Sunteți pe pagina 1din 29

Numărul de Adresa

identificare de stat Denumirea completă


(IDNO/Cod fiscal)
localitatea strada, oficiul, cod poştal

str. Doina şi Ion Aldea-


1 1012620005476 Asociaţia Obştească "ABIS" mun. Chişinău
Teodorovici 10/3, ap. 8
2 1016620007021 Asociaţia Obştească "SOTERIA" MD-2071, mun. Chişinău str. Alba Iulia, 93/2, ap. 42
3 1014620008013 Asociaţia Obştească Dreptul şi Familia MD-2043, mun. Chişinău str. Hristo Botev, 7/3, ap. 28
Asociaţia Obştească Societatea de Cruce Roşie
4 1010620008314 MD-2028, mun. Chişinău str. Gheorghe Asachi, 67A
din Moldova
5 1012620000714 de Binefacere "CASA PROVIDENŢEI" MD-2071, mun. Chişinău str. Muşatinilor, 1
Instituţia Privată "CENTRUL
6 1009620002118 INTERNAŢIONAL DE TRAINING ŞI MD-2012, mun. Chişinău str. A. Diordiţă 5, of. 203
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ"
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională de
7 1012620004550 MD- 2043, mun. Chişinău str. Teilor, 7
Karate-do din Republica Moldova (W.K.F.)
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Dezvoltarea MD-2088, mun. Chişinău,
8 1014620000936 str. Iu. Gagarin nr. 6
Tehnologiilor Informaţionale EDUCAT s. Ghidighici
Asociaţia Obştească "FEDERAŢIA DE BOX
9 1015620003381 MD-2069, mun. Chişinău str. Calea Ieşilor, 10
DIN REPUBLICA MOLDOVA"
Federaţia Sportivă Naţională de karate
10 1015620008320 MD-2012, mun. Chişinău str. Vlaicu Pîrcălab nr. 29, ap. 4
Kyokushinkaikan IKO din Moldova
Asociaţia Obştească Asociaţia Nevăzătorilor din
11 1010620008141 MD-2012, mun. Chişinău str.Columna, 101
Moldova
Asociaţia Obştească Federaţia de Lupte
12 1012620003863 Universale (Unifight, Winter Unifight) din MD-2038, mun. Chişinău bd. Decebal, 76, of. 505,
Republica Moldova
13 1013620000799 Instituţia privată "MoldRec" mun. Chişinău str. Ion Creangă, 45
AO ASOCIAŢIA VETERANILOR ŞI
14 1015620006061 PENSIONARILOR INSPECTORATULUI MD-2043, mun. Chişinău str. Teilor 7/2, et. V
FISCAL PRINCIPAL DE STAT "UNI-M"
15 1013620006399 Asociaţia Obştească "Alternative Sociale" MD-3600, or. Ungheni str.Vasile Alecsandri 4 A
16 1014620010144 Asociaţia Obştească INSULA FERICIRII MD-2088, s. Ghidighici str. Ştefan cel Mare, 55
Fundația pentru Dezvoltare Ecologică
17 1013620003505 MD-2069, mun.Chișinău str.Calea Ieșilor, 10,
ECODAVA din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul pentru Iniţiative
18 1015620003521 MD-2059, mun.Chișinău str. Asachi Gh. 62/4, ap.7
Europene "EuroPass"
Federaţia de Luptă Naţională "VOIEVOD" din
19 1010620003249 mun.Chișinău str.Petricani, 21, of. 209
Republica Moldova
Asociaţia Obştească "Asociaţia Împotriva
20 1013620006481 MD-2028, mun.Chișinău şos. Hînceşti, 4
Violenţei în Familie - Casa Mărioarei"
Asociaţia Obştească Clubul Moldovenesc de
21 1016620002576 mun. Chişinău bd. Mircea cel Bătrîn,12, ap. 103
Jocuri Intelectuale
Instituţia Privată Clinica Juridică Universitară din
22 1013620008935 mun. Bălţi str. Puşkin, nr. 38 bl.V, of. 511
mun. Bălţi
23 1010620005704 Asociaţia Obştească "Baraboienii" mun. Chişinău str. Kogălniceanu nr. 34
24 1010620007557 Asociaţia Obştească Centrul Speranţa mun. Chişinău bd. Traian, nr. 12/2, ap. 2
Asociaţia Obştească Asociaţia Presei
25 1010620004936 MD-2004, mun. Chişinău str. A. Corobceanu, nr. 15
Independente
Asociaţia Obştească Asociaţia de Educaţie Civică
26 1015620001398 or. Ungheni str. George Meniuc, nr. 8
Viitorul Începe Azi
27 1015620003875 Asociaţia Obştească "SPORT LIDER" MD-3603, mun. Chişinău str. Melestiu, nr. 121
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională de
28 1013620005314 mun. Chişinău str. Coca 35/1, of. 56
Karate-do Tradiţional din RM
29 1009620000011 Asociaţia Obştească "Lavinia" mun. Chişinău, com. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare nr. 90
Asociaţia Obştească Liga Tineretului din r-nul
30 1014620001324 MD-6327, or. Leova com. Sărățica Nouă
Leova "SPERANŢA"
Asociaţia Obştească Asociaţia Copiilor Surzi din
31 1011620001998 MD-2043, mun. Chişinău str. Hristo Botev, nr.11/1, ap. 58
Moldova
Asociația Obștească "Protecţia Democraţiei,
32 1015620001402 MD-2001, mun. Chişinău str. Tighina, nr. 49/4
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale"
MD-3736, r-nul. Străşeni,
33 18003866 Asociaţia Obştească Terra-1530 str. Ianculeţ 5-6
s. Vorniceni
Asociaţia Obştească Asociaţia Femeilor pentru
34 1011620004313 MD-2004, mun. Chişinău str. Serghei Lazo, nr. 13
Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabila
Asociaţia Obştească EDUCATORI-PĂRINŢI
35 1009620002646 MD-6513, r-nul Aneii Noi s. Calfa
"IZVORAŞUL"
Asociația Obștească Societatea Invalizilor din
36 1012620001364 MD-2001, mun.Chișinău str. Cojocarilor, 9,
Republica Moldova
Asociația Obștească Asociaţia pentru Coeziune
37 1015620000335 mun.Chișinău str. Pietrarilor, 12/41, ap.14
Socială şi Implicare Modernă
38 1009620003643 Asociația Obștească "DNT" MD-2012, mun. Chișinău str. A. Pușkin, 16, of. 5-6
39 1013620006182 Asociația Obștească "ANGELUS SOROCA" MD-3001, or. Soroca str. M. Eminescu 16
Asociația Obștească Asociația de tir și
40 1013620006126 mun.Chișinău bd. Cuza Vodă, 16/5
colecționari de arme "Tactical Moldova"
41 25922019 Asociaţia Obştească "SUPORT" MD-2072, mun. Chişnău str. Independenţei 42/1, ap. 54
Asociaţia Obştească Societatea pentru Studiul şi
42 41863014 MD-2038, mun. Chişinău str. Trandafirilor, 29/2, of. 41
Combaterea Durerii din Moldova
Asociaţia Obştească Organizaţia Obştească a
43 1016620005234 Părinţilor ce întreţin copii orfani "Adăpost şi MD-3600, or. Ungheni str. Cozmescu, nr. 03, ap. 14
Alinare"
Asociaţia Obştească Asociaţia părinţilor
44 1016620007283 MD-4101, or. Cimişlia str. Alexandru cel bun, nr. 140
"Rîndunica Cim"
45 1015620001000 Asociaţia Obştească "TINERII MOLDOVEI" MD-2028, mun. Chișinău, Gherghe Asachi, 29
Asociaţia Obştească Federaţia de Lupte din
46 1014620001678 MD-2012, mun. Chișinău, str. Pușkin, 11
Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul Naţional de
47 1011620002696 MD-2051, mun. Chişinău str. Ion Creangă 1/2, bir.12
Prevenire a Abuzului faţă de Copii
Asociaţia Obştească Federaţia de Pentatlon
48 1012620007090 mun. Chişinău str. Igor Vieru, nr. 20
Modern al RM
MD-6514, r-nul Anenii Noi,
49 1015620005651 Asociaţia Obştească "RENA" s. Chetrosu,
s. Chetrosu
Asociaţia Obştească Filiala din Moldova a
50 1010620002253 MD-2069, mun. Chişinău str. Calea Ieşilor, nr. 13, of. 82
Asociaţiei Amici dei Bambini
51 1011620002663 Asociaţia Obştească "INIMĂ DESCHISĂ" MD-4601, or. Edineț str. Testemeţanu, 24,
52 1011620006890 Asociaţia Obştească "Iniţiativa pozitivă" mun. Chişinău str. Coca 15, ap.1201
Asociaţia Obştească Filiala din Moldova a
53 1010620007627 Organizaţiei non-profit "HELPAGE MD-2005, mun. Chişinău str. B. Bodoni, 57/1, of. 431
INTERNATIONAL" din Marea Britanie
Asociaţia Obştească "Water Polo Navigator
54 1014620007681 mun. Chişinău str. N. Dimo, nr. 24, ap. 27
Club"
Asociaţia Obştească a Beneficiarilor de
55 1016620006655 MD-2012, mun. Chişinău str. M. Eminescu, nr. 34, ap. 10
Transplant
Asociaţia Obştească Asociaţia Reporteri de
56 1014620001999 MD-2025, mun. Chişinău str. Ip. Soroceanu, 73/3, ap. 6
Investigaţie şi Securitate Editorială din Moldova

Asociaţia Obştească Platforma pentru Cetăţenie


57 1016620006286 MD-2043, mun. Chişinău bd. Traian, 12/2, ap. 5
Activă şi Parteneriat pentru Drepturile Omului
Asociaţia Obştească Centrul Informaţional
58 1009620000871 MD-4300, or. Căuşeni str. Alexei Mateevici, nr. 20/1
Tighina
Asociaţia Obştească "Clubul Sportiv COLTUC
59 1010620008750 or. Basarabeasca str. Sovietica, nr. 6
GYM"
60 42751016 Asociaţia Obştească "Alt Film", MD-2002, mun. Chişinău str. Elena Alistar, 21/1
Asociaţia Obştească Asociația Cineaştilor
61 1015620003864 Independenţi din Republica Moldova MD-2043, mun. Chişinău str. Hristo Botev 23, ap.102
"ALTERNATIVE CINEMA"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Veteranilor
62 1014620007142 Serviciilor Operative ale Organelor Afacerilor MD-2008, mun. Chişinău str.Vasile Lupu, 81, of.89
Interne"

63 1014620000246 Asociaţia Obştească "Centrul de Tehnologii MD-2020, mun. Chişinău str. Doina 150, bl.3, ap.58
Inovaţionale în Sănătate"
64 1013620003457 Fundaţia Medicală din Moldova MD-2004, mun. Chişinău str. Tom Ciorbă, 1
Asociaţia Obştească Federaţia de Polo pe Apă din
65 1013620007385 MD-2068, mun. Chişinău str. Miron Costin, 13/1
Republica Moldova
Asociaţia Obştească "AGRODREPT -
66 1014620002561 MD-3505, or. Orhei str. Mihai Eminescu, 10
MOLDOVA"
Asociaţia Obştească Lumina Renașterii Omului
67 42428014 MD-2044, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 55/4, ap.43
“LuRenOm”

