Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

Proiectarea unităţii tematice ,, 23. ÎN GRĂDINĂ ”


AUXILIAR: „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”, Editura EDU
CAIET DE CREAȚIE 3
PERIOADA: 15.03 - 19.03.2021

Ziua Disciplina Competenţ Detalii de conţinut Activităţi integrate/pe discipline;


e specifice organizarea colectivului de elevi Resurse Evaluare

LUNI CLR 1.1 Literele mici şi mari de - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
15.03.2021 1.2 tipar - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ planșe cu imagini din - observarea sistematică a
1.3 Propoziția/enunțul- benzi desenate povești, imagini cu elevilor
2.1 formularea de propoziții - Audierea unei povești sau a unei descrieri și diverse obiecte din
2.2 cu suport intuitiv manifestarea reacțiilor corespunzătoare mediul familar, CD, -evaluare orală
2.3 Fonetică- sunete specifice - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care videoproiector,
2.4 limbii române, despărțirea încep sau se termină cu un anumit sunet calculator
3.1 cuvintelor în silabe - Sunetul g şi literele G, g procedurale: metoda
3.2 Cuvântul- utilizarea - Recunoașterea și numirea literelor mari și fonetico-analitico-
4.1 cuvintelor noi în enunțuri mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea sintetică
adecvate unei forme cu o literă conversația euristică,
Vocabular- cuvinte cu - Oferirea unor răspunsuri la cererea jocul de rol, povestirea,
sens opus/asemănător elementară de informații: Cine? Ce? Când? lectura după imagini
Elemente grafice Cum? forme de organizare:
Desenarea literelor de - Completarea unor propoziții cu cuvintele individual, frontal, pe
tipar potrivite, completarea cuvintelor cu literele grupe
care lipsesc
Sunetul g și literele G, g - Desenarea literelor de tipar

LIMBA ENGLEZĂ
RELIGIE
MEM 1.1 Numere naturale în - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru materiale: evaluare formativă
1.2 concentrul 0-20- evidențierea faptului că numărul de elemente fișe de lucru, CD, cretă
1.3 recunoaștere, formare, ale acestuia este dat de ultimul număr din colorată, videoproiector,
1.4 scriere, citire, comparare, succesiunea 1, 2, 3, .... 20 calculator, jetoane - observarea sistematică a
1.5 ordonare - Numărare cu pas indicat prin desene sau procedurale: elevilor
3.1 obiecte, crescător și descrescător  explicația, demonstrația,
Prof.CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

Numere naturale în - Citirea și scrierea numerelor naturale de la exercițiul, jocul didactic,


concentrul 0 la 20 forme de organizare:
0-20 - Explorarea mediului înconjurător pentru a individual, frontal,
număra ființe și lucruri
- Compararea numărului de obiecte prin
figurarea lor unele sub altele, prin încercuirea
părților comune, prin punerea în
corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor

MARTI CLR 1.1 Literele mici şi mari de - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
16.03.2021 1.2 tipar - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini din - observarea sistematică a
1.3 Propoziția/enunțul- percepute prin diferite semne: bătăi din povești, imagini cu elevilor
2.1 formularea de propoziții palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, diverse obiecte din
2.2 cu suport intuitiv jetoane puse pe bancă, săritură etc. mediul familar, CD, -evaluare orală
2.3 Fonetică- sunete specifice - Audierea unei povești sau a unei descrieri și videoproiector,
2.4 limbii române, despărțirea manifestarea reacțiilor corespunzătoare calculator
3.1 cuvintelor în silabe - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care procedurale: metoda
3.2 Cuvântul- utilizarea încep sau se termină cu un anumit sunet fonetico-analitico-
4.1 cuvintelor noi în enunțuri - Sunetul g şi literele G, g sintetică
adecvate - Oferirea unor răspunsuri la cererea conversația euristică,
Vocabular- cuvinte cu elementară de informații: Cine? Ce? Când? forme de organizare:
sens opus/asemănător Cum? individual, frontal, pe
Elemente grafice - Audierea unor înregistrări cu sunete din grupe
Desenarea literelor de mediul înconjurător
tipar - Interpretarea unor cântece care conțin
onomatopee
Sunetul g și literele G, g - Asocierea unor imagini sau obiecte cu
onomatopeele corespunzătoare
- Desenarea literelor de tipar

MEM 1.1 Numere naturale în - Explorarea mediului înconjurător pentru a materiale: evaluare formativă
1.2 concentrul 0-20- număra ființe și lucruri fișe de lucru, CD, cretă
1.3 recunoaștere, formare, - Compararea numărului de obiecte prin colorată, videoproiector,
1.4 scriere, citire, comparare, figurarea lor unele sub altele, prin încercuirea calculator, jetoane - observarea sistematică a
1.5 ordonare părților comune, prin punerea în procedurale: elevilor
3.1 corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor explicația, demonstrația,
Numere naturale în - Identificarea vecinilor unui număr exercițiul, jocul didactic,
concentrul - Selectarea unui număr după un criteriu dat problematizarea
0-20 - Completarea unor serii numerice forme de organizare:
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa individual, frontal,
Prof.CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

numerelor în situația în care se dau două


numere
- Numărarea înainte și înapoi, în variante
complete sau de la un punct al seriei, din 1 în
1, cu/ fără manipularea obiectelor

