorului se poate roti în afară astfel
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul, încât la efectuarea de manevre să poată fi
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura urmărită remorca/semiremorca. Dacă oglinda
exterioară se găseşte în poziţia de manevrare,
de siguranţă. poate fi reglată în poziţie orizontală.
X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
G AVERTIZARE
X Reglarea oglinzii exterioare: apăsaţi tasta
Oglinda exterioară micşorează imaginile. | pentru oglinda de pe partea stângă
Obiectele vizibile sunt mai aproape decât sau tasta ~ pentru oglinda de pe partea
par. De aceea, distanţa până la vehiculele dreaptă.
care se deplasează în spate poate fi apre- Indicatorul de control din tastă se aprinde.
ciată incorect, de ex. la schimbarea benzii X Împingeţi tasta Í spre înainte sau spre
de mers. Pericol de accidente! înapoi, spre stânga sau spre dreapta, până
când oglinda este reglată corect.
Verificaţi întotdeauna distanţa reală până la
X Rotirea oglinzii exterioare în poziţia de
vehiculele care se deplasează în spate prin manevrare: apăsaţi tasta Ï.
întoarcerea capului. Indicatorul de control din tastă se aprinde.
Oglinda exterioară de pe partea însoţitorului
Reglarea incorectă a oglinzilor exterioare se poate roti în afară în poziţia de mane-
poate reduce câmpul vizual. Din acest motiv, vrare.
verificaţi întotdeauna poziţia oglinzilor exte- X Reglarea oglinzii exterioare în poziţia de
rioare de pe autovehicul înainte de a porni la
manevrare: împingeţi tasta Í spre
drum.
dreapta sau spre stânga până când oglinda
este reglată corect.
Poziţia de manevrare reglată va fi memo-
rată. Dacă la următoarea efectuare de
Instalaţie de iluminat 93

manevre apăsaţi tasta Ï, oglinda exte- întârziere de alţi participanţi la trafic. Există
rioară se va roti în ultima poziţie reglată. pericol de accident!
X Rotirea oglinzii exterioare în poziţia de
mers: apăsaţi tasta Ï. Asiguraţi partea din spate a autovehiculului
Indicatorul de control din tastă se stinge. în conformitate cu prevederile legislaţiei
Oglinda exterioară de pe partea însoţitorului locale, de ex. cu un triunghi reflectorizant.
se înclină din nou în poziţia de mers setată
de către dumneavoastră. Ţineţi cont de faptul că este interzisă aprinde-
rea farurilor suplimentare de pe plafon în tim-
pul deplasării pe drumurile publice.
Încălzirea oglinzilor
Privire de ansamblu

Locul şoferului
Panoul de comandă din uşa şoferului
Comutator de lumini
Menţineţi oglinzile exterioare dezaburite şi 1 c Lumină de mers automată şi lumină
dezgheţate pe vreme rece sau umedă cu de rulare pe timp de zi
încălzirea oglinzii. Oglinda pentru rampă nu
este încălzită. 2 $ Lumini stinse sau lumini de rulare pe
timp de zi
X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
3 T Lumini laterale şi din spate, ilumina-
X Pornire/oprire: apăsaţi tasta Î. rea plăcuţei de înmatriculare, lumină
Când indicatorul de control din tastă se de perimetru şi de marcaj lateral
aprinde, încălzirea oglinzii este pornită. 4 L Faza scurtă sau faza lungă
i Dacă încălzirea oglinzii este pornită şi pivo- 5 N Lumină de ceaţă
taţi oglinda exterioară în poziţia de manevră, 6 Q Lumină de ceaţă în spate
încălzirea oglinzii va fi dezactivată. Dacă
pivotaţi oglinda exterioară din nou în poziţia Cu ajutorul comutatorului de lumină, se poate
de mers, încălzirea oglinzii va fi activată din aprinde şi stinge iluminatul autovehiculului.
nou. Faza lungă şi claxonul optic sunt acţionate cu
ajutorul comutatorului combinat
(Y Pagina 95).
Instalaţie de iluminat Este emisă o avertizare acustică dacă:
Rdeschideţi uşa şoferului, faza scurtă este
Comutator de lumini aprinsă şi contactul este în poziţia radio
Rdeschideţi uşa şoferului, sunt aprinse lumina
Indicaţii de siguranţă importante de poziţie sau faza scurtă şi contactul este
în poziţia 0.
G AVERTIZARE
Iluminatul exterior spre înapoi este acoperit
când deschideţi oblonul ridicător din spate.
În consecinţă vehiculul poate fi văzut cu

Z
94 Instalaţie de iluminat

Fază scurtă de ceaţă, zăpadă şi alte condiţii care reduc


X Rotiţi comutatorul de lumină în poziţia L. vizibilitatea, ca de ex. praf. Pericol de acci-
Faza scurtă şi lumina de poziţie sunt dente!
aprinse. Indicatorul de control T din În astfel de situaţii, rotiţi comutatorul în
tabloul de bord se aprinde. L.
i Faza scurtă este asimetrică. Din acest
motiv, în cazul în care conduceţi în ţări unde Lumina de rulare automată este numai un mij-
traficul se desfăşoară pe partea opusă a loc auxiliar. Dumneavoastră sunteţi responsa-
străzii faţă de ţara de înmatriculare a auto- bil de iluminatul autovehiculului.
vehiculului, există pericolul de a orbi cu faru- Pe întuneric sau ceaţă, rotiţi comutatorul de
rile participanţii la trafic, care se deplasează lumină rapid din c în L. În caz contrar,
Locul şoferului

din sens opus. Mascaţi parţial farurile când lumina de rulare poate fi întreruptă pentru un
conduceţi în aceste ţări (Y Pagina 107). moment.
Autovehicule cu reglare manuală a distanţei X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
farurilor: la prima aprindere a fazei scurte după
X Rotiţi comutatorul de lumină în poziţia c.
cuplarea contactului sau după o pornire a
motorului, calculatorul de bord afişează fereas- Faza scurtă şi lumina de poziţie sunt aprinse
tra de evenimente Headl. range ctrl. sau stinse automat în funcţie de condiţiile
(Re. aut. di. il.far). Dacă carosabilului de iluminare. Când faza scurtă este aprinsă,
nu este suficient iluminat sau dacă sunt orbite indicatorul de control L din tabloul de
maşinile din traficul din sens opus, modificaţi bord se aprinde.
setarea afişată. Autovehicule cu lumină de rulare pe timp de
X Modificaţi setarea cu tasta u sau t
zi: când faza scurtă şi lumina de poziţie sunt
stinse automat, se aprinde lumina de rulare
de pe volan.
pe timp de zi.
Când autovehiculul este încărcat, zona ilu-
minată a carosabilului trebuie să fie de la i Dacă senzorul de ploaie şi de lumină este
40 m până la 100 m şi faza scurtă nu tre- defect, lumina de poziţie şi faza scurtă sunt
buie să orbească traficul din sens opus. aprinse automat şi rămân aprinse.
Dacă autovehiculul nu este încărcat, selec- Autovehicule cu reglare manuală a distanţei
taţi treapta u. farurilor: la prima aprindere a fazei scurte după
pornirea motorului, calculatorul de bord afi-
şează fereastra de evenimente Headl.
Lumină de rulare pe timp de zi range ctrl. (Re. aut. di. il.far).
X Cuplaţi cheia în contact în poziţia de por- Dacă carosabilului nu este suficient iluminat
nire. sau dacă sunt orbite maşinile din traficul din
X Rotiţi comutatorul de lumină în poziţia $.
sens opus, modificaţi setarea afişată.
Se aprind luminile de rulare pe timp de zi. X Modificaţi setarea cu tasta u sau t
sau de pe volan.
Când autovehiculul este încărcat, zona ilu-
X Rotiţi comutatorul de lumină în poziţia c.
minată a carosabilului trebuie să fie de 40 m
Când faza scurtă şi lumina de poziţie sunt
până la 100 m şi faza scurtă nu trebuie să
stinse automat, se aprinde lumina de rulare
orbească traficul din sens opus. Dacă auto-
pe timp de zi.
vehiculul nu este încărcat, selectaţi treapta
Atunci când rotiţi comutatorului de lumină în u.
poziţia L, lumina de rulare pe timp de zi se i Puteţi seta distanţa farurilor prin interme-
stinge automat. diul ferestrei de meniu Lighting (Ilumi‐
nat) în meniul Setări ä (Y Pagina 160).
Lumină de rulare automată
G AVERTIZARE
Când comutatorul de lumină este în c
faza scurtă nu se aprinde automat pe timp
Instalaţie de iluminat 95

Lumina de ceaţă şi lumina de ceaţă din Comutator combinat


spate
Fază lungă/Claxon optic
X Rotiţi comutatorul de lumină în poziţia T
sau L .
X Aprinderea luminii de ceaţă: trageţi comu-
tatorul de lumină în afară, în treapta 5.
Lumina de ceaţă şi indicatorul de control al
luminii de ceaţă N de lângă comutatorul
de lumină se aprind.
X Aprinderea luminii de ceaţă şi a luminii
de ceaţă din spate: trageţi comutatorul de

Locul şoferului
lumini în afară, în treapta 6.
Lumina de ceaţă, lumina de ceaţă din spate
şi indicatoarele de control pentru lumina de
ceaţă N şi lumina de ceaţă din spate
Q de lângă comutatorul de lumină se X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
aprind. X Aprinderea fazei lungi: aprindeţi fază
i Dacă autovehiculul are doar lumină de scurtă L.
ceaţă în spate, rotiţi comutatorul de lumină X Împingeţi comutatorul combinat în direcţia
în poziţia L şi trageţi comutatorul de indicată de săgeată ; şi cuplaţi acesta.
lumină în treapta 6. Indicatorul de control K de pe tabloul de
bord se aprinde.
X Claxon optic: trageţi scurt comutatorul
Lumină suplimentară în viraje combinat în direcţia săgeţii :.
Indicatorul de control K de pe tabloul de
Autovehicule cu proiectoare de ceaţă şi faruri bord şi faza lungă se aprind timp de o
de zi cu leduri: perioadă scurtă de timp.
Când farurile pentru fază scurtă sunt aprinse,
iluminarea în viraje îmbunătăţeşte iluminatul
drumului în direcţia în care viraţi. Indicatoare ale direcţiei de mers
Iluminarea în viraje vă asistă şi în timpul
manevrării. Când selectaţi treapta de mers îna-
poi, ambele proiectoare de ceaţă se aprind
când este rotit volanul.
Iluminarea în viraje se aprinde automat dacă:
Rconduceţi cu mai puţin de 25 km/h şi sem-
nalizaţi un viraj sau rotiţi volanul multifunc-
ţional.
Rconduceţi între 25 şi 40 km/h şi rotiţi vola-
nul multifuncţional.
Luminile pentru viraje mai luminează pentru
puţin timp; ele se vor stinge oricum automat
după 3 secunde, cel mult. X Semnalizarea schimbării direcţiei: apăsaţi
şi blocaţi comutatorul combinat în sus, pen-
tru semnalizare spre dreapta : sau în jos,
pentru semnalizare spre stânga ;.
Lămpile de semnalizare intermitente cores-
punzătoare şi , sau indicatorul de con-
trol . din tabloul de bord clipesc.

Z
96 Instalaţie de iluminat

Comutatorul combinat revine în poziţia ini-


ţială automat după mişcări ample ale direc-
ţiei.
X Semnalizare scurtă: când depăşiţi sau
schimbaţi banda, împingeţi scurt comutato-
rul combinat în direcţia dorită, semnalizare
dreapta : sau semnalizare stânga ;.
Lămpile de semnalizare intermitente cores-
punzătoare şi indicatorul de control ,
sau . din tabloul de bord se aprind inter-
mitent de 5 ori.
X Întreruperea semnalizării scurte: împin-
Locul şoferului

geţi scurt comutatorul combinat în direcţia Panou de comutatoare, uşă însoţitor şofer
opusă, semnalizare spre dreapta : sau
semnalizare spre stânga ;.
Lămpile de semnalizare intermitente cores-
punzătoare şi , sau indicatorul de con-
trol . din tabloul de bord clipesc.

Iluminat habitaclu
Comutator iluminat interior

Panou de comutatoare pat/cuşetă cu lampă de


citit (exemplu: cuşetă inferioară)
: Pentru a aprinde/stinge sau pentru a
reduce intensitatea lămpii de citit şofer
; Pentru a aprinde/stinge sau pentru a
reduce intensitatea lămpilor din habitaclu
= Pentru a aprinde/stinge sau pentru a
reduce intensitatea iluminatului ambiental
(albastru)
? Pentru a porni/opri controlul automat al
Câmp de comutatoare deasupra parbrizului iluminatului interior
(varianta 1) A Pentru a aprinde/stinge iluminatul pentru
conducerea pe timp de noapte (verde)
B Pentru a aprinde/stinge sau pentru a
reduce intensitatea lămpii de citit însoţitor
şofer
C Pentru a stinge toate luminile interioare

Câmp de comutatoare deasupra parbrizului


(varianta 2)
Instalaţie de iluminat 97

Pornirea sau oprirea iluminatului habi- i Dacă la comanda automată activată porniţi
taclului automat lămpile de habitaclu, acestea
rămân pornite până când
X Aprindere/stingere lămpi habitaclu:
Rdeschideţi sau închideţi o uşă (oprire
Apăsaţi scurt tasta ;.
Lămpile de habitaclu sunt aprinse cu lumi- întârziată)
nozitate redusă. Rdescuiaţi sau încuiaţi vehiculul cu ajutorul
X Atenuare: menţineţi apăsată tasta ;. telecomenzii radio
Luminozitatea iluminatului din habitaclu Rstingeţi manual lămpile de habitaclu.
poate fi reglată între 0 şi 100 %. Când ilumi-
natul din habitaclu ajunge la luminozitate Pornirea sau oprirea lămpii de citit a
maximă, luminozitatea se reduce din nou. şoferului/însoţitorului

Locul şoferului
Când iluminatul din habitaclu a fost atenuat
la nivel maxim, luminozitatea creşte iar. X Aprindere/stingere: Apăsaţi scurt tasta :
Dacă viteza de deplasare depăşeşte pentru lampa de citit a şoferului sau tasta
30 km/h, se reduce automat luminozitatea. B pentru lampa de citit a însoţitorului şofe-
X Dezactivarea iluminatului interior: în rului.
câmpul de comutatoare al patului/cuşetei, Lampa indicatoare aferentă lămpii de citit se
apăsaţi tasta C. aprinde.
Toate luminile interioare din cabină se sting. X Pentru atenuare: apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta : pentru lampa de citit a
şoferului sau B pentru lampa de citit a
Control automat al iluminării inte- însoţitorului şoferului.
rioare Când lampa de citit ajunge la luminozitate
În funcţie de dotare, controlul automat al ilu- maximă, luminozitatea se reduce din nou.
minatului din habitaclu se poate activa sau Dacă lampa de citit a fost atenuată la nivel
dezactiva maxim, luminozitatea creşte iar.
Rprin intermediul ferestrei de meniu Ilumi‐
nat în meniul Setări ä (Y Pagina 160) Aprinderea sau stingerea lămpii de
Rcu tasta ?, conform descrierii de mai jos. citit pentru pat/cuşetă
X Pornire/oprire cu tasta: apăsaţi tasta ?
până când se aude un sunet scurt de sem-
nal.
Dacă deschideţi portiera şoferului sau a
însoţitorului şoferului şi lămpile din habita-
clu se aprind automat, controlul automat a
fost activat.
Dacă este pornită comanda automată a ilumi-
natului interior, după închiderea uşilor stinge-
rea este temporizată.
Iluminatul interior se stinge dacă
Rporniţi motorul cu uşile închise
Lampa de citit pentru pat/cuşetă (exemplu:
Rcu motorul pornit închideţi ultima uşă cuşetă inferioară)
Rdescuiaţi vehiculul cu ajutorul telecomenzii
X Aprindere: apăsaţi partea inferioară a dis-
radio
persorului lămpii de citit.
Ro uşă rămâne deschisă o perioadă mai
X Stingere: apăsaţi partea superioară a dis-
lungă.
persorului lămpii de citit.

Z
98 Instalaţie de iluminat

Aprinderea sau stingerea iluminatului derile legale ale ţării în care vă aflaţi la
pentru conducerea pe timp de noapte momentul respectiv.
(verde) X Aprindere: Apăsaţi comutatorul Ú în
partea de sus.
Iluminatul pentru rularea pe timp de noapte Lampa de control din comutator Ú se
este utilizat ca iluminat de orientare fără efect aprinde.
de orbire în timpul conducerii. X Stingere: Apăsaţi comutatorul Ú în par-
În funcţie de dotare, iluminatul pentru rularea tea de jos.
pe timp de noapte poate fi pornit sau oprit: Lampa indicatoare din comutatorul Ú se
Rprin intermediul ferestrei de meniu Ilumi‐ stinge.
nat în meniul Setări ä (Y Pagina 160)
Locul şoferului

Rcu tasta A, conform descrierii de mai jos.


X Aprindere/stingere cu tasta: Apăsaţi Girofar
tasta A.

Aprindere sau stingerea iluminatului


ambiental (albastru)
Iluminatul ambiental oferă iluminarea inte-
rioară când autovehiculul este parcat.
X Aprindere/stingere: apăsaţi scurta tasta
=.
X Atenuare: menţineţi apăsată tasta =.
Când iluminatul ambiental ajunge la lumino-
zitate maximă, luminozitatea se reduce din
nou. Dacă iluminatul ambiental a fost ate- X Pentru a porni: apăsaţi secţiunea supe-
nuat la nivel maxim, luminozitatea creşte iar. rioară a comutatorului À.
X Pentru a opri:apăsaţi secţiunea inferioară a
comutatorului À.
Stea Mercedes iluminată La regimul de funcţionare al autovehiculului cu
girofar, respectaţi prevederile legale ale ţării în
care vă aflaţi la momentul respectiv. Dacă nu
poate fi obţinută raza de vizibilitate necesară
datorită remorcii sau suprastructurii, asiguraţi
vehiculul cu lămpi suplimentare.

Lămpi de poziţie - Plafon

Iluminarea stelei Mercedes în trapa de întreţi-


nere este permisă doar dacă autovehiculul nu
se află pe drumurile publice. Utilizarea pe dru-
murile publice este interzisă, de ex. în parcuri
de maşini publice.
Datorită prevederilor legale, în anumite ţări pot
exista diferenţe în ceea ce priveşte utilizarea
stelei luminoase Mercedes. Respectaţi preve-
Instalaţie de iluminat 99

X Activare: apăsaţi secţiunea superioară a RÎnlocuiţi becurile defecte cu becuri noi,


tastei ©. având aceleaşi specificaţii şi valorile corecte
X Dezactivare: apăsaţi secţiunea superioară a pentru waţi şi volţi.
butonului ©. RŢineţi becurile numai cu o lavetă curată, fără
scame, sau cu un articol asemănător. Nu
La regimul de funcţionare al vehiculului cu efectuaţi aceste operaţii cu mâinile ude sau
lumini de poziţie, respectaţi prevederile legale unsuroase.
ale ţării în care vă aflaţi la momentul respectiv.
RVerificaţi dacă există coroziune la contacte
şi curăţaţi-le dacă este necesar.
RVerificaţi dacă toate garniturile sunt poziţio-
Indicaţii cu privire la înlocuirea nate corect şi înlocuiţi garniturile deterio-
lămpilor rate.

Locul şoferului
G AVERTIZARE RDacă noul bec nu se aprinde, apelaţi la un
atelier de specialitate autorizat.
Becurile, lămpile şi conectorii se pot încălzi RÎnlocuiţi următoarele becuri la un atelier de
foarte tare în timpul funcţionării. La înlocui- specialitate autorizat:
rea unui bec, componentele acestuia pot - lămpi bi-xenon
produce arsuri. Pericol de rănire! - lumini de navigaţie (faruri bi-xenon)
Înainte de a înlocui becul, lăsaţi componen- - lampă de conducere pe timp de zi cu LED
tele să se răcească. în proiectorul de ceaţă faţă
- Elemente cu LED-uri în lampa spate
G PERICOL - LED lămpi de perimetru faţă
Becurile cu xenon sunt sub înaltă tensiune. - Lămpi de iluminare ambientală în cabină
Vă puteţi electrocuta dacă scoateţi capacul
becului cu xenon şi dacă atingeţi contactele
electrice. Există un risc de accident fatal. Înlocuirea lămpilor cu incandescenţă
Nu atingeţi piesele sau contactele electrice Privire de ansamblu asupra becurilor
ale becului cu xenon. Solicitaţi întotdeauna
efectuarea lucrărilor la becurile cu xenon la Becuri faţă
un atelier de specialitate autorizat.
Lumină de semnali- PY21W 24V
Astfel recunoaşteţi dacă vehiculul dumnea- zare faţă
voastră este dotat cu lămpi Bi-Xenon: conul de Faruri pentru fază H1 24V
lumină al lămpilor Xenon se deplasează în jos lungă
şi înapoi la pornirea motorului. Faza scurtă tre-
buie să fie acţionată pentru aceasta înainte de Lumini de rulare pe H21W 24V
pornirea motorului. timp de zi
Becurile şi lămpile reprezintă o parte impor-
tantă a siguranţei vehiculului. De aceea, asigu- Faruri pentru fază H7 24V
raţi-vă că becurile funcţionează întotdeauna. scurtă (faruri cu
halogen)
Mercedes-Benz vă recomandă ca, în caz de
defectare a unui bec la farul pentru fază scurtă Lumini de semnali- P21/5W 24V
sau pentru fază lungă, becul corespunzător de zare laterale, lumini
la celălalt far să fie înlocuit în acelaşi timp. de marcaj laterale
Mercedes-Benz vă recomandă să folosiţi
becuri Longlife. Lămpi de perimetru Modul LED
RPentru a preveni scurtcircuitele, înainte de a Lumină de ceaţă H11 24V
înlocui un bec, stingeţi luminile şi aduceţi
cheia de contact în poziţia 0.
RLa demontarea becului defect, purtaţi oche-
lari de protecţie şi mănuşi.
Z
100 Instalaţie de iluminat

Lumini de poziţie W5W 24V Becuri faţă


(faruri cu halogen)
Informaţii generale
Lămpi de gabarit R 10 W 24 V Înlocuirea becurilor este descrisă pentru farul
laterale plafon din dreapta.
Becuri spate Următoarele becuri pot fi schimbate:
RLumini de semnalizare
Lumini de semnali- P21W 24V RFaruri pentru fază lungă
zare spate, lumini de
RLumini de rulare pe timp de zi
frână, lumini marşa-
rier, lumini de ceaţă RLumini de poziţie (faruri cu halogen)
spate RFaruri pentru fază scurtă (faruri cu halogen)
Locul şoferului

RLumini de semnalizare laterale, lumini de


Lămpi spate, lampă R5W 24V
pentru numărul de marcaj laterale
înmatriculare, lampă RLumină de ceaţă
de poziţie RLămpi de gabarit laterale plafon

Iluminat habitaclu i Mercedes-Benz vă recomandă să apelaţi la


un atelier de specialitate autorizat pentru
Lampă tavan: lumină P18W 24V schimbarea becurilor farurilor.
habitaclu
Rabatarea farurilor varianta 1
Lampă tavan: lumină R10W 24V
de citit
Lampă plafon: EBS-R4 1,2W 24V
lumină de rulare pe
timp de noapte
Lumină de citit pat/ 10W 24V
cuşetă (lampă sofit)
Iluminat comparti- W5W 5W 24V
ment depozitare sub
cuşetă
Iluminat comparti- 5W 24V Capacul de lângă far (exemplu farul din dreapta)
ment depozitare de
X Apăsaţi zona marcată cu o săgeată pe capa-
deasupra parbrizului
(lampă sofit) cul de lângă far.
Capacul se deschide.
Becuri suplimentare
Lumini de marcaj Modul LED
laterale
Far de lucru, sus H11 24V
Far de lucru jos Hz 24V
Girofaruri Hz 24V
Instalaţie de iluminat 101

X Desfiletaţi şurubul ;.
X Rotiţi secţiunea barei de protecţie : în
afară în direcţia indicată de săgeată.

Locul şoferului
X Scoateţi şurubul =.
X Basculaţi rama ; din exterior în jos, în
direcţia săgeţii înainte şi îndepărtaţi-o.
X Desfiletaţi şuruburile cu şaibă distanţieră gri
=.
Nu rotiţi şurubul de reglare ? al farului. În
caz contrar, farul trebuie reglat din nou.
X Rabataţi farul în direcţia indicată de
săgeată.
i Nu vă sprijiniţi de farul rabatat în exterior.
Rabatarea farurilor varianta 2

X Desfiletaţi şuruburile cu şaibă distanţieră


gri ?.
Nu rotiţi şurubul de reglare A al farului. În
caz contrar, farul trebuie reglat din nou.
X Rabataţi farul în direcţia indicată de
săgeată.
i Nu vă sprijiniţi de farul rabatat în exterior.

Grilaj de protecţie (exemplu far dreapta)


X Dacă vehiculul este dotat cu grilaje de pro-
tecţie pentru faruri, desfaceţi şurubul : şi
rabataţi în exterior grilajul de protecţie în
direcţia săgeţii.

Z
102 Instalaţie de iluminat

Fază scurtă şi lumină de poziţie (faruri Faruri pentru fază lungă


cu halogen)
Locul şoferului

Far varianta 1
Faruri cu halogen varianta 1

Far varianta 2
Faruri cu halogen varianta 2 Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii (Y Pagina 99).
(Y Pagina 99). X Rabatarea farurilor - varianta 1
X Rabatarea farurilor - varianta 1 (Y Pagina 100), varianta 2 (Y Pagina 101).
(Y Pagina 100), varianta 2 (Y Pagina 101). X Rotiţi capacul : în stânga şi scoateţi-l.
X Apăsaţi clema ; în direcţia săgeţii. X Deconectaţi ştecărul de la bec ; .
X Deschideţi şi scoateţi capacul :. X Desprindeţi arcul siguranţă.
X Faza scurtă: Deconectaţi conectorul de la X Scoateţi becul ;.
becul = . X Introduceţi becul nou în dulie astfel încât
X Desprindeţi arcul siguranţă. discul soclului să intre în decupaj.
X Scoateţi becul =.
X Introduceţi becul nou în dulie astfel încât
discul soclului să intre în decupaj.
X Lumina de navigaţie: apăsaţi lateral pe
fasung ? şi extrageţi fasungul.
X Trageţi becul din suport.
Instalaţie de iluminat 103

Lumini de rulare pe timp de zi Lumini de semnalizare

Locul şoferului
Far varianta 1 Far varianta 1

Far varianta 2 Far varianta 2


Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
(Y Pagina 99). (Y Pagina 99).
X Rabatarea farurilor - varianta 1 X Rabatarea farurilor - varianta 1
(Y Pagina 100), varianta 2 (Y Pagina 101). (Y Pagina 100), varianta 2 (Y Pagina 101).
X Rotiţi capacul : în stânga şi scoateţi-l. X Rotiţi fasungul : în sens antiorar, apăsând
X Rotiţi fasungul ; în sens antiorar, apăsând uşor, şi scoateţi-l.
uşor, şi scoateţi-l. X Rotiţi becul în sens antiorar, apăsând uşor,
X Rotiţi becul în sens antiorar, apăsând uşor, şi scoateţi-l.
şi scoateţi-l. X Introduceţi un nou bec în fasung :şi rotiţi-l
X Introduceţi un nou bec în fasung şi rotiţi-l în în sens orar, exercitând o presiune uşoară.
sens orar, exercitând o presiune uşoară.

Z
104 Instalaţie de iluminat

Lumini de semnalizare laterale, lumini de sursa de lumină într-un atelier de service de


marcaj laterale specialitate autorizat.
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
(Y Pagina 99).
X Desfiletaţi şurubul ? din panoul frontal =.
X Desprindeţi panoul frontal = din cleme în
partea de sus şi în partea de jos şi
îndepărtaţi-l.
X Scoateţi şuruburile ; farului de ceaţă
faţă : cu lampă LED de mers pe timp de zi
A.
Locul şoferului

X Scoateţi farul de ceaţă faţă : cu lampă


LED de conducere pe timp de zi A.
X Scoateţi ştecherul de pe becul farului de
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii ceaţă : şi de pe LED de conducere pe timp
(Y Pagina 99). de zi A.
X Trageţi lampa : în spate d şi desfaceţi în X Scoateţi farul de ceaţă faţă : cu lampă
faţă rotind e. LED de conducere pe timp de zi A.
X Rotiţi fasungul în sens antiorar, apăsând X Deşurubaţi becul din reflector prin rotire
uşor, şi scoateţi-l. spre stânga.
X Rotiţi becul în sens antiorar, apăsând uşor, X Introduceţi noul bec şi rotiţi în sens orar în
şi scoateţi-l. reflector.
X Introduceţi noul bec în suport şi rotiţi-l spre
dreapta, apăsând uşor. Faruri de ceaţă varianta 2

Faruri de ceaţă varianta 1

Proiector de ceaţă (exemplu proiector de ceaţă


cu lumini de mers pe timp de zi cu LED-uri,
Proiector de ceaţă (exemplu proiector de ceaţă Antos)
cu lumini de mers pe timp de zi cu LED-uri, Dacă demontaţi farul de ceaţă cu lumină de
Actros) mers pe timp de zi cu LED-uri nu înlocuiţi
Dacă demontaţi farul de ceaţă : cu lumină de sursa de lumină al luminii de mers pe timp de
mers pe timp de zi cu LED-uri A nu înlocuiţi zi cu LED-uri. Dacă este necesar, înlocuiţi
sursa de lumină a luminii de mers pe timp de aceste surse de lumină într-un atelier de ser-
zi cu LED-uri A. Dacă este necesar, înlocuiţi vice de service de specialitate.
Instalaţie de iluminat 105

Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii Becuri spate


(Y Pagina 99).
X Rabataţi farul (Y Pagina 101). Extragerea prin rabatare a grilajului de
X Deconectaţi ştecărul de la becul : farului protecţie
de ceaţă.
X Deşurubaţi becul : din reflector prin rotire
spre stânga.
X Introduceţi noul bec şi rotiţi în sens orar în
reflector.

Lămpi de gabarit laterale plafon

Locul şoferului
X Desprindeţi grilajul de protecţie din
cleme : şi rabataţi-l în sus.

Schimbarea lămpilor cu incandescenţă

Lămpi de gabarit laterale plafon


X Scoateţi şuruburile :.
X Scoateţi dispersorul;.
X Rotiţi becul în sens antiorar, apăsând uşor, Unitate de iluminare cu 6 locaşuri spate stânga
şi scoateţi-l. (exemplu pentru vehicul cu platformă de
încărcare)
X Introduceţi noul bec în suport şi rotiţi-l spre
dreapta, apăsând uşor.

Unitate de iluminare cu 6 locaşuri spate dreapta


(exemplu pentru vehicul cu platformă de
încărcare)
: şuruburi
; Lampă de perimetru/de marcaj lateral

Z
106 Instalaţie de iluminat

= Lumini de semnalizare Lumină de citit: pat/cuşetă


? Lumină de frână
A Lumină marşarier
B Lămpi spate
C Lumină de ceaţă din spate
Lampa pentru numărul de înmatriculare se află
în spatele unităţii reflectorizante.
Dacă aveţi o unitate de iluminare spate cu
module LED, nu schimbaţi sursa de lumină
pentru lumina de semnalizare, lampa spate,
lumina de frână sau lămpile de gabarit. Dacă
Locul şoferului

este necesar, înlocuiţi aceste surse de lumină


într-un atelier de service de specialitate autori-
zat. Lumină de citit: pat/cuşetă
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
(Y Pagina 99). (Y Pagina 99).
X Scoateţi şuruburile :. X Desfaceţi dispersorul din articulaţia pivo-
X Scoateţi dispersorul. tantă cu ajutorul unei şurubelniţe.
X Scoateţi becul.
X Rotiţi becul în sens antiorar, apăsând uşor,
şi scoateţi-l. X Introduceţi noul bec.
X Introduceţi noul bec şi rotiţi-l în sens orar,
apăsând uşor. Becuri suplimentare

Iluminat habitaclu Lămpile de marcaj lateral

Iluminare interioară/lumină de citit

Lampă de marcaj lateral (exemplu: vehicul cu


platformă de încărcare)
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
(Y Pagina 99). (Y Pagina 99).
X Desfaceţi dispersorul cu o şurubelniţă. X Apăsaţi dispozitivul de prindere de pe şte-
X Lumină interior :/lumina pentru conduce- cherul de cablu ; cu o şurubelniţă şi ţineţi-
rea pe timp de noapte ;/lumina de citit l.
=: rotiţi becul în sens antiorar, apăsând X Deconectaţi conectorul de cablu ;.
uşor, şi scoateţi-l. X Apăsaţi dispozitivele de prindere : de pe
X Introduceţi noul bec şi rotiţi-l în sens orar, lampa de marcaj lateral = până se îmbină
apăsând uşor. şi menţineţi-le în această poziţie.
X Înlocuiţi lampa de marcaj lateral =.
Instalaţie de iluminat 107

i Cap tractor: Înainte de a înlocui lampa de Far de lucru jos


marcaj lateral, basculaţi capitonajul lateral
(Y Pagina 361).
Far de lucru, sus

Locul şoferului
Far de lucru (exemplu: cap tractor)
Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii
(Y Pagina 99).
Far de lucru (exemplu: cap tractor) X Slăbiţi şuruburile :.

Respectaţi indicaţiile pentru schimbarea lămpii X Scoateţi reflectorul cu cadrul.


(Y Pagina 99).
X Apăsaţi butoanele de asigurare : şi rotiţi
carcasa în sus.

X Deconectaţi conectorul de cablu ;.


X Desprindeţi arcul siguranţă.
X Scoateţi becul =.
X Rotiţi becul ; cu conectorul de cablu = în X Introduceţi becul nou în dulie astfel încât
sus şi scoateţi-l. discul soclului să intre în decupaj.
X Apăsaţi dispozitivele de prindere de pe
conectorul de cablu = până se îmbină şi
menţineţi-le în această poziţie. Mascarea parţială a farurilor – trafic
X Deconectaţi conectorul de cablu =. pe partea stângă/dreaptă
X Înlocuiţi becul ;.
! Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a
îndepărta autocolantul. În caz contrar poate
fi deteriorată sticla farului.
În ţările, în care se circulă pe cealaltă parte a
străzii decât în ţara de înmatriculare, trebuie
să mascaţi farurile. Astfel nu veţi orbi şoferii
vehiculelor care circulă din sens opus. Dacă
farurile sunt mascate, banda de mers nu va
mai fi iluminată la fel de departe şi la aceeaşi
înălţime.

Z
108 Instalaţie de iluminat

La utilizarea autovehiculului în alte ţări, res-


pectaţi prevederile legale ale ţării în care vă
aflaţi la momentul respectiv.
Şoferul este responsabil în orice moment de
iluminarea autovehiculului.
Înainte de intrarea în aceste ţări, reglaţi faru-
rile Xenon cât mai aproape de graniţă la un
atelier de service de specialitate. La întoar-
cere, schimbaţi farurile Xenon cât mai aproape
de graniţă la un atelier de service de speciali-
tate înapoi la faza scurtă asimetrică.
Farurile cu halogen se vor masca cât mai
Locul şoferului

aproape de graniţa cu aceste ţări conform


următoarelor indicaţii ale Mercedes-Benz. Pen-
tru aceasta utilizaţi o folie autoadezivă obiş-
nuită şi opacă. Îndepărtaţi benzile adezive la
întoarcere cât mai aproape de trecerea grani-
ţei.
Suprafaţa de lipire a farurilor pentru autovehicu-
lele cu volanul pe partea stângă pentru a fi folo-
site în ţări unde autovehiculele circulă pe partea
stângă (exemplu farurile cu becuri cu halogen
varianta 1)

Suprafaţa de lipire a farurilor pentru autovehicu-


lele cu volanul pe partea stângă pentru a fi folo-
site în ţări unde autovehiculele circulă pe partea
stângă (exemplu farurile cu becuri cu halogen
varianta 2)
: Far, dreapta
; Far, stânga
Vizibilitate bună 109

Vizibilitate bună
Ştergătoare
! Autovehicule cu senzor de ploaie/lumină:
În condiţii de vreme uscată, opriţi ştergătoa-
rele de parbriz. În caz contrar, impurităţile
sau efectele optice pot activa ştergătoarele
de parbriz în momente nedorite. Astfel, este
posibil să se deterioreze lamele ştergătoare-
lor de parbriz sau să se zgârie parbrizul.
! Opriţi ştergătoarele de parbriz înainte de a

Locul şoferului
opri motorul. În caz contrar, ştergătoarele
pot porni pe neaşteptate când plecaţi în
următoarea cursă. Astfel, este posibil să
deterioraţi lamele ştergătoarelor sau parbri-
zul, mai ales dacă acesta este murdar sau
îngheţat.
Suprafaţa de lipire a farurilor pentru autovehicu-
lele cu volanul pe partea dreaptă pentru a fi folo- Lamelele ştergătoarelor uzate sau murdare
site în ţări unde autovehiculele circulă pe partea duc la murdărirea parbrizului.
dreaptă (exemplu farurile cu becuri cu halogen La autovehiculele cu senzor de ploaie şi lumină
varianta 1) sunt astfel posibile perturbări ale funcţionării.

Comutator ştergător de parbriz în comutator mixt


° Ştergător de parbriz oprit
Ä Ştergere intermitentă lentă sau ştergere
controlată de senzorul de ploaie
Å Ştergere intermitentă rapidă sau şter-
Suprafaţa de lipire a farurilor pentru autovehicu- gere controlată de senzorul de ploaie
lele cu volanul pe partea dreaptă pentru a fi folo- ° Ştergere permanentă înceată
site în ţări unde autovehiculele circulă pe partea ¯ Ştergere permanentă rapidă
dreaptă (exemplu farurile cu becuri cu halogen
X Cuplare: Aduceţi cheia de contact în poziţie
varianta 2)
de deplasare.
= Far, stânga
X Cuplaţi comutatorul ştergător de parbriz pe
? Far, dreapta
setarea corespunzătoare în funcţie de inten-
X Autovehicule cu faruri cu halogen: faceţi sitatea ploii.
fâşii de mascare din bandă adezivă opacă Autovehicule cu senzor de ploaie şi lumină:
disponibilă pe piaţă, tăind potrivit dimensiu-
În poziţiile Ä sau Å se reglează frec-
nilor şi formei indicate în ilustraţii.
venţa de ştergere potrivită, în funcţie de preci-
X Aplicaţi pe partea corespunzătoare a farului. pitaţie. În poziţia Å senzorul de ploaie şi

Z
110 Vizibilitate bună

lumină este mai sensibil decât în poziţia Ä, Încălzirea parbrizului


astfel ştergătorul de parbriz şterge mai des.
Când senzorul de ploaie se defectează,
ştergătorul de parbriz trece automat pe şterge-
rea la interval corespunzătoare poziţiei comu-
tatorului.

Instalaţie de spălat geamul


Locul şoferului

Încălzirea parbrizului este pregătită de funcţio-


nare, atunci când motorul funcţionează şi se
opreşte automat după aproximativ 15 minute.
X Pornirea/oprirea: Apăsaţi butonul è în
partea de sus.
Dacă lampa indicatoare din comutator se
aprinde, încălzirea parbrizului este activată.
Comutator mixt
X Pentru a şterge o singură dată: apăsaţi
scurt tasta î.
Indicaţii cu privire la funcţionarea pe
X Pentru a şterge cu lichid de spălat: menţi-
timp de iarnă
neţi tasta î apăsată. Faruri
i Vehicule cu instalaţie de curăţat faruri: ! Dacă lentilele sau farurile din plastic
Dacă la activarea aprinderii cu faza scurtă îngheaţă iarna, nu îndepărtaţi stratul de
aprinsă, ştergeţi geamurile pentru prima gheaţă cu racleta. În caz contrar, aţi putea
dată cu lichid de spălat, se curăţă şi farurile. zgâria capacele din plastic. Utilizaţi numai
La fiecare a zecea ştergere a geamurilor cu spray pentru dezgheţ care este potrivit pen-
lichid de spălat, cu faza scurtă aprinsă, se tru suprafeţe din plastic.
curăţă şi farurile.
Instalaţie de spălare a parbrizului
Instalaţie de curăţat faruri În cazul unor temperaturi de circa 5 † până la
Ò5 † şi în caz de ninsoare, orientaţi aerul spre
Dacă atunci când este aprinsă faza scurtă şter- parbriz cu comutatorul distribuitorului de aer
geţi geamurile pentru prima dată cu apă de z (Y Pagina 130). În plus, se poate activa,
spălare(Y Pagina 110), se curăţă şi zonele de asemenea, încălzirea parbrizului
relevante ale farurilor. Cu faza scurtă aprinsă, (Y Pagina 110). Cu aceste setări, lamelele
la fiecare a zecea ştergere a geamurilor cu apă ştergătorului se încălzesc pe parbriz. Astfel,
de spălare, se curăţă şi farurile. preveniţi formarea de striaţii sau îngheţarea
zăpezii pe lama ştergătorului.
Alimentare cu tensiune 111

Alimentare cu tensiune Cu comutatoarele de decuplare a acumulato-


rului întrerupeţi alimentarea cu tensiune. Ast-
Comutator de decuplare a bateriei fel, puteţi preveni scurtcircuitele care ar putea
forma scântei, acestea provocând la rândul lor
G AVERTIZARE un incendiu sau o explozie. În funcţie de clasi-
Dacă întrerupeţi alimentarea cu tensiune cu ficarea ADR, autovehiculele pentru transportul
mărfurilor periculoase sunt dotate în vederea
ajutorul comutatorului de separare a acumu- întreruperii alimentării cu tensiune cu unul sau
latorului, motorul se opreşte automat. Astfel cu două comutatoare de decuplare a acumula-
sunt limitate funcţiile relevante pentru sigu- torului.
ranţă sau nu mai sunt disponibile, de ex. După ce aţi oprit autovehiculul în siguranţă,
direcţia asistată, instalaţia de iluminat şi puteţi utiliza comutatorul de decuplare a acu-

Locul şoferului
ABS-ul. Alimentarea cu aer comprimat se mulatorului, de ex. la încărcarea autovehiculu-
opreşte. Pentru virare aveţi nevoie de consi- lui într-o zonă periculoasă. Utilizaţi comutato-
rul de decuplare a acumulatorului numai când
derabil mai multă forţă. La frânare roţile se
autovehiculul staţionează. Respectaţi toate
pot bloca. În plus, la pierderea de aer com- notele din fereastra de eveniment a calculato-
primat se poate activa frâna de parcare cu rului de bord. Comutaţi cheia de contact în
regulator cu arc şi vehiculul se frânează ast- poziţia 0 şi scoateţi cheia din contact. La auto-
fel necontrolat. Puteţi pierde astfel controlul vehiculele cu retarder aşteptaţi după decupla-
asupra vehiculului. Există pericol de acci- rea contactului cca. 5 secunde, înainte de a
dent! întrerupe alimentarea cu tensiune de la comu-
tatorul de decuplare a acumulatorului. Dacă
Acţionaţi comutatorul de separare a acumu- încălzirea suplimentară a fost activată, aştep-
latorului numai atunci când vehiculul staţio- taţi funcţionarea inerţială a încălzirii suplimen-
nează. tare.
Cu comutatoarele de decuplare a acumulato-
rului întrerupeţi imediat alimentarea cu ten-
siune într-o situaţie periculoasă.
Procesul de decuplare până la întreruperea ali-
mentării cu tensiune durează până la
10 secunde.
Dacă alimentarea cu tensiune este întreruptă
de comutatorul de decuplare a acumulatorului,
când sistemul de alarmă antiefracţie şi antifurt
este activată, se declanşează alarma acesteia.
Întreruperea alimentării cu tensiune
X Ridicaţi capacul þ : în sus.
X Scoateţi ştiftul comutatorului ;.
sau
X Ridicaţi ştiftul de acţionare = în sus.
Toţi consumatorii sunt deconectaţi de la
acumulatori, cu excepţia tahografului digital.
Reconectarea alimentării cu tensiune
X Împingeţi capacul þ: în jos, până îl
auziţi că se fixează în poziţie.