68 1012620005524 Fundaţia "Draghiştea" MD-2009, mun. Chișinău, str. Pirogov 20

69 1011620000555 Asociaţia Obştească "SYLLABUS" mun. Chișinău, str. Mirceşti 8/1, ap.112
Instituţia Privată Centrul pentru Jurnalism
70 1009620000479 MD-2012, mun. Chișinău, str. Șciusev 53, ap.11
Independent
71 1011620006812 Asociatia Obştească "NEOUMANIST" mun. Chişinău str. 31 august nr. 100, ap. 6
Asociaţia Obştească "APĂRĂTORUL
72 1015620004827 mun. Chişinău str. Bariera Sculeni nr. 2/2
COPILULUI"
str. Nicolae Milescu Spătaru
73 1013620004605 Asociaţia Obştească "Pentru Prezent şi Viitor" MD-2075, mun. Chişinău
nr.23, ap. 239
Asociaţia Obştească "Consiliul Raional al
74 1011620004106 MD-5801, or. Teleneşti str. 31 August nr. 9
Tinerilor din Teleneşti"
75 1010620005265 Fundaţia "Orange Moldova" MD-2071, mun. Chişinău str. Alba-Iulia 75
76 39485014 Clubul Sportiv ABATOR mun. Chişinău str. Braniştii nr. 11, ap.14
Asociaţia Obştească Azil de Bătrîni "Bătrîneţe
77 1011620003475 mun. Chişinău str. N.Costin 65/2, ap.68
fără Tristeţe"
Asociaţia Obştească "Modernizarea Businessului
78 1015620001295 mun. Chişinău str. Tighina nr. 49/4
prin Comunicare"
79 1014620004635 Asociaţia Obştească "Viaţa fără Cancer" mun. Chişinău str. Mircea cel Bătrîn, 20/3, ap.
Asociaţia Obştească Federaţia Sporturilor pentru
80 1013620005071 Persoane cu Dizabilităţi Locomotorii din mun. Chişinău bd. Negruzzi 2/2, ap. 9
Republica Moldova
Asociaţia Obştească Clubul Sporturilor Nautice
81 1014620009423 mun. Chişinău str. Ion Dumeniuc nr. 26, ap. 88
"Imperial Sport"
Asociaţia Obştească Uniunea Compozitorilor
82 1013620007101 MD-2012, mun. Chişinău str. 31 August 1989, nr. 153
Muzicologilor din Republica Moldova
83 1017620000203 Asociația Obștească SOARTA or. Soroca str. Mateevici, 1, ap.17,
84 1009620002004 Asociaţia Obştească "PRO BUSINESS NORD mun. Bălţi str. 31 August 20 b, of. 905
85 1015620000999 Fundatia "Regina Pacis" mun. Chișinău str. Avram Iancu 17
86 1014620005182 Asociaţia Obştească CREDINŢĂ PATRIEI mun. Chişinău str. Arborilor 1/1
87 1013620003837 Asociaţia Obştească "Sat Modern" MD-5924, r-nul Făleşti s. Glinjeni
Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare
88 1012620003542 MD-3426, r-nul Hînceşti s. Mingir
Economică Rurală"Pro-Mingir"
Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare
89 1010620008381 MD-2012, mun. Chişinău str. Bernardazzi 53 ap. 4
Economică Rurală"Promo-Terra"
90 1012620008396 Asociaţia Obştească "Sănătatea Femeii" MD-3505, or. Orhei str. Eminescu 15, ap. 40
Asociaţia Obştească "Keystone Human Services
91 1011620003730 MD-2059, mun. Chişinău str. Cracescu, nr. 61
International Moldova Association"
92 1011620007495 Asociaţia Obştească "Prietenii Copiilor" mun. Chişinău str. Calea Ieşilor nr. 13, of. 82
Asociaţia Obştească Asociaţia Reabilitării
93 1009620000468 mun. Chişinău bd. Cuza Vodă 17/1, ap. 132
Copiilor cu Fenilcetonurie
94 1013620002519 Asociaţia Obştească "Aripile Speranţei" MD-3545, or. Orhei s. Seliște
Asociaţia Obştească "Uniunea Muzicienilor din
95 1012620007001 mun. Chişinău str. Puşkin 24 bir. 18
Moldova"
96 35030650 Asociaţia Obştească Always together or. Hînceşti com. Bobeica, s. Dahnovici
97 1014620007740 Asociaţia Obştească „Împreună” MD-7415, r-nul. Cahul s. Borceag, str. 31 August, 16
98 32053760 Asociaţia Obştească "Picături de suflet" MD-5430, r-nul Rezina s. Pripiceni-Răzeşi
Asociația Obștească "Institutul de Reforme
99 1009620000457 MD-2009, mun. Chişinău str. Lomonosiv, 33
Penale"
100 1015620002616 Asociaţia Obştească NEEMIA MD-4918, r-nul Glodeni s. Cobani
Asociaţia Obştească Media-Grup MERIDIAN
101 1013620010099 MD-2005, mun. Chişinău str. Petru Rareş, nr. 48
Moldova
Asociația Obștească "ONOARE, DEMNITATE
102 1015620002915 MD-2028, mun. Chişinău str. Miorița, 5/2, ap. 9
şi PATRIE"
MD-3813, UTA Găgăuzia,
103 1012620003704 Asociația Obștească Piligrim-Demo str. Comsomolului, 149
s.Chirsova
104 1013620006425 Asociația Obștească "Moldova AID" MD-5600 , or. Râșcani str. Comarov 67/2
105 1014620001494 Asociația Obștească "Mișc Lumea" mun. Chişinău str. Socoleni, 14
106 1012620001098 Instituția Privată Institutul de Politici Publice MD-2012, mun. Chișinău, str. Pușkin 16/1
107 1010620003467 Asociaţia Obştească "Homecare" MD-2038, mun. Chişinău bd. Decebal, 72/4, ap. 5
108 1010620001005 Asociaţia Obştească Institutul de Justiţie Civilă MD-4817, r-nul Criuleni s. Corjova
109 31808348 Asociația Obștească "PLANETA" MD-5316, r-nul Cahul s. Colibași, str. Libertății nr. 277
Asociaţia Obştească "Asociaţia Tinerilor
110 1012620006255 r-nul Sîngerei s. Vrăneşti str. Gagarin 4
Ortodocşi din Moldova"
Asociația pentru Democrație Participativă
111 20831011 MD-2009, mun. Chișinău str. George Meniuc 3
ADEPT
112 1014620003018 Asociația Obștească Renaștere Rurală MD-2075, mun. Chișinău, str. Nicolae Sulac, 8, 163
113 1012620003678 Asociaţia Obştească Centrul Aarhus Moldova MD-2004, mun. Chişinău str. S. Lazo 13,
114 42310011 Asociația Obștească Asociația Muzical-Corală mun. Chișinău str. Andrei Lupan 2, ap. 8, sc.1
Asociația Obștească Centrul Internaţional pentru
115 1009620003492 Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii "LA mun. Chişinău str. Sciusev nr. 81/4
STRADA"
116 1010620008679 Asociaţia Obştească " Hlina Victorion" MD-4730, r-nul Briceni s. Hlina
Instituţia Privată "Speranţele Familiei Evreieşti -
117 1009620001018 MD-2012, mun. Chişinău str. E. Doga, 5
NES"
Asociaţia Obştească "VIAŢA FĂRĂ
118 1011620004380 MD-2060, mun. Chişinău str. Cuza Voda, 21, ap. 68
LEUCEMIE"
119 1014620009043 Asociaţia Obştească "POZITIV" mun. Chişinău str. Ceucari 2/6 ap. 6
Instituţia Privată Centrul Cultural Evreiesc
120 1010620006860 MD-2005, mun. Chişinău str. Eugen Doga, 5
KEDEM
Fundaţia de Binefacere " Fondul susţinerii
121 1016620006541 MD-2012, mun. Chişinău str. M. Dosoftei, nr. 124
veteranilor"
122 1012620006288 Asociaţia Obştească "ANIMA" mun. Bălţi str. Bulgară 28/26
123 1013620005613 Asociaţia Obştească "SPERANŢA TERREI" mun. Bălţi str. Bodorin, 26, ap. 13/a
Asociaţia Obştească MOLDOVA PENTRU
124 1015620004654 MD-2038, mun. Chişinău str. Trandafirilor 35/1, ap. 15
VIAŢĂ
Asociația Obștească Federaţia Iahting din
125 1014620000729 mun. Chişinău str. Melestiu, 9
Republica Moldova
126 33453012 Asociația Obștească "Verbina" MD-2051, mun. Chişinău str. Suceviţa, 31-72
127 1009620003540 Asociația Obștească "Speranţă şi Sănătate" MD-2062, mun. Chişinău bd.Dacia, 53, ap.179
Asociaţia Obştească Asociaţia de Sprijin a
128 1012620005845 or. Călăraşi str. Diaconaş, 17
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi "Dorinţa"
Instituţia Privată Acceleratorul de Inovaţii şi
129 1015620003071 mun. Chişinău str. Uzinelor, 1, et. 2
Antreprenoriat "DreamUps"
Asociaţia Obştească "Fiecare Contribuie pentru
130 1012620006495 MD-4801, or. Criuleni str. Păcii, 43
Schimbare"
131 1010620008325 Fundaţia "Ecoul Cernobîlului" MD-2068, mun. Chişinău str. Florilor, 32
132 1014620000590 Asociaţia Obştească "PRO-RESPIRO" MD-7119, r-nul Ocniţa s. Dîngeni
133 1015620003945 Fundaţia de Binefacere "Caritas Moldova" MD-2004, mun. Chișinău str-la Sfîntul Andrei, 7
Fundaţia de Binefacere Moldo-Germană pentru
134 1012620005339 MD-2089, mun. Chișinău com. Ciorescu, str. Frunze, 26
Protecţia Animalelor "LAIKA"
135 1015620004791 Fundaţia "RENATO USATIÎ" mun. Bălţi str. Independenţei, 108/1, ap. 56
136 1016620006910 Asociaţia Obştească "ECOLANIMA" MD-2075, mun. Chişinău str. Igor Vieru, 15, ap. 22
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru promovarea
137 1014620009489 MD-2060, mun. Chişinău str. Belgrad, 21, of. 103
businessului mic şi mijlociu "LUMEA LIBERĂ"
138 1012620007894 Asociaţia Obştească "M. Eminescu" MD-3121, mun. Bălţi str. Ștfan cel Mare, 81
Asociația Obștească "Comunitatea Evreiască din
139 1012620002523 MD-2009, mun. Chișinău str. A. Mateevici 109/1, of. 313
Republica Moldova"
140 1015620007688 Fundaţia "Bitonic" MD-2062, mun. Chişinău str. Burebista, 23
141 1015620005879 Asociaţia Obştească "Focul din Vatră" MD-2044, mun. Chişinău str. Mircea cel Bătrîn, 10, ap. 50
AO Centrul de Informare şi Documentare privind
142 1010620007454 MD-2005, mun. Chişinău str. Romana,1
Drepturile Copilului din Moldova"
143 1012620004147 Fundaţia AGAPEDIA din Moldova mun. Chişinău str. Alecsandru cel Bun, nr. 51A
Asociaţia Obştească Asociaţia de reabilitare şi
144 1012620005063 Integrare Socială a Copiilor Nevăzători "PRO- MD-2028, mun. Chişinău str. Sprîncinoaia, 10/4, ap. 21
ARIS"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
145 1011620008126 mun. Chişinău str. Burebista, 42, of. 130
"OCTAGON"
Asociaţia Obştească Asociaţia de Sprijin a com. Grătieşti, str. A. Mateevici,
146 1014620004325 MD-2093, mun. Chişinău
Copiilor cu Dizabilităţi "STEAUA CĂLĂUZĂ" 28
Asociaţia Obştească AMNESTY
147 1010620000639 MD-2012, mun. Chişinău str. A. Mateevici 49/2, of. 14
INTERNATIONAL MOLDOVA
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Airsoft
148 1014620005676 MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 23, ap. 67
din Moldova " ANTARES"
149 1010620001647 Asociaţia Obştească Eco-Rîşcani MD-5600, or. Rîşcani str. Lermontov, 28
Asociaţia Obştească "Centrul de Resurse
150 1010620008129 MD-2001, mun. Chişinău str. A. Sciusev 33
Juridice"
151 1016620007113 Asociaţia Obştească "PRO ADULŢII TINERI" r-nul Anenii Noi str. Uzinelor, 30
152 1012620005096 AO Federaţia de Patinaj din Republica Moldova MD-2012, mun. Chişinău str. Puşkin 11
AO "Academia de Guvernare a Mediului din
153 1013620010125 mun. Chişinău bd. Moscova 11, ap. 420
Moldova"
Asociaţia Obştească Federaţia de Parapantism din
154 1012620007539 MD-2043, mun. Chişinău str. Independenței, 6/1
Republica Moldova
155 1012620001733 Asociaţia Obştească "Genesis" MD-6526, r-nul Anenii Noi str. Ştefan cel Mare 93
A.O Asociaţia Republicană a Tinerilor Pacifişti
156 1012620000138 MD-2001, mun. Chişinău str. Ismail, 21, of. 10
"Pentru pace în Moldova"
157 1013620006827 Asociaţia Obştească "FORUM" MD-2069, mun. Chişinău str. Ion Neculce, 5,
158 1015620000586 Asociaţia Obştească "Caroma-Nord" MD-5941, r-nul Făleşti s. Pîrliţa,
159 1013620010653 Asociaţia Obştească "Altruism" MD-2019, mun. Chişinău or. Codru, str. Sf. Nicolae 62
Asociaţia Obştească Comitetul Naţional Olimpic
160 1014620004967 mun. Chişinău str. Puşkin 11
şi Sportiv din Republica Moldova
161 1011620000946 AO Centrul Educaţional "Pro Didactica" MD-2012, mun. Chişinău str. Armenească, nr. 13,
162 3614019 AO Uniunea Voluntarilor din Republica Moldova MD-2071, mun. Chişinău str. Liviu Deleanu, nr. 9, ap. 36,
163 1012620007263 Asociaţia Obştească "PALADIN" mun. Chişinău str. Independenţei, 12/2, ap. 60
Instituţia Privată de Învăţămînt Şcoala Primară-
164 1013620004616 mun. Chişinău or. Durleşti, str. Ştefan Vodă, 64
Grădiniţă "Abeceluş"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Dans
165 1012620005498 MD-2069, mun. Chişinău str. Ion Creangă, nr. 1/2
"Codreanca"
Asociaţia Obştească Institutul Naţional al
166 1010620008819 mun. Chişinău str. Constructorilor, 121
Femeilor din Moldova "Egalitate"
Fundaţia de Caritate pentru Copii "Clipa
167 1011620005398 MD-2068, mun. Chişinău str. N. Dimo 17/4
Siderală"
Asociația Obștească "Academia Europeană
168 1015620006094 mun. Chişinău str. Pușkin, 43, ap. 26
pentru Cultură şi Artă (AECA)"
Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Socio -
169 1010620009171 MD-3100, mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare 19, ap.1-2
Medicală la Domiciliu "CASMED"
Asociaţia Obştească Asociatia Obsteasca
170 33916308 MD-3251, r-nul Anenii Noi s. Varnița, str. Mira, 15
Comunitatea Bulgara "Rodoliubet"
171 40422018 Asociația Obștească Protecția Consumatorului MD-2009, mun. Chişinău str. Sarmisegetusa, 96, ap.14
Asociaţia Obştească Forumul Absolvenţilor
172 1015620000885 mun. Chişinău str. Columna, nr. 144/1
Reveniţi
Asociaţia Obştească Institutul de proiecte şi
173 1011620000186 mun. Chişinău str. Mateevici, nr. 71, ap. 9
tehnologii umaniste "NOOSFERA"
174 1011620002700 Asociația Obștească "Promo-LEX" mun. Chişinău str.Dumitru Rîșcanu, 11, ap. 41
Asociația Obștească "Centrul Social pentru Copii
175 1012620004354 MD-2009, mun. Chişinău str.Bujorilor, 28
şi Tineri cu Dizabilităţi - Agapis"
176 1011620007473 Asociația Obștească "FAMILII MIGRANTE" mun. Chişinău str.Hristo Botev, 29, ap. 55
Asociaţia Obştească Federaţia Dansului Sportiv
177 1010620008772 MD-2069, mun. Chişinău str. Ion Creangă nr. 1/2
din Moldova
178 33541309 Asociaţia Obştească "VIITORUL" MD-6513, r-nul Anenii Noi com. Calfa
Asociaţia Obştească Filiala din Republica
179 1013620001419 Moldova a Asociaţiei LITTLE PEOPLE MD-2012, mun. Chişinău str.Vl. Pîrcălab 63,
ROMÂNIA
180 1013620009909 Asociația Obștească Clubul Sportiv "SPORTER" MD-2069, mun. Chişinău str. Ion Neculce, 5
181 1013620005794 Asociaţia Obştească "LUMINĂ din LUMINĂ" or. Căuşeni str. Mateevici 8, ap. 5
Fundaţia Fundaţiei Internaţionale pentru
182 1014620003926 Susţinerea Veteranilor şi Invalizilor Sportului în MD-2038, mun. Chişinău bd. Decebal, nr. 76, of. 822
Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Reabilitare şI
183 1013620002254 Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilităţi de MD-4839, mun. Chişinău com. Stăuceni, str. Livezilor, 35,
Intelect CULTUM
184 3417570 Asociaţia Obştească "Alianţa între generaţii" MD-5901, or. Făleşti str. Moldovei, nr. 9
Asociaţia Obştească "PRO Asistenţă şi
185 1012620002006 MD-5918, or. Făleşti s. Ciolacu Nou
Dezvoltare Comunitară"
Asociaţia Obştească "Transparency International-
186 1014620007670 mun. Chişinău str. 31 August 1989, 98, of. 204
Moldova"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Teritorială de
187 1014620007670 or. Hînceşti str. Chişinăului nr. 12, ap. 43
Fotbal Hînceşti"
Asociația Obștească Federaţia de Orientare
188 1011620002250 MD-2004, mun. Chişinău bd.Ștefan cel Mare , 143-2b
Sportivă din Republica Moldova
189 1010620000651 Asociația Obștească Clubul Sportiv "Varniţa" r-nul Anenii Noi s.Varnița, str.Tighina, 64
Asociația Obștească "Organizaţia Mondială a
190 1016620003894 mun. Chişinău str.Pușkin, 24, b.22
Copiilor Talentaţi"
191 1013620003022 Asociaţia Obştească "Toamna Vîrstei" MD-5102, or. Dondușeni str. Cernov, nr. 28
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
192 1010620003917 MD-3401, or. Hîncești str. M. Hîncu, 137,
"PETROCUB"
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Susţinerea
193 1015620003370 MD-3805, or. Comrat str. Komsomolscaia, 12, ap.11
Persoanelor Defavorizate “AIST”
Asociația Obștească "Fondul culturii scrise din
194 1013620006735 MD-2004, mun. Chişinău str.31 august 1989,98, bir.301
Moldova"
Asociația Obștească "PRO MOLDOVA
195 1010620008727 MD-2075, mun. Chişinău str. Prof.Ion Dumeniuc, 24, ap.66
SOCIAL"
196 1013620004395 Asociația Obștească "Federaţia Joc de Dame" mun. Chişinău str.Șciusev, 111
Instituţia Privată "Institutul Independent de Studii
197 1010620007465 MD-2012, mun. Chişinău str. București, 90, of.7
Strategice"
Asociația Obștească Asociația Jurnaliștilor de
198 1013620006377 MD-2012, mun. Chișiinău str. S. Lazo 13
Mediu și Turism Ecologic din RM
Asociația Obștească Mișcarea Ecologistă din
199 1011620003372 mun. Chișinău str. S. Lazo 13
Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă
200 1013620008669 MD-6516, r-nul Anenii Noi s. Ciobanova
"CĂŢELUŞ"
201 1009620003768 Asociația Obștească "PARTENERIAT SOCIAL" MD-6301, r-nul Leova str. Marinescu, 1
Asociația Obștească "Centrul Regional pentru
202 1009620002059 MD-2028, mun. Chișinău str. M. Lomonosov 51/1, ap.59
Politici Comunitare"
203 42747010 Asociația Obștească Prosperitatea Baștinei mun. Chișinău, com. Grătiești str. Ion Soltîs, 18
204 1014620007119 Asociația Obștească "Generația PLUS " mun. Chișinău, or. Durlești str-la Tudor Vladimirescu nr.94
Asociația Obștească Federația de Canotaj din
205 1012620005292 MD-2012, mun. Chișinău, str. Pușkin 11
Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv "BURLACU
206 1015620004126 r-nul Cahul s. Burlacu
Brazilian Jiu-Jitsu"
Fundația Campionilor Olimpici a Republicii
207 1010620007029 MD-2012, mun. Chișinău str. Pușkin 11
Moldova
208 1012620008477 Asociația Obștească VERDE E MOLDOVA MD-2005, mun. Chișinău bd. Grigore Vieru 10, of.31
Asociația Obștească Comunitatea Ucraineană din
209 1016620003768 mun. Chișinău str. Mateevici, 109/1
Republica Moldova
Asociație Obștească Societatea de Scleroză
210 1015620000070 MD-2045, mun. Chișinău str. Petru Rareș 36, of.4
Multiplă din Republica Moldova
Instituția Privată Centrul Evreiesc de Binefacere "
211 1009620000996 MD-2012, mun. Chișinău str. Teilor 6, of. 315
Hăsăd Iehuda"
212 1010620003478 Asociația Obștească Federația de Judo mun. Chișinău str. A. Doga 24/1
Asociația Obștească Uniunea Ofițerilor din
213 1016620006426 MD-2004, mun. Chișinău, str. M. Dosoftei 124
Republica Moldova
Asociația Obștească Centrul de Reabilitare
214 1014620005218 Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă MD-2005, mun. Chișinău, str. Romană nr. 1
" LOW VISION"
Asociația Obștească Federația de Motociclism
215 1010620006077 MD-2005, mun. Chișinău str. Colina Pușkin 16A, 8A
din Republica Moldova
Asociația Obștească a Veteranilor şi
216 1017620000904 Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 75
Republica Moldova
Asociația Obștească "Uniunea pentru prevenirea
217 1011620002973 MD-3100, mun.Bălți str. Pușkin, 29/73
HIV şi Reducerea Riscurilor"
218 1015620004078 Asociaţia Obştească "AOPA MOLDOVA" MD-2004, mun. Chișinău str. Columna, 170
219 1015620004252 Asociaţia Obştească "Casa Milei" MD-6514, r-nul Anenii Noi s. Chetrosu
Asociația Obștească "FACEM LUMEA MAI
220 1014620001036 mun. Chișinău str. Salcuța, 26
BUNĂ"
Instituţia Privată Centrul Internaţional de Limbi
221 1011620004243 MD-2005, mun. Chişinău str. Petru Rareş, nr. 43
Moderne
Asociaţia Obştească Institutul de Creație
222 1015620007183 MD-2012, mun. Chişinău str. A. Mateevici, 13, of. 2
Legislativă "LEX SCRIPTA"
Asociaţia Obştească Clubul sportiv "Fotbal Club
223 1015620007585 MD-6051, or. Anenii Noi str. Mărţişor nr. 30/1
Anina"
Asociaţia Obştească "Clubul de Fotbal Codru MD-3725, r-nul Străşeni, com.
224 1016620004031 str. Mihai Eminescu, nr. 3
Pănăşeşti" Pănăşeşti
Asociaţia ObşteascăFederaţia Sportivă Naţională
225 1015620001044 de Jiu-Jitsu Sportiv şi Tradiţional din Republica MD-2001, mun. Chişinău bd. Decebal, nr. 2/1
Moldova
Instituţia Privată Centrul pentru Politici şi
226 1011620002537 MD-2012, mun. Chişinău str. Vasile Alecsandri 99/1
Analize în Sănătate
227 1015620008179 Asociaţia Obştească "Iedera-Dubăsarii Vechi" MD-4822, r-nul Criuleni s. Dubăsarii Vechi, str. Donici 1
Asociația Obștească "Centrul de Informare în
228 1010620008831 mun. Chişinău str. A. Doga, 28/7, ap.7
domeniul Drepturilor Omului"
229 1011620002526 Asociaţia Obştească "LA VIA" mun. Chişinău str. Independenţei 12/1
Asociaţia Obştească Clubul de bikeri
230 42019016 mun. Chişinău bd. Moscovei 7/2, ap. 46
"VULTURII-EAGLES"
Asociaţia Obştească Comitetul Paralympic al
231 1016620004684 mun. Chişinău str. Cuza Voda 21/1, ap. 37
Republicii Moldova
Asociaţia Obştească Centrul pentru Dezvoltare
232 1015620001527 Socio-Economică şi Susţinere a MD-2051, mun. Chişinău str. Nicolae Costin nr. 3, ap. 8
Antreprenoriatului Inovaţional
Fundaţia pentru Dezvoltare din Republica
233 1012620007296 MD-2009, mun. Chişinău str. Mateevici nr. 60, bir. 320
Moldova
234 1011620005354 Asociaţia Obştească "LOGOS" MD-2020, mun. Chişinău str. Socoleni, 15, ap.56
235 1011620006834 Asociaţia Obştească „FEMINA-Sport” MD-2075, mun. Chişinău str. A. Puşkin, 11
236 1011620005712 Asociaţia Obştească "CITADELA" mun. Bălţi str. N. Copernic, 6
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor Elevilor
237 1010620003685 MD-2060, mun. Chişinău str. Cuza Vodă, 34
cu Deficienţe de Auz
Asociaţia Obştescă "Consiliul Local al Tinerilor MD-3725, r-nul Străşeni, com.
238 1014620005296 str. Ştefan cel Mare 435
Pănăşeşti" Pănăşeşti
239 1013620004362 Asociaţia Obştească "EcoVisio" MD-2009, mun. Chişinău str. Mateevici, 71, ap. 5a
Asociaţia Obştească "Asociaţia Femeilor
240 1013620005657 mun. Chişinău str. Bernardazzi 49, ap.5
Antreprenoare din Moldova - AFAM"
Asociația Obștească Centrul pentru Informare și
241 1013620009035 mun. Chișinău str. Ion Neculce nr.5, ap. 16
Comunicare în Sănătate
Asociația Obștească Uniunea Națională a
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.
242 1016620007560 Veteranilor Războiului pentru Independența mun. Chișinău
180, bir.717
Republicii Moldova
243 1012620005753 Asociația Obștească SOS Autism mun. Chișinău bd. Decebal 9/1, ap. 119
Asociația Obștească Asociația Națională MD-2050, mun. Chişinău, com.
244 1010620000802 str. I. Creangă 5
Învingem Fibroza Chistica Stăuceni
245 1015620004746 Asociația Obștească "Doctor Plus" MD-2008, mun. Chișinău str. Ghioceilor 1, pav. 9
246 1009620000837 Asociația Obștească pentru Copii "Apollo" MD-2075, mun. Chișinau bd. Mircea cel Bătrîn 26/3
247 32593386 Asociația Obștească Local-Service r-nul Calarași gara Bahmut
248 1014620004107 Asociaţia Obştească "FENIX" din r-nul Drochia or. Drochia str. Alexandru cel Bun, 21
249 8043341 Asociația Obștească AZI MD-3900, or. Cahul str. Șciusev 11
Asociaţia Obştească de Binefacere "Speranţa
250 34448951 MD-3603, or. Ungheni str. Ion Creangă nr. 5 ap. 18
Vieţii"
Asociația Obștească Societatea Anesteziologie şi
251 1017620002953 MD-2004, mun. Chișinau str.Toma Ciorbă, 1
Reanimatologie din Republica Moldova
com. Grătieşti, str. Ştefan cel
252 1018620004275 Asociaţia Obştească "Generaţia Mea" MD-2093, mun. Chișinau
Mare, 70/1,
Asociaţia Obştească Clubul Femeilor
253 1012620005856 MD-4578, r-nul Dubăsari s. Oxentea
"INSPIRAŢIE"
Asociația Obștească "DREPTURILE
254 1016620006747 MD-5830, r-nul Teleneşti s. Sărătenii Vechi
COPIILOR"
255 33242598 Organizația Obștească PLAI NATAL MD-7216, r-nul Șoldănești s. Cotiujenii Mari
Asociația Obștească Institutul pentru Drepturile
256 1016620000929 MD-2009, mun. Chișinau str. Lacului, 13,
Omului din Moldova
257 1012620001548 Asociaţia Obştească "NIKA" MD-5830, r- nul Teleneşti s. Sărătenii Vechi
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Dezvoltarea
258 1010620008059 Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi MD-2012, mun. Chișinau str. 31 Agust 1989, nr. 15
Conexe “APOLLO”
259 1011620007266 Asociaţia Obştească PELICAN MD-2071, mun. Chișinau str. Alba Iulia 1, of. 37
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Dezvoltare
260 1014620002206 r-nul Hînceşti, s. Sărata Galbenă, str. Sfînta Cuvioasa Parascheva
Intercomunitară din Republica Moldova
Asociaţia Obştească "Federaţia de Ciclism din
261 1014620002929 mun. Chişinău str. Alexei Sciusev, 106 A, of.2
Republica Moldova"
262 1012620000264 Fundaţia Filantropică "DOR LE DOR" MD-2001, mun. Chişinău str. Ciuflea, 32, of. 1
Instituția Privată Centrul de Reabilitare a MD-2003, mun. Chișinău,
263 1010620006734 str. Păcii 41/b
Victimelor Torturii "Memoria" or. Durlești,
Asociaţia ObşteascăCentrul Filantropic
264 1012620002718 MD-5033, r-nul Floreşti s. Căpreşti, com. Prodăneşti
"ALINARE"
265 1011620003121 Asociație Obștească Centrul de Arte COLISEUM MD-2028, mun. Chișinău str. Academiei, nr.6/2, ap. 22
Asociaţia Obştească Federaţia Sportului
266 1014620000626 MD-2001, mun. Chişinău str. Tighina, nr. 2
Universitar din Republica Moldova
Asociaţia Obştească SOCIETATEA DE
267 1011620001769 ANDROLOGIE ŞI SĂNĂTATE SEXUALĂ MD-2025, mun. Chişinău str. Testimiţeanu 29
DIN MOLDOVA
Asociația Obștească a Părinților de la Liceul
268 1017620000111 MD-4403, or. Călărași str. 31 August 13
Teoretic Călărași
Asociaţia Obştească Institutul Luptei Clasice din MD-2011, mun. Chişinău, or.
269 1013620003158 str. Costiujeni nr.14
Republica Moldova "HERACLE" Codru
Asociaţia Obştească Asociaţia Femeilor de
270 1012620012421 MD-3100, mun. Bălţi str. Bulgară, 158/1
Afaceri din municipiul Bălţi
Asociația Obștească Asociația Culturală
271 1013620009666 mun. Chișinău str. Florilor 30/2, ap. 16
"Veselia"
Asociaţia Obştească "Societatea Modernizată prin
272 1015620002708 MD-6819, r-nul Ialoveni com. Mileştii Mici
Aspectele Reformelor Teritoriale"
273 1015620006658 Asociaţia Obştească "Pro Comunitate Băhrineşti" MD-5012, r-nul Floreşti s. Băhrineşti

