Sunteți pe pagina 1din 10

POVESTE.....

CU ÎNGHEŢATĂ
S. 1 -11.02.2019-15.02 .2019
SEMESTRUL AL II- LEA
CAIET DE CREAŢIE 3

Ziua Disciplina Detalieri de conţinut Activităţi Resurse Evaluare


C. S.
Luni D.P Trăire şi manifestare - Organizarea unor materiale: Observarea
11.02 emoţională, starea de jocuri pentru sistematică
2.1 bine identificarea emoţiilor jetoane cu a elevilor
2.2 - emoţii de bază: de bază; simboluri care
bucurie, tristeţe, frică, - Dialog având ca suport exprimă diferite
furie imagini cu emoţii de emoţii/
Împărăţia emoțiilor bază, cu ajutorul cărora sentimente,
să se analizeze: ”ce fac ilustraţii
atunci când sunt trist, procedurale:
când mi-e frică, când
sunt fericit, când sunt discuţia
relaxat?” colectivă, jocul
- Roata emoţiilor pentru de rol,
diferite situaţii brainstorming
- Jocuri din folclorul forme de
copiilor care vizează organizare:
exprimarea emoţiilor
- Jocuri de tipul individual,
„Continuă propoziţia”, frontal,
„Continuă povestea”, în
care propoziția/
povestea este începută
de învățător sau de un
copil și se construiește
în lanț

MEM Adunarea şi scăderea - Numărarea procedurale: Observarea


1.1 în concentrul 0 – 10, elementelor unei conversaţia, sistematică
1.4 prin numărare mulţimi exerciţiul, jocul a elevilor
1.6 Adunarea cu 2 unităţi - Recunoaşterea cifrelor didactic,
4.2 de la 0 la 9, ca simboluri explicaţia
5.1 convenţionale ale materiale:
5.2 numerelor mai mici fise de lucru,
decât 10 CD,
- Adăugarea/ extragerea videoproiector,
de elemente dintr-o calculator,Jetoa
mulţime dată, fiecare ne
operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor
- Rezolvarea de exerciţii
de adunare cu 2 unităţi
în concentrul 0-10 şi
verificarea operaţiilor
efectuate prin numărarea
de obiecte/ imagini

LIMBA ENGLEZĂ
EDUCAŢIE FIZICĂ

Marţi CLR Literele mici şi mari de Auxiliar Ev. globală


12.02 1.1 tipar - Citirea literelor, didactic şi
1.2 Propoziţia/enunţul- silabelor, cuvintelor „O călătorie individuală
1.3 formularea de propoziţii - Indicarea sunetelor/ distractivă prin
2.1 cu suport intuitiv silabelor/ cuvintelor clasa
2.2 Fonetică- sunete percepute prin diferite pregătitoare”,
3.1 specifice limbii române, semne: bătăi din palme, Editura EDU
3.2 despărţirea cuvintelor în ridicarea unui deget, a
4.1 silabe unui obiect, jetoane puse CD,
Elemente grafice pe bancă, săritură etc. videoproiector,
Desenarea literelor de - Asocierea unor litere şi calculator,fişe
tipar sunete de lucru

Numărarea cuvintelor procedurale:


dintr-un enunţ scurt metoda
- Punerea în fonetico-
corespondenţa a unui analitico-
cuvânt rostit cu sintetică
imaginea potrivită conversaţia
- Identificarea, dintr-un euristică, jocul
şir, a cuvintelor care didactic,
încep sau se termină cu
un anumit sunet
- Recunoaşterea şi
numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite
suporturi, asocierea unei
forme cu o literă
- Jocuri folosind carduri
cu imagini ale unor
obiecte şi denumirea
acestora
- Desenarea literelor de
tipar
- Orientarea în spaţiul
scrierii prin joc: sus, jos,
stânga, dreapta etc.
- Utilizarea corectă a
instrumentelor de
trasare/ de scris

MEM Adunarea şi scăderea - Numărarea procedurale: Observarea


1.1 în concentrul 0 – 10, elementelor unei conversaţia, sistematică
1.4 prin numărare mulţimi exerciţiul, jocul a elevilor
1.6 Adunarea cu 2 unităţi - Recunoaşterea cifrelor didactic,
4.2 de la 0 la 9, ca simboluri explicaţia
5.1 convenţionale ale materiale:
5.2 numerelor mai mici fise de lucru,
decât 10 CD,
- Adăugarea/ extragerea videoproiector,
de elemente dintr-o calculator,Jetoa
mulţime dată, fiecare ne
operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor
- Rezolvarea de exerciţii
de adunare cu 2 unităţi
în concentrul 0-10 şi
verificarea operaţiilor
efectuate prin numărarea
de obiecte/ imagini

