Sunteți pe pagina 1din 138

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU - PRAHOVA

INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

MANAGEMENTUL
CLASEI DE ELEVI

INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

NORMATIVE.................................................................................................................................4
FINALITĂŢILE PRINCIPALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA......................................................................4
NORME INSTITUŢIONALE...................................................................................................................................................4
NORME CONSTITUTIVE (NORMATIVITATEA DIDACTICĂ)..........................................................................................4
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLASEI.............................................................................5
NORME ŞI REGULI DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ...............................................................................................................5
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
NORME ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI.........................................................................................................5

DREPTURILE COPILULUI:..................................................................................................................6

CALENDAR..................................................................................................................................8
CALENDAR, AN ŞCOLAR 2009 – 2010................................................................................................................................8

STRUCTURA ANILOR ŞCOLARI.............................................................................................10

PLANURI CADRU......................................................................................................................11
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLAN CADRU CLASA I........................................................................................................................................................11
PLAN CADRU CLASA A II-A...............................................................................................................................................12
PLAN CADRU CLASA A III-A.............................................................................................................................................13
PLAN CADRU CLASA A IV-A.............................................................................................................................................14

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII (CDS).............................................................................15

ORARE.......................................................................................................................................16
ORAR CLASA I......................................................................................................................................................................16
ORAR CLASA A II-A.............................................................................................................................................................18
ORAR CLASA A III-A............................................................................................................................................................18
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ORAR CLASA A IV-A............................................................................................................................................................18

FOTOGRAFII CLASA DE ELEVI...............................................................................................19

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI.....................................................................................20

DATE PERSONALE ELEVI ŞI PARINŢI....................................................................................21

CONSILIUL CLASEI..................................................................................................................22
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ELEMENTE DIN TRADIŢIA CLASEI.........................................................................................23

LISTA DE INVENTAR – MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE...........................................25

MATERIALE CURRICULARE...................................................................................................26
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA I................................................................................................................26
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA I...........................................................................................28
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA I......................................................29
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A II-A.......................................................................................................30
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A II-A..................................................................................32
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A II-A.............................................33
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A III-A.....................................................................................................34
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A III-A................................................................................36
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A III-A............................................37
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A IV-A......................................................................................................38
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A IV-A................................................................................40
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A IV-A............................................41

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE................................................42


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA NIVELUL CLASEI...................................................42
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010...............42
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011.......47
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012......48
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLAS A A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013.....49
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010...........................50
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011..................52
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012................54
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013................56
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010...............................................58
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011......................................59
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012.....................................60
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013.....................................61
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010.......62
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011
.................................................................................................................................................................................................63
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012
.................................................................................................................................................................................................64
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013
.................................................................................................................................................................................................65

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI


NAŢIONAL...............................................................................................................................................................................66
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................66
CLASA I, AN ŞCOLAR 2009 - 2010.....................................................................................................................................66
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................67
CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010 – 2011............................................................................................................................67
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011 - 2012.....................................................................................................68
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................69
CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012 - 2013...........................................................................................................................69

PLANIFICĂRILE ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII.........................................................................70


PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I............................................................................70
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A...................................................................71
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A..................................................................72
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A..................................................................73
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR - LECTORATE CU PĂRINŢII........74
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I......................................................................74
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A.............................................................75
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A............................................................76
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A............................................................77

SITUAŢII LA ÎNVĂŢĂTURĂ.......................................................................................................78
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2009-2010 – CLASA I....................................................................................................78
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 – CLASA A II-A...........................................................................................79
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2011-2012 – CLASA A III-A..........................................................................................80
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2012-2013 – CLASA A IV-A..........................................................................................81
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR I – IV (ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI MIŞCAREA ELEVILOR)....82

SITUAŢIA ABSENŢELOR.........................................................................................................83

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ.......................84


IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA I.......................................84
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A II-A..............................85
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A III-A.............................86
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A IV-A.............................87
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PREMII ACORDATE ELEVILOR..............................................................................................88

PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI.........................................................89

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ..........................................................................................90


SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA I.................................................................................................................90
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ – CLASA A II-A........................................................................................................91
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A III-A.......................................................................................................92
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A IV-A.......................................................................................................93
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE..............94
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA I................................94
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A II-A.......................95
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A III-A......................96
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A IV-A......................97

PLAN DE MĂSURI.....................................................................................................................98

ANALIZE SWOT........................................................................................................................99
A N A L I Z A S W O T CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010...............................................................................................99
A N A L I Z A S W O T CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011....................................................................................100
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
A N A L I Z A S W O T CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012...................................................................................101
A N A L I Z A S W O T CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013...................................................................................102

VIZITE LA DOMICILIU.............................................................................................................103

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI...............................................................................104


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
NORMATIVE

FINALITĂŢILE PRINCIPALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA


a) formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi specifice necesare pentru viaţa de adult;
b) formarea motivaţiei pentru participarea activă la viaţa social-economică şi politică în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile;
c) formarea şi asumarea unui set de valori care să orienteze comportamentul şi cariera absolventului, asigurându-i o integrare rapidă pe piaţa forţei de
muncă şi în viaţa socială.

NORME INSTITUŢIONALE
Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar în România sunt:
1.Principiul eficienţei, pentru obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
2. Principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social–economică;
3. Principiul calităţii, în baza căruia activităţile de învăţământ preuniversitar se raportează la standarde de referinţă şi bune practici internaţionale;
4. Principiul echităţii, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare;
5. Principiul descentralizarii, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;
6. Principiul răspunderii publice, în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor.

NORME CONSTITUTIVE (NORMATIVITATEA DIDACTICĂ)


1.Principii cu caracter general:
• principiul integrarii organice a teoriei cu practica;
• principiul luarii in consideratie a particularitatilor de varsta si individuale.
2. Principii care se impun cu dominanta asupra continutului invatamantului:
• principiul accesibilitatii cunostintelor, priceperilor, deprinderilor;
• principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.
3. Principii care actioneaza asupra metodologiei didactice si a formelor de organizare a activitatilor:
• principiul corelatiei dintre senzorial si rational, dintre concret si abstract in predare-invatare (principiul intuitiei);
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
• principiul insusirii constiente si active;
• principiul insusirii teineinice a cunostintelor si abilitatilor.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLASEI


-şedinţele cu părinţii se vor organiza o dată pe lună, prezenţa părinţilor fiind obligatorie la cel puţin o şedinţă din două;
-chestionarele pentru părinţi se vor da acestora spre completare cu cel puţin o săptămână înainte de data când acestea trebuie predate învăţătorului;
-părinţii sunt obligaţi să comunice învăţătorului orice schimbare a datelor personale ale copilului sau părinţilor
(adresă, loc de muncă etc.) precum şi orice modificări în ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului;
-orice fonduri se vor strânge doar la propunerea părinţilor sau a învăţătorului, doar cu acordul părinţilor;
-fondurile strânse se vor cheltui exclusiv pentru materialele necesare clasei, la propunerea comitetului de părinţi sau
a învăţătorului, şi se vor justifica cu bonuri, chitanţe sau facturi;
-învăţătorul poate opera cu fondul clasei dacă reprezentanţii comitetului de părinţi consideră că aceasta este varianta
optimă de alegere şi achiziţionare a anumitor materiale didactice a căror utilitate şi calitate poate fi evaluată doar de
cadrul didactic;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
-orice părinte poate propune desfăşurarea anumitor activităţi şcolare şi extraşcolare ce nu contravin normelor învăţământului;
-disciplinele opţionale se aleg de către copii, după consultarea cu părinţii;
-fiecare clasă îşi păstrează şi inovează propria tradiţie. Părinţii şi elevii pot propune desfăşurarea anumitor festivităţi, activităţi care să facă parte din tradiţia clasei (de
exemplu ziua clasei, sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor, ziua părinţilor, concursuri cu copii şi părinţi etc.)
-părinţii sunt direct răspunzători pentru acţiunile copiilor lor înainte şi după începerea programului şcolar iar învăţătorul răspunde de aceştia începând de la ora 8:00 pănă la
sfârşitul orelor, ora 11:40, respectiv 12 :35;
-învăţătorul de serviciu (luni – cls. I, marţi – cls. a II-a, miercuri – cls. a III-a, joi – cls. a IV-a, vineri – prin rotaţie) este obligat să supravegheze copiii în timpul pauzelor;
-copiii nu au voie să părăsească perimetrul şcolii în tipul orelor sau al pauzelor;
-părinţii nu au voie să perturbe în nici un fel desfăşurarea orelor;
-părinţii sunt direct responsabili pentru modul în care elevii se pregătesc pentru şcoală, precum şi pentru respectarea de către aceştia a programului şcolar;

Alte precizări:
-elevii trebuie să poarte obligatoriu uniforma şi ecusonul.
-echipamentul sportiv este obligatoriu la orele de educaţie fizică. În caz contar, elevul este considerat absent.
-la mai mult de cinci situaţii în care elevul nu-şi face tema la o anumită disciplină, va fi sancţionat cu calificativ corespunzător în caietul învăţătorului;
-la mai mult de trei situaţii în care elevul perturbă orele de clasă sau generează conflicte cu ceilalţi elevi, va fi propusă scăderea notei la purtare ;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
-orice probleme de natură strict profesională se vor discuta exclusiv în şedinţele cu părinţii;
-părinţii sunt obligaţi prin lege să informeze copilul despre toate actele şi faptele care i-ar putea afecta (fizic, psihic, moral etc.).

