Sunteți pe pagina 1din 2
la Ordinul nr. 193 din _ tf Programal activitifilor extrascolare fn invatimantul primar si secundar, cielul I si Il Anexa 1 0%. 2022 i au | Nt dezile ot Nr. = Nr. partictpani Clasa/ | Perioada (luna), crt. Activitatea, genericul activitatit (faza final) (faza Vairsta Jocul ee a final) : ace i 2 : 01, 03, 09, 11, 1. | Activitatea Consiliului Najional al Elevilor 40 seaaservay | VE-XM | Chisiny Concursul National de robotica First Lego-2022” 300 1 VII- XII | 05, Chisiniu Concursul Republican ,Mediul local si dezvoltarea durabila” 100 1 X-XIt_ | 04, Chisinau 4. | Concurs de limbi straine: .,A Chance, Une Chance, Eine Chance” 100 1 1-XM | 11, Chisinau 5. | Concursul Republican .,Securitatea la trafic inseamn&i viaja” 150 1 Vit -1X_ | 05, Chigindu 6. | Concursul Republican ,,lmpreuna reducem riscurile” 200 4 X-XI_ | 05, Chisinau 7. | Forumul Copiilor Aparitori ai Drepturilor Omului 150 4 VII- XI | 05, Chisinau 8. | Concursul Republican ,,Limba noastra-i o comoara” 150 1 I-XIt 9, | Concursul Nafional de eseuri ,,Holocaust: [storie gi lectii de vioy 100, 1 VIT- XIE | 05, Chisinau 10. | Ziua International de Ocrotire a Copilului 3000 1 1-18 ani | 06, Chisinau 5 : en 7 1 05,09, 11, 11, | Concursul Republican in domeniul proprietitii intelectuale pentru tineri 50 IX-XI |” G etape) Chisinau 12. | Concurs Nafional pentru levi in domeniul Siguranfei in Internet 30 1 LXM | 03, Chisinau 13, | Concursului Republican ,Educatie pentru STEM& Criminalistica” 40 1 VI-XI | 05 Chisinau Anexa 2 la Ordinul nr._ #93 din__77 03. 2022 PROGRAMUL activititilor extraycolare realizate la nivel institutional, raional/municipal Nr. _ | Activitatea, genericul activitafii A Perioada Parteneri ert. 1. | Saptiména Memoriei Holocaust Tanuarie ‘Comunitatea evreiasci, OSCE, Kedem 2. | Decada securitifii pe Internet Februarie OLSDI, Centrul National ,La Strada”, Centrul de Combatere a Crimelor Informatice al al INI al IGP al MAT 3. | Saptdimina internajionala a Educafiei Financiare “Martie BNM, JA Moldova 4 | Cunarul ecologic ,,Un arbore pentru diinuirea noastea™ Aprilie, octombrie REC Moldova, APL, OLSDI "3. | Festivalul Fami at Mai Ministerul Sanatifii, Muncii gi Protectiei Sociale 6. | Decada Cireulajiei Rutiere fe 01-10 septembrie MAL INP, IGSU | 7. | Lunarul securitifii cibemetice Octombrie OLSDI, STISC, Centrul de Combatere a Crimelor Informatice al al INI al IGP al MAI, Agenfia de Guvernare Electronics —__ : 8._ | Saptimina Nafionala AntiTrafic Octombrie Seeretariatul Permanent al | Comitetului National Pentru Combaterea Traficului de Fiinte Umane (CNCTFU), i" = Misiunea OIM in Republica Moldova 9, | Campania mondiala ,,16 zile de actiuni impotriva violenfei pe baz de gen” | Noiembrie Ministerul Sinatiii, Muncii gi Protectici Sociale, AO ,,Gender- | Centru” 10. | Decada toleranfei Noiembrie Consiliul pentru Prevenirea si Fliminarea Discriminacii gi Asigurarea Egalitiii

S-ar putea să vă placă și