Comutator de decuplare a acumulatorului (exem-


plu)

Z
112 Alimentare cu tensiune

Prize
Privire de ansamblu
Locul şoferului

Priză de putere de 24 V (exemplu)

Prize în cockpit (exemplu)

Priză la pat/cuşetă (exemplu)


: Brichetă 5 A (max. 120 W) sau priză de
24 V 15 A (max. 360 W)
; Priză de 24 V 15 A (max. 360 W), circuit
Priză în compartimentul de depozitare (exemplu) electric 1
= Priză de 24 V 15 A (max. 360 W), circuit
electric 2
? Priză de 24 V 15 A (360 W), circuit electric
2 sau priză de 12 V 15 A (180 W)
A Priză de 24 V 15 A (max. 360 W), circuit
electric 1
B Priză de putere de 24 V 25 A (600 W)
C Ştecher adaptor priză de putere de 24 V
D Priză AUX (consultaţi manualul de utilizare
separat)
E Priză de 24 V 15 A (max. 360 W), circuit
electric 2

Prize electrice de 12 V
Puteţi să solicitaţi priza de 12 V cu maximum
180 W (15 A).
Autovehicule cu punct de racord de 12 V
pentru consumatori auxiliari: dacă doriţi să
utilizaţi priza de 12 V, trebuie să porniţi con-
vertizorul de tensiune (Y Pagina 113).
Sfaturi practice 113

Prize electrice de 24 V Convertizor de tensiune 12 V


Puteţi utiliza orice priză de 24 V pentru acce-
sorii de maximum 360 W (15 A).
Prizele de 24 V sunt conectate în două circuite
electrice:
RCircuit electric 1
Prize de 24 V ; şi A
RCircuit electric 2
Prize de 24 V =, ? şi E
Dacă utilizaţi simultan mai multe prize de 24 V

Locul şoferului
ale unui circuit electric, le puteţi solicita cu o
putere maximă cumulată de 360 W(15 A).
Autovehicule fără brichetă: în locul brichetei Tastă pentru convertizor de tensiune de 12 V
(Y Pagina 114) se montează o priză de (exemplu)
24 V :. Atunci când contactul este în poziţia Convertizorul de tensiune alimentează priza de
radio sau cheia este scoasă, priza de 24 V este 12 V şi locul de racordare 12 V pentru consu-
fără tensiune. matorii auxiliari cu maxim 15 A.
X Utilizarea prizei de 24 V: comutaţi contac- Autovehicul cu punct de racord de 12 V
tul în poziţia de mers. pentru consumatori auxiliari:
XPornire sau oprire: apăsaţi tasta J sus.
Priză de putere de 24 V Când se aprinde indicatorul de control din
tasta J, se alimentează cu tensiune pri-
Puteţi utiliza întotdeauna priza de putere de zele de 12 V şi punctul de racord de 12 V
24 V B independent de utilizarea celorlalte pentru consumatori auxiliari.
prize pentru accesorii de până la maximum
600 W (25 A). Pentru a utiliza priza de putere i La autovehiculele care nu sunt dotate cu
de 24 V B Mercedes-Benz vă recomandă, din tasta J, convertizorul de tensiune este
motive de siguranţă, să montaţi ştecherul alimentat permanent.
adaptor C la accesorii într-un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat. În caz contrar,
nu se poate garanta o utilizare sigură. Sfaturi practice
Scrumieră
Convertizor de tensiune
Indicaţii de siguranţă importante
! Transformatorul de tensiune este conce-
put doar pentru funcţionarea următorului
echipament. Nu conectaţi niciun alt dispozi-
tiv la sursa de 12 V.
Dacă doriţi să conectaţi şi alte dispozitive,
apelaţi la un atelier de specialitate autorizat

Scrumiera
Puteţi introduce ambele scrumiere cu capace
în orice suport pentru pahar din cabină.

Z
114 Sfaturi practice

Brichetă Semnalizator de fum


G AVERTISMENT Note generale
V-aţi putea arde dacă atingeţi elementul de
încălzire fierbinte sau priza brichetei.
În plus, materialele inflamabile se pot
aprinde dacă:
Rbricheta fierbinte cade
Run copil ţine bricheta fierbinte lângă
obiecte, de exemplu
Locul şoferului

Există un risc de incendiu şi rănire.


Ţineţi întotdeauna bricheta numai de bază.
Asiguraţi-vă întotdeauna că bricheta nu se
află la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi niciodată Detectorul de fum montat deasupra uşii pasage-
copiii nesupravegheaţi în autovehicul. rului (exemplu)
: Buton/lampă de control
; Piedica de eliberare
Detectorul de fum se găseşte deasupra uşii
pasagerului sau pe plafon, în spatele şoferului.
Detectorul de fum semnalează apariţia fumului
în cabină. Alarma poate fi declanşată şi de par-
ticule, ca de ex. fumul de ţigară, praful sau
gazele de eşapament.

Oprirea alarmei/dezactivarea tempo-


rară a detectorului de fum
X Apăsaţi butonul/lampa de control :.
Brichetă Semnalizatorul de fum este dezactivat timp
Atenţia dumneavoastră trebuie să fie focali- de aproximativ 20 minute, iar apoi este acti-
zată întotdeauna asupra condiţiilor din trafic. vat din nou în mod automat.
Utilizaţi bricheta numai când condiţiile rutiere Pe perioada în care semnalizatorul de fum
permit acest lucru. este dezactivat, se aude un scurt semnal
X Utilizarea brichetei: aduceţi cheia de con- sonor la aproximativ fiecare 40 secunde iar
tact în poziţia de mers. tasta/indicatorul de control : se aprinde
X Împingeţi bricheta înăuntru.
intermitent la fiecare 10 secunde.
Când rezistenţa este incandescentă, bri-
cheta se retrage automat. Test de funcţionare detector de fum
X Scoateţi bricheta din soclu, ţinând-o de
mâner. G AVERTIZARE
În funcţie de echipare, în locul brichetei poate Dacă bateria este descărcată sau dacă
fi montată o priză de 24 V 15 A detectorul de fum este defect, avertizarea
(Y Pagina 112). nu mai funcţionează. Pericol de moarte!
Verificaţi funcţionarea detectorului de fum în
mod regulat. Dacă bateria este descărcată,
înlocuiţi-o imediat.

Verificaţi săptămânal funcţionarea detectorului


de fum.
Sfaturi practice 115

X Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul/lampa ascuţite, cu muchii tăioase, casante sau


de control :. prea mari.
Dacă detectorul de fum funcţionează corect,
se aude alarma. Semnalizatorul de fum este
dezactivat timp de aproximativ 20 minute G AVERTIZARE
după apăsarea tastei. Dacă depăşiţi capacitatea maximă a spaţiu-
Dacă acumulatorul este descărcat, se va lui de depozitare, capacul acestuia nu poate
auzi un scurt semnal sonor la fiecare aproxi- reţine obiectele. Obiectele pot fi proiectate
mativ 40 secunde. Înlocuiţi acumulatorul cât din spaţiul de depozitare şi pot lovi astfel
mai curând posibil, pentru a asigura funcţio-
narea detectorului de fum. pasagerii. Există pericol de rănire, în special
la manevre de frânare sau la schimbări

Locul şoferului
bruşte de direcţie!
Schimbarea bateriei
Respectaţi întotdeauna sarcina maximă a
Detectorul de fum funcţionează cu o baterie spaţiului de depozitare.
bloc de 9 V.
X Apăsaţi piedica de eliberare ; şi scoateţi G AVERTIZARE
detectorul de fum din consolă.
Dacă depăşiţi sarcina maximă a comparti-
X Schimbaţi bateria.
mentului de depozitare sau dacă nu încuiaţi
X Introduceţi detectorul de fum în consolă.
compartimentul de depozitare, clapeta nu
poate reţine obiectele. Obiectele pot fi pro-
iectate pe carosabil. Există pericol de acci-
Suporturi şi compartimente de depo- dent şi de rănire!
zitare
Respectaţi întotdeauna sarcina maximă
Note importante privind siguranţa admisă a compartimentului de depozitare.
Înainte de deplasare, asiguraţi-vă întot-
G AVERTIZARE deauna că este încuiat compartimentul de
Dacă depozitaţi incorect obiecte în habita- depozitare.
clul vehiculului, acestea pot aluneca sau pot
fi aruncate şi astfel pot lovi pasagerii vehicu- Nu depăşiţi pentru fiecare compartiment de
depozitare sau pentru fiecare sertar de depozi-
lului. În plus, suportul de pahar, suporturile tare în parte, următoarele greutăţi:
deschise şi suportul pentru telefonul mobil
Rdeasupra parbrizului cu capac: 8 kg
nu pot reţine obiectele aflate în acestea în
Rcompartimente de depozitare/sertare cock-
orice situaţie în cazul unui accident. Există
pit: 10 kg
pericolul de rănire, în special la manevrele
Rcompartimente de depozitare/sertare cen-
de frânare sau la schimbările bruşte de
trale, sub cuşetă: 25 kg
direcţie!
Rcompartimente de depozitare/sertare exte-
RDepozitaţi obiectele astfel încât acestea rioare, sub cuşetă: 50 kg (inclusiv scule şi
să nu poată fi aruncate în aceste situaţii accesorii)
sau în altele similare.
RAsiguraţi-vă întotdeauna că obiectele nu
ies din suporturi, plasele pentru bagaje
sau plasele de depozitare a bagajelor.
RÎnchideţi suporturile cu posibilitate de
închidere înaintea începerii cursei.
RDepozitaţi şi asiguraţi întotdeauna în spa-
ţiul de încărcare obiectele grele, dure,

Z
116 Sfaturi practice

Sertare de depozitare deasupra parbri-


zului
Locul şoferului

Articole mici sau suport de ochelari în sertar


(exemplu: inserţie pe dreapta)
Puteţi scoate suportul şi îl puteţi fixa în partea
X Pentru a deschide: trageţi de mâner : şi stângă sau dreaptă a sertarului sau în alt ser-
rabataţi capacul în sus. tar.
Iluminarea compartimentului de depozitare
se activează automat.
Sertar/cutie frigorifică sub cuşetă
X Pentru a închide: rabataţi capacul în jos şi
cuplaţi-l în încuietoare. Sertar
Iluminarea compartimentului de depozitare
se dezactivează automat.

Compartimente de depozitare în postul


de conducere al şoferului

X Pentru a deschide/pentru a închide: tra-


geţi mânerul în sus : şi trageţi sertarul de
depozitare până la limită, sau împingeţi ser-
tarul de depozitare până la limită.

X Pentru a deschide: trageţi sertarele de


depozitare de mâner, până la limită.
X Pentru a închide: împingeţi la loc sertarele
de depozitare de mâner, până la limită.

; Tăviţă de depozitare
= Coş de gunoi
Sfaturi practice 117

X Pentru a deschide/închide: trageţi afară setările cutiei frigorifice pot fi găsite în manua-
sau împingeţi tăviţa de depozitare ; în lul de utilizare separat.
direcţia dorită până la capăt. X Pentru a deschide: Trageţi sertarul de
depozitare până la limită, în sensul săgeţii.
Coş de gunoi X Cu ajutorul mânerului, rabataţi capacul în
sus, în direcţia indicată de săgeată, şi
cuplaţi.
X Pentru a închide: Rabataţi capacul în jos,
de mâner.
X Împingeţi sertarul până la capăt.

Locul şoferului
: Capac
; Mâner

X Cuplare: apăsaţi sus, pe comutatorul n .


Lampa indicatoare din comutator se
aprinde.
X Decuplare: apăsaţi jos, pe comutatorul
n.
Lampa de control din comutator se stinge.

Compartimentele de depozitare cu cla-


Poziţia de montare a recipientului pentru deşeuri pete exterioare
Puneţi coşul de gunoi numai în poziţia d sau
e. Altfel, coşul de gunoi nu este asigurat şi se
poate răsturna în timpul deplasării.
Ladă frigorifică

Se poate ajunge din interior la compartimen-


tele de depozitare prin trapele compartimentu-
lui de depozitare aflate sub cuşetă, iar din
exterior prin clapetele exterioare.
X Rabataţi în sus şi fixaţi cuşeta inferioară.
Sertarul de sub cuşetă ar putea fi dotat şi cu o
cutie frigorifică. Note privind utilizarea şi X Pentru a deschide trapa compartimentu-
lui de depozitare: trageţi de mâner : şi

Z
118 Sfaturi practice

rabataţi trapa compartimentului de depozi- Măsuţă pliantă


tare ; în sus şi cuplaţi.
Iluminarea compartimentului de depozitare G AVERTIZARE
se activează automat.
Dacă măsuţa pliantă este lăsată deschisă în
X Pentru a închide trapa compartimentu-
timpul mersului pasagerii se pot lovi, în spe-
lui de depozitare: rabataţi capacul ; în
jos şi cuplaţi-l în încuietoare. cial în caz de accident, frânare sau schim-
Iluminarea compartimentului de depozitare bare bruscă a direcţiei. Pericol de leziuni!
se dezactivează automat. Înainte de a pleca în cursă închideţi măsuţa
pliantă.

G AVERTIZARE
Locul şoferului

Dacă este depăşită solicitarea maximă pe


care o poate susţine măsuţa pliantă, supor-
tul mesei se va bascula brusc în jos. Pericol
de rănire!
Respectaţi întotdeauna greutatea maximă
pe care o poate susţine măsuţa pliantă.

Nu încărcaţi niciodată măsuţa pliantă cu mai


= Clapeta exterioară pentru compartimentul mult de 15 kg.
de depozitare
? Maneta de deblocare pentru clapeta exte-
rioară a compartimentului de depozitare
A Maneta de deblocare pentru clapeta exte-
rioară a compartimentului de scule
B Clapetă exterioară compartiment scule
(Y Pagina 397)
X Pentru a deschide trapa exterioară:
apăsaţi maneta de eliberare ? de pe exte-
rior.
Clapeta exterioară a compartimentului de
depozitare = se deschide până când este
oprită de cârligul de siguranţă. Extinderea măsuţei pliante
X Apăsaţi din nou maneta de eliberare ? de X Rabataţi în jos capacul inferior ;.
pe exterior.
X Ridicaţi capacul superior : şi ţineţi-l în
Trapa exterioară a compartimentului de
depozitare = este complet deschisă. Ilumi- această poziţie.
narea compartimentului de depozitare se
activează automat.
X Rabataţi înainte trapa exterioară a comparti-
mentului de depozitare =.
X Pentru a închide trapa exterioară: Închi-
deţi trapa exterioară a compartimentului de
depozitare = şi blocaţi-o cu zgomot în
încuietoare.
Iluminarea din compartimentul de depozi-
tare se stinge de la sine.
Sfaturi practice 119

X Rabataţi în afară măsuţa pliantă pliată =, lichidele. Pasagerii din autovehicul pot intra
până la capăt. în contact cu lichidul şi se pot arde cu lichi-
dele fierbinţi. Vi se poate distrage atenţia de
la trafic şi puteţi pierde controlul asupra
autovehiculului. Pericol de accident şi rănire!
Utilizaţi suportul pentru pahare sau sticle
numai când autovehiculul stă pe loc. Intro-
duceţi numai recipiente adecvate în suportul
pentru pahare sau sticle. Închideţi recipien-
tele, mai ales dacă acestea conţin lichide

Locul şoferului
fierbinţi.

X Rabataţi în jos capacul superior :.


X Extindeţi măsuţa pliantă pe jumătate ?.

Măsuţă pliantă pe partea însoţitorului şoferului


Rabatarea interioară a măsuţei pliante
X Rabataţi în faţă măsuţa pliantă pe
jumătate ?.
X Ridicaţi capacul superior : şi ţineţi-l în
această poziţie.
X Basculaţi măsuţa pliantă pliată = şi împin-
geţi-o până la limită în compartimentul de Uşă (exemplu: partea stângă a autovehiculului)
depozitare.
: Suport pentru pahare
X Rabataţi în jos capacul superior :.
; Suport pentru sticle
X Rabataţi în sus capacul inferior ;.
Suporturile pentru pahare : preiau şi scru-
mierele(Y Pagina 113).
Suport de pahare
G AVERTIZARE Racord de aer comprimat în cabină
Suporturile pentru pahare şi sticle nu pot G AVERTIZARE
asigura niciun recipient în timpul deplasării. Dacă folosiţi aer comprimat pentru a curăţa
Dacă utilizaţi în timpul deplasării suportul cabina, vor fi antrenate particule. Acestea
pentru pahare sau sticle, recipientele se pot pot pătrunde în ochi, nas, gură şi urechi şi
proiecta în interiorul autovehiculului şi vărsa pot produce iritaţii. Pericol de rănire!

Z
120 Comunicare

Când curăţaţi cabina cu aer comprimat pur- puteţi utiliza diferite funcţii ale calculatorului
taţi mască, ochelari şi antifoane de protec- de bord şi alte funcţii suplimentare.
ţie. Pentru a putea accesa reţeaua autovehiculului:
RaplicaţiaTruck trebuie să fie instalată pe
G AVERTIZARE aparatul mobil
Raparatul mobil trebuie să fie autorizat unic
Conexiunea de aer comprimat din cabină se
pentru accesarea reţelei autovehiculului.
află sub presiune.Dacă orientaţi pistolul de (Y Pagina 152)
aer comprimat spre părţi ale corpului sau
spre alte persoane se pot produce leziuni ale Aplicaţia Truck
ochilor, ale urechilor sau pielii. Pericol de
Aplicaţia Truck poate fi achiziţionată în Google
Locul şoferului

rănire!
Play Store şi în Apple App Store şi vă permite
Ţineţi pistolul cu aer comprimat la distanţă accesul la reţeaua autovehiculului (WLAN). Cu
faţă de corp. Nu orientaţi pistolul cu aer aplicaţia Truck puteţi opera funcţii diferite ale
comprimat spre alte persoane. autovehiculului şi accesa afişajul de stare.
Numărul de funcţii depinde de echiparea auto-
! Nu curăţaţi filtrul de aer cu pistolul cu aer vehiculului şi de modelul autovehiculului.
comprimat. Înlocuiţi filtrele de aer murdare. În meniul principal Pairing puteţi să vă conec-
taţi cu autovehicul, pentru care sunteţi deja
autorizat, sau adăuga un autovehicul nou.
Funcţiile autovehiculului se află în meniul prin-
cipal My Truck, împărţite în cele trei meniuri
Dashboard, Truck şi Remote.
Puteţi opera unele funcţii numai când contac-
tul este cuplat sau când motorul este în func-
ţiune. Pentru aceasta utilizaţi funcţiile
Urmărirea contactului (Y Pagina 257) sau
Rularea continuă a motorului (Y Pagina 257).
Dashboard – afişarea:
Rnumărului total de kilometri şi orelor de
X Pentru a cupla: împingeţi furtunul cu aer funcţionare ale motorului
comprimat în conectarea la aer compri- Rrezervei de combustibil/AdBlue®
mat : până când se cuplează.
X Pentru a decupla: împingeţi furtunul cu aer Informaţii suplimentare cu privire la tema
comprimat în racordul de aer comprimat : rezervă de combustibil/AdBlue® şi cu privire
şi trageţi-l afară. la autonomie găsiţi în „Calculatorul de bord
şi afişajele“ (Y Pagina 147).
Rtemperaturii exterioare şi temperaturii din
habitaclu (autovehicule cu climatizare auto-
Comunicare mată
Rpresiunii de acumulare în circuitele de frâ-
Funcţia „Remote Online“
nare.
Indicaţii generale Truck
Rafişajul de stare al capacelor exterioare, al
Cu funcţia „Remote Online“ aveţi acces cu un
aparat mobil de la o distanţă de aproximativ trapei culisante/acoperişului elevabil şi al
25 m la reţeaua autovehiculului (WLAN). Dis- uşilor.
tanţa depinde în mare măsură de mediul Puteţi vedea dacă capacele exterioare, trapa
înconjurător. Raza de acţiune este cea mai culisantă/acoperişul elevabil şi uşile sunt
mare în aer liber, unde contactul vizual este deschise sau închise şi dacă autovehiculul
direct. Prin intermediul reţelei autovehiculului este încuiat sau descuiat.
Comunicare 121

La nevoie, puteţi deschide sau închide trapa pe timp de noapte şi a iluminatului ambien-
culisantă/acoperişul elevabil. tal (Y Pagina 160)
RAfişarea sarcinilor pe punte şi a greutăţii Rsistemul audio
totale când: - pornire/oprire
- autovehiculul stă pe loc - selectarea sursei
- nivelul de rulare este activ - selectarea postului/melodiei
- contactul este în poziţia de mers, funcţia - reglarea volumului
urmărirea contactului. (Y Pagina 257) - dezactivarea sonorului (Mute).
Informaţii suplimentare găsiţi în „Calculato-
rul de bord şi afişajele“ (Y Pagina 156).
RPresiunea în anvelope, temperatura anvelo-
Utilizarea aparatului audio (radio)

Locul şoferului
pelor şi starea bateriei senzorilor de pre-
siune din anvelope. Indicaţii generale
Informaţii suplimentare despre controlul
presiunii în anvelope găsiţi în „Calculatorul Dacă aveţi montat un aparat audio Mercedes-
de bord şi afişajele“ (Y Pagina 154). Benz, îl puteţi utiliza:
ROperarea sistemului de reglare a nivelului Rcu tastele de pe volanul multifuncţional,
analog faţă de calculatorul de bord atunci fereastra de meniu Audio în meniul Audio şi
când contactul este cuplat în poziţia de comunicare á al calculatorului de bord
mers (urmărirea contactului (Y Pagina 257) (Y Pagina 151)
sau rularea continuă a motorului Rcu cheia multifuncţională (Y Pagina 63)
(Y Pagina 257)). Rprin intermediul aplicaţiei Truck conectat cu
Informaţii suplimentare găsiţi în „Calculato- un dispozitiv mobil (Y Pagina 120)
rul de bord şi afişajele“ (Y Pagina 156). Rcu tasta pentru aparatul audio din câmpul
RControlul surselor de lumină de comutare pat/cuşetă.
Faza scurtă, lămpile de marcaj, lumina din Dacă utilizaţi un aparat audio al unui alt pro-
spate şi iluminarea numărului de înmatricu- ducător, nu puteţi utiliza aceste funcţii.
lare luminează continuu. Lămpile de semna- Informaţii despre funcţionarea aparatului dum-
lizare, faza lungă, lumina de frână, lumina de neavoastră audio găsiţi în capitolul „Sisteme
rulare pe timp de zi, lumina de marşarier, audio“ (Y Pagina 232).
lumina de ceaţă şi farurile de lucru se aprind
succesiv. Acest ciclu se repetă de trei ori.
Puteţi activa controlul surselor de lumină
Operarea cu tasta pentru aparatul
numai atunci când frâna de parcare este audio
trasă.
Remote – telecomandă pentru:
Rpanoul liftant hidraulic - deblocare sau blo-
care
Pentru informaţii suplimentare, citiţi manua-
lul de utilizare al producătorului caroseriei.
Rfarurile de lucru – aprindere dau stingere
Rîncălzirea suplimentară – pornire sau oprire
(Y Pagina 133)
Rinstalaţia de climatizare staţionare – pornire
sau oprire (Y Pagina 131)
Riluminatul habitaclului – aprinderea sau stin- Tasta aparat audio (exemplu: cuşetă jos)
gerea iluminatului habitaclului, iluminatului : Pornirea aparatului audio, mărirea volumu-
lui, selectarea următorului post de radio,
selectarea următorului titlu
; Pornirea/oprirea aparatului audio, micşo-
rarea volumului
Z
122 Comunicare

X Pornire: apăsaţi scurt tastele H sau Conectarea telefonului mobil la dispo-


I. zitivul hands-free
X Oprire: apăsaţi lung secţiunea inferioară a
tastei I.
X Volum mai mare: apăsaţi scurt secţiunea
superioară a tastei H.
X Volum mai mic: apăsaţi scurt secţiunea
inferioară a tastei I.
X Selectarea următorului post/titlu:
apăsaţi lung secţiunea superioară a tastei
H.
Locul şoferului

Telefon
Suport dispozitiv hands-free
Note importante privind siguranţa XAtaşaţi suportul telefonului mobil la suportul
pentru dispozitivul hands-free.
G AVERTIZARE
i Instrucţiuni de utilizare detaliate se găsesc
Dacă folosiţi sisteme informatice şi aparate în instrucţiunile de utilizare ale echipamen-
de comunicaţie integrate în autovehicul în tului telefonului mobil. Aceste sunt furnizate
timpul deplasării acestuia, acestea vă pot cu suportul telefonului mobil.
distrage atenţia de la evenimentele din tra-
fic. În afară de aceasta, puteţi pierde contro-
lul asupra autovehiculului. Există pericol de Suport pentru notebook
accident!
Folosiţi aceste aparate numai atunci când
situaţia din trafic o permite. Dacă nu sunteţi
sigur de acest lucru, opriţi autovehiculul în
condiţii de siguranţă şi efectuaţi operaţiile
necesare cu autovehiculul staţionat.

La operarea telefonului sau a altui aparat de


comunicare, respectaţi prevederile legale
naţionale ale ţării în care vă aflaţi.
Vehiculul poate fi echipat cu o instalaţie de tip
„mâini libere” Bluetooth® integrată. Pentru a Partea superioară
încărca telefonul mobil Bluetooth® în vehicul
este necesar un suport de încărcare adecvat.
Suporturile sunt disponibile de la distribuitorii
de accesorii Mercedes-Benz.
Puteţi utiliza telefonul mobil cu ajutorul butoa-
nelor 6 şi ~ de pe volanul multifuncţio-
nal (Y Pagina 150).
Dacă montaţi ulterior unul dintre aparatele de
comunicare de mai jos, respectaţi condiţiile de
montare specificate de Mercedes-Benz:
Rtelefon mobil
Raparat de emisie-recepţie
Raparat telefax Partea inferioară
Comunicare 123

Puteţi utiliza suportul pentru notebook : şi ca


masă pentru scris.
Utilizaţi suportul pentru notebook :numai
când autovehiculul staţionează. În timpul mer-
sului, depozitaţi suportul pentru notebook :
într-un compartiment de depozitare.
X Fixarea notebook-ului: aşezaţi suportul
pentru notebook : pe volan şi fixaţi-l cu
ghidajul superior A în partea superioară a
volanului.
X Deschideţi notebook-ul şi împingeţi suportul
tastaturii sub cablurile elastice = şi ?

Locul şoferului
până la muchia ; suportului pentru note-
book :.
X Dacă este cazul, reglaţi cablul elastic supe-
rior = astfel încât să nu deranjeze operarea
tastaturii. Astfel cablul lastic trebuie intro-
dus într-unul din decupaje B .
Dacă în timpul unei perioade de odihnă utilizaţi
notebook-ul numai ca aparat de redare, îl
puteţi agăţa fixat pe suportul pentru notebook
în următoarele poziţii din cabina şoferului:
X Agăţaţi suportul pentru notebook cu ghida-
jul superior A într-un suport deschis de
deasupra parbrizului.
sau
X Agăţaţi suportul pentru notebook cu ghida-
jul superior A într-un mâner de prindere de
deasupra uşilor
sau
X Agăţaţi suportul pentru notebook cu ghida-
jul superior A şi cel inferior C în comparti-
mentele de depozitare de pe peretele lateral
al patului de jos sau al cuşetei de jos.

Z
124 Privire de ansamblu asupra funcţiilor sistemului de climatizare

Informaţii utile accelera procesul de răcire şi temperatura


dorită din interior va fi atinsă mai rapid.
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate
modelele, precum şi echipamentul standard şi
opţional al autovehiculului dumneavoastră Privire de ansamblu asupra funcţiilor
care erau disponibile la momentul trimiterii la sistemului de climatizare
tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu- Încălzire
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise.
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste-
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă.
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali-
tate autorizate (Y Pagina 38).
Climatizare

Indicaţii generale
: K Reglarea cantităţii de aer
(Y Pagina 129)
H Indicaţii de mediu ; Ì Cuplarea şi decuplarea utilizării
La instalaţia de climatizare sau sistemul de căldurii reziduale (Y Pagina 130)
control automat al climatizării, funcţiile = Setarea temperaturii(Y Pagina 128),
Răcire sau Răcire cu dezumidificarea aerului z degivrarea parbrizului
trebuie pornite numai dacă este necesar. ? ø Cuplarea şi decuplarea modului de
Când funcţia este pornită, creşte consumul recirculare a aerului (Y Pagina 130)
de carburant. A Setarea distribuţiei aerului(Y Pagina 129),
M z degivrarea parbrizului
Instalaţia de încălzire, instalaţia de climatizare Sistemul de încălzire este un sistem de
şi sistemul automat de climatizare pot fi utili- încălzire şi ventilare fără un sistem de răcire.
zate doar când motorul este pornit. Recomandări pentru un control optim al clima-
Pentru a asigura o funcţionare optimă, închi- tizării:
deţi:
Rculisaţi controlul temperaturii în poziţie cen-
Rgeamurile tralămodificaţi temperatura numai prin creş-
Rtrapa glisantă tere în mod treptat
Rplafonul pop-up RÎncălzirea prin utilizarea căldurii reziduale:
Rtrapa pentru a încălzi autovehiculul aflat în staţio-
nare, după deplasări mai lungi, utilizaţi
Instalaţia de climatizare/sistemul automat de
căldura reziduală a motorului Lampa indica-
climatizare reglează temperatura şi umiditatea
toare din tasta Ì se aprinde.
aerului în cabină şi filtrează substanţele nedo-
rite din aer. Rutilizaţi funcţia de degivrare numai până
când parbrizul aburit este din nou
Filtrul încorporat filtrează particulele de praf,
curat(Y Pagina 130)
polenul de flori şi mirosurile neplăcute în mare
măsură din aerul exterior sau aerul recirculat Rutilizaţi modul de recirculare a aerului doar
în regimul de recirculare al aerului. Un filtru pentru puţin timp, de ex. dacă există miro-
blocat reduce cantitatea de aer furnizat în suri neplăcute sau în condiţii de praf. În caz
cabină. contrar, parbrizul şi geamurile laterale s-ar
putea aburi întrucât fluxul de aer proaspăt
În funcţie de condiţiile de exploatare şi de
este dezactivat, iar aerul din habitaclu este
influenţele ambientale, intervalul de înlocuire a
circulat.
filtrului poate fi mai scurt decât este prescris.
i În cazul condiţiilor atmosferice calde, aeri-
siţi pentru scurt timp vehiculul. Astfel, veţi
Privire de ansamblu asupra funcţiilor sistemului de climatizare 125

Instalaţie de climatizare Sistemul de încălzire/de aer condi-


ţionat cu încălzire auxiliară

: K Setarea cantităţii de aer


(Y Pagina 129) : K Setarea cantităţii de aer
; ¿/Á Cuplarea/decuplarea răcirii (Y Pagina 129)
sau răcirii cu dezumidificarea aerului ; Display
(Y Pagina 126), Á Cuplarea/decupla- = ù Setarea timpilor de preselecţie pen-
rea utilizării căldurii reziduale

Climatizare
tru: y încălzirea suplimentară
(Y Pagina 130) (Y Pagina 135), ü încălzirea motorului
= Setarea temperaturii(Y Pagina 128), (Y Pagina 135)
z degivrarea parbrizului ? Setarea distribuţiei aerului (Y Pagina 129)
? ø Cuplarea/decuplarea modului de A z Degivrarea parbrizului
recirculare a aerului (Y Pagina 130) (Y Pagina 130)
A Setarea distribuţiei aerului(Y Pagina 129), B y Cuplarea/decuplarea încălzirii supli-
M z degivrarea parbrizului mentare (Y Pagina 134)
Sistemul de aer condiţionat este o combinaţie C s Creşterea temperaturii
între un sistem de încălzire şi ventilare şi un (Y Pagina 128), s Modificarea reglării
sistem de răcire. timpilor de preselecţie (Y Pagina 135)
Recomandări pentru un control optim al clima- D r Reducerea temperaturii
tizării: (Y Pagina 128), r Modificarea setării
RSetaţi temperatura la 22 † . modificaţi tem- timpilor de preselecţie (Y Pagina 135)
peratura numai prin creştere în mod treptat E ¿/Á Cuplarea/decuplarea răcirii
RPorniţi răcirea sau răcirea cu dezumidifica-
sau răcirii cu dezumidificarea aeru-
rea aerului. Lampa indicatoare din tasta lui(Y Pagina 126), Ì/Á Cuplarea/
¿ sau Á se aprinde. decuplarea utilizării căldurii reziduale
(Y Pagina 130)
RInstalaţie de climatizare cu utilizarea căldurii
F ø Cuplarea/decuplarea regimului de
reziduale: pentru a încălzi autovehiculul aflat
recirculare a aerului (Y Pagina 130)
în staţionare, după curse mai lungi utilizaţi
căldura reziduală a motorului. Lampa de Încălzire cu încălzire auxiliară este un sistem
control din tasta Á se aprinde. de încălzire şi ventilare fără sistem de răcire.
RUtilizaţi modul dezaburire numai până când Sistemul de aer condiţionat cu încălzire auxi-
parbrizul nu mai este aburit(Y Pagina 130). liară este o combinaţie între un sistem de
Rutilizaţi modul de recirculare a aerului doar încălzire şi ventilare, un sistem de răcire şi un
pentru puţin timp, de ex. dacă există miro- sistem de încălzire auxiliară.
suri neplăcute sau în condiţii de praf. În caz Recomandări pentru un control optim al clima-
contrar, parbrizul şi geamurile laterale s-ar tizării:
putea aburi întrucât fluxul de aer proaspăt Rsetaţi temperatura la 22 † modificaţi tem-
este dezactivat, iar aerul din habitaclu este peratura numai prin creştere în mod treptat
circulat.
Rinstalaţia de climatizare: Porniţi răcirea sau
răcirea cu dezumidificarea aerului Lampa de
control din tasta ¿ sau Á se aprinde.
Rpentru a încălzi autovehiculul aflat în staţio-
nare, utilizaţi după o cursă mai lungă

Z
126 Pornirea/oprirea răcirii cu uscarea aerului

căldura reziduală a motorului Lampa de con- G Á Cuplarea/decuplarea răcirii sau


trol din tasta Ì sau Á se aprinde. răcirii cu dezumidificarea aeru-
Rutilizaţi modul de dezaburire numai până lui(Y Pagina 126), Á Cuplarea/decu-
când parbrizul nu mai este aburit plarea utilizării căldurii reziduale
Rutilizaţi modul de recirculare a aerului doar (Y Pagina 130)
pentru puţin timp, de ex. dacă există miro- H ø Cuplarea regimului de recirculare a
suri neplăcute sau în condiţii de praf. În caz aerului pornit/oprit (Y Pagina 130)
contrar, parbrizul şi geamurile laterale s-ar Controlul automat al climatizării este o combi-
putea aburi întrucât fluxul de aer proaspăt naţie între un sistem de încălzire şi ventilare
este dezactivat, iar aerul din habitaclu este automată şi un sistem de răcire. Controlul
circulat. automat al climatizării poate controla, de ase-
menea, un sistem de încălzire auxiliară şi/sau
un sistem de aer condiţionat auxiliar.
Sistemul de control automat al cli- Recomandări pentru un control optim al clima-
matizării tizării:
Climatizare

Ractivaţi modul automat Toate funcţiile de


bază sunt comandate automat, iar funcţia
răcire este activată. Lampa de control din
tasta à se aprinde.
Rsetaţi temperatura la 22 † Modificaţi tem-
peratura numai prin creştere în mod treptat.
Rpentru a încălzi autovehiculul aflat în staţio-
nare, utilizaţi după o cursă mai lungă
: K Reglarea cantităţii de aer căldura reziduală a motorului Lampa de con-
(Y Pagina 129) trol din tasta Á se aprinde.
; Ã Cuplarea modului automat - reglarea Rutilizaţi modul de dezaburire numai până
automată a climatizării (Y Pagina 127) când parbrizul nu mai este aburit
= q Activarea/dezactivarea instalaţia de Rutilizaţi modul de recirculare a aerului doar
climatizare în staţionare, în regim funcţio- pentru puţin timp, de ex. dacă există miro-
nare de staţionare (Y Pagina 132) suri neplăcute sau în condiţii de praf. În caz
? Display contrar, parbrizul şi geamurile laterale s-ar
A Ï Setarea timpilor de preselecţie pen- putea aburi întrucât fluxul de aer proaspăt
tru: y încălzirea suplimentară este dezactivat, iar aerul din habitaclu este
(Y Pagina 135), Æ instalaţia de climati- circulat.
zare în staţionare (Y Pagina 132),
ü preîncălzirea motorului
(Y Pagina 135) Pornirea/oprirea răcirii cu uscarea
B Setarea distribuţiei aerului (Y Pagina 129) aerului
C z Degivrarea parbrizului
(Y Pagina 130) Indicaţii generale
D y Cuplarea/decuplarea încălzirii supli-
mentare (Y Pagina 134) La autovehiculele cu sistem de climatizare sau
cu control automat al climatizării, în condiţii de
E s Creşterea temperaturii
vreme caldă puteţi răci şi usca aerul din habi-
(Y Pagina 128), s Modificarea reglării
taclu până la temperatura setată.
timpilor de preselecţie (Y Pagina 135)
F r Reducerea temperaturii În funcţie de dotarea autovehiculului, funcţia
(Y Pagina 128), r Modificarea setării „Răcire cu dezumidificarea aerului“ poate fi
timpilor de preselecţie (Y Pagina 135) executată cu o treaptă sau două trepte.
Dacă funcţia este executată cu două trepte,
pentru răcirea aerului din habitaclu mai întâi
trebuie să porniţi funcţia „Răcire“. Lampa de
control din tasta ¿ sau Á se aprinde în
culoarea verde. Dacă este necesar, puteţi
Controlul automat al climatizării 127

porni şi funcţia „Dezumidificarea aerului“. În Sistemul de control automat al cli-


acest caz, aerul din habitaclu este suplimentar matizării
dezumidificat, iar geamurile şi parbrizul nu se
vor mai aburi. Lampa de control din tasta Funcţia cu o treaptă
¿ sau Á se aprinde în culoarea roşie.
Funcţia „Răcire“ consumă mai puţin decât X Apăsaţi tasta Á.
funcţia „Răcire cu dezumidificarea aerului“. Atunci când se aprinde lampa de control din
Porniţi funcţia „Răcire cu dezumidificarea tastă, răcirea cu dezumidificarea aerului
aerului“ numai dacă geamurile şi parbrizul se este cuplată.
aburesc. sau
Dacă funcţia este executată cu o singură X Apăsaţi unul dintre butoanele Ã.
treaptă, nu puteţi porni decât funcţia „Răcire Atunci când se aprind lămpile de control din
cu dezumidificarea aerului“. Lampa de control taste, climatizarea se reglează automat
din tasta ¿ sau Á se aprinde în culoa- (Y Pagina 127).
rea roşie.

Climatizare
Poate apărea condens pe partea inferioară a Funcţia cu două trepte
autovehiculului în modul de răcire.
X Pornire: Apăsaţi tasta Á.
Lampa de control din tastă se aprinde în
Instalaţie de climatizare culoarea verde, iar pe display se afişează
pentru scurt timp ECO. Funcţia „Răcire“ este
Funcţia cu o treaptă pornită.
sau
X Apăsaţi tasta ¿ sau Á.
X Apăsaţi unul dintre butoanele Ã.
Atunci când lampa de control din tastă se
aprinde în culoarea roşie, răcirea cu dezumi- Atunci când se aprind lămpile de control din
dificarea aerului este pornită. taste, climatizarea se reglează automat
(Y Pagina 127).
X Apăsaţi din nou tasta Á.
Funcţia cu două trepte Lampa de control din tastă se aprinde în
X Pornire: Apăsaţi tasta ¿ sau Á. culoarea roşie, iar pe display se afişează
pentru scurt timp DRY. Funcţia „Răcire cu
Lampa de control din tastă se aprinde în
dezumidificarea aerului“ este pornită.
culoarea verde. Funcţia „Răcire“ este por-
nită. i După o pornire a motorului are loc reseta-
X Apăsaţi din nou tasta ¿ sau Á. rea pe funcţia "Răcire".
Lampa de control din tastă se aprinde în X Oprire: apăsaţi tasta Á .
culoarea roşie. Funcţia „Răcire cu dezumidi- Când se stinge lampa de control din tastă,
ficarea aerului“ este pornită. funcţiile de răcire sunt oprite.
X Oprire: Apăsaţi tasta ¿ sau Á.
Când se stinge lampa de control din tastă,
funcţiile de răcire sunt oprite. Controlul automat al climatizării

La autovehicule cu control automat al clima-


tizării, puteţi activa sau dezactiva modul auto-
mat. Controlul automat al climatizării reglează
automat distribuţia aerului şi curentul de aer în
funcţie de temperatura selectată şi activează
funcţia „Răcire“. În modul automat, curentul
de aer sau distribuţia aerului pot fi reglate şi
manual.

