Sunteți pe pagina 1din 66

UNIVERSITATEA BABES – BLOYAI, CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

PROIECT

Comisia de supraveghere a
asigurarilor (CSA)

Realizat:

Bleoju Andrei Ioan


Boros Sebastian Olvian
CUPRINS

1. Prezentare generala

2. Analiza pozitiei financiare

3. Analiza performantelor financiare

4. Analiza fluxurilor de trezorerie

5. Analiza riscurilor

6. ANEXE
1. Prezentarea societăţii comerciale SC AEROTRAVEL SA

2. Analiza pozitiei financiare

Analiza pozitiei financiare vizeaza analiza pe ansamblu a pozitiei financiare si analiza


echilibrului pozitiei finaciare, conform metodologiei prezentate in capitolul al IV-lea al
cartii ,,Analiza Economico-Financiara” scrisa de catre d-na Lector dr. Monica Violeta
ACHIM.
1. Analiza de ansamblu a pozitiei financiare
Aceasta priveste analiza privind evolutia si structura elementelor de active, datorii si
capitaluri proprii.
1.1 Analiza evolutiei pozitiei financiare
Analiza evolutiei pozitiei financiare presupune determinarea indicilor cu baza in lant
calculati pentru elementele de active, datorii si capitaluri proprii, asa cum rezulta din Anexa
1 ,,Analiza evolutiei pozitiei financiare”. Pe baza acestor indici am ajuns la urmatoarele
rezultate:
1.1.1 Analiza evolutiei activelor

Analiza evolutiei activelor imobilizate

In anul 2008 fata de anul 2007


● Se inregistreaza o crestere a activelor imobilizate (simbolizate AI) cu 0,25% datorata
cresterii imobilizarilor corporale, mai exact a ”avansurilor si imobilizarilor corporale in curs”
cu 649,41%, cresterea activelor imobilizate nu s-a reflectat intr-o masura mai mare datorita
scaderii unor alte active precum: Terenuri si constructii, Alte instalatii, utilaje si mobilier si
Alte imprumuturi.
In anul 2009 fata de 2008
● Activele imobilizate au scazut semnificativ cu valoarea de 12,27% datorita scaderii
imobilizarilor necorporale cu 9.3%, a imobilizarilor financiare cu 82,52% si a imobilizarilor
corporale cu 6.76%. Imobilizarile corporale ocupa cea mai mare parte a activelor imobilizate
si desi au scazut cu doar 6,76% au avut impactul cel mai mare asupra totalului activelor
imobilizate.

Analiza evolutiei imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale ale societatii sunt reprezentate doar de alte imobilizari


necorporale” (simbolizate C), reprezentate de programele informatice detinute de entitate.
Aceasta analiza a evolutiei imobilizarilor necorporale este surprinsa cu ajutorul
ritmului modificarii imobilizarilor necorporale(IINC) de unde deducem aspectele extensive
privind cresterea sau scaderea valorii lor.
In anul 2008 fata de anul 2007
● Imobilizarile necorporale ale societatii cresc cu 31.32%(IINC=131,32%), datorita achizitiei
de licente pentru sistemul integrat ERP(program de gestiune, contabilitate, contracte, salarii,
mijloace fixe si service auto) iar pentru ca acestea sunt singurele imobilizari necorporale, duc
la modificarea totalului lor, cu aceeasi valoare si anume 31,32%.
In anul 2009 fata de 2008
● Imobilizarile necorporale inregistreaza o scadere de 9.3%(IIN=90,7%), datorita scaderii
valorii nete contabile a programului informatic, in urma procesului de amortizare.

Concluzii:
Anul 2007 este anul in care se inregistreaza o schimbare la nivelul imobilizarilor
necorporale, datorita investitiilor suplimentare intreprinse de societate pentru modernizarea si
dezvoltarea departamentelor administrative.

Analiza evolutiei imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale ale entitatii sunt reprezentate de: „Terenuri si constructii”(T),


„Instalatii tehnice si masini”(I), „Alte instalatii, utilaje si mobilier”(Ai), „Avansuri si
imobilizari corporale in curs”(Avc).
Deoarece imobilizarile corporale reprezinta in majoritate capacitatile productive ale
entitatii care participa, ca factor de productie esential, la cearea de valoare, analiza evolutiei
imobilizarilor corporale necesita doua abordari esentiale:
- Din punct de vedere extensiv, aspect care pune in evidenta cresterea sau scaderea de
valoare a capacitatilor productive, de la un an la altul (analiza indicelor cifrei de afaceri nete
ICAN);
- Din punct de vedere intensiv, aspect care pune in evidenta masura eficientei utilizarii
respectivelor capacitate in productie, subliniind astfel aspect privind eficienta modului de
gestiune a acestora (analiza corelativa intre indicele cifrei de afaceri nete ICAN si indicele
valorii nete a imobilizarilor corporale IIC).
Informatii suplimentare necesare analizei in dinamica a imobilizarilor si furnizate de
note.
Din notele la situatiile financiare aflam ca amortizarea este calculata folosind regimul
de amortizare liniar si se stabileste prin aplicarea cotelor de amotizare asupra valorii de intrare
a imobilizarilor corporale, acestea genereaza rezultatele comparative ale valorii nete contabile
inregistrate pentru imobilizarile corporale, pe toata perioada analizata. Amortizarea se
calculeaza de la data punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare,
conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora. Mijloacele fixe
se amortizeaza pe durata de utilizare economica estimata de catre specialistii societatii, si este
aplicata consecvent. Amotizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate ca o
cheltuiala. Terenurile nu sunt supuse amortizarii.
a) Analiza extensiva a evolutiei imobilizarilor corporale (ritmul modificarii imobilizarilor
corporale):

In anul 2008 fata de anul 2007:


● In anul 2008 fata de anul anterior e inregistreaza o scadere a volorii terenurilor cu 11,26%.
● In aceasta perioada are loc o crestere a imobilizarilor corporale cu doar 0,92% datorate
cresterii valorilor lainstalatiile tehnice si masini (cu 45,28%), in acest sens s-au achizitionat
echipamente pentru lucrari de intretinere aavioanelor civile de tip Boeing 737, echipamente
pentru fabricatia de aerostructuri pentru aviatia civila.
● Efortul investitional efectuat, s-a concretizati investitii in imobilizari corporale, in valoare
de 6.686.082 lei, detaliat pe principalele obiective, astfel:
Program I – realizarea activitatilor cu derulare din anul 2008, pentru care societatea a cheltuit
597.07 lei.
Program II – modernizarea si retehnologizarea capacitatilor de productie, pentru care
societatea a cheltuit 3.566.399 lei.
Program III – dotari pentru inlocuirea imobilizarilor existente, pentru care societatea a
cheltuit 832.538 lei.
Program IV – dotari, amenajari pentru protectia mediului si conditiilor de munca, pentru care
societatea a cheltuit 1.686.068 lei.
● O crestere semnificativa se inregistreaza la nivelul avansurilor si imobilizarilor corporale in
curs (cu 549,41%).
● In concluzie SC Design Print SA a alocat 35% din fondurile destinate realizarii
investitiilor pentru achizitia de masini unelte cu comanda numarica, 28% pentru dotari si
amenajari pentru imbunatatirea conditiilor de munca si mediu, 17% pentru echipamente
necesare activitatii de constructie si mentenata si 20% pentru alte obiective de investitii:
achizitia de echipamente de inspectie, masurare si control, echipamente pentru laboratoare,
mijloace de transport uzinal etc.

In anul 2009 fata de anul 2008:


● Are loc o scadere a valorii imobilizarilor corporale (cu 6,76%) datorata in principal
avansurilor si imobilizarilor corporale in curs, care au scazut in anul 2009 fata de anul
precedent.
● Terenurile raporteaza o crestere de valoare (cu 3,88%).
- Instalatiile tehnice si masinile inregistreaza o scadere semnificativa de 41,67% datorita
scoaterii din folosinta de active corporale prin casare.
● Clasa „Alte instalatii, utilaje si mobilier” inregistraza si acestea o scadrere de 12,24% fata
de anul precedent, unde singura modalitate de iesire este reprezentata de amortizare si
ajustarile pentru depreciere.
● Per ansamblu se constata o scadere a imobilizarilor corporale datorata scaderii tuturor
elementelor din bilant. Anul 2009 a fost un an mai dificil pentru compania SC DESIGN
PRINT SA, ceea ce au dus la un dezechilibru intre majorarile si diminuarile de valoare ale
imobilizarilor corporale, rezultand o scadere a acestora.
b) Analiza intensiva a evolutiei imobilizarilor corporale (analiza corelativa a ICAN si
IIC)

In anul 2008 fata de anul 2007


● Se constata urmatoarea situatie: ICAN=98,3% < IIC=100,92%. In anul 2008 fata de anul
2007 efectele reprezentate de cifra de afaceri neta cresc intr-un ritm mai lent decat eforturile
reprezentate de capacitatile de productie. Acest aspect evidentiaza o utilizare inadecvata a
imobilizarilor corporale in anul 2008 fata de 2007.

In anul 2009 fata de anul 2008


● Se constata urmatoare situatie ICAN=109,70% > IIC=93,42%. In anul 2009 fata de anul
2008 s-a realizat o crestere a cifrei de afaceri nete comparative cu cresterea de imobilizari
corporale situatie ce reflecta o utilizare mai eficienta a imobilizarilor corporale i anul 2009
fata de anul 2008.
● Daca ar fi sa realizam o comparatie a eficientei utilizarii imobilizarilor corporale de-a
lungul perioadei analizate constatam ca aceasta este mai eficienta in anul 2009.
Concluzii:
In anul 2009 cresterea capacitatii productive s-a reflectat intr-o crestere a eficientei
utilizarii acestora superioara celei din anul 2008.

Analiza evolutiei imobilizarilor financiare


Imobilizarile financiare ale entitatii sunt reprezentate de „Actiuni detinute la entitatile
afiliate” (Aea), „Investitii detinute ca imobilizari”(Idi) si „Alte creante”(Acr).
Din notele la situatiile financiare aflam ca plasamentele societatii in investitii
financiare constau in actiuni si parti sociale detinute in capitalul social al altor societati si sunt
inregistrate la costul de achizitie. Actiunile si partile sociale sunt detinute la societati
netrazactionale pe o piata reglementata. In conturile de creante imobilizate, sunt inregistrate
imprumuturile acordate de societate unor salariati. Alte creante imobilizate – reprezinta
imprumuturi acordate pe termen lung, garantii de buna executie acordate clientilor si garantii
vamale, conform contractelor incheiate cu acestia. Aceste imprumuturi sunt purtatoare de
dobanzi.

In anul 2008 fata de anul 2007:


● La data de 31.12.2008, imobilizarile financiare reprezinta 7,21% din totalul activelor
imobilizate si sunt compuse din: titluri de participare la alte societati si alte creante
imobilizate.
● Se poate observa din Anexa 1 ca gradul de angajare al entitatii pe piata de capital scade in
2008 comparativ cu 2007 (IIF=88,36%), aceasta scadere se datoreaza rambursarii
imprumuturilor pe termen lung in procent de 60% comparativ cu anul precedent.

In anul 2009 fata de anul 2008:


● Aici are loc o scadere de aproximativ 82% (IIF=17,48%), urmare a platii ratelor si
dobanzilor aferente imprumuturilor acordate, iesirii de titluri din portofoliu, restituirea
garantii depuse la terti, suma neincasata aferenta creantelor financiare.
Concluzii:
In ceea ce priveste imobilizarile financire, acestea au inregistrat o scadere inca din
anul 2007, ajungand ca in anul 2009 sa fie de aproximativ 82% mai mici. Volumul de
investitii pe piata de capital este mai mic de la un an la altul.

Analiza evolutiei activelor circulante

Activele circulante ale entitatii sunt impartite intre: stocuri, creante si casa si conturi la
banci. Valoarea activelor circulante scade in anul 2008, insa in anul 2009 ajunge sa creasca cu
31,48% mai mult decat in anul 2007.

In anul 2008 fata de anul 2007:


● In anul 2008 activele circulante ale societatii scad cu aproximativ 20% din totalul de active,
acestea scadere este datorata scaderii indicelui casei si conturilor la banci (cu 95,91%), acest
an este reprezentat si de o crestere accentuata a volumului creantelor(I CR=487,39%). Stocurile
sunt si ele intr-o crestere relativ constanta, ajungand ca in anul 2008 sa fie cu 21,71% mai
mari decat in anul anterior.
● Societatea nu detine investitii pe termen scurt.

