Sunteți pe pagina 1din 49

U.T.C.B.

- Catedra de Constructii de Beton Armat

GRINZI PERETE
Note de curs

Dr. Ing. Viorel Popa

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
GENERALITĂŢI
Grinzi lungi: Legea sectiunilor plane - Bernoulli

Neglijez σy comparativ cu σx

Elastic, Omogen, Eforturile sunt distribuite liniar pe sectiune


Izotrop
ε=φy σ=Eε σ=Eφy

σ ε

Eforturile nu sunt distribuite liniar


Beton armat
ε = φ y  σ = σ(εε)
σ ε

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
GRINZI PERETE – DISTRIBUŢII σ
L = H/4

Y σx Y σY
X X

L = H/2

σx σY
Y Y

X X

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
GRINZI PERETE – DISTRIBUŢII σ
L=H

σx σY

H
Y H Y

X X

L L
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
OBSERVATII
Grinzile perete: elemente de tip placă având încărcările şi
reacţiunile cuprinse în planul median
l,h>>b

•Distribuţia de eforturi unitare nu mai urmăreşte rezultatele teoriei


Navier, chiar daca materialul are comportare elastică

• Determinarea distribuţiilor de deformaţii specifice nu se mai poate


face pe baza legii secţiunilor plane

• Pentru determinarea eforturilor trebuie utilizate modele de calcul


avansate (element finit) sau relaţii obţinute experimental
(photoelastometrie)

• Armarea elementelor de beton armat trebuie făcută în acord cu


aceste distribuţii de eforturi unitare

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DOMENII DE UTILIZARE
• Grinzi perete ce apar ca elemente de sine stătătoare

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DOMENII DE UTILIZARE
• Efectul de grindă perete

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
CLASIFICARE
Modul de rezemare

Rezemare Rezemare
directă indirectă

Modul de încărcare

Încărcare Încărcare Încărcare


directă suspendată indirecta
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
T.E.: DISTRIBUŢII σx, σz, τ, σI, σII

σx τ

• Diagrama σx nu este liniara (Navier)


• Eforturile de întindere se concentrează la partea inferioară
• Eforturile de compresiune sunt distribuite pe restul secţiunii
• Axa neutra este curbă
• Braţul de pârghie scade de la centru către margini
•Trebuie dispuse armătura pe direcţia lui σI (traiectorie aproximativ liniară)
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
T.E.: DISTRIBUŢII σx, σz, τ, σI, σII

• Diagramele σx şi τxy sunt similare cu cele din cazul anterior


• Diagrama σy (σ
σI , σII ) se modifică semnificativ
• Direcţia eforturilor σΙ variază de la orizontală la verticală
• Este necesară dispunerea de armături orizontale şi verticale pentru:
•Preluarea întinderilor din încovoiere
•Suspendarea încărcării
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
T.E.: DISTRIBUŢII σx, σz, τ, σI, σII

• Înălţimea axei neutre este mai mare decît în cazul secţiunii dreptunghiulare
• Valorile σx şi τxz se modifică, distribuţia acestora se apropie de Navier
• Valorile σy în vecinătatea reazemului se diminuează semnificativ

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
T.E.: DISTRIBUŢII σx, σz, τ, σI, σII

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
OBSERVAŢII

Modul de aplicare a încărcării

• σx, τxy Nu se modifică semnificativ forma distribuţiei

• σy (σσI, σII) Forma distribuţiei se modifică

Existenţa bulbilor

• σx, τxy Se modifică semnificativ distribuţia

• σy Scade puternic în dreptul reazemelor

Rezultatele oferite de procedeele fotoelastice sau de TE sunt valabile


numai pentru stadiul I de comportare a elementelor de beton armat.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Prof. Fritz Leonhardt, Universitatea din Stuttgart, 1963

Obiective
Influenţa modului de dispunere a armăturii (cu sau fără armătură pentru
forţă tăietoare) asupra capacităţii şi modului de rupere grinzilor pereţi
încărcate direct sau suspendat

Influenţa modului de ancorare a armăturilor longitudinale asupra


capacităţii portante.