Z
128 Reglarea duzelor de ventilaţie

X Cuplarea: setaţi temperatura Reglarea duzelor de ventilaţie


(Y Pagina 128).
X Apăsaţi unul dintre butoanele Ã. Note generale
Dacă se aprind lămpile de control din taste,
Orificii de ventilaţie fixe ventilează fie toată
modul automat este cuplat.
cabina, fie doar parbrizul sau spaţiul pentru
X Decuplarea reglării automate pentru can- picioare. Puteţi dirija aerul spre postul de con-
titatea de aer sau a distribuţiei aerului: ducere al şoferului şi al însoţitorului şoferului
apăsaţi tasta à de pe regulatorul de can- în mod independent cu ajutorul orificiilor de
titate de aer sau de pe regulatorul de distri- ventilaţie centrale şi laterale reglabile. Păstraţi
buţie a aerului. neobstrucţionate toate orificiile şi grilele de
sau ventilaţie din cabină pentru a permite intrarea
X Setaţi cantitatea de aer (Y Pagina 129) sau aerului în cabină.
distribuţia aerului (Y Pagina 129) . Pentru ventilare practic fără curent de aer,
Lampa de control din butonul à cores- deplasaţi culisele orificiilor de ventilaţie cen-
punzător se stinge. Cantitatea de aer sau trale şi laterale şi butonul de reglaj vertical al
Climatizare

distribuţia aerului se reglează în conformi- orificiului de ventilaţie central din postul de


tate cu poziţia regulatorului. conducere al şoferului complet în sus.
X Decuplarea: apăsaţi ambele butoane Ã.
sau
X Setaţi cantitatea de aer (Y Pagina 129) şi Orificii de ventilaţie centrale
distribuţia aerului (Y Pagina 129) .
Lămpile de control din butoanele à se Postul de conducere al şoferului
sting. Sistemul de control automat al clima-
tizării preia setările curente. Răcirea cu
dezumidificarea aerului rămâne cuplată.

Setarea temperaturii
Încălzire/instalaţie de climatizare
X Rotiţi selectorul de temperatură = în sens
orar pentru a ridica sau în sens antiorar pen-
tru a reduce temperatura. Porniţi din poziţia
centrală sau de la 22 † .
Modificaţi temperatura numai în paşi mici X Rotiţi butonul de reglaj ; în poziţia I pentru
(Y Pagina 124). a deschide orificiul de ventilaţie central şi
spre volan pentru a-l închide.
X Rotiţi butonul de reglaj ; dincolo de poziţia
I.
Sistem automat de climatizare şi Orificiul de ventilaţie central este complet
încălzire/instalaţie de climatizare cu deschis, iar aripioarele de răcire verticale
încălzire auxiliară sunt reglate potrivit direcţiei de rotaţie.
X Apăsaţi butonul s sau r. Porniţi de la X Rotiţi butonul de reglaj : în sus sau în jos
22 † . Modificaţi temperatura numai în paşi până la prima piedică.
mici. Aripioarele de răcire orizontale sunt reglate
Temperatura selectată este afişată pe afişaj. potrivit direcţiei de rotaţie.
Dacă reglaţi o temperatură mai mare de X Rotiţi butonul de reglaj : în sus peste
32 †, pe afişaj apare HI . prima piedică.
Aripioarele de răcire orizontale sunt din ce
Dacă reglaţi o temperatură mai mică de în ce mai întinse. Curentul de aer care vine
16 †, pe afişaj apare LO . de la orificiul de ventilaţie central este apoi
distribuit.
Setarea cantităţii de aer 129

Post de conducere al însoţitorului Simbolurile distribuţiei aerului au următoarele


şoferului semnificaţii:
M Direcţionează aerul şi către parbriz
Q Direcţionează aerul şi către parbriz şi în
întreaga cabină
O Direcţionează aerul şi către spaţiul pen-
tru picioare
P Dirijează aerul numai înspre duzele cen-
trale şi laterale

Încălzire/instalaţie de climatizare
X Aduceţi regulatorul de distribuţie a aerului,

Climatizare
X Rotiţi butonul de reglaj : în poziţia 1 pen- al instalaţiei de încălzire/climatizare A pe
tru a deschide orificiul de ventilaţie central simbolul corespunzător (Y Pagina 124).
şi în poziţia 0 pentru a-l închide.

Sistemul de încălzire/de aer condi-


Orificii de ventilaţie laterale ţionat cu încălzire auxiliară
X Aduceţi regulatorul de distribuţie a aerului,
al instalaţiei de încălzire/climatizare ? pe
simbolul corespunzător (Y Pagina 124).

Automatizarea climatizării
X Aduceţi regulatorul de distribuţie a aerului
B pe simbolul corespunzător
(Y Pagina 124).
sau
X Apăsaţi unul dintre butoanele Ã.
Orificii de ventilaţie laterale (exemplu: partea Atunci când lampa de control de pe tasta
şoferului) Ã a regulatorului de distribuţie a aerului
X Rotiţi butonul de reglaj ; în exterior pentru luminează, distribuţia aerului este reglată în
a deschide şi în poziţia 0pentru a închide mod automat (Y Pagina 127).
orificiul de ventilaţie lateral :.
Dacă butonul de reglaj ; este rotit complet în
exterior dincolo de piedică spre poziţia z, Setarea cantităţii de aer
orificiul de dezaburire = este deschis.
Încălzire/instalaţie de climatizare
X Aduceţi regulatorul de cantitate de aer :
Setarea distribuţiei de aer K la treapta dorită (Y Pagina 124).

Note generale
Cu ajutorul regulatorului de distribuţie a aeru-
lui dirijaţi aerul înspre duzele rigide de ventila-
ţie. Indiferent de poziţia regulatorului de distri-
buţie a aerului, aerul este dirijat şi înspre
duzele reglabile centrale şi laterale.

Z
130 Pornirea/oprirea utilizării de căldură reziduală

Automatizarea climatizării Rsetează curentul de aer pe maxim


Rdirijează distribuţia aerului spre parbriz şi
X Aduceţi regulatorul de cantitate de aer : geam.
K la treapta dorită (Y Pagina 124).
X Pentru cuplare: Apăsaţi tastaz .
sau Lampa indicatoare din buton se aprinde.
X Apăsaţi unul dintre butoanele Ã. X Rotiţi roata de ajustare peste poziţia de blo-
Dacă luminează lampa de control de pe care, înspre exterior, în poziţia z
tasta à a regulatorului de cantitate de (Y Pagina 128).
aer, cantitatea de aer este reglată în mod
automat (Y Pagina 127). X Pentru a dezactiva: apăsaţi butonul z.
Indicatorul de control din tastă se stinge.
Setările anterioare pentru curentul de aer şi
distribuţia aerului sunt din nou active.
Degivrarea parbrizului şi a geamuri-
sau
lor laterale
X Apăsaţi una dintre tastele à de pe dispo-
Climatizare

Indicaţii generale zitivul de comandă al sistemului automat de


climatizare.
Selectaţi următoarea setare numai până când Indicatorul de control din tastă zse
parbrizul este din nou curat. stinge. Indicatoarele de control de pe tas-
X Autovehicule cu încălzire a parbrizului: tele à se aprind. Sistemul automat de
cuplaţi încălzirea parbrizului (Y Pagina 110). climatizare reglează automat toate funcţiile
de bază (Y Pagina 127).

Încălzire/instalaţie de climatizare
Pornirea/oprirea modului de recircu-
Utilizaţi următoarele setări numai până când lare a aerului
parbrizul şi geamurile sunt din nou curate.
X Setaţi controlul temperaturii = pe Dacă cuplaţi modul de recirculare a aerului,
z(Y Pagina 124). geamurile se pot aburi mai repede, în special
X Setaţi regulatorul distribuţiei aerului A pe în cazul unor temperaturi exterioare scăzute.
Mz. Cuplaţi modul de recirculare a aerului doar
X Aduceţi regulatorul cantităţii de aer : în pentru scurt timp.
poziţia 5. Opriţi fluxul de aer proaspăt temporar şi por-
X Închideţi duzele centrale(Y Pagina 128).
niţi modul de recirculare a aerului dacă există
mirosuri neplăcute sau praf.
X Rotiţi roata de ajustare peste poziţia de blo-
care, înspre exterior, în poziţia z X Închideţi geamurile, trapa, pavilionul pop-up
(Y Pagina 128). sau trapa glisantă.
X Apăsaţi tasta ø.
Dacă lampa indicatoare din buton se
aprinde, modul de recirculare a aerului este
Sistem automat de climatizare şi activat.
încălzire/instalaţie de climatizare cu
încălzire auxiliară
Utilizaţi următoarele setări numai până când Pornirea/oprirea utilizării de căldură
parbrizul şi geamurile sunt din nou curate. reziduală
Funcţia degivrare efectuează în mod automat
următoarele: La autovehiculele cu utilizare a căldurii rezi-
Rcomută temperatura pe HI duale mai puteţi încălzi autovehiculul oprit cu
căldura reziduală de la motor încă aprox.
Rdezactivează modul de recirculare a aerului 90 de minute .
Atunci când cuplaţi utilizarea căldurii rema-
nente, se decuplează automat instalaţia de cli-
Instalaţie de climatizare staţionară 131

matizare în staţionare (Y Pagina 131) şi Timpul de funcţionare al instalaţiei de climati-


încălzirea suplimentară (Y Pagina 134) . zare depinde de:
X Apăsaţi tasta Ì sau Á. Rcondiţiile exterioare – temperatura exte-
Dacă lampa indicatoare din buton se rioară şi radiaţia solară
aprinde, utilizarea căldurii reziduale a moto- Rtemperatura setată din habitaclu
rului este activată. Rstarea de încărcare şi de îmbătrânire a acu-
X Setaţi temperatura, curentul de aer, distri- mulatoarelor
buţia aerului şi orificiile de ventilaţie după Rfuncţionarea altor consumatori electrici
cum doriţi.
Automatizarea climatizării trece automat în Rciclul de rulare.
regimul automat (Y Pagina 127). Timpul de funcţionare al instalaţiei de climati-
zare staţionare poate dura 8 ore. Odată cu
Utilizarea căldurii reziduale a motorului se
îmbătrânirea progresivă a bateriilor, timpul de
opreşte automat:
funcţionare a instalaţiei de climatizare staţio-
Rcând porniţi motorul. nare scade.

Climatizare
Rdupă maxim 90 de minute , în funcţie de Instalaţia de climatizare staţionare nu este ali-
temperatura setată şi de temperatura lichi- mentată cu tensiune de la acumulatoare supli-
dului de răcire. mentare externe, ci exclusiv de la acumulato-
rul autovehiculului. Pentru a păstra capacita-
tea de pornire a autovehiculului şi durata de
Pornirea/oprirea ventilaţiei staţio- viaţă a acumulatorului, performanţa instalaţiei
nare de climatizare staţionară va fi redusă gradat
sau acesta va fi dezactivată.
X
După o dezactivare automată, instalaţia de cli-
Cuplare: Aduceţi broasca de contact în
matizare staţionară poate fi activată numai
poziţia radio. după un timp de rulare suficient pentru
X Aduceţi regulatorul de cantitate de aer : la încărcarea acumulatorului. În cazul distanţelor
treapta dorită (Y Pagina 124). scurte, fazele de încărcare sunt prea scurte
Ventilatorul aeriseşte cabina şoferului. pentru a încărca suficient acumulatoarele pen-
X Decuplare: Reglaţi regulatorul de cantitate tru utilizarea instalaţiei de climatizare staţio-
de aer : înspre stânga, în treapta 0 . nară. În acest caz, instalaţia de climatizare sta-
ţionară poate fi utilizată doar limitat.
i Reţineţi că bateria se poate descărca, Respectaţi indicaţii cu privire la revizia şi îngri-
dacă ventilaţia în staţionare funcţionează jirea acumulatoarelor (Y Pagina 393).
continuu.
i Răciţi cabina şoferului, aducând-o la o
temperatură plăcută cât timp vă aflaţi încă
Instalaţie de climatizare staţionară în regim de deplasare. Dacă temperaturile
exterioare sunt foarte ridicate, înainte şi în
Indicaţii generale timpul funcţionării instalaţiei de climatizare
staţionare trebuie să reduceţi utilizarea altor
Instalaţia de climatizare staţionare răceşte consumatori electrici din cabină.
temperatura aerului din habitaclu independent Dacă trageţi perdelele geamurilor şi rabataţi
de motor, corespunzător temperaturii setate. spătarele scaunelor spre faţă, radiaţia solară
Operaţi instalaţia de climatizare staţionară prin este mai puţin puternică şi instalaţia de clima-
intermediul unităţii de comandă a sistemului tizare staţionară are un efect mai bun.
automat de climatizare (Y Pagina 124) sau Comanda instalaţiei de climatizare în staţio-
prin câmpul de comutatoare al patului/cuşetei nare adaugă, după caz, aer proaspăt la aerul
(Y Pagina 132). răcit din habitaclu. Astfel puteţi renunţa la des-
Instalaţia de climatizare staţionară poate fi chiderea geamurilor pe timpul nopţii sau în
activată sau dezactivată manual (mod răcire timpul unei staţionări prelungite.
imediată) sau pot fi definite până la 2 ore de După activare, ventilatorul instalaţiei de clima-
activare. tizare în staţionare funcţionează în regim auto-
mat, pe care puteţi să-l dezactivaţi, în funcţie
Z
132 Instalaţie de climatizare staţionară

de necesitate. În regim automat, instalaţia de X Pornirea sau oprirea: apăsaţi tasta q


climatizare staţionară reglează automat canti- de la unitatea de comandă a sistemului
tatea de aer. Dacă în regim automat tempera- automat de climatizare (Y Pagina 124).
tura aerului din exterior este suficientă pentru sau
răcirea aerului din habitaclu, instalaţia de cli- X Apăsaţi tasta Æ din câmpul de comuta-
matizare staţionară trece în regim de funcţio-
toare al patului/cuşetei.
nare cu aer proaspăt. Astfel se prelungeşte
Dacă indicatoarele de control din tastele
durata de funcţionare, deoarece acumulatoa-
q şi Æ se aprind, instalaţia de climati-
rele sunt protejate.
zare staţionară este activată. Curentul de
Atunci când activaţi instalaţia de climatizare aer este controlat automat.
staţionară manual sau prin intermediul orei de X Dacă este necesar, reglaţi manual cantitatea
activare, se dezactivează automat încălzirea
de aer, de la unitatea de comandă a siste-
suplimentară (Y Pagina 134) şi utilizarea
mului automat de climatizare.
căldurii reziduale (Y Pagina 130) .
Numai primele trei trepte ale suflantei pot fi
selectate.
Climatizare

Setarea distribuţiei aerului Dacă porniţi motorul, instalaţia de climatizare


staţionară se dezactivează automat.
Pentru o distribuţie uniformă a aerului în
cabină, are loc dezactivarea automată a
suflantei automatizării climatizării şi activarea Setarea orei de activare
automată a modului de recirculare a aerului.
Aerul din habitaclu este împrospătat periodic Selectaţi o opţiune afişată pe display-ul unităţii
cu aer curat. de comandă apăsând tasta s sau r.
În modul automat, aerul răcit din habitaclu Opţiunea selectată clipeşte. Confirmaţi selec-
iese prin duzele centrale şi laterale. Reglaţi ţia prin apăsarea tastei Ï. Când selectaţi
duzele centrale şi laterale în funcţie de nece- setările, asiguraţi-vă că orele de funcţionare
sităţi. setate nu se suprapun.
Dacă utilizaţi şi patul superior: X Comutaţi butucul de contact în poziţia de
mers.
X Închideţi duzele laterale.
X Apăsaţi tasta ù de la unitatea de
X Deschideţi complet duzele centrale şi comandă a sistemului automat de climati-
reglaţi-le astfel încât fluxul de aer să fie zare.
direcţionat spre interior şi în cel mai înalt Display-ul unităţii de comandă indică cele
punct de sus. două memorii de stocare 1 şi 2. Numărul
memoriei de stocare selectate clipeşte.
X Cu tasta s sau r selectaţi memoria
Modul de răcire imediată de stocare.
X Apăsaţi tasta ù .
Display-ul afişează sistemele de control cli-
matizare selectate pentru instalaţia de cli-
matizare staţionară Æ, încălzirea supli-
mentară y şi preîncălzirea motorului
ü.
X Cu tasta s sau r selectaţi instalaţia
de climatizare staţionară Æ .
i Dacă nu este selectat niciun simbol şi nu
clipeşte niciun simbol, poziţia cores-
punzătoare a memoriei este ştearsă.
X Apăsaţi tasta ù .
Tasta suplimentară din câmpul de comutare din i Autovehicule cu încălzire suplimentară:
pat/cuşetă (exemplu autovehicul cu încălzire evitaţi la setarea datei şi orei intercalările cu
suplimentară)
Încălzire suplimentară 133

orele de funcţionare ale încălzirii suplimen- autovehiculului. Deschideţi un geam de pe


tare sau preîncălzirii motorului. partea autovehiculului ferită de vânt, pentru
X Cu tasta s sau r setaţi ziua din a asigura o alimentare suficientă cu aer
săptămână. proaspăt.
X Apăsaţi tasta ù .
X Cu tasta s sau r setaţi ora. G AVERTIZARE
X Apăsaţi tasta ù .
Dacă a fost cuplată încălzirea suplimentară,
X Cu tasta s sau r reglaţi minutele.
există riscul de a vă arde la ţeava de eşapa-
X Apăsaţi tasta ù . ment încinsă. Există pericol de rănire!
X Setaţi temperatura cu ajutorul tastei s
Înainte de efectuarea de lucrări la încălzirea
sau r.
suplimentară, lăsaţi ţeava de eşapament să
X Apăsaţi tasta ù .
Display-ul afişează temperatura, simbolul se răcească.
temporizatorului ù şi poziţia memoriei

Climatizare
selectate. ! Dacă încălzirea auxiliară nu a fost utilizată
pe o perioadă îndelungată, expunerea la
X Pentru o distribuţie optimă a aerului în
căldură şi condens poate duce la formarea
cabină, deschideţi duzele centrale şi late- de depuneri în sistemul de carburant pentru
rale. încălzirea auxiliară. Aceste depuneri pot
X Aduceţi cheia de contact în poziţia 0 şi face încălzirea auxiliară să se defecteze.
scoateţi cheia. Solicitaţi verificarea şi repararea încălzirii
Instalaţia de climatizare staţionară se acti- auxiliare la un atelier de specialitate autori-
vează automat la ora de pornire setată. zat înainte de a o reutiliza.
Dacă se aprind indicatoarele de control din
tastele q de la unitatea de comandă şi ! Sistemul de încălzire auxiliară trebuie să
Æ din tasta suplimentară de la pat/ fie pornit o dată pe lună timp de aproximativ
cuşetă, este activată instalaţia de climati- 15 minute. În caz contrar, încălzirea auxi-
zare staţionară. liară poate suferi deteriorări.
Instalaţia de climatizare staţionară se dezacti- ! Acţionaţi încălzirea suplimentară folosind
vează automat după aproximativ 2 ore sau numai carburant diesel convenţional. Func-
odată cu pornirea motorului. ţionarea cu carburant 100 % din ester metilic
al acizilor graşi (FAME) sau cu carburant die-
sel cu un amestec de peste 10 % carburant
Încălzire suplimentară din ester metilic al acizilor graşi (FAME)
poate duce perturbări în funcţionare, nefiind
Indicaţii de siguranţă importante deci permisă.
Un rezervor de combustibil suplimentar pen-
G PERICOL tru carburantul diesel convenţional este
Atunci când ţeava de eşapament este blo- necesar pentru încălzirea suplimentară dacă
utilizaţi vehiculul:
cată sau când nu este posibilă o ventilaţie
Rumpleţi cu carburant din ester metilic al
suficientă, în autovehicul pot pătrunde gaze
acizilor graşi (FAME)
arse toxice, în special monoxid de carbon.
Rumpleţi cu un amestec de carburant die-
Acest caz se întâlneşte, de ex., în spaţii sel uzual şi peste 10 % carburant din ester
închise, sau dacă autovehiculul rămâne blo- metilic al acizilor graşi (FAME).
cat în zăpadă. Există pericol de moarte!
Încălzirea suplimentară funcţionează indepen-
În spaţiile închise, fără aspirare, cum ar fi, dent de motor şi suplimentează încălzirea
de ex. garajul, decuplaţi încălzirea suplimen- autovehiculului. Pentru a sprijini încălzirea
tară. Dacă autovehiculul a rămas blocat în (funcţia de încălzire suplimentară) puteţi cupla
zăpadă şi trebuie să menţineţi în funcţionare încălzirea suplimentară şi atunci când motorul
încălzirea suplimentară, eliberaţi de zăpadă funcţionează şi temperaturile exterioare sunt
scăzute.
ţeava de eşapament şi zona dimprejurul
Z
134 Încălzire suplimentară

Operaţi încălzirea suplimentară prin interme- Mod de încălzire imediată


diul unităţii de comandă a instalaţiei de
încălzire, instalaţiei de climatizare sau siste-
mului de control automat al climatizării
(Y Pagina 124) ori prin câmpul de comuta-
toare al patului/cuşetei.
Încălzirea suplimentară încălzeşte cabina.
Dacă autovehiculul dumneavoastră este dotat
cu un sistem de preîncălzire motor, încălzirea
suplimentară poate, de asemenea, să
încălzească lichidul de răcire. Prin urmare, sis-
temul de preîncălzire al motorului reduce, de
asemenea, sarcina asupra motorului şi econo-
miseşte carburant. Încălzirea suplimentară
poate fi activată sau dezactivată manual sau Tasta suplimentară din câmpul de comutatoare al
Climatizare

pot fi definite până la 2 ore de activare. patului/cuşetei (exemplu autovehicul fără instala-
Atunci când cuplaţi încălzirea suplimentară ţie de climatizare în staţionare)
manual sau prin intermediul timpilor de X Pornirea sau oprirea: Apăsaţi pe tasta
cuplare, se decuplează automat instalaţia de y de la unitatea de comandă a instalaţiei
climatizare în staţionare (Y Pagina 131) şi utili- de încălzire, instalaţiei de climatizare sau
zarea căldurii reziduale(Y Pagina 130) . sistemului de control automat al climatizării.
sau
X În câmpul de comutatoare al patului/cuşe-
Dezactivare obligatorie tei, apăsaţi tasta ÷
! Utilizaţi comutatorul de separare a acumu- Dacă lămpile indicatoare din tastele y şi
latorului numai în regimul de încălzire supli- ÷ se aprind, încălzirea suplimentară este
mentară. Dacă încălzitorul este dezactivat activată.
fără o perioadă de oprire treptată, acesta X Setaţi temperatura, curentul de aer, distri-
poate suferi deteriorări. buţia aerului şi orificiile de ventilaţie după
cum doriţi.
La autovehiculele care transportă mărfuri peri- Automatizarea climatizării trece automat în
culoase: trebuie să dezactivaţi încălzitorul regimul automat (Y Pagina 127).
înainte de a intra într-o zonă periculoasă (de
ex. într-o rafinărie). i Ventilatorul poate porni temporizat, în
funcţie de temperatura lichidului de răcire.
Din motive de siguranţă, pentru aceste autove-
hicule Încălzirea suplimentară se decuplează automat
după aproximativ 11 ore. Încălzirea suplimen-
Rnu se poate seta nicio oră de pornire tară funcţionează timp de încă circa 2 minute
Rpreîncălzirea motorului nu se poate porni după oprire.
decât în modul de încălzire imediată. La autovehiculele destinate transportului de
Încălzitorul se opreşte automat dacă opriţi mărfuri periculoase şi care sunt dotate cu sis-
motorul sau porniţi o priză de putere. Ventila- tem de preîncălzire a motorului, puteţi porni
torul de combustie continuă să funcţioneze preîncălzirea motorului cu modul de încălzire
scurt după ce a fost oprit şi apoi se opreşte imediată.
automat.
X Pornirea preîncălzirii motorului: Porniţi
modul de încălzire imediată.
X Apăsaţi tasta ù de pe panoul de
comandă al instalaţiei de încălzire, instala-
ţiei de climatizare sau sistemului de control
automat al climatizării.
Preîncălzirea motorului se dezactivează
automat o dată cu încălzirea suplimentară.
Încălzire suplimentară 135

Setarea orei de pornire i Dacă nu este selectat niciun simbol, pozi-


ţia corespunzătoare a memoriei este
G PERICOL ştearsă.
Dacă aţi preselectat un timp de cuplare, X Apăsaţi tasta ù .
încălzirea suplimentară se cuplează auto- i Pentru autovehicule cu instalaţie de clima-
mat. tizare în staţionare: când setaţi ora şi data,
RDacă nu este asigurată o ventilare sufi- asiguraţi-vă că timpul de funcţionare nu se
suprapune cu timpul de funcţionare al insta-
cientă, se pot acumula gaze arse toxice, în laţiei de climatizare în staţionare.
special monoxid de carbon. Acest situaţie
X Cu tasta s sau r setaţi ziua din
se întâlneşte, de ex., în spaţii închise.
săptămână.
Există pericol de moarte!
X Apăsaţi tasta ù .
RDacă în apropiere există substanţe uşor
X Cu tasta s sau r setaţi ora.
inflamabile sau materiale inflamabile, X Apăsaţi tasta ù .

Climatizare
există pericol de incendiu şi explozie!
X Cu tasta s sau r reglaţi minutele.
Dacă opriţi autovehiculul în aceste condiţii X Apăsaţi tasta ù .
sau în condiţii similare, dezactivaţi întot- X Setaţi temperatura cu ajutorul butonului
deauna timpii de cuplare preselectaţi. s sau r.
X Apăsaţi tasta ù .
Orele de pornire pot fi setate pentru încălzirea
Display-ul arată temperatura, simbolul tem-
suplimentară (încălzire cabină) şi pentru pre-
porizatorului ù şi poziţia memoriei selec-
încălzire motor (încălzire lichid de răcire). Dacă
tate.
autovehiculul dumneavoastră este echipat
pentru transportarea de mărfuri periculoase, X Aduceţi cheia de contact în poziţia 0 şi
nu poate fi setată nicio oră de pornire. scoateţi cheia.
Selectaţi o opţiune afişată pe display-ul unităţii Încălzire suplimentară şi/sau preîncălzirea
de comandă apăsând tasta s sau r. motorului pornesc automat la orele de por-
Opţiunea selectată clipeşte. Confirmaţi selec- nire setate. Dacă se aprind lămpile de con-
ţia prin apăsarea tastei ù. Când selectaţi trol din tastele y de la unitatea de
setările, asiguraţi-vă că orele de funcţionare comandă şi ÷ din tasta suplimentară de
setate nu se suprapun. la pat/cuşetă, se activează încălzirea supli-
mentară şi/sau preîncălzirea motorului.
X Comutaţi butucul de contact în poziţia de
mers. i La autovehiculele cu utilizare a căldurii
reziduale, la timpul de cuplare, pentru
X Apăsaţi tasta ù de la unitatea de
încălzire se utilizează mai întâi căldura rezi-
comandă a instalaţiei de încălzire, de clima- duală a motorului. Încălzirea suplimentară
tizare şi de la sistemul de control automat al se cuplează apoi temporizat, după decupla-
climatizării. rea automată a utilizării căldurii reziduale.
Display-ul unităţii de comandă indică cele
două memorii de stocare 1 şi 2. Numărul X Dacă activaţi momentul pornirii: deschideţi
memoriei de stocare selectate clipeşte. duzele centrale şi laterale (Y Pagina 128).
X Cu tasta s sau r selectaţi memoria X Încălzire sau instalaţie de climatizare: pozi-
de stocare. ţionaţi distribuitorul de aer pe O.
X Apăsaţi tasta ù . X Încălzire sau instalaţie de climatizare: pozi-
Display-ul afişează sistemele de control cli- ţionaţi regulatorul cantităţii de aer la treapta
matizare selectate pentru instalaţia de cli- 1.
matizare în staţionare Æ, încălzire supli- Sistemul de control automat al climatizării
mentară y şi preîncălzire motor ü. cuplează, la ora de cuplare reglată, în regi-
X Cu tasta s sau r selectaţi încălzirea mul automat(Y Pagina 127).
suplimentară y sau preîncălzirea moto- Dacă temperatura agentului de răcire este
rului ü . suficient de ridicată, în timpul funcţionării
preîncălzirii motorului este încălzită şi
cabina.
Z
136 Încălzire suplimentară

Ora de pornire a preîncălzirii motorului se


poate programa de asemenea în timp ce
încălzirea suplimentară este în funcţiune.
Încălzirea suplimentară funcţionează în con-
tinuare după pornirea încălzirii motorului.
Încălzirea motorului şi încălzirea suplimentară
se decuplează automat după aproximativ
2 ore. Încălzirea suplimentară funcţionează
timp de încă circa 2 minute după oprire.
Climatizare
Kombiinstrument 137

Informaţii utile ca autovehiculul să fie întotdeauna sigur la


funcţionare. În caz contrar, puteţi provoca un
accident printr-un autovehicul nesigur la func-
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate ţionare. Dacă autovehiculul dvs. nu este sigur
modelele, precum şi echipamentul standard şi la funcţionare, opriţi-l imediat, acordând aten-
opţional al autovehiculului dumneavoastră ţie condiţiilor rutiere şi celor din trafic.
care erau disponibile la momentul trimiterii la
tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu-
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise. Turometru
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste-
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă. ! Dacă depăşiţi turaţia maximă admisă a
motorului, avertizorul sonor emite un sem-
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali- nal.
tate autorizate (Y Pagina 38).
Nu conduceţi şi nu schimbaţi treptele de
viteză după ureche, ci în funcţie de turaţia
motorului indicată de turometru.
Kombiinstrument Evitaţi să conduceţi cu acul în gama roşie de
Indicaţii de siguranţă importante supraturare. Puteţi provoca deteriorarea

Calculator de bord şi afişaje


motorului.
G AVERTIZARE
Dacă folosiţi sisteme informatice şi aparate
de comunicaţie integrate în autovehicul în
timpul deplasării acestuia, acestea vă pot
distrage atenţia de la evenimentele din tra-
fic. În afară de aceasta, puteţi pierde contro-
lul asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
Folosiţi aceste aparate numai atunci când
situaţia din trafic o permite. Dacă nu sunteţi
sigur de acest lucru, opriţi autovehiculul în
Panou de instrumente (exemplu)
condiţii de siguranţă şi efectuaţi operaţiile : Interval de turaţii economice (verde)
necesare cu autovehiculul staţionat. ; Gamă de funcţionare pentru frâna de
motor (galben)
G AVERTIZARE = Gamă supraturare, pericol de deteriorare a
Dacă se defectează panoul de instrumente motorului (roşu)
sau există o altă defecţiune nu este posibil Dacă se aprinde indicatorul de control W
să recunoaşteţi limitările funcţionării siste- din panoul de instrumente, turaţia este mare,
melor relevante din punct de vedere al sigu- de ex. la revenirea într-o treaptă de viteză mai
ranţei. Siguranţa la funcţionare a vehiculului redusă. Acordaţi atenţie şi indicaţiilor supli-
dumneavoastră poate fi afectată. Există peri- mentare din fereastra de evenimente a calcu-
latorului de bord.
col de accident!
X Deceleraţi folosind frâna de serviciu.
Opriţi vehiculul fără a pune traficul în pericol
şi luaţi legătura cu un atelier de service de sau
X Cuplaţi în sus cu o treaptă.
specialitate autorizat.
Lampa indicatoare W din panoul de
La operarea panoului de bord, respectaţi pre- instrumente se stinge.
vederile legale ale ţării în care vă aflaţi la
momentul respectiv.
Calculatorul de bord indică pe display mesa-
jele şi avertizările anumitor sisteme. Aveţi grijă
Z
138 Kombiinstrument

Indicaţii generale de rulare pe baza turometru- Agentul reductor AdBlue® este necesar pentru
lui: reducerea emisiilor motorului.
RUrmăriţi turometrul în timp ce conduceţi şi Permisul de utilizare este anulat dacă autove-
rămâneţi în gama de turaţie economică :. hiculul este utilizat fără AdBlue®. În conse-
În unele situaţii, ar putea fi logic să utilizaţi cinţă, legea nu vă mai permite să utilizaţi auto-
motorul în afara intervalului de turaţie eco- vehiculul pe drumurile publice.
nomică :, de ex. în rampe sau la depăşiri. În fereastra de meniu Raza de acţiune a
RDacă conduceţi autovehiculul în cadrul inter- meniului Date de parcurs ß puteţi afişa raza
valului de turaţie motor economică :, veţi de acţiune a vehiculului dumneavoastră pe
obţine un consum de carburant scăzut şi baza conţinutului curent al rezervorului
uzură redusă. (Y Pagina 147).
RFolosiţi frâna de motor în gama de turaţii Dacă nivelul AdBlue® a scăzut până la cca.
galbenă ;. Puterea cea mai mare a frânei 10 % calculatorul de bord afişează o fereastră
de motor se obţine imediat înainte de gama eveniment corespunzătoare cu simbolul Ø.
roşie de pericol=. Umpleţi la timp rezervorul AdBlue®
RCând conduceţi în pantă, asiguraţi-vă că (Y Pagina 342).
turaţia motorului nu intră în gama roşie de Autovehicule BlueTec®4 şi autovehicule
Calculator de bord şi afişaje

supraturare =. BlueTec®5: dacă nu respectaţi fereastra eve-


RTuraţia de ralanti este setată automat în niment galbenă şi conduceţi până când se
funcţie de temperatura lichidului de răcire. goleşte rezervorul de AdBlue®, există pericolul
RCând autovehiculul staţionează, motorul reducerii capacităţii motorului.
este în funcţiune, iar transmisia este în pozi- Autovehicule BlueTec®6: dacă nu respectaţi
ţie neutră, motorul măreşte doar încet acce- fereastra eveniment galbenă şi nivelul AdBlue®
leraţia. scade din nou la cca. 2,5 %, există pericolul
i Urmaţi informaţiile privind un stil de con- reducerii capacităţii motorului.
ducere economic din fereastra Fleet‐ Dacă rezervorul AdBlue® este gol, se memo-
Board EcoSupport din meniul Regim de rează evenimentul prin lampa de control ;
rulare à(Y Pagina 148). Calculatorul de la pornirea motorului ca eroare relevantă pen-
bord vă poate ajuta să vă optimizaţi stilul de tru emisii (Y Pagina 139). În plus, există riscul
conducere şi să vă dezvoltaţi un stil econo- unei limitări a vitezei la cca 20 km/h.
mic.

Afişaj de combustibil
Afişaj AdBlue®

Panou de instrumente (exemplu)


Kombiinstrument (exemplu) Dacă nivelul combustibilului 9 a scăzut
Afişajul AdBlue® este disponibil doar la auto- până la aproximativ 14 %, indicatorul atinge
vehicule cu tratare ulterioară a gazelor arse zona de rezervă roşie. Calculatorul de bord afi-
BlueTec®. şează o fereastră eveniment roşie cu simbolul
6.
Kombiinstrument 139

În fereastra de meniu Raza de acţiune a Date de parcurs ß (Y Pagina 146). Varianta


meniului Date de parcurs ß puteţi afişa raza de afişare a orei şi unitatea de măsură pentru
de acţiune a vehiculului dumneavoastră pe temperatură pot fi modificate în fereastra
baza conţinutului curent al rezervorului Meniu din meniul Setări ä (Y Pagina 159).
(Y Pagina 147).

Contor de parcurs
Ora şi temperatura exterioară

Calculator de bord şi afişaje


Panou de instrumente (exemplu: afişaj în turome-
Panou de instrumente (exemplu: afişaj în vitezo- tru)
metru) X Comutaţi contactul general în poziţia de
Ar trebui să acordaţi o atenţie deosebită stării mers.
carosabilului de îndată ce temperatura se Afişajul din vitezometru afişează distanţa
apropie de punctul de îngheţ. parcursă în total : şi distanţa parcursă zil-
Luaţi în seamă, că afişajul temperaturii exte- nic ;.
rioară indică temperatura măsurată a aerului şi Distanţa parcursă în total şi distanţa parcursă
nu temperatura străzii. zilnic sunt afişate şi în fereastra de meniu
Modificarea temperaturii exterioare se semna- Truck Info din meniul Date de parcurs
lizează cu întârziere. ß(Y Pagina 146). Unitatea de măsură poate
X Comutaţi contactul general în poziţia de fi modificată în fereastra Meniu din meniul
mers. Setări ä(Y Pagina 159). Distanţa parcursă
Afişajul din vitezometru afişează ora : şi zilnic ; poate fi resetată în fereastra Truck-
temperatura exterioară ;. Info din meniul Date de parcurs
ß(Y Pagina 146).
Ora şi temperatura exterioară sunt afişate şi în
fereastra de meniu Truck Info din meniul

Lampă martor pentru diagnoza motorului


Autovehicule fără tratare ulterioară a gazelor arse BlueTec®
Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Lampa indicatoare ; Dacă nu există nicio defecţiune, lampa indicatoare se aprinde scurt
se aprinde şi se stinge în timpul verificării afişajului panoului de instrumente şi apoi se
numai după pornirea stinge după ce motorul porneşte.
motorului.

Z
140 Kombiinstrument

Autovehicule BlueTec®4 şi autovehicule -BlueTec®5


Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Lampa indicatoare ; Dacă nu există nicio defecţiune, lampa indicatoare se aprinde scurt
se aprinde şi se stinge în timpul verificării afişajului panoului de instrumente şi apoi se
numai după pornirea stinge după ce motorul porneşte.
motorului.
Lampa indicatoare ; AdBlue® s-a epuizat sau a fost detectată o defecţiune legată de emi-
clipeşte. sii.
Calculatorul de bord afi- Puterea motorului poate fi redusă.
şează o fereastră de X Respectaţi indicaţia din fereastra eveniment.
eveniment.
X Conduceţi cu atenţie până la benzinăria următoare şi alimentaţi
cu AdBlue® (Y Pagina 342).
sau
X Conduceţi cu atenţie până la cel mai apropiat atelier de speciali-
Calculator de bord şi afişaje

tate autorizat şi solicitaţi imediat remedierea defecţiunii.


Lampa indicatoare ; Tratarea ulterioară a gazelor de eşapament BlueTec® este defectă
se aprinde. sau are o defecţiune legată de emisii. Defecţiunea poate deteriora
tratarea ulterioară a gazelor de eşapament BlueTec®.
X Dacă calculatorul de bord afişează o fereastră de eveniment, res-
pectaţi informaţiile.
X Solicitaţi verificarea imediată a tratării ulterioare a gazelor de eşa-
pament BlueTec® la un atelier de specialitate autorizat.

i După ce rezervorul AdBlue® a fost umplut sau după ce defectul a fost remediat, puterea
maximă a motorului este restabilită. Dacă verificarea sistemului nu detectează nicio altă defec-
ţiune, lampa indicatoare ; se stinge. Este posibil ca verificarea sistemului să se finalizeze
de-abia după câteva curse

Autovehicule BlueTec®6
Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Lampa indicatoare ; După comutarea cheii de contact în poziţia de mers, lampa indica-
clipeşte. toare semnalizează starea sistemului printr-un ritm de aprindere.
Dacă nu există defecţiuni, lampa indicatoare se va stinge după por-
nirea motorului (Y Pagina 142).

Lampa indica- Tratarea ulterioară a gazelor de eşapament BlueTec® este defectă


toare ;se aprinde şi sau are o defecţiune legată de emisii. Defecţiunea poate deteriora
rămâne aprinsă după tratarea ulterioară a gazelor de eşapament BlueTec®.
pornirea motorului. X Dacă calculatorul de bord afişează o fereastră de eveniment, res-
pectaţi informaţiile.
X Solicitaţi verificarea imediată a tratării ulterioare a gazelor de eşa-
pament BlueTec® la un atelier de specialitate autorizat.
Kombiinstrument 141

Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Lampa indicatoare ; A fost detectată o defecţiune legată de emisii.
se aprinde. X Respectaţi indicaţia din fereastra eveniment.
Calculatorul de bord afi- X Solicitaţi verificarea imediată a tratării ulterioare a gazelor de eşa-
şează o fereastră de pament BlueTec® la un atelier de specialitate autorizat.
eveniment şi lampa indi-
catoare · pe afişaj. Dacă nu respectaţi indicaţia din fereastra eveniment, există perico-
lul unei limitări a puterii motorului conform mesajului afişat:
Rdupă cca. 10 ore, de ex. în cazul unui agent reductor de calitate
inferioară, diluat sau al unei dozări incorecte
Rdupă cca. 36 de ore, de ex. în cazul defecţiunilor sistemului de
recirculare a gazelor arse sau ale sistemului de siguranţă.
În anumite cazuri reducerea puterii motorului poate avea loc şi mai
repede.
Lampa de control ; Nu aţi remediat defecţiunea legată de emisii care a fost detectată.
se aprinde. X Respectaţi indicaţia din fereastra eveniment.

Calculator de bord şi afişaje


Puterea motorului este X Conduceţi cu atenţie până la cel mai apropiat atelier de speciali-
redusă. Concomitent, tate autorizat şi solicitaţi imediat remedierea defecţiunii.
calculatorul de bord afi-
şează o fereastră de Dacă nu respectaţi instrucţiunile din fereastra eveniment, s-ar putea
eveniment şi lampa indi- impune o limitare de viteză, în funcţie de mesajul afişat:
catoare · pe afişaj. Rdupă cca. 20 ore de la prima apariţie a defecţiunii, de ex. în cazul
unui agent reductor de calitate inferioară, diluat sau al unei dozări
incorecte
Rdupă cca. 100 de ore de la prima apariţie a defecţiunii, de ex. în
cazul defecţiunilor sistemului de recirculare a gazelor arse sau ale
sistemului de siguranţă.
În anumite cazuri limitarea vitezei poate avea loc şi mai repede.
Lampa de control ; AdBlue® s-a epuizat sau o defecţiune detectată legată de emisii nu
se aprinde. a fost remediată.
Viteza este limitată la X Respectaţi instrucţiunile din mesajul eveniment.
cca. 20 km/h. În ace- X Conduceţi cu atenţie până la benzinăria următoare şi alimentaţi
laşi timp calculatorul de
cu AdBlue® (Y Pagina 342).
bord indică lampa de
control · în câmpul sau
de stare. X Conduceţi cu atenţie până la cel mai apropiat atelier de speciali-
tate autorizat şi solicitaţi imediat remedierea defecţiunii.
Permisul de utilizare este anulat dacă continuaţi să utilizaţi autove-
hiculul.

i După ce rezervorul AdBlue® a fost umplut sau după ce defectul a fost remediat, puterea
maximă a motorului este restabilită. Dacă verificarea sistemului nu detectează nicio altă defec-
ţiune, lampa indicatoare ; se stinge după semnalizarea stării sistemului. Este posibil, ca
verificarea sistemului să se finalizeze de-abia după câteva curse. Dacă în rezervorul de
AdBlue® se află substanţă de reducţie inferioară sau diluată, trebuie să goliţi rezervorul şi apoi
să îl reumpleţi cu AdBlue/DEF conform DIN 70070/ISO. Apoi puteţi porni o verificare a siste-
mului. Efectuaţi în acest scop o regenerare manuală (Y Pagina 335).

