Sunteți pe pagina 1din 2

3/26/22, 4:53 PM Reprezentarea acţiunii seismice pentru evaluarea structurilor existente - Encipedia

Bogo Ieşi din cont

DESPRE CONTRIBUTORI COMERCIAL FORUM

REPREZENTAREA ACŢIUNII SEISMICE PENTRU EVALUAREA


STRUCTURILOR EXISTENTE
ENCIPEDIA > EVALUARE > NOŢIUNI FUNDAMENTALE > CAPACITATEA DE DEPLASARE A ELEMENTELOR DE BETON ARMAT PUBLICAT LA 05.11.2012

SCRIS DE VIOREL POPA

În mod obişnuit acţiunea seismică a fost reprezentată în calculele de evaluare prin intermediul unor forţe laterale cu caracter
convenţional. Aceste forţe, care de cele mai multe ori sunt aceleaşi cu cele utilizate la proiectarea structurilor noi, se determină
pe baza unor coeficienţi care ţin seama de caracteristicile mişcărilor seismice în amplasament, de caracteristicile structurii
analizate dar şi de gradul de importanţă al acesteia.

Un asemenea mod de reprezentare a acţiunii seismice a fost prezent şi în codurile româneşti încă de la primul cod de
proiectare seismică P13-63. De-a lungul anilor modul de calcul al forţelor seismice convenţionale s-a îmbunătăţit odată cu
progresele înregistrate în ingineria seismică. Relaţiile şi parametrii de calcul au fost adaptate în acord cu noile cunoştinţe
dobândite.

Cu toate acestea modul de calcul al forţelor seismice convenţionale pentru proiectare nu a cunoscut schimbări radicale. Se
poate vorbi mai degrabă de o calibrare mult mai bună a factorilor cuprinşi în relaţiile de calcul.  Reprezentare acţiunii seismice
prin forțe laterale statice echivalente este utilă la proiectarea structurilor noi.  În cazul construcţiilor existente evaluarea
seismică pornind de la o forţă laterală convenţională este dificilă şi puţin credibilă intrucat factorul de comportare q (sau factorul
de reducere Ψ) nu poate fi estimat cu un grad suficient de încredere. Rezultatele calculului de evaluare depind în mod decisiv
de aprecierea corectă a acestui factor. În cazul structurilor existente nu se cunosc a priori proprietăţile de ductilitate ale
structurii şi rezervele de rezistenţă (overstrength).

Pornind de la dificultatea aprecierii factorului de comportare q în cazul evaluării structurilor existente, metodele de verificare
bazate pe rezistență sunt înlocuite de cele bazate pe deplasare. În acest context, aprecierea capacităţii unei structuri de a
rezista unei mişcări seismice date se face prin compararea directă a două mărimi:

-          deplasarea impusă sistemului structural de cutremurul de proiectare (cerinţa)

-          deplasarea capabilă a constructiei (capacitatea) in acord cu cerintele asociate nivelului de performanta la care se face
verificarea

 Astfel, acţiunea seismică nu mai este reprezentată prin intermediul unor forţe laterale ci prin intermediul unor cerinţe de
deplasare, iar performanţa structurii este reprezentată de deformabilitatea sa, stabilită în mod explicit.

Cerința de deplasare depinde de caracteristicile structurale și de hazardul seismic din amplasament. O metodă de evaluare a
cerinței de deplasare pentru sisteme cu răspuns neliniar este rezolvarea ecuației de mișcare considerând mai multe
accelerograme caracteristice amplasamentului. Stabilirea cerinţei de deplasare pentru un sistem inelastic asociată cu un
anumit nivel de hazard seismic prin rezolvarea ecuației de mișcare poate ridica inginerului proiectant două probleme majore:

-          Alegerea setului potrivit de accelerograme compatibile cu nivelul de hazard pentru care se face verificare. În cazuri
practice, nivelul de hazard seismic este introdus prin intermediul spectrelor de proiectare exprimate în acceleraţii prevăzute de
norma de proiectare. De cele mai multe ori, inginerul proiectant nu are la dispoziţie astfel de accelerograme compatibile cu
spectrul de proiectare.

https://www.encipedia.org/articole/evaluare/notiuni-fundamentale/capacitatea-de-deplasare-a-elementelor-de-beton-armat/reprezentarea-actiunii-seis… 1/2
3/26/22, 4:53 PM Reprezentarea acţiunii seismice pentru evaluarea structurilor existente - Encipedia

-          Stabilirea parametrilor răspunsului histeretic al structurii. Programele pentru calcul dinamic neliniar se adresează în
principal cercetătorilor, tehnicile de modelare nefiind la îndemâna inginerului proiectant. Se pune problema alegerii parametrilor
care descriu răspunsul sistemului inelastic la deformații impuse ciclic alternante. Astfel de parametrii sunt, de exemplu, modelul
de comportare histeretică, fracţiunea din amortizarea critică, etc.

Alternativ rezolvării directe a ecuației de mișcare se pot utiliza spectre inelastice de deplasare.

Discută acest articol pe forum. Doar un comentariu până acum.

Lasă un comentariu

termeni și condiții politică de confidenţialitate ©2022 - Encipedia. Toate drepturile rezervate.

https://www.encipedia.org/articole/evaluare/notiuni-fundamentale/capacitatea-de-deplasare-a-elementelor-de-beton-armat/reprezentarea-actiunii-seis… 2/2

S-ar putea să vă placă și