AV/AP Tehnici simple: tăiere, -Utilizarea unor tehnici materiale: Observare


2.4 decupare după contur, simple de tăiere, lipire, sistematică
2.6 răsucire, lipire răsucire, înşirare, mapa elevului,
Forme spaţiale decupare după contur şablon,
(lungime, lăţime, - Realizarea unor lucrări foarfecă, lipici,
înălţime): construcţii; în care să asocieze hârtie colorată, -expoziţie
forme spaţiale foarte elemente de exprimare acuarele
uşoare din hârtie
plastică cu alte forme de
Balaurul procedurale:
exprimare artistică
explicaţia,
demonstraţia,
activitate
practică

forme de
organizare:

individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în - Audierea cântecului materiale: Observarea
1.1 colectiv demonstrat de sistematică
1.3 Mişcarea pe muzică- propunător sau redat cu CD-player, CD, a elevilor
2.1 percuţia corporală( bătăi ajutorul mijloacelor ilustraţii
2.2 din palme, cu degetul în tehnice 
3.3 bacă) - Exerciţii alternative în procedurale:
Dacă vesel se trăieşte colectiv  demonstraţia, Evaluare
- Exersarea asimilării audiţia muzicală orală
integrale a cântecului 
- Acompanierea forme de
cântecelor cu percuţie organizare:
corporală (bătăi din
palme, cu degetul în frontal,
bancă etc.) individual
- Acompanierea liberă a
cântecelor cu sonorităşi
emise de obiecte din
clasă (creioane,
bețișoare, podeaua,
masa etc.)
Miercuri MEM Adunarea şi scăderea în - Recunoaşterea cifrelor procedurale: evaluare
13.02 1.1 concentrul 0 – 10, prin de la 0 la 9, ca simboluri formativă
1.4 numărare convenţionale ale explicaţia,
1.6 Probleme simple de numerelor mai mici demonstraţia,
4.2 adunare sau scădere cu decât 10 exerciţiul, jocul
5.1 1-5 unităţi în concentrul - Adăugarea/ extragerea didactic,
5.2 0-10, cu suport intuitiv de elemente dintr-o
problematizarea -
mulţime dată, fiecare
Adunarea cu 2 unităţi operaţie fiind însoţită de forme de observarea
Cald- rece numărarea obiectelor sistematică
organizare:
- Rezolvarea de exerciţii a elevilor
de adunare cu 2 unităţi individual,
în concentrul 0-10 şi frontal
verificarea operaţiilor materiale:
efectuate prin numărarea
de obiecte/ imagini caiet de lucru,
- Crearea unor probleme CD, cretă
simple după imagini
colorată,
- Aflarea unui termen
necunoscut folosind videoproiector ,
metoda balanţei calculator,
- Rezolvarea de creioane
probleme cu sprijin în colorate, fişe de
imagini date lucru, beţişoare
- Gruparea corpurilor
după un anumit criteriu
- Identificarea categoriei
căreia îi aparţine un
anumit element
- Gruparea obiectelor
după un anumit criteriu
(cald/ rece)
- Jocuri de tipul „Ce s-ar
întâmpla dacă..?”

CLR Literele mici şi mari de Auxiliar Ev. globală


1.1 tipar - Citirea literelor, didactic şi
1.2 Propoziţia/enunţul- silabelor, cuvintelor „O călătorie individuală
1.3 formularea de propoziţii - Indicarea sunetelor/ distractivă prin
2.1 cu suport intuitiv silabelor/ cuvintelor clasa
2.2 Fonetică- sunete percepute prin diferite pregătitoare”,
3.1 specifice limbii române, semne: bătăi din palme, Editura EDU
3.2 despărţirea cuvintelor în ridicarea unui deget, a
4.1 silabe unui obiect, jetoane puse CD,
Elemente grafice pe bancă, săritură etc. videoproiector,
Desenarea literelor de - Asocierea unor litere şi calculator
tipar sunete