Z
142 Calculator de bord

Semnalizarea de stare a sistemului de Calculator de bord


tratare a gazelor de eşapament Blue-
Tec® Utilizarea calculatorului de bord
Starea sistemului de tratare a gazelor de eşa- G AVERTIZARE
pament BlueTec®6 este semnalizată auto- Dacă folosiţi sisteme informatice şi aparate
rităţilor, în vederea efectuării unui control de comunicaţie integrate în autovehicul în
scurt la faţa locului, numai la vehiculele Blue- timpul deplasării acestuia, acestea vă pot
Tec®.
distrage atenţia de la evenimentele din tra-
Semnalizarea se face prin lampa indica-
fic. În afară de aceasta, puteţi pierde contro-
toare ; în 3 faze succesive. Semnalizarea
începe după comutarea cheii de contact în lul asupra autovehiculului. Există pericol de
poziţia de mers şi se încheie la pornirea moto- accident!
rului. Folosiţi aceste aparate numai atunci când
Prima fază este verificarea indicaţiilor panoului situaţia din trafic o permite. Dacă nu sunteţi
de instrumente. Lampa indicatoare se aprinde sigur de acest lucru, opriţi autovehiculul în
pentru aproximativ 5 secunde şi apoi se stinge condiţii de siguranţă şi efectuaţi operaţiile
pentru aproximativ 10 secunde. A doua fază
Calculator de bord şi afişaje

indică starea de verificare a sistemului. Lampa necesare cu autovehiculul staţionat.


indicatoare se aprinde din nou timp de aproxi-
mativ 5 secunde sau se aprinde intermitent La operarea calculatorului bord, respectaţi
timp de aproximativ 5 secunde. În continuare prevederile legale ale ţării în care vă aflaţi la
se stinge pentru aproximativ 5 secunde. momentul respectiv.
În a treia fază, lampa indicatoare indică dacă s- Calculatorul de bord indică pe display mesa-
a detectat o defecţiune legată de emisii. jele şi avertizările anumitor sisteme. Aveţi grijă
ca vehiculul să fie întotdeauna sigur la funcţio-
Dacă nu sunt detectate defecţiuni legate de nare. În caz contrar, puteţi provoca un acci-
emisii, lampa indicatoare se aprinde pentru un dent printr-un vehicul nesigur la funcţionare.
scurt timp şi apoi se stinge pentru aproximativ Dacă vehiculul dvs. nu este sigur la funcţio-
5 secunde. Această secvenţă care se aprinde nare, opriţi-l imediat, acordând atenţie condiţii-
intermitent este repetată până când motorul lor rutiere şi celor din trafic.
este pornit.
Dacă este detectată o defecţiune legată de
emisii, lampa indicatoare se aprinde intermi-
tent de trei ori şi apoi se stinge pentru aproxi-
mativ 5 secunde. Această secvenţă care se
aprinde intermitent este repetată până când
motorul este pornit. După pornirea motorului
lampa indicatoare mai rămâne aprinsă timp de
aproximativ 15 secunde.
Lampa indicatoare se aprinde şi rămâne
aprinsă după pornirea motorului dacă:
Reste detectată o defecţiune majoră legată
de emisii. : Afişaj calculator de bord
Rexistă în continuare o defecţiune legată de ; Butoane
emisii, după mai mult de 200 de ore după ce u Selectare meniu principal următor/intro-
a fost detectată. ducerea următoare în fereastra de
intrare, mărire sau resetare valoare
t Selectare meniu principal anterior/intro-
ducerea anterioară în fereastra de
intrare sau reducerea valorii
r Următoarea fereastră de meniu/o bară
de meniu în jos, în fereastra de intrare
Calculator de bord 143

s Fereastră de meniu anterioară/o bară de meniu este afişat simbolul 9, apăsaţi


meniu în sus, în fereastra de intrare butonul 9.
9 Deschidere şi închidere fereastră de X Selectarea barei de meniu în fereastra
intrare/confirmare fereastră eveniment de introducere a datelor: apăsaţi butoa-
Ú Pentru a memora/afişa fereastra de nele r sau s.
meniu preferată X Modificarea valorii sau selectarea unei
Cu ajutorul grupului de butoane din partea opţiuni în fereastra de introducere a
stângă a volanului multifuncţional navigaţi prin datelor: apăsaţi butoanele u sau t.
meniul calculatorului de bord. i Dacă apelaţi în mod regulat o fereastră de
În timp ce conduceţi, calculatorul de bord meniu, cum este de ex. cea pentru verifica-
oferă informaţii despre: rea nivelului uleiului din motor, aceasta
poate fi memorată la butonul Ú.
RConsum de carburant
X Memorarea unei ferestre de meniu favo-
Rtimp parcurs
rite: apelaţi fereastra favorită şi menţineţi
Rcondiţiile de utilizare timp de aproximativ 2 secunde apăsat buto-
Rdate scadente întreţinere nul Ú.
Rdefecţiuni Se declanşează un ton de semnal şi fereas-

Calculator de bord şi afişaje


Rcauzele defecţiunilor tra de meniu este memorată.
Rmăsurile care trebuie luate X Afişarea ferestrei de meniu favorite:
apăsaţi scurt butonul Ú.
X Aduceţi cheia în poziţia radio.
Calculatorul de bord afişează mesajul de
întâmpinare (steaua Mercedes). După un
scurt timp, pe display vor apărea data şi ora. Zone pe Display
X Comutaţi contactul general în poziţia de
mers.
Calculatorul de bord afişează ultima
fereastră de meniu activă, de ex. fereastra
Truck Info din meniul Tourdaten (Date de
parcurs) ß.
Dacă este identificată o defecţiune, calcula-
torul de bord afişează acest eveniment într-
o fereastră de eveniment. În plus faţă de
fereastra de eveniment se poate aprinde şi o
lampă indicatoare din panoul de instru-
mente sau din câmpul de stare al calculato-
rului de bord. În funcţie de valenţă, în cazul
mai multor evenimente calculatorul de bord
afişează succesiv ferestrele de eveniment.
Dacă există şi alte informaţii cu privire la
defecţiune în fereastra de eveniment, în
fereastră va fi afişat simbolul Û. Informa-
ţiile pot fi afişate cu ajutorul butonului u.
Zone pe display (exemplu fereastra de meniu
X Confirmaţi fereastra de eveniment cu buto-
Truck Info)
nul 9.
X Navigarea prin meniurile principale: Registrul şi bara de titlu: registrul : afi-
apăsaţi butoanele u sau t. şează meniurile principale. Meniul principal
activ este evidenţiat cu alb. Registrul ? afi-
X Afişarea altor ferestre de meniu din
şează numărul ferestrelor de meniu (subme-
meniul principal: apăsaţi butoanele r niurilor) şi poziţia în care se află acestea. În
sau s. bara de titlu A este vizibil numele ferestrei de
X Deschiderea şi închiderea ferestrei de meniu active.
introducere a datelor: dacă într-o fereastră

Z
144 Calculator de bord

Zona de afişare: în zona de afişare ; calcu- Prezentare pe scurt a meniurilor


latorul de bord afişează ferestrele de meniu
sau de eveniment. Este afişată automat o Numărul şi ordinea meniurilor depind de echi-
fereastră de meniu, care conţine un mesaj, de parea şi tipul autovehiculului.
ex. Priză putere activă, sau o Informaţie Date de par- (Y Pagina 146)
cu privire la o defecţiune, de ex. Indicator
curs ß.
direcţie de mers defect. În completarea
ferestrei de eveniment se poate aprinde şi un Truck info Afişarea orei şi a tempe-
indicator de control din câmpul de stare = al (Informaţii raturii exterioare, afi-
calculatorului de bord sau din panoul de camion) şare/resetare contor de
instrumente. Dacă puteţi confirma fereastra rulaj parţial şi contor de
eveniment cu ajutorul butonului 9, fereastra rulaj total
eveniment este ascunsă. Lampa indicatoare
aprinsă din câmpul de stare = al calculatoru- Tachograph Afişare timp de condu-
lui de bord sau din panoul de instrumente nu (Tahograf) cere şi perioade de
se stinge după confirmarea ferestrei de eveni- odihnă
ment.
Since start Afişare/resetare date
Câmpul de stare: câmpul de stare = indică - all (De la parcurs de la start
Calculator de bord şi afişaje

programul de mers selectat, de ex. A economy pornire -


şi treapta de viteză, de ex. N1 (Y Pagina 274). toate)
Câmpul de stare = indică, fiind selectat siste-
mul de mers Range (Auto‐ Afişarea intervalului nive-
nomie) lurilor de carburant şi
RTEMPOMAT simbolul é şi viteza presta-
AdBlue®
bilită, de ex. 85 km/h (Y Pagina 297)
RAsistentul pentru menţinerea benzii de mers Since reset Afişarea/resetarea date-
marcajele care delimitează banda de mers - all (De la lor de parcurs de la rese-
(Y Pagina 311) resetare - tarea completă
Câmpul de stare = indică, fiind selectat siste- toate)
mul de mers Since reset Afişarea/resetarea date-
RTEMPOMAT simbolul é şi viteza presta- - drive (De lor de parcurs la resetare
bilită, de ex. 85 km/h (Y Pagina 297) la resetare- - rulare
RAsistentul pentru menţinerea distanţei sim- rulare)
bolul É şi viteza prestabilită, de ex.
85 km/h (Y Pagina 299)
Regim de (Y Pagina 147)
RLimitatorul simbolul È şi limita de viteză
rulareà
prestabilită, de ex. 50 km/h (Y Pagina 296)
RAsistentul pentru menţinerea benzii de mers Speed Afişare viteză autovehicul
marcajele care delimitează banda de mers (Viteză)
(Y Pagina 311)
FleetBoard Afişarea/resetarea
Starea sistemului de rulare, de ex. pornit sau EcoSupport evaluărilor stilului dum-
oprit, este reprezentată colorat. neavoastră de rulare
În plus, câmpul de stare conţine = un câmp al
lămpilor indicatoare. În caz de defecţiune, Navigation Afişare ghidare pe traseu
avertizare sau informaţii funcţionale se aprinde (Navigaţie)
automat o lampă indicatoare din câmpul de
stare = al calculatorului de bord. În funcţie de
prioritatea defecţiunii, a avertizării sau a infor-
maţiilor funcţionale, lampa indicatoare se
aprinde cu o culoare diferită. Lampa indica-
toare se poate aprinde şi în completarea feres-
trei de eveniment.
Calculator de bord 145

Regim de (Y Pagina 147) Exploatarea şi (Y Pagina 153)


rulareà întreţinerea â
Assistance RAfişare a distanţei până Axles (Punţi) RAfişarea sarcinii pe
(Asistenţă) la vehiculul din faţă punte
(asistentul pentru men- RSetarea afişajului sarci-
ţinerea distanţei) nii pe punte
RAfişarea marcajului de
benzi de rulare (Asis- Tyres (Anve‐ Verificarea electronică a
tent pentru menţinerea lope) presiunii în anvelope
benzii de rulare) level con‐ RRidicarea/coborârea
Backup drive Selectarea poziţiei de trol (Sistem cadrului şasiului
mode (Func. cuplare când aveţi pro- de reglare a RReglare a nivelului de
alt. rulare) bleme cu sistemul de nivelului) mers.
cuplare a transmisiei RMemorare/activare o
înălţime a şasiului
Video (Video) Afişare/reglare cameră
marşarier Trailer Afişarea datelor remor-

Calculator de bord şi afişaje


(Remorcă) cii/semiremorcii
RInformaţii cu privire la
Audio şi comu- (Y Pagina 150)
nicaţii á frâne
RSarcini pe punte
Alarm clock RAfişare a intervalului de RPresiune în anvelope
(Alarmă) trezire RPresiune de alimentare
RReglare a alarmei
ROprirea alarmei Maintenance Afişare/resetare a locului
(Revizie) şi a termenului de revizie
Telephone Afişare a agendei telefo-
(Telefon) nice şi a listei apelurilor/
formare a unui număr Info controlã (Y Pagina 158)
Audio (Audio) RControl volum Reserve pres‐ Afişarea presiunii de acu-
RAfişare sursă audio sure (Pre‐ mulare din circuitele de
RSchimbare a sursei siune de acu‐ frână \ şi ^
audio, a titlului sau a mulare)
postului de radio Coolant Afişare temperatură a
RUtilizarea browser-ului (Lichid de lichidului de răcire
MP3 răcire)
Mobile devi‐ Aprobarea aparatelor Engine Afişare nivel ulei de
ces (Aparate mobile pentru reţeaua (Motor) motor şi ore de funcţio-
mobile) autovehiculului (WLAN) nare motor
sau îndepărtarea din listă
a aparatelor aprobate Events (Eve‐ Afişare evenimente
nimente)
Diagnosis Afişare date diagnosti-
(Diagnoză) care

Z
146 Calculator de bord

Setăriä (Y Pagina 159) Meniul Date de parcurs


Menu (Meniu) Selectare a unităţii de Fereastră de meniu Informaţii camion
măsură (afişare de ex. †
sau ‡)
Lighting RSetarea distanţei faruri-
(Iluminat) lor pentru faza scurtă
RAjustare a iluminării
panoului de bord şi a
display-ului audio
RSetarea intervalului de
iluminat ulterior pentru
iluminatul exterior
RActivarea/dezactivarea
comenzii automate a
iluminatului din habita- Fereastră de meniu Informaţii camion
clu : Distanţa parcursă în total
Calculator de bord şi afişaje

RAprindere/stingere ilu- ; Distanţă parcursă zilnic


minatului pentru rula- = Oră
rea pe timp de noapte ? Temperatură exterioară
Language Setarea limbii X Afişarea distanţei parcurse în total, dis-
(Limbă) tanţei parcurse pe timp de zi, orei şi tem-
peraturii exterioare navigaţi cu tasta u
Service pro‐ Afişare/setare valori pro- sau t la Date de parcurs ß.
ducts dus de service
(Fluide de X Resetarea distanţei parcurse zilnic:
lucru) apăsaţi tasta 9.
Fereastra de introducere afişează Reset
Systems (Sis‐ RPornirea sau blocarea trip meter? (Resetarea kilometraju‐
teme) regenerării filtrului de lui zilnic?) No (Nu)/Yes (Da).
particule diesel X Selectaţi cu tasta r bara de meniu Yes
RActivarea/dezactivarea (Da) şi confirmaţi cu tastele u sau 9.
funcţiilor de rulare ale
cutiei de viteze
manuală automatizată Fereastra de meniu Tahograf
Eliberarea prin bascu- Fereastra de meniu Tachograph (Tahograf)
lare/modul de rulaj este disponibilă la autovehiculele cu tahograf
lent sau Hydromove/ digital.
modul de rulare econo-
X Navigaţi cu tastele u sau t la Date
mică
de parcurs ß.
RPornirea/oprirea siste-
X Afişarea timpilor de rulare şi de pauză:
melor de rulare
navigaţi cu tastele r sau s la fereas-
Asistentul pentru aten- tra de meniu Tachograph (Tahograf).
ţie/PPC Fereastra de meniu arată:
RPornirea/oprirea Rnumele şoferului
popup-urilor video
Rtimpul de rulare de la ultima pauză
Rtimpul zilnic de rulare
Rtimpul de rulare săptămânal cu numărul
timpilor zilnici de conducere care
depăşesc 9 ore
Calculator de bord 147

În afişaj un punct se schimbă de la verde Rvitezamedie totală a autovehiculului


pe gri pe timpul zilnic de rulare. Rvitezamedie a autovehiculului.
Rtimpul de pauză (maximum 45 de minute) X Resetarea datelor de parcurs: în fereastra
Rnumărul depăşirilor. de meniu Consumption (Consum), Times
Informaţii suplimentare cu privire la tahograful (Timpi) sau Speeds (Viteze) apăsaţi
digital pot fi găsite în manualul de utilizare tasta u.
separat. Fereastra de introducere afişează, de ex.
Reset values for: Since start
(Resetarea valorilor pentru: De la
Fereastră de meniu De la pornire/De pornire) No (Nu)/Yes (Da).
la resetare 1/De la resetare 2 X Selectaţi cu tasta r bara de meniu Yes
Datele de parcurs Since start (De la por‐ (Da) şi confirmaţi cu tastele u sau 9.
nire) conţin valorile de rulare şi de staţionare
de la începutul deplasării. Dacă autovehiculul Fereastra de meniu Autonomie
staţionează mai mult de 4 ore, valorile vor fi
resetate automat. Calculatorul de bord calculează autonomia
Datele de resetare Since reset 1 (De la aproximativă pe baza rezervelor curente de
combustibil şi AdBlue®. Autonomia depinde în

Calculator de bord şi afişaje


resetare 1) sau Since reset 2 (De la
resetare 2) conţin valorile de rulare şi de principal de stilul de rulare.
staţionare de la ultima resetare a ferestrei de X Navigaţi cu tastele u sau t la Date
meniu. de parcurs ß.
X Navigaţi cu tastele u sau t la Date X Afişarea autonomiei: navigaţi cu tastele
de parcurs ß. r sau s la fereastra de meniu
X Afişarea datelor de parcurs: navigaţi cu Range (Autonomie).
tasta r sau s la fereastra de meniu Fereastra de meniu afişează autonomia
Since start (De la pornire), Since aproximativă cu rezerva de combustibil
reset 1 (De la resetare 1) sau Since 6 şi de AdBlue® Ø. În plus, fereastra
reset 2 (De la resetare 2). de meniu afişează, sub autonomie, consu-
Fereastra de meniu arată: mul momentan de combustibil sub forma
Rdistanţa parcursă unei bare de progres. În timpul staţionării
autovehiculului bara de progres reprezintă
Rtimpul de conducere
consumul de combustibil în staţionare (l/h).
Rviteza medie a autovehiculului Marcajul aflat deasupra barei de progres
Rconsumul mediu de combustibil. corespunde consumului mediu Since
X Afişarea locul şi termenului de revizie: start - all (De la pornire-total).
apăsaţi tasta 9. Fereastra de meniu indică autonomia până
Fereastra de meniu Consumption (Con‐ la 50 km. În cazul unei valori mai mici calcu-
sum) arată: latorul de bord afişează <50 km.
Rconsumul mediu total de combustibil
Rconsumul mediu de combustibil în timpul
deplasării Meniul Regim de rulare
Rconsumul mediu de combustibil în timpul
staţionării. Fereastra de meniu Viteză
X Navigaţi cu tasta r sau s la fereastra
X Navigaţi cu butoanele u sau t la
de meniu Times (Timpi). Regim de rulare à.
Fereastra de meniu arată:
X Pentru afişarea vitezei de rulare: navigaţi
Rtimpul total de rulare
cu tasta r sau s la fereastra de
Rtimpul de rulare meniu Speed (Viteză).
Rtimpul de staţionare.
X Navigaţi cu tasta r sau s la fereastra
de meniu Speeds (Viteze).
Fereastra de meniu arată:
Z
148 Calculator de bord

Fereastra de meniu FleetBoard Eco- autovehiculului, veţi primi o evaluare pozi-


Support tivă.
RSpeed (Viteză) Calculatorul de bord eva-
Calculatorul de bord înregistrează modul dum- luează vitezele de rulare excesive. Dacă
neavoastră de conducere în 8 categorii, îl eva- mergeţi cu peste cca. 85 km/h, va rezulta
luează şi îl afişează în fereastra de meniu o evaluare negativă.
FleetBoard EcoSupport. Calculatorul de RUse of cont.brake (Ut. frână încet) Cal-
bord vă poate ajuta să vă optimizaţi stilul de
culatorul de bord evaluează utilizarea frâ-
conducere şi să vă dezvoltaţi un stil de condu-
nei de încetinire şi activarea preventivă,
cere economic. Pentru a vă influenţa pozitiv
gradată a treptelor de frânare.
evaluarea stilului de conducere urmaţi şi sfatu-
rile din capitolul „Condusul economic şi ecolo- RShift (Cuplare) Calculatorul de bord eva-
gic“ (Y Pagina 332). luează respectarea recomandărilor sale
de comutare a treptelor de viteză şi pro-
Fereastra de meniu FleetBoard EcoSupport
gramul de mers selectat. Dacă, de ex.,
identifică şoferul pe baza cartelei tahograf a
conduceţi cu programul de economisire
şoferului şi memorează evaluările a 2 doi
de carburant A economy, evaluarea va fi
şoferi. Dacă un al treilea şofer îşi introduce
pozitivă.
cartela în tahograful digital, vor fi şterse în
RUse of acc. pedal (Ut. ped. accel.) Cal-
Calculator de bord şi afişaje

mod automat evaluările cele mai vechi.


culatorul de bord evaluează utilizarea
Evaluările pot fi resetate oricând. În acest caz
pedalei de acceleraţie şi a funcţiei de
vor fi şterse automat toate evaluările.
kick-down. Apăsarea lină şi uniformă a
X Navigaţi cu butoanele u sau t la pedalei de acceleraţie va duce la o eva-
Regim de rulare à. luare pozitivă.
X Navigaţi cu butoanele r sau s la RTruck Check (Control autovehicul) Calcu-
fereastra de meniu FleetBoard EcoSup‐ latorul de bord evaluează
port . - timpul de funcţionare a motorului cu
X Pentru a afişa evaluările: apăsaţi butonul autovehiculul în staţionare
9. Dacă lăsaţi motorul să meargă pe loc
Fereastra de meniu prezintă categoriile cca. 1 minut fără a fi identificat un
următoare: motiv, aceasta va duce la o evaluare
REvenly (Uniform) Calculatorul de bord negativă. Dacă, de ex., opriţi motorul în
evaluează viteza de rulare uniformă pen- timpul perioadelor de aşteptare dato-
tru un interval de timp mai lung. rate condiţiilor de trafic, evaluarea va fi
RRoll/brake (Rulare/frânare) Calculatorul pozitivă.
de bord evaluează fazele de frânare care - presiunea în pneuri (la autovehiculele
nu duc la oprirea autovehiculului. În acest cu monitorizare a presiunii în pneuri)
scop se determină dacă autovehiculul a Dacă mergeţi cu o presiune prea
încetinit prin rulare liberă sau prin utiliza- scăzută în pneuri, va rezulta o evaluare
rea frânelor (frână de motor/retarder şi negativă.
frână de serviciu). Ordinea modalităţilor
- regenerarea filtrului de particule diesel
celor mai economice de reducere a ener-
giei cinetice este Dacă nu efectuaţi o regenerare nece-
- încetinirea prin rulare liberă
sară a filtrului de particule diesel, eva-
luarea va fi negativă.
- încetinirea cu ajutorul frânei de motor/
- întreţinerea filtrului de aer
retarderului
- încetinirea cu ajutorul frânei de serviciu
Dacă depăşiţi termenul de întreţinere a
filtrului de aer, evaluarea va fi negativă.
Dacă reduceţi frecvent viteza autovehicu-
X Selectaţi categoria cu butoanele r sau
lului prin rulare liberă, evaluarea va fi pozi-
tivă. s.
Fereastra de meniu afişează în categoria
RStop (Oprire) Calculatorul de bord eva-
respectivă:
luează fazele de frânare care duc la opri-
rea autovehiculului. Când conduceţi pre-
ventiv şi evitaţi frânarea până la oprirea
Calculator de bord 149

Revaluarea medie, de ex.. Ø 25% navigaţi cu butoanele r sau s la


Ro bară de progres reprezentând evaluarea fereastra de meniu Assistance (Asistenţă).
curentă Fereastra de meniu arată:
Run mesaj privind evaluarea curentă, de ex. Rviteza de rulare a autovehiculului identifi-
Even driving (Cursă uniformă bună) cat şi distanţa până la acesta (asistentul
X Pentru a reseta evaluările: apăsaţi butonul
pentru menţinerea distanţei)
u. Rmarcajele care delimitează banda de mers
Fereastra de introducere afişează Reset (asistentul pentru menţinerea benzii de
evaluation? (Resetare estimare?) Yes mers).
(Da)/No (Nou).
X Selectaţi cu butoanele r sau s Yes Fereastră de meniu mod conducere de
(Da) şi confirmaţi cu butoanele u sau rezervă
9.
Indicaţii generale
Fereastra de meniu Sistem navigaţie Dacă sistemul de cuplare transmisie automati-
zată este defect, aţi putea, în anumite condiţii,
Fereastra de meniu Navigation (Sistem navi- să vă continuaţi drumul în modul de conducere

Calculator de bord şi afişaje


gaţie) este disponibilă la autovehiculele cu sis- de rezervă. Nu este posibil să schimbaţi
tem de navigaţie Truck. treapta de viteză în modul de conducere de
X Navigaţi cu butoanele u sau t la rezervă când autovehiculul este în mişcare.
Regim de rulare à. Autovehiculul ar putea reacţiona anormal în
X Pentru a afişa ghidarea pe traseu: navi- modul de conducere de rezervă şi, prin
gaţi cu butoanele r sau s la fereas- urmare, necesită un nivel înalt de concentrare
tra de meniu Navigation (Sistem naviga- din partea şoferului.
ţie). Modul de conducere de rezervă este pornit
Fereastra de meniu arată: pentru tot timpul în care cheia de contact este
Rdestinaţia, numele străzii în poziţia de mers. Modul de conducere de
Rdirecţia de mers rezervă se opreşte la scoaterea cheii din con-
Rdistanţa până la următoarea schimbare de
tact. Dacă modul de conducere de rezervă
direcţie este utilizat când transmisia este rece, calcula-
torul de bord ar putea să nu afişeze treapta de
viteză selectată. Repetaţi procesul de selec-
Fereastră de meniu Asistenţă tare a treptelor de viteză. În cazul în care cal-
culatorul de bord nu afişează treapta de viteză
Fereastra de meniu Assistance (Asistenţă) selectată după ce aţi încercat să selectaţi o
este disponibilă la autovehiculele cu asistent viteză de mai multe ori, opriţi motorul. Porniţi
pentru menţinerea distanţei şi/sau asistent din nou motorul şi selectaţi viteza.
pentru menţinerea benzii de mers. Calculatorul
de bord prezintă colorat avertizările şi stările Selectaţi o poziţie de cuplare
sistemelor pentru conducerea autovehiculului. X Acţionaţi frâna de parcare.
Citiţi în prealabil instrucţiunile de utilizare ale
X Porniţi motorul.
asistentului pentru menţinerea distanţei
(Y Pagina 299) şi ale asistentului pentru men- X Navigaţi cu butoanele u sau t la
ţinerea benzii de mers (Y Pagina 311) Regim de rulare à.
X Porniţi asistentul pentru menţinerea distan- X Navigaţi cu butoanele r sau s la
ţei şi/sau asistentul pentru menţinerea ben- fereastra de meniu Backup drive mode
zii de mers. (Mod conducere de rezervă).
X Navigaţi cu butoanele u sau t la
Fereastra de meniu afişează Activate
with "OK" (Activare cu „OK“).
Regim de rulare à.
X Apăsaţi butonul 9.
X Pentru a afişa distanţa, viteza şi marca-
jele de delimitare ale benzii de mers: Fereastra de meniu afişează Engage par‐
king brake? (Frână de parcare cuplată?).

Z
150 Calculator de bord

X Apăsaţi butonul u. Informaţii cu privire la utilizarea camerei pen-


Fereastra de introducere arată: tru marşarier la autovehiculele cu sistem de
RR pentru marşarier radio/navigaţie Bluetooth®, Confort găsiţi în
RN pentru neutru capitolul „Sisteme audio“ (Y Pagina 232).
RD1 pentru treapta de mers încet, treapta a
2-a
RD2 pentru treapta de mers cu viteză, Meniul Audio şi comunicare
treapta a 6-a
Fereastra de meniu Alarmă
Rï pentru modul de remorcare
X Selectaţi cu butoanele r sau s Dacă autovehiculul dumneavoastră este echi-
treapta de viteză dorită, poziţia neutră sau pat cu un aparat audio Mercedes-Benz, în
modul de remorcare şi confirmaţi cu butonul modul de trezire radioul poate fi reglat să func-
u. ţioneze ca alarmă. Dacă modul de trezire a
Calculatorul de bord afişează sensul de fost reglat pe Radio (Radio) şi la intervalul
rulare selectat în zona de stare. de trezire este pornit aparatul audio, nu este
X Când apare fereastra de meniu Ready to
emis niciun alt semnal.
start for 10 seconds (Pregătit de X Afişarea intervalului de trezire: navigaţi
Calculator de bord şi afişaje

pornire zece secunde), apăsaţi pedala cu ajutorul tastelor u sau t la Audio


de acceleraţie. şi comunicaţii á.
Fereastra de meniu arată:
Când mergeţi în funcţia alternativă de rulare,
fereastra de eveniment afişează Shift to Rziua din săptămână şi data
neutral? (Cuplare în poziţia neutră?). În tim- Rintervalul de trezire al alarmei æ
pul mersului puteţi comuta numai în poziţia Rintervalul de trezire al alarmei ç.
neutră. X Reglarea alarmei: apăsaţi tasta 9.
Alte informaţii cu privire la remorcare pot fi Fereastra de introducere arată:
găsite în capitolul „Efectuarea de manevre, Ralarma Alarm clock 1 (Alarmă 1)/
remorcarea unui alt autovehicul şi remorcarea Alarm clock 2 (Alarmă 2)
cu un alt autovehicul“ (Y Pagina 427).
Rmodul de trezire Audio (Audio)/Buz‐
zer (Buzzer)/Off (Oprit)
Fereastra de meniu Video Rora intervalului de trezire, de ex. 09 h
Fereastra de meniu Video (Video) este exis- Rminutele intervalului de trezire, de ex. 23
tentă numai la autovehiculele cu preechipare min.
pentru cameră de marşarier fără sistem de X Cu ajutorul tastelor r sau s selectaţi
radio/navigaţie Bluetooth®, confort. bara de meniu dorită.
X Navigaţi cu butoanele u sau t la X Modificaţi valoarea cu tastele u sau
Regim de rulare à. t.
X Pentru a afişa imaginea de la cameră: i Dacă menţineţi apăsate tastele u sau
navigaţi cu butoanele r sau s la t, orele/minutele se derulează rapid.
fereastra de meniu Video (Video).
X Oprirea alarmei: apăsaţi tasta 9.
Displayul panoului de instrumente afişează
imaginea provenită de la cameră. i Alarma se opreşte automat după 2 minute.
X Pentru a regla luminozitatea/contrastul:
apăsaţi butonul 9. Fereastra de meniu Telefon
Fereastra de introducere afişează luminozi-
tatea reglată printr-o bară de progres. Indicaţii de siguranţă importante
X Selectaţi cu butoanele r sau s bara
de progres pentru luminozitate/contrast.
G AVERTIZARE
X Reglaţi cu butoanele u sau t lumino- Manipularea sistemelor de informare mobile
zitatea/contrastul imaginii camerei. şi a echipamentelor de comunicaţii din auto-
vehicul în timpul deplasării vă poate distrage
Calculator de bord 151

atenţia de la trafic. În plus, se poate pierde X Selectaţi bara de meniuri dorită cu tasta
controlul asupra autovehiculului. Există peri- r sau s.
X Afişaţi introducerile cu ajutorul tastei u.
col de accident!
X Selectaţi numărul sau numele cu tastele
Utilizaţi aceste aparate numai atunci când r sau s.
autovehiculul staţionează.
i Prin menţinerea apăsată a tastelor r
Funcţii sau s se poate naviga rapid prin agenda
telefonică sau prin lista de apeluri.
Fereastra de meniu Telefon este disponibilă la
autovehicule cu: i Pentru a apela un număr din agenda tele-
fonică sau dintr-o listă de apeluri, apăsaţi
Rradio CD cu Bluetooth® tasta ;. Fereastra de meniu afişează
Rradio CD cu Bluetooth® Confort detaliile apelului. Printr-o nouă apăsare a
Rsistem de radio/de navigaţie Bluetooth®, tastei ; este selectat numărul de tele-
confort. fon.
În fereastra de meniu Telefon puteţi:
Rafişa agenda telefonică, selecta şi apela o

Calculator de bord şi afişaje


înregistrare
Rafişa agenda telefonică, selecta şi apela o
înregistrare
Ractualiza agenda telefonică

i Informaţii suplimentare cu privire la tele-


foanele mobile compatibile şi conectarea
acestora prin Bluetooth® obţineţi:
Rde la un centru de asistenţă service Mer-
cedes-Benz Reprezentare exemplificativă
Rprin Internet la http://www.mercedes-
; Efectuarea, preluarea unui apel / afişa-
benz.com/connectivity. rea ferestrei de meniu Telephone
X Telefon mobil cu Bluetooth®: conectaţi tele- (Telefon)
fonul la aparatul audio. = Încheierea, respingerea unui apel
X Navigaţi cu ajutorul tastelor u sau t W Mărirea volumului
la Audio şi comunicaţii á. X Micşorarea volumului
X prin butoanele r sau s navigaţi la X Preluarea unui apel: apăsaţi tasta ;.
fereastra de meniu Telefon. Calculatorul de bord afişează numărul ape-
Fereastra de meniu afişează numele furnizo- lantului sau Unknown number (Număr
rului şi numele telefonului mobil conectat necunoscut).
prin Bluetooth®. X Modificarea volumului convorbirii: în tim-
i Printr-o apăsare scurtă a butonului ; pul convorbirii volumul poate fi mărit sau
poate fi apelată direct fereastra de meniu micşorat de la tastele W sau X.
Telefon. X Respingerea sau încheierea unui apel:
X Afişarea agendei telefonice/a listei de apăsaţi tasta =.
apeluri: apăsaţi tasta 9.
Fereastra de introducere arată:
Fereastra de meniu Audio
Ragenda telefonică
RMissed calls (Apeluri ratate) Sursa audio, titlul/postul/frecvenţa,
RReceived calls (Apeluri primite) browser-ul MP3
RNumbers dialled (Numere selectate) Fereastra de meniu Audio (Audio) este dis-
RLoad phone book (Încărc. agendă ponibilă la autovehiculele echipate cu un apa-
tel.) rat audio Mercedes-Benz.

Z
152 Calculator de bord

X Porniţi aparatul audio (Y Pagina 232). Reglarea volumului


X Navigaţi cu ajutorul tastelor u sau t
la Audio şi comunicaţii á.
X Afişarea sursei audio şi a titlului / postu-
lui radio: cu ajutorul tastelor r sau
s navigaţi la fereastra de meniu Audio
(Audio).
X Schimbarea sursei audio sau a titlului/
postului de radio/frecvenţei: apăsaţi
tasta 9.
Fereastra de introducere afişează, în funcţie
de sursa audio activă:
Rnumele sursei
Rpostul de radio sau frecvenţa în funcţiona- Reprezentare exemplificativă
rea radio Volumul poate fi reglat oricând în timpul func-
Rtitlul în funcţionarea CD, USB sau Blue- ţionării audio.
tooth® X Mărirea/micşorarea volumului: apăsaţi
Calculator de bord şi afişaje

Rsursa AUX în funcţionarea Audio-AUX tastele W sau X.


Rbanda de frecvenţe în funcţionarea radio
Rbrowser-ul MP3 în funcţionarea CD sau Fereastra de meniu Dispozitive mobile
USB.
X Selectaţi bara de meniuri dorită cu tasta Dispozitivele mobile sunt de ex. smartphone-
r sau s. urile sau tabletele. Dacă autovehiculul dum-
X Schimbaţi sursa audio, titlul, postul cu ajuto-
neavoastră este dotat cu funcţia „Remote
Online“, acesta autorizează prin intermediul
rul tastelor u sau t.
meniului accesul dispozitivelor la reţeaua auto-
În cazul fişierelor MP3 de pe CD-uri sau USB, vehiculului (WLAN). Pentru acesta aplicaţia
puteţi naviga în directoare şi asculta fişiere Truck trebuie să fie instalată pe dispozitivul
MP3. mobil.
Utilizarea browser-ului MP3 Informaţii suplimentare cu privire la funcţia
X Deschideţi fereastra de meniu Audio „Remote Online“ şi cu privire la aplicaţia Truck
(Audio). găsiţi la „Comunicaţie“ (Y Pagina 120).
X Apăsaţi tasta 9. X Navigaţi cu ajutorul tastelor u sau t
la Audio şi comunicaţii á.
X Selectaţi bara de meniu Browser MP3 cu
X Cu tastele r sau s navigaţi la fereas-
tastele r sau s.
tra de meniu Mobile devices (Dispozi‐
X Deschiderea browser-ului MP3: apăsaţi
tive mobile).
tastele u sau t. Fereastra de meniu arată Ò.
X Schimbarea fişierelor/directoarelor
X Apăsaţi tasta 9.
MP3: apăsaţi tastele r sau s. Fereastra de introducere arată cele două
X Selectarea unui fişier MP3 sau deschide- posibilităţi de introducere pentru:
rea unui director: apăsaţi tasta u. Rautorizarea dispozitivelor mobile la
X Închiderea directorului curent: apăsaţi reţeaua autovehiculului (WLAN)
scurt tasta t. Rîndepărtarea dispozitivelor mobile din
X Închiderea browser-ului MP3: apăsaţi lung lista cu dispozitive permise.
tasta t. X Conectarea dispozitivului mobil: selectaţi
cu tasta r sau s Connect (Conec‐
tare).
Fereastra de introducere Connect devi‐
ces (Conectare dispozitive) arată:
Calculator de bord 153

RNetwork name: (Nume reţea:) numele X Selectaţi cu tastele r sau s Yes


reţelei autovehiculului (WLAN) (Da) şi confirmaţi cu tastele u sau 9.
RNetwork key: (Cheie reţea:) parola Pe display-ul calculatorului de bord apare
WLAN pentru autentificarea la reţea prin mesajul, dacă dispozitivul a fost îndepărtat
intermediul dispozitivului mobil din lista cu dispozitivele aprobate.
RNetwork session: (Sesiune reţea:) X Apăsaţi tasta 9.
PIN pentru identificarea dispozitivului Dacă dispozitivul nu a fost îndepărtat, repe-
mobil pentru introducere prin intermediul taţi procesul.
aplicaţiei Truck.
X Dispozitiv mobil: conectaţi dispozitivul cu
reţeaua autovehiculului (WLAN) (consultaţi Meniul Funcţionare şi revizie
manualul de utilizare al producătorului).
X Dispozitiv mobil: adăugaţi un autovehicul Fereastră de meniu Punţi
nou şi introduceţi codul PIN pentru sesiunea
de reţea în meniul Pairing al aplicaţiei Truck. Afişarea sarcinii pe punte
X Apăsaţi tasta 9. Autovehiculele cu suspensie pneumatică:
Pe display-ul calculatorului de bord apare un autovehiculul poate fi echipat cu un afişaj al

Calculator de bord şi afişaje


mesaj, dacă dispozitivul a fost conectat cu sarcinii pe punte. Afişajul sarcinii pe punte nu
succes cu reţeaua autovehiculului. este un sistem care poate fi calibrat metrolo-
X Apăsaţi tasta 9. gic. Datele măsurate oferă doar valori orienta-
Dacă dispozitivul nu a fost conectat cu suc- tive aproximative. Valorile nu sunt destinate
ces, repetaţi procesul. utilizării oficiale. Pentru a evita inexactităţile în
X Îndepărtarea dispozitivelor mobile: selec- măsurare, asiguraţi-vă că autovehiculul este
taţi cu tasta r sau s Remove încărcat uniform.
(Îndepărtare) . Când şasiul se află la nivelul de rulare, dispozi-
Fereastra de introducere Remove devices tivul de măsurare a încărcării pe punte stabi-
(Îndepărtare dispozitive) arată lista cu leşte sarcina pe punte pe baza presiunii din
numele dispozitivelor mobile aprobate şi burdufurile elastice.
opţiunea All devices (Toate dispozi‐ X Parcaţi autovehiculul în poziţie orizontală.
tivele). X Acţionaţi frâna de parcare.
X Pentru îndepărtarea tuturor dispozitivelor X Reglaţi nivelul de rulare (Y Pagina 319).
mobile, selectaţi cu tasta r sau s X Navigaţi cu ajutorul tastelor u sau t
All devices (Toate dispozitivele) şi la Exploatare şi revizie â.
confirmaţi cu tasta 9. Fereastra de meniu afişează punţile autove-
Fereastra de introducere arată întrebarea de hiculului şi sarcina pe punte.
siguranţă Are you sure you want to
remove? (Sunteţi sigur că doriţi Setarea afişajului sarcinii pe punte
să-l îndepărtaţi?) No/Yes (Nu/Da).
sau Puteţi regla afişajul sarcinii pe punte dacă
există o diferenţă notabilă între indicatorul sar-
X Selectaţi cu tasta r sau s dispozitive
cinii pe punte şi rezultatele podului basculă.
pe care doriţi să îl ştergeţi şi confirmaţi cu
X Parcaţi autovehiculul în poziţie orizontală.
9.
Următoarea fereastră de introducere arată X Acţionaţi frâna de parcare.
pentru identificarea unică numele şi un X Dezactivaţi asistenţa la pornire
detaliu al dispozitivului mobil, cum ar fi de (Y Pagina 322).
ex. adresa de reţea. Selectarea dispozitivu- X Reglaţi nivelul de rulare (Y Pagina 319).
lui trebuie confirmată cu tasta u sau 9. X Amplasaţi autovehiculul pe un cântar pentru
Fereastra de introducere arată întrebarea de
punţi.
siguranţă Are you sure you want to
remove? (Sunteţi sigur că doriţi X Navigaţi cu ajutorul tastelor u sau t
să-l îndepărtaţi?) No/Yes (Nu/Da). la Exploatare şi revizie â.
Fereastra de meniu afişează sarcinile pe
punte şi sarcina totală pe punte.

