Sunteți pe pagina 1din 6

Teste funcţionale pentru controlul postural

Controlul postural cu sau fără deficite funcţionale se apreciază cu ajutorul a 4 scale pentru
mobilitate şi echilibru static şi 2 scale pentru mers (echilibrul dinamic).
• Scala Berg pentru echilibru: 14 acţiuni care se cuantifică de la 0-4:
0 = incapabil să execute mişcarea
1 = execută mişcare cu mare dificultate
2 = execută mişcare cu dificultate moderată
3 = execută mişcare cu dificultate minimă
4 = execută mişcare fără dificultate
• Scala abilităţilor de mişcare: 10 acţiuni care se cuantifică de la 0-2:
0 = incapabil de a performa mişcarea respectivă
1 = dificultate în executarea mişcării
2 = fără dificultate în executarea mişcării
• Testul "ridică-te şi mergi": pacient aflat în poziţie şezândă pe un scaun, se ridică fără sprijin şi
merge pe o distanţă de 6-10 m, realizează întoarcerea din mers şi se reaşează pe scaun; acţiunile
cuprinse în cadrul testului se cuantifică de la 0-3:
0 = incapabil să execute mişcarea
1 = execută mişcare cu mare dificultate
2 = execută mişcare cu dificultate
3 = execută mişcare fără dificultate
• Testul de echilibru Tinetti: cuprinde 7 activităţi în care este necesar controlul postural, fiecare fiind
cotată cu 0 şi 1 sau 0, 1 şi 2:
0 = incapabil să efectueze mişcarea
1 = capabil să efectueze mişcarea; sau
0 = incapabil să efectueze mişcarea
1 = capabil să efectueze mişcarea cu dificultate
2 = capabil să efectueze mişcarea fără dificultate
Tabel Teste funcţionale pentru controlul postural
Testul abilităţilor Testul "ridică-te Testul de
Activitatea Testul Berg
de mişcare şi mergi" echilibru Tinetti
Şezând nesprijinit 2 1 1
Ridicare din şezut 2 1 2 1
Aşezat din ortostatism 2 1 1
Transferuri 2 1 1
Stând în ortostatism nesprijinit 2 1 2 1
Stând cu ochii închişi 1 1 1
Stând cu picioarele adduse 1 1 1
Stând cu un picior în faţa celuilalt 2 1 1
Stând în unipodal 0 0 0
Rotaţia trunchiului din ortostatism 3 3 2
Culegerea unui obiect de pe sol 3 3 2
Plasarea şi menţinerea unui picior 1 1 1
pe un scăunel
Întinderea înainte din stând 3 1 1

Întinderea înainte din şezând 4 2 2

Mersul 2 1 1

Oprirea bruscă din mers 3 1 1

Mers apoi întoarcerea 2 1 1

Păşirea peste obstacole 2 1 1

Urcatul scărilor 2 1 1

Îmbrâncirea sternală 4 2 2

• Testul de mers Tinetti asigură evaluarea celor mai importante componente ale schemei de mers, care se
derulează în ritmul corespunzător pacientului respectiv; cotaţiile folosite pentru activităţile cuprinse sunt
similare testului Tinetti pentru echilibru.

• Scala evaluării mersului. Mai complexă decât testul Tinetti (cuprinde şi mişcări automate din mers ale
articulaţiilor membrelor inferioare şi superioare); cotaţiile folosite pentru fiecare din activităţile cuprinse
în scală sunt de la 0 la 3:
0 = execută mişcarea fără dificultate
1 = execută mişcare cu dificultate
2 = execută mişcare cu mare dificultate
3 = incapabil să execute mişcarea