NORME ŞI REGULI DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ


PIETONUL TREBUIE :
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu vizibilitate, asigurându-se în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când este cazul;
 Să nu părăsească curtea şcolii în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor
MERSUL PE BICICLETĂ :
 Un copil poate conduce bicicleta pe drumuri publice numai dacă are mai mult de 14 ani ;
 Copiii sub varsta de 14 ani pot circula cu bicicletele numai pe drumurile publice fara trafic intens;
 Se interzice biciclistilor:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
a) sa circule cu bicicleta fara a fi echipata cu frana eficace, sonerie, o lumina alba indreptata inainte, precum si o lumina rosie sau un dispozitiv reflectorizant
indreptat inapoi;
b) sa invete sa conduca bicicleta pe drumuri publice cu circulatie intensa;
c) sa circule pe trotuare sau pe mijlocul partii carosabile, pe aleile pentru pietoni din parcuri si gradini publice;
d) sa circule cate doi sau mai multi in acelasi rand, in afara competitii1or sportive organizate;
e) sa circule luand mainile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale;
f) sa se tina cu mana de autovehicule in mers sau sa circule in spatele acestora la o distanta mai mica de 25 m;
g) sa transporte alte persoane pe biciclete prevazute cu un singur loc, cu exceptia transportului copiilor pana la 7 ani, daca bicicleta este prevazuta in acest scop cu
un suport asezat in fata;
h) sa transporte orice fel de obiecte care ar stanjeni conducerea bicicletei sau circulatia celorlalte vehicule;
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN
 Copiii de această vârstă trebuie însoţiţi obligatoriu de părinţi în timpul deplasării cu mijloacele de transport în comun, cu excepţia
deplasării cu microbuzul şcolar ;
 Nu trebuie să stea în picioare pe culoar sau pe scara autobuzului, troleibuzului, tramvaiului etc.
 În cazul în care autovehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranţă, este obligatorie folosirea acestora.
 Este interzisă orice acţiune care ar putea deranja ceilalţi călători sau şoferul.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
LOCURI DE JOACĂ
 în timpul pauzelor, copiii au voie să se joace exclusiv în curtea şcolii, fiind interzisă părăsirea acesteia; iar
 după orele de curs elevii nu trebuie să se joace pe stradă, în locuri unde se desfăşoară lucrări de demolare/construcţie sau în orice alte zone în care există riscul
provocării de accidente.

NORME ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI


În timpul pauzelor, elevii nu au voie:
 Să folosească obiecte ascuţite, tăioase, dure, care pot provoca accidente;
 Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să umble la prize sau întrerupătoare;
 Să umble la sobele sau caloriferele din clase;
 Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să alerge pe holurile şcolii sau prin clase;
 Să se urce pe bănci, pe scaune sau pe dulapuri;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
 Să umble la dulapurile cu geamuri;
 Să folosească grupul sanitar în mod necorespunzător;
 Să se urce pe balustradă, pe ferestre sau pe garduri.

În timpul orelor de curs, elevii nu au voie:


 Să folosească în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni, instrumente necesare la unele ore, în special la orele de educaţie plastică,
abilităţi practice, educaţie fizică (instrumente de scris, pensule, instrumente geometrice, foarfece, ace etc.);
 Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să intre în sala de sport fără permisiunea cadrului didactic;
 Să folosească aparatele de gimnastică fără permisiunea şi supravegherea învăţătorului.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice trebuie să respecte măsurile prevăzute in planul de evacuare afişat pe holurile şcolii
(după caz).
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

Drepturile copilului:

Art. 8 – Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.


Art. 14 – Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care
copilul a dezvoltat legături de ataşament.
Art. 22 – Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.
Art. 23 – Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
Art. 25 – Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Art. 26 –Copilul are dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale, precum şi la libertatea de întrunire paşnică, în limitele
prevăzute de lege.
Art. 28 – Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente
umilitoare sau degradante.
Art. 30 – Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.
Art. 31 – Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor.
Art. 32 – Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. În acest
scop părinţii sunt obligaţi:
- să supravegheze copilul;
- să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
- să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
- să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării
profesionale a copilului
Pedepsele corporale sunt interzise..
Art. 43 – Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de abeneficia de serviciile
medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
Art. 44 – Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.
Art. 44 (3) – Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură
şi a altor facilităţi prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Art. 47 – Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii
sale.
Art. 48 – (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi
unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice şi locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri
necesare pentru:
- facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
- dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în familie;
- organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerinţele programei şcolare naţionale, pentru a
nu intra prematur pe piaţa muncii;
- organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor în sistemul
naţional de învăţământ;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
- respectarea drepturilor copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a dreptutului acestuia de a participa liber la viaţa
culturală şi artistică;
- prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar,
cum sunt: hrană, rechizite, transport şi altele asemenea.
(2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, de a fi informat asupra
drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sunt interzise.
(3) Copilul, personal şi, după caz, reprezentant sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele
evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unităţii de învăţământ în condiţiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului, cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor de către părinţi.
Art. 49 – Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Art. 87 – Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă risc sau care este
susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

CALENDAR
CALENDAR, AN ŞCOLAR 2009 – 2010

  SEPTEMBRIE 2009 OCTOMBRIE 2009 NOIEMBRIE 2009 DECEMBRIE 2009


1 1
      1 2 3 3 4 5 6  7   8 9 0 11 1 12 13      
L 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28  
M 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  
M 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30  
J 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31  
V 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25    
S 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26    
D 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27    
S2
  IANUARIE 2010 FEBRUARIE 2010 MARTIE 2010 APRILIE 2010
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
    4 5 6 7   18 19 20 1 22 3 24 5 5 6 27 8  
L   4 11 18 25 1  8 15 22 1  8 15 22 29   5 12 19 26  
M   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30   6 13 20 27  
M   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31   7 14 21 28  
J 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25   1 8 15 22 29  
V 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27   3 10 17 24    
D 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28   4 11 18 25    
 
  MAI 2010 IUNIE 2010 IULIE 2010 AUGUST 2010
2 3 3 3
  28 9 0 1 2 33 34                              
L   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26     2 9 16 23 30
M   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27     3 10 17 24 31
M   5 12 19 26 2 9 16 23  30 7 14 21 28     4 11 18 25  
J   6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29     5 12 19 26  
V 7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30     6 13 20 27  
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
D 2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25     1 8 15 22 29  
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

STRUCTURA ANILOR ŞCOLARI


CLASA/ COMPONENTELE CURSURI ŞI
PERIOADA OBSERVAŢII
ANUL ŞCOLAR STRUCTURALE VACANŢE
CLASA I 14.09.2009-29.01.2010
Cursuri:
2009/2010 (17 săptămâni)

Vacanţă 2.11.2009-8.11.2009
SEMESTRUL I
Vacanţă 19.12.2009 – 3.01.2010

Vacanţă intersemestrială 30.01.2010-07.01.2010

08.02.2010-11.06.2010
Cursuri:
(17 săptămâni)
SEMESTRUL II
Vacanţă intrasemestrială 03.04.2010-11.04.2010

Cursuri: 34 săptămâni
TOTAL
Vacanţă de vară: 12.06.2010-12.09.2011

CLASA a II-a
Cursuri:
2010/2011
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă intrasemestrială

Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:

CLASA a III-a
Cursuri:
2011/2012
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă intrasemestrială

Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:

CLASA a IV-a
Cursuri:
2012/2013
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă intrasemestrială

Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANURI CADRU

PLAN CADRU CLASA I

Aria curriculară/ Disciplina Plan Număr ore alocate Total


cadru CN CNA C CE ore
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7-8
Limba şi literatura română 7-8 7 1 - - 8
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 4-5
Matematică 3-4 3 1 - - 4
Cunoaşterea mediului 1 1 - - - 1

III. OM ŞI SOCIETATE 1
Religie 1 1 - - - 1
IV. ARTE 2-3
Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1
Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 2-3
SPORT - - -
Educaţie fizică 2-3 2 2
VI. TEHNOLOGII 1-2
Abilităţi practice 1-2 1 - - - 1
VII. CONSILIERE ŞI 0-1 - - - - -
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi comun 17 - - -
VIII. CURRICULUM LA 1-3
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL INFORMATICĂ 1- 3 1 - - - 1
Nr. Minim ore pe săptămână 18
Nr. Maxim ore pe săptămână 20 20
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLAN CADRU CLASA A II-A

Aria curriculară/ Disciplina Plan Număr ore alocate Total


cadru CN CNA C CE ore
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Matematică
Cunoaşterea mediului

III. OM ŞI SOCIETATE
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Abilităţi practice
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe săptămână
Nr. Maxim ore pe săptămână
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLAN CADRU CLASA A III-A

Aria curriculară/ Disciplina Plan Număr ore alocate Total


cadru CN CNA C CE ore
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
Limba modernă 1
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Matematică
Ştiinţe ale naturii

III. OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Educaţie tehnologică
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe săptămână
Nr. Maxim ore pe săptămână
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLAN CADRU CLASA A IV-A

Aria curriculară/ Disciplina Plan Număr ore alocate Total


cadru CN CNA C CE ore
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
Limba modernă 1
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Matematică
Ştiinţe ale naturii

III. OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică
Istorie
Geografie
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Educaţie tehnologică
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore în trunchi comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe săptămână
Nr. Maxim ore pe săptămână
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII (CDS)

APROBATENR.OPŢIONALE
OPŢIUNILE
OFERTA ŞCOLII
PĂRINŢILOR

NR. TOTAL PĂRINŢI


NR. CRT.

CLASA

NUMELE ŞI
DIN CARE: DECIZIA
PRENUMELE OBS.
NUMELE (nr.părinţi care ŞCOLII
CADRULUI
OPŢIONALULUI au optat pentru
DIDACTIC
fiecare ofertă)
PROPUNĂTOR

1.

2.

3.
I

4.

5.

6.

1.

2.

3.
a II-a

4.

5.

6.

1.

2.

3.
a III-a

4.

5.

6.

1.

2.
a IV-a

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
5.

6.

Notă: Disciplinele opţionale se aleg în fiecare an pentru anul şcolar următor.


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ORARE
ORAR CLASA I

Marţi
Luni 1. Limba şi literatura Miercuri
1. Limba şi literatura română 1. Matematică
română 2. Limba şi literatura 2. Educaţie fizică
2. Limba şi literatura română
română 3.Cunoaşterea mediului
3. Matematică
3. Matematică 4. Religie
4. Educaţie muzicală
4. Educaţie fizică

Joi
1. Limba şi literatura Vineri
română 1. Limba şi literatura
2. Limba şi literatura română
română 2. Limba şi literatura
3. Matematică română
4. Opţional 3. Educaţie plastică
INFORMATICĂ 4. Abilităţi practice
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

Simbolurile clasei:
Discipline:

Limba şi literatura Matematică Cunoaşterea Religie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi Informatică
română mediului muzicală plastică fizică practice
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ORAR CLASA A II-A

ANUL ŞCOLAR 2010 – 2010

NR.
CRT ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
1. 8:00 – 8:45

2. 9:05 – 9:50

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11: 50 – 12:35

ORAR CLASA A III-A

ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

NR.
CRT ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
1. 8:00 – 8:45

2. 9:05 – 9:50

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11: 50 – 12:35

ORAR CLASA A IV-A

ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

NR.
CRT ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
1. 8:00 – 8:45

2. 9:05 – 9:50

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11: 50 – 12:35
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

FOTOGRAFII CLASA DE ELEVI

Bălaş Ganea
Alexia - Ioana Buga Dumitrescu Ramona - Georgiana
Ion - Cătălin Duca Dudulescu Georgiana - Mădălina
Alexandru - Cristian Duca Daiana - Violeta
Radu - Constantin

Ilă Sănache
Andrei - Florin Moraru Petre Leonardo - Florin
George - Marian Ogrezeanu Ogrezeanu Eliza - Loriana
Andrei - Alexandru Ogrezeanu Maria - Carmen
George - Adrian

Spătaru Zamfir
Andrei - Florin Stanciu Tudose Georgiana - Nicoleta
Alberto - Laurenţiu Stanciu Toader Toma Ciprian
Alexandra - Mihaela Maria - Andreea
Georgiana
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI

DATA SI
NR. NUMELE SI NUMELE NUMELE NR.
CRT. PRENUMELE ELEVULUI
LOCUL
MAMEI TATĂLUI
C.N.P. MAT.
Obs.
NASTERII
BĂLAŞ
1. ALEXIA-IOANA

BUGA
2. ION – CĂTĂLIN
DUCA
3. ALEXANDRU – CRISTIAN

DUCA
4. RADU – CONSTANTIN

DUDULESCU
5. DAIANA – VIOLETA

DUMITRESCU
6. GEORGIANA – MĂDĂLINA

GANEA
7. RAMONA – GEORGIANA

ILĂ
8. ANDREI – FLORIN

MORARU
9. GEORGE – MARIAN

OGREZEANU
10. ANDREI – ALEXANDRU

OGREZEANU
11. GEORGE – ADRIAN

OGREZEANU
12. MARIA – CARMEN

PETRE
13. ELIZA – LORIANA

SĂNACHE
14. LEONARDO – FLORIN

SPĂTARU
15. ANDREI – FLORIN

STANCIU
16. ALBERTO - LAURENŢIU
STANCIU
17. ALEXANDRA – MIHAELA

TOADER
18. GEORGIANA

TOMA
19. MARIA – ANDREEA
TUDOSE
20. CIPRIAN
ZAMFIR
21. GEORGIANA – NICOLETA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

DATE PERSONALE ELEVI ŞI PARINŢI

Nr.
Nr. matricol Tatăl Mama
Crt Numele şi Data şi
prenumele locul CNP elev Studii / specializarea/ Adresa / Telefon
Studii / specializarea/ profesia
Vol. Nr. elevului naşterii Prenume C.I. /CNP profesia şi locul de muncă Prenume C.I. /CNP
şi locul de muncă actual
actual
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

CONSILIUL CLASEI
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR. CLASA I a II-a a III-a a IV-a
CRT
DISCIPLINA 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1. îNVĂŢĂTOR Tudorache Ionela
2. Prof. Limba engleză -
3. Profesor Religie Oproescu Claudia
4. Prof. opţ. Informatică Tutucă Mioara
5.
6.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
CRT RESPONSABILITĂŢI Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1. Şeful clasei Toader Georgiana

2. Responsabil materiale dulap Ogrezeanu Adrian

3. Responsabil cu disciplina Duca Radu

4. Responsabil cu curăţenia Ganea Ramona

5. Responsabil cu frecvenţa Ogrezeanu Carmen

6. Responsabil educaţie rutieră Ilă Florin


Responsabil educaţie pentru Ogrezeanu
7.
sănătate Alexandru
Responsabil activităţi de
8. Dudulescu Daiana
protecţie a mediului
9.

10.

11.

12.

13.

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI


NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
RESPONSABILITĂŢI Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
CRT.
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1. Preşedinte Ogrezeanu Cătălina

2. Vicepreşedinte Duca Elena

3. Membru Ogrezeanu Mihaela

4. Membru Ogrezeanu Daniela

5. Membru Dudulescu Daniela


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ELEMENTE DIN TRADIŢIA CLASEI

Te-ai trezit? Cântă!