Z
154 Calculator de bord

X Apăsaţi tasta 9. Controlul presiunii în anvelope poate să furni-


Fereastra de introducere afişează sarcinile zeze avertismente sigure numai dacă a fost
pe punte. setată presiunea prescrisă corectă în anvelope
X Selectaţi puntea dorită cu tastele r sau în calculatorul de bord.
s. Controlul presiunii în anvelope detectează o
X Corectaţi sarcina pe punte conform valorii valoare incorectă dacă, de exemplu:
indicate de compensarea sarcinii individuale Rautovehiculul dumneavoastră este
pe punte cu tastele u sau t. supraîncărcat sau incorect încărcat
Rdacă montaţi pe autovehicul roţi cu o altă
Fereastră de meniu Anvelope dimensiune a anvelopelor şi presiunea pre-
scrisă nu a fost corectată în calculatorul de
Funcţionarea şi indicaţii cu privire la bord
monitorizarea presiunii în anvelope Raţi setat o presiune prescrisă incorectă în
calculatorul de bord.
G AVERTIZARE Dumneavoastră sunteţi în permanenţă
O presiune prea mică sau prea mare în răspunzător de setarea corectă a presiunii în
pneuri creează următoarele pericole: anvelope. Solicitaţi setarea presiunii prescrise
Calculator de bord şi afişaje

corecte în calculatorul de bord la un atelier de


RPneurile pot exploda, pericolul crescând service de specialitate autorizat.
odată cu încărcarea şi viteza.
RPneurile se pot uza excesiv şi/sau neuni-
i Presiunea în anvelope se modifică pentru
fiecare 10 † ale temperaturii aerului cu
form, afectând semnificativ aderenţa la aproximativ 30 până la 40 kPa (0,3 până la
carosabil. 0,4 bari, 4,4 până la 5,8 psi). Reţineţi
RComportamentul în mers, la virare şi la această modificare de presiune a anvelope-
frânare poate fi afectat semnificativ. lor legată de temperatura aerului când verifi-
caţi presiunea anvelopelor în interior, unde
Pericol de accidente! temperatura ar putea fi mai ridicată decât
Respectaţi presiunile recomandate şi verifi- temperatura exterioară.
caţi presiunea în toate pneurile, inclusiv în Exemplu:
roata de rezervă RTemperatura camerei este de aproximativ
Rcel puţin lunar 20 †.
RTemperatura exterioară este de aproxima-
Rla încărcare diferită tiv 0 †.
Rînainte de cursele mai lungi RReglaţi presiunea anvelopelor cu 60 până
Rîn cazul schimbării condiţiilor de exploa- la 80 kPa (0,6 până la 0,8 bari, 8,7 până
tare, de ex. la deplasarea pe teren acci- la 11,6 psi) mai mare decât în tabel.
dentat. Respectaţi indicaţiile de siguranţă din capi-
tolul „Roţi şi anvelope” (Y Pagina 435).
Dacă este necesar adaptaţi presiunea din
Dacă utilizaţi anvelope cu un index al capa-
pneuri.
cităţii portante diferit sau cu o dimensiune
diferită, presiunea prescrisă trebuie ajustată
Fereastra de meniu Tyres (Anvelope) există
într-un atelier de service de specialitate
la autovehiculele cu control al presiunii în
autorizat.
anvelope.
Controlul presiunii în anvelope este un sistem Controlul presiunii în anvelope monitorizează
de confort care: presiunea în toate anvelopele autotractorului,
în staţionare şi în mers.
Rvă ajută la controlul regulat a presiunii în
anvelope şi i Dacă remorca este echipată cu control al
Ravertizează automat la pierderea presiunii în presiunii în anvelope, sunt monitorizate şi
anvelope. anvelopele remorcii şi sunt afişate în fereas-
tra de meniu Trailer (Remorcă)
(Y Pagina 157).
Calculator de bord 155

Dacă în autovehicul sau în apropierea autove- Rstarea bateriilor senzorilor de presiune ale
hiculului sunt utilizate echipamente de radio- anvelopelor acestei punţi
comunicaţii (de ex. căşti radio, aparate de emi- Rpuntea selectată, de ex. Axle 1 (Pun‐
sie-recepţie), poate fi afectată funcţionarea tea 1)
controlului presiunii în anvelope. Rpresiunile şi temperaturile din anvelopele
Calculatorul de bord afişează „- -“ în locul pre- de pe această punte
siunii unei anvelope dacă: Rîn funcţie de echipare
Run senzor de presiune în anvelope funcţio- - presiunea prescrisă a anvelopelor aces-
nează temporar defectuos, de ex. datorită tei punţi (la 20 †)
echipamentului de radioemisie - presiunea nominală a anvelopelor în
Rvalorile senzorului presiunii în anvelope nu funcţie de temperatura respectivă a
sunt încă disponibile. anvelopelor.
Aşteptaţi câteva minute şi/sau scoateţi auto-
vehiculul în afara razei de funcţionare a echi-
pamentului de emisie radio.
Valorile presiunii în anvelope din calculatorul
de bord ar putea fi diferite de cele măsurate

Calculator de bord şi afişaje


cu un sistem de verificare a presiunii în anve-
lope. Presiunile în anvelope afişate de calcula-
torul de bord se referă la nivelul mării. La alti-
tudini mai mari aparatele de verificare a pre-
siunii în anvelope indică o presiune mai mare
decât calculatorul de bord. Dacă acesta este
cazul, nu reduceţi presiunea în anvelope.
Controlul presiunii în anvelope recunoaşte
automat noile roţi sau noii senzori de presiune
în anvelope.
După înlocuirea senzorilor presiunii din anve-
lope se recomandă ca autovehiculul să nu fie
deplasat timp de 15 minute.
Apoi conduceţi autovehiculul timp de minimum : Punte
10 minute cu o viteză de peste 30 km/h. ; Presiune nominală
Afişarea presiunii din anvelope i Când temperatura din anvelope este dife-
i Dacă autovehiculul este echipat cu o cheie rită, la anvelope pot fi afişate diferite pre-
multifuncţională, presiunea în anvelope siuni nominale, de ex. din cauza razelor
poate fi verificată şi pe display-ul cheii multi- soarelui.
funcţionale (Y Pagina 65). X Navigaţi cu tastele r sau s la puntea
Dacă autovehiculul dumneavoastră este următoare.
dotat cu funcţia „Remote Online“, puteţi
verifica presiunile din anvelope şi prin inter- Avertizare cu privire la pierderea presiu-
mediul aplicaţiei Truck (Y Pagina 120). nii din anvelope
X Navigaţi cu tastele u sau t la Exploa- Dacă presiunea scade la una sau mai multe
tare şi revizie â. anvelope, calculatorul de bord afişează mesa-
X Navigaţi cu tastele r sau s la fereas- jul de avertizare h într-o fereastră de eveni-
tra de meniu Tyres (Anvelope). ment galbenă sau roşie. Se aude şi un sunet
Fereastra de meniu afişează presiunea în de avertizare. Fiecare valoare a presiunii în
toate anvelopele autovehiculului tractor. anvelope pentru care a fost determinată o
X Apăsaţi tasta 9.
pierdere de presiune este evidenţiată în roşu
Fereastra de introducere arată: sau galben. Când există o pierdere semnifica-
tivă de presiune în anvelope, valoarea presiunii
în anvelope este afişată în roşu.

Z
156 Calculator de bord

Fereastră de meniu Sistem de reglare X Navigaţi cu tastele u sau t la Exploa-


a nivelului tare şi revizie â.
X Navigaţi cu tasta r sau s la fereastra
Indicaţii de siguranţă importante de meniu Level control (Sistem de
Dacă autovehiculul circulă cu şasiul coborât reglare a nivelului)
sau ridicat, se pot modifica semnificativ com- X Apăsaţi tasta 9.
portamentul la frânare şi caracteristicile de Calculatorul de bord afişează fereastra de
mers. În plus, cu cadrul şasiului ridicat poate fi introducere.
depăşită înălţimea maximă autorizată. Respec-
taţi înălţimea legală admisă a ţării în care vă
aflaţi la momentul respectiv.
Înainte de începerea cursei, reglaţi întot-
deauna nivelul de rulare.
Dacă preluaţi/descărcaţi caroserii interschim-
babile sau semiremorci, este necesară ridica-
rea/coborârea şasiului. Dacă după o modifi-
care a înălţimii şasiului continuaţi deplasarea,
Calculator de bord şi afişaje

este necesară din nou ridicarea/coborârea


şasiului la nivelul de rulare.
Dacă se aprinde indicatorul de control galben
¸ din tabloul de bord, cadrul şasiului se Fereastră de introducere Sistem de reglare a
află în afara nivelului de rulare. Respectaţi nivelului (exemplu)
instrucţiunile suplimentare din fereastra de : Preselectare ridicarea/coborârea punţii
eveniment. din faţă
Reglarea sistemului de reglare a nivelu- ; Preselectare ridicarea/coborârea întregu-
lui lui autovehicul
= Preselectare nivel de rulare
Fereastra de meniu Level control (Sis‐
tem de reglare a nivelului) există la ? Preselectare ridicarea/coborârea punţii
autovehiculele cu suspensie pneumatică. Sis- din spate
temul de reglare a nivelului poate fi accesat în A Poziţia memoriei M1 sau M2 pentru înălţi-
staţionare sau în mers până la o viteză de mea şasiului
aproximativ 30 km/h. X Ridicarea/coborârea şasiului: selectaţi cu
Funcţiile sistemului de reglare a nivelului pot fi tastele u sau t puntea din faţă :,
comandate conform echipării autovehiculului întregul autovehicul ; sau puntea
dumneavoastră de la: spate ?.
Runitatea de comandă de la scaunul şoferului X Pentru a ridica şasiul utilizaţi tasta r, iar
(Y Pagina 317) pentru a-l coborî tasta s. Lampa indica-
Runitatea de comandă externă de la caroseria
toare ¸ de pe tabloul de bord se
aprinde.
autovehiculului (Y Pagina 317)
X Întreruperea/încheierea procedurii de
Rcheia multifuncţională (Y Pagina 65)
ridicare sau coborâre: apăsaţi tasta 9.
Raplicaţia Truck de pe un aparat mobil
X Reglarea nivelului de rulare: accesaţi cu
(Y Pagina 120)
tastele u sau t preselectarea nivelu-
Rcalculatorul de bord.
lui de rulare =.
X Apăsaţi scurt tastele r sau s.
Cadrul şasiului se ridică sau coboară auto-
mat la nivelul de rulare.
Dacă şasiul se găseşte la nivelul de rulare,
indicatorul de control ¸ din tabloul de
bord se stinge.
Calculator de bord 157

X Memorarea înălţimii cadrului şasiului: RBrake info (Informaţii despre


ridicaţi sau coborâţi şasiul la înălţimea frâne) afişează temperatura şi gradul de
dorită. uzură al frânelor remorcii/semiremorcii
X Selectaţi cu tastele u sau t memoria RAxle loads (Sarcini pe punte)
de stocare M1 sau M2 pentru înălţimea indică sarcina totală a remorcii/semire-
şasiului A. morcii
X Apăsaţi timp de aproximativ 2 secunde tasta RTyres (Anvelope) indică presiunea
r. aerului din anvelopele remorcii/semire-
Înălţimea curentă a cadrului şasiului este morcii
memorată sub poziţia memoriei cores- RReserve pressure (Presiune de acu‐
punzătoare, M1 sau M2. mulare) indică presiunea de acumulare
X Apelarea înălţimii şasiului: selectaţi cu din rezervoarele de aer comprimat ale
tastele u sau t memoria de stocare remorcii/semiremorcii.
M1 sau M2 pentru înălţimea şasiului A. RSupraveghere remorcă asistent la
X Apelaţi cu tasta s memoria de stocare virare indică funcţia de supraveghere a
selectată. remorcii a asistentului la virare. În plus,
Cadrul şasiului se ridică sau coboară auto- puteţi activa sau dezactiva funcţia de
mat la înălţimea memorată. supraveghere a remorcii a asistentului la

Calculator de bord şi afişaje


Alte informaţii cu privire la sistemul de reglare virare.
a nivelului pot fi găsite în capitolul „Regim de
rulare“ (Y Pagina 317). Fereastră de meniu Revizie

Fereastră de meniu Remorcă/Semire- ! În cazul în care confirmaţi intervenţiile de


întreţinere, fără să le fi efectuat potrivit pro-
morcă gramării, puteţi deteriora autovehiculul şi
Fereastra de meniu Trailer (Remorcă) ansamblurile lui. Uzura poate creşte.
există când este cuplată remorca/semire- În cazul în care confirmaţi din greşeală inter-
morca. Imaginile afişate depind de echiparea venţiile de întreţinere sau le confirmaţi prea
remorcii/semiremorcii. Respectaţi indicaţiile repede, sistemul de întreţinere va calcula
cu privire la echiparea şi utilizarea din manua- noua dată scadentă de întreţinere. Pentru a
lul de utilizare al producătorului remorcii/ preveni deteriorarea autovehiculului sau
semiremorcii. ansamblurilor, solicitaţi imediat efectuarea
Dacă doriţi să afişaţi sarcinile pe punţi în intervenţiilor de întreţinere cores-
fereastra de meniu Trailer (Remorcă) , punzătoare.
amplasaţi în prealabil autovehiculul într-o pozi- Confirmaţi intervenţiile de întreţinere numai
ţie orizontală şi acţionaţi frâna de parcare. după efectuarea intervenţiilor de întreţinere.
X Navigaţi cu butoanele u sau t la Sistemul de revizie calculează datele scadente
Exploatare şi întreţinere â. pentru întreţinere ale autovehiculului şi ansam-
X Navigaţi cu tasta r sau s la fereastra blurilor lui pe baza condiţiilor de funcţionare
de meniu Trailer (Remorcă). ale autovehiculului. Fereastra de eveniment
X Apăsaţi tasta 9.
indică automat termenele de revizie, pentru
Pe display este afişată prima fereastră de prima dată cu 14 zile înainte de data scadentă.
introducere, de ex. Brake info (Informa‐ Când s-a ajuns la sau a fost depăşită data sca-
ţii despre frâne). dentă de întreţinere, calculatorul de bord afi-
şează ferestre de eveniment suplimentare
X Cu ajutorul tastelor u sau t afişaţi
(Y Pagina 173).
următoarea fereastră de introducere.
În funcţie de echipare pot fi afişate informa- Dacă un centru de asistenţă Mercedes-Benz
ţiile/ferestrele de introducere următoare: efectuează lucrările de revizie, acesta confirmă
efectuarea corespunzătoare, în calculatorul de
bord şi în raportul de service.

Z
158 Calculator de bord

X Navigaţi cu tastele u sau t la Exploa- Meniul Informaţii de monitorizare


tare şi revizie â.
X Navigaţi cu tasta r sau s la fereastra Fereastra de meniu presiune sistem
de meniu Maintenance (Revizie) .
X Pentru a afişa presiunea din rezervor:
X Afişarea locul şi termenului de revizie:
folosind butonul u sau t, derulaţi la
apăsaţi 9. ã info monitorizare.
Fereastra de introducere arată de ex.: Fereastra de meniu afişează presiunea din
Rlocul de revizie Engine (Motor) rezervor a circuitelor de frână \ şi ^
Rdata scadentă de revizie 23.09.2014 ca un afişaj tip bară.
Rdistanţa de rulare rămasă 2000 km.
Dacă nu este posibilă încă prognosticarea Fereastră de meniu lichid de răcire
termenului de revizie, fereastra de introdu-
cere afişează de ex.: X Utilizaţi butonul u sau t pentru a
derula la info monitorizare ã.
Rlocul de revizie Engine (Motor)
X Pentru a afişa temperatura lichidului de
Rdata scadentă de revizie --.--.----. răcire: navigaţi cu butoanele r sau
X Afişarea următorul loc şi termen de revi- s la fereastra de meniu Coolant
Calculator de bord şi afişaje

zie: afişaţi cu tastele r sau s (Lichid de răcire).


următorul loc de revizie.
În funcţie de echiparea autovehiculului, se Atunci când nivelul de agent de răcire este
pot afişa, de ex. următoarele locuri de revi- prea scăzut, afişajul temperaturii acestuia nu
zie: este concludent.
RTime-based maint. (Revizie perio‐
dică) Fereastră de meniu motor
RMotorul În fereastra de meniu Motor poate fi verificat
RFiltru de particule diesel nivelul uleiului din motor şi orele de funcţio-
RPunte spate nare a motorului. Verificaţi nivelul uleiului din
RCutia de viteze motor înainte de fiecare cursă. În timpul mer-
sului nu sunt afişate informaţii cu privire la
RBrakes, axle 1/2/3/4/5 (Frânare
nivelul uleiului din motor.
punte 1/2/3/4/5)
X Parcaţi autovehiculul în poziţie orizontală.
RAir filter (Filtru de aer)
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Resetarea termenului de revizie: afişaţi
X Opriţi motorul.
cu tastele r sau s locul de revizie
dorit. X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
Dacă nu este posibilă resetarea, fereastra X După oprirea motorului, aşteptaţi cel puţin
de introducere afişează Reset? (Rese‐ 5 minute.
tare?). i Dacă apelaţi nivelul uleiului din motor prea
X Apăsaţi tasta u. devreme, sau în timpul funcţionării motoru-
Fereastra de introducere afişează No (Nu)/ lui, fereastra de meniu afişează Not avai‐
Yes (Da). lable (Indisponibil) .
X Selectaţi cu tasta r bara de meniu Yes X Utilizaţi butonul u sau t pentru a
(Da) şi confirmaţi cu tastele u sau 9. derula la info monitorizare ã.
X Afişarea nivelului uleiului din motor şi a
orelor de funcţionare: navigaţi cu ajutorul
butoanelor r sau s la fereastra de
meniu Motor.
Fereastra de meniu arată:
Rnivelul uleiului din motor 4, de ex.
Oil level Ok (Nivel de ulei Ok)
sau Oil level too low (Nivel de
Calculator de bord 159

ulei scăzut) şi/sau Top up oil 4 l (Diagnoză) conţine, de ex., o listă a tuturor
(Umplere ulei: 4 l) calculatoarelor (sistemelor) montate în autove-
Rorele de funcţionare ale motorului ý, hicul.
de ex. 10000 h 27 min Informaţii suplimentare obţineţi de la oricare
Contorul orelor de funcţionare nu este centru de asistenţă service Mercedes-Benz.
destinat înregistrării timpului de lucru al X Utilizaţi butonul u sau t pentru a
conducătorului auto. Pentru aceasta utili- derula la info monitorizare ã.
zaţi echipamentul adecvat. X Navigaţi cu butoanele r sau s la
X Dacă se afişează fereastra meniului Oil fereastra de meniu Diagnosis (Diag‐
level low (Nivel de ulei scăzut) sau noză).
Oil level too low (Nivel de ulei X Pentru a afişa datele de diagnoză: apăsaţi
prea scăzut), nu porniţi motorul. Comple- butonul 9.
taţi imediat cu cantitatea lipsă de ulei afi- Fereastra de introducere arată o listă a tutu-
şată (Y Pagina 387) şi verificaţi din nou ror abrevierilor sistemului unităţii de
nivelul uleiului. comandă.
Dacă fereastra de meniu afişează (Nivel
X Selectaţi unitatea de comandă dorită cu
de ulei Ok) şi Top up oil 3 l
(Umplere ulei: 3 l), atunci este sufi- butonul r sau s.

Calculator de bord şi afişaje


cient nivelul uleiului din motor. Indicaţia pri- X Afişaţi detalii suplimentare pe unitatea de
vind cantitatea de ulei lipsă până la nivelul comandă apăsând u.
maxim de umplere este informativă. Nu tre-
buie completat ulei.
X Dacă nu este posibilă afişarea nivelului Meniul Setări
uleiului, repetaţi verificarea.
X Dacă din nou nu este posibilă afişarea nive- Fereastra de meniu Meniu
lului uleiului, sistemul de afişare a nivelului
Dacă schimbaţi setările din fereastra de meniu
trebuie verificat într-un atelier de service de
specialitate. Menu (Meniu) , modificările influenţează afi-
şajul ferestrei de meniu.
X Utilizaţi tasta u sau t pentru a
Fereastră de meniu evenimente derula setările ä.
În meniul Events (Evenimente) pot fi afişate X Setarea sistemului de unităţi: apăsaţi
defecţiunile şi mesajele memorate. După tasta 9.
remedierea cauzei defecţiunii/mesajului, cal- Fereastra de introducere afişează o listă de
culatorul de bord nu va mai afişa evenimentul posibile setări:
respectiv. Rafişarea ceasului cu 24h sau 12h
X Utilizaţi butonul u sau t pentru a Rviteza în km/h sau mph
derula la info monitorizare ã. Rdistanţa în km sau mi
X Navigaţi cu butoanele r sau s la Runităţi de lichide în litri, gal. UK sau
fereastra de meniu Events (Eveni‐ gal. SUA
mente) . Runităţi de temperatură în °C sau °F
Fereastra de meniu afişează, de ex.,
Rconsum mediu de combustibil în l/
numărul de evenimente.
100km, km/l sau mpg
X Pentru a afişa evenimente: apăsaţi 9.
Runităţi de presiune în bari, kpa sau psi
X Pentru afişarea evenimentelor suplimen-
Runităţi de greutate în t, tn sau l.tn
tare: apăsaţi tasta r sau s.
X Selectaţi bara de meniuri dorită cu tasta
r sau s.
Fereastră de meniu de diagnosticare X Schimbaţi setarea folosind tasta u sau
Datele de diagnoză conţin informaţii cu care t.
puteţi ajuta personalul de întreţinere în timpul
diagnozei erorilor, de ex. prin diagnoza de la
distanţă. Fereastra de meniu Diagnosis
Z
160 Calculator de bord

Fereastra de meniu Iluminat ceaţă) pentru iluminarea mediului încon-


jurător.
În fereastra de meniu Iluminat puteţi: X Schimbaţi setarea folosind tasta u sau
Rseta distanţa farurilor pentru faza scurtă t.
Rseta luminozitatea sistemului de iluminat Dacă setaţi intervalul de iluminat ulterior la
pentru panoul de instrumente şi a display- 0 s, iluminatul mediului înconjurător este
ului audio pe timp de noapte oprit.
Rseta intervalul de iluminat ulterior al ilumina- Vehicule cu senzor de ploaie şi de lumină:
tului exterior (fază scurtă şi lumini de ceaţă) iluminatul mediului înconjurător se aprinde
pentru iluminarea mediului înconjurător pentru intervalul de iluminat ulterior setat
Ractiva/dezactiva comanda automată al ilu- atunci când:
minatului din habitaclu Rdescuiaţi vehiculul cu telecomanda pe
Raprinde/stinge iluminatul pentru rularea pe întuneric
timp de noapte (verde). Rdeschideţi o uşă pe întuneric.
X Utilizaţi tasta u sau t pentru a Vehicule fără senzor de ploaie şi de lumină:
derula setările ä. iluminatul mediului înconjurător se aprinde
X Derulaţi cu tasta r sau s la fereastra pentru intervalul de iluminat ulterior setat
Calculator de bord şi afişaje

de meniu Lighting (Iluminat) . atunci când:


X Apăsaţi tasta 9. Rdescuiaţi vehiculul cu telecomanda
Fereastra de meniu afişează fereastra de Rstingeţi faza scurtă sau lumina de poziţie,
introducere Headl. range ctrl. (Re. decuplaţi contactul şi deschideţi o uşă în
aut. di. il.far). aproximativ 4 minute.
X Setarea distanţei farurilor pentru faza X Activarea sau dezactivarea comenzii
scurtă: modificaţi setările cu tasta u automate al iluminatului din habitaclu:
sau t. cu tasta r sau s selectaţi Automa‐
Când autovehiculul este încărcat, zona ilu- tic interior light control
minată a carosabilului trebuie să fie de la (Comandă automată iluminat inte‐
40 m până la 100 m şi faza scurtă nu tre- rior) .
buie să orbească traficul din sens opus.
Dacă vehiculul nu este încărcat, selectaţi
i Punctul de meniu poate deveni nenecesar,
în funcţie de echiparea vehiculului.
treapta u.
X Setarea sistemului de iluminat pentru X Cu tasta u sau t activaţi sau dezacti-
panoul de instrumente: cu tasta r sau vaţi comanda automată.
s selectaţi Instrument panel Atunci când comanda automată este acti-
(Panou instrumente) . vată şi deschideţi o uşă, lămpile din habita-
Dacă lumina este stinsă şi modul nocturn nu clu, precum şi sistemul de iluminat pentru
a fost identificat, fereastra de introducere uşi se aprind automat. Informaţii suplimen-
afişează Day mode (Mod timp zi) . În tare cu privire la comanda automată al ilumi-
acest caz o setare nu este posibilă. Altmin- natului din habitaclu găsiţi în capitolul „Ilu-
teri fereastra de introducere afişează lumi- minatul din habitaclu“ (Y Pagina 97).
nozitatea sistemului de iluminat al panoului X Aprinderea sau stingerea iluminatului
de instrumente şi a display-ului audio, sub pentru rularea pe timp de noapte: cu
formă de bară de progres. tasta r sau s selectaţi Nightlight
X Schimbaţi setarea folosind tasta u sau (Iluminat rulare pe timp de noapte).
t. i Iluminatul pentru rularea pe timp de
X Setarea intervalului de iluminat ulterior noapte este utilizat ca iluminat de orientare
al iluminatului exterior: cu tasta r sau fără efect de orbire în timpul conducerii.
s selectaţi Delay switch-off, ext.
lighting (Ilum. nocturn ilum. exte‐
rior) .
Fereastra de introducere afişează setarea
pentru intervalul de iluminat ulterior al ilumi-
natului exterior (fază scurtă şi lumini de
Calculator de bord 161

Punctul de meniu poate deveni nenecesar, din combustibilul aprobat pentru autovehicu-
în funcţie de echiparea vehiculului. lele BlueTec®.
X Cu tasta u sau t porniţi sau opriţi Respectaţi indicaţiile privind carburantul diesel
iluminatul pentru rularea pe timp de noapte. şi calitatea combustibilului din capitolul „Com-
Dacă selectaţi setarea Auto (Auto), ilumi- bustibil diesel“ (Y Pagina 454).
natul pentru rularea pe timp de noapte se
aprinde automat la pornirea fazei scurte. Vâscozitatea uleiului de motor
Introduceţi la Engine Oil viscosity
(Motor Vâscozitate ulei) clasa de vâsco-
Fereastră de meniu Limbă zitate (clasa SAE) a uleiului de motor utilizat.
Limbile sunt disponibile în funcţie de ţara unde
este comercializat autovehiculul. Toate afişa- Calitatea uleiului de motor
jele text sunt prezentate în limba setată. Puteţi ! Dacă amestecaţi uleiuri de motor cu
instala mai multe limbi. calităţi de ulei diferite, intervalul de schimb
Informaţiile privind instalarea altor limbi pot fi pentru uleiul de motor este redus în compa-
obţinute de la orice centru de asistenţă service raţie cu amestecurile de ulei de motor de
Mercedes-Benz. calitate identică.
Prin urmare, amestecaţi numai uleiuri de

Calculator de bord şi afişaje


X Utilizaţi tasta u sau t pentru a
derula setările ä. motor cu calităţi diferite în situaţii de excep-
ţie. Pentru a preveni deteriorarea motorului,
X Derulaţi cu butoanele r sau s la
setaţi numărul de fişă al uleiului de motor de
fereastra de meniu Language (Limba) . calitate inferioară la Calitate ulei de
X Setarea limbii: apăsaţi tasta 9. motor.
Fereastra de introducere afişează o selecţie
de limbi. Respectaţi indicaţiile din secţiunea „Uleiuri de
motor“ (Y Pagina 450).
X Selectaţi limba dorită cu tasta r sau
s. Introduceţi la Engine Oil grade (Motor
Calitate ulei) calitatea uleiului de motor
X Schimbaţi setarea folosind tasta u.
utilizat, conform numărului de fişă din specifi-
caţiile pentru fluide de lucru Mercedes-Benz.
Fereastra de meniu Fluide de lucru i Informaţii privind fluidele de lucru, verifi-
cate şi omologate de Mercedes-Benz pentru
Indicaţii generale vehiculul dumneavoastră, găsiţi pe internet
! Dacă modificaţi datele fluidelor de lucru în la: http://bevo.mercedes-benz.com/
calculatorul de bord, sistemul de revizie
adaptează automat termenele de întreţinere Calitatea uleiului de transmisie
în mod corespunzător. Introduceţi la Transmission Oil grade
Setaţi datele pentru fluidele de lucru com- (Cutie de viteze Calitate ulei) calita-
pletate. În caz contrar, puteţi deteriora agre- tea uleiului pentru cutia de viteze utilizat, con-
gatele. form numărului de fişă din specificaţiile pentru
Respectaţi indicaţiile de la „Fluide de lucru” fluide de lucru Mercedes-Benz.
(Y Pagina 449). Calitatea uleiului pentru puntea din
Engine Fuel grade (Motor Calitate com- spate
bustibil) Introduceţi la Rear axle Oil grade
(Punte spate Calitate ulei) calitatea
! Un conţinut de sulf ridicat al combustibilu- uleiului de transmisie utilizat, conform
lui accelerează procesul de îmbătrânire al numărului de fişă din prescripţiile Mercedes-
uleiului de motor şi poate afecta motorul şi Benz.
instalaţia de gaze arse.
Înaintea livrării autovehiculului se reglează
conţinutul de sulf din combustibil uzual în ţara
destinatară sau se reglează conţinutul de sulf

Z
162 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Setarea fluidelor de lucru Informaţii cu privire la sistemele de rulare


X Utilizaţi tasta u sau t pentru a găsiţi la:
derula setările ä. RAsistent pentru atenţie (Y Pagina 313)
X Derulaţi cu tastele r sau s la fereas- RAsistent la virare (Y Pagina 314)
tra de meniu Service products (Fluide RPPC (Predictive Powertrain Control)
de lucru) . (Y Pagina 304)
X Apăsaţi tasta 9. Cu ajutorul funcţiei Video popup (Popup
Fereastra de introducere prezintă agregatul Video) setaţi dacă imaginea capturată de
şi caracteristicile fluidului de lucru, de ex. camera video pentru marşarier trebuie afişată
Engine Oil grade (Motor Calitate automat la fiecare selectare a unei trepte de
ulei) şi valoarea reglată curent de ex. marşarier. Imaginea capturată de camera
228.51. video pentru marşarier poate fi setată în
X Selectarea agregatului: utilizând tasta meniul Regim de rulare, mai exact à în
u sau t selectaţi un agregat cu o fereastra de meniu Video (Video)
caracteristică corespunzătoare a produsului (Y Pagina 150).
de service, de ex.: X Utilizaţi tasta u sau t pentru a
REngine Fuel grade (Motor Calitate derula setările ä.
Calculator de bord şi afişaje

combustibil) X Derulaţi cu tastele r sau s la fereas-


REngine Oil viscosity (Motor Vâsco‐ tra de meniu Systems (Sisteme) .
zitate ulei) X Activarea sau dezactivarea funcţiei sau
REngine Oil grade (Motor Calitate a sistemului de rulare: apăsaţi tasta 9.
ulei) X Cu tasta r sau s, selectaţi funcţia
RCutie de viteze Calitate ulei sau sistemul de rulare.
(Transmission Oil grade) X Activaţi sau dezactivaţi cu tasta u.
RRear axle Oil grade (Punte spate
Calitate ulei) După comutarea contactul timp de câteva
secunde în poziţia 0, vor fi repornite automat
X Setarea valorii fluidului de lucru: utilizând
următoarele sisteme ale autovehiculului:
tasta r sau s, selectaţi o valoare a
fluidului de lucru. RModul de rulaj lent
X Setaţi valoarea fluidului de lucru adăugat Rmodul EcoRoll
utilizând tasta u sau t. RAsistent pentru atenţie
PPC şi blocarea regenerării filtrului de parti-
Fereastra de meniu Sisteme cule diesel rămân activate sau dezactivate şi
după cuplarea contactului.
Informaţii despre comanda regenerării filtrului
de particule diesel găsiţi la:
RBlocarea regenerării (Y Pagina 335) Mesaj de eveniment al calculatorului
RPornirea regenerării manuale de bord
(Y Pagina 335)
Informaţii despre funcţiile de rulare ale cutiei Indicaţii cu privire la evenimente
de viteze manuale automatizate găsiţi la: Evenimentele cuprind informaţii de funcţio-
REliberare prin basculare (Y Pagina 278) nare, mesaje de defecţiune sau avertizări pe
RModul de rulaj lent (Y Pagina 276)
care calculatorul de bord le afişează automat
într-o fereastră de eveniment. În plus faţă de
RHydromove (vehicule cu ambreiaj hidrodina-
fereastra de eveniment se poate aprinde şi o
mic) lampă indicatoare din panoul de instrumente
Rmodul EcoRoll (Y Pagina 276) sau din câmpul de stare al calculatorului de
bord.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 163

În funcţie de prioritatea mesajului, calculatorul pericol şi luaţi legătura cu un atelier de ser-


de bord afişează fereastra eveniment în culori vice de specialitate autorizat. Dacă este
diferite: posibil să vă continuaţi drumul, conform opi-
Rfereastră gri de eveniment pentru o niei atelierului de service de specialitate
defecţiune/notificare de prioritate autorizat, adaptaţi stilul de conducere în
scăzută conformitate. Conduceţi cu deosebită aten-
ţie. Reţineţi că, dacă vă continuaţi drumul,
Respectaţi instrucţiunile din fereastra eveni- autovehiculul ar putea fi avariat şi aţi putea
ment. Puteţi conduce mai departe. încălca reglementările legale. Mergeţi la un
Rfereastra eveniment galbenă pentru o atelier de service de specialitate autorizat
defecţiune/notificare de prioritate pentru a verifica şi repara sistemul afectat.
medie Dacă puteţi confirma fereastra eveniment cu
Respectaţi instrucţiunile din fereastra eveni- ajutorul butonului 9, fereastra eveniment
ment. Dacă este posibil să vă continuaţi dru- este ascunsă. Fereastra de eveniment poate fi
mul când există o defecţiune, conduceţi cu apelată din nou şi ulterior (Y Pagina 159).
atenţie. Verificaţi sistemul afectat cât mai Dacă, în plus faţă de fereastra de eveniment,
repede posibil la un atelier de specialitate se aprinde şi o lampă de control din panoul de
autorizat. instrumente sau din câmpul de stare al calcu-

Calculator de bord şi afişaje


Rfereastră eveniment roşie pentru defec- latorului de bord (Y Pagina 143), lampa de
ţiune de prioritate maximă control va rămâne aprinsă.
Respectaţi instrucţiunile din fereastra eveni-
ment. Opriţi vehiculul fără a pune traficul în

Mesaj de eveniment gri


Indicaţii
Indicaţii de siguranţă importante
Dacă ignoraţi lămpile de avertizare/control şi fereastra de evenimente este posibil să nu consta-
taţi defecţiuni ale componentelor sau sistemelor. Comportamentul de rulare şi de frânare poate
fi afectat, iar siguranţa în funcţionare şi în trafic a vehiculului poate fi limitată. Verificaţi şi reme-
diaţi sistemul afectat într-un atelier de service de specialitate calificat. Acordaţi atenţie lămpilor
de avertizare/control şi ferestrelor de eveniment şi luaţi măsurile de remediere corespunzătoare.
Fereastră eveniment gri
În cazul unei defecţiuni/al unui mesaj cu prioritate scăzută, calculatorul de bord afişează o
fereastră de eveniment gri. Dacă în fereastra de eveniment există şi alte informaţii cu privire la
defecţiune/mesaj, fereastra de eveniment afişează simbolul Û. Informaţiile pot fi vizualizate
cu ajutorul butonului u de la volanul multifuncţional. Respectaţi informaţiile şi instrucţiunile
din fereastra eveniment. Puteţi conduce mai departe.

Z
164 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Tratarea ulterioară a gazelor arse BlueTec®


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Funcţia "HC-Burn-Off" reduce depunerile de hidrocarburi din catali-
 zator. Acest lucru are loc la creşterea turaţiei motorului. Când apare
Engine speed mesajul, nu puteţi întrerupe procesul.
increase (Creştere La încheierea procesului, mesajul dispare automat.
a turaţiei) "HC-Burn-Off" nu reprezintă regenerarea filtrului de particule diesel.
Regenerarea filtrului de particule diesel este blocată şi nivelul de
 umplere a filtrului de particule diesel este mărit.
Regenerare blocată X Pentru a facilita regenerarea automată a filtrului de particule die-
sel, dezactivaţi cât de rapid posibil blocarea regenerării
(Y Pagina 335).

Text în completare Û: Condiţie preliminară pentru rege‐


 nerarea manuală nu este îndeplinită Vă rugăm respec‐
Calculator de bord şi afişaje

Regenerarea taţi instrucţiunile de utilizare


manuală imposibilă Regenerarea filtrului de particule diesel nu este posibilă. Nu sunt
îndeplinite una sau mai multe condiţii preliminare.
X Respectaţi condiţiile de activare şi condiţiile preliminare pentru o
regenerare manuală a filtrului de particule diesel (Y Pagina 335).

Cutie de viteze şi ambreiaj


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Ambreiajul este solicitat puternic, totuşi nu este suprasolicitat.
Ô Puteţi porni numai în prima treaptă de viteză.
Ambreiaj puternic X Nu extindeţi inutil procedura de pornire sau de manevră.
solicitat
Aţi apăsat prea puţin timp comutatorul 1 pentru regimul de
1 manevrare.
Press shunting X Apăsaţi din nou comutatorul 1.
switch for longer
(Acţionaţi mai
mult timp comutato‐
rul de manevrare)
Dacă fereastra de evenimente se stinge din nou, aţi apăsat prea
1 mult timp comutatorul 1 pentru regimul de manevrare. Dacă
Press shunting fereastra de evenimente rămâne afişată, comutatorul 1 este
switch faster. defect.
(Acţionaţi comuta‐ X Apăsaţi din nou comutatorul 1.
torul de manevrare
mai puţin timp) sau
X Solicitaţi verificarea comutatorului 1 la un atelier de service
de specialitate autorizat.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 165

Sisteme de rulare
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
ABS poate fi dezactivat. Active Brake Assist sau sistemul de frânare
È al autovehiculului poate fi defect.
Active Brake
Assist cannot be G AVERTISMENT
activated (Active Dacă nu puteţi activa Active Brake Assist, nu se emit avertismente
Brake Assist nu se de coliziune. În situaţii critice, autovehiculul nu va frâna automat.
poate activa) În cazul unui mod de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Observaţi cu deosebită atenţie situaţia traficului.
X Dacă situaţia o cere, utilizaţi frâna de serviciu pentru a frâna
autovehiculul.
X Verificaţi Active Brake Assist la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

Active Brake Assist a declanşat automat o frânare de urgenţă (frâ-

Calculator de bord şi afişaje


È nare totală) şi frânarea de urgenţă este finalizată.
Emergency braking X Îndepărtaţi urgent autovehiculul din zona de pericol, luând în
finished (Frânare seamă situaţia traficului.
de urgenţă finali‐
X Opriţi motorul.
zată)
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Asiguraţi-vă că autovehiculul se află în stare bună de funcţionare
şi că marfa este asigurată corespunzător.

Text suplimentar: Stop vehicle and clean sensor (Opriţi


autovehiculul şi curăţaţi senzorul)
Sideguard Assist Senzorul este murdar. Asistentul la virare nu este disponibil.
inoperative (Asis‐
tentul la virare G AVERTISMENT
nefuncţional) Dacă asistentul la virare nu este disponibil, nu primiţi nicio averti-
zare de la asistentul la virare .
Există pericol de accident!
X Opriţi autovehiculul astfel încât circulaţia să se poată desfăşura în
siguranţă şi curăţaţi senzorul.

Z
166 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Sistem electric şi cheie


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Motorul este oprit şi starea de încărcare a bateriei este scăzută.
# Următorii consumatori electrici sunt opriţi automat:
Decuplare consuma‐
RAparat audio
tor activă
RPrize electrice de 24 V
RPriză de 12 V
RBrichetă
RÎncălzire scaun
RPanou liftant hidraulic
R1. Comutator pentru echipament extern (de ex.: lampă spaţiu de
încărcătură)
Dacă autovehiculul este dotat în acelaşi timp cu o priză de 24V,
nu are loc deconectarea consumatorului 1 comutator suprastruc-
Calculator de bord şi afişaje

tură străină.
RLampă compartiment de depozitare deasupra parbrizului
RIluminat ambiental

i Puteţi porni aparatul audio din nou manual după oprirea auto-
mată.
X La nevoie porniţi motorul.
După ce porniţi motorul, consumatorii electrici vă stau din nou la
dispoziţie.

Dacă scoateţi cheia din contact în timpul deplasării, apare o


+ fereastră de evenimente pe display.
Reinsert key (Reintro-
ducere cheie) i Într-o situaţie de urgenţă, puteţi opri motorul în timpul deplasării
prin apăsarea îndelungată a tastei pornire-oprire.
X Introduceţi cheia înapoi în fanta contactului.

Dacă în timpul deplasării, aţi apăsat scurt tasta pornire-oprire, apare


+ fereastra cu evenimente pe display. Într-o situaţie de urgenţă, puteţi
Press and hold opri motorul în timpul deplasării prin apăsarea îndelungată a tastei
EMERGENCY OFF but‐ pornire-oprire.
ton for 3s. (Apăs.
complet tasta pt. G AVERTISMENT
decupl. avarie 3 Dacă motorul este oprit, se modifică substanţial comportamentul la
s.) condus.
Există pericol de accident!
X Dacă doriţi să opriţi motorul, apăsaţi tasta pornire-oprire aproxi-
mativ 3 secunde până la opritor.
Motorul se opreşte.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 167

Anvelope
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text în completare Û: Verificare şi corectare presiune
h pneuri
Presiune anvelope În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control h
roată rezervă, din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde pe fond gri.
prea mică Presiunea din roata de rezervă este prea joasă.
X Verificaţi presiunea în anvelope şi, dacă este necesar, corectaţi
acesta.

Text în completare Û: Înlocuiţi senzorul de presiune


h pneuri
Baterie slabă sen‐ În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control h
zor pres pneuri din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde pe fond gri.
roată rez. Bateria unui senzor de presiune din roata de rezervă este
descărcată.

Calculator de bord şi afişaje


X Solicitaţi înlocuirea senzorului pentru presiunea în pneuri la un
atelier de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Defectarea controlului presiunii


h pneurilor pentru roata de rezervă
Control presiune În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control h
pneu roată din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde pe fond gri.
rezervă, defect Controlul presiunii pneurilor de la roata de rezervă s-a defectat. Ca
urmare a unei surse de perturbaţie radio, nu se recepţionează
niciun semnal de la senzorul presiunii pneurilor.
X Continuaţi să conduceţi.
De îndată ce cauza este remediată, va fi activată din nou monito-
rizarea roţii de rezervă şi va fi afişată valoarea presiunii din
pneuri.
X În cazul în care monitorizarea roţii de rezervă nu este reluată
după parcurgerea unei distanţe mai lungi, solicitaţi verificarea
controlului presiunii pneurilor la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

Semiremorcă
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control £ din
ï câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu. Semi-
Nivelul cuplajului remorca a fost recunscută la marşarier. Cuplajul semiremorcii este
semiremorcii atins deblocat.
X Pentru continuarea operaţiunii de cuplare a semiremorcii, mergeţi
încet cu marşarierul.