Efectuarea unei comparaţii între comportarea reală şi datele oferite de


teoria elasticităţii, determinarea solicitărilor în beton şi armătură.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală este ridicată pentru preluarea forţei tăietoare
WT1
Încărcare directă / Rezemare directă

Rupere la moment încovoietor în secţiune


înclinată

Momentul capabil la rupere într-o fisură


înclinată este mai mic decât cel la rupere după
o fisură normală

Braţul de pârghie după fisurare este mult


mai mare decât cel calculat prin TE

Cantitatea necesară de armătura pentru


preluare întinderii din încovoiere este mai
mică.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală prelungită până la reazeme
WT2
Încărcare directă / Rezemare directă

Rupere la moment prin fisura normala


la mijlocul deschiderii

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală prelungită până la reazeme
WT5
Încărcare directă / Rezemare directă

Fisuri urmăresc traiectoriile


eforturilor principale de
compresiune.

Armătura înclinată serveşte de fapt


la suspendarea încărcării.

Armătura verticală de suspendare


trebuie să poată transmite întreaga
forţă ql la partea superioară.

Limitarea deschiderii fisurilor se


poate face prin asigurarea unui
procent de armare adecvat.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală prelungită până la reazeme
WT6
Încărcare directă / Rezemare directă

Fisuri urmăresc traiectoriile


eforturilor principale de
compresiune.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală prelungită până la reazeme
WT6
Încărcare directă / Rezemare directă

1: Încărcare directă,
rezemare indirectă

2: Încărcare indirectă,
1 rezemare indirectă

2 3 3: Încărcare indirectă,
rezemare directă

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
ÎNCERCĂRILE DE LA STUTTGART
Armătura longitudinală prelungită până la reazeme
WT6
Încărcare directă / Rezemare directă

2 3

Fisurarea înclinată la 45º sugerează direcţia eforturilor principale de compresiune


Pentru echilibrarea eforturilor de compresiune din diagonalele comprimate trebuie
dispusa armătură orizontală şi verticală de suspendare.
Procent de armare relativ ridicat, fisurare distribuită.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Recomandările internaţionale ale Comitetului European pentru Beton
pentru calculul şi execuţia grinzilor pereţi

Dimensionarea şi dispunerea armăturii principale longitudinale pentru


preluarea întinderilor din încovoiere

Dimensionarea şi dispunerea armăturii din inima grinzilor pereţi


Dimensionarea zonelor de reazem

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
Grinzi perete cu o singură deschidere

Determinarea eforturilor secţionale se poate face ca pentru elementele


liniare cu considerarea rigidităţii corespunzătoare stadiului I, nefisurat.

ht
l

Dacă grinda este supusă unor deformaţii impuse (variaţii de temperatură,


tasări de reazeme) trebuie utilizate metodele Teoriei Elasticităţii.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
Grinzi perete cu o singură deschidere
l/ht z/ht

2.0 0.8
M z=0.2 (l+2ht) dacă 1≤l/ht<2
Ta = max
z z=0.6l dacă l/ht<1 1.5 .7

1.0 .6

0.25ht-0.05l

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
Grinzi perete cu o singură deschidere

Armatura trebuie dispusă constant pe deschidere şi ancorată la capete cu


bucle dispuse în plan orizontal.
Ancorajul trebuie să poată transmite la reazem cel puţin 80% din efortul
capabil al armăturii ancorate.
Este preferabilă armarea cu bare de diametru mic pentru a fi reduse
dificultăţile de ancorare.

Dacă grinda are rigidizări verticale în reazeme condiţiile de ancorare se


îmbunătăţesc semnificativ

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
Grinzi perete cu mai multe deschideri

Determinarea eforturilor secţionale se poate face ca pentru elementele


liniare cu considerarea rigidităţii corespunzătoare stadiului I, nefisurat.

Un asemenea calcul duce la o supraestimare a momentelor pe reazem


(comparativ cu cele “reale”) şi la o subestimare în câmp. În reazem
degradările sunt mai severe, prin urmare rigiditatea grinzii este mai redusă.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
l/ht z/ht
Grinzi perete cu mai multe deschideri
2.5 0.8

M z=0.2 (l+1.5ht) dacă 1≤l/ht<2,5 2.0 .7


Ta = max
z z=0.5l dacă l/ht<1 1.5 .6
1.0 .5

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura principală longitudinală
Grinzi perete cu mai multe deschideri

Armatura longitudinală de la partea inferioară se dispune constant pe


deschidere. Modul de ancorare şi dispunere este similar cu cel de la
grinzile cu o singură deschidere.

