Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


ŞI PROTECŢIA COPILULUI NEAMŢ
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ OŞLOBENI
Comuna Bodeşti, Sat Oşlobeni, Judeţul Neamţ, Tel/Fax: 0333521010
Email: ciaoslobeni2013@yahoo.com

INFORMARE

Transmisă de doamna director DGASP Neamț

 Cu titlu de obligativitate , ORICE situație de urgență/risc


ivită în cadrul centrului , ORICE vizită/verificări/control din partea
oricăror instituții vor fi aduse la cunoștința directorului unității de
către asistenta medicală de serviciu( inclusiv cele după ora 16,00) .