Te-ai trezit? Cântă! Spală-te şi cântă!
Ai mâncat? Cântă! Cântă şi pe drum!
Vesel eşti? Cântă! Ai necazuri? Cântă!
Când te joci, cântă! Cântă şi acum!
Motto-ul clasei: Refren:
Noi cântăm cu drag,
„Fiecare zi ne învaţă ceva nou Tra, la, la, la, la, tra, la, la,
Vrem să fie muzical
(Euripides)”. Tra, la, la, la, la,
Noi suntem voioşi, sănătoşi şi frumoşi,
ŞI Pentru că…., da, da, da,….
Ştim---frumos cânta, da, da, da.
„După faptă, şi răsplată” La oraş, cântă! Şi la ţară, cântă!
Sus pe munţi, cântă! Şi pe litoral.
Cine-i bun, cântă, cântă şi te-ncântă;
Cei cuminţi cântă cât mai muzical:
Refren:
Simbolurile clasei: - Discipline:

Limba şi literatura Matematică Cunoaşterea Religie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi Informatică
română mediului muzicală plastică fizică practice
- Alte activităţi:

Concursuri/ C. Artistico-plastice/ C. Creaţie literară / Ora de lectură Pregătire Ed. Rutieră Protecţia Educaţie Serbări Excursii / Spectacole
Activităţi Abilităţi practice povestire/recitare la bibliotecă suplimentară mediului pentru sănătate

- Evenimente speciale: - Alte simboluri:

Crăciun Ziua mamei Sărbători Ziua Ziua Şedinţă cu părinţii Elevi cu probleme Pauza de masă Participare
Pascale copilului Mediului comportamentale activă la ore
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Alte elemente din tradiţia clasei:
Data / perioada Eveniment
O dată la trei luni Ziua mea de naştere – sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor o dată la trei luni;

De ziua de naştere a părinţilor La mulţi ani, mami!, La mulţi ani, tati! – Realizarea şi transmiterea felicitărilor pentru părinţi cu ocazia zilelor de naştere;

1 iunie Ziua clasei; Ziua Copilului

Penultima săptămână a lunii mai Săptămâna politeţii;

Ultima săptămână a lunii mai Săptămâna micului pieton;

Prima săptămână a lunii iunie Săptămâna mediului;

Ultima joi a anului şcolar Impresii la sfârşitul clasei I. –activitate având ca scop exprimarea gândurilor şi impresiilor elevilor, învăţătoarei şi părinţilor la
sfârşitul clasei...., în legătură cu activităţile, întâmplările, problemele, relaţiile interumane etc. de la începutul şi până la sfârşitul
anului şcolar ;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

LISTA DE INVENTAR – Mijloace şi materiale didactice


NR. Preţ Data Provenienţa
CRT. DENUMIREA um buc
unitar
Valoare totală
achiziţionării OBSERVAŢII
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

MATERIALE CURRICULARE

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA I


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2009 – 2010

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Nr.crt. Disciplina Manual Editura Locul şi anul Autori


1. Limba şi literatura română Abecedar Aramis Bucureşti, 2004 C. Mihăilescu, T. Piţilă
2. Matematică Matematică Aramis Bucureşti, 2004 R. Chiran
3. Cunoaşterea mediului Cunoaşterea mediului E.D.P. Bucureşti, 2004 D. Radu, V. Anastasiu
44 Religie Religie Sf. Mina Iaşi, 2006 C. Muha

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:


Caietul elevului Limba şi literatură română şi Matematică, Semestul I – realizat după Caietul de limba şi literatură română şi
Caietul de matematică pentru clasa I, editura Sinapsis;
Caietul elevului Limba şi literatură română şi Matematică, Semestul II – realizat după Caietul de limba şi literatură română şi
Caietul de matematică pentru clasa I, editura Sinapsis;
Mapa elevului Cunoaşterea mediului, – realizat după Caietul de cunoaşterea mediului pentru
clasa I, editura Sinapsis;

UZ OCAZIONAL:
 ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
 cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în
subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale
pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive
ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA I


AN SCOLAR 2009-2010

Romana

primit Cun. mediului Ştiinţe ale nat/

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
BUGA ION – CĂTĂLIN
2. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN
3. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUCA RADU – CONSTANTIN
4. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUDULESCU DAIANA – VIOLETA
5. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUMITRESCU GEORGIANA - MĂDĂLINA
6. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
GANEA RAMONA – GEORGIANA
7. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
ILĂ ANDREI – FLORIN
8. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
MORARU GEORGE – MARIAN
9. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
OGREZEANU ANDREI - ALEXANDRU
1o N - - - N - N - - - - - - - N - - -
OGREZEANU GEORGE – ADRIAN
11 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
OGREZEANU MARIA – CARMEN
12 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
PETRE ELIZA – LORIANA
13 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
SĂNACHE LEONARDO – FLORIN
14 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
SPĂTARU ANDREI – FLORIN
15 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU
16 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA
17 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
TOADER GEORGIANA
18 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
TOMA MARIA – ANDREEA
19 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
TUDOSE CIPRIAN
20 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA
21 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
TOTAL 21 - - 21 - - - 21 -

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA I


AN ŞCOLAR 2009 – 2010

Nr. Număr exemplare primite/restituite - pe ani


crt MANUAL Editura Locul AUTORI Total
2009 2008 2007 2006 2005 2004
ABECEDAR
1 Aramis Bucureşti C. Mihăilescu, T. Piţilă 21 - - - - - 21

LIMBA ENGLEZĂ
2 - - - - - - - - - -

MATEMATICĂ
3 Aramis Bucureşti R. Chiran 21 - - - - - 21

CUNOAŞTEREA MEDIULUI
4 E.D.P. Bucureşti D. Radu, V. Anastasiu 21 - - - - - 21

GEOGRAFIE
5 - - - - - - - - - -

ISTORIE
6 - - - - - - - - - -

EDUCAŢIE CIVICĂ
7 - - - - - - - - - -

RELIGIE
8 - - - - - - - - - -

EDUCAŢIE MUZICALĂ
9 - - - - - - - - - -

Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A II-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010 - 2011

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Nr.crt. Disciplina Manual Editura Locul şi anul Autori

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
 ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în
subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale
pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive
ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A II-A


AN SCOLAR 2010-2011

Cun. mediului Ştiinţe ale nat/


Romana

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA - MĂDĂLINA


6.

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI - ALEXANDRU


1o

OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


11

OGREZEANU MARIA – CARMEN


12

PETRE ELIZA – LORIANA


13

SĂNACHE LEONARDO – FLORIN


14

SPĂTARU ANDREI – FLORIN


15

16
STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU

STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA


17

TOADER GEORGIANA
18

19
TOMA MARIA – ANDREEA

20
TUDOSE CIPRIAN

ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA


21

22

TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A II-A


AN ŞCOLAR 2010 – 2011

Nr. Număr exemplare primite/restituite - pe ani


MANUAL Editura Locul AUTORI Total
crt 2010 2009 2008 2007 2006 2005
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

4
CUN. MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A III-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Nr.crt. Disciplina Manual Editura Locul şi anul Autori

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
 ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în
subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale
pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive
ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A III-A


AN SCOLAR 2011-2012

Romana

Cun. mediului Ştiinţe ale nat/

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA - MĂDĂLINA


6.

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI - ALEXANDRU


1o

OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


11

OGREZEANU MARIA – CARMEN


12

PETRE ELIZA – LORIANA


13

SĂNACHE LEONARDO – FLORIN


14

SPĂTARU ANDREI – FLORIN


15

16
STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU

STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA


17

TOADER GEORGIANA
18

19
TOMA MARIA – ANDREEA

20
TUDOSE CIPRIAN

ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA


21

22

TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A III-A


AN ŞCOLAR 2011 – 2012

Nr. Număr exemplare primite/restituite - pe ani


MANUAL Editura Locul AUTORI Total
crt 2011 2010 2009 2008 2007 2006
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

4
CUNOASTEREA MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A IV-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Nr.crt. Disciplina Manual Editura Locul şi anul Autori

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
 ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
 cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în
subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale
pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive
ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A IV-A


AN SCOLAR 2012-2013

Cun. mediului Ştiinţe ale nat/


Romana

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA - MĂDĂLINA


6.