Armătura longitudinală de la partea superioară din reazeme se dispune astfel:


ht ≤ l ht > l
0.2ht

1 l  1  ht 
 − 1  A a  − 1 A a
2  ht  2 l 

1 l  1  ht 
ht

 − 1  A a
0.6ht

Aa − Aa −  − 1 A a
2  ht  2 l 

Armătura de la partea superioară se prelungeşte în deschidere cu min(0.4ht, 0.4l)

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării directe

Efortul σy este de compresiune.


Armare cu plase ortogonale formate din etrieri verticali şi bare orizontale.

Aamin=0.25% bot pentru bare netede


Aamin=0.20% bot pentru bare profilate
t – pasul reţelei
bo – lătimea grinzii

Reţelele de armături din inima grinzii trebuie dimensionate astfel încât să


poată prelua şi eforturile datorate altor încărcări posibile cum ar fi: eforturi
de întindere în planul median, încovoiere datorară unor încărcări
perpendiculare pe planul median
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării directe

Zonă de suplimentare a armăturii verticale din inimă


min(0.2ht, 0.2l)

min(o.5ht, 0.5l)
Zonă de suplimentare a
armăturii orizontale din inimă

Zona de dispunere a armăturii


principale longitudinale

min(0.3ht, 0.3l)
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării suspendate

Reţeaua ortogonală trebuie suplimentată cu etrieri verticali pentru


transmiterea încărcării la partea superioară a grinzii.
Armătura trebuie să fie dimensionată pe baza valorii de calcul a încărcării.

q /m
A a /m = q: valoarea de calcul a încărcării suspendate
Ra
Eforturile unitar de întindere din armătură determinat pe baza valorii
normate încărcării trebuie limitat pentru a preveni fisurarea excesivă.
Etrierii trebuie prelungiţi pe toată înălţimea grinzii dacă l≥ht. În caz contrar
aceştia vor fi prelungiţi pe o înălţime egală cu l.
Distanţa între barele verticale nu poate depăşi 15cm.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării suspendate

min(0.8ht , 0.8l)
min(ht , l)

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării indirecte

Reţeaua ortogonală trebuie suplimentată cu etrieri verticali pentru


suspendarea încărcării.

Armătura trebuie să fie dimensionată pe baza valorii de calcul a încărcării.

Q
Aa = Q: valoarea de calcul a încărcării suspendate
Ra
Eforturil unitar de întindere din armătură determinat pe baza valorii
normate încărcării trebuie limitat pentru a preveni fisurarea excesivă.
Etrierii se prelungesc către partea superioară a grinzii pe o lungime egală cu
minimul dintre ht şi l.
Dacă este necesar se pot dispune în planul median al grinzii şi armături
înclinate, racordate cu o rază de curbură egală cu 20 de diametre.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul încărcării indirecte

min(ht , l)
min(ht , l)

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul rezemării indirecte

Armătura necesară pentru transmiterea încărcării la reazeme poate fi


realizată din:
Reţele rectangulare
Etrieri înclinaţ
ţi şi reţ
ţele rectangulare

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul rezemării indirecte

Reţele rectangulare

Barele verticale se dimensionează


la 100%Q

Barele orizontale se dimensionează


la 80%Q

Q – reacţiunea la reazem

min(o.5ht, 0.5l) Reţeaua ortogonală curentă de pe


inima grinzii poate fi considerată în
calcul dacă barele sunt bine
ancorate în reazem.
min(0.4ht, 0.3l)

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Armatura din inima grinzii
Cazul rezemării indirecte

Etrieri înclinaţi şi reţele rectangulare

Etrierii trebuie să poate prelua pe


direcţia lor 80% din Q.

min(o.6ht, 0.6l)

Etrierii înclinaţi lucrează împreună


cu reţeaua generală constructivă.

min(0.4ht, 0.4l)

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
DIMENSIONAREA SI ARMAREA
Dimensionarea secţiunii de beton în zona reazemului

Calculul static se poate face ca pt. grinzile lungi, considerându-se EI=ct.