Z
168 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Fluide de lucru şi revizie


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Nivelul lichidului de parbriz din rezervorul lichidului de parbriz/insta-
¥ laţiei de curăţat faruri a scăzut la aproximativ 1 litru.
X Umpleţi din nou rezervorul lichidului de parbriz (Y Pagina 384).

O vizită la service este necesară în curând.


¯ X Programaţi o vizită în service la un atelier de service de speciali-
Air filter (Filtru tate autorizat.
de aer) 12.08.2014
3000 km (exemplu)
În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control ¯
¯ din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde pe fond gri.
Air filter (Filtru Este necesară intrarea în service.
de aer) Maintenance
X Solicitaţi efectuarea intervenţiilor de întreţinere la un atelier de
due (Revizie sca‐
Calculator de bord şi afişaje

dentă) (exemplu) service de specialitate autorizat.

Text adiţional Û: The main tank is on the left-hand


9 side of the vehicle (Rezervorul principal se află pe
Fully refuel the partea stângă a autovehiculului) sau The main tank is
main tank first the front tank on the left-hand side of the vehicle
(Umpleţi întâi com‐ (Rezervorul principal este rezervorul de combustibil
plet rezervorul din faţă de pe partea stângă a autovehiculului).
principal) Rezervorul principal a fost golit. Textul suplimentar vă informează
despre starea rezervorului principal.
La autovehiculele cu un rezervor de combustibil suplimentar, tre-
buie să respectaţi succesiunea de alimentare. În caz contrar, afişa-
jele combustibilului afişează greşit nivelul curent al combustibilului,
iar calculatorul de bord afişează greşit autonomia.
X Întâi umpleţi complet rezervorul principal de pe partea stângă a
autovehiculului (Y Pagina 340).
X După aceea umpleţi rezervorul de combustibil suplimentar.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 169

Motor şi răcire
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Sistemul superior şi/sau inferior de reglare a aerului este perturbat,
I de exemplu de corpurile străine din faţa radiatorului motor.
Jaluzeaua radiato‐ X Staţionaţi vehiculul în condiţii de siguranţă a traficului şi opriţi
rului fără funcţie motorul.
(Exemple)
X Verificaţi sistemul superior şi inferior de reglare a aerului de cor-
puri străine sau impurităţi şi dacă este necesar înlăturaţi-le.
Dacă este recunoscut un corp străin sau o impuritate sau dacă este
afişată din nou fereastra de evenimente:
X deschideţi şi blocaţi manual sistemul de reglare a aeru-
lui(Y Pagina 407).
X verificaţi sistemul de reglarea a aerului într-un atelier de service
de specialitate calificat.

Calculator de bord şi afişaje


Mesaj de eveniment galben
Indicaţii
Indicaţii de siguranţă importante
Dacă ignoraţi lămpile de avertizare/control şi fereastra de evenimente este posibil să nu consta-
taţi defecţiuni ale componentelor sau sistemelor. Comportamentul de rulare şi de frânare poate
fi afectat, iar siguranţa în funcţionare şi în trafic a vehiculului poate fi limitată. Verificaţi şi reme-
diaţi sistemul afectat într-un atelier de service de specialitate. Acordaţi atenţie lămpilor de averti-
zare/control şi ferestrelor de eveniment şi luaţi măsurile de remediere corespunzătoare.
Fereastră eveniment galbenă
În cazul unei defecţiuni/al unui mesaj cu prioritate medie calculatorul de bord afişează o
fereastră de eveniment galbenă. Calculatorul de bord afişează o fereastră de eveniment galbenă,
de ex. în cazul neexecutării la timp a lucrărilor de revizie. Şi în anumite stări funcţionale deose-
bite calculatorul de bord afişează o fereastră de eveniment galbenă, ca de ex. în cazul în care
filtrul de particule diesel este saturat sau ambreiajul este puternic solicitat. Dacă în fereastra de
eveniment există şi alte informaţii cu privire la defecţiune/mesaj, fereastra de eveniment afi-
şează simbolul Û. Informaţiile pot fi vizualizate cu ajutorul butonului u de la volanul multi-
funcţional. Respectaţi informaţiile şi instrucţiunile din fereastra eveniment.

Z
170 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Tratarea ulterioară a gazelor arse BlueTec®

BlueTec®4 şi BlueTec®5
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text adiţional Û: Top up AdBlue (Completaţi cu AdBlue)
Ø Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 10 %.
AdBlue Reserve
(Rezervă AdBlue) X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar, poate fi redusă puterea motorului.

Text adiţional Û: Top up AdBlue (Completaţi cu AdBlue)


Ø Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 0 %. Puterea motorului este
AdBlue empty redusă după pornirea următoare.
(AdBlue gol)
X Adaptaţi-vă stilul de rulare în consecinţă.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
Calculator de bord şi afişaje

Text adiţional Û: Top up AdBlue (Completaţi cu AdBlue)


ê Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 0 %. Puterea motorului este
Reduction in redusă.
engine power
(Putere motor X Adaptaţi-vă stilul de rulare în consecinţă.
redusă) X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).

BlueTec®6
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text adiţional Û: Top up AdBlue (Completaţi cu AdBlue)
Ø Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 10 %.
AdBlue Reserve
(Rezervă AdBlue) X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar, poate fi redusă puterea motorului, iar viteza poate
fi limitată la cca. 20 km/h.

Text adiţional Û: Please top up with AdBlue. Risk of


Ø reduction in engine power (Completaţi cu AdBlue. Risc
AdBlue Reserve de reducere a puterii motorului)
(Rezervă AdBlue) În plus, se aprinde indicatorul de control · din zona de stare a
calculatorului. Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 7,5 %.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar, poate fi redusă puterea motorului, iar viteza poate
fi limitată la cca. 20 km/h.

Text adiţional Û: Please top up with AdBlue. Reduction


Ø in engine power after stopping (Completaţi cu AdBlue.
AdBlue almost Risc de reducere a puterii motorului după oprire)
empty (AdBlue În plus, se aprinde indicatorul de control · din zona de stare a
aproape gol) calculatorului. Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 2,5 %.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar după următoarea staţionare a autovehiculului se
reduce puterea motorului şi există riscul limitării vitezei la cca.
20 km/h.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 171

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Please top up with AdBlue Risk of
Ø limit speed (Completaţi cu AdBlue. Risc de limitare a
AdBlue empty vitezei)
(AdBlue gol) În plus, se aprinde indicatorul de control · din zona de stare a
calculatorului. Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 0 %.
Puterea motorului este redusă.
X Adaptaţi-vă stilul de rulare în consecinţă.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar, viteza poate fi redusă la cca. 20 km/h.

Text adiţional Û: Please top up with AdBlue Risk of


· limit speed (Completaţi cu AdBlue. Risc de limitare a
Reduction in vitezei)
engine power În plus, se aprinde indicatorul de control · din zona de stare a
(Putere motor calculatorului. Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 2,5 %. Puterea

Calculator de bord şi afişaje


redusă) motorului este redusă.
X Adaptaţi-vă stilul de rulare în consecinţă.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).
În caz contrar, viteza poate fi redusă la cca. 20 km/h.

Text adiţional Û: Top up AdBlue (Completaţi cu AdBlue)


· În plus, se aprinde indicatorul de control · din zona de stare a
Limit speed (Limi‐ calculatorului. Nivelul de AdBlue® a scăzut la cca. 0 %. Viteza este
tare de viteză) limitată la cca. 20 km/h.
X Adaptaţi-vă stilul de rulare în consecinţă.
X Completaţi imediat rezervorul AdBlue® (Y Pagina 342).

Z
172 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Filtru de particule diesel


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text adiţional Û: Please start regeneration Please
 observe Operating Instructions (Iniţializaţi regenera‐
Diesel part. fil‐ rea Respectaţi manualul de utilizare)
ter: fluid level În plus, se aprinde în galben indicatorul de control  din tabloul
increased (Filtru de bord. Este necesară regenerarea filtrului de particule diesel.
de particule die‐
sel: nivel de În funcţie de regimul de rulare, în intervalul următoarelor 4 ore:
lichid prea mare) X dezactivaţi blocarea regenerării (Y Pagina 335) şi rulaţi pe o
autostradă sau pe un drum în afara localităţii până când se stinge
indicatorul de control Â
sau
X porniţi regenerarea manuală (Y Pagina 335).

Text adiţional Û: Please start regeneration Please


 observe Operating Instructions (Iniţializaţi regenera‐
Calculator de bord şi afişaje

Diesel particle rea Respectaţi manualul de utilizare


filter full (Fil‐ În plus, se aprinde în galben indicatorul de control  din tabloul
tru de particule de bord. Este necesară regenerarea filtrului de particule diesel.
diesel plin)
În funcţie de regimul de rulare, în intervalul următoarelor 30 minute:
X dezactivaţi blocarea regenerării (Y Pagina 335) şi rulaţi pe o
autostradă sau pe un drum în afara localităţii până când se stinge
indicatorul de control Â
sau
X porniţi cât mai curând o regenerare manuală (Y Pagina 335).

Text adiţional Û: Please start regeneration Please


 observe Operating Instructions (Iniţializaţi regenera‐
Diesel particle rea Respectaţi manualul de utilizare
filter full (Fil‐ În plus, se aprinde intermitent în galben indicatorul de control Â
tru de particule din tabloul de bord. Este necesară regenerarea imediată a filtrului
diesel plin) de particule diesel şi este ultima ocazie de a fi pornită manual.
X Porniţi cât mai curând o regenerare manuală (Y Pagina 335).
În caz contrar, filtrul de particule diesel nu mai poate fi curăţat
decât într-un atelier de service de specialitate autorizat sau va
trebui înlocuit.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 173

Fluide de lucru şi revizie


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Combustibilul a fost consumat până la rezervă.
9 X Reumpleţi rezervorul de combustibil (Y Pagina 339).

În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control ¯


¯ din câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben.
Engine (Motor) Aţi depăşit considerabil un termen de revizie. Se pot produce defec-
Maintenance due ţiuni ale vehiculului sau ale agregatelor. Uzura poate fi accelerată.
immediately (Revi‐
X Solicitaţi efectuarea neîntârziată a lucrărilor de revizie într-un ate-
zie imediată) (exem-
plu) lier de service de specialitate autorizat.

Instalaţie de aer comprimat, motor şi răcire


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Calculator de bord şi afişaje


Uscătorul de aer comprimat este defect.
+ X Solicitaţi verificarea sistemului de aer comprimat la un atelier de
Condensation in specialitate autorizat.
compressed-air
reservoir (Apă con‐
dens în rezervorul
de aer comprimat)
Presiunea de sistem din circuitul cutiei de viteze/ambreiajului este
: prea scăzută.
Transmission/
clutch reserve G AVERTISMENT
pressure too low Treptele de viteză nu mai pot fi schimbate corect.
(Presiune sist. Există pericol de accident!
cut. vit./ambreiaj
prea mică) X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Lăsaţi motorul să meargă până când fereastra eveniment dispare,
iar presiunea de alimentare a atins un nivel adecvat.
X Dacă defecţiunea survine regulat, solicitaţi verificarea sistemului
de aer comprimat la un atelier de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Visit workshop (Mergeţi în ser‐


I vice)
Drive control Controlul electronic al conducerii este defect.
faulty (Reglare
X Respectaţi instrucţiunile din fereastra eveniment.
sistem de rulare)

Z
174 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Unul dintre sistemele următoare prezintă o perturbare a func-
ÿ ţionării.
Engine faulty RMotor
(Motor perturbat)
RRăcirea motorului
RManagementul motorului
RSistemul de injecţie a carburantului
X Verificaţi sistemele într-un atelier de service de specialitate auto-
rizat.

Cureaua trapezoidală poate fi deteriorată sau tensiunea curelei tra-


ÿ pezoidale s-ar putea să nu fie suficientă.
Engine cooling X Verificaţi cureaua trapezoidală la un atelier de specialitate autori-
faulty (Răcire zat.
motor defectă)
Calculator de bord şi afişaje

Temperatura lichidului de răcire este prea mare. Puterea motorului


? este redusă automat.
Temperatură lichid X Reduceţi viteza.
răcire prea mare
X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.
sau
X Opriţi autovehiculul, ţinând cont de condiţiile de drum şi de trafic.
X Opriţi motorul.
X Îndepărtaţi obiectele care ar putea bloca alimentarea cu aer a
radiatorului, de ex. hârtiile care au zburat pe grilaj.

Temperatura lichidului de răcire este prea mare. Puterea motorului


? este redusă automat.
Engine protection: X Reduceţi viteza.
Reduction in
X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.
engine power (Pro‐
tecţie motor: sau
putere motor X Opriţi autovehiculul, ţinând cont de condiţiile de drum şi de trafic.
redusă) X Opriţi motorul.
X Îndepărtaţi obiectele care ar putea bloca alimentarea cu aer a
radiatorului, de ex. hârtiile care au zburat pe grilaj.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 175

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Conectorul electric sau racordul cu conductă flexibilă de la vasul de
% expansiune a agentului de răcire s-a desprins. Capacul turcoaz la
Coolant pressure vasul de expansiune al agentului de răcire nu este etanş.
regulation faulty X Verificaţi conectorul electric şi racordul cu conductă flexibilă de
(Reglare presiune la vasul de expansiune al agentului de răcire (Y Pagina 383).
agent de răcire
X Dacă nu se stabilesc neetanşeităţi, verificaţi sistemul de răcire a
defectă)
motorului într-un atelier de service de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Top up coolant. (Completaţi cu


% lichid de răcire)
Nivel prea scăzut Nivelul lichidului de răcire a scăzut sub nivelul de umplere normal.
al lichidului de Fereastra de eveniment galbenă este afişată când motorul este rece
răcire şi contactul este în poziţia de mers.
X Completaţi cu lichid de răcire (Y Pagina 383).
X Dacă nivelul lichidului de răcire scade din nou, solicitaţi verifica-

Calculator de bord şi afişaje


rea sistemului de răcire al motorului la un atelier de service de
specialitate autorizat.

Z
176 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Cutie de viteze şi ambreiaj


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)
Ú
Transmission G AVERTISMENT
faulty (Cuplare Sistemul de cuplare a cutiei de viteze are o defecţiune. Cursa ulte-
defectă) rioară este posibilă doar cu limitări.
X Verificaţi cutia de viteze la un atelier de service de specialitate
autorizat.

Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)


Ú
Transmission G AVERTISMENT
faulty (Cuplare Cutia de viteze automată are o perturbare a funcţionării. Cursa ulte-
defectă)(numai rioară este posibilă doar cu limitări.
autovehicule cu
În funcţie de defecţiune, atelierul de service de specialitate poate
Calculator de bord şi afişaje

cutie de viteze
oferi poziţii ajutătoare pentru cursa ulterioară limitată la menţiona-
automată)
rea codului de eroare. Codurile de eroare pot fi afişate prin calcula-
torul de bord din fereastra meniului Diagnosis (Diagnoză)
(Y Pagina 159) sau prin comanda cu tasta cutiei de viteze auto-
mată.
Afişarea codurilor de eroare prin comanda cu tasta:
X Apăsaţi tastele & şi * de la comanda cu tasta de 2 ori con-
comitent.
Display-ul comenzii cu tasta afişează cele 5 caractere ale coduri-
lor de eroare consecutiv.
X Pentru a afişa următorul cod de eroare, apăsaţi tasta MODE.
Se pot memora max. 5 coduri de eroare.
X Pentru închiderea afişajului codului de eroare, apăsaţi simultan
tastele & şi * cutiei de viteze automată.
sau
X Cuplaţi cutia de viteze automată în poziţia neutră.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 177

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)
Ô Temperatura de funcţionare a cutiei de viteze sau a retarderului
Transmission: oil este atinsă. Temperatura ulei cutiei de viteze sau a lichidului de
temperature too răcire este prea mare. Cauza poate fi nivelul prea scăzut sau prea
high (Cutie de ridicat al uleiului din cutia de viteze. Dacă se menţine temperatura
viteze: tempera‐ excesivă a uleiului în cutia de viteze, cutia de viteze poate fi deterio-
tură ulei prea rată.
mare)
X Dezactivaţi retarderul.
X Opriţi autovehiculul cât puteţi de repede, luând seama de situaţia
traficului.
X Trageţi frâna de parcare şi comutaţi cutia de viteze automată în
poziţia neutră.
X Lăsaţi să ruleze motorul 2 până la 3 minute cu o turaţie de 1200
până la 1500 1/min şi opriţi motorul.
X Dacă nu scade temperatura uleiului, verificaţi nivelul uleiului în

Calculator de bord şi afişaje


cutia de viteze automată (Y Pagina 388).
X Dacă mesajul eveniment rămâne afişat, contactaţi un atelier de
service de specialitate autorizat şi solicitaţi remedierea defecţiu-
nii.

Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)


Ø
Clutch faulty G AVERTISMENT
(Ambreiaj defect) Ambreiajul este defect. Cursa ulterioară este posibilă doar cu
limitări.
X Dispuneţi verificarea ambreiajului într-un atelier de service de
specialitate autorizat.
S-a atins temperatura de funcţionare admisă a ambreiajului. În cazul
Ô solicitării ulterioare, există pericolul unei avarii la ambreiaj.
Clutch under heavy X Cuplaţi o treaptă de viteză inferioară când efectuaţi manevre sau
strain (Ambreiaj porniţi de pe loc.
puternic solicitat)
X Finalizaţi urgent procedura de pornire sau de manevră.
În caz contrar, se suprasolicită ambreiajul.

Temperatura uleiului din ambreiajul hidrodinamic este prea ridicată.


Ù X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.
Clutch oil tempera‐ Turaţia motorului creşte şi ambreiajul uscat este închis.
ture 180 °C (Tempe‐
ratură ulei
ambreiaj 180 °C)

Z
178 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Temperatura uleiului din retarder este prea mare.
Ö X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.
Retarder: oil tem‐ Turaţia motorului şi efectul de frânare al motorului creşte.
perature too high
(Retarder: tempera‐
tură ulei prea
mare)
Conduceţi cu o viteză mai mare decât 50 km/h în treapta de viteză
ù offroad cuplată. Temperatura din retarder este prea mare.
Transmission in X Când treapta de viteză offroad este cuplată, rulaţi cu o turaţie
off-road reduction mică sau cuplaţi treapta pentru drum amenajat.
ratio (Cutie de
viteze în raportul
de reducere
offroad)
Calculator de bord şi afişaje
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 179

Remorcă/semiremorcă
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text suplimentar Û: Adapt your driving style (Adaptare
wr stil de conducere)
Wheel brake over‐ Temperatura unuia dintre frâna cu tamburi/cu disc de la remorcă/
load (Frână roată semiremorcă este prea ridicată. Frânele cu tambur/cu disc se pot
suprasolicitată) supraîncălzi.
G AVERTISMENT
Comportamentul de conducere şi de frânare al vehiculului se poate
schimba. Respectaţi indicaţiile din instrucţiunile de exploatare sepa-
rate ale producătorului remorcii/semiremorcii.
Există pericol de accident!
X Continuaţi să conduceţi cu grijă.
X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.

Calculator de bord şi afişaje


X Frânaţi vehiculul cu frâna de încetinire.
X Apăsaţi pedala de frână numai dacă frâna de încetinire nu poate
decelera suficient vehiculul.
X Verificaţi sistemul de frânare la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

La cel puţin o anvelopă de la remorcă/semiremorcă presiunea este


hr prea scăzută.
Check tyre pres‐
sure (Verificare G AVERTISMENT
presiune anvelope) Comportamentul la rulare şi la frânare se poate schimba. Respectaţi
indicaţiile din instrucţiunile de exploatare separate ale producătoru-
lui remorcii/semiremorcii.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul fără să acţionaţi brusc direcţia sau frâna. Acordaţi
atenţie condiţiilor din trafic în timp ce efectuaţi oprirea.
X Verificaţi presiunea în anvelope şi, dacă este necesar, corectaţi
acesta.

Asistarea la pornirea remorcii/semiremorcii este pornită.


òr X Respectaţi instrucţiunile de exploatare separate ale producătoru-
Starting-off aid lui remorcii/semiremorcii.
active (Asistare
pornire acţionare)
Puntea liftantă anterioară/posterioară a remorcii/semiremorcii este
ór ridicată.
Additional axle X Respectaţi instrucţiunile de exploatare separate ale producătoru-
raised (Punte lui remorcii/semiremorcii.
suplimentară ridi‐
cată)

Z
180 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Pe lângă fereastra de eveniment se aprinde indicatorul de control
ñ ï din tabloul de bord. Sistemul de reglare a nivelului remorcii/
Note trailer semiremorcii este în afara nivelului de rulare.
height. (Respec‐
taţi înălţime G AVERTISMENT
remorcă) Comportamentul de rulare şi de frânare al vehiculului se poate
schimba.
În cazul unui mod de rulare neadaptat există pericol de accidente!
Atenţie la înălţimile de trecere a pasajelor. Respectaţi indicaţiile din
instrucţiunile de exploatare separate ale producătorului remorcii/
semiremorcii.
X Setaţi sistemul de reglare a nivelului remorcii/semiremorcii la
nivelul de mers, vezi instrucţiunile de exploatare separate ale pro-
ducătorului remorcii/semiremorcii.
Calculator de bord şi afişaje

Luminile de semnalizare ale remorcii/semiremorcii sunt defecte.


br X Înlocuiţi lampa cu incandescenţă corespunzătoare, vezi instrucţiu-
Turn signal faulty nile de exploatare separate ale producătorului remorcii/semire-
(Indicator direc‐ morcii.
ţie de mers defect)
(exemplu)

Frâne şi sisteme de rulare


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)
Õ În plus, lampa de avertizare Á se aprinde în tabloul de bord.
ESP not available
Asistentul de reglare a stabilităţii este defect.
(ESP indisponibil)
G AVERTISMENT
Comportamentul la rulare şi la frânare se poate schimba.
În cazul unui stil de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Continuaţi să conduceţi cu atenţie.
X Solicitaţi verificarea asistentului de reglare a stabilităţii la un ate-
lier de service de specialitate autorizat.

În plus, lampa de avertizare Á se aprinde în tabloul de bord.


Õ În cazul în care cadrul şasiului nu se află în timpul deplasării la nive-
ESP deactivated lul de rulare, se dezactivează asistentul de reglare a stabilităţii.
Set normal level
(ESP dezactivat G AVERTISMENT
Setaţi nivelul nor‐ Comportamentul la rulare şi la frânare se poate schimba.
mal)
În cazul unui stil de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Reglaţi nivelul de rulare (Y Pagina 319).
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 181

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text suplimentar Û: Adapt your driving style (Adaptare
ws stil de rulare)
Braking effect Temperatura unei frâne cu disc a autovehiculului tractor este prea
limited (Eficaci‐ mare.
tate de frânare
limitată) G AVERTISMENT
Frâna cu disc se poate supraîncălzi. Comportamentul la rulare şi la
frânare se poate schimba.
Există pericol de accident!
X Continuaţi să conduceţi cu atenţie.
X Cuplaţi într-o treaptă de viteză inferioară.
X Frânaţi autovehiculul cu frâna de încetinire.
X Apăsaţi pedala de frână numai dacă frâna de încetinire nu poate
decelera suficient autovehiculul.

Calculator de bord şi afişaje


Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)
J În plus, lampa de avertizare J se aprinde în tabloul de bord în
Driving and bra‐ galben.
king characteris‐
Sistemul de frânare al autovehiculului este defect.
tics changed (Com‐
portamentul la G AVERTISMENT
rulare şi la frâ‐
nare s-a modificat) Comportamentul la rulare şi la frânare se poate modifica.
Există pericol de accident!
X Continuaţi să conduceţi cu atenţie. Adaptaţi-vă stilul de rulare la
comportamentul la rulare şi la frânare modificate.
X Solicitaţi verificarea sistemului de frânare la un atelier de service
de specialitate autorizat.
Cadrul şasiului este în afara nivelului de rulare. Asistentul de menţi-
ú nere a distanţei şi Active Brake Assist nu funcţionează.
Set driving level. X Reglaţi nivelul de rulare (Y Pagina 319).
(Reglarea nivelu‐
lui de rulare)

Z
182 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Stop vehicle and clean sensor.Active
Ò Brake Assist and distance control faulty (Opriţi auto‐
Distance sensor vehiculul şi curăţaţi senzorul. Active Brake Assist
dirty (Senzor dis‐ şi asistentul de menţinere a distanţei sunt defecte)
tanţă murdar) Senzorul de distanţă s-a murdărit. Asistentul de menţinere a distan-
ţei şi Active Brake Assist nu funcţionează.
G AVERTISMENT
Dacă Active Brake Assist şi asistentul de menţinere a distanţei nu
funcţionează, nu sunt emise avertizări de coliziune. În situaţii critice,
autovehiculul nu va frâna automat.
Există pericol de accident!
X Curăţaţi cu apă capacele senzorului de distanţă din bara de pro-
tecţie din faţă (Y Pagina 379).
Nu utilizaţi lavete uscate, aspre sau rigide, nu frecaţi şi nu zgâ-
Calculator de bord şi afişaje

riaţi.

Text adiţional Û: Please have rectified at next mainte‐


È nance (Înlăturaţi la următoarea revizie) (exemplu)
Active Brake Active Brake Assist nu este disponibil.
Assist not availa‐
ble (Active Brake G AVERTISMENT
Assist indisponi‐
Dacă Active Brake Assist nu este disponibil, nu sunt emise aver-
bil)
tizările de coliziune. În situaţii critice, autovehiculul nu va frâna
automat.
În cazul unui stil de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Dacă situaţia o cere, utilizaţi frâna de serviciu pentru a frâna
autovehiculul.
X Verificaţi Active Brake Assist la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

Text de completare Û: Stop vehicle and clean the winds‐


Ô creen Lane Keeping Assist and Attention Assist unavai‐
Camera's optical lable (Opriţi autovehiculul şi curăţaţi parbrizul
field of vision, Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi
dirty (Zona de Attention Assist nu sunt disponibile)
vizibilitate a
camerei video,mur‐ G AVERTISMENT
dară) Dacă asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pen-
tru atenţie nu sunt disponibile, nu obţineţi avertizări de la asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare şi de la asistentul pentru atenţie.
Există pericol de accident!
X Curăţaţi parbrizul în zona de vizibilitate a camerei video
(Y Pagina 379).
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 183

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text de completare Û: Visit workshop Camera height
Ô calibration faulty Lane Keeping Assist and ATTENTION
Lane Keeping ASSIST not available (Mergeţi în service Calibrare
Assist not availa‐ cameră video defectă Asistentul pentru menţinerea ben‐
ble (Asistentul zii de rulare şi Attention Assist nu sunt disponibile)
pentru menţinerea
benzii de rulare G AVERTISMENT
nu este disponibil) Dacă asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pen-
tru atenţie nu sunt disponibile, nu obţineţi avertizări de la asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare şi de la asistentul pentru atenţie.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi verificarea asistentului pentru menţinerea benzii de
rulare şi a asistentului pentru atenţie la un atelier de service de
specialitate autorizat.

Text de completare Û: Visit workshop Lane Keeping


Ô

Calculator de bord şi afişaje


Assist and Attention Assist unavailable (Mergeţi în
Lane Keeping service Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare
Assist not availa‐ şi Attention Assist nu sunt disponibile)
ble (Asistentul Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pentru
pentru menţinerea atenţie au o defecţiune.
benzii de rulare
nu este disponibil) G AVERTISMENT
Dacă asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pen-
tru atenţie nu sunt disponibile, nu obţineţi avertizări de la asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare şi de la asistentul pentru atenţie.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi verificarea asistentului pentru menţinerea benzii de
rulare şi a asistentului pentru atenţie la un atelier de service de
specialitate autorizat.

Text de completare Û: Visit workshop Lane Keeping


Ô Assist and Attention Assist unavailable (Mergeţi în
Lane Keeping service Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare
Assist faulty şi Attention Assist nu sunt disponibile)
(Asistentul pentru Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pentru
menţinerea benzii atenţie au o defecţiune.
de rulare este
defect) G AVERTISMENT
Dacă asistentul pentru menţinerea benzii de rulare şi asistentul pen-
tru atenţie nu sunt disponibile, nu obţineţi avertizări de la asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare şi de la asistentul pentru atenţie.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi verificarea asistentului pentru menţinerea benzii de
rulare şi a asistentului pentru atenţie la un atelier de service de
specialitate autorizat.

Z
184 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Visit workshop Lane Keeping Assist,
Ô left speaker malfunctioning (Mergeţi în service Difu‐
Lane Keeping zorul din stânga pentru asistentul pentru menţinerea
Assist faulty benzii de rulare este defect) sau Visit workshop Lane
(Asistentul pentru Keeping Assist, right speaker malfunctioning (Mergeţi
menţinerea benzii în service Difuzorul din dreapta pentru asistentul
de rulare este pentru menţinerea benzii de rulare este defect)
defect)
G AVERTISMENT
Difuzorul din stânga sau din dreapta este defect. Nu primiţi pe par-
tea stângă sau pe partea dreaptă nicio avertizare de la asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi verificarea asistentului pentru menţinerea benzii de
rulare la un atelier de service de specialitate autorizat.
Calculator de bord şi afişaje

Asistentul la virare are o defecţiune.

Sideguard Assist G AVERTISMENT


faulty (Asistentul Dacă asistentul la virare nu este disponibil, nu primiţi nicio averti-
la virare este zare de la asistentul la virare .
defect) Există pericol de accident!
X Solicitaţi verificarea asistentului la virare la un atelier de service
de specialitate autorizat.

Asistentul pentru atenţie a constatat oboseală sau o creştere a


Ô neatenţiei.
Attention Assist: Se aude şi un sunet de avertizare.
take a break?
X Confirmaţi avertizarea cu tasta 9.
(Attention Assist:
faceţi o pauză?) X Dacă este necesar, luaţi o pauză.
La efectuarea curselor mai lungi, luaţi pauzele la timp şi în mod
regulat.
Text adiţionalÛ: Do not steer when the vehicle is at a
D standstill. Steer carefully when the vehicle is
Steering characte‐ moving at walking pace. (Nu viraţi atunci când autove‐
ristics changed hiculul staţionează. Viraţi prudent la viteza pasului)
(Comportamentul la sau Please have rectified at next maintenance
direcţie s-a modi‐ (Înlăturaţi la următoarea revizie)
ficat) Direcţia asistată electric a constatat o eroare. Sentimentul de virare
se poate modifica.
Dacă viraţi puternic în regim de manevră, regimul în avarie al direc-
ţiei se poate activa.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Decuplaţi contactul.
X Porniţi motorul.
X Dacă eroarea reapare sau este afişată mereu: solicitaţi verificarea
autovehiculului într-un atelier de service de specialitate autorizat.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 185

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Active steering wheel return inopera‐
D tive (Rotirea activă a volanului este disfuncţională)
Do not turn the sau Please have rectified at next maintenance
steering wheel to (Înlăturaţi la următoarea revizie)
the stop (Nu În aparatul de comandă al direcţiei a apărut o eroare. Senzaţia de
rotiţi volanul virare se poate modifica. Volanul nu mai revine în poziţie drept
până la opritor) înainte
Nu viraţi până la limita volanului. În caz contrar, direcţia se poate
supraîncălzi.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Decuplaţi contactul.
X Porniţi motorul.
X Dacă eroarea reapare sau este afişată mereu: solicitaţi verificarea
sistemului de direcţie într-un atelier de service de specialitate

Calculator de bord şi afişaje


autorizat.

Puntea suplimentară viratoare are o defecţiune şi a fost centrată


D automat. Este dezactivată şi nu mai virează.
Leading/trailing X Conduceţi cu atenţie şi opriţi cu prima ocazie. Adaptaţi-vă stilul
axle centred de rulare la comportamentul de rulare şi de direcţie modificat.
(Punte liftantă
X Opriţi autovehiculul şi opriţi motorul.
anterioară/poste‐
rioară centrată) X Porniţi motorul după aproximativ 10 secunde.
Fereastra eveniment dispare. Puntea suplimentară viratoare este
reactivată.
X Dacă fereastra de eveniment nu dispare: solicitaţi verificarea pun-
ţii suplimentare viratoare la un atelier de service de specialitate
autorizat.

În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control #


¯ s din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde în gal-
Brakes, axle 1 ben.
(Frâne, puntea 1) Lucrările de revizie nu au fost efectuate.
Maintenance due Plăcuţele şi/sau discurile de frână şi-au depăşit limita de uzură.
immediately (Revi‐
zie imediată) (exem- G AVERTISMENT
plu)
Comportamentul la rulare şi la frânare al autovehiculului se poate
schimba.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi înlocuirea imediată a plăcuţelor de frână la un atelier de
service de specialitate autorizat.

Z
186 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text adiţional Û: Visit workshop (Mergeţi în service)
#r Cablurile spre remorcă/semiremorcă sunt întrerupte sau există
Brake pads comple‐ lucrări de revizie care nu au fost efectuate la timp. Plăcuţele de
tely worn (Plăcuţe frână şi/sau discurile de frână ale remorcii/semiremorcii au depăşit
de frână complet limita de uzură.
uzate)
G AVERTISMENT
Comportamentul de rulare şi de frânare al autovehiculului se poate
schimba. Respectaţi indicaţiile din manualul de utilizare separat al
producătorului remorcii/semiremorcii.
Există pericol de accident!
X Solicitaţi imediat verificarea cablurilor de la remorcă/semire-
morcă la un atelier de service de specialitate autorizat.
sau
X Solicitaţi înlocuirea imediată a plăcuţelor de frână de la remorcă/
Calculator de bord şi afişaje

semiremorcă la un atelier de service de specialitate autorizat.

Mergeţi cu o viteză mai mare decât cca. 20 km/h în nivelul de


þ manevrare. Dacă mergeţi mai mare decât cca. 40 km/h, se va auzi
Deactivate shun‐ şi un sunet de avertizare.
ting level (Dezac‐
tivarea nivelului G AVERTISMENT
de manevrare) Comportamentul la rulare şi la frânare al autovehiculului se poate
schimba.
În cazul unui stil de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Dezactivaţi nivelul de manevrare (Y Pagina 321).
sau
X Reduceţi viteza.

Instalaţie de iluminat, instalaţie electrică şi cheie


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text în completare Û: Please have rectified at next
# maintenance (Înlăturaţi la următoarea revizie)
Battery charge sta‐ Valorile de măsură privind starea bateriei nu sunt disponibile. Nu va
tus not available fi emisă o avertizare în cazul unei stări de încărcare insuficiente a
(Stare încărcare acum. bateriei.
indisponibilă)
X Dacă sunt porniţi consumatori electrici şi motorul este oprit,
urmăriţi consumul de curent.

Text în completare Û: Deactivate power consumers (Decu-


# plare consumator curent)
Stadiu încărcare Se aude o singură dată un sunet scurt de avertizare.
baterie, scăzut
Starea de încărcare a bateriei este redusă.
X Opriţi consumatorii care nu sunt necesari, de ex. aparatul audio,
lada frigorifică şi climatizarea.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 187

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text în completare Û: Please start engine and/or charge
# battery (Porniţi motorul şi/sau încărcaţi acumulatorul)
Încărc. bat. prea În plus, se aud 3 sunete scurte de avertizare.
scăz. Pornire
Motorul este oprit şi starea de încărcare a bateriei este scăzută.
motor.
X Porniţi motorul.
sau
X Încărcaţi acumulatorul (Y Pagina 394).
X Opriţi consumatorii care nu sunt necesari, de ex. aparatul audio,
lada frigorifică şi climatizarea.

Text în completare Û: Visit workshop (Mergeţi în ser‐


ª vice)
Generator is not În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control ª
charging battery din câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben.
(Alternatorul nu
Alternatorul este defect sau cureaua trapezoidală s-a uzat.

Calculator de bord şi afişaje


încarcă acumulato‐
rul) G AVERTISMENT
Comportamentul de conducere şi de frânare al vehiculului se poate
schimba.
În cazul unui mod de rulare neadaptat există pericol de accidente!
X Verificaţi imediat generatorul de curent alternativ/cureaua de
transmisie cu nervuri la un atelier de service de specialitate auto-
rizat.
Conexiunea CAN la panoul de instrumente este întreruptă.
I Afişajul calculatorului de bord nu mai poate afişa informaţii impor-
Instrument cluster tante pentru funcţionarea şi siguranţa în trafic a autovehiculului.
display and con‐
X Continuaţi să conduceţi cu atenţie.
trols faulty (Afişaj şi
comandă panou instru- X Dispuneţi verificarea panoului de instrumente într-un atelier de
mente perturbată) service de specialitate autorizat.

Z
188 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Întregul iluminat exterior al autovehiculului este monitorizat electro-
bs nic. Dacă este afişată fereastra de eveniment, un bec este defect.
Fereastra de eveniment conţine informaţii privind locaţia defecţiunii
şi remediul, de ex. Replace light bulb. Left dipped beam
faulty (Înlocuiţi sursa de lumină. Fază scurtă
stânga, defectă) sau Visit workshop. Left dipped beam
faulty (Mergeţi în service. Fază scurtă stânga,
defectă).
Dacă fereastra de eveniment indică „Înlocuire sursă lumină“:
X Înlocuiţi becul în cauză (Y Pagina 99).
Dacă nu stingeţi luminile înainte de a înlocui becul, trebuie să
resetaţi fereastra de eveniment. Pentru aceasta, stingeţi şi aprin-
deţi din nou luminile în cauză, sau decuplaţi şi recuplaţi contactul
general.
sau
Calculator de bord şi afişaje

X Pentru lămpile cu LED-uri sau xenon, luaţi legătura cu un atelier


de service de specialitate autorizat.
Dacă fereastra de eveniment indică „Mergeţi în Service“:
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Aţi introdus în contact o cheie greşită.


+ X Utilizaţi cheia corectă.
Incorrect key (Cheie
falsă)
Text în completare Û: Please visit a workshop and have
+ the key replaced (Mergeţi în service şi înlocuiţi cheia)
Please replace key Cheia trebuie înlocuită.
(Înlocuiţi cheia)
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Bateriile cheii sunt descărcate.


+ X Înlocuiţi bateriile (Y Pagina 71).
Please replace
ignition key bat‐
tery (Înlocuiţi acumula-
torul în cheia de con-
tact)
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 189

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text în completare Û: Please consult service centre and
+ have the key replaced (Anunţaţi Service-ul şi înlocuiţi cheia)
Key invalid (Cheie Cheia este perturbată sau defectă.
incorectă)
Cheia trebuie înlocuită.
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Please consult service centre and


+ have the key replaced (Anunţaţi Service-ul şi înlocuiţi cheia)
Ignition key not Cheia nu este introdusă complet în contact.
correctly inserted
X Cheia nu este introdusă complet în contact.
(Cheia de contact nu
este introdusă corect) sau
X Dacă este fereastra de eveniment este afişată de mai multe ori:
apelaţi la ajutorul unui atelier de service de specialitate autorizat.

Calculator de bord şi afişaje


Anvelope
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
h câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben. Con-
Indicator presiune trolul presiunii în pneuri funcţionează defectuos.
anvelope, disfunc‐ X Apelaţi la un atelier de specialitate autorizat.
ţional
Text în completare Û: Defectarea controlului de pre‐
h siune anvelope pentru una/mai multe anvelope
Indicator presiune În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
anvelope, defect câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben. Con-
trolul presiunii pneurilor s-a defectat la unul/mai multe pneuri. Ca
urmare a unei surse de interferenţă radio, nu se recepţionează
niciun semnal de la unul sau mai mulţi senzori de presiune a pneuri-
lor.
X Continuaţi să conduceţi.
De îndată ce defecţiunea este remediată, va fi activat din nou
controlul presiunii şi va fi afişată valoarea presiunii din anvelope.
X În cazul în care monitorizarea anvelopelor nu este reluată după
parcurgerea unei distanţe mai lungi, solicitaţi verificarea sistemu-
lui de control al presiunii la un atelier de service de specialitate
autorizat.
În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
h câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben. Sen-
Senzor presiune zorul de presiune este defect la una dintre anvelope.
pneuri defect X Solicitaţi înlocuirea senzorului pentru presiunea în pneuri la un
atelier de specialitate autorizat.

Z
190 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text în completare Û: Înlocuiţi senzorul de presiune
h pneuri
Baterie slabă sen‐ În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
zor presiune pneuri câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben. Bate-
ria unui senzor de presiune în pneuri este descărcată.
X Solicitaţi înlocuirea senzorului pentru presiunea în pneuri la un
atelier de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Reducere sporită a vitezei


h În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
Temperatură pneuri câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben.
prea mare
G AVERTISMENT
RTemperatura în unu sau mai multe pneuri a crescut semnificativ
în timpul conducerii.
Calculator de bord şi afişaje

RFrânele pot fi supraîncălzite.


RPresiunea în pneuri este prea scăzută.
Comportamentul la rulare şi la frânare se poate schimba.
Există pericol de accident!
X Continuaţi să conduceţi încet.
Temperatura pneurilor este redusă de curentul de aer produs în
mers.
X Dacă temperatura pneurilor scade, solicitaţi verificarea pneurilor
şi a frânelor şi remedierea defecţiunii într-un atelier de service de
specialitate autorizat.

Text în completare Û: Verificare şi corectare presiune


h pneuri
Presiune pneuri În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
prea mică câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben.
Presiunea este prea scăzută la unul sau mai multe pneuri.
X Verificaţi presiunea în anvelope şi, dacă este necesar, corectaţi
acesta.

Text în completare Û: Verificare şi corectare presiune


h pneuri
Presiune pneuri În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
prea mare câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în galben.
Presiunea în unu sau mai multe pneuri a crescut semnificativ în tim-
pul conducerii.
X Opriţi vehiculul fără să acţionaţi brusc direcţia sau frâna. Acordaţi
atenţie condiţiilor din trafic în timp ce efectuaţi oprirea.
X Verificaţi presiunea în anvelope şi, dacă este necesar, corectaţi
acesta.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 191

Mesaj de eveniment roşu


Indicaţii
Indicaţii de siguranţă importante
Dacă ignoraţi lămpile de avertizare/control şi fereastra de evenimente este posibil să nu consta-
taţi defecţiuni ale componentelor sau sistemelor. Comportamentul de rulare şi de frânare poate
fi afectat, iar siguranţa în funcţionare şi în trafic a vehiculului poate fi limitată. Verificaţi şi repa-
raţi sistemul afectat într-un atelier de service de specialitate autorizat. Acordaţi atenţie lămpilor
de avertizare/control şi ferestrelor de eveniment şi luaţi măsurile de remediere corespunzătoare.
Fereastră eveniment roşie
În cazul unei defecţiuni cu o prioritate ridicată, calculatorul de bord afişează o fereastră de eveni-
ment roşie. Calculatorul de bord afişează o fereastră eveniment roşie, de ex. la presiune de
rezervă redusă de frânare. Opriţi autovehiculul fără a pune traficul în pericol şi luaţi legătura cu
un atelier de service de specialitate autorizat. Dacă în fereastra de eveniment există şi alte infor-
maţii cu privire la defecţiune, fereastra de eveniment afişează simbolul Û. Informaţiile pot fi
vizualizate cu ajutorul butonului u de la volanul multifuncţional. Respectaţi informaţiile şi

Calculator de bord şi afişaje


instrucţiunile din fereastra eveniment.