Asociaţia Obştească "Centrul pentru Cooperare


274 1014620005506 mun. Chișinău str. Bucuriei 67
Transfrontalieră şi Integrare Europeană"

Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă Naţională


275 1016620002831 MD-2009, mun. Chișinău str. George Meniuc, 26
de SQUASH din Republica Moldova
276 1010620006653 Asociaţia Obştească "PRIMUL PAS" mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu nr. 61, ap. 1
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv "Academia
277 1010620006240 MD-2064, mun. Chișinău str. Coca 59
de Tenis"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Auditorilor
278 1015620000689 mun. Chișinău, or. Codru str. Grenoble 128/2, ap. 48
Interni din Republica Moldova"
279 1012620002693 Asociaţia Obştească "BIOTOP" MD-5001, or. Floreşti str. Ciprian Porumbescu nr. 14/27
MD-7728, r-nul Ialoveni,
280 1010620000123 Asociaţia Obştească "Eco - Răzeni" str. Ştean cel Mare, 49/1B
s. Răzeni,
Asociaţia Obştească Federaţia de Badminton din
281 1011620007277 mun. Chişinău str. N. Costin 63
Republica Moldova
282 1010620005933 Asociaţia Obştească KARITAS PLUS MD-2060, mun. Chişinău bd. Dacia 29 ap. 100,
Asociaţia Obştească "Centrul de Drept al
283 1011620003970 MD-2009, mun. Chişinău str. Vlaicu Pârcălab nr. 8
Avocaţilor"
Asociaţia Obştească a Invalizilor "Viitorul
284 1015620003299 MD-6819, r-nul Ialoveni com. Mileştii Mici
Mileştenilor"
285 1010620005807 Asociaţia Obştească "SALVAŢI VIAŢA" MD-2044mun. Chişinău str. Florilor 16/3, ap.99,
Asociația Obștească Uniunea Cineaștilor din
286 1010620008277 mun. Chișinău str. Pușkin, 24
Republica Moldova
Asociația Obștească Institutul pentru Inițiative
287 1016620005544 r-nul Cahul or. Cahul, bd. Victoriei 18, ap.4
Rurale
Asociaţia ObşteascăCentrul de Informare şi or. Ceadîr-Lunga, str. Bujeacului,
288 1010620008956 UTA Găgăuzia
Consultanţă "Dialog" nr. 96, ap. 4
Asociaţia Obştească Centrul de Resurse pentru
289 33214840 MD-3006, or. Soroca str. Mihai Sadoveanu, nr. 21
Tineret DACIA
Asociaţia Obştească"Asociaţia de jocuri
290 1013620009622 mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 44, ap. 164
intelectuale din Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Federaţia Independentă de
291 1009620001694 MD-2024, mun. Chişinău str. A. Doga, nr. 26
Sporturi Nautice din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Institutul de Știinţe
292 1012620006462 MD-2075, mun. Chişinău str. N. M. Spătarul, nr. 23/55
Administrative din Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv Steaua
293 1012620002589 MD-2044, mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 16
Ciocanei
294 1015620004975 Instituția Privată Școala Milenium MD-3701, or. Strășeni str. V. Lupu nr. 2
Asociația Obștească Complexul Creștin Sfînta
295 1010620003294 MD-2038, mun. Chișinău bd. Dacia 13
Treime
296 1010620001603 Asociația Obștească "Studpaidagogos" MD-3701, or. Strășeni str. Trei Ierarhi nr. 9
Asociaţia Obştească Societatea Republicană
297 1013620010767 MD-2055, mun. Chișinău or. Vatra, str. Luceafarul, 16
Muzicală "Cuibul"
298 41869018 Fundația Renală mun. Chișinău str. Alexei Sciusev 106, ap.2
Asociaţia Obştească Asociaţia Culturală "Dacii
299 1010620000569 or. Edineţ str. Casa Mare, nr.1
Liberi-Răzeşti"
300 1015620008009 Asociația Obștească "Progres prin Alternativă" MD-2024, mun. Chișinău str. A. Doga 30, ap. 40
301 1010620001186 Asociaţia Obştească "PRIMA" MD-7401, or. Taraclia str. Karl Marx 79
Asociaţia Obştească Centrul de Informare şi
302 1011620008344 Susţinere a Tinerilor Economişti mun. Bălţi str. Puşkin 38
"CERTITUDINE"
303 1020620007318 Asociaţia Obştească "Oameni pentru Oameni" MD-4601, mun. Edineţ str. Florar 77
Asociaţia Obştească Casa Germană
304 1011620004494 MD-2001, mun. Chișinău str. Bulgară 24"b"
"HOFFNUNG" din Republica Moldova
Asociaţia Obştească a Părinţilor, Elevilor de la
305 1013620006137 MD-2072, mun. Chişinău str. Valea Crucii,6-144
Liceul "Mihai Grecu" "VIITORUL"
Asociația Obștească "Agenţia de Împlinit
306 1011620003556 MD-3400, r-nul Hîncești str. Ștefan cel Mare,129
Dorinţe"
Instituţia Privată Centrul de Instruire şi
307 1011620000647 MD-2005, mun. Chişinău str. A Haşdeu, 95A
Consultanţă Organizaţională
Asociația Obștească Asociația Creștin Ortodoxă
308 1013620008533 MD-2001, mun. Chișinău str. Cojocarilor nr. 25, ap. 2
Oastea Domnului
Asociația Obștească Asociația pentru Promovarea
309 1015620002812 mun. Chișinău str. Trandafirilor, 31/7, ap. 21
Intereselor Consumatorului
Asociația Obștească ai Veteranilor ai activității
310 1011620004966 financiare din Republica Moldova Veteran mun. Chișinău str. Pușkin, 44
Financiar
Asociaţia Obştească Federaţia de Atletism din
311 1011620007956 MD-2001, mun. Chişinău str. Ismail, nr. 58/1, of. 309
Republica Moldova
312 1014620001472 Asociaţia Obştească "CHEIA SCHIMBĂRILOR" mun. Chişinău str. Bernardazzi 69, ap.4
str. Nicolae Milescu Spătaru 21/5,
313 1015620005352 Asociaţia Obştească PRO-INOCENTI mun. Chişinău
ap. 65
314 1015620000472 Fundația "Glia Eternă" mun. Chişinău str. 31 August 1989, 30, of.1
Instituţia Privată Centrul Regional de Asistenţă şi
315 1014620005986 Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din MD-3906, or. Cahul str. Frunze 57, of.11
Moldova "CONTACT - Cahul"
Asociaţia Obştească Dezvoltarea Durabilă
316 1016620002451 MD-6216, r-nul Sîngerei s. Chişcăreni
"Mileniul-III"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Antreprenorilor
317 1014620009412 cu Dizabilităţi din Republica Moldova - "Abilităţi MD-2020, mun. Chişinău str. Socoleni, 2/12
Europene Fără Limite"
Asociaţia Obştească Asociaţia Pedagogilor şi MD-5038, r-nul Floreşti,
318 1021620009939 str. Ion Codreanu, 24
Părinţilor "Ştefăneşti" s. Ştefăneşti,
319 1015620006290 Asociaţia Obştească GUNEȘCIK UTA Gagauzia, s. Copceac, str. Gorki, 4
Asociaţia Obştească "Centrul de Comunicare şi
320 35074714 MD-6432, r-nul Nisporeni s. Mileşti
Informare Midava"
Asociaţia Obştească Federaţia de Şah a
321 1013620004801 MD-2004, mun. Chişinău str. Şciusev, 111
Republicii Moldova
322 1011620008399 Fundaţia "MIRON SHOR" MD-2001, mun. Chişinău str. Tighina, nr. 12
323 1015620001088 Asociaţia Obştească "HELAL ÖRNEK" MD-6101, or. Ceadîr-Lunga str. Zarecinaia, 32
Asociaţia Obştească Asociaţia Socio - Culturală
324 1014620000338 MD-2001, mun. Chişinău str. Bulgara, nr. 24B
"DAR"
Asociaţia Obştească „Asociaţia pentru Guvernare
325 1012620000563 MD-2021, mun. Chişinău str. Trifan Baltă 7/1
Eficientă şi Responsabilă AGER”
Asociaţia Obştească a părinţilor şi pedagogilor MD-3644, r-nul Ungheni,
326 32686953 str. Ion Creangă, 3
şcolii medii Sculeni s. Sculeni
Asociaţia Obştească Asociaţia Comunitară
327 1014620003443 MD-3632, r-nul Ungheni s. Măcăreşti
Locală " Împreuna pentru comunitate"
Asociaţia Obştească de Susţinere a Copiilor cu
328 1011620002076 mun. Chişinău bd. Cuza-Vodă, 15/2, ap. 129
Cerinţe Speciale
Asociaţia Obştească Uniunea Federaţiilor de
329 1015620002292 mun. Chişinău str. 31 Agust 1989, nr. 78
Gimnastică din RM
Asociaţia Obştească “Salvarea Animalelor –
330 1012620001009 MD-2004, mun. Chişinău str. C. Stere, 1/1
Salvarea Umanităţii”
331 1015620002122 Asociaţia Obştească "INEFS-Chişinău" mun. Chişinău str. 31 Agust 1989, nr. 78
Asociaţia Obştească Federaţia de Volei din
332 1012620002785 MD-2012, mun. Chişinău str. Ion Creangă, 47/2
Republica Moldova
MD-3921, r-nul Cahul,
333 1014620007452 Asociaţia Obştească "Clubul Sportiv Spartan" str. Rumeanţev, 10
s. Larga-Nouă
Fundaţia pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Ştiinţei
334 1012620004033 MD-2001, mun. Chişinău str. Bulgară 33/1
din Republica Moldova
Asociația Obștească Asociaţia "Europa -
335 1015620003325 mun. Chişinău str. G. Ureche, 14, of.64
Republica Moldova"
Asociația Obștească Centrul European "Pro- MD-3805, UTA Găgăuzia, mun.
336 1012620000633 str. Lenin, 204-a, ap.40
Europa" din Comrat Comrat
Asociația Obștească Clubul de Taekwon-do str. N. Milescu- Spătarul, 13/2,
337 1014620001254 mun.Chișinău
"NIKAO" ap.128
338 1010620000053 Fundația de Binefacere FEROVIAR mun. Chișinău str. Alexei Mateevici 38/1
Asociația Obștească Centrul Naţional de
339 1009620003333 MD-2012, mun. Chișinău str. Armenească, 53
Consultanţă şi Executare Documentară
340 1015620007091 Asociația Obștească "GENERAŢIA ALFA" r-nul Criuleni, s. Boșcana str. Piața Demnității
Asociația Obștească Turul Tenisului
341 1015620000302 MD-2001, mun. Chișinău str. Albișoara, 20, ap. 27
Moldovenesc
342 1009620000550 Fundaţia "Lumina Răsăritului" MD-2068, mun. Chișinău str. Dimo/1
Asociaţia Obştească Asociaţia de protecţie a
343 1014620007773 mun. Chişinău str. Puşkin, nr. 60, ap. 4
animalelor "Areal"
344 1014620005768 Asociaţia Obştească "Felina Urbană" mun. Chişinău str. Florilor 12/3, ap. 52
345 1013620004328 Asociaţia Obştească "DEMOS" MD-4601, or. Edineţ str. Basarabia, nr. 10
Asociaţia Obştească Asociaţia de Cercetare a
346 1010620008026 MD-3504, or. Orhei str. V. Lupu, 115
Maladiilor Cronice
Asociația Obștească "Consiliul Municipal de
347 1015620007851 mun. Chişinău str.Burebista, 36/2, ap.819
Tineret din Chișinău"
348 1010620007373 Asociaţia Obştească "Pro Cimişlia" or. Cimişlia bd. Ştefan cel Mare 14
349 1014620008817 Asociaţia Obştească Generaţia Tînără şi Activă MD-2038, mun. Chişinău str. Armenească 44/2
Asociaţia Obştească "FIGHTING
350 1009620000088 MD-2004, mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, nr. 159
ENTERTAINMENT ASSOCIATION"
Asociaţia Obştească "Federaţia Sportivă
351 1015620006005 Naţională de Box Tailandez Muaythai din MD-2038, mun. Chişinău str. Trandafirilor, 31/1, 9M
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească “Federaţia Mondială K – 1
352 1012620000839 MD-2004, mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, nr. 159
de Amatori”
Asociaţia Obştească "CONCORDIA. PROIECTE
353 1011620006720 MD-2004, mun. Chişinău str. A. Corobceanu 13/1
SOCIALE"
354 1014620003410 Fundaţia "Tineri Pentru Misiune Cahul" or. Cahul str. Pr. Republicii, nr. 25A
Asociaţia Obştească Asociaţia Studenţilor
355 1014620010074 MD-2012, mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 64, ap.143
Europeni, AEGEE-Chişinău
Asociaţia Obştească Asociaţia Invalizilor şi
356 1011620003796 Veteranilor Războaielor din Afganistan şi mun. Chişinău str. Ismail, nr. 90, ap. 73
Transnistria
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de lupte
357 1015620000380 MD-2038, mun. Chişinău str. Trandafirilor, nr. 31/1, 9M
"AHILE"
Asociația Obștească "UNIUNEA EDITORILOR
358 1009620002831 MD-2028, mun. Chişinău str.Academiei, 3
DIN REPUBLICA MOLDOVA"