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI - ALEXANDRU


1o

OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


11

OGREZEANU MARIA – CARMEN


12

PETRE ELIZA – LORIANA


13

SĂNACHE LEONARDO – FLORIN


14

SPĂTARU ANDREI – FLORIN


15

16
STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU

STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA


17

TOADER GEORGIANA
18

19
TOMA MARIA – ANDREEA

20
TUDOSE CIPRIAN

ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA


21

22

TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A IV-A


AN ŞCOLAR 2012 – 2013

Nr. Număr exemplare primite/restituite - pe ani


MANUAL Editura Locul AUTORI Total
crt 2012 2011 2010 2009 2008 2007
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

4
CUN. MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA NIVELUL CLASEI

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURARE
-să recunoască principalele instituţii din localitate; ,,Satul în care locuiesc şi Septembrie -Vizită - În localitate; - Portofoliu - Expoziţie
-să redea printr-un desen schematic drumul parcurs de ei până la învăţ” 2009 -Activitate practică - Sala de clasă - Desene, colaje - Evaluarea lucrărilor
şcoală; - Expoziţie practice
-să deseneze una dintre instituţiile observate, explicând importanţa ei - Evaluare orală prin
pentru comunitatea locală; întrebări şi răspunsuri
-să identifice pe fişele date instituţii dintr-o localitate;
-să decupeze imaginile instituţiilor, realizând cu acestea un colaj
reprezentând o localitate virtuală;
-să comunice oral observaţii şi impresii rezultate în urma vizitei.
-să descrie drumul pe care îl parcurge de acasă până la şcoală şi invers; „Drumul casă – şcoală/ Septembrie -Activitate tip dezbatere -Sala de clasă -Desene - Evaluare orală prin
-să identifice posibilele pericole pe care le poate întâmpina pe acest şcoală - casă” 2009 -Activitate practică -Reguli elementare de întrebări şi răspunsuri
traseu; circulaţie -Evaluarea desenelor
-să aleagă varianta de drum care prezintă siguranţa maximă pentru
elev;
-să enumere reguli de circulaţie elementare pe care trebuie să le
respecte copilul în drum spre şcoală / casă;
-să deseneze drumul lui spre şcoală (tip plan).

-să enumere, folosind cunoştinţele dobândite acasă sau la grădiniţă, Norme şi reguli de Septembrie -Activitate tip dezbatere -Sala de clasă -Regulament de ordine - Evaluare orală prin
norme şi reguli generale de protecţie împotriva incendiilor şi norme şi protecţie împotriva 2009 interioară – secţiunea întrebări şi răspunsuri
reguli de securitate în muncă; incendiilor şi norme şi “Norme şi reguli de
-să comenteze semnificaţia normelor şi regulilor de protecţie împotriva reguli de securitate în protecţie împotriva
incendiilor şi de securitate în muncă cuprinse în regulamentul de ordine muncă – Prelucrarea incendiilor şi norme şi
interioară; Regulamentului de ordine reguli de securitate în
-să explice necesitatea respectării normelor şi regulior amintite; interioară. Măsuri muncă. Măsuri”
-să elemplifice situaţii concrete în care nerespectarea normelor de
protecţie împotriva incendiilor şi de securitate în muncă a avut
consecinţe dramatice asupra vieţii omeneşti.
-să enumere măsuri generale care trebuie luate în cazul unor incendii,
accidente de muncă (şcolară sau în gospodărie) etc.
- să recunoască indicatoarele de avertizare, de obligare şi de interzicere „Indicatoarele rutiere – Octombrie - Activitate frontală - Sala de clasă - Compoziţii aplicative - Evaluarea lucrărilor
care coordonează circulaţia rutieră; prietenele celor care le 2009 - Activităţi practice - Curtea şcolii - Expoziţii practice
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURARE
- să explice semnificaţia acestora; respectă” - Evaluare orală prin
- să respecte semnificaţia culorilor semaforului; întrebări şi răspunsuri
- să recunoască tipurile de intersecţii şi să se orienteze într-o intersecţie
- să realizeze postere, desene, colaje cu indicatoare rutiere

-să indice schimbările care au loc în natură odată cu venirea anotimpului „Culorile toamnei” Octombrie - Activităţi de tip şezătoare - În natură - Compoziţii aplicative - Decorarea spaţiului clasei
toamna; 2009 - Confecţionarea unor - Sala de clasă - Expoziţii - Evaluarea lucrărilor
-să strângă materiale din natură: castane, nuci, ghinde, frunze, fructe şi Noiembrie 2009 jucării şi decoruri folosind practice
legume; materialele din natură
-să realizeze compoziţii aplicative cu ajutorul materialelor adunate.

-să identifice locuri unde copiii se pot juca în siguraţă, în diferite „Locuri de joacă” Noiembrie - Activitate frontală -Sala de clasă - Regulament Locuri de - Expoziţie
anotimpuri; (jocul în siguranţă) 2009 - Activităţi practice joacă - Evaluarea lucrărilor
-să exemplifice situaţii reale din viaţa personală sau a altora în care jocul -Machete practice
copiilor în spaţii interzise a avut consecinţe grave asupra sănătăţii lor - Lucrări artistico- - Evaluare orală prin
sau a celor din jur; plastice, colaje întrebări şi răspunsuri
- să întocmească un regulament (folosind simboluri) privitor la locurile de -Expoziţie
joacă recomandate;
-să realizeze lucrări artistico-plastice şi colaje pe tema Locuri de joacă;
-să participe la realizarea unei machete a parcului ideal.
-să recite poezii închinate anotimpului „iarna”; „Iarna – anotimpul Decembrie - Activitate literar-artistică - Sala de clasă - Piesă de teatru - Evaluarea orală a
-să interpreteze colinde şi scenete ce au la baza elemente specifice bucuriilor” 2009 prilejuită de apropierea - Recitări de poezii poeziilor şi cântecelor
sărbătorilor de Crăciun; sărbătorilor de iarnă - Interpretări de cântece învăţate
-să participe la confecţionarea măştilor şi a costumaţiilor adecvate -Activităţi practice - Compoziţii aplicative - Evaluarea lucrărilor
rolului interpretat; - Carnaval practice
-să realizeze aplicaţii practice pentru împodobirea bradului de Crăciun, -Expoziţie
desene, colaje, machete etc.;
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară activitatea.
-să explice însemnătatea zilelor de 1Decembrie şi 24 Ianuarie; ,,Sunt mândru că sunt Decembrie -Program cultural-artistic -Sala de clasă -Confecţionarea - Evaluare orală prin
-să redea printr-un desen importanţa acestei zile; român!” 2009 - Holul şcolii steguleţelor întrebări şi răspunsuri
-să recite poezii dedicate zilelor de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie; Ianuarie 2010 -Expoziţie - Evaluarea lucrărilor
-să intoneze ,,Hora unirii” şi alte cântece patriotice, dansând alături de practice
ceilalţi colegi.
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară activitatea;
-să realizeze steguleţe si alte compozitii pentru decorarea clasei şi a
holurilor
-să identifice rolul agentului de circulaţie în securitatea vieţii oamenilor, „AGENTUL DE CIRCULAŢIE Ianuarie - Activitate de tip concurs -Sala de clasă -Concurs - Evaluare orală prin
implicit a copiilor; – PRIETENUL MEU” 2010 - Invitat: agentul de -Curtea şcolii -Jocuri de rol întrebări şi răspunsuri
-să identifice semnificaţia semnalelor agentului de circulaţie; circulaţie -Evaluarea activităţii
-să respecte semnalele agentului de circulaţie. - Activitate practică practice
practică
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURARE

-să explice însemnătatea zilei de 15 ianuarie; ,,Să-l desoperim pe Ianuarie - Activitate literar-artistică -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală prin
-să recunoască imaginea poetului Mihai Eminescu; Eminescu!” 2010 întrebări şi răspunsuri
-să enumere cât mai multe poezii scrise de marele poet; - Evaluarea orală a
-să recite expresiv poezii scrise de Eminescu; poeziilor şi cântecelor
învăţate

-să întocmească un regulament (folosind simboluri desenate de ei) al „Cum ne comportăm la Ianuarie - Activitate tip dezbatere - Regulament desenat - Evaluare orală prin
comportării elevului în sala de clasă, sala de sport, în cabinetul de şcoală pentru a fi în 2010 - Activitate practică -Expoziţie întrebări şi răspunsuri
informatică, pe holul şi în curtea şcolii; siguranţă” - Evaluarea activităţilor
-să exemplifice situaţii concrete în care elevii clasei (sau ai altor clase) practice
au avut un comportament contrar regulilor amintite;