Sunetul î şi literele Î, î Numărarea cuvintelor


dintr-un enunţ scurt
- Punerea în
corespondenţa a unui
cuvânt rostit cu
imaginea potrivită
- Identificarea, dintr-un
şir, a cuvintelor care
încep sau se termină cu
un anumit sunet
- Recunoaşterea şi
numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite
suporturi, asocierea unei
forme cu o literă
- Jocuri folosind carduri
cu imagini ale unor
obiecte şi denumirea
acestora
- Desenarea literelor de
tipar
- Orientarea în spaţiul
scrierii prin joc: sus, jos,
stânga, dreapta etc.
- Utilizarea corectă a
instrumentelor de
trasare/ de scris

CLR Literele mici şi mari de Auxiliar Ev. globală


1.1 tipar - Citirea literelor, didactic şi
1.2 Propoziţia/enunţul- silabelor, cuvintelor „O călătorie individuală
1.3 formularea de propoziţii - Indicarea sunetelor/ distractivă prin
2.1 cu suport intuitiv silabelor/ cuvintelor clasa
2.2 Fonetică- sunete percepute prin diferite pregătitoare”,
3.1 specifice limbii române, semne: bătăi din palme, Editura EDU
3.2 despărţirea cuvintelor în ridicarea unui deget, a
4.1 silabe unui obiect, jetoane puse CD,
Elemente grafice pe bancă, săritură etc. videoproiector,
Desenarea literelor de - Asocierea unor litere şi calculator
tipar sunete

Sunetul î şi literele Î, î Numărarea cuvintelor


dintr-un enunţ scurt
- Punerea în
corespondenţa a unui
cuvânt rostit cu
imaginea potrivită
- Identificarea, dintr-un
şir, a cuvintelor care
încep sau se termină cu
un anumit sunet
- Recunoaşterea şi
numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite
suporturi, asocierea unei
forme cu o literă
- Jocuri folosind carduri
cu imagini ale unor
obiecte şi denumirea
acestora
- Desenarea literelor de
tipar
- Orientarea în spaţiul
scrierii prin joc: sus, jos,
stânga, dreapta etc.
- Utilizarea corectă a
instrumentelor de
trasare/ de scris

AV/AP Tehnici simple: tăiere, -Utilizarea unor tehnici materiale: Observare


2.4 decupare după contur, simple de tăiere, lipire, sistematică
2.6 răsucire, lipire răsucire, înşirare, mapa elevului,
Forme spaţiale decupare după contur şablon,
(lungime, lăţime, - Realizarea unor lucrări foarfecă, lipici,
înălţime): construcţii; în care să asocieze hârtie colorată, -expoziţie
forme spaţiale foarte elemente de exprimare acuarele
uşoare din hârtie
plastică cu alte forme de
Cornetul de îngheţată procedurale:
exprimare artistică
explicaţia,
demonstraţia,
activitate
practică

forme de
organizare:

individual,
frontal
Joi
14.02 CLR Literele mici şi mari de Auxiliar Ev. globală
1.1 tipar - Citirea literelor, didactic şi
1.2 Propoziţia/enunţul- silabelor, cuvintelor „O călătorie individuală
1.3 formularea de propoziţii - Indicarea sunetelor/ distractivă prin
2.1 cu suport intuitiv silabelor/ cuvintelor clasa
2.2 Fonetică- sunete percepute prin diferite pregătitoare”,
3.1 specifice limbii române, semne: bătăi din palme, Editura EDU
3.2 despărţirea cuvintelor în ridicarea unui deget, a
4.1 silabe unui obiect, jetoane puse CD,
Elemente grafice pe bancă, săritură etc. videoproiector,
Desenarea literelor de - Asocierea unor litere şi calculator
tipar sunete

Sunetul î şi literele Î, î Numărarea cuvintelor


dintr-un enunţ scurt
- Punerea în
corespondenţa a unui
cuvânt rostit cu
imaginea potrivită
- Identificarea, dintr-un
şir, a cuvintelor care
încep sau se termină cu
un anumit sunet
- Recunoaşterea şi
numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite
suporturi, asocierea unei
forme cu o literă
- Jocuri folosind carduri
cu imagini ale unor
obiecte şi denumirea
acestora
- Desenarea literelor de
tipar
- Orientarea în spaţiul
scrierii prin joc: sus, jos,
stânga, dreapta etc.
- Utilizarea corectă a
instrumentelor de
trasare/ de scris