EDUCAȚIE FIZICĂ
DP 3.2 Interacțiuni simple cu - Distribuirea și asumarea unor sarcini în materiale: Observare sistematică
3.3 ființe sau obiecte clasă: aranjarea jucăriilor, udatul florilor etc. fișe de lucru, CD
familiare-plante, animale, - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, procedurale:
persoane; expoziții cu plantele preferate conversația, exercițiul,
- Realizarea unor colaje cu imagini din jocul didactic,
Cum îngrijim plantele? diferite grădini forme de organizare:
individual, frontal,
MIERCURI CLR 1.1 Literele mici şi mari de - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
17.03.2021 1.2 tipar - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini din - observarea sistematică a
1.3 Propoziția/enunțul- percepute prin diferite semne: bătăi din povești, imagini cu elevilor
2.1 formularea de propoziții palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, diverse obiecte din
2.2 cu suport intuitiv jetoane puse pe bancă, săritură etc. mediul familar, CD, -evaluare orală
2.3 Fonetică- sunete specifice - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ videoproiector,
2.4 limbii române, despărțirea benzi desenate calculator
3.1 cuvintelor în silabe - Recunoașterea și numirea literelor mari și procedurale: metoda
3.2 Cuvântul- utilizarea mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea fonetico-analitico-
4.1 cuvintelor noi în enunțuri unei forme cu o literă sintetică
adecvate - Audierea unor înregistrări cu sunete din conversația euristică,
Vocabular- cuvinte cu mediul înconjurător jocul de rol, povestirea,
sens opus/asemănător - Interpretarea unor cântece care conțin lectura după imagini
Elemente grafice onomatopee forme de organizare:
Desenarea literelor de - Completarea unor propoziții cu cuvintele individual, frontal, pe
tipar potrivite, completarea cuvintelor cu literele grupe
care lipsesc
Sunetul g și literele G, g - Desenarea literelor de tipar

MEM 1.1 Numere naturale în - Explorarea mediului înconjurător pentru a materiale: evaluare formativă
1.2 concentrul 0-20- număra ființe și lucruri fișe de lucru, CD, cretă
1.3 recunoaștere, formare, - Compararea numărului de obiecte prin colorată, videoproiector,
1.4 scriere, citire, comparare, figurarea lor unele sub altele, prin încercuirea calculator, jetoane - observarea sistematică a
1.5 ordonare părților comune, prin punerea în procedurale: elevilor
3.1 corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor explicația, demonstrația,
Prof.CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

Numere naturale în - Identificarea vecinilor unui număr exercițiul, jocul didactic,


concentrul - Selectarea unui număr după un criteriu dat problematizarea
0-20 - Completarea unor serii numerice forme de organizare:
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa individual, frontal,
numerelor în situația în care se dau două
numere
- Numărarea înainte și înapoi, în variante
complete sau de la un punct al seriei, din 1 în
1, cu/ fără manipularea obiectelor
- Ordonarea unor numere date, crescător sau
descrescător
- Colorarea unor planșe în care codul
culorilor este dat de numere
MM 1.1 Cântarea vocală- în - Receptarea cântecelor cu un ambitus materiale: Evaluare orală
1.3 colectiv cuprins între Do1 și La1, cu o structură CD
2.1 ritmico-melodică asemănătoare cântecelor procedurale: Observare sistematică
2.2 Doar una e primăvara din folclorul copiilor demonstrația, exercițiul,
3.3 - Audierea cântecului demonstrat de forme de organizare:
propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor frontal, individual
tehnice 
- Exerciții alternative în colectiv/individual
DP 3.2 Interacțiuni simple cu - Distribuirea și asumarea unor sarcini în materiale: Observare sistematică
3.3 ființe sau obiecte clasă: aranjarea jucăriilor, udatul florilor etc. fișe de lucru, calculator
familiare-plante, animale, - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, procedurale:
persoane; expoziții cu plantele preferate conversația, exercițiul,
- Realizarea unor albume, agende speciale, jocul didactic,
Cum îngrijim plantele? portofolii care cuprind activități preferate, forme de organizare:
aptitudini, realizări individual, frontal