In anul 2009 fata de anul 2008:


● Activele circulante cresc, ajungand la valoarea de 131,48%, datorata in principal cresterii
’stocurilor’ si a ’casei si a conturilor la banci’, stocurilor care au avut o scadere usoara fata de
anul precedent ajungand de la un indice al stocurilor de IS=121,71%, la un indice de
IS=114,47%, indicele casei si conturilor la banci a avut o crestere impresionanta de 980,55%,
fata de o valoare de 4,09% din anul 2008.

1. Analiza evolutiei stocurilor

Volumul stocurilor evaluate difera de la un an la altul astfel:

In anul 2008 fata de anul 2007:


● Volumul stocurilor creste cu 21,71% (IS=121,71%)
● Cresterea volumului stocurilor in 2008 fata de 2007 se datoreaza cresterii stocurilor cu
materii prime si materiale onsumabile (cu 37,41%) si a avansurilor pentru cumparari de
stocuri (cu 14,40%). O scadere se inregistreaza la nivelul produselor finite si marfurilor de
aproximativ 90%, inca aceasta scadere nu influenteaza decat intr-o mica masura totalul
stocurilor.

In anul 2009 fata de anul 2008


● Anul 2009 inregistreaza o scadere a volumului total al stocurilor, fata de anul 2008 (I S
=114,47%).
● In acest an scad stocurile cu materii prime si materiale consumabile (IS = 92,27%) si a
avansurilor pentru cumparari de stocuri (IAVS=72,93%), are loc o crestere accentuata a
produselor finite si marfurilor de 9650,95%, insa aceasta crestere are o influenta minora in
totalul stocurilor.
Pentru astecte analitice privind analiza stocurilor, se impune adancirea analizei pe
categorii de stocuri: stocuri de materii prime si materiale consumabile, stocuri de produse in
curs de executie, produse finite si marfuri, avansuri pentru cumparari de stocuri.
1.a. Analiza evolutiei stocului de materii prime si materiale
Deoarece materiile prime si materialele reprezinta unul din factorii de productie
esentiali pentru orice societate cu profil productiv, se impune ca analiza evolutiei acestei
categorii de stocuri sa fie abordata sub dublu aspect:
- Din punct de vedere extensiv, aspect care pune in evidenta crestrea sau scaderea de
valoare a stocurilor de materii prime si material, de la un an la altul (analiza ISMP).
- Din punct de vedere intensiv aspect care evidentiaza eficienta utilizarii resurselor
material in productie, subliniind aspecte privind eficienta modului de gestionare a
acestora (analiza corelativa a ISMP, ICM, ICAN), unde:
ISMP – indicele stocurilor de matrii prime si material;
ICM – indicele cheltuielilor de material;
ICAN – indicele cifrei de afaceri nete.
- Informatii suplimentare necesare analizei in dinamica a stocurilor de materii prime si
material si furnizate de note.
Referitor la evaluarea stocului de materii prime si material e la iesirea din parimoniu,
se vor exploata informatiile suplimentarea reflectate in notele explicative la situatiile
financiare si in principal Nota 6 „Principii, politici si metode contabile semnificative” si
Nota12 „Modificari de politici contabile”.
Aceste informatii se regasesc in notele din toti cei trei ani.
Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului
permanent. In aceste conditii, in contabilitate s-au inregistrat toate operatiunile de intrare
si iesire, ceea ce a permis stabilirea si cunosterea in orice moment a stocurilor, atat
cantitativ, cat si valoric. Stocurile au fost inregistrate la costul de achizitie sau la costul de
productie, pentru cele produse de societate.
Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu
exceptia acelora care pot fi recuperate de la autoritatile fiscal), cheltuieli de transport,
manipulare si alte cheltuieli care pot fi direct atribuibile.
Costul de productie sau de prelucrare a stocurilor cuprinde costul de achizitie a
materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile:
cheltuielile directe si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice,
manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor
indirecte de productie alocata in mod rational, ca fiind legata de fabricatia acestor
imobilizari.
La data bilantului – activele de natura stocurilor au fost reflectate in bilant la valoarea
care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. La iesirea din gestiune a stocurilor si
a altor fungibile, acestea s-au evaluat si sau inregistrat in contabilitate prin metoda CMP
(costul mediu ponderat), considerata ca fiind cea mai adecvata din considerentul asocierii
costurilor recente cu venituri curente. Metoda aleasa este aplicata consecvent pentru
elementele similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar
la altul.
Productia in curs de executie s-a determinat prin inventarierea productieie netreminate
la sfarsitul fiecarei luni, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a
stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice se evaluare a acesteia la costurile de
productie.

a) Analiza extensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si materiale (analiza ISMP);

In anul 2008 fata de anul 2007:


● Soldul final creste cu 37,41% (ISMP=137,41%) fapt ce se datoreaza scaderii consumului de
materii prime si materiale intr-o proportie mai accentuata comparativ cu aprovizionarile din
aceeasi perioada.

In anul 2009 fata de anul 2008:


● Stocurile de materii prime si materiale scad (ISMP=92,27%), acest lucru se datoreaza
scaderii ritmului de achizitii mai rapid decat ritmul iesirilor.
b) Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si materiale (analiza
corelativa a ISMP, ICM, ICAN):

In anul 2008 fata de anul 2007


● Se constata urmatoare situatie: ISMP=137,41% (>100), ICM=119,05% (>100), ICAN=98,73%
(<100)
Situatia refleta o stare nefavorabila a gestiunii stocurilor de materii prime prin crestrea
volumului acestora pe fondul scaderii gradului de valorificare a lor, datorat scaderii
vanzarilor, cresterii normelor de consum, cresterii costurilor de achizitie.

In anul 2009 fata de anul 2008


● Se constata urmatoarea situatie: ISMP=92,27% (<100), ICM=117,00% (>100), ICAN=109,70%
(>100)
● Situatia reprezinta o scadere a stocurilor de materii prime si materiale pe fondul cresterii
gradului de valorificare a meteriilor prime.
● Comparative cu anul anterior, evolutia modului de gestionare a stocurilor de materii prime
si materiale apare ca fiind mult mai buna

Concluzii:
In anul 2009 societatea isi gestioneaza mai bine stocurile de materii prime si materiale
comparative cu anul 2008.

1.b. Analiza evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (SPCE)


Este abordata sub dublu aspect:
- Din punct de vedere extensiv, aspect care pune in evidenta cresterea sau scaderea de valoare
a stocurilor de productie in curs de executie(analiza ISPCE).
- Din punct de vedere intensiv, aspect care surprinde eficienta modului de gestionare a
productiei pe lux (analiza corelativa intre ISPCE si ISPF).
a) Anliza extensiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (analiza
ISPCE)
Potrivit ritmului modificarii stocurilor de productie in curs de executie , se observa in
2008 o scadere a productiei in curs de executie aproape nesemnificativa de 0,27%, urmata in
2009 de o crestere cu 19,62%. Pentru o analiza mai amanuntita a evolutiei stocurilor de
productie in curs de executie se impune adancirea analizei din punct de vedere intensiv.
b) Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (analiza
corelativa intre ISPCE si ISPF):
Din analiza corelativa a ISPCE si ISPF se obtin informatii despre modul cum evolueaza
durata ciclului de fabricatie, astfel:

In anul 2008 fata de anul 2007


● Se constata urmatoare situatie: ISPF=10,42% si ISPCE=99,73% deci ISPCE>ISPF
● In anul 2008 comparativ cu anul precedent se observa o scadere aproape nesemnificativa a
productiei in curs de executie care se realizeaza intr-un ritm mult mai lent, decat ritmul de
scadere a stocurilor de produse finite (aceasta scade cu aproximativ 90%).
● Situatia reflecta o crestere a duratei ciclului de fabricatie in paralel cu o crestere a costurilor
de productie avand ca efecte: incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante, imobilizari de
active circulante, diminuarea profitului brut aferent productiei stocate, etc.
● Situatia apare ca un aspect nefavorabil atat timp cat structura sortimentala a prosuselor se
mentine neschimbata.

In anul 2009 fata de anul 2008


● Se constata urmatoarea situatie: ISPF=9650,95% si ISPCE=119,62% deci ISPCE<ISPF
● In anul 2009 comparativ cu anul 2008 se observa o crestere a productiei in curs de executie
(cu 19,62%) care se realizeaza intr-un ritm mult mai incet, decat ritmul de crestere a stocurilor
de produse finite (acestea ajung la valoarea de 9650,95%).
● Situatia reflecta o reducere a durate ciclului de fabricatie in paralele cu reducere a costurilor
de productie avand ca efecte: crestrea profitului brut aferent productiei stocate, etc
● Situatia apare ca un aspect favorabil atat timp cat structura sortimentala a produselor se
mentine neschimbata.

Concluzii:
Efectuand o analiza in timp se observa ca in anul 2009 se realizeaza o gestionare mai
eficienta a productiei in curs de executie.
1.c. Analiza evolutiei stocurilor de produse finite
● Se observa o scadere majora a stocurilor de produse finite in anul 2008 de aproximativ
90% urmata de o crestere accentuata in anul 2009, ajungandu-se la un indice al stocurilor de
produse finite de 9650,95%
● Aceasta situatie se coreleaza cu o scadere a volumului vanzarilor reflectate prin cifra de
afaceri neta in 2008 (ICAN=98,73%), comparativ cu 2009 (ICAN=109,70%) rezultand o
gestionare favorabila stocurilor de produse finite in aceasta perioada.
Concluzii:
Per ansamblu in anul 2009 se realizeaza o gestionare mai buna a stocurilor de produse
finite fata de ceilalti ani supusi analizei.
1.d. Analiza evolutiei avansurilor pentru cumparari de stocuri
● Se observa o crestere a avansurilor acordate furnizorilor de materii si materiale in anul 2008
(cu 14,40%) comparative cu o scadere mult mai pronuntata din anul urmator cu aproximativ
27% (IAVS=72,93%). Acest lucru se explica prin angajarea unor avansuri fata de furnizorii de
stocuri in anul 2008, care vor fi insa decontate in anul urmator.

2. Analiza evolutiei creantelor


● Informatii necesare analizei creantelor si furnizate de note
Nota 5 „Situatia creantelor si datoriilor” este dedicate detalierii elementelor de creante
si datorii ale entitatii, furnizand urmatoarele informatii necesare analizei:
● In ceea ce priveste creantele aferente activitatii de exploatare, pentru cei trei ani analizati,
regasim o detaliere a acestora dupa natura lor, pe categoriile de creante comerciale, creante
fata de buget si salariati. Ultimile doua categorii sunt raportate in schema de Bilant la postul
bilantier cu denumirea de „Alte creante”.
● Toate creantele entitatii se incadreaza in graficele de recuperare si ca atare nu exista creante
neincasate in termen.

Analizand ritmul modificarii creantelor constatam urmatoarele:


● Volumul creantelor entitatii creste intr-un ritm foarte accentuat in anul 2008
(ICR=487,39%), insa in anul 2009 indicele creantelor ajunge la valoarea de 93,64%.
● Influenta evolutiei elementelor component ale creantelor asupra totalului creantelor se face
astfel:

In anul 2008 fata de anul 2007


● Cresterea volumului createlor in anl 2008 este datorata atat cresterii volumului creantelor
comerciale, ajungand sa fie de patru ori mai mari decat in anul precedent (ICC=464,10%), cat
si a altor creante care isi maresc volumul cu aproximativ cinsprezece ori mai mult
(IACR=1521,67%).

In anul 2009 fata de anul 2008


● In 2009 are loc o scadere a volumului creantelor, datorata atat scaderii creantelor
comerciale (ICC=94,91%) cat si a altor creante (IACR=76,44%).

2.a. Analiza evolutiei creantelor comerciale


Necesita o abordare sub dublu aspect:
- Din punct de vedere extensiv, aspect care pune in evidenta extinderea sau diminuarea
activitatii comerciale, reflectata prin ritmul modificarii creantelor comerciale (analiza
ICC).
- Din punct de vedere intensiv, aspect care surprinde eficienta modului de gestionare a
creantelor comerciale (analiza corelativa intre ICC si ICAN.
a) Analiza extensiva a evolutiei volumului creantelor comerciale (analiza ICC)
● Volumul creantelor creste accentuat in anul 2008, reflectand o extindere a activitatii,
ajungand ca in acest an fie de patru ori mai mare decat valoarea din anul anterior
(ICC=464,10%), insa in anul 2009 scade ajungand la un indice al creantelor (ICC=94,91%).
● In 2007 ICC>100, cresterea poate sa fie datorata cresteri volumului fixic al vanzarilor,
cresterii pretului de vazare unitar al produselor si/sau serviciilor, acordarii unui termen de
incasare mai relaxat, etc.
● In anul 2009 ICC<100, scaderea poate sa se datoreze diminuarii volumului fixic al
vanzarilor, diminuarii pretului de vanzare unitar al produselor si/sau serviciilor, acordari unui
termen de incasare mai restrictiv, etc.
b) Analiza intensiva a evolutiei volumului creantelor comerciale (analiza corelativa
intre ICC si ICAN).

