Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

DEPARTAMENT TRANSPORT , TRAFIC ȘI LOGISTICĂ

PROIECTAREA SI MANAGEMNTUL PROGRAMELOR


EDUACȚIONALE

ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Student: Gîngu Elena - Adelina


PROGRAMUL EDUCAȚIONAL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE:

1. Datetele de identificare – (Titlul, motivația alegerii temei)


2. Stadiul cercetărilor în domeniu
3. Analiza de nevoi
4. Scopul cercetării
5. Obiectivele – pentru curs; pentru aplicații
6. Competențele specifice
7. Conținutul tematic- planul de activități
Tema - curs Nr. Ore/ Tema - Nr. Ore/ Evaluare
curs aplicaţii aplicaţii

8. Analiza SWOT (Puncte tari/ Puncte slabe/ Oportunități/ Amenințări)


9. Analiza PESTE (Sectorul politic, Sectorul socio-economic, Sectorul tehnologic,
Sectorul ecologic)
10.Avantaje, dezavantaje, limite
11.Bibliografie
1. Datetele de identificare – (Titlul, motivația alegerii temei)
Pentru prezenta lucrare, s-a ales ca temă de cercetare “Orientare și Consiliere în alegerea
unei cariere”
Activitatea de consiliere în cariera are un rol deosebit în societatea umana, iar tarile dezvoltate
din punct de vedere economic, cu un nivel de trai crescut i-au acordat importanta cuvenita,
elaborând o legislatie care sa ajute la desfasoare si dezvoltarea acesteia. Consilierea reprezinta
inima unui program de orientare a carierei; semnificatia acestui fapt este nu numai de natura
psihologica, ci si educationala (pedagogica). Elevii, tinerii, adultii trebuie formati astfel încât sa
poata lua decizii optime legate de viata lor. În acest sens, atentia acestora si, implicit, a
educatorilor trebuie sa se îndrepte spre crearea unor circumstante în cadrul carora fiecare
consiliat sa aiba libertatea luarii unor hotarâri pe care sa le duca la bun sfârsit si, în acelasi timp,
sa-si asume consecintele ce decurg din el.
O societate care tinde sa se dezvolte armonios trebuie sa ia în considerare si sa sustina activitatea
de orientare a carierei, tinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de a primi
servicii gratuite, consolidând baza de pregatire profesionala a celor care lucreaza în acest
domeniu, oferind posibilitati de creare a unei baze materiale fara de care activitatea nu se poate
desfasura în conditii optime.
In general, teoriile orientarii carierei vizeaza:

Factorii ce influenteaza alegerea scolara si profesionala;


Structura personalitatii clientului;
Modificarea motivelor alegerilor ca urmare a diferitelor experiente de viata si a invatarii sociale;
Tipurile de relatii si comportamente ale consilierilor fata de clientii lor;
Mecanismele dinamicii carierei.
2.Studiul cercetărilor în mediu
Cariera este influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi „nevoi personale, context social
şi economic, interese, alte preocupări ale vieţii adulte care reflectă specificul preocupărilor
fiecăruia dintre noi ca actori pe scena vieţii” (G. Pânişoară, I.O. Pânişoară, 2007, p. 303).
Frecvent utilizată în limbajul curent, noţiunea de carieră a primit definiţii diverse. În Dicţionarul
enciclopedic de educaţie a adulţilor, cariera este prezentată drept „domeniu al afirmării
competenţelor profesionale dobândite în diverse etape de învăţare” (2012, p. 65). Pentru oamenii
obişnuiţi noţiunea de carieră este sinonimă celei de profesie sau ocupaţie. În realitate, aceasta are
înţelesuri multiple: perioada de timp în care o anumită persoană îşi desfăşoară activitatea într-un
anumit domeniu; poziţia pe care o persoană o deţine în plan social; treaptă în ierarhia socială sau
profesională.

3. Analiza de nevoi
Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una
dintre premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt
implicaţi factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală. Din acest motiv,
planificarea carierei implică demersuri ca: orientarea şcolară, orientarea profesională, consilierea
pentru carieră, fiecare cu un specific propriu.
Viaţa noastră reprezintă suma tuturor alegerilor pe care le-am făcut până în momentul de faţă şi
a celor pe care le vom face în continuare. Întrucât suntem liberi să alegem, avem controlul vieţii
noastre şi o putem proiecta aşa cum ne dorim sau visăm. Crearea carierei profesionale este un
proces care se desfăşoară de-a lungul vieţii, începând de timpuriu cu traseul educaţional şi
continuând cu cel profesional. Cariera nu înseamnă neapărat prestigiu sau câştiguri materiale
mari, ci înseamnă un echilibru între lucrurile care contează cel mai mult pentru tine, indiferent de
profesia pe care o ai. Profesia este unul din domeniile principale ale vieţii, alături de familie,
prietenie, etc. Oamenii petrec la muncă o mare parte din timpul lor. Nu este totuna să ai
sentimentul că ţi se potriveşte ceea ce faci, lucrezi cu plăcere, eşti bun în munca ta, eşti apreciat
de colegi, şefi, sau faci o muncă doar pentru a câştiga bani, fără plăcere, mulţumire şi bucuria
împlinirii profesionale. Satisfacţia în muncă şi satisfacţia în viaţă depind de măsura în care
persoana gaseşte modalităţi de a-şi dezvolta aptitudinile şi interesele, personalitatea şi imaginea
de sine. Prin urmare, alegerea profesiei este o decizie care merită toată atenţia. Fiecare este bun
sau cel mai bun într-un anumit domeniu. Dacă descoperi la ce te pricepi cel mai bine, deja ai
făcut primul pas spre succes. Dar nu există o singură carieră potrivită pentru o persoană. Fiecare
ocupaţie are o configuraţie flexibilă de cerinţe aptitudinale şi de personalitate, care permite o
variabilitate a persoanelor în raport cu o ocupaţie, şi în acelaşi timp o variabilitate a ocupaţiilor în
raport cu o persoană.
O decizie şi un plan bun de carieră cresc şansele de reuşită. Dar, alegerea carierei nu este un
proces ireversibil. Performanţa adevărată se naşte din pregătiri minuţioase; oamenii care au mare
succes, indiferent de domeniu, folosesc mult mai mult timp pentru pregătire şi planificare decât
cei care au mai puţin succes.
4. Scopul cercetării
Scopul înființării acestui program educațional îl reprezintă conştientizarea de către elevi a
importanţei selectării unui traseu adecvat pentru alegerea profesiei, în contextul mai larg al
inserţiei socio-profesionale şi obţinerea succesului în viaţă