Tratarea ulterioară a gazelor arse BlueTec®


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text complementar Û: Opriţi autovehiculul Anunţaţi Ser-
 vice-ul Regenerarea nu mai este posibilă
Diesel particle În plus, lampa de control  de la panoul de instrumente se
filter full (DPF aprinde în culoarea roşie. Filtrul de particule diesel şi-a atins limita
plin) de încărcare cu calamină. Puterea motorului este redusă şi nu mai
este posibilă o regenerare manuală.
X Dispuneţi imediat curăţarea sau înlocuirea filtrului de particule
diesel.

Z
192 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Instalaţie de aer comprimat


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
În plus, lampa de avertizare J se aprinde în roşu în panoul de
\ instrumente.
Pres. alimentare Presiunea de sistem din circuitele de frână 1 \ sau 2 ^ este
frână circuit 1 prea scăzută.
prea mică (exemplu) Dacă presiunea de alimentare din actuatorul cu arc şi circuitul de
frânare al remorcii este prea scăzută, ferestra eveniment afişează
simbolul J.
Cauze posibile:
RAţi consumat prea mult aer comprimat.
RExistă o scurgere la sistemul de aer comprimat.

G AVERTISMENT
Siguranţa în funcţionare şi în trafic al vehiculului sunt periclitate.
Calculator de bord şi afişaje

Există pericol de accident!


X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Menţineţi motorul pornit.
Instalaţia de aer comprimat este încărcată.
Dacă lampa indicatoare J din panoul de instrumente se stinge:
X continuaţi cursa.
Dacă lampa indicatoare J din panoul de instrumente nu se
stinge:
X verificaţi etanşeitatea sistemului de frânare cu aer comprimat
(Y Pagina 263).
X Dacă instalaţia de frânare cu aer comprimat este etanşă, însă
lampa de avertizare J nu se stinge: dispuneţi verificarea insta-
laţiei de frânare cu aer comprimat într-un atelier de service de
specialitate autorizat.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 193

Motor şi răcire
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text în completare Û: Stop vehicle. Switch off engine
5 (Opriţi autovehiculul. Opriţi motorul)
Engine oil pres‐ În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control 5 din
sure too low (Pre‐ câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu. Presiu-
siune ulei motor nea uleiului de motor este prea scăzută.
insuficientă)
Este pusă în pericol siguranţa în funcţionare a motorului.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Opriţi motorul.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Verificaţi nivelul uleiului de motor (Y Pagina 158)şi completaţi cu
ulei (Y Pagina 387).
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Calculator de bord şi afişaje


Text în completare Û: Stop vehicle. Switch off engine
? (Opriţi autovehiculul. Opriţi motorul)
Temperatură lichid Suplimentar faţă de fereastra eveniment, se aprinde lampa de con-
răcire prea mare trol ? în zona de stare a calculatorului de bord pe fond roşu.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Opriţi motorul.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Lăsaţi să se răcească sistemul de răcire al motorului.

Text de completare Û: Top up coolant Coolant tempera‐


, ture not reliable (Completaţi cu lichid de răcire Tem‐
Nivel prea scăzut peratură lichid de răcire neconcludentă)
al lichidului de În plus faţă de fereastra de eveniment, indicatorul de control *
răcire din zona de stare a calculatorului de bord se aprinde. Cât timp indi-
catorul de control * este aprins, afişajul temperaturii lichidului
de răcire este neconcludent.
Nivelul lichidului de răcire a scăzut cu minimum 3 litri sub nivelul
normal de umplere. Este pusă în pericol siguranţa în funcţionare a
motorului.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Opriţi motorul.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Completaţi cu lichid de răcire (Y Pagina 383).
X Solicitaţi verificarea de scurgeri a sistemului de răcire al motoru-
lui la un atelier de specialitate autorizat.

Z
194 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Cutie de viteze şi ambreiaj


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text completare Û: Stop vehicle. Contact service cen‐
Ø tre. (Opriţi autovehiculul. Anunţaţi service-ul)
Ambreiaj defect
G AVERTISMENT
Transmisia nu mai schimbă treptele de viteză. Presiunea de sistem
din circuitul cutiei de viteze/ambreiajului este probabil prea mică.
X Opriţi autovehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru
trafic.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Dacă se afişează fereastra eveniment Transmission/clutch
reserve pressure too low (Presiune de sistem cutie
de viteze/ambreiaj prea mică), lăsaţi să ruleze motorul,
până când este din nou suficientă presiune de sistem în circuitul
cutiei de viteze/ambreiajului.
Calculator de bord şi afişaje

Fereastra eveniment Transmission/clutch reserve pres‐


sure too low (Presiune de sistem cutie de viteze/
ambreiaj prea mică) se stinge.
X Opriţi motorul.
X După cca. 10 secunde lăsaţi din nou să ruleze motorul.
X Dacă fereastra eveniment se afişează din nou Clutch faulty
(Ambreiaj defect) Stop vehicle. Contact service cen‐
tre. (Opriţi autovehiculul. Anunţaţi serviceul): acti-
vaţi funcţionarea de schimb.
X Dacă nu este posibilă activarea modului de funcţionare alterna-
tivă: anunţaţi un atelier de service de specialitate autorizat.

Text completare Û: Park vehicle safely. Gears can only


Ú be changed in backup drive mode. (Opriţi vehiculul în
Cuplare defectă siguranţă Schimbarea treptelor de viteză nu mai este
posibilă decât în funcţionarea alternativă)
G AVERTISMENT
Sistemul de cuplare a cutiei de viteze are o defecţiune.
X Activare funcţionare alternativă rulare.
X Deplasaţi autovehiculul într-o poziţie sigură pentru trafic.
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 195

Semiremorcă
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control £ din
£ câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu.
Deschidere şa În cazul în care calculatorul de bord afişează un mesaj de avertizare
cuplare şi se aude un semnal sonor,
Rla cuplarea/decuplarea semiremorcii a fost detectat pivotul şeii
de cuplare şi
Rsemiremorca monitorizată cu senzor nu este cuplată.

G AVERTISMENT
Semiremorca se poate desprinde.
Există pericol de accident!
X La decuplare: continuaţi procedura.
X La cuplare: verificaţi zăvorul cuplajului semiremorcii.

Calculator de bord şi afişaje


sau
X Cuplaţi semiremorca din nou.

În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control £ din


£ câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu. În cazul
Nivel rulare sub în care calculatorul de bord afişează un mesaj de avertizare şi se
nivel remorcă aude un semnal sonor, semiremorca nu este detectată la mersul
înapoi. Cuplajul semiremorcii monitorizat cu senzor nu este zăvorât.
X Corectaţi nivelul remorcii, astfel încât calculatorul de bord să afi-
şeze fereastra de eveniment gri ï Nivel remorcă atins.

Text în completare Û: Verificaţi şaua de cuplare şi des‐


¤ chideţi dacă este necesar
Verificare şa de În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control ¤ din
cuplare câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu.
În cazul în care calculatorul de bord afişează un mesaj de avertizare
şi se aude un semnal sonor, cuplajul semiremorcii monitorizat cu
senzor este zăvorât, iar semiremorca nu este detectată.
G AVERTISMENT
Semiremorca se poate desprinde.
Există pericol de accident!
X Verificaţi zăvorul cuplajului semiremorcii monitorizat cu senzor.

Z
196 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control ¤ din
¤ câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu.
Verificare şa de În cazul în care calculatorul de bord afişează un mesaj de avertizare
cuplare şi se aude un semnal sonor, cuplajul semiremorcii monitorizat cu
senzor este zăvorât, iar semiremorca nu este detectată corect.
G AVERTISMENT
Semiremorca se poate desprinde.
Există pericol de accident!
X Verificaţi zăvorul cuplajului semiremorcii monitorizat cu senzor.
sau
X Cuplaţi semiremorca din nou.

În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control î din


î câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu.
Calculator de bord şi afişaje

Sesizare şa de Monitorizarea cu senzor a cuplajului pentru semiremorcă este


cuplare defectă defectă. Starea cuplajului semiremorcii monitorizat cu senzor nu
este identificată corect. Respectaţi indicaţiile textului în completare
Û referitor la defecţiune/remedii din fereastra de eveniment
roşie, de ex.. Curăţaţi senzorul.
G AVERTISMENT
Semiremorca se poate desprinde.
Există pericol de accident!
X Curăţaţi senzorul; consultaţi instrucţiunile de utilizare ale pro-
ducătorului.
X Verificaţi zăvorul cuplajului semiremorcii monitorizat cu senzor.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 197

Frâne şi sisteme de rulare


Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

· G AVERTISMENT
Active Brake Assist vă avertizează împotriva unui pericol de coli-
ziune.
Există pericol de accident!
Este obligatoriu necesar, ca în cazul unei avertizări automate de
coliziune, să frânaţi vehiculul cu frâna de serviciu, dacă:
Rcalculatorul de bord afişează avertizarea · în fereastra eveni-
ment roşie
Rse emite un sunet de avertizare intermitent.
X Observaţi cu deosebită atenţie situaţia traficului.
X Încetiniţi vehiculul cu ajutorul frânei de serviciu.

Calculator de bord şi afişaje


Asistentul de menţinere a distanţei a oprit vehiculul. Nu aţi acţionat
! frâna de parcare şi
Engage parking Rpărăsiţi scaunul şoferului
brake. (Acţionaţi
Raţi deschis uşa şoferului
frâna de parcare)
Raţi oprit motorul.

G AVERTISMENT
Vehiculul nu se mai menţine oprit prin funcţia asistentului de menţi-
nere a distanţei. Este posibil ca vehiculul parcat să se pună în miş-
care. Acesta este un pericol pentru dumneavoastră şi pentru cei-
lalţi.
Există pericol de accident!
X Acţionaţi frâna de parcare.

Frâna de parcare nu este acţionată.


! Vehiculul a fost parcat cu o treaptă de viteză cuplată şi frâna de par-
Engage parking care eliberată. După ce motorul a fost oprit, cutia de viteze se
brake. (Acţionaţi cuplează automat în poziţia neutră.
frâna de parcare)
G AVERTISMENT
Este posibil ca vehiculul parcat să se pună în mişcare. Acesta este
un pericol pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi.
Există pericol de accident!
X Acţionaţi frâna de parcare.

Z
198 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Vehiculele cu modul special parametrabil (PSM): frâna de parcare
! nu este acţionată.
Engage parking Frâna de parcare nu a fost acţionată înainte de a cupla priza de
brake. (Acţionaţi putere.
frâna de parcare)
G AVERTISMENT
Este posibil ca vehiculul parcat să se pună în mişcare. Acesta este
un pericol pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi.
Există pericol de accident!
X Acţionaţi frâna de parcare înainte de a cupla priza de putere.

Text completare Û: Stop vehicle. Contact service cen‐


J tre. (Opriţi autovehiculul. Anunţaţi service-ul)
Increased brake În plus, indicatorul de control J se aprinde în roşu în tabloul de
force and pedal bord.
travel (Forţă frâ‐
Calculator de bord şi afişaje

Este posibil să nu aveţi la dispoziţie întreaga putere de frânare.


nare mare, cursă
pedală mărită) G AVERTISMENT
Comportamentul de rulare şi de frânare este schimbat. Siguranţa în
funcţionare şi în trafic al vehiculului sunt periclitate.
Există pericol de accident!
X Opriţi cu atenţie vehiculul şi parcaţi astfel încât să nu puneţi trafi-
cul în pericol.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Text în completareÛ: Stop vehicle or start engine


D (Opriţi autovehiculul sau porniţi motorul)
Power steering: În plus, lampa de avertizare D se aprinde în roşu în tabloul de
function not assu‐ bord.
red (Asistare
Vehiculul se deplasează de pe loc, fără ca motorul să fie pornit.
direcţie: funcţia
nu este asigurată) X Opriţi vehiculul.
sau
X Porniţi motorul.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 199

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text în completareÛ: Stop vehicle Check hydraulic stee‐
D ring during shunting Consult service centre (Opriţi
Power steering: autovehiculul Verificaţi direcţia hidraulică în regim
function not assu‐ de manevră Anunţaţi departamentul de service)
red (Asistare În plus, lampa de avertizare D se aprinde în roşu în tabloul de
direcţie: funcţia bord.
nu este asigurată)
Direcţia funcţionează în regim în avarie.
G AVERTISMENT
Direcţia asistată hidraulică este defectă.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru tra-
fic.
X Decuplaţi contactul.
X Porniţi motorul.

Calculator de bord şi afişaje


X Dacă eroarea se afişează din nou sau continuă să fie afişată: ape-
laţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Text completare Û: Stop vehicle. Contact service cen‐


D tre. (Opriţi autovehiculul. Anunţaţi service-ul)
Power steering: În plus, lampa de avertizare D se aprinde în roşu în tabloul de
function not assu‐ bord.
red (Asistare
A apărut o eroare în direcţia asistată electrică.
direcţie: funcţia
nu este asigurată) G AVERTISMENT
Direcţia asistată nu este asigurată continuu.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru tra-
fic.
X Decuplaţi contactul.
X Porniţi motorul.
X Dacă eroarea se afişează din nou sau continuă să fie afişată: ape-
laţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Z
200 Mesaj de eveniment al calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Text în completare Û: Stop vehicle. Switch off engine
D (Opriţi autovehiculul. Opriţi motorul)
Power-steering În plus, lampa de avertizare D se aprinde în roşu în tabloul de
assistance overhea‐ bord .
ted (Direcţie asis‐
Caseta direcţiei este supraîncălzită.
tată
supraîncălzită) X Opriţi vehiculul astfel încât să nu constituie un pericol pentru tra-
fic.
X Decuplaţi contactul.
X Lăsaţi caseta direcţiei să se răcească.
X Porniţi motorul.
X Dacă eroarea se afişează din nou sau continuă să fie afişată: ape-
laţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Text în completare Û: Visit workshop (Mergeţi în ser‐


D vice)
Calculator de bord şi afişaje

Steer. characteris‐ Puntea suplimentară viratoare are o perturbaţie şi nu mai virează


tics of add. axle decât pasiv. Ca urmare, poate fi decuplat şi asistentul de control al
changed (Comporta‐ stabilităţii. Dacă asistentul de control al stabilităţii este decuplat, o
ment direcţie fereastră de eveniment galbenă afişează Õ ESP not availa‐
punte suplim. modi‐ ble (ESP nu este disponibil).
ficat)
În situaţii de rulare extreme, ca de ex. la manevrări de frânare puter-
nice pe un carosabil alunecos sau denivelat, puntea suplimentară
viratoare se poate dezactiva. Aceasta virează atunci numai în mod
pasiv. La vehicule cu o punte liftantă posterioară reglabilă pe
înălţime, nu mai este posibil să coborâţi puntea suplimentară în
timp ce vehiculul este în mişcare.
G AVERTISMENT
Dacă asistentul de reglare a stabilităţii este dezactivat ca urmare a
defectării unei punţi suplimentare viratoare, stabilitatea vehiculului
va fi redusă.
Există pericol de accident!
X Conduceţi cu atenţie şi opriţi cu prima ocazie. Adaptaţi-vă stilul
de conducere la comportamentul de rulare şi de direcţie modifi-
cat.
X Opriţi vehiculul şi opriţi motorul.
X Porniţi motorul după aproximativ 10 secunde.
Fereastra eveniment dispare. Puntea suplimentară viratoare este
reactivată.
X Dacă fereastra de eveniment nu dispare: verificaţi puntea supli-
mentară viratoare la un atelier de service de specialitate autori-
zat.
Mesaj de eveniment al calculatorului de bord 201

Anvelope
Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Text completare Û: Înlocuire pneuri
h Suplimentar faţă de fereastra eveniment se aprinde lampa de con-
Pană de cauciuc trol h în zona de stare al calculatorului de bord pe fond roşu.
Presiunea în pneuri a scăzut brusc în unul sau mai multe pneuri. Se
aude şi un sunet de avertizare.
G AVERTISMENT
Se modifică comportamentul la condus şi frânare.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul fără să acţionaţi brusc direcţia sau frâna. Acordaţi
atenţie condiţiilor din trafic în timp ce efectuaţi oprirea.
X Dacă este nevoie, schimbaţi roata (Y Pagina 409).
Autobetonieră cu pneuri simple: autovehiculul este astfel conce-

Calculator de bord şi afişaje


put, încât la defectarea unui pneu la puntea din spate, să mai poată
rula cu viteză redusă pe o distanţă scurtă. Astfel aveţi posibilitatea
de a căuta o posibilitate de oprire în siguranţă pentru schimbarea
roţii.
X Verificaţi dimensiunea defecţiunii la roată (pneuri şi butuc de
roată).
X Dacă roata defectă reprezintă un pericol pentru participanţii
la trafic: nu continuaţi cursa.
X Schimbaţi imediat roata (Y Pagina 409).
sau
X Dacă roata defectă nu reprezintă un pericol pentru partici-
panţii la trafic: continuaţi cursa până la următoarea posibilitate
de oprire.
X Conduceţi pe porţiuni drepte cu maximum 40 km/h.
X Conduceţi în curbe cu maximum 15 km/h.

Text în completare Û: Verificare şi corectare presiune


h pneuri
Presiune pneuri Suplimentar faţă de fereastra eveniment, se aprinde lampa de con-
prea mică trol h în zona de stare a calculatorului de bord pe fond roşu.
Presiunea este prea scăzută la cel puţin una dintre anvelope.
G AVERTISMENT
Se modifică comportamentul la condus şi frânare.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul fără să acţionaţi brusc direcţia sau frâna. Acordaţi
atenţie condiţiilor din trafic în timp ce efectuaţi oprirea.
X Verificaţi presiunea în anvelope şi, dacă este necesar, corectaţi
acesta.

Text de completare Û: Opriţi autovehiculul şi elibe‐


h raţi roata blocată
Roată blocată

Z
202 Lămpi martor în zona de stare a calculatorului de bord

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii


În plus faţă de fereastra de eveniment, lampa de control h din
câmpul de stare al calculatorului de bord se aprinde în roşu. Cel
puţin o roată este blocată. Se aude şi un sunet de avertizare.
G AVERTISMENT
Caracteristicile de conducere se modifică.
Există pericol de accident!
X Opriţi vehiculul. Acordaţi atenţie condiţiilor din trafic în timp ce
efectuaţi oprirea.
X Verificaţi poziţia roţii afectate şi eliberaţi blocajul, dacă este
cazul.

Lămpi martor în zona de stare a cal- Privire de ansamblu


culatorului de bord
Calculator de bord şi afişaje

Indicaţii de siguranţă importante


Dacă ignoraţi lămpile de avertizare/indicatoa-
rele de control, este posibil să nu constataţi
perturbaţii ale componentelor sau ale sisteme-
lor. Comportamentul la rulare şi la frânare
poate fi afectat, iar siguranţa în funcţionare şi
în trafic a autovehiculului poate fi limitată.
Solicitaţi verificarea şi repararea sistemului
afectat într-un atelier de service de speciali-
tate autorizat. Acordaţi atenţie lămpilor de
avertizare/indicatoarelor control şi luaţi
măsurile de remediere corespunzătoare.

Lămpi de avertizare/indicatoare de control în cal-


culatorul de bord (exemplu)
În cazul unei perturbaţi, al unei avertizări sau
al unei informaţii privind funcţionarea, se
aprinde automat o lampă de avertizare/un
indicator de control din câmpul de stare : al
calculatorului de bord. În funcţie de prioritatea
perturbaţiei, avertizării sau informaţiei privind
funcţionarea, lampa de avertizare/indicatorul
de control se aprinde în culori diferite. Lampa
de avertizare/indicatorul control se poate
aprinde şi în completarea ferestrei de eveni-
ment.
Lămpi martor în zona de stare a calculatorului de bord 203

Lămpi de avertizare/indicatoare Lămpi de avertizare/indicatoare


de control de control
6 Airbagul şoferului (Y Pagina 58) £ Cuplajul semiremorcii monitorizat
cu senzor (Y Pagina 346)
7 Avertizare pentru centura de sigu-
ranţă (Y Pagina 57) î Perturbaţie a cuplajului semiremor-
cii monitorizat cu senzor
· Defecţiune a sistemului de tratare (Y Pagina 195)
ulterioară a gazelor arse BlueTec®
relevantă pentru emisii sau rezervă Cuplajul semiremorcii, umplerea
de AdBlue® redusă (Y Pagina 140) depozitului de grăsimi (consultaţi
manualul de utilizare separat)
5 Presiune prea scăzută a uleiului
(motor), vezi fereastra de eveni- ¬ Panou liftant hidraulic (consultaţi
ment corespunzătoare manualul de utilizare separat)
4 Nivel prea scăzut al uleiului (motor) I Priză de putere (Y Pagina 366)
(Y Pagina 158)
y Perturbaţie a frânei de încetinire

Calculator de bord şi afişaje


, Nivel prea scăzut al lichidului de (Y Pagina 269)
răcire (Y Pagina 193)
h Mesaj de avertizare privind contro-
# Starea de încărcare a acumulatoru- lul presiunii în anvelope, vezi
lui, vezi fereastra de eveniment fereastra de eveniment cores-
corespunzătoare punzătoare
ª Defecţiune a sistemului de alimen- ¨ Control al presiunii în anvelope
tare cu tensiune (Y Pagina 186) (Y Pagina 154)
¯ Termen de revizie, vezi fereastra de x Frână de staţionare
eveniment corespunzătoare (Y Pagina 267)
} Punte liftantă anterioară ! Echipare ABS ! completat cu
(Y Pagina 322) s, r sau u pentru auto-
vehiculul tractor şi/sau remorcă/
¡ Punte liftantă posterioară semiremorcă (Y Pagina 264)
(Y Pagina 322)
ß Perturbaţie ABS remorcă/semire-
å Asistare la pornire (Y Pagina 322) morcă (Y Pagina 264)
Õ Punte suplimentară viratoare, cen- Û Perturbaţie la sistemul de frânare
trată (Y Pagina 323) de la remorcă/semiremorcă, vezi
lampa de avertizare/indicatorul de
{ Punte suplimentară viratoare, control corespunzător din următoa-
unghi de bracaj diferit rele capitole
(Y Pagina 323)
# Uzura plăcuţelor de frână #
D Perturbaţie la puntea suplimentară completat cu s pentru autove-
(gal- viratoare (punte liftantă ante- hiculul tractor (Y Pagina 180) sau
ben) rioară/posterioară centrată) sau completat cu r pentru
perturbaţie la direcţia asistată remorcă/semiremorcă
(Y Pagina 180) (Y Pagina 180)
D Perturbaţie la puntea suplimentară ¯ Intervenţie de reglare a asistentului
(roşu) viratoare sau perturbaţie la direcţia de reglare a stabilităţii la remorcă/
asistată (Y Pagina 197) semiremorcă (Y Pagina 288)
¤ Cuplajul semiremorcii monitorizat
cu senzor (Y Pagina 346)

Z
204 Lămpi martor în zona de stare a calculatorului de bord

Lampă de avertizare galbenă/indicator de control galben


Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Indicatorul de control G Pericol de accident
Û din zona de stare
a calculatorului de bord Sistemul de frânare al remorcii/semiremorcii este defect. Compor-
se aprinde în galben. tamentul la rulare şi la frânare se poate schimba. Respectaţi indica-
ţiile din manualul de utilizare separat al producătorului remorcii/
semiremorcii.
X Continuaţi să conduceţi cu grijă.
X Solicitaţi verificarea sistemului de frânare la un atelier de service
de specialitate autorizat.

Lampă de avertizare roşie/indicator de control roşu


Calculator de bord şi afişaje

Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii


Indicatorul de control G Pericol de accident
Û din zona de stare
a calculatorului de bord Sistemul de frânare al remorcii/semiremorcii este defect sau
se aprinde în roşu. remorca/semiremorca este frânată automat. Comportamentul la
rulare şi la frânare se poate schimba. Respectaţi indicaţiile din
manualul de utilizare separat al producătorului remorcii/semiremor-
cii.
X Frânaţi autovehiculul cu precauţie şi opriţi astfel încât să nu
puneţi traficul în pericol.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.
Calculator de autovehicul FleetBoard cu cititor de card integrat 205

Informaţii utile Calculator de autovehicul FleetBoard


cu cititor de card integrat
Aceste Instrucţiuni de utilizare descriu toate
modelele, precum şi echipamentul standard şi Privire de ansamblu asupra Fleet-
opţional al autovehiculului dumneavoastră Board
care erau disponibile la momentul trimiterii la
tipar. Este posibil să existe diferenţe în funcţie
de ţară. Reţineţi că este posibil ca autovehicu-
lul să nu fie dotat cu toate funcţiile descrise.
Acest lucru este valabil şi în ce priveşte siste-
mele şi funcţiile referitoare la siguranţă.

FleetBoard
Citiţi informaţiile privind atelierele de speciali-
tate autorizate (Y Pagina 38).

Indicaţii de siguranţă importante

G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
: Calculatorul FleetBoard
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
; Cititorul de carduri (cartela şoferului sau
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu cartela şoferului FleetBoard)
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune = Ñ Buton Home-Call
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu ? Ò Buton Event-Call
autovehiculul în staţionând. A Ó Buton Service-Call
La utilizarea FleetBoard respectaţi prevederile B U Buton Citire card şi transfer date
legale din ţara în care vă aflaţi. C Lampă indicatoare LED
FleetBoard este un sistem telematic inovator
bazat pe Internet, conceput pentru a asigura o
comunicare permanentă între autovehicul şi
centrală la orice oră şi din orice loc.
Utilizarea FleetBoard impune anumite condiţii,
ca de ex. un contract de prestări servicii. Pen-
tru mai multe informaţii adresaţi-vă serviciului
de asistenţă FleetBoard, consultaţi datele de
contact din caseta redacţională. Informaţii pri-
vind FleetBoard pot fi obţinute de la un centru
de asistenţă service Mercedes-Benz.
Sistemul de management al autovehiculului
FleetBoard face posibilă accesarea imediată şi
de la orice distanţă a datelor de consum şi de
uzură ale autovehiculului.

Z
206 Calculator de autovehicul FleetBoard cu cititor de card integrat

Funcţii FleetBoard Nu atingeţi cu degetele suprafeţele de contact


ale cipului de memorie :. În caz contrar pot
Calculatorul FleetBoard vă permite să efectuaţi interveni erori de citire a cipului :.
următoarele: X Comutaţi contactul general în poziţia de
RSă analizaţi şi să calculaţi stilul de condu- mers.
cere
Înainte de a începe să conduceţi/de a pleca în
RSă înregistraţi călătoria şi orele de nefunc-
cursă:
ţionare
X Introducere: împingeţi cartela şoferului
RSă stabiliţi poziţia autovehiculului
FleetBoard ; în cititorul de la calculatorul
RSă citiţi cardul şi memoria tahografului digi-
FleetBoard, până se fixează.
FleetBoard

tal de la distanţă Inscripţia şi cipul de memorie : de pe car-


RSă trimiteţi din vehicul mesaje predefinite tela şoferului FleetBoard ; trebuie să fie
(Home-Call, Service-Call, Event-Call) orientate în sus. Dacă introduceţi cartela
RSă trimiteţi din vehicul termenele de revizie şoferului FleetBoard ; incorect, se emite
pentru planificare, de ex. a distanţei rămase un semnal sonor de avertizare.
de parcurs pentru uleiurile de motor şi de
La sfârşitul călătoriei/cursei:
transmisie
RSă trimiteţi din vehicul datele din memoria X Extragere: trageţi cartela şoferului Fleet-
de erori pentru diagnoza şi depanarea Board ; afară din cititor.
rapidă (dacă în contractul de prestări de ser-
vicii s-a convenit asupra transmisiei de date)
RSă trimiteţi datele pentru analiza exploatării Expedierea unui mesaj
vehiculului, de ex. condiţiile curente de
exploatare şi funcţionare Prin calculatorul FleetBoard pot fi trimise la
RSă analizaţi şi să evaluaţi date privind auto-
centrală trei mesaje diferite, predefinite de
vehiculul prin internet centrală.
X Comutaţi contactul general în poziţia de
mers.
Introducere şi extragere FleetBoard i Când este aprins constant LED-ul verde de
DriverCard la calculatorul FleetBoard, acesta este func-
ţional.
X Trimitere mesaj Home-Call sau Event-
Call: apăsaţi tasta Ñ sau Ò de la cal-
culatorul FleetBoard.
Din difuzor se va auzi un scurt semnal
sonor. Calculatorul FleetBoard generează
datele care urmează a fi transmise, iar acest
lucru poate dura câteva secunde.
Cartelă şofer FleetBoard X Trimitere mesaj Service-Call/efectuare
telediagnoză: menţineţi apăsată timp de
Cartela şoferului FleetBoard serveşte identi- 2 secunde tasta Ó de la calculatorul
ficării conducătorului auto pentru evaluări spe- FleetBoard.
cifice activităţii sale. Din difuzor se va auzi un scurt semnal
sonor, iar lampa indicatoare LED se va
aprinde intermitent în portocaliu. Calculato-
rul FleetBoard generează datele care
urmează a fi transmise, iar acest lucru poate
dura ceva timp. Nu decuplaţi contactul
general în această perioadă. Din difuzor se
va auzi un scurt semnal sonor, iar lampa
indicatoare LED galbenă se va aprinde inter-
mitent. Centrul de service Mercedes-Benz
Calculator de autovehicul FleetBoard cu cititor de card integrat 207

va avea acum la dispoziţie datele de tele- sediul central al parcului auto poate descărca
diagnoză. datele prin Internet de la centrul de service
X Aduceţi cheia de contact în poziţia 0. FleetBoard. Datele trebuie să fie disponibile
X Înştiinţaţi Mercedes-Benz Service (Customer
pentru autorităţi în cazul solicitării lor.
Assistance Center sau organizaţia locală). Cartela şoferului poate fi folosită pentru identi-
ficarea conducătorului auto, la fel ca în cazul
Dacă din difuzor se aude un semnal sonor cartelei şoferului FleetBoard.
lung, iar lampa indicatoare LED roşie se Nu atingeţi cu degetele suprafeţele de contact
aprinde intermitent de trei ori, mesajul nu a ale cipului de memorie. În caz contrar pot
fost transmis. interveni erori de citire a cipului.
X Schimbaţi locaţia vehiculului.

FleetBoard
X Trimiteţi mesajul din nou. Citirea şi transmiterea datelor de pe
i Alte informaţii cu privire la TELEDIAGNOZĂ cartela şoferului
pot fi găsite în capitolul „Asistenţă în caz de
X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
pană“ (Y Pagina 397).
X Împingeţi cartela şoferului în cititorul din
calculatorul FleetBoard, până când se
cuplează.
Citirea cartelei şoferului şi transferul Cipul de memorie şi săgeata de pe cartela
datelor şoferului trebuie să fie orientate în sus.
Dacă introduceţi cartela incorect se emite
Datele de pe cartela şoferului un semnal sonor de avertizare.
X Apăsaţi timp de aproximativ 2 secunde tasta
U de la calculatorul FleetBoard.
În timpul citirii, lampa de control cu LED de
la calculatorul FleetBoard se aprinde inter-
mitent în portocaliu. Citirea poate dura apro-
ximativ 1 minut. După încheierea citirii se
emite un scurt semnal sonor, iar lampa de
control cu LED se aprinde din nou în verde.
Cartela şoferului (exemplu) (sursa: KBA) Calculatorul FleetBoard transmite automat
Pe cartela şoferului sunt memorate datele datele citite spre centrul de service Fleet-
tahografului digital. Puteţi trimite aceste date Board. Transmiterea datelor are loc şi cu
prin calculatorul FleetBoard către centrul de cheia scoasă din contact.
service FleetBoard. După transmiterea datelor, X Extrageţi cartela şoferului din cititor.

Z
208 Calculator de autovehicul FleetBoard cu cititor de card integrat

Eroare la citirea cartelei şoferului


Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii
Indicatorul de control Calculatorul FleetBoard nu a recunoscut o cartelă a şoferului validă.
cu LED se aprinde verde Ar putea exista mai multe motive:
şi se declanşează un
semnal sonor continuu, RA fost introdus o cartelă a şoferului greşită.
până când se înlătură RCartela şoferului a fost introdusă incorect.
cartela şoferului . RCipul de memorie de pe cartela şoferului este murdar pe exterior.
X Introduceţi cartela şoferului corespunzătoare. Nu confundaţi car-
FleetBoard

tela şoferului cu cartela şoferului FleetBoard.


X Curăţaţi cu atenţie punctele suprafeţei de contact ale cipului de
memorie cu o lavetă fără scame.
X Introduceţi cartela şoferului astfel încât săgeata şi punctele
suprafeţei de contact ale cipului de memorie să indice în sus.

Indicatorul de control Cartela şoferului a fost citită în timpul ultimelor 18 ore.


cu LED se aprinde inter- X Aşteptaţi, până trec 18 ore de la ultimul proces de citire.
mitent portocaliu/roşu
şi se declanşează un
semnal sonor continuu,
până când se înlătură
cartela şoferului.
Indicatorul de control Calculatorul FleetBoard poate să nu trimită date, pentru că nu
cu LED se aprinde roşu există o conexiune la reţeaua de telefonie mobilă.
şi se declanşează un Memoria intermediară a calculatorului FleetBoard este plină.
semnal sonor continuu,
X Căutaţi o locaţie cu conexiune la reţeaua de telefonie mobilă şi
până când se înlătură
trimiteţi din nou datele.
cartela şoferului .
X Contactaţi serviciul de asistenţă FleetBoard, consultaţi datele de
contact din caseta redacţională.

Indicatorul de control Funcţia „Trimite date" nu este activată.


cu LED se aprinde scurt X Contactaţi serviciul de asistenţă FleetBoard, consultaţi datele de
timp roşu şi după aceea contact din caseta redacţională.
verde.
Calculator de autovehicul FleetBoard cu cartelă pentru şofer 209

Calculator de autovehicul FleetBoard distanţa rămasă de parcurs pentru uleiurile


cu cartelă pentru şofer de motor şi transmisie
RTrimiterea de la vehicul a datelor din memo-
Privire de ansamblu asupra Fleet- ria de erori pentru diagnoza şi depanarea
Board rapidă (dacă în contractul de prestări servicii
s-a convenit asupra transmiterii datelor)
RTrimiterea datelor pentru analiza exploatării
vehiculului, de ex. condiţiile curente de
exploatare şi funcţionare
RAnaliza şi evaluarea datelor vehiculului prin
internet

FleetBoard
Trimiterea mesajului Service-Call
Cu ajutorul calculatorului FleetBoard puteţi tri-
mite un mesaj Service-Call la centrală.
X Comutaţi contactul în poziţia de mers.
: Ó Butonul Service-Call
; LED-ul de control pentru calculatorul Fleet- i Dacă LED-ul de control verde de la tasta
Board Service-Call se stinge după lămpile de por-
nire, calculatorul FleetBoard este funcţional.
FleetBoard este un sistem telematic inovator
X Trimiterea mesajului Service-Call/efec-
bazat pe Internet, conceput pentru a asigura o
comunicare permanentă între vehicul şi cen- tuarea telediagnozei: Menţineţi apăsată
trală, la orice oră şi din orice loc. timp de circa 2 secunde tasta Ó.
LED-ul de control clipeşte în portocaliu. Cal-
Utilizarea FleetBoard presupune anumite con-
culatorul FleetBoard generează datele de
diţii, ca de ex. existenţa unui contract de
transmis, proces care durează circa
prestări servicii. Pentru informaţii suplimentare
3 minute. Nu decuplaţi contactul în acest
adresaţi-vă serviciului de asistenţă FleetBoard,
interval. Dacă mesajul de service a fost tri-
consultaţi datele de contact din caseta redac-
mis cu succes, LED-ul de control se aprinde
ţională. Informaţii privind FleetBoard puteţi
pentru circa 4 secunde în verde. Centrul de
obţine de la un centru de service Mercedes-
service Mercedes-Benz va avea acum la dis-
Benz.
poziţie datele de telediagnoză.
Sistemul de management al vehiculului Fleet- X Rotiţi cheia de contact în poziţia 0.
Board face posibilă accesarea imediată şi de la
orice distanţă a datelor de consum şi uzură ale X Înştiinţaţi centrul de service Mercedes-Benz
vehiculului. (Customer Assistance Center sau organiza-
ţia locală).
Dacă mesajul de service nu a fost trimis, LED-
Funcţii FleetBoard ul de control clipeşte pentru circa 4 secunde
în roşu. În acest caz:
Calculatorul FleetBoard vă permite să folosiţi
următoarele funcţii: X Schimbaţi amplasamentul vehiculului.
X Trimiteţi din nou mesajul de service.
RAnaliza şi calcularea stilului de conducere
RÎnregistrarea călătoriei şi a pauzelor i Informaţii suplimentare cu privire la tele-
diagnoză găsiţi în capitolul „Asistenţă în caz
RStabilirea poziţiei vehiculului
de pană” (Y Pagina 397).
RCitirea de la distanţă a cardului şi memoriei
tahografului digital
RTrimiterea unui mesaj Service-Call de la
vehicul
RTrimiterea de la vehicul a termenelor de
revizie pentru planificarea întreţinerii, de ex.

Z
210 Calculator de autovehicul FleetBoard cu cartelă pentru şofer

Citirea cartelei şoferului şi transferul mise automat de calculatorul de bord Fleet-


datelor board către centrul de service Fleetboard.
După transmiterea datelor, sediul central al
parcului auto poate descărca datele prin Inter-
net de la centrul de service Fleetboard. Datele
trebuie să fie disponibile pentru autorităţi în
cazul solicitării lor.
Cartela şoferului poate fi folosită pentru identi-
ficarea conducătorului auto.
Nu atingeţi cu degetele suprafeţele de contact
ale cipului de memorie. În caz contrar pot
FleetBoard

Cartela şoferului (exemplu) (sursa: KBA) interveni erori de citire a cipului.


Pe cartela şoferului sunt memorate datele
tahografului digital. Aceste date sunt trans-

Afişajul lămpii martor cu led


Starea calculatorului FleetBoard al autovehiculului poate fi identificată prin intermediul indicato-
rului de control cu LED de sub tasta Service-Call.
i În cazul în care calculatorul FleetBoard nu este activat, indicatorul de control cu LED nu este
aprins.
Indicator de control cu LED Semnificaţie
Clipeşte verde Calculatorul FleetBoard este în curs de por-
nire. Procesul poate dura mai multe minute.
Se aprinde timp de circa patru secunde în Calculatorul FleetBoard este funcţional.
verde
Clipeşte în portocaliu Calculatorul FleetBoard execută momentan o
sarcină (telediagnoză).
După ce sarcina a fost executată cu succes,
indicatorul de control cu LED mai rămâne
aprins timp de circa secunde în verde, iar apoi
se stinge.
X Aşteptaţi până ce execuţia sarcinii s-a
încheiat.
X Lăsaţi contactul cuplat, nu scoateţi cheia.
FleetBoard Truck Data Center 6 (DTCO) 211

Indicator de control cu LED Semnificaţie


Clipeşte timp de circa patru secunde în roşu Ultima sarcină nu a fost executată corect.
X Decuplaţi şi apoi cuplaţi din nou contactul.
X Dacă problema persistă: contactaţi serviciul
de asistenţă FleetBoard, consultaţi datele
de contact din caseta redacţională.

Luminează permanent în roşu Calculatorul FleetBoard a detectat o eroare şi


nu mai este funcţional.
X Verificaţi afişajul de la calculatorul de bord

FleetBoard
din meniul Diagnoză.
X Contactaţi serviciul de asistenţă Fleet-
Board, consultaţi datele de contact din
caseta redacţională.

Software free şi OpenSource Indicaţii de siguranţă cu privire la câmpu-


rile electromagnetice
Informaţii privind licenţele aplicaţiilor software Calculatorul de bord Fleetboard recepţionează
Free şi OpenSource din aparatul dumnea- şi transmite unde radio în timpul funcţionării.
voastră găsiţi pe pagina de internet: Calculatorul de bord Fleetboard a fost proiec-
http://www.fleetboard.com/license tat astfel încât să nu depăşească valorile limită
de expunere la unde radio ionizate recoman-
date de Comisia Internaţională de Protecţie
FleetBoard Truck Data Center 6 Împotriva Radiaţiilor Neionizate(ICNIRP).
(DTCO) Indicaţii cu privire la perturbaţii radio şi
interferenţe
Declaraţie de conformitate Perturbaţiile radio pot fi generate de orice apa-
rat care emite semnale electromagnetice. şi
Declaraţie de conformitate UE simplifi- din cauză numărului mare de aparate care
cată transmit şi recepţionează unde radio se poate
ajunge la perturbaţii din cauza suprapunerii
Prin prezenta compania Daimler AG declară că undelor radio. Dacă utilizaţi sau purtaţi un dis-
tipul de echipament radio CTPMID corespunde pozitiv medical (stimulator cardiac, aparat
cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al auditiv, implant cu comandă electronică, etc.),
declaraţiei de conformitate UE este disponibil clarificaţi întâi cu doctorul dumneavoastră sau
pe următoarea pagină de Internet: cu producătorul dispozitivului medical dacă
https://www.fleetboard.info/license dispozitivul dumneavoastră funcţionează fără
perturbaţii în timp ce utilizaţi calculatorul de
bord Fleetboard. Producătorii stimulatoarelor
Compatibilitate electromagnetică cardiace recomandă păstrarea unei distanţe
minime de 15 cm pentru a evita eventualele
Compatibilitatea electromagnetică a compo- perturbaţii ale stimulatorului cardiac.
nentelor autovehiculului a fost verificată ţi cer-
tificată conform versiunii valabile în mod
curent a Reglementării ECE-R 10.

