Sunteți pe pagina 1din 2

1. Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos.

A început concursul de gimnastică. Colegii şi părinţii Ginei se agită în tribună. Ea nu înţelege


gestul lor. A muncit din greu şi are convingerea că va învinge. Prezintă un exerciţiu original.

2. Subliniază cu roşu grupul de litere „ge” şi cu albastru grupul „gi” din textul de la exerciţiul
1.

3. Completează spaţiile libere cu grupurile de litere „ge” şi „gi” pentru a obţine cuvinte.

 .......ană
 ma.....un
 atin.....re
 a.......ndă
 min......
 să.......ată
 măr.......le
 pa......nă
 ma......cian
 de......rat
 .......rafă
 ......m.

4. Separă cuvintele şi scrie corect propoziţiile de mai jos.

Gigelareogingieinflamată. Eugeneinginergeolog.

_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
5. Transformă cuvinte date, după model. Scrie-le pe spaţiul dat.

alege culege trage fuge ajunge atinge merge încinge


alegi ______ ______ ______ ________ _______ ________ ______

6. Scrie cuvintele care se pot obţine prin combinarea silabelor scrise pe frunzele de mai
jos..

ne me ge

fri re gi

_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________