Scala evaluării mersului


Activităţi de mers
0 1 2 3
Iniţierea mersului X
Lungimea pasului X
Înălţimea pasului X
Simetria pasului X
Continuitatea pasului X
Devierea traseului mersului X
Trunchiul (mişcare) X
Distanţa între călcâie în mers X
Clătinare X
Atacul cu călcâiul X
Mişcarea coxofemulară în mers X
Mişcarea genunchiului în mers X
Extensia cotului în mers X
Extensia umărului în mers X
Abducţia umărului în mers X
Sincronizarea atac călcâi-braţ X
Înaintarea capului în mers X
Menţinerea ridicată a umerilor X
Flectarea trunchiului în mers X
Gradul de independenţă funcţională (GIF)
Această scală cuprinde referiri asupra a 18 activităţi cotidiene grupate în 6 clase scalare. Modul în
care pacientul poate efectua aceste activităţi este cotat de la 1 la 7.

Tabel Scala Gradul de independenţă funcţională (GIF)


GRADUL DE INDEPENDENŢĂ FUNCŢIONALĂ
Momenul de evaluare
Clasele activităţilor (funcţiilor) evaluate Iniţial
Intermediar Final

Autoîngrijire
1. alimentaţia 7
2. îngrijirea corpului 7
3. îmbăierea 7
4. îmbrăcatul trenului superior 7
5. îmbrăcatul trenului inferior 7
6. igienă intimă 7

Continenţă
1. controlul sfincterian vezical 7
2. controlul sfincterian anal 7

Transferuri
7
1. de pe par în cărucior şi invers
7
2. din cărucior pe closet şi invers
7
3. în baie şi din baie pe scaun

Ambulaţia (mersul)
7
1. mersul cu scaul rulant
7
2. urcat şi coborât scări
Comunicarea
7
1. înţelegere ce se transmite
7
2. se poate exprima

Activităţi socio-cognitive
7
1. interacţionează social
7
2. poate rezolva probleme
7
3. aspecte cognitive (comportament, caracter,
manifestările pacientului în raport cu cei din jur)

Scor final 126

1 = pacientul efectuează <25% din activitatea respectivă, dependent complet de o altă persoană
2 = pacientul efectuează 25-49% din activitatea respectivă fiind dependent de o altă persoană
3 = pacientul efectuează 50-74% din activitatea respectivă, dependent moderat de o altă persoană
4 = pacientul efectuează >75% din activitatea respectivă având nevoie de un contact minim şi ocazional
de o altă
persoană
5 = pacientul are nevoie doar de supraveghere; are o dependenţă "modificată"
6 = pacientul are nevoie de unele dispozitive şi echipamente speciale pentru derularea activităţilor
cotidiene; are
o independenţă "modificată"
7 = pacient independent (poate derula adecvat orice activitate)
Scorul maxim = 126 status clinico-funcţional optim, pacient independent
Scorul minim = 18 stare de dependenţă clinico-funcţională aproape totală a pacientului

Tabel Scala anginei de efort (după Williams MA, Balady GJ şi


colab)
Scor Caracteristici
1 Durere precordială uşoară, abia perceptibilă
2 Durere precordială moderată, la limita confortului
3 Durere precordială severă, foarte inconfortabilă
Durere precordială foarte severă, caracterizată de pacient ca cea mai severă pe care a avut-o
4
vreodată

Tabel Scala dispneei (după Williams MA şi colaboratorii)


Scor Caracteristici
1 Dificultate în respiraţie la limita percepţiei
2 Dificultate în respiraţie mediu resimţită
3 Dificultate de respiraţie moderată, dar pacientul poate continua efortul X
4 Dificultate de respiraţie severă şi pacientul nu mai poate continua efortul

Tabel Scala Borg


Scor Caracteristici
6 Senzaţie de efort foarte, foarte uşor
7 Idem
8 Idem
9 Senzaţie de efort uşor
10 Idem
11 Efort destul de uşor
12 Idem X
13 Senzaţie de efort oarecum greu
14 Idem
15 Senzaţie de efort greu
16 Idem
17 Senzaţie de efort foarte greu
18 Idem
19 Senzaţie de efort foarte, foarte greu
20 Idem