5. Obiective
Obiectivul principal al activitatilor de consiliere si orientare profesionala il constituie
cresterea gradului de autocunoastere si de motivare a membrilor pentru a-si dezvolta resursele
personale in vederea integrarii pe piata muncii. Rezulta de aici ca obiective specifice dobândirea
unor cunostinte despre sine, despre domeniul profesional ales si modalități de explorare a
oportunitatilor.
Obiectivele, telurile pe care trebuie sa le realizeze de-a lungul unei perioade de timp
organizatiile, angajatii individuali sau doar indivizi umani, pot fi exprimate sub forma de:
– obiective sau tinte de plan – rezultate cuantificabile care urmeaza a fi realizate si, care pot fi
masurate in termeni cum ar fi: valoarea aptitudinilor si abilitatilor, volumul vanzarilor, nivelurile
de prestatie a serviciului, reducerea costurilor, reducerea procentului de rebuturi etc., in functie
de entitatea care isi propune aceste teluri;
– sarcini/lucrari/proiecte – de finalizat pana la un termen dinainte fixat, pentru a se realiza si
analiza rezultatele definite. In ceea ce priveste problematica obiectivelor personale, acestea pot
lua forma obiectivelor de dezvoltare sau invatare. Ele se refera la ceea ce ar trebui sa faca o
persoana pentru a-si perfectiona bagajul de cunostinte si aptitudini, pentru a-si spori potentialul si
a-si imbunatati performanta in domeniile specificate.

La stabilirea obiectivului/-velor trebuie avute in vedere urmatoarele:


– valorile personale: principiile sau aspectele personale importante;
– scopul personal principal: acel lucru care ne implineste in momentul realizarii lui;
– pasiunea pentru un anumit domeniu;
– interesul sau nevoia de pe piata pentru profesia sau activitatea aleasa;
– codificarea genetica: talentele ce atrag in urma dezvoltarii lor, recunoasterea de a fi facut
pentru asa ceva;

6. Competente specifice
Cunostinte despre sine;
Informatii ocupationale;
Luarea deciziei;
Planificarea;
Rezolvarea de probleme.

8. Analiza SWOT
Puncte tari
Punctele tari sunt atributele proprii, pozitive si aptitudinile pe care le detii vizavi de cariera:

• caracteristici personale, pozitive;


• abilitati relevante, cunostinte si experienta in cariera;
• un puternic background educational;
• retea vasta de contacte;
• entuziasm si pasiune pentru domeniul de lucru.

Puncte slabe
Punctele slabe se refera la atributele negative, de exemplu:

• caracteristici personale negative si obiceiuri proaste la job;


• lipsa de experienta sau de experienta relevanta;
• lipsa unei educatii solide;
• retea slaba de contacte sau chiar lipsa unei asemenea retele;
• absenta unei directii sau a unor obiective de cariera;
• aptitudini profesionale slabe.

Oportunitati
Oportunitatile sunt evenimente externe incontrolabile care iti pot mari potentialul si te pot ajuta
in cariera. Acestea pot fi:

• perioada favorabila pentru domeniul in care iti dezvolti cariera;


• economie in crestere;
• deschidere specifica a jobului pe care il detii;
• un proiect neasteptat care iti permite dezvoltarea de noi abilitati sau punerea in valoare a
propriului potential neexplorat;
• cerere crescuta pe piata muncii pentru specializarea ta.

Amenintari
Intamplari externe, pe care nu le poti controla, amenintarile iti pot afecta in mod negativ cariera
si necesita masuri de aparare din partea ta.

• restructurarea domeniului de lucru;


• schimbari pe piata, cu impact direct asupra jobului tau;
• necesitati mai ridicate ale profesiei, un standard pe care nu il detii in actuala cariera;
• scadere a nevoii de expertiza pe care o detii;
• aparitia unui competitor serios, fie la nivel de companie, fie la nivel personal;
• o decizie a companiei care nu vine in sprijinul tau.

9. Analiza PESTE
Un rol important în implementarea unei strategii îl are analiza factorilor mediului extern –
Analiza P.E.S.T.E
-Factori politico-legali;
-Factori economici;
-Factori socio-culturali;
-Factori tehnologici;
-Factori ecologici.

S-ar putea să vă placă și