Z
212 FleetBoard Truck Data Center 6 (DTCO)

Frecvenţe de transmitere
Telefonie mobilă
3G UMTS/HSDPA/HSUPA 2G GSM/GPRS/EDGE
5-band support: 4-band support:
RBandă de frecvenţă I 2100 MHz RGSM 850 MHz
RBandă de frecvenţă II 1900 MHz RE-GSM 900 MHz
RBandă de frecvenţă V 850 MHz RDCS 1800 MHz
RBandă de frecvenţă VI 800 MHz RPCS 1900 MHz
FleetBoard

RBand de frecvenţă VII 900 MHz

WCDMA/HSDPA/HSUPA Power Class: GSM/GPRS Power Class:


RPower Class 3 (24 dBm) for WCDMA/ RPower Class 4 (33 dBm) for GSM/E-GSM
HSDPA/HSUPA mode bands
RPower Class 1 (30 dBm) for DCS/PCS
bands
EDGE Power Class:
RPower Class E2 (27 dBm) for GSM/E-GSM
bands
RPower Class E2 (26 dBm) for DCS/PCS
bands

WLAN
Mod de funcţionare Detalii suplimentare Nivel de putere
IEEE Std 802.11b – 17 dBm
IEEE Std 802.11g – 14 dBm
IEEE Std 802.11n Chanel spacing 20 MHz for 14 dBm
2.4GHz band

Bluetooth®
Mod de funcţionare Nivel de putere
BT-LE 0,7 dBm

Limitarea punerii în funcţiune


Datorită limitării funcţionării în domeniul
WLAN/BT de 2,4 GHz, punerea în funcţiune
este limitată în următoarele ţări:
RIran
RPakistan
RMacao
RMaldive.
FleetBoard Truck Data Center 6 (DTCO) 213

Privire de ansamblu asupra Fleet- scot în evidenţă potenţialele de


Board îmbunătăţire pentru un stil de conducere
mai economic. Aceste informaţii pot fi rezu-
mate în formă de raporturi lunare, inclusiv
analize.
RCartografierea şi înregistrarea călătoriei
afişează datele autovehiculului pe o hartă
rutieră digitală, care poate fi urmărită cu
exactitate.
RDescărcarea cartelelor pentru şofer şi a
memoriei de masă permite descărcarea

FleetBoard
automatizată a cartelei pentru şofer şi a
memoriei de masă de la autovehicul.
RÎnregistrarea timpului oferă o privire de
ansamblu asupra perioadelor actuale de
: Ó Tasta Service-Call conducere şi a timpului de repaus al şoferi-
; Lampă martor cu LED pentru calculator de lor.
bord Fleetboard RMesageria permită comunicarea dintre
Truck Data Center 6 (DTCO) este calculatorul şofer şi dispoziţie prin intermediul DispoPi-
de bord de la Fleetboard. Acesta este montat lot.guide. (DispoPilot.guide nu este inclus în
în autovehicul şi nu este vizibil în sine în pachetul de livrare.)
cabina şoferului. Împreună cu calculatorul RServiciile trailer oferă o legătură între
autovehiculului va fi montată şi tasta Service- datele referitoare la camion şi trailer.
Call în panoul de instrumente. Acest lucru per-
mite citirea de la distanţă a memoriei de
eroare a autovehiculului în cazul serviciului
Mercedes-Benz de 24h răspândit în toată Trimiterea mesajului Service-Call
Europa. Când există un contract-cadru activ cu calcula-
Pentru utilizarea Truck Data Center 6 (DTCO) torul de bord al autovehiculului activat, puteţi
este nevoie de un tahograf digital, precum şi trimite prin intermediul calculatorului de bord
de preechipările aferente acestuia. Pentru utili- Fleetboard un Service-Call la centrală.
zarea serviciilor Fleetboard este necesar un X Comutaţi butucul de contactul în poziţia de
contract-cadru valid cu rezervarea cores- mers.
punzătoare a serviciilor. Truck Data Center 6
(DTCO) reprezintă condiţia preliminară pentru i Dacă lampa martor cu LED verde de la
utilizarea serviciilor de conectivitate de la tasta Service-Call se stinge după lămpile de
Fleetboard, precum şi de la Mercedes-Benz. pornire, calculatorul de bord Fleetboard este
funcţional.
X Trimiterea mesajului Service-Call/efec-
Servicii FleetBoard tuarea telediagnozei: Menţineţi apăsată
timp de două secunde tasta Ó.
Cu Truck Data Center 6 (DTCO) este posibil Lampa martor cu LED clipeşte în portocaliu.
transferul tuturor datelor generate de către Calculatorul de bord Fleetboard generează
autovehicul şi şofer. Pentru utilizarea servicii- datele de transmis, proces care durează
lor Fleetboard este necesar un contract-cadru circa trei minute. Nu decuplaţi aprinderea în
valid cu rezervarea corespunzătoare a servicii- acest interval. Dacă mesajul de service a
lor. fost trimis cu succes, lampa martor cu LED
Privire de ansamblu asupra serviciilor Fleet- luminează timp de circa patru secunde în
board: verde. Centrul de service Mercedes-Benz va
RAnaliza utilizării şi raporturile facilitează
avea acum la dispoziţie datele de telediag-
noză.
la reducerea consumului de combustibil şi a
uzurii. Valorile, cum ar fi viteza, comporta-
mentul la frânare şi consumul mediu total

Z
214 FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Card)

X Rotiţi butucul de contact în poziţia u. Lampa martor cu Semnificaţie


X Înştiinţaţi centrul de service Mercedes-Benz LED
(Customer Assistance Center sau organiza-
ţia locală). Clipeşte verde Calculatorul de bord
Fleetboard este în
Dacă lampa martor cu LED luminează în roşu curs de pornire. Pro-
timp de circa patru secunde, mesajul de ser- cesul poate dura mai
vice nu a fost trimis. În acest caz: multe minute.
X schimbaţi locul de amplasare al autovehicu-
lului luminează verde Calculatorul de bord
timp de circa patru Fleetboard este
X trimiteţi din nou mesajul de service.
secunde, iar ulterior funcţional.
FleetBoard

se stinge

Citirea cartelei şoferului şi transferul Luminează perma- Calculatorul de bord


nent în roşu Fleetboard a detec-
datelor tat o eroare şi nu
mai este funcţional.
X Decuplaţi aprinde-
rea, apoi cuplaţi-o
din nou.
X Verificaţi afişajul
de la calculatorul
de bord din meniul
Diagnoză.
Cartela şoferului (exemplu) (sursa: KBA)
X Dacă problema
Pe cartela şoferului sunt memorate datele persistă: apelaţi
tahografului digital. Aceste date sunt trans- serviciul de asis-
mise automat de calculatorul de bord Fleet- tenţă clienţi Fleet-
board către centrul de service Fleetboard. board
După transmiterea datelor, sediul central al (Y Pagina 219)
parcului auto poate descărca datele prin Inter-
net de la centrul de service Fleetboard. Datele
trebuie să fie disponibile pentru autorităţi în
cazul solicitării lor. Software free OpenSource
Cartela şoferului poate fi folosită pentru identi- Informaţii privind licenţele aplicaţiilor software
ficarea conducătorului auto. Free şi OpenSource din aparatul dumnea-
Nu atingeţi cu degetele suprafeţele de contact voastră găsiţi pe pagina de internet:
ale cipului de memorie. În caz contrar pot http://www.fleetboard.com/license
interveni erori de citire a cipului.

FleetBoard Truck Data Center 6 (FB


Afişajul lămpii martor cu led Card)
Starea calculatorului de bord Fleetboard poate
fi identificată prin intermediul lămpii martor cu Echipare
LED de sub tasta Service-Call. Acest ghid suplimentar descrie calculatorul de
i Când calculatorul de bord Fleetboard nu bord Fleetboard cu toate dotările standard şi
este activat, lampa martor cu LED luminează opţionale care erau disponibile la momentul
scurt în culoarea verde după cuplarea con- trimiterii la tipar a acestui ghid suplimentar.
tactului, iar ulterior se stinge. Este posibil să existe variaţii în funcţie de ţară.
Reţineţi că uneori calculatorul de bord Fleet-
board poate să nu fie dotat cu toate funcţiile
descrise. Acest lucru este valabil şi în ceea ce
FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Card) 215

priveşte sistemele şi funcţiile referitoare la Indicaţii de siguranţă cu privire la câmpu-


siguranţă. Prin urmare, echiparea calculatoru- rile electromagnetice
lui dvs. de bord Fleetboard ar putea să difere Calculatorul de bord Fleetboard recepţionează
de cel prezentat în descrieri şi figuri. În cazul şi transmite unde radio în timpul funcţionării.
întrebărilor cu privire la echipare şi la Calculatorul de bord Fleetboard a fost proiec-
comandă, vă puteţi adresa oricărui centru de tat astfel încât să nu depăşească valorile limită
asistenţă service Mercedes-Benz. de expunere la unde radio ionizate recoman-
date de Comisia Internaţională de Protecţie
Împotriva Radiaţiilor Neionizate(ICNIRP).
Declaraţie de conformitate Indicaţii cu privire la perturbaţii radio şi
interferenţe

FleetBoard
Declaraţie de conformitate UE simplifi- Perturbaţiile radio pot fi generate de orice apa-
cată rat care emite semnale electromagnetice. şi
din cauză numărului mare de aparate care
Prin prezenta compania Daimler AG declară că
transmit şi recepţionează unde radio se poate
tipul de echipament radio CTPDIN corespunde
ajunge la perturbaţii din cauza suprapunerii
cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al
undelor radio. Dacă utilizaţi sau purtaţi un dis-
declaraţiei de conformitate UE este disponibil
pozitiv medical (stimulator cardiac, aparat
pe următoarea pagină de Internet:
auditiv, implant cu comandă electronică, etc.),
https://www.fleetboard.info/license clarificaţi întâi cu doctorul dumneavoastră sau
cu producătorul dispozitivului medical dacă
dispozitivul dumneavoastră funcţionează fără
Compatibilitate electromagnetică perturbaţii în timp ce utilizaţi calculatorul de
bord Fleetboard. Producătorii stimulatoarelor
Compatibilitatea electromagnetică a compo- cardiace recomandă păstrarea unei distanţe
nentelor autovehiculului a fost verificată ţi cer- minime de 15 cm pentru a evita eventualele
tificată conform versiunii valabile în mod perturbaţii ale stimulatorului cardiac.
curent a Reglementării ECE-R 10.

Z
216 FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Card)

Frecvenţe de transmitere
Telefonie mobilă
3G UMTS/HSDPA/HSUPA 2G GSM/GPRS/EDGE
5-band support: 4-band support:
RBandă de frecvenţă I 2100 MHz RGSM 850 MHz
RBandă de frecvenţă II 1900 MHz RE-GSM 900 MHz
RBandă de frecvenţă V 850 MHz RDCS 1800 MHz
RBandă de frecvenţă VI 800 MHz RPCS 1900 MHz
FleetBoard

RBand de frecvenţă VII 900 MHz

WCDMA/HSDPA/HSUPA Power Class: GSM/GPRS Power Class:


RPower Class 3 (24 dBm) for WCDMA/ RPower Class 4 (33 dBm) for GSM/E-GSM
HSDPA/HSUPA mode bands
RPower Class 1 (30 dBm) for DCS/PCS
bands
EDGE Power Class:
RPower Class E2 (27 dBm) for GSM/E-GSM
bands
RPower Class E2 (26 dBm) for DCS/PCS
bands

WLAN
Mod de funcţionare Detalii suplimentare Nivel de putere
IEEE Std 802.11b – 17 dBm
IEEE Std 802.11g – 14 dBm
IEEE Std 802.11n Chanel spacing 20 MHz for 14 dBm
2.4GHz band

Bluetooth®
Mod de funcţionare Nivel de putere
BT-LE 0,7 dBm

Limitarea punerii în funcţiune


Datorită limitării funcţionării în domeniul
WLAN/BT de 2,4 GHz, punerea în funcţiune
este limitată în următoarele ţări:
RIran
RPakistan
RMacao
RMaldive.
FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Card) 217

Privire de ansamblu asupra Fleet- Privire de ansamblu asupra serviciilor Fleet-


Board board:
RAnaliza utilizării şi raporturile facilitează
la reducerea consumului de combustibil şi a
uzurii. Valorile, cum ar fi viteza, comporta-
mentul la frânare şi consumul mediu total
scot în evidenţă potenţialele de
îmbunătăţire pentru un stil de conducere
mai economic. Aceste informaţii pot fi rezu-
mate în formă de raporturi lunare, inclusiv
analize.

FleetBoard
RCartografierea şi înregistrarea călătoriei
afişează datele autovehiculului pe o hartă
rutieră digitală, care poate fi urmărită cu
exactitate.
RDescărcarea cartelelor pentru şofer şi a
memoriei de mare capacitate permite
descărcarea automatizată a cartelei pentru
şofer şi a memoriei de masă de la autovehi-
cul. (Pentru efectuarea unei descărcări a
cartelei şoferului şi a memoriei de masă
este necesar un tahograf digital)
RÎnregistrarea timpului oferă o privire de
: Calculator de bord Fleetboard
ansamblu asupra perioadele actuale de con-
; Cititor card (Fleetboard DriverCard)
ducere şi timpul de repaus al şoferilor.
= Lampă martor LED
RMesageria permită comunicarea dintre
? Ñ Buton Home-Call şofer şi dispoziţie prin intermediul DispoPi-
A å Buton Event-Call lot.guide. (DispoPilot.guide nu este inclus în
B Ó Tasta Service-Call pachetul de livrare.)
C U fără funcţie RServiciile trailer oferă o legătură între
Truck Data Center 6 (FB Card) este calculato- datele referitoare la camion şi trailer.
rul de bord al Fleetboard. Acesta este montat
în autovehicul şi este aşezat vizibil în cabina
şoferului.
Pentru operarea Truck Data Center 6 (FB Card)
este necesară preechiparea aferentă. Pentru
utilizarea serviciilor Fleetboard este necesar
un contract-cadru valid cu rezervarea cores-
punzătoare a serviciilor. Truck Data Center 6
(FB Card) este cerinţa pentru utilizarea servicii-
lor de conectivitate Fleetboard.

Servicii FleetBoard
Prin intermediul Truck Data Center 6 (FB Card)
este posibil transferul tuturor datelor generate
de către autovehicul şi de către şofer. Pentru
utilizarea serviciilor FleetBoard este necesar
un contract-cadru valid cu rezervarea cores-
punzătoare a serviciilor.

Z
218 FleetBoard Truck Data Center 6 (FB Card)

Introducere şi extragere FleetBoard Expedierea unui mesaj


DriverCard Prin calculatorul de bord FleetBoard pot fi tri-
mise la centrală trei mesaje diferite, predefi-
nite de centrală.
X Comutaţi butucul de contactul în poziţia de
mers.
i Când LED-ul verde de la calculatorul de
bord Fleetboard luminează continuu verde,
calculatorul de bord Fleetboard este funcţio-
nal.
FleetBoard

X Trimitere mesaj Home-Call sau Event-


Call: Apăsaţi pe tasta Ñ sau å de la
calculatorul de bord Fleetboard.
Calculatorul de bord FleetBoard generează
datele care urmează a fi transmise, iar acest
lucru poate dura câteva secunde.
X Trimitere mesaj Service-Call/efectuare
: Cip de memorie Fleetboard DriverCard telediagnoză: Apăsaţi timp de două
; Cititor card secunde pe tasta Ó de pe calculatorul de
Cartela şoferului Fleetboard DriverCard per- bord Fleetboard.
mite identificarea clară a conducătorului auto Lampa martor cu LED clipeşte în portocaliu.
pentru evaluări specifice activităţii sale. Calculatorul de bord FleetBoard generează
datele care urmează a fi transmise, iar acest
Nu atingeţi cu degetele suprafeţele de contact lucru poate dura câteva secunde. Nu decu-
ale cipului de memorie:. În caz contrar pot plaţi aprinderea în acest interval. Dacă
interveni erori de citire a cipului:. mesajul a fost expediat cu succes, lampa
X Comutaţi butucul de contactul în poziţia de martor LED verde luminează scurt. Centrul
mers. de service Mercedes-Benz va avea acum la
Înainte de a începe să conduceţi/de a pleca în dispoziţie datele de telediagnoză.
cursă: X Rotiţi butucul de contact în poziţia g.
X Înştiinţaţi centrul de service Mercedes-Benz
X Introducere: Introduceţi Fleetboard Driver-
(Customer Assistance Center sau organiza-
Card având inscripţia şi cipul de memo-
ţia locală).
rie : orientate în jos în cititorul de card ;
de pe computerul de bord Fleetboard, până Dacă lampa martor LED roşie luminează scurt,
se fixează. mesajul nu a fost expediat:
În cazul în care Fleetboard DriverCard este X schimbaţi locul de amplasare al autovehicu-
inserată incorect, se emite un sunet de aver- lului
tizare.
X Trimiteţi mesajul din nou.
La sfârşitul călătoriei/cursei:
X Extragere: Trageţi Fleetboard DriverCard
din cititorul de card.

Afişajul lămpii martor cu led


Statusul calculatorului de bord Fleetboard poate fi citit pe lămpile martor cu LED de lângă citito-
rul de card.
i În cazul în care calculatorul de bord Fleetboard nu este activat, lampa martor LED nu este
aprinsă.
Asistenţă FleetBoard 219

Lampa martor cu LED Semnificaţie


Clipeşte verde Calculatorul de bord Fleetboard este în curs
de pornire. Procesul poate dura mai multe
minute.
se aprinde intermitent verde până ce calcula- Calculatorul de bord Fleetboard este funcţio-
torul de bord Fleetboard s-a deschis iar ulte- nal.
rior luminează constant verde
Luminează permanent în roşu Calculatorul de bord Fleetboard a detectat o
eroare şi nu mai este funcţional.

FleetBoard
X Decuplaţi aprinderea, apoi cuplaţi-o din
nou.
X Dacă problema persistă în continuare:
accesaţi Fleetboard Support
(Y Pagina 219).

Software free OpenSource Norvegia +47 23 50 01 19


Informaţii privind licenţele aplicaţiilor software (în engleză)
Free şi OpenSource din aparatul dumnea- Polonia +48 22 58 44 282
voastră găsiţi pe pagina de internet:
http://www.fleetboard.com/license România +402 165 507 34
Slovacia +421 2 50 11 20 11
Asistenţă FleetBoard Spania +34 91 37 53 353
Suedia +46 85 19 92 272
Dacă aveţi întrebări cu privire la calculatorul
de bord Fleetboard sau DispoPilot.guide adre- (în engleză)
saţi-vă serviciului de asistenţă Fleetboard: Elveţia +41 22 56 75 124
Telefon
Olanda +31 20 72 19 232
Germania/ +49 711 17 91 999
Internaţional Adresă Daimler Fleetboard GmbH,
HPC: Z400, D-70546 Stuttgart
Austria +43 1 36 02 77 30 24
Internet http://www.fleetboard.com
Belgia +32 2 62 00 453 E-mail support@fleetboard.com
Republica Cehă +420 22 53 76 440
Danemarca +45 35 15 80 32
(în engleză)
Finlanda +358 98 17 10 433
(în engleză)
Franţa +33 1 70 48 90 88
Ungaria +36 1 32 85 340
Italia +39 02 38 59 13 48
Luxemburg +352 27 30 21 76

Z
220 Compatibilitate electromagnetică

Indicaţii de siguranţă importante Păstraţi cardurile SD într-un loc inaccesibil


pentru copii. Dacă s-a înghiţit un card SD,
G AVERTIZARE apelaţi imediat la asistenţă medicală.
Dacă aveţi la mână sau utilizaţi surse audio/
video mobile în timpul deplasării, puteţi fi
distras de evenimentele din trafic. În plus, se Indicaţii cu privire la privirea de
poate pierde controlul asupra autovehiculu- ansamblu pe scurt
lui. Există pericol de accident!
Această privire succintă descrie principiile de
Manipulaţi sau utilizaţi aceste surse audio/
DispoPilot.guide

bază al DispoPilot-ului dumneavoastră.


video mobile doar când autovehiculul staţio-
Toate celelalte informaţii suplimentare cu pri-
nează. vire la funcţiile individuale le obţineţi de pe
Utilizaţi sursele audio/video mobile doar internet, la www.mercedes-benz.de/
prin intermediul dispozitivelor de comuni- betriebsanleitung-lkw sau din manualul de uti-
care integrate în autovehicul, în cazul în care lizare al DispoPilot.
situaţia din trafic vă permite acest lucru.
Dacă aceste condiţii nu pot fi îndeplinite,
opriţi fără a pune traficul în pericol şi efec- Declaraţie de conformitate
tuaţi aceste acţiuni cu autovehiculul în sta- Declaraţie de conformitate UE sim-
ţionare. plificată
G AVERTIZARE Prin prezenta Daimler AG declară că tipul sis-
temului radio al DispoPilot.guide corespunde
Manipularea sistemelor de informare mobile liniei directoare 2014/53/EU. Textul complet
şi a echipamentelor de comunicaţii din auto- al declaraţiei de conformitate UE este disponi-
vehicul în timpul deplasării vă poate distrage bil pe următoarea pagină de Internet: https://
atenţia de la trafic. În plus, se poate pierde www.fleetboard.info/license
controlul asupra autovehiculului. Există peri-
col de accident!
Utilizaţi aceste aparate numai atunci când
Compatibilitate electromagnetică
autovehiculul staţionează.
Compatibilitatea electromagnetică a compo-
Ţineţi cont la operarea DispoPilot.guide de nentelor autovehiculului a fost verificată şi cer-
prevederile legale ale ţării în care vă aflaţi tificată conform versiunii valabile în mod
momentan. curent a Reglementării ECE-R 10.
Gândiţi-vă că autovehiculul dumneavoastră la Indicaţii de siguranţă cu privire la câmpu-
50 km/h parcurge în fiecare secundă 14 m. rile electromagnetice
Când utilizaţi dispozitivul, vă rugăm să respec- DispoPilot.guide recepţionează şi emite unde
taţi: radio în timpul funcţionării. DispoPilot.guide a
fost astfel construit şi fabricat să nu
Rindicaţiile de siguranţă din acest manual de depăşească valorile limită la expunerea la
utilizare undele radio recomandate de către comisia
Rregulile şi prevederile de circulaţie internaţională pentru protecţia radiaţilor non
Rlegislaţia rutieră şi standardele de siguranţă. ionizante (ICNIRP).
Indicaţii cu privire la perturbaţii radio şi
G AVERTISMENT interferenţe
Cardurile SD sunt piese mici. Acestea pot Perturbaţiile radio pot fi generate de orice dis-
înghiţite şi pot duce la asfixiere. Există peri- pozitiv care emite semnale electromagnetice.
col de accidentare sau chiar de moarte! Şi din cauză numărului mare de dispozitive
care transmit şi recepţionează unde radio se
poate ajunge la perturbaţii din cauza suprapu-
Frecvenţe de transmitere 221

nerii undelor radio. Dacă sunteţi utilizatorul fără probleme la utilizarea simultană cu Dispo-
sau purtătorul unui aparat medicinal (Stimula- Pilot.guide. Producătorii stimulatoarelor car-
tor cardiac, aparat auditiv, implant cu diace recomandă păstrarea unei distanţe
comandă electrică, ş.a.m.d.) trebuie să clarifi- minime de 15 cm pentru a evita eventualele
caţi cu doctorul respectiv producătorul apara- perturbaţii ale stimulatorului cardiac.
tului medicinal, dacă aparatul funcţionează

Frecvenţe de transmitere

DispoPilot.guide
Număr de serie OC OJ
Telefonie mobilă
WCDMA/HSDPA/HSUPA/ Class 3 (23.5dBm) @ Class 3 (+24dBm +1/-3dB)
HSPA+ Power Class: 900/2100MHz for UMTS 2100, WCDMA FDD
BdI
Class 3 (+24dBm +1/-3dB)
for UMTS 1900,WCDMA FDD
BdII
Class 3 (+24dBm +1/-3dB)
for UMTS 900, WCDMA FDD
BdVIII
Class 3 (+24dBm +1/-3dB)
for UMTS 850, WCDMA FDD
BdV
Class 3 (+24dBm +1/-3dB)
for UMTS 800, WCDMA FDD
BdVI
GSM/GPRS Power Class: Class 4 (33dBm) @ 900MHz Class 4 (+33dBm ±2dB) for
Class 1 (30dBm) @ 1800MHz EGSM850
Class 4 (+33dBm ±2dB) for
EGSM900
Class 1 (+30dBm ±2dB) for
GSM1800
Class 1 (+30dBm ±2dB) for
GSM1900
EDGE Power Class: Class E2 (27dBm) @ 900MHz Class E2 (+27dBm ± 3dB) for
Class E2 (26dBm) @ GSM 850 8-PSK
1800MHz Class E2 (+27dBm ± 3dB) for
GSM 900 8-PSK
Class E2 (+26dBm +3 /-4dB)
for GSM 1800 8-PSK
Class E2 (+26dBm +3 /-4dB)
for GSM 1900 8-PSK
WLAN 2,4 GHz
IEEE Std 802.11b 13 dBm 17 dBm
IEEE Std 802.11g 13 dBm 16 dBm

Z
222 Primii paşi

Număr de serie OC OJ
IEEE Std 802.11n (HT20) 13 dBm 16 dBm
WLAN 5 GHz
IEEE Std 802.11n (HT20) n/a 17 dBm
IEEE Std 802.11n (HT40) n/a 16 dBm
Bluetooth® 2,4 GHz
DispoPilot.guide

Bluetooth® Classic 3 dBm 3 dBm


Bluetooth® Low Energy 3 dBm 3 dBm
NFC 13,56 MHz
-3dBµA/m @ 3m 12dBµA/m @ 3m

Limitarea punerii în funcţiune Instalare şi înlăturare DispoPi-


lot.guide
În următoarele ţări este limitată punerea în
funcţiune:
RFederaţia rusă

Disponibilitate

DispoPilot.guide este oferit pentru autovehicu-


lele Mercedes-Benz în echiparea originală şi în
echiparea ulterioară pentru o gama
cuprinzătoare de mărci.
: DispoPilot.guide
Primii paşi ; Buton de deblocare
= Suport pentru dispozitive
Introducerea acumulatorului X Instalare: introduceţi DispoPilot.guide :
DispoPilot.guide este livrat exclusiv cu acumu- jos în suportul pentru dispozitive şi împin-
lator instalat. Nu este permisă scoaterea acu- geţi-l în spate până când acesta se fixează.
mulatorului. Dacă trebuie înlocuit acumulato- X Înlăturare: apăsaţi butonul de deblocare ;
rul, adresaţi-vă asistenţei FleetBoard. şi scoateţi în acelaşi timp DispoPi-
lot.guide : prin faţă din suport =.

Încărcarea acumulatorului i Când înlăturaţi DispoPilot.guide din auto-


vehicul şi doriţi să îl introduceţi într-un alt
Dacă DispoPilot.guide este introdus în suport suport, în alt autovehicul, comenzile în
şi cuplaţi contactul, acumulatorul DispoPi- desfăşurare şi mesajele vor fi înlăturate de
lot.guide va fi încărcat automat. pe dispozitiv.
Dacă DispoPilot.guide nu este introdus în
suport, puteţi încărca DispoPilot.guide prin
intermediul portului micro USB(Y Pagina 223).
Privire de ansamblu 223

Privire de ansamblu
Sistem de operare

DispoPilot.guide
: Activare şi dezactivare DispoPilot.guide
; Suport pentru lacăt Kensington
= Seria DispoPilot.guide
? Conexiune micro USB (numai pentru încărcarea acumulatorului)
A Slot pentru card microSD

Pagina de pornire Privire de ansamblu - stare de


încărcare

: Pagina de pornire a portalului FleetBoard


; Afişaj de stare (status GPS, status cone- : Calculatorul autovehiculului şi serverul
xiune, oră, status GSM, stare de încărcare) FleetBoard conectat
= Reglarea volumului ; Calculatorul autovehiculului conectat, ser-
? Accesarea aplicaţiei FleetBoard verul FleetBoard neconectat
A Revenire la vederea afişată anterior = Calculatorul autovehiculului neconectat,
serverul FleetBoard conectat
? Calculatorul autovehiculului şi serverul
FleetBoard neconectat
Z
224 Funcţii de bază

i Statusul conexiunii din display arată dacă Astfel puteţi naviga prin liste sau meniuri sau
DispoPilot.guide este conectat cu calculato- să deplasaţi harta.
rul autovehiculului şi cu serverul FleetBoard.
Dacă nu există conexiune către serverul Decalarea rapidă a vederilor afişate
FleetBoard, nu pot fi trimise mesaje sau
comenzi de rulare. Dacă nu există conexiune
către autovehicul, nu funcţionează navigaţia.

Funcţii de bază
DispoPilot.guide

Pornire şi oprire
Când DispoPilot.guide se află în suport, acesta
va fi oprit şi pornit automat împreună cu con-
tactul autovehiculului. Puteţi opri sau porni şi
manual DispoPilot.guide.
X Pornire manuală: apăsaţi scurt tasta de X Atingeţi cu un deget suprafaţa sensibilă la
pornire/oprire. atingere şi ştergeţi repede către stânga sau
După pornire apare un ecran de întâmpi- dreapta.
nare. Selectarea se mişcă repede pe display, con-
X Confirmaţi ecranul de întâmpinare cu OK. form direcţiei de mişcare.
X Oprire manuală: apăsaţi tasta de pornire/ Astfel puteţi naviga prin liste sau meniuri sau
oprire până apare un meniu. să deplasaţi harta.
X Selectaţi Oprire.
Confirmarea selecţiei

Operarea ecranului
Indicaţie generală
Nu apăsaţi prea tare cu degetul pe ecran.
Acest fapt poate duce la disfuncţionalităţi.

Decalarea vederii afişate

X Apăsaţi cu un deget suprafaţa sensibilă la


atingere, până aţi ajuns în centrul de pre-
siune.
Selectaţi un punct de meniu sau o opţiune.

X Atingeţi cu un deget suprafaţa sensibilă la


atingere.
X Ştergeţi în sus, jos, stânga sau dreapta.
În conformitate cu direcţia de mişcare, se
decalează selecţia de pe display.
Navigaţie 225

Deschiderea meniului Micşorarea hărţii

DispoPilot.guide
X Puneţi două degete depărate pe suprafaţa
X Apăsaţi cu un deget suprafaţa sensibilă la sensibilă la atingere.
atingere şi ţineţi-o apăsată până se deschide X Apropiaţi degetele.
un meniu.
Se micşorează harta.

Mărirea rapidă a hărţii


Navigaţie
Indicaţii de siguranţă importante
G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
X Apăsaţi repede consecutiv cu un deget pe Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
suprafaţa sensibilă la atingere. mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
Se măreşte vederea afişată. este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
Mărirea hărţii autovehiculul în staţionând.

La operarea sistemului, respectaţi prevederile


legale ale ţării în care vă aflaţi în acel moment.
Sistemul de navigaţie calculează traseul spre
destinaţie fără a lua în considerare, de ex.:
Rsemafoarele
Rindicatoarele de stop şi prioritate
Rinterdicţiile de oprire şi de staţionare
Rîngustările carosabilului
Ralte reglementări din trafic.
Dacă realitatea nu corespunde cu harta digi-
X Puneţi două degete apropiate pe suprafaţa tală, sistemul de navigaţie poate oferi reco-
sensibilă la atingere. mandări de rulare greşite. De exemplu datorită
X Depărtaţi degetele.
modificării unei şosele sau ca urmare a
Se măreşte harta.
Z
226 Navigaţie

inversării sensului de circulaţie pe un drum cu Accesarea submeniurilor


sens unic.
De aceea, în timpul deplasării ţineţi cont de
respectivele reguli de circulaţie. Regulile de
circulaţie au întotdeauna prioritate faţă de
recomandările de rulare ale sistemului.

Accesarea meniurilor în navigaţie


Accesarea meniului Navigaţie
DispoPilot.guide

: Apelarea submeniurilor
Dacă se selectează o localitate sau un traseu
pe hartă, este disponibil submeniul.

Introducerea destinaţiei
Privire de ansamblu introducere desti-
naţie
: Accesarea meniului Navigaţie

Opţiuni în meniul Navigaţie

: Rând de introducere
; Selectarea domeniului de căutare
: Căutarea unei adrese, unei poziţii sau a = comutarea pe afişarea hărţii sau a traseu-
unei destinaţii speciale lui (întrerupere traseu)
; Navigare la oraşul natul ? răsfoire în listă
= Accesare ultimelor destinaţii A inserare tastatură
? Modificarea sau ştergerea rutei actuale B comutare între vizualizare listă şi vizuali-
zare hartă
A Afişarea locaţiilor memorate
C Listă rezultate pozitive categorii destinaţii
B Căutarea staţiilor de alimentare speciale sau destinaţie specială
C Căutarea locurilor de parcare D Listă rezultate pozitive adresă
D Afişarea rutelor memorate
X Introduceţi caracterele, prin intermediul tas-
taturii.
Rezultatele pozitive care se potrivesc cu
introducerea curentă apar în lista de rezul-
tate pozitive C şi D.
Navigaţie 227

Puteţi căuta o destinaţie X Modificarea punctului de plecare într-o


Rpe întreaga hartă. destinaţie intermediară: selectaţi punctul
de plecare pe traseu.
Rîn apropierea poziţiei curente a autovehicu-
X Accesaţi submeniul.
lului.
Rîntr-o localitate sau într-un oraş. X Selectaţi Modificare într-o oprire.

Rde-a lungul traseului. X Stabilirea destinaţiei intermediare: intro-

Rîn apropierea destinaţiei.


duceţi destinaţia intermediară dorită .
Destinaţia apare pe hartă.
X Selectaţi Adăugare la „Traseu curent“.
Exemplu de selectare a destinaţiei prin Destinaţiile intermediare se adaugă la tra-
intermediul adresei

DispoPilot.guide
seu în ordinea în care sunt introduse.
X Apelaţi meniul de navigaţie.
X Selectaţi Căutare.
Apare un meniu de introducere. În timpul ghidării spre destinaţie
X Introduceţi adresa dorită.
Privire de ansamblu asupra traseului
X Selectaţi localitatea dorită din lista de rezul-
tate pozitive. Dacă s-a calculat un traseu, pe hartă apare tra-
X Selectarea intersecţiei: selectaţi Inter‐ seul întreg, sub formă de privire de ansamblu.
secţie.
X Afişarea localităţii pe hartă: selectaţi
Afişare pe hartă.
X Calcularea traseului: selectaţi Deplasare.
Pe hartă apare traseul până la destinaţie.
X Pornirea dirijării înspre destinaţie: selec-
taţi La drum....
Imediat ce autovehiculul se află în mişcare,
apare vizualizarea traseului.

Planificarea traseului : Destinaţie


X Stabilirea punctului de plecare: introdu- ; Incident în trafic
ceţi punctul de plecare dorit. = Destinaţie intermediară
Localitatea apare pe hartă. ? Bară de traseu
X Accesaţi submeniul. A Poziţia curentă a vehiculului
X Selectaţi Utilizare drept punct de B Traseu planificat
plecare. C Accesarea meniului de navigaţie
X Stabilirea destinaţiei: selectaţi destinaţia D Focalizarea hărţii
dorită . E Comutare între afişajul orientat spre nord
Destinaţia apare pe hartă. şi cel orientat în direcţia de mers
X Selectaţi Deplasare.
Se calculează traseul.
X Stabilirea poziţie curente drept punct de
plecare: selectaţi punctul de plecare pe tra-
seu.
X Accesaţi submeniul.
X Selectaţi Îndepărtarea punctului de
plecare.
Se calculează din nou traseul, cu poziţia
curentă a vehiculului drept punct de plecare.

Z
228 Navigaţie

Afişaj în timpul ghidării spre destinaţie A Bară de progres


(vizualizare traseu) B Destinaţie intermediară
i Bara de progres afişează simplificat poziţia
curentă a vehiculului pe traseu. În plus, bara
de progres afişează destinaţiile intermediare
şi anunţurile despre trafic de pe traseu. În
cazul distanţelor care sunt mai lungi de
50 km, se afişează numai următorii 50 km.
Bara de progres poate fi decalată pentru afi-
şarea întregului traseu.
DispoPilot.guide

Recomandări privind banda de circula-


ţie
: Comutare între afişarea 2D şi 3D
; Următoarea manevră de conducere şi dis-
tanţa până la următoarea manevră de con-
ducere
= Următoarea stradă
? Strada pe care se circulă la momentul res-
pectiv
A Poziţia curentă a vehiculului
B Viteza curentă a vehiculului
C Viteza permisă (în cazul în care este dispo-
nibilă)
D Accesarea meniului de navigaţie : Bandă de circulaţie recomandată (eviden-
ţiată în culori)
Afişaje în bara de traseu ; Bandă de circulaţie nerecomandată (gri)
Dacă harta digitală conţine date cores-
punzătoare, înainte de ieşirile de pe autostradă
sau înainte de intersecţiile cu autostrăzi pot fi
afişate recomandări cu privire la banda de cir-
culaţie pentru manevrele de conducere care
urmează.

Restricţionări ale traseului


Dacă în profilul vehiculului este setat modelul
de vehicul „Autobuz“ sau „Camion“, în timpul
deplasării, în vizualizarea traseului, se afişează
restricţionări ale traseului. Străzile cu capaci-
Exemplu de bară de traseu lată tate limitată de circulare sunt marcate în
: Distanţa curentă până la destinaţie, ora de culori. Străzile cu capacitate limitată de circu-
sosire la destinaţie estimată şi durata lare de pe traseu apar pe hartă sub formă de
curentă până la destinaţie linie întreruptă.
; întârzierea totală pe traseu
i Respectaţi întotdeauna semnele de circu-
= Benzinărie pe traseu laţie. În special semnele care se referă la
? Incident în trafic (alternativ, tipul incidentu- restricţionări cu privire la dimensiunile şi la
lui în trafic şi întârzierea exprimată în greutatea vehiculului. Traseul poate conţine
minute) restricţionări.
Auto-asistenţă 229

Acces rapid Asistenţă FleetBoard


Prin intermediul accesului rapid puteţi marca Dacă aveţi întrebări cu privire la calculatorul
locaţia, puteţi evita şoselele închise sau puteţi de bord Fleetboard sau DispoPilot.guide adre-
afişa poziţia curentă a vehiculului şi longitudi- saţi-vă serviciului de asistenţă Fleetboard:
nea şi latitudinea. Pentru a deschide meniul Telefon
pentru accesarea rapidă, selectaţi simbolul
pentru poziţia curentă a vehiculului sau indica- Germania/ +49 711 17 91 999
torul de viteză. Internaţional
Austria +43 1 36 02 77 30 24

DispoPilot.guide
Auto-asistenţă Belgia +32 2 62 00 453
Resetare Republica Cehă +420 22 53 76 440
Dacă DispoPilot.guide nu mai reacţionează la Danemarca +45 35 15 80 32
introducere, software-ul necesită o repornire.
(în engleză)
X Efectuarea repornirii: apăsaţi tasta de por-
nire/oprire până când DispoPilot.guide se Finlanda +358 98 17 10 433
reporneşte. (în engleză)
Franţa +33 1 70 48 90 88
Curăţare Ungaria +36 1 32 85 340
Curăţaţi la intervale periodice carcasa şi ecra- Italia +39 02 38 59 13 48
nul tactil, cu o lavetă moale. Nu utilizaţi sub-
stanţe abrazive sau substanţe de curăţare Luxemburg +352 27 30 21 76
agresive, precum de ex. solvenţi. Norvegia +47 23 50 01 19
Nu utilizaţi agenţi de curăţare chimici sau (în engleză)
obiecte de curăţare care ar putea zgâria supra-
faţa ecranului tactil. Polonia +48 22 58 44 282
România +402 165 507 34
Înlocuirea acumulatorului Slovacia +421 2 50 11 20 11

H Protecţia mediului înconjurător Spania +34 91 37 53 353


Acumulatorii conţin substanţe dăunătoare. Suedia +46 85 19 92 272
Nu evacuaţi la deşeuri acumulatorii defecţi. (în engleză)
Evacuaţi acumulatorii în mod ecologic într- Elveţia +41 22 56 75 124
un atelier specializat, la un centru de service
Mercedes-Benz sau la un punct de colec- Olanda +31 20 72 19 232
tare.
Adresă Daimler Fleetboard GmbH,
DispoPilot.guide este livrat exclusiv cu acumu- HPC: Z400, D-70546 Stuttgart
lator instalat. Nu este permisă scoaterea acu- Internet http://www.fleetboard.com
mulatorului. Dacă trebuie înlocuit acumulato-
rul, adresați-vă asistenței FleetBoard. E-mail support@fleetboard.com

Z
230 Indicaţii generale

Indicaţii de siguranţă importante G AVERTIZARE


Dacă aveţi la mână sau utilizaţi surse audio/
G AVERTIZARE video mobile în timpul deplasării, puteţi fi
Unitatea CD/DVD este un produs laser din distras de evenimentele din trafic. În plus, se
clasa 1. Dacă deschideţi carcasa unităţii poate pierde controlul asupra autovehiculu-
CD/DVD pot fi emise radiaţii laser invizibile. lui. Există pericol de accident!
Aceste radiaţii vă pot afecta retina. Pericolul Manipulaţi sau utilizaţi aceste surse audio/
de leziuni! video mobile doar când autovehiculul staţio-
Nu trebuie să deschideţi carcasa. Solicitaţi nează.
întotdeauna efectuarea intervenţiilor de Utilizaţi sursele audio/video mobile doar
Sisteme Multimedia

întreţinere şi reparaţii la un atelier de spe- prin intermediul dispozitivelor de comuni-


cialitate autorizat. care integrate în autovehicul, în cazul în care
situaţia din trafic vă permite acest lucru.
G AVERTIZARE Dacă aceste condiţii nu pot fi îndeplinite,
Dacă aveţi suportul de date în timpul rulaju- opriţi fără a pune traficul în pericol şi efec-
lui în mână, puteţi fi distras de la tuaţi aceste acţiuni cu autovehiculul în sta-
întâmplările din trafic. În plus, puteţi pierde ţionare.
controlul asupra autovehiculului. Există risc
de accident! G AVERTIZARE
Ţineţi suportul de date în mână doar când Dacă exploataţi neconform în autovehicul
autovehiculul este staţionat. aparate de emisie-recepţie cu unde radio,
radiaţia lor electromagnetică poate perturba
G AVERTISMENT sistemul electronic al autovehiculului, de
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de ex., dacă
informare şi de comunicare integrate în Raparatul de emisie-recepţie cu unde radio
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen- nu este conectat la o antenă exterioară
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul Rantena exterioară este montată greşit sau
asupra autovehiculului. Există pericol de nu are reflexie redusă
accident! Astfel puteţi periclit