In anul 2008 fata de anul 2007


● Se constat urmatoare situatie: ICC=464,10% (>100%), ICAN=98,73% (<100) astefel ca
ICC>ICAN.
● Situatia de mai sus reflecta o extindere a activitatii comericlae care nu este insotita de o
politica corespunzatore se incasare. Cu alte cuvinte ritmul de facturare nu este insotit de un
ritm corespunzator al incasarilor. Rzulta o acumulare a volumului creantelor fara realizarea
unuei activitati comerciale corespunazatoare. Cauzele trebuie cautate in modul de selectionare
a clientilor in directia tintirii pe viitor a categorilor de clenti buni platnici.

In anul 2009 fata de anul 2008


● Se constata urmtoare situatie: : ICC=94,91% (<100%), ICAN=109,70% (>100) astfel ca
ICC<ICAN.
● Situatia reflecta o dezvoltare a activitatii comerciale cu o incasare a creantelor intr-un ritm
superior timpilor de facturare, situatie foarte favorabila pentru entitate.
● Pentru a compara eficienta modului de gestionare a creantelor comerciale de un an la altul
se va calcula si compara ritmul de scadere al vitezei de rotatie al creantelor comerciale ( a se
vedea si calculele efectuate la Anexa 5 „Analiza indicatorilor de activitate”).
I 08 / 07 KCC = 21,27%
I 09 / 08 KCC=115,58%
Apreciem ca pe fondul unei diminuarii a vitezei de rotatie a creantelor comerciale
situatia apare ameliorata in anul 2009 deoare acesta creste cu 15,58% fata de anul precedent.
Concluzii:
Se constata o extindere a activitatii comericlae cu un ritm de crestere mai pronuntat in
anul 2008, insa politica aplicata nu este adecvata a incasarilor creantelor comericlae. In anul
2009 se ajunge la o ameliorare in evolutia modului de gestionare a creantelor comerciale.

2.b) Analiza evolutiei altor creante


Informatii necesare analizei altor creante si furnizate de notele explicative
● In Nota 5 „Situatia creantelor si datoriilor” se precizeaza ca in cazul societatii analizate,
aceasta categorie este reprezentata de urmatoarele subclase „Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate”, „Alte creante sociale”, „Debitori diversi”, „Deconturi din operatiuni in curs de
calificare”, „Avansuri acordate personalului”, Dobanzi de incasat”.
● In Nota 8 „Informatii privind salariatii, directorii si administaratorii” se precizaeaza
informatii privind cresterile si reducerile de personal de la un an la altul (in anul 2007
existand 1646 angajati, dupa care numarul lor creste la 1679 in 2008 si in 2009 scade si
ajunge la 1609 de angajati. De asemenea primim informatii despre cresterea salarului mediu
pe angajat in conditiile restructurarii de personal in anul 2009.
Privind analiza ritmului modificarii altor creante se constata urmatoarele:

In anul 2008 fata de anul 2007:


● Se constata o crestere accelerata a acestor categorii de creante in anul 2008 comparativ cu
2007 (IACR =1521,67%). Situatia poate sa fie corelata cu cresterea numarului de salariati de la
un an la altul, in aceste conditii este firesc sa creasca volumul cheltuielilor salariale cat si
volumul creantelor salariale.

In anul 2009 fata de anul 2008:


● Se constat o scadere acelerata a acestor categorii de creante in anul 2009 comparativ cu anul
2007 (IACR=76,44%). Pe fondul unei reduceri de personal in anul 2009, comparativ cu 2008
(de la 1.679 la 1.609), are lor o crestere a salariului mediu pe angajat la nivelul societatii.

Analiza evolutiei trezoreriei

Analiza ritmului de evolutie al trezoreriei se observa o scadere a trezoreriei de la


anul 2007 la anul 2008, intr-un ritm foarte pronuntat. Dupa care in anul 2009 are loc o
crestere accentuata a trezoreriei. Pe cele doua componente ale trezoreriei reprezentate
deinvestitiile financiare pe termen scurt si disponibilitatile din cas si banca, evolutia nu este
unforma si in consecinta implicatiile acestora asupra valorii totale a trezoreriei vor fi diferite.

In anul 2008 fata de anul 2007


● Are loc o scadere a trezoreriei cu aproximativ 90% fata de valoarea din anul precedent
(ITR=4,09%)
● Modificarile trezoreriei nu sunt in nici un fel influentate de investitiile financiare pe termen
scurt, deoarece societatea nu are asemenea investitii (IIFTS=0%) in nici unul dintre anii
analizati. Toate modificarile care survin la nivelul trezoreriei sunt datorate disponibilitatilor
din casa si banca.
● Anul 2008 inregistreaza o scadere dramatica a disponibilitatilor din casa si banca, fapt ce
duce la scaderea trezoreriei (ICB=4,09%).

In anul 2009 fata de anul 2008

● Se inregistreaza un ritm de crestere accentual al trezoreriei fata de anul precedent, ajungand


la o valoare a indicelui trezorerriei de ITR=980,55%.
● Crestrea se datoreaza exclusive cresterii disponibilitatilor din casa si banca (ICB=980,55%).
● Pentru o apreciere pertinenta a modului de gestionare a trezoreriei trebuie insa facute
corelatii complexe cu alte aspecte din cadrul obiectivelor noastre de urmarit si
anume:structura pozitiei financiare, realizarea echilibrului financiar, indicatorii de lichiditate
si solvabilitatea precum si tabloul fluxului de trezorereie.

Concluzii:
Volumul trezoreriei este in scadere de la anul 2007 la anul 2008, intr-un ritm foarte
pronuntat. In anul 2009 are loc o crestere accentuata a trezoreriei. Societatea nu este
influentata de investitiile financiare pe termen scurt, deoarece nu are asemenea investitii pe
parcursul perioadei analizate. Toate modificarile care survin la nivelul trezoreriei sunt
datoarte disponibilitatilor din casa si banca.

Analiza in dinamica a cheltuieliilor in avans

Informatii necesare analizei cheltuielilor in avans si furnizate de notele explicative.


Din notele la situatiile financiare cu precadere din Nota 10 „Alte informatii”, aflam
urmatoarele:
● Rate achitate in cadrul unui contract de leasing – Nu a fost cazul
● Descrierea contractelor de leasing financiar – Nu a fost cazul
● Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta – Nu a fost cazul
Analizand aceste rapoarte am constatat ca firma nu are cheltuieli in avans.

1.1.2 Analiza evolutiei datoriilor


Informatii necesare analizei datoriilor si furnizate de notele explicative
Explorand informatile analizate privind datoriile entitatii furnizate de Nota 5 „Situatia
creantelor si datoriilor”, constatam urmatoarele:
● Entitatea analizata are datorii peste un an catre clienti creditori externi, furnizori de
imobilizari si dividende de plata.
● Entitatea nu dispune de credite bancare, sursele de finantare provin din: datorii comerciale
(datorii fata de furnizori, datorii fata de salariati, datorii fiscal, datorii fata de actionari
(referitore la dividende de plata) si alte datorii.
● Nu exista plati restante, toate datoriile entitatii fiind in termen.
● Pentru o analiza detaliata a datoriilor exploatam informatiile din Nota 5 „Situatia cerantelor
si datoriilor” asa cum am prezentat in Aneza 1 „Analiza evolutiei pozitiei financiare” –
Informatii suplimentare privind componenta datoriilor si evolutia acestora si Informatii
suplimentare privind componenta datoriilor pe naturi de datorii si evolutia acestora.
Din analiza datoriilor (propriu-zise) ale entitatii detaliate dupa natura, constatam ca la
nivelul entitatii acestea sunt reprezentate de:
-„datorii fata de clienti” sub forma unor avansuri incasate in contul clientilor si anume clienti
creditori externi;
-„datorii comerciale” sub forma datoriilor fata de furnizorii de imobilizari;
-„datorii fiscal” sunt reprezentate de datorii fata de buget si donduri special;
-„datorii fata de actionari” sunt reprezentate de dividende de plata;
-„alte datorii ” sunt reprezentate de alte datorii mai putin de credite bancare;

Din analiza ritmului de evolutie al datoriilor propriu-zise pe total si pe componente


pe perioada 2007-2009 se constata urmatoarele:
● Totalul datoriilor evolueaza in scadere de la anul 2007 la anul 2008 intr-un ritm accentuat
cu aproximativ 20%, comparative cu datoriile din anul viitor care ajung sa creasca pana la o
valoare a indicelui de 125,41%. Pe elemente componente situatia se prezinta diferit
● Avansuri incasate in contul comenzilor, acestea sunt reprezentate de datorii fata de furnizori
si anume furnizori clienti externi; aceste datorii aproape se injumatatesc inanul 2008 ajungand
la o valoare de 56,34%, dar in anul urmator 2008 cresc foaret mult, ajungand de patru ori mai
mari decat valoarea anului 2007 si anume 404,35%.
● Spre deosebire de avansurile incaste i contul comenzilor, datoriile comerciale (fata de
furnizori) scad atat in anul 2008 cat si in anul 2009, in anul 2008 scad cu aproximativ 20%,
iar in anul 2009, scad cu valoare mai mica si anume 0,33%.
● Un ritm de crestere ridicat il constatam si la datoriile fiscal, atat in 2008 cat si in anul 2009,
avand in vedere ca entitatea nu are datorii restante si nici nu a avut anumite facilitati fiscale la
care sa se fi renuntat pe perioada analizata, cresterea datoriilor este urmarea fireasca
aextinderii activitatii sale mai ales in anul 2008, rezultand astfel o masa impozabila
suplimentara.
● In ceea ce priveste datoriile fata de salariati se constat o scadere a acestora.
Analizand Nota 8 „Informatii privind salariatii, directorii si administratorii” se precizeaza
informatii privind cresterile si scaderile de personal de la un an la altul (in anul 2007 existand
1.646 angajati, dupa care numarul lor creste la 1.679 in 2007 si in 2009 scade si ajunge la
1609. Aceasta scadere de personal a dus la scaderea datoriilor fata de salariati.

Analiza evolutiei veniturilor in avans si a provizioanelor


Asimiland categoriei „datorii” in sens general si elementele de venituri in avans si
respectiv provizioanele. Referitor la evolutia acestor elemente constatam urmatoarele:
● Se observa ca entitatea realizeaza o scadere a veniturilor in avans in anul 2008 ajungand la
valoarea de 83,45%. Societatea are atat subventii pentru investirii cat si venituri inregistrate in
avans. In Nota 6. „Principii, politici si metode contabile” se fac urmatoarele referirii:
o Subventii pentru investitii
In categoria „subventii pentru investitii” intra:
- bunuri de natura imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit (prin donatie);
- plusuri de inventar de natura imobilizarilor corporale
o Venituri in avans
Veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare
viitoare, au fost inregistrate distinct, ca venituri in avans.
● In ceea ce priveste provizioanlele avem urmatoarele referiri in note: societatea a recunoscut
provizioanele in bilant numai in momentul in care a avut o obligatie curenta generata de un
eveniment anterior, este posibil ca in viitor se se efectueze o iesire de numarar pentru
stingerea acestei obligatii si s-a relizat eo estimare credibila a voalorii obligatiei.
Provizioanele societatii se analizeaza astfel: se observa o scadere a acestora in anul 2008 cu
aproximativ 80% dupa care urmeaza o crestere excesiva in anul 2009 ajungand sa fie
219,42%. Analizand Nota 2 „Provizioane” aflam mai multe detalii privind acest aspect.
Astefel, se prezinta in note ca societtea are constituite provizioane pentru dezafectarea
imobilizari corporale (68.052 lei). Provizioane pentru litigii (38.750 lei). Provizioane pentru
garantii acordate clientilor (1.904.862 lei), Alte provizioane (45.872 lei)- toate sumele
reprezentative anului 2009.

Concluzii:
La nivelul perioadei analizate se constata o oscilatie de la un an la celalalt in ceea ce
priveste datoriile, dupa o scadere a acestora in anul 2008, are loc o crestere in anul urmator.
Situatia trebuie corelata cu evolutia capitalurilor entitatii si respective cu indicatorii de
structura corspunzatori, pentru a pune in evident aspecte mult mai pertinente legate de
evolutia gradului de indatorare.

1.1.3 Analiza evolutiei capitalurilor proprii


Toate capitalurile societatii sunt reprezentate de capitaluri proprii neexistand angajari
de catre stat in capitalul entitatii. Se constata o scadere minora a capitalului propriu in anul
2008, ajungand la o valoare a indicelui ICPR=99,56%, dupa care inregistreaza o crestere,
ajungand la ICPR=102,90% in anul urmator.
Un rol informational extrem de important pentru analiza evolutiei capitalurilor entitatii
revine „Situatiei madificarii capitalului propriu”, cea de-a treia componenta a situatiilor
finaniare obligatoriu de intocmit de entitatile incadrate la categoria de marime „mari”.