359 33909406 Asociația Obștească Clubul Soroptimist-Căușeni MD-4301, or. Căușeni str. Petru Rareș nr. 26
360 1011620003176 Fundația "ProtectMD" mun. Chișinău str. Armenească, 33/1
Instituția Privată Institutul pentru o guvernare
361 1013620009987 MD-2001, mun. Chișinau bd. Gagarin 3, of.2
deschisă
Asociația Obștească Asociaţia Naţională de
362 28635012 Turism Rural Ecologic şi Cultural din Republica MD-2004, mun. Chișinau str. S. Lazo, 13
Moldova
Asociația Obștească pentru Dezvoltarea Tenisului
363 1014620010188 MD-2005, mun. Chișinău str. Petru Rareș 36 ap. 146 A
de Plajă în Republica Moldova
Asociația Obștească Centrul de Proiecte Culturale
364 1015620002007 MD-2012, mun. Chișinău str. 31 August 1989, 89, ap.4
"ARTA AZI"
Asociația Obștească Asociația Națională a
365 1010620008048 MD-6811, r-nul Ialoveni s. Bardar
Asiguraților
366 1013620002184 Asociația Obștească "Sănătate pentru Tineri" mun. Chișinău str. Socoleni, 19, MD-2020
Asociația Obștească Liga de Spining "PESCUIT
367 1013620012451 mun. Chișinău bd. Moscova, 21
SPORTIV"
368 1013620003273 Fundația "Ioan Paul II" mun. Chișinău str. Mușatinilor, 1, MD-2071
Asociaţia Obştească Centrul de Iniţiative ale
369 1016620000192 or. Basarabeasca str. K. Marx,59, MD-6702
Tinerilor "FEED-BACK"
370 1009620003366 Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor MD-2009, mun. Chișinău str.Vlaicu Pîrcălab, 15, ap.2
Asociația Obștească Centrul Regional pentru
371 33364404 MD-4300, r-nul Căușeni str. Alexei Mateevici, 20/1
Femei EVA
Asociația Obștească "Juriştii pentru Drepturile
372 1014620001313 mun. Chișinău str.Vlaicu Pîrcălab, 2, of.13
omului"
Asociația Obștească Asociația Tinerilor Artiști
373 1011620005103 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 53/1, MD-2028
Oberliht
Asociația Obștească Centrul de educație și
374 1012620001272 or. Orhei str. M. Eminescu 12, MD-3505
reabilitare a adolescenților Adolescentul
375 1015620005260 Instituția Privată Axial TV MD-2009, mun. Chișinău str. Drumul Viilor, 43/1 ap. 49
376 1011620000810 Asociația Obștească "JCI MOLDOVA" mun. Chișinău str. Grenoble, 1, MD-2028
Filiala Fundației Childrens Emergency Relief
377 1013620009415 mun. Chișinău str. Hotin 56, MD-2059
International
Fundaţia Filiala din Moldova a Fundației "Centru
378 1011620008056 mun. Chișinău, str. Lacului nr.10, MD-2009
pentru politici și Servicii de Sănătate
379 1015620008146 Fundația " Youth Development for Innovation " mun. Chișinau, str. Columna 170, MD-2004
Asociația Obștească " Speranța Copiilor" din
380 1013620003804 or. Florești str. Ștefan cel Mare 32, MD-5001
orașul Florești
Asociaţia Obştească "Asociaţia Veteranilor de
381 1012620005982 Război din Moldova pentru Pace şi Integrare în mun. Chişinău str. T. Ciorbă, 26, ap.1, MD-2004
Europa"
Asociaţia Obştească Asociaţia Municipală de
382 1015620003509 mun. Chişinău str. Toma Ciorbă nr. 2, ap.1
caritate "VETERANUL"
383 1013620006713 Asociația Obștească Prosper Info-Prim r-nul Călărași s. Bravicea MD 4414
Asociația Obștească Centrul Regional de Mediu
384 16575019 mun. Chișinău str. Șciusev nr.63, MD-2009
Moldova
Asociația Obștească Asociația pentru Persoane cu
385 585718 MD-2060, mun. Chișinău str. Ion Creangă 1, bl.2 bir.54
Disabilități de Intelect Humanitas din Moldova
Asociaţia Obştească "Asociaţia de Susţinere a
386 1013620002221 mun. Chişinău str. Haltei, 23
Academiei Militare"
Asociația Obștească "Tinerii pentru dreptul la
387 1012620001490 mun. Chişinău str. George Coşbuc, 5
viaţă" (TDV)
Asociaţia Obştească "Asociaţia pentru Dezvoltare
388 1010620006767 mun. Chişinău str. A. Sciusev, 15, ap.1
Creativă"
Asociaţia Obştească "Consiliul Naţional al
389 1009620000712 mun. Chişinău str. Petru Rareş, 18
Tineretului din Moldova"
Asociația Obștească Alianța Franceză din
390 1010620005726 mun. Chișinău str. Sfatul Țării 18, MD-2012
Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Educaţie şi
391 1011620004771 or. Ialoveni str. P.Movilă, 5 MD-2068
Dezvoltare Antreprenorială
392 1012620006521 Fundaţia Internaţională "Baronul Mircea Cerari" or. Soroca str. Serghei Lazo, 4
Fundaţia Creştină de Ajutorare "Moldo-
393 1010620002459 mun. Chişinău str. Grigore Vieru 10, ap. 201
Olandeză"
394 1010620004213 Fundaţia "MIROSLAVA" MD-2073, mun. Chişinău str. M. Spătaru 21/4, ap.2,
Asociaţia Obştească "Societatea Cernobîl din r-
395 1009620001834 or. Şoldăneşti str. Boris Glavan 2 A
nul Şoldăneşti"
Asociaţia Obştească Centrul de Caritate pentru
396 1010620003124 mun. Chişinău str. 31 August 1989, nr.87
Refugiaţi
397 1016620001096 Fundaţia "DONEAZĂ PENTRU COPII" mun. Chişinău, com. Băcioi str. A. Coropceanu nr. 3
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv pentru copii
398 mun.Chişinău, str. A.Puşkin, 60/1, ap.5
1017620003097 și tineret "Neptun"
399 1015620002409 Fundaţia "HOSPICE ANGELUS MOLDOVA" mun. Chişinău str. Eminescu 42/2
Asociaţia Obştească de Ecologie, Literatură,
400 1013620009895 mun. Chişinău bd. Dacia nr. 46, ap. 1
Ştiinţă şi Educaţie
401 1012620007665 Asociaţia Obştească ALO COPII mun. Chişinău str. M. Isanos nr. 14/1, of. 11
402 1016620000930 Asociaţia Obştească "MAKERS" din Moldova mun. Chişinău str. Costeşti, 47
Asociaţia Obştească Federaţia de Turism Sportiv
403 1014620004864 mun. Chişinău str. Gr. Ureche nr. 56
din Republica Moldova
404 1009620003252 Fundaţia Iniţiativa Padagogică Waldorf-Moldova mun. Chişinău str. Studenţilor 11
Asociaţia Obştească "Uniunea Cernobîl din
405 1013620012967 mun. Chişinău str. Vasile Lupu, 18, of. 103
Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia de Rugby din
406 1014620001092 mun. Chişinău str. P. Zadnipru nr. 2, ap. 85
municipiul Chişinău
Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA
VETERANILOR RĂZBOIULUI PENTRU
407 1014620003513 INDEPENDENŢĂ A SERVICIULUI DE mun. Chişinău str. Vlaicu Pîrcălab, 45
INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL
REPUBLICII MOLDOVA"(AVRISISRM)
408 1012620000943 Asociaţia Obştească "Didactica Aplicată" mun. Chişinău str. A. Russo 18/1, ap.16
Asociaţia Obştească "Societatea Naţională de
409 1016620001395 mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 27
Patologie din Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia Combatanţilor
410 1016620004190 or. Hînceşti str. Ştefan Vodă, 60/34
Războiului din Afganistan "Mihai Viteazul"
411 1015620001860 Asociaţia Obştească "PRUDENS" r. Şoldăneşti s. Răspopeni
Asociaţia Obştească pentru Protecţia Animalelor
412 42017011 mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu, nr. 46
Fără Adăpost "Alga"
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Asociaţia
413 1011620003109 pentru Asistenţa Copiilor cu Deficienţe mun. Chişinău str. Drumul Schinoasei 4/1, ap. 79
"ASCODE"
Asociaţia Obştească a veteranilor Centrului
414 1012620006543 pentru Combaterea Crimelor Economice şi mun. Chişinău str. Hristo Botev, 7/1, ap. 40
Corupţiei
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Fotbal
415 mun. Chişinău str. I. Pruncul, 6, ap. 10
1016620001409 "FC SPORTUL"
Asociaţia Obştească Uniunea Organizaţiilor
416 1016620005027 Veteranilor Trupelor de Carabinieri din mun. Chişinău str. Gh. Asachi nr. 65 a
Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal al
417 1014620008596 mun. Chişinău str. Vasile Lupu 55, ap.ap.59
Veteranilor Armatei
418 1016620004949 Asociația Obștească "Tango Nova" mun. Chişinău str. Florilor 6/2, ap.75
419 1010620005106 Fundaţia "Ciumac Ion" or. Edineţ str. şos.Bucovinei, 19/5, ap.12
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor
420 1016620005175 r. Străşeni s. Lozova
"LOZOVENII DE PRETUTINDENI"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Locală de
421 1012620000769 r. Ialoveni com. Mileştii-Mici
Educaţie pentru Copii şi Tineret - ALECT"
422 1016620005418 Asociaţia Obştească "PRO-CUHURESTI" r. Floreşti com. Cuhureştii de Sus
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Dans
423 1016620004927 mun. Chişinău bd. Moscova, 8, ap.136
Modern "SMILE AND DANCE"
Asociaţia Obştească "TINERII IUBESC str. Doina şi Ion Aldea-
424 1016620005647 mun. Chişinău
MOLDOVA" Teodorovici 11/2, ap.5
425 1011620000452 Asociaţia Obştească "AIESEC CHIŞINĂU" mun. Chişinău str. Căpriana, 50, bl.C, of. 502A
Asociaţia Obştească a Părinţilor pentru
426 1012620008422 Sprijinirea Învăţămîntului din Gimnaziul r. Sîngerei s. Copăceni
Copăceni
427 1016620001915 Fundaţia "COPĂCENI-VDR" or. Sîngerei str. B. Glavan, 2/41
Asociaţia Obştească "Federaţia de Haltere din
428 1015620001192 mun. Chişinău str. Vasile Lupu, 23
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia Federaţia de com.Truşeni, str.
429 1014620002125 mun. Chişinău
Grappling - ADCC din Republica Moldova V. Alecsandri, 5
Asociaţia Obştească Clubul de Jiu-Jitsu
430 1011620005664 mun. Chişinău str. Drumul Crucii nr.94, ap. 20
"Bushido"
Asociaţia Obştească Asociaţia de Geografie şi
431 1013620005989 mun. Chişinău bd. Decebal nr. 82/2, of. 48
Cultură Dr. Tudor Strişcă
432 1016620002509 Asociația Obștească "Liga Civică" r-nul Strășeni, s.Sireți str. Ştefan cel Mare
Asociaţia Obştească a părinţilor şi profesorilor r-nul. Cahul, s.
433 7029349 str. Independenţei, nr. 19
TANDEM Giurgiuleşti
str. 31 August 1989 nr. 100, ap. 6,
434 1015620006131 Asociaţia Obştească "Grădina Moldovei" mun. Chişinău
MD-2004
435 1014620001265 Asociaţia Obştească Studio Cocoşul Roşu mun. Chişinău str. A. Şciusev, nr. 79, ap. 1
436 1013620010376 Asociația Obștească „ECO Rezerve Moldova” mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu 17
Asociaţia Obştească Asociaţia de Promovare a
437 1010620007340 mun. Chişinău str. B.P. Haşdeu, 4
Educaţiei Incluzive
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Protecţia
438 mun. Chişinău str. Puşkin 56 ap.11
1013620010826 Animalelor "LOIZ"
439 1012620007436 Asociaţia Obştească "LIORA" s. Grătieşti str. Prieteniei, 8, ap.29
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni
440 1010620003559 "Asociaţia Procurorilor din Republica Moldova" mun. Chișinău
26
str.Sprîncenoaia, 14/1, ap.89,
441 42827011 Asociația Obștească "Planeta Curată" mun. Chișinău
MD2028
442 1014620007315 Asociaţia Obştească "Localinvest" r-nul Rîşcani str. Independenţei 38
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă Naţională
443 mun. Chişinău str. Puşkin, nr. 24, of.30
de Minifotbal din Republica Moldova
1015620005570
Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA
444 mun. Chişinău str. Florilor, nr. 12/2, of. 70
1016620005212 JURIŞTILOR DIN SĂNĂTATE"
Asociaţia Obştească Asociaţia "Viitorul" din s.
445 1014620005702 r-nul Făleşti sat. Sărata Veche, MD-5947
Sărata Veche
446 1016620002336 "Uniunea Scriitorilor Europeni din Moldova" mun. Chișinău bd. Decebal 68/1, ap. 36
Clubul Sportiv de Taekwondo WTF "CALEA
447 1015620001848 mun. Chișinău com. Stăuceni, str. Grătiești 9
FERICIRII"
448 1014620001690 Asociația Obștească " Vatra Străbună" r. Sîngerei s. Prepelița, MD-6236
449 1014620007164 Fundația "Optima Fide" mun. Chișinău str. Bogdan Voievod 2/2, ap. 4
Fundația "Misiunea Creștina Moldova pentru
450 359015 r. Fălești s. Ilenuța
Hristos"
451 1010620004888 Asociația Obștească Forumul Moldo-German mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 85
Asociația Obștească Clubul Sportiv "Atletic str. Ștefan cel Mare 70B,
452 1015620007943 or. Strășeni
Strășeni" MD-3701
str. Drumul Taberei 10,
453 1010620002792 Instituția Privată Tony Hawks Centru mun. Chișinău
MD-2068
Asociaţia Obştească "Alianţa ONG-urilor Active
454 1014620007304 în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu, 75, of.3
Familiei"
Instituţia Privată "PLANETA VERDE
455 1016620002842 mun. Chişinău str. Kiev, 16/6, ap.33
MOLDOVA"
Asociaţia Obştească Asistenţa Parentală
456 1013620010871 mun. Chişinău str. M. Kogâlniceanu, 75. of.3
Profesionistă - "Suport pentru copii"
457 1010620001522 Fundaţia "Caritate.MD" mun. Chişinău bd. Moscova 17/4
Asociaţia Obştească Asociaţia Tinerilor cu
458 1017620004119 mun. Chişinău str-la 2 Florării, bl.5, ap.5
Diabet "DIA"
Asociaţia Obştescă Grupul Local "BEST
459 1012620006808 mun. Chişinău str. Studenţilor, 7/3, bir. 213A
CHIŞINĂU"
Asociaţia Obştească a Părinţilor în sprijinul
460 1020620001110 r-nul Floreşti, or. Mărculeşti str. M. Eminescu, 64
învăţămîntului
461 39745018 Fundaţia "De la Suflet la Suflet" mun. Chişinău str. Română 2/2, ap. 118
Asociaţia Obştească Asociaţia "V.I.P." a
str. Liviu Deleanu, nr. 5/2, ap.
462 1010620003744 Telejurnaliştilor Independenţi din Republica mun. Chişinău
108
Moldova
Asociaţia Obştească pentru Dezvoltare Cimişlia
463 or. Cimişlia str. Mitropolit Petru Movilă, 5
1012620006901 "CimProSper"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv "LION
464 1010620007764 mun. Chişinău str. Pădurii, 19
MUAY THAI"
465 1013620009518 Asociaţia Obştească "ICAR" mun. Chişinău str. A.Puşkin, nr. 22, of. 408
466 1015620006050 Asociaţia Obştească "Justiţie Echitabilă" mun. Chişinău s. Dumbrava, str. Mihai Boţ, 61
Asociaţia Obştească Centrul Internaţional de
467 mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 127, ap. 2
1014620007050 Colaborare şi Dezvoltare "PHOENIX"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Veteranilor
468 1017620001576 mun. Chişinău str. Bănulescu-Bodoni, 26
Procuraturii din Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia "MOTIVAŢIE"
469 1010620005209 or. Vadul lui Vodă str. Victoriei, 1A
din Moldova
Instituţia Privată Centrul Naţional de Asistenţă şi
470 1013620002450 Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din mun. Chişinău str. Bucureşti, 83
Moldova CONTACT
Asociaţia Obştească Centrul de Intervenţie
471 1011620006041 mun. Chişinău str. Drumul Taberei, 2/A
Precoce "VOINICEL"
Asociaţia Obştească a părinților elevilor
472 1016620000505 "Speranța Copiilor" de la gimnaziul Nicolae H. mun. Chişinău bd. Cuza-Vodă 1/2, ap. 91
Costin
Asociaţia Obştească pentru Susţinerea Talentelor
473 1014620002815 mun. Chişinău bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. 28
"PRO ARTCULTURA"
Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei
474 mun. Chişinău str. Timişoara, nr. 11 A
1009620002842 "Stichting Dorcas Aid International"
475 1017620001749 Asociaţia Obştească "Pro Mereni Studium" r-nul Anenii Noi, s. Mereni str. Ştefan cel Mare, nr. 104
Asociaţia Obştească Asociaţia "V.I.P." a
476 Telejurnaliştilor Independenţi din Republica mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu nr. 5/2, ap. 108
1010620003744 Moldova
Asociaţia Obştească Uniunea Scriitorilor din str. 31 August 1989, nr. 98,
477 1012620004239 mun. Chişinău
Moldova MD-2004
478 1014620004347 Asociația Obștească "Sălcioara" mun. Chișinău str. Otovasca 11
Asociația Obștească PENTRU RENAŞTERE ŞI
479 1012620003771 mun. Chișinău or. Durlești, str-la Cișmelor, 7
MODERNIZARE
Asociaţia Obştească Asociaţia Comunitară
480 1014620004521 r. Sîngerei, com. Sîngereii Noi str. Biruinţei, 5
Locală "Sîngerenii Noi"
Asociația Obștească Parteneriate pentru fiecare
481 1010620002091 mun. Chișinău str.M. Kogâlniceanu 75, ap.3
copil
Asociația Obștească Meșterii Populari din
482 29139438 UTA Gagauzia, r.Ceadîr -Lunga, str.Lenina, 116
Gagauzia
483 1016620003816 Asociația Obștească "VITAE" mun. Chișinău, str. Alba Iulia 206, ap. 35
Asociația Obștească Asociaţia Părinţilor str. Colesov nr.3, ap. 34, MD
484 1013620007466 mun. Bălți
Grădiniţa "SPIRIDUŞ" 3101
485 1011620008090 Asociaţia Obştească "FLACĂRA SPERANŢEI" mun. Chişinău str. Columna, 138, ap.8
Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză
486 1010620008761 din Republica Moldova “SMIT” (Societatea mun. Bălți str. Calea Ieșilor 27 e, ap. 14
Moldovei împotriva tuberculozei)
487 1010620007030 "Şcoala Plus" mun. Chișinău bd. Decebal 91 A
str. Alexandru cel Bun, 108,
488 1014620002284 Asociația Obștească Mitropolitul Gurie Grosu mun. Chișinău
ap. 5
489 1014620007289 Asociația Obștească Glasul Sufletului or. Ștefan Vodă str. Constructorilor5, MD-4201
Asociaţia Obştească Asociaţia de Voluntariat
490 1013620001523 mun. Chișinău str. Bucureşti 65, ap.14
Internaţional din Moldova
Asociaţia Obştească Asociaţia Contabililor şi bd. Mitropolitul Varlaam, 65, of.
491 1009620000664 mun. Chişinău
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 432, 434
Asociaţia Obştească „Filiala din Republica
492 1010620006480 Moldova a Organizaţiei non profit „LUMOS mun. Chişinău bd. Bănulescu Bodoni, 14/1
FOUNDATION”
Asociaţia Obştească a Copiilor şi Tinerilor cu
493 mun. Chişinău str. Hristo-Botev 19/6, ap. 120
1012620001629 Dizabilităţi Asociate “VITA”
Asociaţia Obştească Asociaţia Ghizilor,
494 1013620012956 Lectorilor şI Translatorilor din Republica mun. Chişinău str. Călăraşi, 68, ap.42
Moldova
495 1013620010848 Fundaţia "Mircea Eliade" mun. Chişinău str. M.G. Bănulescu-Bodoni, 33
Asociația Obștească Educațională "LUMEA
496 mun. Chișinău str. Teilor nr. 11, ap. 33
1013620004340 COPILĂRIEI"
Asociaţia Obştească "Asociaţia pentru
497 1010620007890 mun. Chişinău str. Albişoara, 80/3, ap.144
Valorificarea Deşeurilor"
Asociaţia Obştească Asociaţia Profesorilor de str. Tudor Vladimirescu, 1/1, ap.
498 1015620004632 mun. Chişinău
Limbă Franceză din Republica Moldova 89
Asociaţia Obştească Centrul de Protecție Socială
499 1021620001265 a Copiilor Orfani din Familiile Defavorizate și a Strășeni str. Ion Soltîs nr. 1
Bătrînilor Singuri „Prometeu”
Asociația Obștească a persoanelor cu disabilități
500 1010620005232 mun.Chișinău str. Aldea Teodorovici 11/2 ap.13
„Invasport”
501 1017620001613 Asociația Obștească „Fortpost” mun.Chișinău, com. Stauceni str. 31 august nr.1
Asociația Obștească Asociaţia pentru Persoane cu
502 1017620003190 Dizabilități de Intelect HUMANITAS din mun.Chișinău str. Butucului 10, MD-2060
Moldova
503 1017620001680 Fundația de Caritate „ANDREA” mun. Chișinău bd. Traian 20 ap. 54, MD 2043
r-nul Basarabeasca, str. 31 August 1989 nr. 134 MD-
504 1017620004739 Asociația Obștească „ATOS”
s. Sadaclia 6716
r-nul Dubăsari, s.
505 8366535 Asociația Obștească de Fotbal r-nul Dubăsari str. Păcii
Coșnița
Asociația Obștească „SAVE MAXIMUM
506 1017620001808 mun. Chișinău str. Cahul 8/2 ap. 49 MD-2005
LIVES”
507 1012620007056 Asociația Obștească de fotbal „Nistru-DIP” mun. Chișinău str. Titulescu nr. 35
Asociația Obștească „Centrul de Inovare și
508 1016620006493 mun. Chișinău str. Alba Iulia nr. 194/3 ap. 8
Politici din Moldova”
Asociația Obștească Centrul Național de
509 1009620002370 Formare, Asistență, Consiliere și Educație din mun. Chișinău str. C.Vîrnav nr. 28 ap. 5
Moldova „CNFACEM”
Asociaţia Obştească Centrul Social – Cultural
510 1013620009873 mun. Chișinău str. Anton Crihan nr. 32 ap. 2
„Hagicurdenii”
Asociația Obștească Asociația Veteranilor
511 1011620000463 Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială mun. Chișinău str. Mesager nr. 5
„Fulger”
Asociația părinților elevilor Liceului Teoretic
512 1018620004301 mun. Chișinău str. Miron Costin nr. 3
„Mihail Kogălniceanu”
r-nul Cahul, s.
513 1015620001505 Asociația Obștească „Eco Tur” Giurgiulești str. Independenței 16
Giurgiulești
Asociaţia Obştească Fotbal Club „CODRU” r-nul Strășeni, s.
514 1018620004297 str. Ștefan cel Mare nr. 29
Lozova Lozova
Asociația Obștească „Consiliul Național al
515 1011620003213 mun. Chișinău str. Studenților nr. 5
Organizațiilor Studențești din Moldova”
Asociaţia Obştească CONSILIUL
str. Mitropolitul Gurie Grosu nr. 3
516 1012620002903 COORDONATOR AL CONAȚIONALILOR mun. Chișinău
ap. 4
RUȘI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Asociaţia Obştească „Uniunea Spirituală Rusă” str. Liviu Deleanu nr. 7 bl. 5, ap.
517 1012620001065 mun. Chișinău
din mun. Chișinău 12
Institutia Privată Publicația Periodică „Russkoe
518 1018620002961 mun. Chișinău str. Florilor nr. 28/1
Slovo”
Asociația Obștească Centrul de Cultură Rusă în
519 1016620001605 mun. Chișinău str. București 34 B-b
Republica Moldova
Asociaţia Obştească „UNIUNEA RUȘILOR str. Mitropolitul Gurie Grosu nr. 3
520 1012620001043 mun. Chișinău
LIPOVENI” DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU” ap. 4
Asociația Obștească „Asociația Absolvenților
521 1014620003188 Facultății de Fizică a Universității de Stat din mun. Chișinău str. A. Mateevici 60/4, bir 331
Moldova (AAFF)”
Asociația obștească „Societatea de Inginerie str. Nicolae Milescu Spataru
522 1009620001096 mun. Chișinău
Biomedicală din Moldova” nr. 9 ap. 159, MD-2044
Asociaţia Obştească „Asociația de Drept Penal
523 1017620005024 mun. Chișinău str. Cuza Vodă, nr. 19/6, ap. 18
din Republica Moldova”
Asociaţia Obştească Asociația de Caritate „Spero
524 20849958 mun. Ungheni str. Prutului nr. 34
Bene” Ungheni
Asociaţia Federația de Parașutism din Republica str. S. Lazo nr. 36, ap. 29 MD-
525 1010620009458 mun. Chișinău
Moldova 2026
526 1016620004097 Asociația Obștească „DARLIN” r-nul Criuleni s. Boșcana
527 1016620002288 Asociația Obștească „RÎNDUNICA” mun. Bălți str. Terescov nr. 11
528 1015620008397 Asociația Obștească Balint din Moldova mun. Chișinău str. Miorița nr. 11 ap. 7
529 1010620007306 Asociația Obștească „M. GORKI” mun. Bălți str. Strîi nr. 7 of. 54
Asociația Obștească Uniunea Medicală Balcanică
530 1015620000313 mun. Chișinău str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004
din Republica Moldova