- să identifice tipuri de mijloace de transport în comun; „Mijloace de Februarie 2010 - Activitate de tip concurs -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală prin
-să enumere reguli de circulaţie şi comportamentale în timpul călătoriei transport” - În microbuzul şcolii - Regulament – întrebări şi răspunsuri
cu mijloacele de transport în comun şi cu autoturismul; deplasarea cu
-să întomească un regulament (folosind simboluri) cuprinzând reguli de mijloacele de transport
circulaţie şi comportamentale în timpul călătoriei cu mijloacele de în comun şi cu
transport în comun şi cu autoturismul; autovehiculele

-să transpună cunoştinţele desprinse din diverse texte narative în „Lumea poveştilor” Februarie 2010 - Activitate de tip concurs - Sala de clasă - Concurs - Evaluarea orală a prin
răspunsuri corecte şi rapide; -Jocuri de rol întrebări şi răspunsuri,
-să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea unor teste cu variante - Expoziţie dramatizări
diferite de itemi; - Evaluare scrisa (fişă de
-să povestească oral povestea preferată; lucru colectivă)
-să alcătuiasca un portofoliu cu imagini din poveste studiate; - Evaluarea lucrărilor
-să manifeste spirit de colegialitate şi fair-play în timpul concursului. practice
-să sorteze diferite materiale sintetice sau naturale; „Primăvara” Martie - Activitate de tip - Sala de clasă - Compoziţii aplicative/ - Evaluarea lucrărilor
-să stabileasca tehnicile şi etapele de lucru necesare; 2010 şezătoare plastice practice
-să realizeze compoziţii aplicative şi decorative reprezentând: - Expoziţie
mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie folosind
materialele adunate;
-să recite poezii dedicate mamei, bunicii, primăverii, florilor etc. - Serbare - Sala de clasă - Scenetă - Evaluarea orală a
-să interpreteze cântece dedicate mamei, primăverii etc. „Gânduri pentru - Recitări de poezii poeziilor şi cântecelor
-să interpreteze roluri în scenete ce au la bază elemente specifice mama” - Interpretări de cântece învăţate
primăverii şi zilei de 8 Martie ;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURARE

- să enumere obiecte şi substanţe care pot provoca incendii; “Focul – efecte benefice / Aprilie -Activitate de tip dezbatere -Sala de clasă; - Regulament de -Evaluare prin întrebări şi
-să enumere efectele benefice / distructive ale focului; efecte distructive” 2010 -Activitate practică -Holul şcolii protecţie împotriva răspunsuri
-să exemplifice situaţii concrete în care focul (folosit incorect sau -Aplicaţie incediilor al micului - Evaluarea lucrărilor
accidental) a avut consecinţe grave asupra sănătăţii omului; şcolar; practice
-să specifice măsurile de prim ajutor în cazul unor arsuri uşoare; - Expoziţie
- să realizeze (folosind simboluri desenate de ei) un regulament de
protecţie împotriva incediilor al micului şcolar;
- să simuleze evacuarea şcolii în caz de incendiu;

-să recunoască plantele şi animalele care trăiesc în pădure, denumindu- ,,Salvaţi pădurea!” Aprilie - Drumeţie - În pădure - Concursuri - Evaluarea lucrărilor şi
le; 15 martie – 15 aprilie 2010 - Activitate ecologică - Curtea şcolii - Întreceri activităţillor practice
-să explice care este importanţa pădurii în viaţa oamenilor; ,,Luna pădurii” - Activitate practică - Sala de clasă - Compoziţii aplicative - Evaluarea orală a prin
-să enumere reguli de protejare a pădurii; - Expoziţie întrebări şi răspunsuri
-să construiască căsuţe pentru păsărele;
-să colecteze deşeurile separându-le în funcţie de natura materialului;
-să ajute la plantarea de flori şi arbuşti;
-să realizeze compoziţii aplicative diverse cu mesaje ECO;
-să organizeze jocuri şi concursuri pe teme ecologice.
-să precizeze semnificaţia sărbătorilor de Paşte; „Paştele la români” Aprilie - Activitate de tip -Sala de clasă -Compoziţii aplicative - Evaluarea lucrărilor şi
-să picteze ouă încondeiate,Icoane de Pasti, colaje, picturi, jucării; 2010 şezătoare - Expoziţie activităţillor practice
-să selecteze piesele realizate pentru organizarea unei expoziţii; -Activitate practică

-să explice însemnătatea zilei de 9 mai; ,,Suntem copiii Europei” Mai - Prezentare Power Point - cabinet -Compoziţii aplicative - Evaluarea lucrărilor
-să enumere cele 6 ţări europene care au pus bazele U.E.; 2010 informatică practice
-să explice importanţa aderării României la U.E. şi data la care a avut - Evaluarea orală a prin
loc acest eveniment; întrebări şi răspunsuri
-să confecţioneze steagul U.E.

-să enumere instrumentele şi obiectele necesare la diferite activităţi “Securitatea muncii în Mai --Activitate de tip -Sala de clasă; -Regulament -Evaluare prin întrebări şi
şcolare; timpul activităţilor şcolare” 2010 dezbatere cuprinzând norme şi răspunsuri
-să clasifice instrumente şi obiecte şcolare în funcţie de gradul de -Activitate practică reguli de securitate a - Evaluarea lucrărilor
muncii în timpul practice
periculozitate pe care îl pot avea pentru sănătatea copiilor;
activităţilor şcolare.
-să identifice posibilele probleme ce pot apărea dacă instrumentele de
lucru nu sunt folosite în mod corespunzător;
-să realizeze (folosind simboluri) un regulament cuprinzând norme şi
reguli de securitate a muncii în timpul activităţilor şcolare.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURARE
- să exemplifice verbal şi practic reguli de comportare civilizată în diferite „Săptămâna politeţii” Penultima - Jocuri de rol -Sala de clasă - Postele – expoziţie - Evaluarea orală a prin
situaţii; săptămână a - Activitate practică, pe - Şcoala - Alcătuirea unui întrebări şi răspunsuri
- să identifice comportamente necivilizate în situaţii.problemă date; lunii mai 2010 grupe regulament (folosind
- să relizeze postere pe tema dată; simboluri) de
- să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) de comportare comportare civilizată
civilizată
-să stabilească îndatoriri pe care trebuie participanţii la trafic în calitate „Săptămâna micului Ultima - Activitate practică ce - Curtea şcolii - Alcătuirea unui - Evaluarea activităţii
de pietoni; pieton” săptămână a vizează însuşirea regulilor - Sala de clasă regulament al micului practice în grup
-să exemplifice practic regulile stabilite; lunii mai 2010 de circulaţie, în grup pieton
-să alcătuiasca postere pe baza temei amintite; - Realizarea de postere
să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) al micului pieto
-să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente în legătură cu întrega „Ziua clasei” şi „Ziua 1 Iunie - Activităţi practice - Sala de clasă - Plan de măsuri pentru - Evaluarea lucrărilor
activitate desfăşurată în clasa I; Copilului” 2010 - Carnaval optimizarea activităţii practice
- să realizeze, împreună cu învăţătorul şi părinţii, un plan de măsuri şcolare - Evaluarea orală a prin
pentru a optimiza activitatea în clasa a II-a; - Lista cu drepturile întrebări şi răspunsuri
- să enumere câteva din drepturile copilului; copilului
- să raporteze drepturile copilului la propria experienţă de viaţă; - Expoziţie cu lucrările
- să realizeze compoziţii plastice pe tema copilăriei. elevilor

- să conştientizeze importanţa mediului în viaţa omului; Săptămâna mediului; Prima - Activitate tip dezbatere - Sala de clasă - Expoziţie cu lucrările - Evaluarea lucrărilor
- să identifice factori naturali care influenţează în mod negativ natura; săptămână a - Activităţi practice -Curtea şi elevilor practice
-să identifice acţiunile oamenilor care duc la distrugerea naturii; lunii iunie împrejurimile şcolii - Activităţi practice - Evaluarea orală a prin
- să identifice modlităţile prin care omul, respectiv copiii, pot contribui la - Alcătuirea unui întrebări şi răspunsuri
refacerea echilibrului natural al mediului; regulament de
- să realizeze postere, desene şi colaje pe tema protecţiei mediului; protejare a naturii
- să realizeze activităţi de ecologizare a mediului înconjurător.
- să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) de protejare a
naturii.
-să realizeze un montaj literar-artistic dedicat serbării finalului clasei I; „Rămas bun clasa I !” Iunie Serbarea abecedarului Sala de clasă - Recitări de poezii - Exerciţii de interpretare
-să decoreze sala de clasă pentru primirea invitaţilor 2010 - Interpretări de
scenete/ cântece
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLAS A A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE
-să descrie drumul pe care îl parcurge de acasă până la şcoală şi „Drumul casă – şcoală/ şcoală - Septembrie -Activitate tip dezbatere -Sala de clasă -Desene - Evaluare orală prin
invers; casă” 2009 -Activitate practică -Reguli elementare de întrebări şi răspunsuri
-să identifice posibilele pericole pe care le poate întâmpina pe circulaţie -Evaluarea desenelor
acest traseu;
-să aleagă varianta de drum care prezintă siguranţa maximă
pentru elev;
-să enumere reguli de circulaţie elementare pe care trebuie să le
respecte copilul în drum spre şcoală / casă;
-să deseneze drumul lui spre şcoală (tip plan).