In anul 2008 fata de anul 2007


● „Situatia modificarii capitalului propriu”, aferenta anului 2008 se prezinta astfel:
● Capitalurile proprii au fost influentate in perioada 01.01.2007-31.12.2007 de:
- cresteri ale: rezervelor legale constituite in 2008 din profitul net (545.823 lei); rezervelor
statutare in urma repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2007 (2.250.397 lei);
rezervelor din dividendele anului 2004 al caror drept de distributie a fost prescris (41.234 lei);
profitului net realizat in anul 2008 (10.146.868 lei);
● Profitului net realizat in anul 2008 va fi repartizat in conformitate cu hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor.

In anul 2009 fata de anul 2008


● „Situatia modificarii capitalului propriu”, aferenta anului 2009 se prezinta astfel:
● Capitalurile proprii au crescut in perioada 01.01.2009-31.12.2009 de:
- cresteri ale: rezervelor legale constituite in anul 2009 din profitul net (549.232 lei);
rezervelor statutare in urma repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2008 (1.698.129
lei); rezervelor din dividende anului 2005 al caror drept de distributie a fost prescris (39.779
lei) si a reducerii cu suma aferenta corectarii erorilor contabile din anii anteriori.
● Profitul net realizat in anul 2009 va fi repartizat in conformitate cu hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor.
Cum se poate observa societatea nu a procedat la majorarea de capital pe perioada analizata,
toate creterile de capital propriu se datoreaza cresterilor rezervelor legale constituite din
profitul net, rezervelor statutare in urma repartizarii profitului net al exercitiului financiar,
rezervelor din dividendele al caror drept de distributie a fost prescris, profitului net realizat.
Se poate constata o crestere in anul 2009, toate rezervele analizate cresc pe parcursul
perioade, avand valori maxime in anul 2009.
Concluzii:
Entitatea analizata beneficiaza de o majorare a capacitatilor de finantare cu efecte
favorabile asupra intrarii capacitatii de autofinantare si asupra ameliorarii indicatorilor de
indatorare, in special pentru anul 2008. Comparative cu evolutia datoriilor constatm ca in anul
2008 ritmul de crestere al capitalurilor este superior ritmului de crestere al datoriilor
(ICRP=99,56% > IDT=87,01%) cu efecte favorabile asupra indicatorilor de indatorare. In anul
2009 ritmul de crestere al modificarii datoriilor devanseaza ritmul de crestere al capitaurilor
(ICRP=102,90% < IDT=125,41%) cu efecte nefavorabile asupra indicatorilor de indatorare.
1.2. Analiza structurii pozitiei financiare
Analiza structurii pozitiei financiare presupune determinarea ratelor de structura ale
entitatilor de active/capitaluri proprii asa cum sunt acestea prezentate in Anexa 2 „Analiza
structurii pozitiei financiare”. Pe baza acestora avem urmatoarele rezultate ale analizei:
1.2.1. Analiza structurii activelor
● Din analiza ratelor generale de structura ale activelor se constata urmatoarele:
● Activele circulante au o pondere mai semnificativa (in medie de aproximativ 60% - 70%),
comparative cu ponderea activelor imobilizate ( de aproximativ 30% - 40%), pe toti anii
analizati.
● Ponderea activelor imobilizate creste in anul 2008, fata de anul anterior, insa in anul 2009
scade sub valoarea celor doi ani precedent, datoria achizitiilor de instalatii tehnice si masini.
● In anul 2009 se constata o scadere a ratei generale a activelor imobilizate, datorita cresterii
celorlalte active cu o viteza mai accentuata decat a activelor imobilizate.
● Cresterea ratei generale a activelor circulante are loc i anul 2009, cand acestea ajung la o
valoare de aproximativ 70% din totalul activelor, datorita scaderii celorlalte active cu o viteza
mai accentuata decat a activelor circulante.
● Societatea nu are cheltuieli in avans.
Concluzii:
Din analiza ratelor generale de structura ale activelor deducem ca pe perioada
analizata entitatea isi orienteaza politicile mai mult spre activitatea curenta si mai putin spre
activitatea investitionala.

Analiza ratelor interne ale activelor imobilizate pune in evidenta mutatiile


structurale produse in cadrul politicii investitionale a entitatii. Pe perioada supusa analizei, se
constata urmatoarele:
● Ponderea cea mai mare din totalul imobilizarilor o detin imobilizarile corporale, acestea
depasesc valoare de 90%, ajungand ca in anul 2009 sa fie de 96,96%.
● Imobilizarile necorporale reprezinta 1% - 1,6% pe parcursul perioade analizate, acestea au o
tendinta de creste de la un an la celalalt datorita achizitiei de licente pentru sistemul integrat
ERP (program de gestiune, contabilitate, contracte, salarii, mijloace fixe si service auto) iar
pentru aceasta sunt singurele imobilizari necorporale, duc la modificarea totalului lor.
● Imobilizarile financiare inregistreaza o scadere pe parcursul celor 3 ani, de la o valoare de
8% la o valoare de aproximativ 1%.
Concluzii:
Societatea este orientata cu precadere spre investitii in capacitati productive si mai
putin spre investitii pe piata de capital, acestea au avut un procent mai mare in anul 2007
(8%).

Ratele interne ale activelor circulante pun in evidenta mutatiile structural produse in
cadrul politicilor duse la nivelul activelor de exploatare, cu referiri stricte la mutatiile
inregistrate in privinta gradului de lichiditate al acestora. Pe perioada 2007 – 2009, din analiza
ratelor interne ale activelor circulante se poate desprinde urmatoarele concluzii:
● Pe perioada 2007 – 2008 se constata o crestere atat a stocurilor (cu 10%) cat si a creantelor
(cu 56%), insa se constata o scadere a trezoreriei (cu 66%).
● Pe perioada 2008 – 2009 se poate observa o schimbare la nivelul ratelor de structura, se
produce un fenomen de inversie: scad stocurile si creantele si creste trezoreria.
● In ceea ce priveste stocurile, cea mai mare influenta o au materiile prime si materialele
consumabile in evolutia stocurilor, se observa o scadre a acestora in anul 2009 bazata pe o
gestionare eficienta a acestora.

Din analiza atelor interne ale stocurilor se constata:


● Daca impartim aceasta categorie pe elemente avem urmatoare ierarhie pe parcursul celor
trei ani: pe primul loc se afla materiile prime si materialele consumabile (cu aproximativ
60%), pe locul doi se afla productia in curs de executie (cu aproximativ 24%), urmata de
avansuri pentru cumparari de stocuri (cu 10%) si de produse finite si marfuri.
● Produsele finite si marfurile au o crestere semnificativa in anul 2009, ajungand de la o
valoare de 0,2% (in 2008) la 16,5% (in 2009).

Din analiza ratelor interne ale creantelor se constata:


● Rata creantelor creste semnificativ de la anul 2007 la anul 2008, cu aproximativ 66%, dupa
care scade in anul 2009 cu 20% (de la 67,21% la 47,87%).
● Creantele sunt impartite in cinci subclase, dar societatea nu are decat creante comerciale si
alte creante, dintre acestea creantele comerciale depasesc 93% din totalul creantelor, valoarea
maxima este inregistrata in anul 2007 de 97,80%.

Din analiza ratelor trezoreriei se constata:


● Din analiza trezoreriei se constata o scadere accelerata a acesteia in anul 2008 ajungand la o
valoare de dotare 3,58%, dupa care in anul urmator incepe sa creasca ajungand la valoare de
26,70%. Chiar si cu aceasta crestre entitatea nu se incadreaza in limita minima apreciata de
specialisti ca fiid optima (nivelul optim este apreciat intre 30% - 50%), acest nivel a fost
depasit in anul 2007 cand valoarea trezoreriei era de 69,86%.
● In ceea ce priveste trezoreria entitatii analizate trebuie sa mentionam ca acestea este formata
doar din totalul casei si conturilor la banci, nu exista investitii pe termen scurt la nivelul
intreprinderii.
Concluzii:
Din analiza ratelor interne ale activelor circulante se constata o diferenta mare a
evolutiei elementelor de la un an la altul, in 2008 cresc elementele de active circulante mai
putin lichide (stocurile) dar si elementele cu o lichiditate mai accentuanta (creantele) iar in
2009 situatia se prezinta invers si anume scad elementele de active circulante mai putin
lichide (stocurile) dar si elementele cu o lichiditate mai accentuanta (creantele).

1.2.2 Analiza structurii datoriilor/capitalurilor proprii


● Din analiza ratelor generale de structura (ale totalului datoriilor si capitalurilor) se
desprind concluzii privind orientarea surselor de finantare ale entitatii spre surse proprii
respective atrase. In cazul societatii analizate, se constata urmatoarele:
● In cadrul surselor de finantare ale entitatii, ponderea cea mai mare este reprezentata de
sursele proprii-capitalul propriu (aproximativ 60% in anul 2007; 70% in anul 2008; si 64% in
anul 2009).
● Scaderea ponderii capitalurilor proprii in totalul surselor de finantare in anul 2009 este pusa
pe seama cresterii mai pronuntate a datoriilor, ponderea lor creste de la 30% la 35%.
Ratele interne ale datoriilor si capitalurilor pun in evidenta mutatiile structurale interne
inregistrate la fiecare categorie:
● Din analiza ratelor interne ale datoriilor (rata datoriilor pe termen scurt, rata datoriilor pe
termen mediu si lung, rata provizioanelor si rata veniturilor in avans) se constata urmatoarele:
● Cea mai mare pondere o detin datoriile curente pentru toata perioada analizata (68,87% in
anul 2006; 89,36% in anul 2007; 81,03% in anul 2009).
● Desi in marimi absolute, valoarea datoriilor pe termen scurt scade de la anul 2007 la anul
2008, in marimi relative ponderea lor in totalul datoriilor creste pe fondul scaderii
provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli in 2007, intr-o masura semnificativa.
● Din Nota 2 „Provizioane” constatam urmatoarele la inceputul anului 2008; Provizioane
pentru dezafectarea imobilizari corporale (86.540 lei); provizioane pentru litigii (8.302 lei);
provizioane pentru garantii acordate clientilor (3.384.315 lei); alte provizioane (7.966.749
lei);
- provizioane pentru litigii la 31 decembrie 2008 (38.750 lei)
- provizioane pentru garantii acordate clientilor (1.904.861 lei)
- alte provizioane (45.872 lei)
● Provizioanele constituie pe 12 luni 2008, in suma de 12.491.048 lei, au influentat conturile
de cheltuieli astfel: provizioane pentru litigii (4.002.566 lei; provizioane pentru garantii clienti
(5.953.430 lei); alte provizioane (2.535.052 lei).
● Anularea provizioanelor in suma de 21.879.619 lei, au influentat conturile de venituri
astfel: provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale (18.688 lei); provizioane pentru
litigii (3.972.118 lei); provizioane pentru garantii clienti (7.432.884 lei); alte provizioane
(10.455.929 lei).
Influenta provizioanelor in situatiile financiare ale perioade 01.01.2008 – 31.12.2008:
- crestrea veniturilor nete cu: + 9.388.571 lei
Influenta provizioaneloe in situatiile financiare ale periadei 01.01.2009 – 31.12.2009:
- crestrea cheltuielilor cu: + 3.938.446 lei
● Entitatea detine datorii pe tremen lung, insa acestea reprezinta aproximativ 3% din datoriile
toatale, la fel ca si datoriile pe termen scurt si acestea scad in anul 2008 dupa care cresc din
nou. Aceasta scadere se datoreaza scaderii avansurilor incasate in contul comenzilor.

Din analiza ratelor interne ale datoriilor pe termen scurt se constata urmatoarele:
● Toate datoriile pe termen scurt sunt reprezentate de datorii curente nebancare:
● Datoriile pe termen scurt se impart in „Avansuri incasate in contul comenzilor”, „Datorii
comerciale – furnizori”, „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale”.
● Avansurile incasate in contul comenzilor raporteaza o scadere de la anul 2008 la anul 2009
cu aproximativ 5%, dupa care acestea inregistreaza o crestre cu 20%.
● Datorii comerciale fata de furnizori inregistreaza o scadere pe parcursul anilor analizati
ajungand de la 52,41% in anul 2007 la valoarea de 38,50% in anul 2009. Aceste datorii detin
ponderea cea mai mare in totalul datoriilor pe termen scurt.
● Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale – la nivelul lor
se constata o crestere cu aproximativ 9%, acestea fiind pusa pe seama datoriilor fata de buget
si fonduri speciale. Totusi in anul 2009 se constata o scadere a acestora, pusa pe sema scaderii
numarului de angajati.