Asociația Obștească Societatea Stiintifico-
531 1013620008072 Practică de Medicina de Urgentă şi Catastrofe din mun. Chișinău str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004
Republica Moldova
532 32027767 Asociația Obștească „Nufărul” or. Rezina str. Voluntarilor nr. 7, ap. 10
Asociația Obștească Asociația pentru Familie și
533 1016620006596 mun. Chișinău str. Socoleni nr. 10, ap. 119
Comunitate
Asociația Obștească Uniunea Meșterilor Populari str. Pușkin nr. 24, bir. 58, MD-
534 1011620002674 mun. Chișinău
din Moldova 2012
Asociaţia Obştească „AEROCLUBUL DIN
535 1018620005478 mun. Chișinău str. Tighina nr. 14, ap. 3
CHIȘINĂU”
Asociația Obștească Centrul pentru o Societate str. Albișoara nr. 84/1, ap. 54,
536 1010620000743 mun. Chișinău
Informată „Flacăra-Studio” MD-2005
Asociaţia Obştească „ASOCIAȚIA PENTRU
537 1009620002303 DEZVOLTARE ȘI COOPERARE ÎN mun. Chișinău bd. Traian nr. 5, ap. 137
MOLDOVA”
r-nul Anenii Noi, s.
538 1016620006161 Fundația „Constantin MIMI” str. Dacia nr. 1
Bulboaca
Asociația Obștească Comunitatea Felierei
539 1017620005611 mun. Chișinău str. Studenților nr. 7, cab. 309
Anglofone „Computer Science”
Asociaţia Obştească Institutul de Instruire în mun. Chișinău,
540 1021620000659 str. Minerilor nr. 2/3, MD-2084
Dezvoltare „Millenium” or. Cricova
541 1010620008716 Asociaţia Obştească „DREPTUL DE A FI” mun. Chișinău str. Pietrarilor nr.14/4, ap. 42
Asociația Obștească „Agenția de Dezvoltare
542 1010620004017 mun. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2
Rurală - CENTRU”
Asociația Obștească Clubul Parasportiv de str. Independenței nr. 30, ap. 28,
543 1013620004409 mun. Chișinău
Atletism MD-2072
Asociația Obștească Asociația Veteranilor
str. Mihai Moraru nr. 93, MD-
544 1017620000432 Organelor Afacerilor Interne Hâncești „MIHAI mun. Hîncești
3401
MORARU”
str. Ion Vodă Viteazi nr. 13, ap.
545 1017620001635 Asociația Obștească „Sui Generis” mun. Chișinău
47
Asociaţia Obştească Asociația Veteranilor și
546 1013620001257 mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124
Rezerviștilor din Republica Moldova
Asociația Obștească Asociația Raională de str. Independenței nr. 53, MD-
547 1010620006099 mun. Edineț
Educare a Adulților „Prutul de Sus” 4601
Asociația Obștească Asociația Pedagogilor și
548 1012620005281 Părinților Liceului Teoretic „ȘTEFAN CEL mun. Bălți str. Ostrovschi nr. 17
MARE” mun. Bălţi
str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl.
549 1014620000958 Asociația Obștească „COPIII PLOII” mun. Chișinău
5, ap. 20, MD-2024
Fundația pentru Educație și Dezvoltare – str. Petru Zadnipru nr. 11, ap. 15,
550 1016620004581 mun. Chișinău
Moldova MD-2044
Asociația Obștească Societatea Culturală Casa de str. Mihail Sadoveanu nr. 8/3, ap.
551 1016620003540 mun. Chișinău
Creație a Republicii Moldova 18
Asociația Obștească a Părinților Liceului Teoretic
552 1013620012923 mun. Chișinău bd. Gagarin nr. 13, ap. 3
„B.P.Hașdeu” mun. Chișinău
Fundația Explorărilor Tradițiilor Moral-
553 1010620009447 mun. Chișinău str. Alba Iulia nr. 16
Spirituale „VASILIADA”
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Arte
554 1013620002829 Marțiale de Contact „RESPECT-GYM” din r-nul r-nul Dubăsari s. Pîrîta, MD-4579
Dubăsari
555 1012620001537 Asociația Obștească „SUD-EST JUNIOR” r-nul Căușeni s. Fîrlădeni
Asociaţia Obştească Asociația Educațională
556 40609018 mun. Chișinău str. Gheorghe Madan nr. 85/1
„Dumbrăvioara”
557 1009620003159 Asociația Obștească Asociația de Fotbal Criuleni or. Criuleni bd. Biruința nr. 12, MD-4800
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal din r-nul Criuleni, s. str. Ștefan cel Mare nr. 1,
558 1016620000619
Măgdăcești Măgdăcești MD-4829
Asociaţia Obştească Asociația Victimelor
559 1013620008407 or. Vulcănești str. Lenin nr. 75
Represiunilor „SPERANȚA”
560 1016620006552 Asociația Obștească „Vasile Movileanu” r-nul Hîncești s. Secăreni
Asociația Obștească Asociaţia pentru Protecția str. Mihail Sadoveanu nr. 8/3,
561 1017620001831 mun. Chișinău
Animalelor „DOCTOR VET” MD-2044
562 1017620002218 Asociația Obștească „PLANETA VISELOR” mun. Chișinău bd. Muncești nr. 162
Asociația Obștească Federația de Fotbal- Tenis str. Tricolorului nr. 39,
563 1015620002100 mun. Chișinău
din Republica Moldova MD-2012
str. Sfîntul Nicolae nr. 114, MD-
564 1015620007116 Asociația Obștească „CANTEMIR NORD” mun. Bălți
3100
Asociația Obștească Societatea Familiilor cu
565 1012620005465 mun. Chișinău str. Igor Vieru nr. 15/4
Mulți Copii, de la 5 la 16 copii din mun. Chișinău
str. Vl. Korolenco nr. 12, of. 10,
566 1011620002814 Asociația Obștească „ASTUDMED” mun. Chișinău
MD-2025
Asociația Obștească Centrul de Instruire și str. Trandafirilor nr. 5, ap. 12,
567 1017620001462 or. Cantemir
Dezvoltare Educațională MD-7301
568 1011620000924 Asociația Obștească „ROTARACT” mun. Chișinău str. Socoleni nr. 23, ap. 90
Asociația Obștească Asociația Veteranilor
Detașamentului cu Destinație Specială Antiteror
569 1009620001007 mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare nr. 166
„ALFA” a Serviciului de Informații și Securitate
al Republicii Moldova
570 1013620005266 Asociația Obștească „Pro Integritate” mun. Chișinău str. Zelinschi nr. 35, MD-2038
571 Asociația Obștească „SPERANȚA” din s. Brînza r-nul Cahul s. Brînza
1017620000926
572 Asociația Obștească „Lărgenii de Pretutindeni” mun. Chișinău str. Dobrușa nr. 8, MD-2043
1016620005393
573 1016620006884 Asociația Obștească „Faptă nu Vorbă” mun. Chișinău, com. Stăuceni str. Unirii nr. 20/2, ap. 23
Asociația Obștească Socio-Ecologică „Promovare r-nul Sîngerei, s.
574 1017620000753 str. M. Kogîlniceanu nr. 3
și Dezvoltare Comunitară” Sîngereii Noi
Asociaţia Obştească Asociația de Fotbal r-nul
575 32153762 r-nul Rezina s. Pripiceni-Răzeși
Rezina
Asociația Obștească Federația de Wushu din str. Aerodromului 7/2-10,
576 1015620001723 mun. Chișinău
Republica Moldova MD-2024
Asociația Obștească „Clubul Internațional al
577 1014620009467 mun. Chișinău str. Arborilor nr. 21
Femeilor din Moldova”
Asociația Obștească Asociația Pedagogilor și str. Valea Crucii nr. 22, bl. 1, ap.
578 1010620003191 mun. Chișinău
Părinților „INTELECTUALITATEA” 13
579 1010620004796 Asociația Obștească „INFOERA” mun. Chișinău bd. Moscovei nr. 28, ap. 35
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal str. Bogdan Voievod nr. 2, ap.
580 1016620006943 mun. Chișinău
„F.C MOLD PROGRESS” 228
581 1017620002872 Asociația Obștească Clubul Sportiv „LIA-GYM” MD-2071, mun. Chișinău str. Alba Iulia nr. 194, ap. 69
582 1016620007652 Asociația Obștească „PĂRINȚI SOLIDARI” MD-2023, mun. Chișinău str. Voluntarilor nr. 10, ap. 199
583 1017620004016 Asociația Obștească „Plai Natal” rn. Căușeni s. Taraclia, MD-7730
Asociația Obștească „Asociația Lichidatorilor și
584 1018620000897 mun. Chișinău str. Meșterul Manole nr. 5
Administratorilor din Republica Moldova”
str. Vasile Lupu nr. 4,
585 1017620002403 Asociația Obștească TRIGON mun. Chișinău
MD-2008
586 1017620004441 Asociația Obștească „CAROL I” mun. Orhei str. I. Creangă nr. 3
Asociația Obștească Uniunea Veteranilor
587 1013620010664 Războiului din Afganistan - sectorul Ciocana, mun. Chișinău str. I. Vieru nr. 14, ap. 170
municipiul Chişinău
588 1016620004042 Asociația Obștească „METEORA” mun. Chișinău bd. Cuza Vodă nr. 34/2 ap. 73
Asociația Obștească Asociația de Părinți
589 1017620001750 MD-3114, mun. Bălți str. Malinovschi nr. 20, ap. 78
„LICURICI 23”
Asociația Obștească „ASOCIAȚIA
590 1014620006684 MD-2038, mun. Chișinău str. N. Zelinschi nr. 37, ap. 9
RADIOAMATORILOR DIN MOLDOVA”
Asociația Obștească pentru Arhive și Documente
591 1016620006404 MD-2005, mun. Chișinău str. G. Coșbuc nr. 13, ap. 21
Fotografice „A-DOF”
Asociația Obștească „Asociația Națională a Para-
592 1017620003352 r-nul Glodeni s. Fundurii-Vechi
Juriștilor din Republica Moldova”
Asociația Obștească ”CCF Moldova – Copil,
593 1011620001828 mun. Chișinău șoș. Hîncești nr. 64/V ap. 28
comunitate, familie”
Asociația Obștească „International Police
594 1009620001649 MD-2020, mun. Chișinău str. Socoleni nr. 19/2 ap. 21
Association-Secția Republica Moldova”
Asociaţia Obştească „Centrul Media pentru
595 1014620002619 MD-2005, mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare nr.148, ap. 25
Tineri”
Asociaţia Obştească Asociația Internațională a
596 1012620005971 mun. Chișinău str. Teatrală nr. 11A
Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”
597 33308247 Asociația Obștească Clubul Sportiv „Fulger” MD-6801, r-nul Ialoveni str. D. Sihastru 7/32
598 1020620004926 Asociația Obștească „Viitorul din Maramonovca” MD-5125, r-nul Drochia s. Maramonovca
Asociația Obștească Centrul de Informare și
599 1017620002447 MD-2092, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu nr. 13
Resurse „PRO BONO”
600 1017620004603 Asociația Obștească SORANUS mun. Chișinău str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap. 48
Asociația Obștească Business Consulting
601 1010620009193 MD-2012, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu nr. 27
Institute
Asociația Obștească Asociația Veteranilor
602 1017620001967 Războiului de pe Nistru a Efectivului Organelor MD-3401, mun. Hîncești str. Mihai Moraru nr. 39
Afacerilor Interne Hîncești „Mihai Moraru”
Asociația Obștească Clubul Sportiv de MUAY
603 1012620006392 mun. Chișinău, com. Băcioi str. Independenței nr. 67
THAI „THAI STAR”
MD-5202, or. Drochia,
604 1014620004624 Asociația Obștească Clubul Sportiv „VULTURI” str. Ghica Vodă nr. 95,
s. Țarigrad
Asociaţia Obştească Asociația de Promovare a MD-4576, r-nul Dubăsari,
605 8397533 str. Livezilor nr. 135
Artelor Marțiale „HOMBU DOJO” s. Molovata Nouă
606 1015620005020 Asociația Obștească Clubul Sportiv „GETICA” mun. Chișinău str. Iazului nr. 4, ap. 33
Asociația Obștească Asociația de Echitație
607 1013620006528 mun. Chișinău str. Calea Orheiului nr. 90, ap. 7
Sportivă din Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv de
608 1013620002128 mun. Bălți str. Konev nr.1
Însănătoșire „PANCRATION”
Asociația „Federația de Gimnastică Estetică în
609 1015620000726 mun. Chișinău, or. Codru str-la Colinei nr. 17
Grup din Republica Moldova”
Asociația Obștească Clubul de Gimnastică
610 1015620003129 mun. Chișinău, or. Codru str-la Colinei nr. 17
Estetică în Grup „AGG Gloria”
611 1015620004311 Asociația Obștească „IZVORAȘ” MD-2045, mun. Chișinău str. M. Basarab nr. 2, ap. 4
Asociația Obștească Asociația Internațională a
612 1013620001545 mun. Chișinău str. Calea Ieșilor nr. 14/2
Ofițerilor Organelor de Drept
Asociația Obștească Centrul de informare legală
613 1014620004750 mun. Chișinău, com. Stăuceni str. Unirii nr. 20/2, ap. 460
„APRIORI”
Asociația Obștească „UNIUNEA
614 1014620003199 VETERANILOR RĂZBOIULUI DIN mun. Chișinău str. Butucului nr. 10
AFGANISTAN A REPUBLICII MOLDOVA”
Asociația Obștească Asociația Pedagogilor și MD-7730, r-nul Căușeni,
615 1014620009283 str. Ștefan cel Mare nr. 4
Părinților „Speranța” s. Taraclia
Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din
616 1017620007246 mun. Chișinău str. Șciusev nr. 31
Moldova
Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile
617 1018620000749 or. Bălți str. Nicolae Iorga nr. 38 ap. 43
Omului Lex XXI”
Asociația Obștească Uniunea creștinilor ortodocși
618 1009620002462 ai Hramului „Icoana Maicii Domnului din or. Ceadîr Lunga str. Ion Soltis nr. 34
Kazan”
Asociația Obștească Asociația Umanitară
619 1013620002243 MD-3504, mun. Orhei str. Dorobanți nr.79
„Filantropia Creștină”
620 34473952 Asociația Obștească „Ungheniul Ortodox” r-nul Ungheni s. Morenii Vechi
Asociaţia Obştească Clubul de Volei de Plajă
621 1010620006217 mun. Chişinău str. A. Russo, 14/2
"VICTORIA"
Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională a
622 1012620002154 mun. Chişinău str. Bucureşti 68, of. 532
Scouţilor din Moldova
Asociaţia Obştească Liga Veteranilor Forţelor
623 1016620001247 Armate ale Republicii Moldova "Ştefan cel Mare mun. Chişinău str. Tighina 47
şi Sfînt"
Asociaţia de Contactologie şi Afecţiuni ale
624 1018620002341 mun. Chişinău str. Nicolae Testemiţeanu 29
Suprafeţei Oculare din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Uniunea Pensionarilor din
625 1011620009329 mun. Chişinău str. Valea Crucii nr. 4, ap. 176
Republica Moldova"
Asociaţia obştească Clubul Sportiv "DJOKER-
626 1015620001491 mun. Chişinău str. Alba Iulia 184, ap.75
PARIMATCH"
627 1017620007110 Asociaţia Obştească "Tenis Club Bălţi" mun. Bălţi str. Calea Ieşilor 27-D, of. 16
Asociaţia Obştească Centrul de Educaţie şi
628 1012620006565 mun.Chişinău str. Mirceşti, 42, ap.324
Dezvoltare Rurală
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Tir
629 1013620009507 mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 65, ap.806
"ARTEMIS"
630 1018620003072 Asociaţia Obştească "Mame în Acţiune" or. Basarabeasca str. Naberejnaia 7, ap.48
or. Durleşti, str. V. Alecsandri, nr.
631 42097017 Asociatia Obsteasca "AGRO-DICOM" mun. Chişinău
25
632 1019620008498 Asociaţia Obştească "ROMAS" mun. Chişinău bd. Cuza Vodă 16/1, ap. 55
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Ultimate
633 1017620003271 mun. Chişinău str. Alba-Iulia 184, ap.24
"ULTIGEN"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Fotbal
634 1013620002863 or. Nisporeni str. Suveranităţii 15, ap.31
"Speranţa" Nisporeni
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă Naţională
635 1016620000387 r-nul Drochia s. Ţarigrad
de Dragon Boat din Moldova
Asociaţia Obştească"Moara eoliană" din s. r-nul Anenii Noi, s.
636 1017620004887 str. Ştefan cel Mare 101
Mereni Mereni
Asociaţia Obştească "Uniunea Geodezilor din
637 1010620007742 mun.Chişinău str.Valea Trandafirilor 24A
Moldova"
638 1017620003813 Asociaţia Obştească Primăria MEA mun. Chişinău str. A. Şciusev, 101
Asociaţia Obştească "Institutul de istorie orală
639 1017620005622 mun.Chişinău str.Vasile Alecsandri 46
din Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Apărarea
Drepturilor şI Reintegrarea Socială a Persoanelor
640 35656016 MD-2068, mun.Chişinău str. Miron Costin 10, ap.12
Infectate cu Virusul HIV şI Bolnavi de SIDA
"CREDINȚA"
641 1017620003754 Asociaţia Obştească "Pro Visus" mun.Chişinău str. Ion Creangă 76, ap.73
642 1015620003510 Asociaţia Obştească "ZÎMBETUL" mun. Chişinău str. A. Russo, 61/3
Federaţia Sportivă Naţională de Sport Aplicativ
643 1017620001370 mun.Chișinău bd. Dacia 46, ap.64(2062)
al Pompierilor şi Salvatorilor
Asociația Obștească "Comunitatea Studenţilor
644 1012620007908 MD-2012, mun.Chișinău str. Armenească 61 ap.13
Creştini din Moldova"
645 1017620005895 Asociația Obștească"Academia de Aviație" mun.Chișinău str. Ismail, nr. 9
646 1009620002277 Asociația Obștească ”Parlamentul 90” mun.Chișinău str. Pușkin22, of. 511
647 30911405 Asociația Obștească ”Fenix-XXI” MD-4311, r-nul Căușeni str. M.Eminescu,16
Asociaţia Obştească "Societatea invalizilor din s. instituția preșcolară nr.2
648 1015620006511 r-nul Drochia,s. Chetrosu
Chetrosu" ,,Izvoraș”
649 1018620001104 Asociaţia Obştească "Bunicii Grijulii" mun. Chișinău str. Octavian Goga 33
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Haltere,
650 1018620004149 triatlon-forţă, lupte libere, greco-romane, r-nul Nisporeni, or. Nisporeni str. Chişinăului 100
feminine "VIITORUL"
Asociaţia Obştească Asociația de Biosiguranță și
651 1017620004120 mun. Chișinău str. Cozmescu 5 C, ap.2P
Biosecuritate din Republica Moldova
652 1016620000963 Asociaţia Obştească "Baştina - Rădenii Vechi" r-nul Ungheni s. Rădenii Vechi
Asociația Obștească ”Asociaţia apicultorilor din r-
653 1018620004323 or.Orhei str. Iachir23/66
nul Orhei”
Asociaţia Obştească Asociaţia de Golf, Mini-Golf
654 1018620005076 mun. Chișinău str. Sarmizegetusa 8, ap.55
şi Chriket din Republica Moldova
Instituţia Privată Reprezentanţa în Republica
655 1017620003086 Moldova a Hospice of Hope România Limited mun. Chişinău str. Bucureşti 67, of. 7-8-9
din Marea Britanie
Asociația Obștească "ÎNȚELEGEM
656 1013620007237 mun.Chișinău bd.Traian 4 ap.19
AUTISMUL"
Fundaţia Națională a Sportului din Republica
657 1016620000527 mun. Chișinău str.Tricolorului 37
Moldova
Fundaţia "GLOBAL NOBEL
658 1017620001945 mun. Chişinău str. Igor Vieru 16, ap. 14
INTERNAŢIONAL"
659 1016620005315 Asociaţia Obştească Satus Primus STUDIORUM r-nul Anenii Noii, s. Chetrosu str. Frunze 24
Asociația Obștească ”Centrul de Investigaţii
660 1019620008889 mun.Chișinău str. Sciusev73, ap1
Jurnalistice”
Asociaţia Obştească "Centrul de Eficacitate a str. Academ. Sergiu Rădăuţeanu
661 1019620006678 mun. Chişinău
Personalităţii "TETA" 7, ap.55
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv Turistic
662 1017620002193 mun. Chişinău str. Zelinski nr. 5/6, ap. 18
"EVEREST TEAM"
663 1018620003337 Asociaţia Obştească "Lingureni cu suflet mare" r-nul Cantemir s. Lingura
Asociaţia Obştească Federaţia de Automobilism
664 1011620006650 mun. Chişinău str. Ismail 97
din Republica Moldova
r-nul Cahul, s.
665 6788346 Asociaţia Obştească "Clopoţelul" str. Ştefan cel Mare 11
Crihana Veche
666 1018620003359 Asociația Obștească"Părinţii din Coloniţa" mun. Chișinău s. Colonița str.Tighina15, MD-2082
Asociația Obștească"ORA INTERNAŢIONAL
667 1012620002338 mun.Chișinău s. Columna 49
MOLDOVA"
668 1009620000125 Asociația Obștească "Ciorescu-Rugbу" com.Ciorescu str. Ștefan cel Mare nr.7
Asociația Obștească "Asociația Părinților și
669 1017620006560 mun.Chișinău bd.Stefan cel Mare nr 64 ap. 144
Elevilor Liceului Mihail Koțiubinski"
670 1017620000063 Asociația Obștească ”Academia ROCKIT” mun.Chișinău str. București 36/2
671 1016620002347 Asociația Obștească "DĂRUIEŞTE VIAŢĂ" or.Chișinău s. Milano 26
Asociația Obștească a băștinașilor și locuitorilor
672 1018620000842 r-nul Anenii Noi s.Toderești, MD-6536
s. Todirești, r-l Anenii Noi "Din suflet pentru sat"
Asociația Obștească Clubul sportiv de fotbal
673 1014620005388 or. Cricova str. Chișinăului 90, 2084
"Cricova"
Asociația Obștească"Asociaţia Presei
674 1014620001988 MD-2010, mun. Chișinău str. Albișoara 10, ap. 48
Electronice"
675 1019620009819 Asociația Obștească ”CREDO" MD-2043, mun. Chișinău bd.Traian nr. 6/3, ap.50
Asociaţia Obştească Comunitatea pentru
676 1012620006381 MD-2012, mun. Chișinău str. Șciusev 68
advocacy şi politici publice "WatchDog.md"
Institutul pentru Reforme Economice şi
677 1016620003193 MD-2043, mun. Chișinău str. Independenței, 10/4, ap.122M
Competitivitate "IREC"
Asociația Obștească „ORDINUL ORDO
678 1017620007073 EQUESTRIS VINI EUROPAE REPUBLICA mun. Chișinău str. Grenoble, 110, bir. 20
MOLDOVA”
Asociația Obștească "Centrul de Inovare şi
679 1015620006256 mun.Chișinău str. A.Russo 59/4 ap.22
Dezvoltare Socială"
680 1018620000875 Fundația "Spiritul Bulgar" or.Taraclia str. Karl Marx, 120
Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA DE
str. Nicolae Testemițeanu, 19/5,
681 1018620000819 PSIHANALIZĂ A LEGĂTURILOR DE GRUP mun. Chișinău
ap. 48
ŞI DE FAMILIE DIN MOLDOVA"
682 1010620000662 Asociația "LICEUM" mun.Chișinău str. Studenților,10/3
Asociaţia Obştească Alianta pentru Eficienţă
683 1018620004585 mun. Chișinău str. Cuza Vodă, 49, ap. 15
Energetică si Regenerabile
684 42119018 Asociaţia Obştească Şcoala Lumii Deschise mun. Chişinău str. Sciusev, nr. 90
Asociaţia Obştească "Asociația Națională pentru
685 1016620000088 mun. Chişinău str. Muncești 804/2, ap.78
Susținerea Alaptării"
Asociaţie Obştească ,,Organizaţia Veteranilor de
686 1017620005264 Poliţie şi a Trupelor de Carabineri din r-nul or.Briceni str. Independenţei 46
Briceni
Asociaţia Obştească Clubul de volei Vulcăneşti
687 1009620001421 or.Vulcăneşti str-la Calinin 32
VULCAN
Asociația Obștească Asociaţia de Promovare şi
688 1009620001487 mun.Chișinău șos. Hâncești 136
Dezvoltare a Activităţilor Educaţionale
Asociația Obștească Asociaţia Republicană a
689 1017620004647 mun.Chișinău str. Calea Orheiului, 59
Medicilor Veterinari din Moldova
Asociația Obștească "PĂRINŢI DE GEMENI"
690 1017620006308 r-nul Anenii Noi s. Todireşti
din s. Todireşti, r-nul Anenii Noi
Asociația Obștească Asociaţia Părinţilor
691 1016620004411 mun. Bălţi str. Cahul, 101
"COPILĂRIE-PĂPĂDIE"
692 1015620005927 Asociaţia Obştească "PRO FILIOS" mun. Chişinău str. Constructorilor, 95/B
693 1018620001908 Asociaţia Obştească "SUNSHINE" mun. Chişinău str. Gheorghe Muzicescu 12
Asociaţia Obştească Centrul de Politici şi
694 1017620000339 mun. Chişinău str. Puşkin nr.50, ap. 36
Reforme Structurale din Republica Moldova
Asociația Obștească Asociația de Handball "TTT-
695 1018620001344 mun.Bălți str. Belinski, 4
Bălți"
696 33918950 Asociația Obștească ”PROMED” mun.Ungheni str. M. Eminescu 73
697 1018620001414 Asociația Obștească "Aripile Vîntului" or. Orhei str. S. Lazo nr. 4 A, ap.ap.39
Asociaţia Obştească ACŢIONĂM PENTRU
698 1009620001188 r-nul Criuleni s. Hîrtopul Mic
DEZVOLTARE
Asociaţia Obştească Centrul de Consultanţă şi
699 1018620004183 mun. Chişinău, or. Durleşti str. Hîrtoape 26/1, ap. 16
Educaţie Civică
Asociaţia Obştească Institutul de Cercetări
700 1017620007017 mun. Chişinău, str. Cornului 5, of.32
Bioarheologice şi Etnoculturale
Asociaţia Producătorilor de Pomuşoare
701 1010620000684 "BACIFERA" mun. Chişinău str. Costiujeni,14,bir.34