- să recunoască indicatoarele de avertizare, de obligare şi de „Indicatoarele rutiere – Octombrie - Activitate frontală - Sala de clasă - Compoziţii aplicative - Evaluarea lucrărilor
interzicere care coordonează circulaţia rutieră; prietenele celor care le respectă” 2009 - Activităţi practice - Curtea şcolii - Expoziţii practice
- să explice semnificaţia acestora; - Evaluare orală prin
- să respecte semnificaţia culorilor semaforului; întrebări şi răspunsuri
- să recunoască tipurile de intersecţii şi să se orienteze într-o
intersecţie
- să realizeze postere, desene, colaje cu indicatoare rutiere

-să identifice locuri unde copiii se pot juca în siguraţă, în diferite „Locuri de joacă” Noiembrie - Activitate frontală -Sala de clasă - Regulament Locuri de - Expoziţie
anotimpuri; (jocul în siguranţă) 2009 - Activităţi practice joacă - Evaluarea lucrărilor
-să exemplifice situaţii reale din viaţa personală sau a altora în -Machete practice
care jocul copiilor în spaţii interzise a avut consecinţe grave - Lucrări artistico- - Evaluare orală prin
asupra sănătăţii lor sau a celor din jur; plastice, colaje întrebări şi răspunsuri
- să întocmească un regulament (folosind simboluri) privitor la -Expoziţie
locurile de joacă recomandate;
-să realizeze lucrări artistico-plastice şi colaje pe tema Locuri de
joacă;
-să participe la realizarea unei machete a parcului ideal.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE
-să identifice rolul agentului de circulaţie în securitatea vieţii „AGENTUL DE CIRCULAŢIE – Ianuarie - Activitate de tip concurs -Sala de clasă -Concurs - Evaluare orală prin
oamenilor, implicit a copiilor; PRIETENUL MEU” 2010 - Invitat: agentul de -Curtea şcolii -Jocuri de rol întrebări şi răspunsuri
-să identifice semnificaţia semnalelor agentului de circulaţie; circulaţie -Evaluarea activităţii
-să respecte semnalele agentului de circulaţie. - Activitate practică practice
practică

- să identifice tipuri de mijloace de transport în comun; „Mijloace de transport” Februarie 2010 - Activitate de tip concurs -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală prin
-să enumere reguli de circulaţie şi comportamentale în timpul - În microbuzul şcolii - Regulament – întrebări şi răspunsuri
călătoriei cu mijloacele de transport în comun şi cu autoturismul; deplasarea cu
-să întomească un regulament (folosind simboluri) cuprinzând mijloacele de transport
reguli de circulaţie şi comportamentale în timpul călătoriei cu în comun şi cu
mijloacele de transport în comun şi cu autoturismul; autovehiculele

-să stabilească îndatoriri pe care trebuie participanţii la trafic în „Săptămâna micului pieton” Ultima - Activitate practică ce - Curtea şcolii - Alcătuirea unui - Evaluarea activităţii
calitate de pietoni; săptămână a vizează însuşirea regulilor - Sala de clasă regulament al micului practice în grup
-să exemplifice practic regulile stabilite; lunii mai 2010 de circulaţie, în grup pieton
-să alcătuiasca postere pe baza temei amintite; - Realizarea de postere
să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) al micului
pieton.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
-să enumere, folosind cunoştinţele dobândite acasă sau la „Norme şi reguli de protecţie Septembrie -Activitate tip dezbatere -Sala de clasă -Regulament de ordine - Evaluare orală prin
grădiniţă, norme şi reguli generale de protecţie împotriva împotriva incendiilor şi norme şi 2009 interioară – secţiunea întrebări şi răspunsuri
incendiilor şi norme şi reguli de securitate în muncă; reguli de securitate în muncă – “Norme şi reguli de
-să comenteze semnificaţia normelor şi regulilor de protecţie Prelucrarea Regulamentului de protecţie împotriva
împotriva incendiilor şi de securitate în muncă cuprinse în ordine interioară. Măsuri” incendiilor şi norme şi
regulamentul de ordine interioară; reguli de securitate în
-să explice necesitatea respectării normelor şi regulior amintite; muncă. Măsuri”
-să elemplifice situaţii concrete în care nerespectarea normelor
de protecţie împotriva incendiilor şi de securitate în muncă a avut
consecinţe dramatice asupra vieţii omeneşti.
-să enumere măsuri generale care trebuie luate în cazul unor
incendii, accidente de muncă (şcolară sau în gospodărie) etc.
-să întocmească un regulament (folosind simboluri desenate de „Cum ne comportăm la şcoală Ianuarie - Activitate tip dezbatere - Regulament desenat - Evaluare orală prin
ei) al comportării elevului în sala de clasă, sala de sport, în pentru a fi în siguranţă” 2010 - Activitate practică -Expoziţie întrebări şi răspunsuri
cabinetul de informatică, pe holul şi în curtea şcolii; - Evaluarea activităţilor
-să exemplifice situaţii concrete în care elevii clasei (sau ai altor practice
clase) au avut un comportament contrar regulilor amintite;

- să enumere obiecte şi substanţe care pot provoca incendii; “Focul – efecte benefice / efecte Aprilie -Activitate de tip dezbatere -Sala de clasă; - Regulament de -Evaluare prin întrebări şi
-să enumere efectele benefice / distructive ale focului; distructive” 2010 -Activitate practică -Holul şcolii protecţie împotriva răspunsuri
-să exemplifice situaţii concrete în care focul (folosit incorect sau -Aplicaţie incediilor al micului - Evaluarea lucrărilor
accidental) a avut consecinţe grave asupra sănătăţii omului; şcolar; practice
-să specifice măsurile de prim ajutor în cazul unor arsuri uşoare; - Expoziţie
- să realizeze (folosind simboluri desenate de ei) un regulament
de protecţie împotriva incediilor al micului şcolar;
- să simuleze evacuarea şcolii în caz de incendiu;
-să enumere instrumentele şi obiectele necesare la diferite “Securitatea muncii în timpul Mai --Activitate de tip -Sala de clasă; -Regulament -Evaluare prin întrebări şi
activităţi şcolare; activităţilor şcolare” 2010 dezbatere cuprinzând norme şi răspunsuri
-să clasifice instrumente şi obiecte şcolare în funcţie de gradul de -Activitate practică reguli de securitate a - Evaluarea lucrărilor
muncii în timpul practice
periculozitate pe care îl pot avea pentru sănătatea copiilor;
activităţilor şcolare.
-să identifice posibilele probleme ce pot apărea dacă
instrumentele de lucru nu sunt folosite în mod corespunzător;
-să realizeze (folosind simboluri) un regulament cuprinzând
norme şi reguli de securitate a muncii în timpul activităţilor
şcolare.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURARE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL

CLASA I, AN ŞCOLAR 2009 - 2010

Nr. Tipul concursului /


Luna/ data Denumirea concursului Organizatori Nume elevi participanţi Rezultate obţinute
crt. Secţiunea
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL


CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010 – 2011

Nr. Tipul concursului /


Luna/ data Denumirea concursului Organizatori Nume elevi participanţi Rezultate obţinute
crt. Secţiunea
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL, CLASA A III-A, AN
ŞCOLAR 2011 - 2012

Nr. Tipul concursului /


Luna/ data Denumirea concursului Organizatori Nume elevi participanţi Rezultate obţinute
crt. Secţiunea
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL


CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012 - 2013

Nr. Tipul concursului /


Luna/ data Denumirea concursului Organizatori Nume elevi participanţi Rezultate obţinute
crt. Secţiunea
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICĂRILE ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I
AN ŞCOLAR 2009 - 2010

