Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTUL 1. PERIOADELE COPILĂRIEI. DEZVOLTAREA COPILULUI. CĂLIREA.

ACTIVITATEA ASISTENTULUI MEDICAL ÎN INSTITUŢIA PREŞCOLARĂ.

Competenţe şi abilităţi:
1. Determinarea indicilor antropometrici copiilor de diferite vîrste.
2. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor de diferite vîrste.
3. Aprecierea dezvoltării fizice conform CIMC.
4. Completarea fişei de dezvoltare a copilului.
5. Promovarea mediului securizant privind îngrijirea copilului.
6. Promovarea dezvoltării corecte şi multilaterale a copiilor de diferite vărste în condiţii sănătoase
familiale.
7. Organizarea respectării regimurilor igienice şi antiepidemice în instituţiile infantile.
8. Demonstrarea elementelor de masaj, gimnastică şi călire.
9. Îngrijirea pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

Activitatea practică

Activitate în grup.
Discutaţi cu profesorul domeniile dezvoltării copilului şi factorii care
influenţează creşterea şi dezvoltarea copilului. Completează tabelul, notînd
indicii de dezvoltare.

Dezvoltarea fizică Dezvoltarea motorie Dezvoltarea cognitivă


_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________

Dezvoltarea perceptivă Dezvoltarea limbajului Dezvoltarea emoţional-socială


_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________

Activitate în grup.
Sarcina. Discutaţi cu profesorul metodele de examinare a dezvoltării fizice.
Somatometria (antropometria) Talia, greutatea, perimetrele.

Somatoscopia Examinarea aparatului locomotor.


Maturizarea biologică (dentară, sexuală,
osoasă).
Fiziometria, Spirometria, dinamometria, aprecierea
tensiunii arteriale, frecvenţei pulsului.
Activitate individuală.
Sarcina. Completează tabelul. Indică ritmul creşterii ponderale la copilul pînă la 1 an.

Vîrsta Adaus pondaral Vîrsta Adaus pondaral


(luni) (g) (luni) (g)
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
Activitate individuală.
Sarcina. Copletează tabelul. Calculează masa corporală a copiilor în dependenţă de vîrstă.
Vîrsta copilului Masa corporală Masa corporală
la naştere în prezent
1 lună 3800
5 luni 3000
6 luni 3200
9 luni 2500
12 luni 2000

Anunţaţi profesorul când veţi fi gata să discutaţi răspunsurile la exerciţiul dat.

Activitate în grup.
Sarcina. După demonstrarea profesorului a cîntăririi şi taliometriei la sugari în baza algoritmului,
antrenează pe mulaje deprinderile practice.

a. cîntărirea b. taliometria
Activitate în grup.
Sarcina. După demonstrarea profesorului a cîntăririi şi taliometriei la copiii mai mari în baza
algoritmului, antrenează pe mulaje deprinderile practice.

a. cîntărirea b. taliometria

Activitate în grup.
Sarcina. După demonstrarea profesorului a determinării perimetrului cranian şi toracic antrenează
pe mulaje deprinderile practice.

Activitate în grup.
Discutaţi cu profesorul modalităţile de calculare a taliei la copii conform formulelor:
T 1-6 luni = T la naştere +3v
T 7-12 luni = 64 + v v – vîrsta în luni
T 1-4 ani = 100 -8 (4-V) V – vîrsta în ani
T după 4 ani = 100 +6 (V-4 ) 100 – talia la 4 ani (cm)

Activitate individuală.
Sarcina. Calculează talia la copii de diferite vîrste conform formulelor.
Vîrsta, talia la naştere Talia actuală/cm
3 luni, 50 cm
6 luni, 52 cm
7 luni
12 luni
2 ani
5 ani
Activitate în grup.
Discutaţi cu profesorul modalităţile de calculare a masei corporale la copii conform formulelor:
Ritmul creşteriimasei corporale după un an poate fi determinat după formulele:

M 1-10 ani = 10 + 2 V V – vîrsta în ani


M după 10 ani = 30 + 4 ( V -10) 2 – adaus anual în greutate de la 1 la 10 ani
4 – adaus anual în greutate după 10 ani
Activitate individuală.
Sarcina. Calculează masa corporală la copii de diferite vîrste conform formulelor.

Vîrsta copilului Masa corporală


2 ani
4 ani
8 ani
10 ani
15 ani

Activitate în grup.
Sarcina. Discutaţi cu profesorul modalităţile de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor pînă
la vîrsta de 5 ani conform curbelor ponderale recomandate de OMS.
Exerciţiu individual. Sarcina. Apreciază dezvoltarea fizică a copilului conform curbelor
ponderale recomandate de OMS, bifînd corespunzător.
Nr. Vîrsta Greutate Greutate Greutate foarte
d/o copilului Greutatea/gr normală scăzută scăzută
1. 3 luni 4000
2. 10 luni 6000
3. 22 luni 8000
4. 24 luni 9500
5. 48 luni 12000
6. 50 luni 13000
7. 1 lună 3000
8. 5 luni 4000
9. 10 luni 7000
10. 12 luni 11000

Activitate în perechi.
Sarcina. După demonstrarea profesorului şi /sau vizionarea filmului didactic, antrenează
elementele de masaj şi gimnastică la copii de diferite vîrste.
Activitate în grup.
Sarcina: Soluţionează situaţiile problematizate propuse de profesor,
completînd fişa de înregistrare.

1. Radu s-a născut la termen, cu greutatea de 2000 grame şi talia 40cm. Mama copilului suferă
de viciu cardiac şi bronşită cronică, în timpul sarcinii a făcut 2 acutizări ale bronşitei.
 Explicaţi cauza stagnării dezvoltării intrauterine a copilului.
 Care pot fi consecinţele?
Răspuns:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Maria a împlinit vîrsta de 12 luni şi bunica a adus-o pentru examen profilactic în instituţia
medicală. Fetiţa are greutatea de 7,5 kg, este palidă, încă nu merge, se alimentează
preponderent cu lapte de vaci. În timpul examinării este foarte agitată, deoarece are frică de
persoane străine. Bunica spune, că Maria practic toată ziua se joacă singură, deoarece ea are
multă treabă. Mama fetiţei se află la muncă peste hotare.
 Determinaţi gradul de dezvoltare a fetiţei şi explicaţi cauzele care au influenţat
dezvoltarea ei.
 Ce sfaturi va oferi lucrătorul medical bunicii?
Răspuns:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Concluzii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Evaluarea deprinderilor/abilităţilor practice la disciplină:


Nr. Competenţa/abilitatea Ați efectuat
d/o abilitatea?
Bifați
1. Cântărirea copilului
2. Taliometria
3. Determinarea perimetrului cranian
4. Determinarea perimetrului toracic

Semnătura profesorului___________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și