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv


702 1018620002950 "FARMAPRIM" MD-2012, mun. Chişinău str. Tricolorului 32

Asociația Obștească Asociaţia Angajaţilor şi


703 1018620001643 mun.Chișinău str. Pușkin 42
Pensionarilor Agenţiei Servicii Publice
Asociaţia Obştească pentru Susţinerea
704 1009620001041 mun. Chişinău str. Zadnipru Petru, 14/4
Învăţământului "GAUDEAMUS"
Asociaţia Obştească CONTROLUL POPULAR
705 1009620002727 MD-2044, mun. Chişinău str. Grenoble, 159/6, ap. 51

Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Abilitarea


706 1011620002711 MD-2009, mun. Chişinău str. C. Stere nr.1
Copilului şi Familiei "AVE COPIII"
Asociaţia Obştească Uniunea de Creaţie "Art-
707 1014620001302 mun. Chişinău str. Aeroport 13, ap. 35
Labyrinth"
Asociaţia Obştească Asociaţia studenţilor
708 1013620006296 Creştini Ortodocşi Români din Republica MD-2064, mun. Chişinău str. Alba Iulia nr. 16
Moldova "ASCOR"
709 1013620004373 Asociația Obștească Clubul Sportiv "POLIGON" mun.Chișinău str. Rahmaninov 12
Asociația Obștească Asociaţia pentru promovarea
710 1018620005102 r-nul Străşeni, s.Voeniceni str. Ion Inculeţ 5, ap.6
tineretului "Secolul XXI"
MD-3802, UTA Gagauzia,
711 1012620001582 Asociația Obștească"Tineretul Găgăuziei" str.Pobedi 188/A,
mun.Comrat
Asociația Obștească"Institutul de Politici Legale bd. Renașterii Națională 14, of.
712 1010620006550 mun.Chișinău
şi Constituţionale IPOLECO" 6a
Asociația Obștească Asociaţia Stomatologilor Str. Mihai Viteazu 1a, et.2, bir.
713 1012620010885 Mun.Chișinău
din Republica Moldova 206
Asociaţia Obştească Asociaţia Studenţilor şi
714 1010620003940 mun. Chişinău str. Ştefan cel Mare 165
Rezidenţilor în Medicină din Moldova
Asociația Obștească Societatea Invalizilor r-nul
715 204749 or. Vulcăneşti str. Lenin, 103
Vulcăneşti
Asociaţia Obştească Asociaţia Republicană a
716 1018620002019 Veteranilor de Război ai Armatei Romîne din mun. Chişinău str. Mihail Kogâlniceanu nr. 52
Republica Moldova (ARVRAR RM)
717 1019620000023 Asociaţia Obştească Caritate VB mun.Chişinău str. 31 August 1989, nr. 141
Asociaţia Obştească "Camera Tinerilor
718 1014620009951 mun. Ungheni, str. Naţională, 14
Antreprenori- JCI Ungheni"
Asociaţia Obştească Femeile în Dezvoltare
719 1010620005874 mun. Chişinău str. Universităţii, 1, ap. 4
Durabilă a Moldovei
Asociaţia Obştească "Centrul pentru
r-nul Hînceşti,
720 1013620009493 Conservarea şi Promovarea Valorilor Autentice str. 31 August 1989, nr. 4
com. Cărpineni
Regionale"
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă Naţională
721 1016620005371 mun. Chişinău str. Columna 106
de Rugby din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională de Tenis
722 1019620000344 mun. Chişinău str. Maria Cebotari, 20
din Moldova
Asociaţia Obştească "Congresul Azerilor din
723 1010620002862 mun. Chişinău str. Alba Iulia, 6/3
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească "Societatea Educaţie" pentru str. Protoiereu Mihail
724 1013620003723 mun. Chişinău
Sănătate Berezovschi, nr. 25
Asociaţia Obştească Asociaţia de Hemofilie din
725 1011620006018 mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 17, ap.3
Republica Moldova
726 1012620000079 Asociaţia Obştească "Începutul vieţii" MD-2009, mun. Chişinău str. Pan Halippa, nr. 1
727 1010620002127 Asociaţia Obştească "Cultura Divină" r-nul Nisporeni, s. Cioreşti str. Bisericii
728 1019620008694 Asociaţia Obştească "Băştinaşii Cairaclieni" r-nul Taraclia str. Lenin, nr. 61
Asociaţia Obştească Institutul de Dezvoltare
729 1018620004600 MD-2052, mun. Chişinău, str. M. Dragan, nr. 38/2, ap. 152
Regională "Aici şi Acum"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv "TROHIN
730 1019620006645 MD-3701, mun. Străşeni str. Ion Creangă, 5/A
TEAM"
Asociaţia Obştească Asociaţia Cadrelor Didactice
731 1017620002654 or.Făleşti str. Cartierul Victoriei 11, ap. 78
,,Făleşti"
732 1014620002033 Asociaţia Istoricilor Nicolae Iorga din Ungheni or.Ungheni str. Decebla 12/22
733 1018620003740 Asociaţia Obştească ,,RATON MANTAN" mun. Chişinău str. Trandafirilor 31/1, ap.113
734 1019620006302 Asociaţia Obştească ,,Wrestling Freestyle Sport" mun.Chişinău bd. Moscova nr. 20, ap. 135
Asociaţia Obştească Societatea "Combaterea
735 440686 mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 30
Cancerului" din Moldova
Asociaţia Obştească ,,PRIETENIA-PENTRU
736 1019620008029 or.Ştefan Vodă str. Grigore Vieru 9
NEAM ŞI ŢARĂ"
737 1015620003451 Asociaţia Obştească Creativ-Art mun. Străşeni, s. Vorniceni str. Sfatul Ţării, nr. 6
738 1019620006069 Asociația Obștească Autism Hope mun. Bălți str. Mihail Sadoveanu, 4, of. 50
739 1020620002933 Asociația Obștescă Code for Moldova mun. Chișinău str. Pietrarilor 10/2, ap. 21
740 1019620000300 Asociaţia Obştească CHILD DREAMS mun. Chişinău str. Budăi 23, ap. 23
Asociaţia Obştească Societatea ştiinţifico-
741 1011620000784 mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 30
practică a Oncologilor din Republica Moldova

742 1016620007146 Asociaţia Obştească GENERAŢIA VIITORULUI or. Rîşcani str. Eternităţii, 113
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din
743 1019620005888 mun. Străşeni s. Vorniceni, str. Dumenilor, 32
Vorniceni-Vatra Vornicenenilor
744 1012620006532 Fundația Felicia mun. Chișinău str. Kiev, 11
Asociaţia Obştească "Conacul Bogdasarov din
745 1014620004912 mun. Orhei com. Piatra
comuna Piatra r-nul Orhei"
Asociaţia Obştească Clubul de Karate-Do
746 40610017 mun.Chişinău str. Timiş 27A
Tradiţional ,,OKINAWA"
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională de Tir
747 1014620009401 mun.Chişinău str. Cuza-Vada 15/2 ap. 1
Sportiv Aplicat
Asociaţia Obştească Asociația Românilor din
748 1016620004248 mun. Chișinău str. N. Titulescu, 28, ap. 25
Basarabia Foști Deținuți Politici și Drepturi
Asociaţia Obştească Asociația Utilizatorilor de
749 1019620012095 MD-4440, r. Calarasi, s. Tibirica oficiul Primariei Tibirica
apa Tibirica
Asociaţia Obştească Asociaţia Beneficiarilor de
750 1014620005469 r-nul Edineţ s. Corpaci
Apă "Izvoraş"

751 1017620005725 Asociaţia Obştească "Alternativa" r-nul Ialoveni, s. Costeşti str. Ştefan cel Mare, nr. 67