Din analiza ratelor interne ale capitalurilor proprii se constata urmatoarele:


● Ponderea capitalului social in capitalurile proprii evolueaza de la valoarea de 43,82% in
anul 2007, la valoarea de 44,02% in anul 2008, ajungand la o valoare de 42,77% in anul 2008,
in conditiile in care valoarea absoluta a acestuia ramane constanta (de 29.284.133 lei) pe tot
parcursul perioadei analizate. Aceasta schimbare este datorata scaderii valorii capitalului total
in anul 2008.
● In ceea ce priveste nivelul rezervelor legale se observa o scadere a acestora pe tot parcursul
perioadei analizate, ajungand de la valoarea de aproximativ 38% la o valoare de 32% din
totalul capitalului. In ceea ce priveste totalul de rezerve, acesta creste de la un an la celalalt,
aceasta crestre poate fi pusa pe seama unei politici prudentiale managerial manita sa acopere
eventualele pierderi viitoare.
● Se observa o scadere a ponderii rezultatului exercitiului in totalul capitalurilor proprii, care
nu se datoreaza insa diminuarii rezultatului net de la un an la altul ci, dimpotriva, valoarea
acestuia creste de la un an la altul.

Concluzii:
Anul 2008 a fost anul in care s-a inregistrat cea mai mare valoare a capitalului total si
cea mai mica valoare a datoriilor totale. Cea mai mica valoare a capitalului total este
inregistrata in anul 2008. In anul 2009 se inregistreaza o scadere a capitalurilor pusa pe seama
cresterii datoriilor cu aproximativ 5% si mai ales a constituirii semnificative a provizioanelor.
Cresterea datoriilor nu trebuie priita ca un aspect negativ, deoarece toate datoriile societatii se
incadreaza in termenele de plata.

2. Analiza echilibrului pozitiei financiare


In cadrul analizei echilibrului financiar se impune o crestere amanuntita a modului cum se
realizeaza echilibrul pozitiei financiare la cele trei nivele si anume:
- Analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii;
- Analiza capitalului de lucru;
- Analiza gestiunii resurselor controlate;

2.1. Analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii


In acest sens vom utiliza calculele din Anexa 3 „Analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii”.
● Privind starea de lichiditate, pe perioada 2007-2009 putem face urmatoarele aprecieri:
● Exista un excedent de lichiditate curenta pe toti anii supusi analizei, acest excedent scade in
anul 2009. Privit sub forma relativa acesta se incadreaza in intervalul de siguranta financiara
(150% - 250%), iar valorile din anii analizati se afla la limita superioara a intevalului, in anul
2006 a avut o valoare de aproximativ 240%.
● De asemenea se constata un excedent de lichiditate imediata, la fel ca in cazul lichiditatii
curente, aceasta este mai scazuta in anul 2008. Pe toata perioada de analiza gradul de
acoperire al datoriilor curente din elemente imediat lichide (creante si trezorerie) este peste
limita superioara a intervalului de siguranta financiara. Putem aprecia si in acest caz ca exista
active de natura creantelor si a trezoreiei care se acopere nevoile imediate de finantare.
● In ceea ce priveste trezoreria in anul 2008 se inregistreaza un deficit al acesteia, ajungad sa
scada foarte tare sub nivelul de siguranta, insa in anul urmator se redreseaza ajungand sa se
incareze in intervalul de siguranta financiara.
Concluzii:
Per ansamblu se poate aprecia un nivel foarte bun al activelor de exploatare care
depasesc datoriile imediat de acoperit. Anul 2008 a fost un an mai putin favorabil, insa
situatia se redreseaza in anul 2009.
Privind starea de solvabilitate a entitatii constatam urmatoarele:
● Entitatea nu dispune de resurse atrase pe termen lung si nu dispune de credite bancare. In
consecinta toate nevoile de finantare vor fi puse pe seama datoriilor curente si de alta natura
decat cele bancare si a capitalurilor proprii.
● Ca rezultata a celor mentionate mai sus, solvabilitatea generala in amblele sale forme va fi
maxima.
● Din analiza ratelor de deponent financiara se constata ca entitatea are grad mic de
dependenta financiara si este incadrata in cea mai mare parte in intervalele de siguranta
financiara. Rata stabilitatii financiare si rata parghiei financiare-active-nupare sa se incadreza
in intervalele de siguranta financiara.
● Rata de acoperire a dobanzilor indica un nivel foarte bun, deoarece societatea nu detine
credite bancare, deci nivelul dobanzii este diminuat.
Concluzii:
Societatea nu dispune de resurse atrase pe termen lung si nu dispune de credite
bancare, in consecinta toate nevoile de finantare vor fi puse pe seama datoriilor curente si de
alta natura decat cele bancare si a capitalurilor proprii, ceea ce face ca nivelul general al
datoriilor necesare a fi acoperite sa fie foarte mic.
Concluzii generale privind dtarea de lichiditate si solvabilitate
Societatea sta foarte bine in ceea ce priveste nivelul lichiditatii si al sovabilitatii.
Optica utilizatorilor la aceste rezultate va fi diferita in functie de natura utilizatorilor de
informatii financiare, astfel:
● Bancile vor aprecia favorabil rezultatele analizate deoarece are o capacitate foarte buna de
rambursare a creditelor.
● Investitorii nu vor privi entitatea ca fiind una atractiva, deoarece exista mari imobilizari de
lichiditate blocate temporar in creante.

2.2. Analiza capitalului de lucru

Conform Anexei 4 avem urmatoarele concluzii privind analiza capitalului de lucru:


● Capitalul de lucru este calculat si raportat prin structurile bilantiere valabile la data
intocmirii situatiilor financiare ale anilor 2007, 2008, 2009. Fiind raportate la postul E din
carul structurilor bilantiere, sub denumirea de „Active circulante nete/datorii curente nete”.
● Constatam ca la nivelul activitatii de exploatare, entitatea detine un capital de lucru pozitiv,
insa in anul 2008 acestea scad sub valoarea anului anterioar aproximativ 30%.
● In ceea ce priveste evolutia capitalului de lucru se constata o scadere a acestuia in anul 2008
cu aproximativ 10%, dupa care o crestere in anul 2009 cu 10% fata de anul de referinta. Acest
aspect va permite societatii ca o parte din activele curente sa si le finanteze pe seama
capitalului angajat.
Concluzii:
Societatea a trecut printr-un declin in anul 2008, insa se pare ca in anul 2009 a reusit
sa se redreseze, se constata o situatie favoravila a echilibrului financiar pe termen scurt.

2.3. Analiza gestiunii resurselor controlate

Din evolutia vitezelor de rotatie ale activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale
entitatii calculate conform Anexei 4, se constata urmatoarele:
● Ca valoarea este media tarilor dezvoltate (peste media de 3 rotatii) si este considerata foarte
buna la nivelul tarii noastre.
● In dinamica vitezei de rotatie a activelor imobilizate scade putin in anul 2008 dupa care in
anul 2008 creste ( I 08 / 07 KAI = 98,49% < I 09 / 08 KAI=125,05%), eea ce reflecta o gestiune nu
foarte buna a acestor categarii de active.
● Viteza de rotarie a imobilizarilor corporale este asemanatoare vitezei de rotatie a activelor
imobilizate, la fel ca si aceasta scade foarte putin in anul 2008, dupa care in anul 2009 creste (
I 08 / 07 KAI = 97,84% < I 09 / 08 KAI=117,66%);

Viteza de rotatie a stocurilor totale


● Singurul an in care se afla peste valoarea critica de 9 rotatii este anul 2007, dupa care scade
ajungand la o valoare de peste 8 atat in anul 2008, cat si in anul 2009.
● In dinamica viteza de rotatie a stocurilor scade de la anul 2007 la anul 2008, este scazuta si
in anul 2009 insa depaseste valoarea anului 2008. ( I 08 / 07 KS = 81,12% < I 09 / 08 KS=95,84%)
situatia poate fi pusa pe seama rigidizarii termenelor de incasare a ceantelor, ceea ce a dus la o
scadere a vanzarilor in anul 2008.
● Pe elementele de stocuri se constata o scadere a vitezei de rotatie a acestora in anul 2008
(exceptie viteza de rotatie a stocurilor de produse finite si marfuri si viteza de rotatie a
stocurilor de productie in curs de executie) si o crestere in anul urmator.

Viteza de rotatie a creantelor


● Singurul an in care se afla peste valoarea critica de 12 rotatii este anul 2007, dupa care
scade ajungand la o valoare de 3,77 in anul 2008, si de 4,41 in anul 2009.
● In dinamica vitezei de rotatie a creantelor cunoaste o scadere de la anul 2007 la anul 2008,
insa in anul 2009 se redreseaza ( I 08 / 07 KCR = 20,26% < I 09 / 08 KCR=117,15%). Situatia este
pusa pe seama relaxarii termenelor de incasare a creantelor comerciale in scopul dinamizarii
afacerilor.
● Raportul vitezei de rotatie a creantelor/ viteza de rotatie a datoriilor este dezechilibrat, insa
in anul 2009 cunoaste o ameliorare.
● Gestiunea creantelor este ineficienta in anul 2008, insa incepe sa-si revina in anul 2009.

Viteza de rotatie a totalului activelor


● Viteza de rotatie a activelor creste de la anul 2007, la anul 2008, datorita cresterii
creantelor, dupa care scade in anul 2009 cu o valoare de 96,84%.
Viteza de rotatie a datoriilor
● In dinamica viteza de rotatie a datoriilor creste cu aproximativ 50% in anul 2008, dupa care
scade ajungand la valoarea de 79,32% in anul 2009 ( I 08 / 07 KDT = 147,23% > I 09 / 08
KDT=79,32%).
● Raportul vitezei de rotatie a creantelor/viteza de rotatie a datoriilor este dezechilibrat, insa
in anul 2009 cunoaste o ameliorare, cand scade viteza de rotatie a datoriilor.
● Gestiunea datorilor este ineficienta mai ales in anul 2008 cand acestea cresc foarte mult,
insa incepe sa-si revina in anul 2009
Concluzii:
La nivelul societatii cea mai ineficienta gestiune se realizeaza in anul 2008. La nivelul
activelor imobilizate si stocurilor se inregistreaza o gestiune mai adecvata decat la nivelul
datoriilor si a creantelor. Anul 2009 este mai favorabil pe toate planurile
Tabel nr.1 Sinteza analizei pozitiei financiare a societatii SC Design Print SA pe
perioada 2007 – 2009
Puncte forte (+) Puncte slabe (-)
Active
Cresterea valorii activelor in anul Cresterea valorii activelor dupa o
2009. perioada in care au fost scazute.
Cresterea eficientei gestionarii Scaderea ritmului de crestere in anul
capacitatilor productive si a stocurilor 2009 fata de anul precedent.
In timp se amelioreaza politica de Cresterea ponderii creantelor in totalul
incasare a creantelor. active intr-un ritm ridicat.
In anul 2009 trezoreria creste Anul 2008 este un an in care trezoreria
accentuat de apropape noua ori. se situeaza la nivelul minim intalnit.
Lichiditatea si solvabilitatea se Ratele de dependent financiara nu se
situeaza la un nuvel foarte bun. incadreaza toate in parametrii normali.
Capitalul de lucru este in echilibru in Capitalul de lucru scade cu aproximativ
anii 2007 si 2009 25% in anul 2008.
Datorii Nu se apeleaza la credite bancare
Oscadere semnificativa a valorii Cresterea datoriilor in anul 2009.
datoriilor in anul 2008
Un grad redus de indatorare, Scad datoriile comerciale, ce implica
autonomie foarte mare. costuri minime.
Capitaluri
proprii
Mentinerea valorii capitalurilor proprii O scadere de aproximativ 0,40% a
si o usoara crestere a acestora in anul capitalului in anul 2008.
2009.
Cresc rezervele pe parcursul anilor Scade profitul.
analizati.