Subevaluarea
Calculul static reacţiunilor
se poate facedincareazemele
pt. grinzile
marginale
lungi, considerându-se
se poate compensa
EI=ct.
prin
sporirea valorilor rezultate din calcul cu 10%.

c+ho
c+2ho
ho

c
c

* * *
Q < 0.8b o (c + ho )σ′b Q < 1.20b o (c + 2ho )σ′b Q < b o c σ′b

c : Lătimea reazemului dar hο : Înălţimea plăcii σb`* : Rezistenţa


nu mai mult din l/5 sau a nervurii betonului la compresiune
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
CALITATEA EXECUŢIEI
Rezistenţa betonul influenţează direct şi decisiv capacitatea grinzilor pereţi.

Calitatea lucrărilor de execuţie este hotărâtoare.

Compactare corespunzătoare.
Bună conlucrare cu armătura (ancoraje sensibile)

Modul de dispunere a armăturilor şi caracteristicile geometrice ale grinzi


influenţează direct posibilitatea unei execuţii corecte.

Lăţimea inimii grinzii

Lăţimea grinzii pe zona de rezemare (rigidizări)

Diametrul barelor de ancorat

Natura ancorajului
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
CONCLUZII
Calculul eforturilor

Calculul grinzilor pereţi din beton armat bazat pe ipotezele teoriei elasticităţii
nu oferă rezultate satisfăcătoare.

Rezultatele experimentale au pus în evidenţă distribuţii diferite de eforturi


unitare în stadiul II de comportare, stadiul fisurat.

Determinarea cu precizie a distribuţiei eforturilor unitare este dificilă.

Calculul static se poate face în mod simplificat ca pentru elemente de tip bară
dacă sunt respectate reguli de dimensionare şi detaliere determinate pe baza
rezultatelor experimentale.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
CONCLUZII
Dimensionarea secţiunii de beton şi dispunerea armăturii.

Grosimea secţiunii de beton trebuie aleasă astfel încât să permită o calitate


corespunzătoare a execuţiei – se pot obţinere rezistenţe bune cu lăţimi reduse
care nu favorizează însă calitatea execuţiei.
Este necesară verificarea de rezistenţă a secţiunii de beton în vecinătatea
reazemelor – eforturile σy sunt importante

La dispunerea armăturii trebuie avut în vedere să se asigure posibilitatea


turnării şi compactării în bune condiţii a betonului.

Dispunerea armăturilor în planul median al grinzilor pereţi este de evitat –


betonare dificilă şi împiedică compactarea betonului prin vibrare
La calculul armăturii trebuie ţinut cont de solicitările datorate unor încărcări
globale la nivel de sistem structural:întinderi centrice în planul median,
încovoieri datorate unor încărcări perpendiculare pe planul median .
Distribuţia de eforturi este sensibilă la deplasările reazemelor, datorită
rigidităţii foarte mari la încovoiere.

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Rezemare directă / Încărcare concentrată

Strivire

σx
Compresiune

Eforturi principale Modul de rupere


Întindere

Eforturi orizontale
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE

Compresiune

Întindere

Model simplificat Model complex

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Rezemare directă / Încărcări concentrate amplasate simetric

P P

P / tg θ

θ
in
/s
P

θ P / tg θ

P P

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Rezemare directă / Încărcare directă distribuită

P = q L/4

P = q L/4
θ
si n
P/

θ P / tg θ

P P

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Rezemare directă / Încărcare suspendată

P / tg θ
θ
si n

P = q L/4
P/

θ P / tg θ

P P
q
UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Tranziţie grindă scurtă  grinda lungă
P

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Tranziţie grindă scurtă  grinda lungă

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
MODELE STRUT & TIE
Grinzi perete în consolă – grinzi pereţi

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa
BIBLIOGRAFIE

Recomandările internaţionale ale Comitetului European pentru Beton


pentru calculul şi execuţia grinzilor pereţi

“Grinzi perete – Structuri plane încărcate paralel cu planul median”,


Cursul profesorului Fritz Leonhardt, Universitatea din Stuttgart

“Modele Strut and Tie pentru structuri din beton” BEST Center,
Universitatea din Maryland

UTCB – Catedra de Constructii de Beton Armat Grinzi Perete - Note de curs Dr. Ing. Viorel Popa