Sunteți pe pagina 1din 11

Relaţiile de colaborare dintre elevii clasei a VI–a A în

vederea realizării unui proiect

Analiza rețelelor sociale

Student – Dascălu Georgiana – Denisa


Master – Sociologia organizațiilor și resurse umane
Anul I

I. Introducere:
Sociometria este o metodă cantitativă de măsurare a relațiilor sociale. A fost dezvoltat
de psihoterapeutul Jacob L. Moreno în studiile despre relația dintre structurile sociale
și bunăstarea psihologică.
Cercetarea aceasta a avut ca grup țintă o clasă de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale
„Alexandru Podoleanu” din Podoleni, jud. Neamț. Elevii din clasa a VI –a A, în număr de 20, au
făcut toți deodată un test sociometric și li s-a cerut să nu spună între ei obțiunile pe care le-au
făcut pentru a nu se influența între ei.
Fiecare elev a avut de răspuns unui mini-chestionar a câte două întrebări. Fiecare a trebuit să
dea exemplu de maxim trei colegi pe care i-ar alege în cadrul unui proiect și maxim trei colegi pe
care i-ar respinge în cadrul unui proiect.
Datorită acestei analize se va afla ce relaţii s-au format între cei 20 de elevi ai clasei a VI-a A.
Pentru a putea prelucra datele din mini-chestionarele sociometrice şi a obţine rezultate, am
folosit programul SociometryPro.
Mai jos am adăugat întrebările mini-chestionarului sociometric:
I. Alege te rog trei colegi/colege cu care ai vrea să lucrezi la un proiect
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
II. Alege te rog trei colegi/colege cu care nu ai vrea să lucrezi la un proiect
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

II. Rezultatele analizei și interpretarea rezultatelor:


În print screen-urile următoare se observă tabelul aferent programului în care au fost trecute
răspunsurile oferite de către elevi la întrebările din testul sociometric. Sunt răspunsurile la întrebările
care vizau preferinţa elevului, cu cine ar vrea să lucreze la proiect şi cu cine nu ar vrea.
 Indici statistici:
1. Density = 0.58
- ca densitate a relațiilor, grupul este relativ dens;
2. Cohesion = 0.69
- ca putere de actracție reciprocă, legăturile mutuale din grup nu sunt sunt așa de
dominante;
3. Stability = 8.6
- în jur de 8.6 de persoane trebuie scoase ca să se obțină două subgrupuri care să nu fie
legate între ele;
4. Intensity = 0,47
- criteriul insatisfacției privind relațiile emoționale din grup este aproximativ la mijloc;
 Graficul alegerilor pozitive:
 Graficul alegerilor negative:
 Graficul tuturor alegerilor:
 Targhetul alegerilor:

Bulina albastră reprezintă persoana care are cele mai multe alegeri pozitive. Această persoană
este BLĂGESCU ALEXANDRU. El este elevul cu cele mai multe alegeri, fiind ales de 14 dintre
colegii lui.
Elevii de pe locul doi la numărul de alegeri sunt ARCHIP ȘTEFAN, TARCOCI
ALEXANDRU și ȚIGĂU ANDREI. Fiecare a fost ales de 13 ori de către colegii săi.

Elevii de pe locul trei la numărul de alegeri sunt BORDEA ȘTEFANIA, CIMPOIEȘU


LORENA, CHIRIȚĂ FLAVIUS, DĂSCĂLESCU SERGIU, SAVA MARCO și VIERIU
IUSTINA. Fiecare a fost ales de 12 ori de către colegii săi.
Elevii de pe locul patru la numărul de alegeri sunt ARCHIP ROBERTO, DASCĂLU
MĂDĂLINA, GHIMICIU CONSTANTIN, PAVEL PETRU, ȘTIRBU ȘTEFANIA și
TIMOFTE EMILIAN. Fiecare a fost ales de 11 ori de către colegii săi.

Eleva de pe locul șase la numărul de alegeri este ARON ANA. Aceasta a fost aleasă de 9 ori de
către colegii săi.
Eleva de pe ultimul loc este PRICOPE IOANA. Aceasta a fost aleasă doar o singura dată.

 Concluzii:
În urma rezultatelor obținute și analizarea acestora s-a putut afla că cel mai îndrăgit coleg cu
care cei din clasa a VI-a A ar participa la un proiect este BLĂGESCU ALEXANDRU. Și colega
cu care nu ar participa la un proiect este PRICOPE IOANA.