3. Analiza performantelor financiare SC Design Print SA.


Sursa informationala principal a analizei performantei financiare o reprezinta Contul
de Profit si Pierdere. Analiza performantelor financiare se refera la urmatoarele aspecte:
- Analiza de ansamblu a performantelor financiare;
- Analiza ratelor de perfornanta;
1. Analiza de ansamblu a performantelor financiare
Vizeaza analiza performantelor generale pe nivele de activitate urmarind evolutia si
mutatiile structurale produse in cadrul acestora.
1.1. Analiza pe nivele a performantelor financiare
Conform Anexei 5 „Analiza pe nivele a performantelor financiare” dar si utilizand
informatiile din Anexa 6 „Analiza performantelor financiare” avem urmatoarele concluzii:
a) Nivelul de exploatare
Analizand evolutia rezultatului exploatarii in ceea ce priveste activitatea de exploatare
se constata o scadre accentuata avolumului activitatiide la un an la altul. Pe total rezultat al
exercitiului si pe elemente component factorii de influenta se detaliaza astfel:
● Rezultatul exploatarii se concretizeaza pe profit, pe toata perioada analizata, insa acesta este
in scadere de la anul 2007 la anul 2008, dupa care urca in anul 2009 ( I 08 / 07 REXP=58,86% <
I 09 / 08 REXP=66,52%).
● Cifra de afaceri se pastreaza la o valoare relativ constanta, cu o usoara scadere in anul 2008,
urmata de o crestere in anul 2009 ( I 08 / 07 CAN=93,73% < I 09 / 08 CAN=109,70%).
● Productia exercitiului inregistreaza o scadre de aproximati 3% in anul 2008, dupa care o
crestere de 15%. Factorii de influenta ai evolutiei productieie exercitiului in 2009 sunt
urmatorii:
- Diminuarea productieie stocate in anul 2008, comparative cu un surplus excesiv de
productie stocata in anul 2009, factor ce a influentat pozitiv cresterea productiei exercitilui in
anul 2009.
- Scaderea productiei vandute in anul 2008, fata de 2007 dupa care o crestere a acestuia cu
aproximativ 9%, factor pozitiv ce a determinat crestrea ritmului productiei exercitiului in anul
2009 ( I 08 / 07 Qv=97,97% < I 09 / 08 Qv=109,64%).
- Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizate scade in anul 2008 dupa care are o
crestere, in anul 2009 de aproximativ 55% fata de anul 2007, un factor de influenta negativ in
anul 2007, dar care devine pozitiv in anul 2008 ( I 08 / 07 Qi=69,85% < I 09 / 08 Qi=154,87%).
● La nivelul marjei comerciale se constata o scadre in anul 2008 ( I 08 / 07 MC=39,94%), dupa
care o crestere accentuata in anul 2009 ( I 08 / 07 MC=194,12%, crestere datorata extinderii
activitatii comerciale a societatii in anul 2009.
● Marja industriala inregistreaza si ea o scadre, dar mai putin abrupta in anul 2008 ( I 08 / 07
MI=80.90%), dupa care aceasta creste in anul 2009 ( I MI=126,18%. Factorii care
08 / 07

influenteaza marja comerciala in anul 2009 sunt:


- Cresterea cheltuieililor cu prestatia externa intr-un ritm foarte lent in anul 2008, comparativ
cu o scadere a acestuia in anul 2009 ( I 08 / 07 LT=100,97% > I 09 / 08 LT=85,82%).
- Cresterea cheltuielilor materiale a fost influentata de diminuarea ritmului de crestere al
marjei industrual in anul 2008, dupa cere cheltuielile materiale au un declin in anul 2009,
cand creste marja industriala ( I 08 / 07 CM+123,13% > I 09 / 08 CM=115,03%%).
● Valoarea adaugata inregistreaza o scadere de la anul 2007 la anul 2008 de aproximativ
20%, dupa care acesta creste in anul 2009 ajungand la o valoare a indicelui egala cu 126,37%.
Evolutia sa urmeaza trendul marjei industrial, deoarece aceasta are o valoare emnificativa in
valoarea adaugata.

Analizand informatiile din Nota 4 „Analiza rezultatlui din exploatare” pe perioada


2007-2009 obtinem o detaliere a rezultatului exploatrii intr-o structura a cheltuielilor dupa
functie. Pe baza prelucrarilor efectuate in Anexa 5 a prezentei lucrari, avem urmatoarele
concluzii:
● Se observa o scadere accentuata a rezultatului din exploatare pe toti ani analizati, cu o
scadrere mai accentuata in anul 2008, aceasta scadre se datoareaza atat scaderii cifrei de
afaceri in anul 2008, cat si a scaderii veniturilor din exploatare.
● Societatea nu are cheltuieli de desfacere si nici cheltuieli de cercetare.
● In ceea ce priveste cheltuielile generale de administratie, acestea cresc de la un an la altul,
ceea ce a dus la scaderea rezultatului din exploatare.
b) Nivelul financiar
● Rezultatlul financiar se concretizeaza pr toata perioada analizata in profit care evolueaza
insa diferentiat de la un an la altul.
- Anul 2008 fata de anul 2007 se constat o crestere accentuata a profitului ( I 08 / 07
RF=242,52%). Situatia se datoreaza cresterii veniturilor financiare cu 3% fata de anul anterior,
dar si a scaderii cheltuielilor financiare cu 20% fata de anul anetrior, ( I 08 / 07 VF=102,73%,
I 08 / 07 CF=79,96%).
- Anul 2008 fata de anul 20089se constata o noua crestere a profitului ( I 08 / 07 RF=492,75%).
Situatie datorata cresterii veniturilor financiare, fata de anul anetrior, dar si a scaderii cresterii
financiare, fata de anul anetrior, ( I 08 / 07 VF=309,25%, I 08 / 07 CF=218,57%).

c) Nivelul extraordinar
● Nu exista fluxuri de natura extraordinara pe parcursul celor trei ani analizati la nivelul
entitatii.

d) Nivelul global
● Rezultatl curent se concretizeaza in profit pe tata perioada analizata, in scadere in anul
2008, dar in crestere in anul 2009 ( I 08 / 07 RC=62,76% < I 09 / 08 RC=101,53%). Aceasta scadere
se datoreaza scaderii accentuate in anul 2008 a rezultatlui exploatarii, comparativ cu anul
2009.
● Rezultatl brut inainte de plata dobanzilor si a impozitelor (EBIT) se concretizeaza in profit
pe toata perioada analizata, in scadere in anul 2008, dar in crestere in anul 2009 ( I 08 / 07
EBIT=62,76% < I EBIT=101,53%).
09 / 08

● Rezultatl brut al exercitiului se concretizeaza in profit pe toata perioada analizata, in scadere


in anul 2008, dar in crestere in anul 2009 ( I 08 / 07 RBE=62,76% < I 09 / 08 RBE=101,53%).
● Rezultatul curent este egal cu rezultatl brut inainte de plata dobanzilor si a impozitelor si
este egal cu rezultatl brut al exercitiului.
● Rezultatl net al exercitiului se concretizeaza in profit pe toata perioada analizata, iar
tendinta de evolutie este cea asemanatoare cu a rezultatului brut al exercitiului. Evolutia
rezultatlui net al exercitiului de datoreaza:
- Unei scaderi a rezultatlui brut al exercitiului in anul 2008, comparativ cu restrea in anul
urmator ( I 08 / 07 RBE=62,76% < I 09 / 08 RBE=101,53%).
● Capacitatea de autofinantare scade drastic in anul 2008, urmata de o crestre masiva in anul
2009 ( I 08 / 07 CAF=3.42% > I 09 / 08 CAF=1772,68%).
● Capacitatea de autofinantare neta (autofinantare) evolueaza in rit diferit fata de capacitatea
de autofinantare (in forma bruta). Se poate observa o scadre a acestuia ajungand la o valoare
negativa de -5.904.503 in anul 2008.

1.2. Analiza evolutiei performantelor financiare


In analiza Contului de Profit si Pierdere pe orizontala se porneste de la rezultatl net al
exercitiului si se explica variatiile acestuia prin prisma categariilor de venituri si cheltuieli
implicate in obtinerea sa, cu defalcarea acestora in trei activitati: exploatare, financiara si
extraordinara si in cadrul lor dupa natura, utilizand in acest scop informatii cuprinse in Anexa
6 „Analiza evolutiei performantelor financiare”.
Rezultatl net al exercitiului este reprezentat in toti aniii de profit cu un ritm de crestre
mai pronuntat in anul de referinata 2007, dar si in anul 2009. Modificarea profitului net
trebuie explicat prin prisma urmatorilor factori principali:
- Rezultatul brut al exercitiului
- Impozitul pe profit
In anul 2008 fata de anul 2007
● Rezultatl net al exercitiului este reprezentat in toti anii de profit, in scadere fata de exercitiul
financiar anterior, cu aproximativ 25% ( I 08 / 07 RNE=75,44%). Cauzele scaderii rezultatlui net
al exercitiului trebuie cautate in evolutia elementelor component ale rezultatului net al
exercitiului astfel:

a) Evoultia rezultatului brut al exercitiului


● Rezultatul brut al exercitiului se concretizeaza in profit in toata perioada analizata, in
scadere in anul 2008, dupa care inregistreaza o crestre in anul 2009 ( I 08 / 07 RBE=62,76% <
I 09 / 08 RBE=101,53%). Evolutia rezultatului brut al exercitiului pe perioada analizata trebuie
explicate prin prisma evolutiei veniturilor si cheltuielilor entitatii, pe fiacare element de
venituri si cheltuieli, clasificate dupa natura.
● Pe total activitate, scaderea rezultatlui brut al exercitiului destul de semnificativa de
aproximativ 37%, se datoreaza unei scaderi a veniturilor totale ale entitatii, in anul 2008 fata
de anul 2007 ( I 08 / 07 VT=97,80% < I 08 / 07 CT=102,53%).
● Pe cele trei activitati ale entitatii, scadrea rezultatului brut al exercitiului sa datorat:
- Unei scaderi semnificative a rezultatlui expoatarii cu aproximativ 40% datorita unor
scaderi a veniturilor din exploatare cu aproximativ 2%, concomitent cu o crestere a
cheltuielilor din exploatare cu aproximativ 3%, ( I 08 / 07 REXP=58,86%; I 08 / 07 VEXP=97,71% <
I 08 / 07 CEXP=102,93%).
- Unei cresteri a rezultatlui financiar datorata scaderii cheltuielilor de natura financiar,
concomitent cu o crestre a veniturilor de natura financiara, ( I 08 / 07 RF=242,52%; I 08 / 07
VF=102,73% > I CF=79,96%).
08 / 07

- Inexistentei rezultatlui extraordinar, factor ce a influentat negativ rezultatul brut al


exercitiului.

● In cadrul activitatii de exploatare factorii ce au dus la madificarea rezultatului brut al


exercitiului sunt:
(+) Factori de influenta pozitiva ( ce au determinat cresterea rezultatului brut al
exercitiului):
- Variataia stocurilor reflecta un sold creditor in anul 2008, in acest an se inregistreaza
cea mai mica valoare a variatiei stocurilor ( I 08 / 07 VS=1,48%).
- Cheltiuielile cu ajustarile pentru deprecierea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale cresc 60% datorita unui volum de crestre al deprecierii care depaseste
semnificativ volumul reluarilor de depreciere ( I 08 / 07 AjAI=159,56%).
(-) Factori de influenta negativa (ce au determinat diminuarea rezultatului brut al exercitiului):
Scaderea cifrei de afaceri nete cu aproximativ 1% din valoarea anului precedent (
I 08 / 07
CAN=98,73%). La randul sau aceasta a fost influentata negativ de urmatorii factori:
- Scaderea productiei vandute fata de anul precedent cu 2% ( I 08 / 07 Qv=97,97%).
- Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizate scade in anul 2008 fata de anul
2007 cu 30% ( I 08 / 07 Qrsp=69,85%).
- Scad alte venituri din exploatare ( I 08 / 07 Avexp= 82,67%).
- Cheltuielile matriale cresc cu aproximativ 86,5% datorita cresterii valorilor tuturor
elementelor de cheltuieli de natura materiala, o crestere mai substantial integistrandu-
se la alte cheltuieli materiale ( I 08 / 07 CM=186,50%).
- Cheltuieli cu personalul cresc cu aproximativ 13% ( I 08 / 07 CP=113,30%), datorita
diminuarii numarului de angajati si cresterii salariilor.
- Cresc ajustarile pentru deprecierea valorii activelor circulante de aproximativ 3 ori fata
de anul precedent ( I 08 / 07 AiAC=337,31%).
- Chetuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate cresc cu aproximativ 23%
( I 08 / 07 IT=122,73%).