JOI CLR 1.1 Literele mici şi mari de - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
18.03.2021 1.2 tipar - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini din - observarea sistematică a
1.3 Propoziția/enunțul- percepute prin diferite semne: bătăi din povești, imagini cu elevilor
2.1 formularea de propoziții palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, diverse obiecte din
2.2 cu suport intuitiv jetoane puse pe bancă, săritură etc. mediul familar, CD, -evaluare orală
2.3 Fonetică- sunete specifice - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ videoproiector,
2.4 limbii române, despărțirea benzi desenate calculator
3.1 cuvintelor în silabe - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care procedurale: metoda
3.2 Cuvântul- utilizarea încep sau se termină cu un anumit sunet fonetico-analitico-
4.1 cuvintelor noi în enunțuri - Sunetul g şi literele G, g sintetică
Prof.CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

adecvate - Recunoașterea și numirea literelor mari și conversația euristică,


Vocabular- cuvinte cu mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea jocul de rol, povestirea,
sens opus/asemănător unei forme cu o literă lectura după imagini
Elemente grafice - Completarea unor propoziții cu cuvintele forme de organizare:
Desenarea literelor de potrivite, completarea cuvintelor cu literele individual, frontal, pe
tipar care lipsesc grupe
- Desenarea literelor de tipar
Sunetul g și literele G, g
MEM 1.1 Numere naturale în - Explorarea mediului înconjurător pentru a materiale: evaluare formativă
1.2 concentrul 0-20- număra ființe și lucruri fișe de lucru, CD, cretă
1.3 recunoaștere, formare, - Compararea numărului de obiecte prin colorată, videoproiector,
1.4 scriere, citire, comparare, figurarea lor unele sub altele, prin încercuirea calculator, jetoane - observarea sistematică a
1.5 ordonare părților comune, prin punerea în procedurale: elevilor
3.1 Plante și animale corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor explicația, demonstrația,
- Observarea părților componente ale exercițiul, jocul didactic,
Părțile plantei plantelor problematizarea
Condiții de viață - Numărarea florilor/ frunzelor unei plante
care apar în interval de o săptămână în
scopul evidențierii creșterii acesteia
- Urmărirea creșterii unei plantule ținând sub
observație unul din factorii care întrețin viața
- Observarea directă, în mediul natural a unor
plante, insecte etc.
MM 1.1 Cântarea vocală- în - Receptarea cântecelor cu un ambitus materiale: Evaluare orală
1.3 colectiv cuprins între Do1 și La1, cu o structură CD
2.1 ritmico-melodică asemănătoare cântecelor procedurale: Observare sistematică
2.2 Doar una e primăvara din folclorul copiilor demonstrația, exercițiul,
3.3 - Audierea cântecului demonstrat de
propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor
tehnice 
- Exersarea asimilării integrale a cântecului 
AVAP 2.2 Culori calde și reci - Realizarea unor compoziții utilizând culori materiale:
2.3 Tehnica colajului- la alegere și tehnici improvizate; mapa elevului, -Observare sistematică
2.4 folosind materiale -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, acuarele, pensule;
2.6 diverse, potrivite nivelului lipire, răsucire, înșirare, decupare după procedurale: -expoziție
de vârstă contur activitate practică
- Realizarea unor lucrări în care să asocieze forme de organizare:
Fluturi elemente de exprimare plastică cu alte forme individual, frontal, în
de exprimare artistică prechi, în grup
Prof.CALU DIANA MARIA CLASA PREGATITOARE D
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 2020-2021
DROBETA TURNU-SEVERIN

- Realizarea de compoziții libere, spontane


când au la dispoziție materiale și instrumente
diverse
VINERI CLR 1.1 Literele mici şi mari de - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
19.03.2021 1.2 tipar - Audierea unei povești sau a unei descrieri și planșe cu imagini din - observarea sistematică a
1.3 Propoziția/enunțul- manifestarea reacțiilor corespunzătoare povești, imagini cu elevilor
2.1 formularea de propoziții - Oferirea unor răspunsuri la cererea diverse obiecte din
2.2 cu suport intuitiv elementară de informații: Cine? Ce? Când? mediul familar, CD, -evaluare orală
2.3 Cum? calculator
2.4 „Degețica”, de H. C. - Jocuri de modificare a poveștilor audiate;
3.1 Andersen schimbarea succesiunii evenimentelor,
3.2 modificarea finalului
4.1 - Conversații scurte în grup pe baza unui text
audiat sau a unei imagini

AVAP 2.2 Culori calde și reci - Realizarea unor compoziții utilizând culori materiale:
2.3 Tehnica colajului- la alegere și tehnici improvizate; mapa elevului, -Observare sistematică
2.4 folosind materiale -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, foarfecă, lipici, șablon,
2.6 diverse, potrivite nivelului lipire, răsucire, înșirare, decupare după acuarele, pensule, hârtie -expoziție
de vârstă contur pentru brioșe, cereale,
- Realizarea unor lucrări în care să asocieze dopuri de plastic;
Pliante cu plante elemente de exprimare plastică cu alte forme procedurale:
de exprimare artistică activitate practică
- Realizarea de compoziții libere, spontane forme de organizare:
când au la dispoziție materiale și instrumente individual, frontal, în
diverse prechi, în grup

EDUCAȚIE FIZICĂ

S-ar putea să vă placă și