Sunteți pe pagina 1din 2

Programe de studii liceale și de formare profesională

Evaluarea Națională
Evaluarea nivelului funcțional al competențelor -cheie
An suplimentar

Clasele VII- IX– Profesori + Consilier Carieră


Vârsta
6-15 Evaluarea nivelului elementar al competențelor
ani
Clasele IV- VI – Profesori pentru învățământ primar + Profesori
Educația de
Bază / Școala Evaluarea cogni�vă și socio – emoțională
Generală
Clasele I - III – Profesori pentru învățământ primar

Vârsta
3-6 EDUCAȚIE TIMPURIE
ani

Formare continuă

Studii post -doctorale

Studii doctorale

Formare
profesională Masterat
• De aprofundare • Interdisciplinar • Complementar
continuă
Formare
profesională
continuă Studii Universitare Studii Universitare Studii Universitare
Studii postliceale
Științe și Științe Aplicate Socio-Umaniste Vocaționale

Certificat de competen țe Bac T- Competențe Bac A1 Bac A2


profesionale Bac V
profesionale • Lb. Română • Lb. Română
• Lb. Română • Lb. Română
• Lb. Română • Lb. Străină • Lb. Străină
• Lb. Străină • Lb. Străină • Lb. Străină
• Matematică • Istorie
• Probă Practică • Științe • Probă specifică
• Fizică/Chimie/ Biologie • Filozofie/Logică/Sociologie
• Probă de creativitate,
• Probă de creativitate, • Probă de creativitate,
cunoștințe, abilități,
Studii profesionale Studii Liceale cunoștințe, abilități, cunoștințe, abilități,
aptitudini și atitudini
Nivel 3 (3ani) Nivel 4 (4 ani) aptitudini și atitudini aptitudini și atitudini

Programe de studii Programe de studii Programe de studii


Programe de formare
liceale de științe liceale socio-uman iste liceale vocaționale
profesională (4 ani) (4 ani)
(4 ani)