b). Evolutia impozitului pe profit


Impozitul pe profit scade in 2008 comparativ cu 2007 cu aproximativ 80%, rezultatul
brut al exercitiului scade si acesta, cu aproximativ 40%. ( I 08 / 07 Ip=19,56% < I 08 / 07
RBE=62,76%). Situatia este explicata prin prisma existentei unui volul mai mic al
veniturilor neimpozabile in 2008, fata de anul 2007. Evolutia impozitului pe profit va
constitui astfel un factor cu influenta negativa asupra evolutiei rezultatului net al
exercitiului in anul 2008.
In anul 2009 fata de anul 2008:
● Rezultatul net al exercitiului este reprezentat in anul 2009 de profit in crestere fata de
exercitiul financiar anterior, cu aproape 20% ( I 09 / 08 RNE=93,66%). Cauzele cresterii
rezultatului net al exercitiului pentru anul 2009 trebuie cautate in evolutia elementelor
componente ale rezultatului net al exercitiului astfel:
o Evolutia rezultatului brut al exercitiului
● In anul 2009 rezultatlbrut al exercitiului creste cu 40% comparativ cu cresterea inregistrata
anul aneterior ( I 08 / 07 RBE=62,76% < I 09 / 08 RBE=101,53%).
● Pe total activitate, cresterea rezultatului brut al exercitiului in anul 2009 comparativ cu
perioada anterioara se datorreaza unei cresteri a veniturilor totale in acelasi ritm cu cresterea
cheltuielilor toatale in 2009 fata de 2008 ( I 09 / 08 VT=117,43% < I 09 / 08 CT=118,75%).
● Pe cele 3 activitati ale entitatii cresterea rezultatlui brut al exercitiului in 2009 comparativ
cu anul anterior s-a realizat in conditiile
- Unei cresteri a rezultatului exploatrii comparativ fata de anul anterior (cu
aproximativ 8% un 2009 comparativ anului anterior). Situatia se datoreaza cresterii veniturilor
din exploatare mult mai accentuat ca cel din anul anterior (de13,73% in 2009) care este insa
contrabalansat de un ritm de crestere al cheltuielilor de exploatare mult mai acecentuat in
2009 comparativ cu cel din 2008 (de 17,36% in 2008 comparativ cu 2,93% in 2008). Se poate
constata ca factorul cu influenta negativa asupra evolutiei rezultatului exploatarii il reprezinta
cresterea cheltuielilor de exploatare.
- Unei cresteri a rezultatului financiar (cu o valoare a indicelui de 492,75%) insotita de
o crestere a cheltuielilor de natura financiar cu 218,57%, concomitent cu o crestere a
veniturilor de natura financiara cu o valoare a indicelui de 309,25% ( I 09 / 08 RF=492,75%,
I 09 / 08 CF=218,57% < I 08 / 07 VF=309,25%). Se poate constata ca atat cheltuielile financiar cat
si veniturile financiare au o evolutie favorabila in acest an asupra rezultatului financiar, fiind
deci factori cu influenta pozitiva asupra rezultatului financiar in 2009.

● In cadru activitatii de exploatare factorii ce au dus la modificarea rezultatului brut al


exercitiului sunt:
(+) Factori de influenta pozitiva (ce au determinat cresterea rezultatului brut al exercitiului):
- Cresterea cifrei de afaceri nete cu 9,7% din valoarea realizata in anul precedent ( I 09 / 08
CAN=109,70%). Ritmul de crestere al cifrei de afaceri nete este peste nivelul celui din 2008 (
I 08 / 07 CAN=98,73%). Cauzele inregistrarii unei cresteri ale cifrei de afaceri nete in 2009 fata
de 2008 sunt date de:
• Crestrea productiei vandute fata de anul anterior cu 9,64% ( I 09 / 08 Qv=109,64%);
• Crestrea veniturilor din productia realizata pentru scopuri proprii si capiltalizate
fata de anul 2008.
Ambele cresteri depasesc ritmul de crestere inregistrat in anul anterior.
- Variatia stocurilor refelecta un sold creditor in 2009. Indicele variatiei stocurilor creste
intr-un mod accentuat, ajungand la o valoare de 29704,68%. Acest fapt se explica prin
accea ca, in cursul anului 2009 s-au vandut produse finite doar pe seama productiei
realizate in cursul exercitiului financiar 2009.
- Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate scad in anul 2009, cu
aproximativ 0,6% ( I 09 / 08 IT=99,39%).
- Alte venituri din exploatare cresc aproximativ 330% fata de anul anterior ( I 09 / 08
Avexp=430,10%).
- Alte cheltuieli din exploatare scad cu aproximativ 13% ( I 09 / 08 Acheex=86,54%) in
sensul cresterii acestora influentand:
• Scad cheltuielile privind prestatiile externe cu apropape 14%.
• Scad Cheluielile aferente cedarii activelor cu aproximativ 10% ( I 09 / 08
Ced=90,64%).
- Cheltuielile materiale scad cu 2% datorita scaderii cheltuielilor cu materii prime si
materiale ( I 09 / 08 CM=117,00%).
- Ajustarile pentru deprecierea valorii imobilizarilor corporale si necorporale scad cu
aproximativ 10% ( I 09 / 08 AjAI=90,52%).
(-) Factori de influenta negativa (ce au determinat diminuarea rezultatului brut al
exercitiului):
- Ajustarile privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli cresc in 2009 cu 60% adica cu
3.93.446 lei datorita constituirii de astfel de provizioane in anul 2007.
- Scad veniturile din vanzarea marfurilor cu aproximativ 30%, ajungand la o valoare a
indicelui de 112,25% de la valoarea de 140,28% a anului anterior.
b) Evolutia impozitului pe profit
Impozitul pe profit creste intr-un ritm accentuat in 2009 dublandu-se valoarea in
conditiile in care rezultatul brut al exercitiului a crescut cu 40% ( I 09 / 08 Ip=204,94%, I 09 / 08
RBE=101,53%). Situatia este explicata prin prisma existentei unui volum al cheltuielilor
nedeductibile superior volumului veniturilor neimpozabile in 2009. Evolutia impozitului pe
profit va constitui astfel un factor cu influenta negativa asupra evolutiei rezultatului net al
exercitiului in 2009.
Concluzii:
Privind evolutia performantelor generale ale activitatii, in perioada 2008-
2009sintetizam urmatoarele puncte forte/ puncte slabe:
Tabel nr. 2 Sinteza analizei evolutiei perfomantelor financiare a societatii SC DESIGN
PRINT SA pe perioada 2007-2009

Puncte forte (+) Puncte slabe (-)


1. Global Profit net pe toti anii
Creste profitul net al exercitiului Scaderea profitului net al
in anul 2007 exercitiului in anul 2008
Creste profitul brut al exercitiului Scaderea profitului brut al
in anul 2009 exercitiului in anul 2008
Creste rezultatul brut inainte de Scaderea rezultatului brut inainte de
deducerea dobanzilor si a deducerea dobanzilor si a
imozitelor in anul 2009 impozitelor in anul 2008
Scade capacitatea de autofinantare
Impozitul pe profit creste intr-un
ritm mult mai accentuat decat
crestrea rezultatului brut
2. Analitic
( pe activitati)
a. Activitatea de Creste rezultatul exploatarii in Scade rezultatul exploatarii in anul
exploatare anul 2009 2008
Creste cifra de afaceri
Creste productia exercitiului
Creste marja comerciala in anul Marja comerciala scazuta in anul
2009 2008
Creste marja industriala in anul Marja industriala scazuta in anul
2009 2008
Creste valoarea adaugata, in anul Valoarea adaugata scazuta in anul
2009 2008
Sold creditor la variatia stocurilor
Scad cheltuieliile materiale in Cresc cheltuielile materiale in 2008
2009
Scad cheltuielile cu personalul in Cresc cheltuielile cu personalul in
2009 2008
Scad ajustarile privind activele Cresc ajustarile privind activele
circulante in 2009 circulante in 2008
Scad ajustarile privind Cresc ajustarile privind
provizioanele pentru riscuri si provizioanele pentru riscuri si
cheltuieli in 2008 cheltuieli in 2009
b. Activitatea
financiara
Profit financiar in toti anii
Creste profitul financiar constant
Cheltuieli cu dobanzile cresc
semnificativ de la un an la altul
Scad veniturile financiare in 2008 Cresc veniturile financiare in 2009
c. Activitatea
extraordinara
Societatea nu are activitati extraordinare

3. Analiza structurii performantelor financiare


Presupune calculul urmatoarelor categorii de rate de structura a performantelor financiare
pe baza Contului de Profit si Pierdere:
- Rate generale de structura ale rezultatelor, veniturilor si cheltuielilor;
- Rate interne de structura ale veniturilor si cheltuielilor;
- Rate de structura pe baza veniturilor totale.
Conform rezultatelor analizei din cadrul Anexei 7 „ Analiza structurii performantelor
financiare” avem urmatoarele concluzii:
a. Analiza ratelor generale de structura ale rezultatelor, veniturilor si cheltuieliilor
● Se constata ca activitatea de exploatare genereaza o pondere semnificativa a rezultatului
exercitiului, peste 60%.
● In perioada 2008-2007 activitatea de exploatare tinde sa scada in ce priveste capacitatea de
a genera profitul brut. Aceasta deoarece se constata o pondere a rezultatului activitatii de
exploatare in total rezultat in scadere de la un an la altul (cu aproape 6% adica de la 97,87% in
2007 la 91,79% in 2008). Tinand seama de cele analizate anterior, cauzele acestor mutatii
structurale constau in:
- Pe de-o parte, crestrea mai lenta a rezultatului expolatarii comparativ cu crestrea
rezultatului brut al exercitiului ( I 09 / 08 REXP=58,86% < I 08 / 07 RBE=62,76%).
- Pe de alta parte, cresterea rezultatului financiar (cu aproximativ 150%).
● In perioada 2009/2008, gradul de generare a profitului brut pe cele 3 activitati creste,
cauzele constau in:
- Pe de-o parte, crestrea lenta a rezultatului exploatarii comparativ cu crestrea
rezultatului brut al exercitiului ( I 09 / 08 REXP=66,52% < I 09 / 08 RBE=101,53%;
- Pe de alta parte, scaderea activitatii financiare ( I 09 / 08 RF=242,52% > I 08 / 07
RF=492,75%).
● In ceea ce priveste ponderea rezultatului net al exercitiului in rezultatul brut al exercitiului
constatam o crestere a acestuia de la 77,32% in anul 2006, la 92,93% in anul 2008, dupa care
este urmata de o scadere pana la valoarea de 85,73% in anul 2009. Situatia se datoreaza
evolutiei profitului impozabil de la o perioada la alta.
● Din analiza ratelor generale ale veniturilor se constata urmatoarele:
- Venitul total se genereaza in majoritate din activitatea de exploatare (peste 60%), in
scadere in anul 2009 pe fondul unei cresteri a activitatii financiare.
● Din analiza ratelor generale ale cheltuielilor se conatata urmatoarele:
- Ponderea majoritara in cadrul cheltuielilor totale o detin cheltuielile din exploatare
(peste 97%), cu o usoara scadere in anul 2009, pe fondul unei cresteri mai accentuante
a cheltuielilor financiare.
b. Analiza ratelor interne de structura ale veniturilor si cheltuielilor
● Din analiza ratelor interne ale structurii veniturilor din exploatare se constata
urmatoarele:
- Cifra de afaceri neta are ponderea semnificativa in totalul veniturilor din exploatare, cu
ponderi de 98,05% pentru anul 2006, 99,07% pentru anul 2008 si respectiv 95,56%
pentru anul 2009.
- Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizate detine ponderi foarte mici in
totalul veniturilor din exploatare si anume 1,05% pentru anul 2007, 0,75% pentru anul
2008 si 1,03% pentru anul 2009.
- Categoria altor venituri din exploatare detine ponderi la fel de mici in totalul
veniturilor din exploatare.
- In cadrul cifrei de afaceri nete se remarca ponderea semnificativa pe care o are
productia vanduta in procente de 96,29%, 96,55% respectiv 93,07% in timp ce
veniturile din vanzarea marfurilor detin ponderi aproape nesemnificative din totalul
cifrei de afaceri.
● Din analiza ratelor interne ale structurii cheltuielilor din exploatare se constata
urmatoarele:
- Ponderea cheltuielilor materiale este ponderea cea mai reprezentativa in totalul
cheltuielilor din exploatare cu procente de 34,85% in anul 2007, 41,69% in anul 2008
si 40,86% in anul 2009.
- Cheltuielile privind marfurile detin ponderi de aproximativ 2% in medie, din totalul
cheltuielilor din exploatare.
- Cheltuielile cu personalul detin urmatoarele ponderi: 33,84%, 37,22%, 35,71% din
totalul cheltuielilor din exploatare.
- Cheltuielile cu ajustarea valorii imobilizarii corporale si necorporale si cheltuielile cu
ajustarea valorii activelor circulante detin in medie ponderi de aproximativ 4% pe
intreaga perioada analizata.
- In privinta ponderii in totalul cheltuielilor din exploatare, alte cheltuieli de exploatare
detin urmatoarele ponderi (19,49% pentru anul 2007, 19,32% pentru anul 2008 si
14,24% pentru anul 2009).
● Din analiza ratelor interne de structura ale veniturilor financiare se constata
urmatoarele:
- Veniturile din interesele de participare au o pondere mica in totalul veniturilor
financiare si anume: 6,54% pentru anul 2007, 0,06% pentru anul 2008 si 1,21% pentru
anul 2009.
- Veniturile din dobanzi au o pondere mai semnificativa in totalul veniturilor financiare,
respectiv: 21,58%, 29,07%, 5,69%.
- Cea mai mare pondere in veniturile financiare este reprezentata de categoria alte
venituri financiare, a caror ponderi sunt urmatoarel: 71,88% pentru anul 2007, 70,88%
pentru anul 2008 si 91,31% pentru anul 2009.
● Din analiza ratelor interne de structura ale cheltuielilor financiare se constata
urmatoarele:
- Ajustarile valorilor imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca
active circulante reprezinta -3,55% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2007,
zero in anul 2007si -0,58% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2009.
- Cheltuielile privind dobanzile reprezinta 0,02% din totalul cheltuielilor financiare in
anul 2007, 0,38% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2008 si 2,17% din totalul
cheltuielilor financiare in anul 2009.
- Cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor financiare o are categoria altor
cheltuielilor financiare, cu ponderi de 103,53%, 99,62% si 98,41%.
c. Analiza ratelor de structura pe baza veniturlior totale
In ce priveste raportul structural efort/efect respectiv cheltuiala/venit pe total activitate si
pe nivele, desprindem urmatoarele concluzii:
● Raportul intre eforturile generale ale entitatii (concretizate in cheltuieli totale) de a genera
efecte generale (sub forma de venituri totale) se situeaza la un nivel putin peste 90%.
● In perioada 2008 / 2007, la ameliorarea raportului cheltuieli totale/venituri totale se observa
o mai rea gestionare a activitatii de exploatare in aceasta perioada, deoarece creste volumul de
cheltuieli de exploatare si se obtin venituri din exploatare mai mici si implicit venituri totale
scade fata de anul anterior. Vezi in acest sens analiza evolutiei performantelor si I 08 / 07
CT=102,73%, I CEXP=58,86%, I VT=97,80%, I VEXP=97,71%.
08 / 07 08 / 07 08 / 07

