Sunteți pe pagina 1din 3

Elev: ……………………………………. Data: ……………………….

EVALUARE SUMATIVĂ – ÎNMULŢIREA NUMERELOR PÂNĂ LA 100

1. Găseşte factorii sau produsul, după caz:

7x8= …. x 4 = 36 5 x … = 45 … x … = 64
6x9= …. x 2 = 16 3 x … = 27 … x … = 36
8x9= …. x 8 = 40 9 x … = 63 … x … = 18

2. Completează tabelul:

FACTO 8 4 9 7
R
FACTO 3 8 2 9 5 3 8
R
PRODU 56 18 81 10 0 27 64
S

3. Scrie şi rezolvă calculul pentru a afla:


 numărul de 6 ori mai mare decât 9 ……………………………………………….......
 cu 6 mai mare decât 9 ………………………………………………………………...
 cu 6 mai mic decât 9 ………………………………………………………………….

4. Scrie operaţia şi află:


 produsul numerelor: 6 şi 7 …….…………………………………………………...
 dublul numărului 9…………………………………………………………………….
 triplul numărului 5 ……………………………………………………………………

5. Scade din produsul numerelo 7 şi 8, produsul numerelor 6 şi 5. Ce număr ai obţinut?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Calculează în două moduri:

6 x (2 + 3) = 6 x ( 2 + 3) = ………………………….
………………….. …………………………………………

7. Efectuează, apoi compară:

7 x 3 …. 9 x 2 47 – 9 x 5 …. 2 x 7
…. ….
6 x 7 …. 8 x 6 91 – 7 x 8 …. 9 x 3
…. ….
10 x 7 …. 5 x 9 48 + 8 x 3 …. 5 x 6
…. ….

8. Calculează, respectând ordinea operaţiilor:

a). (7 x 5 – 6 x 4) + (3 x 6 – 5 x 3) = b). 10 x 10 – 49 + 7 x 7 x 0=
………………………………. ………………………….
……………………………….. …………………………..

c). 9 x 4 + 24 – 5 x 4 + 2 x 150 =
……………………………………
……………………………………
……………………………………

9. Într-o cutie sunt 7 bile, iar în alta de 8 ori mai multe. Formulează întrebarea astfel încât
problema să se rezolve cu doi paşi de lucru. Scrie expresia problemei.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Află suma a trei numere, ştiind că primul este 5, al doilea de 6 ori mai mare decât primul, iar
al treilea este triplul numărului 6.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Livia citeşte o carte în patru zile. În prima zi citeşte 14 pagini, a doua zi cu 8 mai puţine,
a treia zi de 4 ori mai multe decât a doua zi, iar a patra zi dublul paginilor citite a doua zi.
Câte pagini are cartea ?

Rezolvare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________