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A


AN ŞCOLAR 2010 - 2011

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A


AN ŞCOLAR 2011 - 2012

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A
AN ŞCOLAR 2012 - 2013

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR - LECTORATE CU
PĂRINŢII
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I
AN ŞCOLAR 2009 - 2010

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A


AN ŞCOLAR 2010 - 2011

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A


AN ŞCOLAR 2011 - 2012

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A


AN ŞCOLAR 2012 - 2013

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢII LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2009-2010 – CLASA I

Nr. Numele şi Limba şi


Cunoaşterea Educaţie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
Crt prenumele literatura Matematică Geografie Istorie Religie Opţional Purtare
mediului civică plastică muzicală fizică practice
. elevului română
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
5 DUDULESCU D.
6 DUMITRESCU M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
9 MORARU M.
10 OGREZEANU Al
11 OGREZEANU Ad
12 OGREZEANU C.
13 PETRE L.
14 SĂNACHE L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 – CLASA A II-A

Nr. Numele şi Limba şi


Cunoaşterea Educaţie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
Crt prenumele literatura Matematică Geografie Istorie Religie Opţional Purtare
mediului civică plastică muzicală fizică practice
. elevului română
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
5 DUDULESCU D.
6 DUMITRESCU M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
9 MORARU M.
10 OGREZEANU Al
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
11 OGREZEANU Ad
12 OGREZEANU C.
13 PETRE L.
14 SĂNACHE L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2011-2012 – CLASA A III-A

Nr. Numele şi Limba şi


Cunoaşterea Educaţie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
Crt prenumele literatura Matematică Geografie Istorie Religie Opţional Purtare
mediului civică plastică muzicală fizică practice
. elevului română
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
5 DUDULESCU D.
6 DUMITRESCU M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
9 MORARU M.
10 OGREZEANU Al
11 OGREZEANU Ad
12 OGREZEANU C.
13 PETRE L.
14 SĂNACHE L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2012-2013 – CLASA A IV-A

Nr. Numele şi Limba şi


Cunoaşterea Educaţie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
Crt prenumele literatura Matematică Geografie Istorie Religie Opţional Purtare
mediului civică plastică muzicală fizică practice
. elevului română
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
5 DUDULESCU D.
6 DUMITRESCU M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
9 MORARU M.
10 OGREZEANU Al
11 OGREZEANU Ad
12 OGREZEANU C.
13 PETRE L.
14 SĂNACHE L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR I – IV (învăţătură şi mişcarea elevilor)

CLASA
NR. I II III IV
INDICATORI OBSERVAŢII
CRT 2009- 2010- 2011- 2012-
2010 2011 2012 2013
Nr.elevi înscrişi la începutul anului şcolar

1. băieţi
din care:
fete

Nr.elevi existenţi la sfârşitul anului şcolar

2. băieţi
din care:
fete

plecaţi în alt judeţ

3. plecaţi în judeţ
Mişcarea elevilor
veniţi din alt judeţ

veniţi din judeţ

4. Nr.elevi promovaţi

5,00 - 6,99 (S)


Promovaţi pe
5. medii
7,00 - 8,99 (B)

9.00 – 10 (FB)

1 obiect

2 obiecte
6.
Corigenţi 3 obiecte

4 obiecte

mai mult de 4 obiecte

7. Cu situaţia şcolară neîncheiată

8. Neşcolarizaţi

în iunie
9. Repetenţi
în septembrie

pentru absenţe
Elevi eliminaţi
10. (exmatriculaţi) pentru alte motive

7.00 - 9,99 (B – FB))


Note scăzute
11. la purtare sub 7 (I -- S)
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ABSENŢELOR

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


NUMELE ŞI
NR.
CRT. PRENUMELE Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
ELEVULUI
T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.

22.

23.

24.

25.

TOTAL GENERAL

Notă: T –total; M – motivate; N - nemotivate


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA I

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) LA


PRENUMELE Mod de participare PERFORMANŢA
CRT. CARE A PARTICIPAT

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A II-A


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) LA
PRENUMELE Mod de participare PERFORMANŢA
CRT. CARE A PARTICIPAT

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A III-A

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) LA


PRENUMELE Mod de participare PERFORMANŢA
CRT. CARE A PARTICIPAT

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A IV-A

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) LA


PRENUMELE Mod de participare PERFORMANŢA
CRT. CARE A PARTICIPAT

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PREMII ACORDATE ELEVILOR


NUMELE ŞI
NR. PREMIUL
PRENUMELE CLASA PRILEJUL ACORDĂRII
CRT. ACORDAT/DISTINCŢIA
ELEVULUI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


NR. NUMELE ŞI
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
CRT. PRENUMELE
A M I A M I A M I A M I
1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.

22.

23.

24.

25.

Simboluri:
A – activ, autoritar, angajat, abil, antrenant
M – moderat, mediator, modest, maleabil, meticulos
I – inactiv, indiferent, izolat, iresponsabil, individualist
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA I

NR. NUMELE ŞI DATA


ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE CONSEMNĂRII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare dificilă, situaţie materială precară,
comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ – CLASA A II-A

NR. NUMELE ŞI DATA


ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE CONSEMNĂRII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare dificilă, situaţie materială precară,
comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A III-A

NR. NUMELE ŞI DATA


ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE CONSEMNĂRII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare dificilă, situaţie materială precară,
comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A IV-A

NR. NUMELE ŞI DATA


ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE CONSEMNĂRII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare dificilă, situaţie materială precară,
comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE


PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA I

GRUP ŢINTĂ
Numele şi prenumele
Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A II-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi prenumele
Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A III-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi prenumele
Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A IV-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi prenumele
Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLAN DE MĂSURI
Activitate diferenţiată în cadrul orelor de curs, sub directa îndrumare a învăţătorului.
Vizite la domiciliul elevilor şi informare asupra situaţiei personale.
Meditaţii zilnice, după terminarea orelor de curs (o oră/zi, conform nevoilor fiecărui copil).
Aplicarea unor teste de inteligenţă şi cognitive:
 test de inteligenţă pentru determinarea IQ;
 test psihologic pentru determinarea profilului de personalitate;
 teste sociometrice pentru determinarea statusului fiecărui elev în grup;
 teste de cunoştinţe pentru determinarea nivelului de pregătire.
Implicarea elevilor cu deficienţe în activităţi extracurriculare:
 realizarea unei expoziţii de desene (în clasă / în şcoală);
 atribuirea de roluri în activităţile clasei.
Realizarea de activităţi extracurriculare (excursii, vizite, spectacole, etc.).
 conform planului activităţilor extracurriculare.
Colaborare permanentă cu părinţii elevilor şi medicul de familie.
Promovarea activităţilor în perechi şi în grup.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

ANALIZE SWOT
A N A L I Z A S W O T CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
....................................................................... ........................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
.................................................................................. ..................................................................................
....................................................................... .......................................................................

A N A L I Z A S W O T CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
....................................................................... ..............................................................................
......................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................. ..............................................................................
....................................................................... ............................................................................

A N A L I Z A S W O T CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
....................................................................... ........................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
....................................................................... .......................................................................

A N A L I Z A S W O T CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
....................................................................... ...........................................................................
....
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................. ...........................................................................
....................................................................... ...........................................................................
...........................................................................
..............

VIZITE LA DOMICILIU

Numele elevului ………...................…………………..Domiciliul ……………………Data …………........


Obiectivele vizitei la domiciliu:
1. ………………………………………………………………………………...............................….
2. ……………………………………………………………………………...............................…….
3. …………………………………………………………………………...............................……….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................... .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.................. ............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................ ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..................................... .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Concluzii: .............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..………...................
Obiective:
1. ………………………………………………………………………………………………………...............................….
2. ……………………………………………………………………………………………………...............................…….
3. …………………………………………………………………………………………………...............................……….
Numele profesorului cu care s-a discutat (intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Concluzii: .............................................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..………...................
Obiective:
4. ………………………………………………………………………………………………………...............................….
5. ……………………………………………………………………………………………………...............................…….
6. …………………………………………………………………………………………………...............................……….
Numele profesorului cu care s-a discutat (intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Concluzii: .............................................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..………...................
Obiective:
7. ………………………………………………………………………………………………………...............................….
8. ……………………………………………………………………………………………………...............................…….
9. …………………………………………………………………………………………………...............................……….
Numele profesorului cu care s-a discutat (intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Concluzii: .............................................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................................