● In perioada 2009 / 2008, in ce priveste raportul cheltuieli totale/venituri totale, ponderea


veniturilor din exploatare in totalul veniturilor creste usor, fata de anul anterior, insa se
inregistraza si o crestere a cheltuielilor, ( I 09 / 08 CT=118,75%, I 09 / 08 CEXP=117,36%, I 09 / 08
VT=117,43%, I VEXP=113,73%).
09 / 08

In ce priveste raportul structural efect/efect respectiv venit/venit pe total activitate si


pe nivele:
● Raportul intre efectele generate de activitatea de exploatare (sub forma de venituri din
exploatare) si efecte totale generate de intreaga activitate (sub forma de venituri totale) se
situeaza la un nivel extrem de substantial, de peste 98% pe toata perioada analiozata, cu
tendinta de scadere de la un an la altul.
Concluzii:
Privind structura performantelor generale ale activitatii, in perioada 2007-2009
sintetizam urmatoarele puncte forte/puncte slabe:
Tabel nr.3 Sinteza analizei structurii performantelor financiare a societatii SC
Design Print SA pe perioada 2007-2009
Puncte forte (+) Puncte slabe (-)
Se constata ca activitatea de exploatare Se constata ca activitatea de exploatare
genereaza o pondere semnificativa a genereaza o pondere semnificativa a
rezultatului exercitiului, peste 60% rezultatului exercitiului, peste 60%, insa
aceasta a scazut de la 90%
In perioada 2009/2008 ponderea Ponderea cheltuielilor financiare creste
veniturilor din exploatare in total de la an la ana.
venituri creste usor, fata de anul anterior.
Rezultatul din exploatare creste in anul Rezultatul din exploatare scade in anul
2009 2008
Ponderea cheltuielilor totale in
veniturile totale creste
Activitate extraordinara nu avem
d. Analiza performantelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate
In acest scop se calculeaza ratele de profitabilitate comerciala, ratele de rentabilitate
(economica si financiara) si ratele bursiere, asa cum rezulta acestea din Anexa 8 „Analiza
performantelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate”.

1. Analiza ratelor profitabilitatii comerciale


● Din analiza ratei marjei brute a pofitului se constata o scadere a acestiua de la un an la altul,
cu o valoare aproximativa de 8%, cu o scadere mai accentuata in anul 2009.
● Din analiza ratei marjei nete a profitului se poate constata ca este in scadere de la un an la
altul, cu o valoare aproximativa de 7%, cu o scadere mai accentuata in anul 2009. Aceasta se
datoreaza faptului ca ritmul de crestere al rezultatului brut al exercitiului, respectiv al
rezultatului net al exercitiului a fost sub nivelul ritmului de crestere a cifrei de afaceri nete pe
toata perioada de analiza.
● Evolutia marjei brute a profitului din exploatare, a ratei marjei brute din vanzari scade pe
toata perioada analizata, dar evolutia ratei marjei comerciale reflecta o crestere a
profitabilitatii comerciale.

2. Analiza ratelor de rentabilitate


2.1. Analiza rentabilitatii financiare
● Privind evolutia ratei rentabilitatii financiare in forma sa generala de rata a capitalurilor
proprii (ROE) se constata o diminuare a ratei rentabilitatii financiare pe toata perioada de
analiza, in medie cu 4% de la un an la altul, situatie ce reflecta o diminuare a eficientei
utilizarii capitalurilor actionarilor, de la un an la altul. Privita prin prisma modelului
multiplicativ al ROE evolutia nefoavorabila a ratei rentabilitatii financiare sub forma ROE
este cauzata de urmatorii factori:
- Diminuarea marjei profitului net pe toata perioada analizata, factor cu influenta
negativa asupra ratei rentabilitatii financiare.
- Diminuarea vitezei de rotatie a activelor totale pe toata perioada analizata, cu exceptia
anului 2008, factor cu influenta negativa, asupra ratei rentabilitatii financiare.
- Gradul de finantare a activelor entitatii din surse proprii (levierul financiar) scade in
2008, dupa care in 2009, levierul financiar creste usor comparativ cu p[werioada
precedenta, ceea ce genereaza de aceasta data o influenta negativa asupra ratei
rentabilitatii financiare.
● Rata rentabilitatii capitalului angajat scade de asemenea de la un an la altul datorita cresterii
mai lente a rezultatului brut inainte de impozit si dobanda comparativ cu cresterea mai
accentuata a capitalului angajat de entitate.
2.2. Analiza rentabilitatii economice
● In modul de utilizare a resurselor entitatii se constata o diminuare a valorii ratelor de
rentabilitate economica, ea reflecta utilizarea activelor entitatii, pe toata perioada analizata
(este vorba despre rata rentabilitatii activelor, rata rentabilitatii economice, rata profitabilitatii
activelor).
● In ce priveste rata rentabilitatii cheltuielilor, se constata o scadere a acestei rate de
rentabilitate pe perioada analizata. Mergand pe filiera factorilor de influenta, situatia se
explica prin:
- Cresterea cheltuielilor materiale
- Cresterea cheltuielilor cu personalul
Concluzii:
Starea de rentabilitate economica si financiara a societatii se inrautateste de la an la an
odata cu tendinta descrescatoare a acestopra. Situatia trebuie ameliorata printr-o politica de
gestiune a resurselor controlate de entitate.
2.3. Analiza ratelor bursiere
● Capitalizarea bursiera creste in anul 2008 pe fondul mentinerii neschimbate a numarului de
actiune comuna in circulatie.
● Rezultatul pe actiune (EPS) scade pe toata perioada analizata.
● Coeficientul de capitalizare bursiera (P/E) inregistreaza crestere semnificativa in anul 2008,
insa scade in anul 2009.
● Raportul valoare de piata/valoare contabila actiune (PBR) reflecta o valoare de piata a
actiunilor de mai mare decat valoarea contabila insa in scadere de la un an la altul.
● Raportul intre pretul de piata al unei actiuni si cifra de afaceri neta ce revine pe actiune
(PSR) evolueaza crescator in anul 2008, dupa care scade brusc in anul 2009 datorita nivelului
redus de incredere oferit de investitori reflectat printr-un pret de piata al actiunilor societatii
care nu inregistreaza o crestere pe masura cresterii volumului vanzarilor.
● Valoarea dividendelor ce revine pe o actiune (DIVA) evolueaza crescator in anul 2008,
dupa care scade brusc in anul 2009.
● Randamentul dividendelor (RDIV) evolueaza asemanator crescator in anul 2008, dupa care
scade in anul 2009, ceea ce reflecta un castig in anul 2008, dar care scade in anul 2009.
● Rata de acoperire a dividendelor (RADIV) reflecata un nivel suficient al profiturilor pentru
a se acorda dividendele cat si pentru reinvestire. Valoarea indicatorului depaseste semnificativ
pragul de 250% considerat minim acceptat, chiar daca in 2008 inregistreaza o diminuare.
Concluzii:
Pe fondul unei diminuari generale ale ratelor de profitabilitate comerciala si a ratelor
de rentabilitate economica si financiar, per ansamblu increderea pe care o genereaza
societatea analizata in ochii investitorilor se diminueaza in mod sistematic in anul 2007. In
anul 2009 se pastreaza constanta si la unele rate se diminueaza fata de anul 2008, ceea ce nu
pare sa sporeasca increderea investitorilor.

4. Analiza fluxurilor de trezorerie la SC Design Print SA


Societatea analizata este incadrata la categoria „entitati mari” astfel ca acesta este obligata
sa raporteze situatiile financiare in format complet, cu toate cele cinci componente obligatoriu
de intocmit si raportat. Ca atare „Situatia fluxurilor de trezorerie” este intocmita si raportata
prin situatiile financiare anuale ale societatii analizate asa cum rezulta din Anexa 9 „ Situatia
fluxurilor de trezorerie”.
Constatam ca metoda de construire a fluxurilor de numarar este metoda directa.
Pentru o inteprendere pertinenta a datelor s-ar impune o analiza factoriala a trezoreriei pe
cauzele generatoare (activitatea de exploatare, investitii si finantare) de-a lungul celor trei ani
analizati:

Tabel nr.4 Analiza fluxurilor de trezorerie


2007 2008 2009
TR 29.447.746 -46.188.731 17.335.979
TR exploatare 35.699.850 -35.025.992 24.717.737
TR investitii -1.145.786 -4.625.701 2.851.137
TR finantare -5.106.318 -6.537.038 -10.232.895

Din cele prezentate punem in evidenta urmatoarele concluzii:


● In anii 2007 si 2009 se constata un excedent de trezorerie, insa in anul 2008 societatea
inregistreaza un deficit foarte mare de trezorerie.
● fluxurile de trezorerie provenind din activitatea de exploatare sunt cele care influenteaza cel
mai tare trezoreria, acestea inregistreaza valori pozitive in anii 2007 si 2009 si o valoare
negativa in anul 2008. Fluxurile pozitive releva faptul ca entitatea are politici bune in privinta
domeniului principal de activitate. Fluxurile de numerar din exploatare scad in anul 2008 cu
100% fata de valoarea pe care o aveau in 2007, iar anual cresc.
● In ceea ce priveste fluxurile de numerar din activitatea de investitii constatam faptul ca
acestea sunt negative in anul 2007 si in anul 2008, insa creste in anul 2009.
● In privinta fluxurilor de numerar din activitatea de finantare acestea evolueaza printr-o
scadere pe toata perioada analizata.
Concluzii:
Activitatea societatii este generatoare de excedent de trezorerie doar in anul 2007 si in
anul 2009, datorita fluxurilor de trezorerie provenind din activitatea de exploatare.

5. Analiza riscurilor la SC Design Print SA


● Se poate constata ca portivit modelului Altman (Z > 3) firma are dificultati financiare, dar
isi poate redresa activitatea in masura in acare adopta o strategie corespunzatoare. Oricum
entitatea are valoarea lui Z foarte apropiata de limita de „3” care realizeaza diferentierea intre
cele doua stari.
● Potrivit modelului Canon – Holder starea financiara a entitatii de-a lungul celor trei ani se
prezinta mult mai consolidata. Valorile lui Z sunt cu mult peste limita de demarcatie a
intervalelor de sigurantya financiara. Cele mai bune performante se inregistreaza in anul 2008
iar in anul 2009, dimpotriva, scorul performantelor este cel mai scazut.

Concluzii:
Situatia financiara a enntitatii apare ca fiind una favorabila, fara prea mari dificultati
financiare. Pentru rezultate mai pertinente se impune aplicarea unor modele mai adaptate
necesitatilor concrete ale aconomiei romanesti.
Concluzii finale generale:
● Puncte tari constante:
- performante generale bune ale intregii activitati;
- valori bune ale indicatorilor de solvabilitate si lichiditate;
- parteneriate cu statul;
- produse de calitate;
● Puncte slabe constante
- valoare mare a creantelor
● Oportunitati:
- marirea cotei de piata;
- expansiune pe pietele straine;
● Amenintari:
- Concurecta straina.