Asociaţia Obştească CLUBUL SPORTIV DE


752 1011620008609 r. Criuleni, s. Măgdăceşti str. Ion Iachir nr. 6
ARTE MARŢIALE "GALION"
Asociaţia Obştească Asociaţia Lăpuşnenilor de
753 1019620000012 s. Lăpuşna str. Eroilor nr. 1
pretutindeni "LĂPUŞNA"
r-nul Străşeni, str. M. Eminescu,
754 1019620005291 Asociaţia Obştească Băştinaşii din Străţeni r-nul Străşeni
32
Asociaţia Obştească Asociaţia de Caligrafie
755 1018620004655 mun.Chişinău, or.Durleşti str. Gh. Ureghe 10/a ap. 67
,,DACIA"
Asociaţia Obştească Centrul Regional pentru
756 1020620001257 mun. Ungheni, str. Barbu Lăutaru 26
Dezvoltare Durabila
757 1017620001761 AO ELPIS-OPIFERA mun. Bălți str. Locomotivelor 1/V of. 11
AO Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății
758 1011620005893 mun. Chișinău str. Melestiu 20
Reproductive din Republica Moldova
759 1020620006492 Asociaţia Obştească "ÎNCREDERE" mun. Orhei s. Zorile
760 1011620004933 Fundaţia de Promovare Socială "COPILUL" mun. Chişinău str.Puşkin 22, bir. 415
761 1019620005752 Asociaţia Obştească "DREAM BIG" mun. Chişinău str. Ion Creangă, 49/3, ap.114
762 1015620000036 Asociaţia Obştească "BAŞTINA" r-nul Răşcani s. Balanul Nou
763 1019620001651 Asociaţia Obştească Yin Yang mun. Chişinău str. Putnei, 2, ap. 4 Chişinău
Asociaţia Obştească "Construim Viitorul
764 1011620007462 mun. Bălți str. Decebal, 166, ap.85-86
Moldovei"
765 1019620007240 Asociaţia Obştească "BAŞTINA -SIPOTENI" MD 4438, r-nul Călăraşi com. Sipoteni, str. 31 August
766 1011620001378 Asociaţia Obştească "PRO OMNIA" MD-2020, mun. Chişinău str. Columna146/1
Asociaţia Obştească pentru Protecţia Animalelor
767 1017620004326 mun.Chişinău str. Grenoble 163, bloc.1, ap. 22
fără Adăpost "Datcha"
768 1017620002230 Fundaţia Republicană pentru Copii "Speranţa" mun.Chişinău str. Ismail nr.21, of.10
Asociaţia Obştească Centrul de Istorie, Cultură şi
769 1019620005453 MD-7713, r-nul Ialoveni s. Cărbuna
Dezvoltare Comunitară "Ghiocel de Cărbuna"
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor
770 1017620006629 MD-4916, r. Glodeni s. Ciuciulea
"CIUCIULEA-VATRĂ DE DOR"
771 34291954 Fundaţia Comunitară Ungheni mun. Ungheni str. Naţională, nr. 7
772 1010620008587 Asociaţia Obştească "Curcubeul Speranţei" or. Vadul lui Vodă str. 31 August 1989, nr. 42
773 1019620005981 Asociaţia Obştească "ASTERISC" mun. Chişinău str. Voluntarilor 12, ap. 66
774 1016620001487 Asociaţia Obştească "Forța Susținerii" or. Leova str. Doina, 18
Asociaţia Obştească Automobil Club din
775 1010620003995 mun. Chişinău str. Burebista, nr. 112
Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Teatru din
776 1011620004645 mun. Chisinau str. Ialoveni, 96, ap. 36
Moldova
777 1014620007706 Asociaţia Obştească Sprijin si Speranță mun. Ungheni, str. Bernardazzi 1
Asociaţia Obştească "Asociaţia de Istorie
778 1019620011113 mun. Chişinău str. Tighina, nr. 47
Militară"
779 1019620010943 Asociaţia Obştească GAMA SIND or. Cahul str. B.P. Haşdeu 4
780 1013620001969 Asociaţia Obştească "RECICLARE" mun. Chişinău str. Grădina Botanică, 9
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv Profesional
781 1017620004751 mun.Chişinău str. Miron Costin 7, of. 801
de Karate ,,MAESTRUL PRIM"
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor
782 1019620007778 r-nul Anenii Noi, com.Geamănă str. Ştefan cel Mare 50
,,GENERAŢIA G"
Asociaţia Obştească "CAFENEAUA
783 1019620007273 mun. Chişinău str. Florilor 28/2, ap. 19
CONTABILĂ"
784 1019620005947 Asociaţia Obştească Aluatu-Origine s. Aluatu str. Mihai Eminescu 99
785 1012620001102 Asociaţia Obştească Schimba Lumea mun. Chisinau str. Musatinilor, 12
Asociaţia Obştească Asociaţia de Băştinaşi
786 1017620005965 r-nul Şoldăneşti s. Cotiujenii Mari
"Răzeşii"
Asociaţia Obştească,,Ambasada Drepturilor
787 1011620003486 mun. Chişinău str. Sfatul Tării 17
Omului
788 1019620004272 Asociaţia Obştească Şerpenenii de Pretutideni mun. Chişinău str. Burebista 40/2, ap. 138
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din s.
789 1018620004873 r-nul Ştefan Vodă ,s. Copceac str. Păcii
Copceac
Asociaţia Obştească Asociaţia Proprietarilor bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 200,
790 1014620007359 mun.Chişinău
Pensiunilor Turistice Rurale "CHEIA SATULUI" bir.308
Asociaţia Obştească SOCIETATEA DE
791 1018620000565 CARDIOLOGIE ȘI RADIOLOGIE mun. Chişinău str. Tudor Strişca nr. 30
INTERVENȚIONALĂ DIN MOLDOVA
792 1016620005083 Asociaţia Obştească "Băştinaşii din Pelinia" MD-5629, r-nul Drochia str. Luceafărul nr. 11, sectorul 12
Asociaţia Obştească Asociaţia de Dezvoltare MD-4226, r-nul Ştefan Vodă, s.
793 1019620011582 str. Alexandru cel Bun
Durabilă "Generaţia Pro" Olăneşti
Asociaţia Obştească Azil de Bătrîni
794 1011620003475 mun. Chişinău str. N. Costin65/2-68
"BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE
795 1018620004518 Asociaţia Obştească Clubul de Fotbal "Olimpia" MD-3100, mun. Bălţi str. Şalom Aleihem, nr. 45
Asociaţia Obştească Centrul Social "Ştefan
796 1019620001835 MD-3701, mun. Chişinău str. Aron Pumnu, nr. 10
Voievod"
Asociaţie Obştească ARTA ŞI CULTURA
797 1016620000675 MD-2038, mun. Chişinău bd.Dacia, 2
EVENIMENTULUI
Asociaţie Obştească Societatea Persoanelor cu
798 1012620006314 mun.Chişinău str. Gh. Madan 87/1, ap.39
DisabilităţiTaur
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor şi
799 1020620002944 MD-5923, r-nul Făleşti s. Făleştii Noi
Pedagogilor din Făleştii Noi
800 1019620000159 Asociaţia Obştească "ARIPI DE VIAŢĂ" MD-4638, r-nul Edineţ s. Rotunda
Asociaţia Obştească Asociatia pentru Dezvoltarea
801 1019620009200 Comunicatiilor Electronice și Tehnologice mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 76A
Inovationale
802 1019620000540 Asociaţia Obştească Zorile Nord or. Dondușeni str. Feroviarilor, 8 bir. 6
str. Ştefan cel Mare, 16, et. 1, bir.
803 1019620007985 Asociaţia Obştească "Valea Dragă" r-nul Cahul, s.Andruşul de Sus
3
Asociaţia Obştească Rețeaua Națională a
804 1016620003931 mun. Chişinău str. Suceava nr. 118, ap.9
Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova
Asociaţia Obştească "CONSILIUL NAŢIONAL
805 1020620005510 mun. Chişinău str. 31 August 1989, 78
AL ENERGIEI"
806 1019620012051 Asociaţia Obştească "MÎINI FERMECATE" r-nul Ialovenis. Costeşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 79
807 1010620008200 Asociaţia Obştească "Angelus Taraclia" or. Taraclia str. Vokzalinaia, 91
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor Elevilor
808 1015620003705 mun. Chişinău bd. Dacia 46 ap. 4
Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir"
809 1019620011559 Fundaţia pentru Educaţie Financiară "OK" mun. Chişinău str. Cuza-Vodă, nr. 1/1
810 1017620006548 Asociaţia Obştească "Institutum Virtutes Civilis" mun. Chişinău, or. Durleşti str-la 5, Balcani nr. 4
811 1018620004976 Asociaţia Obştească "Spero" mun. Chişinău str. Iazului, nr.7/2, ap.26
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv "Cycling
812 1019620008063 mun. Bălţi str. Bulgară nr. 31, ap.21
Team Bălţi"
813 1014620005263 Asociaţia Obştească "Regulile Vieţii" mun. Chişinău str. N. Zelinki nr. 33/1, ap. 133
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Fotbal
814 1020620004993 mun. Chişinău bd. Traian, 23/1, of. 58
"Academia Gloria"
815 1020620001877 Asociaţia Obştească The Moldova Project mun. Chişinău str. Puşkin, 33/1, ap. 12
bd. Ştefan cel Mare, 14, of. 48,
816 1019620006461 Asociaţia Obştească "Cimşlienii de pretutindeni" or. Cimişlia
4101
817 1019620006070 Fundaţia Medpark mun. Chişinău str. Andrei Doga, nr. 24
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru conservarea
818 1009620002417 mun. Chişinău str. Valea Crucii, nr. 4, ap. 36
şi restaurarea edificilor din lemn din R.Moldova
819 1019620007387 Fundaţia Filantropică "Open Gates" mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 49, ap. 81
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din
820 1020620001567 r-nul Hînceşti, s. Logăneşti str. Constantin Stamati, nr. 13
Logăneşti "DOR DE CASĂ"
821 1016620005094 Asociația Obștească ”Speranța Volintiri” r-nul Ștefan Vodă, s.Volintiri str. Păcii
Asociația Obștească Parteneriatul Aachen
822 1015620003196 r-nul Cantemir s. Baimaclia
Moldova
Asociaţia Obştească Federația Națională Sportivă
823 1016620005267 mun Chișinău str. Vasile Lupu 59,118
de Armwrestling din republica Moldova
824 1021620002767 Asociaţia Obştească "UNISON" r-nul Ştefan Vodă, s. Popeasca str. Ion Cazacu, nr. 1
825 1019620012132 Asociaţia Obştească "BIRLIKTA KUVET" UTA Gagauzia, s. Baurci str. 40 Let Octeabrea, 165
Asociaţia Obştească Centrul de Politici Socio-
826 1009620003779 or. Sîngerei str. Anton Crihan, 1/12
Economice "Consens"
827 1017620004544 Asociaţia Obştească RUN MOLDOVA mun.Chișinău str. Mitropolit Dosoftei 97/2, ap.9
Asociația Obștească ”Plai” din s. Viișoara , r-nul
828 1014620006400 r-nul Edineț s.Viișoara
Edineț
Asociația Obștească ,,SOLUŢII
829 1019620006243 mun.Chișinău str. Gheorghe Tofan 43, ap.6
INOVAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Băştinaşilor din s.
830 1020620006355 r-nul Edineţ s. Bădragii Noi
Bădragii Noi"
A.O.Centrul de Studii Constituţionale şi Educaţie str. Ghenadii Iablochin, 2/1, bir.
831 42287011 mun.Chişinău
a Drepturilor Omului 604
Asociaţia Obştească Agenţia de Democraţie
832 1018620000093 or. Cimişlia bd. Ştefan cel Mare, nr. 17
Locală din Moldova
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor
833 1019620010024 mun. Orhei str. Vasile Mahu, nr.148
"Viitorul"
A.O.Centrul Republican Moldo-Rus de Asistenţă
834 1017620001129 Socială şi Spirituală "Sfânta Muceniţă Hristina şi mun. Chişinău str. Alexei Şciusev 48, ap.4
Sfinţii Martiri Regali din Rusia"
Institu'ia Privată de Învăţămînt Liceul de
835 1006600027190 mun. Chişinău str. N. Iorga 2
Creativitate şi Inventică "Prometeu - Prim"
Asociaţia Obştească Platforma Naţională a
836 1016620002716 mun. Chişinău str. Iazului 15, ap.54
Femeilor din Moldova (PNFM)
Asociaţia Obştească "HORA LUI ION
837 1018620005526 mun. Orhei str. Vasile Mahu, nr. 126, ap.6
BAZATIN"
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor şi
838 1021620002158 Pedagogilor Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" or. Făleşti str. A. Lăpuşneanu, nr. 2
or. Făleşti
Asociaţia Obştească Asociaţia Absolvenţilor
839 1016620000011 mun. Chişinău str. A. Mateevici, bl. 2 A, bir. 22
Facultăţii de Drept
Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare
840 1017620002746 mun. Chişinău str. Albișoara 80/3, ap.153
Economică "CONTPROF"
841 1020620006263 Fundaţia "MOLDCELL Moldova" mun. Chişinău str. Belgrad, nr.2
Asociaţia Obştească Asociaţia de binefacere
842 1009620002392 or. Sîngerei str. Independenţei, nr. 235
"ELIM Moldova"
Asociaţia Obştească a Părinţilor Elevilor din
843 1020620001224 Liceul Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun. mun. Bălţi str. Nicolae Iorga,6
Bălţi
844 1015620000058 Asociaţia Obştească Clubul Sportiv "SAKURA" mun. Chişinău str. Anton Crihan, nr. 33, ap. 2
845 1014620004705 Asociaţia Obştească "Gloria" r-nul Basarabeasca s. Abaclia str. Independenţei, nr. 112
846 1019620011870 Asociaţia Obştească ,,HAI MOLDOVA" mun. Chişinău str. Alba Iulia 79/1
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă de Tir
847 1020620005864 mun. Chişinău str. Bucuriei, nr.3
Practic din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul Informaţional de
848 1019620008845 mun. Chişinău str. Petru Rareş, nr. 36, of.145
Tehnologii Sociale
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv Academia de
849 1016620007618 mun. Chişinău str. Petru Rareş, nr. 36, of.145
Tir din Republica Moldova "Sniping Club"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
850 1014620003731 or. Cimişlia str. Vasile Alecsandri nr. 31
"BASARABIA"
Asociaţia Obştească Uniunea Veteranilor
851 34353958 Războiului din Afganistan Secţia Teritorială mun. Ungheni str. Bălcescu nr. 9
Ungheni
Asociaţia Obştească „AUTONOMIA
852 1015620006821 mun. Comrat str. Pobedî 47/a
NOASTRĂ”
853 1019620008960 Proiectul media "Cu Sens" mun.Chişinău str. Ion Neculce 1/1, ap. 92
Asociaţia de Susţinere Socială a Persoanelor în
854 1009620000435 r-nul Făleşti, s. Bocşa
Situaţii de Risc "PROSPERITATE"
855 1015620007127 "Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă" or. Ştefan Vodă str. 31 August 18
A.O.Clubul Sportiv de Handbal Fortuna din mun.
856 1020620006698 mun.Chişinău str. Gh. Asachi 25, ap. 1 A
Chişinău
Asociația pentru Transparență și Apărarea
857 1018620002385 mun.Chişinău str. Onisifor Ghibu 2, ap. 147
Drepturilor Omului ,,CETĂȚEAN ACTIV”
Institutul pentru Business şi Drepturile Omului str. Tudor Vladimirescu 1/5,
858 1019620010725 mun.Chişinău
din Republica Moldova ,,IBDOM" ap.61
Asociaţia Obştească Societatea de
859 1018620001160 Gastroenterologie şi Hepatologie din Republica mun. Chişinău str. Nicolae Testimiţanu, nr. 29
Moldova
str. Nicolae Testemiţeanu, nr.
860 1016620002381 Asociaţia Obştească "Moldova Anglers" mun. Chişinău, or. Durleşti
20/1, ap. 31
861 1010620002769 Asociaţia Obştească "AOVA" mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 89, ap. 231
str. Vasile Alecsandri, nr. 107, ap.
862 1012620007425 Fundaţia "Almus" mun. Chişinău
5
Asociaţia Obştească Asociaţia Pedagogilor
863 1021620005621 or. Cantemir str. Mihai Eminescu, nr. 3/30
Veterani din Cantemir
864 1020620001590 Asociaţia Obştească Fotbal Club "VISOCA" r-nul Soroca s. Visoca
Asociaţia Obştească Societatea Invalizilor
865 1012620005030 mun. Chişinău bd. Mircea cel Bătrân, nr. 16
sectorul Ciocana
866 26812953 Asociaţia Obştească "Moştenitorul" r-nul Ungheni s. Pîrliţa
Asociaţia Obştească Asociația de Băștinași La cei
867 1019620007192 r-nul Rezina s. Mateuţi
12 copaci
868 1018620004699 Asociaţia Obştească TARSMI or.Taraclia str. Lenina, nr.120, ap.1
869 1020620001833 Asociaţia Obştească "Tinereţe Floare" r-nul Anenii Noi, s. Floreni str. Mihai Viteazu, nr.10
Asociaţia Obştească Fondul pentru Prevenirea
870 1019620010600 mun. Chişinău str.Uzinelor, 96
Criminalităţii
Asociaţia Obştească„Asociaţia Consultanţilor în
871 1018620001148 mun.Chișinău str. Mitropolit Petru Movilă 23/9
Afaceri”
872 100354464 Asociaţia Obştească Inimi Marinimoase UTA Gagauzia s.bChirsova, str. Gagarin 61 A
Asociaţia Obştească Societatea de Colposcopie şi
873 1016620005131 mun.Chişinău str. Melestiu 20
Patologie Cervicală din Moldova

Asociaţia Obştească Centrul pentru Dezvoltare şi


874 1018620002514 mun. Chişinău str. Meşterul Manole nr. 12/2
Antreprenoriat Moldova-Polonia (CDAMP)
875 38729016 Asociaţia obştească BMV Club Moldova mun. Chişinău str. A. Puşkin, nr.41, ap. 15
str. Constantin Vîrnav, nr. 20/1,
876 1019620010666 Asociaţia Obştească "EDUPAC" mun. Chişinău
ap. 20
Asociaţia Obştească a Părinţilor Elevilor şi
877 1021620006330 Absolvenţilor Liceului N. Gogol "Şcoala Lumii mun. Chişinău str. A.Şciusev, nr. 90
Deschise"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Fermierilor- bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180,
878 1017620004946 mun. Chişinău
Producători de Lapte" ap.1218
879 1019620011010 Fundaţia "Inimi la Unison" or. Hînceşti str. Chişinău, 9, etaj 4
Asociaţia Obştească "Asociaţia Grănicerilor" din
880 1016620002532 mun. Chişinău str. Maria Drăgan 30/9, ap.7
Republica Moldova
Asociaţia Obştească "BĂŞTINAŞII DIN
881 1020620004694 mun. Chişinău, s. Ghidighici str. A. Mateevici, nr. 12/1b
GHIDIGHICI"
882 1019620007620 Fundaţia "I AM THE FUTURE" mun. Chişinău str. Moara Roşie, 5E, of.4
Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională a
883 1015620001240 mun. Chişinău str. Academiei 9/1, ap.4
Psihologilor Profesionişti "PSIHEEA"
Asociaţia Obştească Asociația Europeană a str. M. Kogălniceanu nr. 67, bl.
884 1019620009727 mun. Chişinău
Studenților în Drept - Grup Național "ELSA" 2A, cab. 13
Asociaţia Obştească Asociația părinților
885 1016620001801 r-nul Făleşti, s. Obreja Veche
persoanelor cu dizabilități "ETERNITATE"
Asociaţia Obştească Fotbal Club "CRYSTAL - str. Constantin Stamati, nr. 7, ap.
886 1020620002416 r-nul Sîngerei, or. Biruinţa
JUNIOR" 47
887 1014620003959 Fundaţia Comunitară "FAMILIA" mun. Chişinău, or. Durleşti str. Caucazului, 72
888 1019620010091 Asociaţia Obştească IRIS r-nul Cahul s. Vadul lui Isac
889 1017620003695 Asociaţia Obştească "Stoianovca ZaEdno" r-nul Cantemir s. Stoianovca
Asociaţia Obştească Academia de Fotbal Radu
890 1017620003765 mun. Chişinău str. M. Varlaam, 63/23
Rebeja - LIMPS
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din
891 1017620002643 Republica Moldova a Asociaţiei "Open Gate mun. Chişinău str. Bucureşti 90, ap. 61
International"
892 1017620004223 Fundaţia Creştină "TITUS" or. Teleneşti str. Renaşterii 49
Asociaţia Obştească Asociaţia Pensionarilor din
893 1017620002207 mun. Chişinău şos. Hînceşti, 3
Republica Moldova "Onoare şi Respect"
Asociaţia Obştească "Economie, Management şi
894 1017620001093 mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 194 b
Psihologie în Medicină"
Asociaţia Obştească Societatea de Tromboză şi str. Arheolog Ion Casian-
895 1017620005552 mun. Chişinău
Hemostază din Republica Moldova Suruceanu 1 A, ap.12
Asociaţia Obştească Asociaţia de Suport Familial
896 1018620002857 de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe mun. Bălţi str. Glinka 4, ap.19
de Auz şi Văz "AudiViz"
897 1020620002955 Fundaţia Medicală "VALERIU GHEREG" mun. Chişinău bd. Grigore Vieru 22/1, ap.60/1
mun. Chişinău, or.
898 1019620004777 Asociaţia Obştească "Be Up" str. Şoimilor, 28
Durleşti
899 1013620001420 Asociaţia Obştească "ADOR ORAŞUL MEU" mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 64A
900 1016620000985 Asociaţia Obştească "YOUNG LIFE" mun. Chişinău str. Iazului 55
901 1020620005107 Asociaţia Obştească ,,Băştinaşii s.ui Ciobanca" or. Străşeni s. Pănăşeşti

Asociaţia Obştească Institutul pentru Dezvoltare,


902 1020620005749 mun. Chişinău str. Nicolae Costin 65/3, ap.168
Modernizare şi Inovare în Domeniul Social
Asociaţia Obştească Asociaţia Moaşelor din
903 1015620006739 mun. Chişinău str. Burebista, 93, et.4, bir.403
Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul Cultural-Educativ
904 1020620006931 mun. Chişinău or. Cricova, str. Emanuil Iakir, 1
,,PAISIE"
Asociatia Obstească Uniunea Administratorilor
905 1019620010806 mun.Chişinău com. Stăuceni, str. Livezilor, 102
de Condominiu din Republica Moldova
906 1018620001838 Asociaţia Obştească "SINERGYHUB" or. Sîngerei str. Independenţei, nr. 102
Asociaţia Obştească a părinţilor elevilor Liceului
907 1016620001041 mun. Chişinău str. Adrei Doga 32/2, ap. 98
Teoretic "MIHAIL SADOVEANU"
Asociaţia Obştească Asociaţia Socioculturală
908 1020620005923 r-nul Floreşti, s. Mărculeşti str. Ştefan cel Mare 56
"Mărculeşti"
909 1010620003102 Fundatia VIORICA NAGACEVSCHI mun. Chisinau str. Ion Creangă, 20/4
Asociatia Obstească Asociaţia Veteranilor şi
910 1019620011157 mun. Chişinău str. Petricani 19
Pensionarilor din cadrul Poliţiei de Frontieră
Asociaţia Obştească părinţilor copiilor din
911 1019620005969 mun. Chişinău str. Grădinilor,69
instituţia preşcolară nr. 25 "Floricica"
912 1020620007396 Asociaţia Obştească Baştina r-nul Cimişlia, s. Selemet str. Sfîntul Dumitru 1
CULTELE RELIGIOASE ŞI PĂRŢILE LOR COMPONENTE
Comunitatea religioasă Parohia „Sfîntul Dimitrie
1 1011620007761 cel Nou” din cadrul Bisericii Ortodoxe din mun.Chișinău str. Pietrarilor, 2
Moldova – Mitropolia Moldovei din or. Chişinău
Comunitatea religioasă Parohia "sf. Împăraţi
2 12928488 r-nul Criuleni, s. Cimişeni
Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
3 1015620003978 "Sfîntul Dumitru" din cadrul Bisericii Ortodoxe mun. Chişinău str. Traian, nr. 3/1, MD-2060
din Moldova, din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul
"Sfântul Arhanghel Mihail" din cadrul Bisericii
4 1013620000423 r-nul Cimişlia s. Ciucur-Mingir
Ortodoxe din Moldova, din s. Ciucur-Mingir, r-
nul Cimişlia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul or. Vatra, str. Luceafărul, 3, MD-
5 1013620009677 mun. Chişinău
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Vatra, 2055
mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
str. Burebista 17, ap. 204 MD
6 1015620004724 "Sfinţii Trei Ierarhi" din cadrul Bisericii or. Ungheni
3600
Ortodoxe din Moldova, din or. Ungheni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul
7 1013620006768 r. Criuleni s. Maşcăuţi
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Maşcăuţi,
r. Criuleni
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină a
8 1013620009817 Evangheliei Depline "Cuvîntul Credinţei" or. mun. Chişinău str.Andrei Doga, 37
Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica "Sfinţii Împăraţi
9 33534675 r-nul Ialoveni sat.Hansca, MD6815
Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
10 1011620005413 r-nul Ialoveni str.Traian, 14, MD6801
Penticostală "Betel" din oraşul Ialoveni
Comunitatea Religioasă (parohia) cu hramul "Sf.
11 41798016 Mare Mucenic Gheorghe" s. Bîc, com Bubuieci, mun. Chişinău com. Bubuieci, s. Bîc
mun. Chişinău
Com. Religioasă Parohia Romano-Catolică str. Mitropolit Dosoftei, 85, MD-
12 1016620004994 mun. Chişinău
"Providenţa Divină" din Chişinău 2012
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
13 1013620008588 "Sfîntul Dumitru" din cadrul Bisericii Ortodoxe r. Dubăsari s. Coșnița
din Moldova, din s. Coșnița, r. Dubăsari