MEM Adunarea şi scăderea în - Recunoaşterea cifrelor procedurale: evaluare


1.1 concentrul 0 – 10, prin de la 0 la 9, ca simboluri formativă
1.4 numărare convenţionale ale explicaţia,
1.6 Probleme simple de numerelor mai mici demonstraţia,
4.2 adunare sau scădere cu decât 10 exerciţiul, jocul
5.1 1-5 unităţi în concentrul - Adăugarea/ extragerea didactic,
5.2 0-10, cu suport intuitiv de elemente dintr-o
problematizarea -
mulţime dată, fiecare
Adunarea cu 2 unităţi operaţie fiind însoţită de forme de observarea
Cald- rece numărarea obiectelor sistematică
organizare:
- Rezolvarea de exerciţii a elevilor
de adunare cu 2 unităţi individual,
în concentrul 0-10 şi frontal
verificarea operaţiilor materiale:
efectuate prin numărarea
de obiecte/ imagini caiet de lucru,
- Crearea unor probleme CD, cretă
simple după imagini
colorată,
- Aflarea unui termen
necunoscut folosind videoproiector ,
metoda balanţei calculator,
- Rezolvarea de creioane
probleme cu sprijin în colorate, fişe de
imagini date lucru, beţişoare
- Gruparea corpurilor
după un anumit criteriu
- Identificarea categoriei
căreia îi aparţine un
anumit element
- Gruparea obiectelor
după un anumit criteriu
(cald/ rece)
- Jocuri de tipul „Ce s-ar
întâmpla dacă..?”
RELIGIA
MM Cântarea vocală- în - Audierea cântecului materiale: Observarea
1.1 colectiv demonstrat de sistematică
1.3 Mişcarea pe muzică- propunător sau redat cu CD-player, CD, a elevilor
2.1 percuţia ajutorul mijloacelor ilustraţii
2.2 corporală( bătăi din tehnice 
3.3 palme, cu degetul în - Exerciţii alternative în procedurale:
bacă) colectiv  demonstraţia, Evaluare
Dacă vesel se trăieşte - Exersarea asimilării audiţia muzicală orală
integrale a cântecului 
- Acompanierea forme de
cântecelor cu percuţie organizare:
corporală (bătăi din
palme, cu degetul în frontal,
bancă etc.) individual
- Acompanierea liberă a
cântecelor cu sonorităşi
emise de obiecte din
clasă (creioane,
bețișoare, podeaua,
masa etc.)
Vineri D.P Trăire şi manifestare - Organizarea unor materiale: Observarea
15.02 emoţională, starea de jocuri pentru sistematică
2.1 bine identificarea emoţiilor jetoane cu a elevilor
2.2 - emoţii de bază: de bază; simboluri care
bucurie, tristeţe, frică, - Dialog având ca suport exprimă diferite
furie imagini cu emoţii de emoţii/
Împărăţia emoțiilor bază, cu ajutorul cărora sentimente,
să se analizeze: ”ce fac ilustraţii
atunci când sunt trist, procedurale:
când mi-e frică, când
sunt fericit, când sunt discuţia
relaxat?” colectivă, jocul
- Roata emoţiilor pentru de rol,
diferite situaţii brainstorming
forme de
- Jocuri din folclorul organizare:
copiilor care vizează
exprimarea emoţiilor individual,
- Jocuri de tipul frontal,
„Continuă propoziţia”,
„Continuă povestea”, în
care propoziția/
povestea este începută
de învățător sau de un
copil și se construiește
în lanț
CLR „Hainele cele noi ale - Numirea personajului/ planşe cu Evaluarea
1.1 împăratului”, de H. C. personajelor dintr-un imagini din globală şi
1.2 Andersen fragment de poveste poveşti, CD, individuală
1.3 audiat
videoproiector,
2.1 Discuţii privind
2.2 comportamentul unor calculator evaluare
3.1 personaje; evidenţierea orală
procedurale:
3.2 unor modele de
4.1 comportament metoda
- Exprimarea aprecierii fonetico-
sau îngrijorării faţă de analitico- -
evenimente, persoane, sintetică interevalua
lucruri cunoscute re
Continuarea unei conversaţia
poveşti pe baza euristică, jocul
imaginilor selectate, cu de rol,
sprijin din partea povestirea,
cadrului didactic sau a
lectura după
colegilor
imagini

forme de
organizare:

individual,
frontal, pe
grupe
Oră la
dispoziţia
învăţătorului

S-ar putea să vă placă și