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


14 1014620006064 „Naşterea Maicii Domnului” din cadrul Bisericii r. Ungheni s. Sculeni, str. Sf. Nicolae, 12
Ortodoxe din Moldova, din r. Ungheni, s. Sculeni
Comunitatea religioasă Catedrala Mitropolitana
cu Hramul "Nasterea Domnului" din cadrul
15 1016620001100 mun. Chişinău Piața Marii Adunări Naționale
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun.
Chișinău
Biserica cu hramul "Intrarea Maicii Domnului în
16 16996672 r. Ialoveni s. Ulmu, str. Credinţei, MD-6829
Biserică", s. Ulmu, r. Ialoveni
Cult religios şi parte componentă Comunitatea
Religioasă Parohia cu Hramul "Sfîntul Ierarh
17 1012620003221 mun. Chişinău or. Cricova, str.Chișinălui, nr.65
Nicolae" din cadrul Bisericii Ortodoxe din
Moldova din or. Cricova, mun. Chişinău
Comunitatea religioasă al Creştinilor a
Independenței, 13, ap.78, MD-
18 1009620003229 Evangheliei Depline Biserica "Izvorul Vieţii" din or. Rîșcani
5600
or. Rîşcani
Biserica cu hr. " Sf. Marele Mc. Pantelemon" or.
19 17190123 mun. Bălți str. Decebal, 101
Bălţi, spitalul Clinic Republican
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul
20 1015620006337 "Nașterea Domnului" din cadrul Bisericii r-nul Edineț s.Zăbriceni
Ortodoxe din Moldova, din s.Zăbriceni, r.Edineţ
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul
21 1015620003462 r-nul Strășeni s.Cojușna
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Străşeni, s.
Cojuşna
Parohia Ortodoxă Romînă cu hramul
22 30535891 "Binecredinciosul Domnitor Ştefan cel Mare şi or. Ştefan Vodă str. Testemiţeanu nr. 3 MD-4201
Sfînt" or.Ştefan Vodă
Comunitatea religioasă „Sfînta Renaştere” din
23 1011620006823 or. Drochia str. Ghica Vodă, nr. 5 a
oraşul Drochia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul
24 1015620006267 r-nul. Dubăsari s. Ustia, MD-4580
Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Ustia, r.
Dubăsari
Cultul Religios al Creştinilor Evanghelici
25 1015620001642 mun. Chişinău str. G. Alexandrescu, 5, MD-2008
"Armata Salvării" din Republica Moldova
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul " Sf.
26 1015620005488 or. Soroca str. Stan Poetas, nr. 1, MD-3000
Mare Mucenic Dimitrie
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "
27 1014620006341 Sfînta Cuvioasa Parascheva" din cadrul Bisericii r-nul Taraclia, or. Taraclia str. Dimitrov 2, Codul poștal7422
Ortodoxe din Moldova
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Arhanghel Mihail" din cadrul Bisericii
28 1013620008555 r-nul Criuleni s.Dubăsarii Vechi
Ortodoxe din Moldova, din s. Dubăsarii Vechi, r.
Criuleni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
29 1015620004274 "Sfîntul Serafim de Sarov" din cadrul Bisericii mun. Chişinău str.Mateevici
Ortodoxe din Moldova, din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul "
Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria" din
30 1013620002623 r. Căușeni s. Hagimus
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s.
Hagimus, r-nul Căușeni
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină bd. Mircea cel Bătrîn 4/5, MD-
31 1014620004303 mun. Chişinău
Penticostală "Elim" din mun. Chişinău 2044
Comunitatea Religioasă Mănăstirea Chistoleni cu
Hramul "SF Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii
32 1013620005196 r. Basarabeasca s. Sadaclia
Ortodoxe din Moldova din s. Sadaclia, r.
Basarabeasca
Parohia Romano-Catolice Adormirea Maicii
33 1015620000818 or. Orhei str. Vasile Mahu 117 MD-3500
Domnului

Parohia Ortodoxă Romană "Sfînta Parascheva de


34 34378484 r. Criuleni com. Drasliceni, s. Ratus
la Iași" s. Ratus, com. Drasliceni, r. Criuleni

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină a


35 1010620001315 or. Cahul str. Bălților 20 MD-3907
Evangheliei Depline "Cuvîntul Credinței"
Comunitatea Creștină a Evangheliei Depline str. Bernardazzi nr. 8, ap. 16 cod
36 33508950 or. Ungheni
"Cuvîntul vieții" poștal 3603
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
37 1014620004680 Română "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul or. Orhei s. Peresecina, MD-3541
Mitropoliei Basarabiei, din s. Peresecina, r. Orhei

Instituţia Religioasă Misiunea Socială str. 31 August 1989, nr. 161, MD-
38 1015620000081 mun. Chişinău
"DIACONIA" a Mitropoliei Basarabiei 2004

Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor


39 1012620005797 Credinţei Evanghelice (Penticostale) or. Făleşti str. Bucovina, 51
„EMANUEL” din or. Făleşti
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
40 1013620005211 Credinţei Evanghelice (Penticostale) "Betania" or. Nisporeni str. Suveranităţii 12 MD-6401
din or. Nisporeni
Comunitatea religioasă Biserica Penticostală
41 1011620007059 or. Floreşti str. Ştefan cel Mare, nr. 32
„Vestea Bună” din oraşul Floreşti

Comunitatea Religioasă Biserica str. Soveţcoi Armii, nr. 89, MD-


42 1014620009032 or. Vulcăneşti
Penticostală"Viaţa Nouă" din or. Vulcăneşti 5301

Comunitatea Religioasă Soborul cu Hramul


43 1013620007293 "Adormirea Maicii Domnului" din cadrul or. Drochia str. Independenţei, 60
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Drochia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
44 1013620007329 "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii or. Drochia str. Constantin Brîncuş, 45
Ortodoxe din Moldova, din or. Drochia
Biserica cu Hramul Acoperămîntul Maicii
45 27365676 or. Ialoveni str. Viilor
Domnului
Biserica cu Hramul Sf. Mihail, s. Puhaceni,r.
46 33591303 r. Anenii Noi s. Puhaceni,
Anenii Noi
Biserica cu Hramul Sfîntul Dimitrie, or. Vadul lui
47 402056 or. Vadul lui Vodă str, Ştefan cel Mare, nr. 40A
Vodă

48 38527016 Biserica cu hramul "Întîmpinarea Domnului" mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu nr. 67

Biserica Creştinilor Evanghelici "Speranta" or.


49 896532 mun. Chişinău str. Doina, 68, MD -2059
Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
50 1014620000501 "Sfîntul Arhanghel Mihail" din cadrul Bisericii mun. Chişinău str. Arhanghelul Mihail nr. 38
Ortodoxe din Moldova, mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină a
51 1015620006784 Evangheliei Depline ”Cuvîntul Credinței” s. r-nul Leova s. Troiţa, str. Miciurin nr. 29
Troița, r-nul Leova
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă „Sfîntul
52 1011620001954 Ierarh Nicolae” din cadrul Mitropoliei Basarabiei r. Ştefan Vodă s. Antoneşti
din s. Antoneşti, r. Ştefan Vodă
Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi
53 40595013 mun. Chişinău str. Tecuci, nr. 2
Cuviosul Stelian
Comunitatea religioasă "Biserica cu hramul
54 1011620004690 Sfîntul Vasile cel Mare" or. Ialoveni, cartierul r. Ialoveni str. Cireşilor, 8, MD-6800
Moldova
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
55 1014620002907 Evanghelică Penticostală "Emanuel" din or. or. Călăraşi str. Toma Ciorbă, 10 MD-4404
Călăraşi

56 552605 Comunitatea Religioasa (parohia) Sf. Dumitru r. Anenii Noi str. Suvorova,8, MD - 6501

57 1014620005230 Cultul Religios "MARTORII LUI IEHOVA" mun. Chişinău str.Gr.Ureche, 75, MD2005

Comunitatea Religioasă Biserica Creştină


58 1015620004702 Penticostală "Vocea Speranţei" din mun. mun. Chişinău str. Sfatul Ţării 69/3, MD-2004
Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii
59 1014620006167 r-nul Ungheni s.Bumbăta
Ortodoxe din Moldova, din r. Ungheni, s.
Bumbăta
Comunitatea Religioasă Misiunea Creştină de
str. Petru Movila, nr. 19, MD-
60 1015620005329 Binefacere "Armata Salvării" din Republica mun. Chişinău
2004
Moldova

Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor


61 1014620002295 Credinţei Evanghelice "Maranata" din mun. mun. Chişinău str.Sarmizegetusa, 21
Chişinău

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


bd.Mircea cel Bătrîn, 40,
62 1015620001114 "Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul" mun. Chişinău, mun. Chişinău
MD2075
sect. Ciocana

Comunitatea Religioasă Biserica cu Hramul com. Trușeni, s. Dumbrava, str.


63 38584014 mun. Chișinău
Sfîntul Ierarh Petru Movilă Petru Movilă 37/A

Comunitatea Religioasă Biserica Creștinilor


64 1013620003572 Credinței Evanghelice Viața Nouă din mun. mun. Chișinău, șos. Hîncești 29/1
Chișinău

Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă


65 1014620001900 Romînă Sfintul Ierarh Grigore Palama din cadrul mun. Chișinău str. Studenților 7/10, ap. 28
Mitropoliei Basarabiei, din mun. Chișinău

66 1012620008008 Instituţia Religioasă Centrul Creştin "SAREPTA" r-nul Hînceşti s. Sărata-Galbenă

Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor


Credinţei Evanghelice (Penticostale)
67 1012620008307 r-nul Hînceşti s. Sărata-Galbenă
„EMANUEL” din s. Sărata-Galbenă, r-nul
Hînceşti

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină


68 1015620000243 or. Glodeni str. M. Eminescu 15, MD-4900
Penticostală "Sfînta Treime" din or. Glodeni

Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor


69 1013620005462 Credinţei Evanghelice (Penticostale) "Maranata" or. Străşeni str. S. Lazo, nr. 3A
din or. Străşeni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


70 1013620003907 r-nul Soroca s. Zastînca
"Sfinții Apostoli Petru și Pavel"
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "
71 1016620001384 Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul or. Căușeni str. Păcii 67
Bisericii Ortodoxe din or. Căușeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail" din cadrul
72 1017620004522 r. Criuleni s. Cruglic
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Cruglic, r.
Criuleni

Comunitatea Religioasă Biserica Evanghelică


73 mun. Chişinău str. N. Costin, 48/3,
Creştină Baptistă "Izvorul Vieţii", mun. Chişinău
1015620004366
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
74 1017620004599 "Sfînta Treime" din cadrul Bisericii Ortodoxe din r. Şoldăneşti s. Pohoarna
Moldova, din s. Pohoarna, r. Şoldăneşti

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


75 1012620008879 or. Floreşti str. Renaşterii, 24
"Sfîntul Ierarh Nicolae" din or. Floreşti

Mănăstirea cu Hramul "Adormirea Maicii


76 4552889 r. Şoldăneşti s. Cuşelăuca
Domnului"

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


77 1011620005284 "Sfînta Cuvioasa Mucenita Elisabeta" din cadrul mun. Bălți str. I. Franco nr.3
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun. Bălți

Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul


78 1017620002263 "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din satul r. Edineț s. Hincauti
Hincăuţi, raionul Edineţ

str. Sf. Arhanghel Mihail nr. 12


79 39862015 Biserica cu hramul "Sfinţii Voievozi" com. Băcioi
MD6812
Biserica cu Hramul "Sfînta Cuvioasa Parascheva"
80 113302 r.Călăraşi, s.Nişcani str.Toma Istrati, 7
din s.Nişcani, r.Călăraşi

Comunitatea religioasă Biserica Creştină


81 1012620006244 Evanghelică Baptistă „Vocea Adevărului” din mun. Chișinău str. Putnei, 27 MD 2059
mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Adormirea Maicii Domnului" din cadrul
82 r-nul Făleşti s. Răuţel
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Făleşti, s.
1015620002971 Răuţel
Comunitatea religioasă cu Hramul
83 1011620000441 „ACOPERĂMÎNTUL MAICII DOMNULUI” s. r-nul Criuleni com. Drasliceni
Drăsliceni, r-nul Criuleni

Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă


84 1010620007502 „Soborul Sfinţilor Mari Voievozi” din cadrul mun. Hîncești str. M. Hîncu nr. 122, MD-3401
Mitropoliei Basarabiei, din or. Hînceşti

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


str. Primar Gherman Pîntea nr.
85 1012620005029 „Sfinţii Trei Ierarhi”, din mun. Chişinău, sect. mun. Chișinău
83, MD-2045
Rîşcani

Comunitatea Religioasă Biserica Adevărat


86 1016620007696 r. Sîngerei s. Grigorăuca
Ortodoxă „Acoperămîntul Maicii Domnului”

Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul


„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cadrul
87 1013620005565 rn. Căuşeni s. Cîrnățeni
Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Cîrnăţeni,
r. Căuşeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
88 1020620005037 ,,Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Biseicii rn. Ialoveni s. Bardar
Ortodoxe din Moldova, r-nul Ialoveni, s.Bardar
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
Română „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana
89 1013620012185 mun. Orhei str. Dorobanți nr. 79, MD-3504
Mărului” din cadrul Mitropoliei Basarabiei, din
or. Orhei
Biserica de Chrestini Sf. Dumitrie din or. Ceadîr-
90 65348 or. Ceadîr-Lunga str. Ceachira nr. 49
Lunga

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


91 1016620005337 „Sfîntul Arhanghel Mihail” din cadrul Bisericii mun. Chișinău str. Prigoreni nr. 10 ap. 77
Ortodoxe din Moldova, din or. Criuleni

Biserica cu Hramul „Sf. Întocmai cu Apostolii


92 1192637 mun. Chișinău, com. Stăuceni str. 31 August nr. 2A
Marele Cneaz Vladimir”

Comunitatea Religioasă Parohia Romano-


93 1014620002527 Catolică „Preasfînta Inimă a lui Isus” din mun. Chișinău str. Livezilor nr. 25, MD-4839
Stăuceni

94 28789018 Parohia Biserica Maica Domnului din Chișinău mun. Chișinău str. Piața Veche nr. 8, MD-2005

Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă


95 1010620002806 mun. Chișinău str. Igor Vieru nr. 12, ap. 62
Română „Sf. Ilie” din mun. Chişinău

Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul


„Înălţarea Domnului”, Noul-Neamţ, din cadrul
96 1018620000473 rn. Căușeni, s. Chițcani str. Lenin nr. 2, MD-5714
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Chiţcani,
r. Căuşeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „
97 1014620006994 Naşterea Domnului” din cadrul Bisericii mun. Ceadîr-Lunga str. Cehov nr. 115
Ortodoxe din Moldova, din or. Ceadîr-Lunga
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii
98 1014620006927 r. Taraclia s. Valea Perjei
Ortodoxe din Moldova, din s. Valea Perjei, r.
Taraclia

Mănăstirea cu hramul ,,Sf.Treime"Saharna,


99 193641 r-nul Rezina s.Saharna MD5431
jud.Orhei

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


"Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii
100 1019620005899 r-nul Sîngerei s. Flămînzeni
Ortodoxe din Moldova, r-nul Sîngerei, s.
Flămînzeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul s.Ivanovca Nouă, Mihai
101 1018620001768 r-nul Cimişia
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Cimişlia, Eminescu 70
s. Ivanovca Nouă
Comunitate Religioasa Biserica cu hramul "Sf.
102 1019620009749 Mucenici Serghie şi Vah" din cadrul Bisericii or. Edineţ Centura Sud, Cimitirul nou
Ortodoxe din Moldova, din mun. Edineţ
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Iacov Persul" din cadrul
103 1016620004178 r-nul Străşeni s. Sireţi
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Sireţi, r.
Străşeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "
104 1012620006886 Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din cadrul or. Căușeni bd. Mihai Eminescu, 2
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Căuşeni
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul
"Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Iviron-
105 1013620005358 mun. Comrat str. Fedco, 120
Portăreaţa" din cadrul Bisericii Ortodoxe din
Moldova, mun. Comrat
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
106 1014620004130 "Sfîntul Gheorghe" din cadrul Bisericii Ortodoxe r-nul Călăraşi s. Bravicea
din Moldova, din r. Călăraşi, s. Bravicea
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din cadrul
107 1014620001771 r-nul Hîncești s.Lapușna, str.A.Lăpușneani,116
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Hînceşti,
s. Lăpuşna
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii
108 1014620006330 r-n Ceadîr-Lunga, s.Baurci str.Cotovscogo 2, MD-6111
Ortodoxe din Moldova, din r. Ceadîr-Lunga, s.
Baurci
Comunitatea Religioasă Biserica cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe", din cadrul
109 101562000669 mun. Chișinău str Gheorghe Tudor 8
Bisericii Ortodoxe din Moldova din sectorul
Telecentru, mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
110 1017620001912 Evanghelică Baptistă "Poarta Cerului" din satul r-nul Ialoveni s. Dănceni
Dănceni, raionul Ialoveni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


111 1014620006329 "Sfîntul Gheorghe" din cadrul Bisericii Ortodoxe r. Ceadîr Lunga s. Cazaclia
din Moldova, din r. Ceadîr Lunga, s. Cazaclia

Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul


"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul
112 1012620008101 s. Vulcănești str. Gagarin, nr. 41
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or.
Vulcăneşti
Mănăstirea "Naşterea Maicii Domnului" din s.
113 382527 r. Orhei s. Curchi
Curchi, r. Orhei
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul
114 1014620006628 r.Cahul s. Pelinei
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Cahul, s.
Pelinei
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
115 1014620007201 mun. Chişinău, str. Pan Halipp, nr. 1, MD-2009
Evanghelică "Lumina Lumii"

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


116 1014620006178 Adormirea Maicii Domnului din cadrul Bisericii r. Telenești s. Mîndrești
Ortodoxe din Moldova din s. Mindrești

Comunitatea Religioasă Manastirea de călugărițe


117 1011620009341 cu Hramul în cinstea ,,Nașterea Maicii or. Taraclia str. M. Serebreac, 23
Domnului” din or. Taraclia
Biserica cu hramul "Acoperămîntul Maicii
118 1822311 or. Basarabeasca s. Carabetovca
Domnului" s. Carabetovca, r. Basarabeasca
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "
Adormirea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii
119 1014620006662 s. Cişmichioi str. Mira, 104
Ortodoxe din Moldova, din r. Vulcăneşti, s.
Cişmichioi
Mitropolia Basarabiei -Biserica Creştină
120 38528018 Ortodoxă Autonomă Locală din cadrul mun. Chişinău str. 31 august 1989, nr. 161
Patriarhiei Romîne
Comunitatea Religioasă "Misiunea creștin-
121 1019620006830 r. Străşeni s. Pănăşeşti
ortodoxă Pănășești"
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
122 1011620004586 "Sfîntul Dumitru" din cadrul Mitropoliei r-nul Edineţ s. Burlăneşti
Basarabiei, din s. Burlăneşti, r. Edineţ
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
"Sf.Ierarh Nicolae şi Sf. Voievod Ştefan cel or. Edineţ, str. Independenţei nr.
123 1016620005980 r-nul Edineţ
Mare" din cadrul Mitropoliei Basarabiei, or. 47, bl. A, ap. 26
Edineţ, r-nul Edineţ
Mănăstirea de Maici Sf.Mare Mucenic Teodor
124 40340012 mun. Chişinău str. Ciuflea, nr. 12
Tiron
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
125 1012620008891 "Sfîntul Alexei " din cadrul Mitropoliei mun. Chişinău str. Băcioii Noi, 15
Basarabiei, din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Mănăstirea Eparhială a
126 1020620006137 mun. Chişinău str. Titu Maiorescu, nr.2
Înălţării Sfintei Cruci din Republica Moldova

Comunitatea religioasă „Biserica cu hramul Sf.


127 1011620005295 r-nul Şoldăneşti s. Şestaci
Gheorghe” s. Şestaci, r. Şoldăneşti
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii
128 1014620006167 r-nul Ungheni s. Bumbătă
Ortodoxe din Moldova, din r. Ungheni, s.
Bumbăta
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul
129 1013620002944 r-nul Drochia s.Țarigrad
Bisericii Ortodoxe din Moldova, s. Ţarigrad, r-
nul Drochia
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul
130 1012620007919 "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 190
Ortodoxe din Moldova, din mun. Chişinău

Comunitatea Religioasă Biserica Sf.Arhanghel


131 32056767 r-nul Rezina s. Cuizăuca
Mihail şi Gavril din s. Cuizăuca, r.Rezina

Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul


132 1021620003063 “Tuturor Sfinţilor care s-au proslăvit pe pămîntul mun. Chişinău str. Nicolae Dimo nr.2
Moldovei” din sect. Rîşcani, mun. Chişinău

Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul


"Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul
133 1012620008189 r-nul Ungheni s. Grătieşti
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Ungheni,
s. Grăseni
Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul
134 1020620007400 ,,Adormirea Maicii Domnului" din satul r-nul Ocniţa satul Naslavcea
Naslavcea, r-nul Ocniţa
Comunitatea Religioasă „Sf. Ioan Botezătorul”
135 1011620007200 or. Ştefan Vodă str. Zona Industrială
din or. Ştefan-Vodă
Parohia cu Hramul "Sfîntul Mare Mucenic
136 1016620003573 Dimitrie" din cadrul Bisericii Ortodoxe din mun.Chişinău str.Studenţilor, 7/10
Moldova, mun.Chişinău, sect.Rîşcani
Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul
137 1014620009113 "Tuturor Sfinţilor" din cadrul Bisericii Ortodoxe mun.Chişinău str. Mateevici 11
din Moldova, din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
138 1012620005616 "Buna Vestire" din cadrul Bisericii Ortodoxe din mun. Chişinau str. Bogdan Petriceicu Hajdeu, 10
Moldova din or. Chişinău, sect. Centru

Comunitatea religioasă Biserica Creştină


139 1012620003472 mun. Cahul str. Pr. Republicii 25 A
Evanghelică Baptistă „Emanuel” din oraşul Cahul