Sunteți pe pagina 1din 7

Instituția de Educație Timpurie nr.

137,
Sectorul Râșcani

Raport de autoevaluare

Educator: Ionița Olga

Chișinău, 2020
Scopul: Evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor planului de activitate
pentru anul de studii 2020-2021.
I.Dimensiunea organizatorică:
În grupa nr.4 (5-6 ani), au fost pe listă 30 copii, 15 băieți și 15 fete. În calitate
de educator am organizat și desfășurat activități de dezvoltare personală, și
activități integrate/ activități pe domenii de activitate, și activități extracurilare.
1)Activitățile de dezvoltare personală le-am desfășurat pe tot parcursul zilei
pentru a crea confortul psihologic favorabil și siguranța necesară copilului
pentru dezoltarea personalității lui.
a) Rutina zilei ( lucru la panourile: Eu sunt prezent, Dispoziția mea, Întâlnirea
de dimineață și calendarul naturii);
b) Tranzițiile ( activitățile de scurtă durată au permis trecerea de la momentele
de rutină ale zilei la alte activități și invers, ceia ce permite cadrului didactic de a
se concentra pe nevoile individuale ale copilului);
c) Activitățile din I-a și a II-a parte a zilei prevăd: proiectarea jocurilor,
programe distractive, activități de formare a unor deprinderi de autoservire și
igienă personală, spectacole, jocuri în aer liber ș.a. desfășurate pe tot parcursul
zilei.
2) Activitățile integrate fuzionează componentele instructiv-educative cu scopul
formării competențelor specifice mai multor domenii de activitate. Activitățile
integrate conțin atât activități comune cu copiii, cât și activități în centre de
interes.
3) Activitățole extracuriculare au fost desfășurate cu copii în timpul liber.
Scopul principal al acestora fiind crearea stării de bine a copiilor.
II. Analiza psihopedagogică a grupei de copii.
1) Date generale despre părinți;
2) Activitatea copilului în grădiniță;
3) Caracteristici personale;
4) Concluzii;
Portofoliile copiilor le-am structurat conform cerințelor. Am inclus lucrările
realizate pe parcursul anului: fișe de lucru, fișe de monitorizare, evaluarea
inițială și sumativă pe domenii.
Concluzii: completând fișele de dezvoltare ale copiluilui am apreciat nivelul lui
de dezvoltatre.
La începutul anului de învățământ 2020-2021 în grupă au fost incluși 30 copii,
fiecare copil fiind unic în felul său, am continuat cu dezvoltarea,holistică în mod
integrat, pe plan cognitiv, socio-emoțional și fizic.
Toți copii sunt din familii complete cu un climat favorabil dezvoltării
armonioase și multilaterale a copilului. Părinții au fost inforamți la ședința din
luna septembrie cu planul anual și au fost implicați în realizarea în comun al
planului de dezvoltare al copiluli.
Copii sunt sănătoși, energici, binedispuși și curioși. Împreună cu părinții am
format o echipă obținând infomații de la parinții copiilor vorbitori de limbă rusă
Deșan Ernest, Antipov Stepan, Saca Anastasia, despre interesele și preocupările
copiilor. De comun acord cu părinții s-a făcut o totalizare a punctelor forte și
celor slabe ale copiilor.
În grupă am asigurat un mediu atractiv și securizant :
a) Am creat condiții pentru activitatea de mișcare a copiilor (gimnastica,
pauze dinamice, jocuri de mișcare).
b) Am realizat corect asanarea și călirea organismului copilului.
c) Am respectat regimul zilei.
d) Am format cultura alimentației sănătoase la copii.
e)
III. Analiza dezvoltării profesionale a cadrului diadctic.
Pe parcursul anului de studii 2020-2021 am studiat literatura de specialitate:
a) Noul Curiculum pentru educație timpurie.
Planificarea învățării.
b) SÎDC
Corelarea domeniilor de dezvoltare cu Standarde, indicatori si practici de
sprijin;
c) CRET. Constituie concomitent o condiție și o consecință a procesului de
elaborare și promovare a politicilor educaționale pe dimensiunea
educațieii timpurii.
d) Metodologia de Monitorizare și evaluarea a dezvoltării copilului în
baza standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vîrsta 1,5-7
ani).
Reprezintă procesul de „ adunare de informație cu scopul de a lua decizii”
( Mc Lean, 1996).
e) Ghidul de implementare a curiculumului pentru educație timpurie, a
Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până
la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație
timpurie.
f) 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate prevede:
- metodele interactive de lucru aplicabile procesului educațional;
-modalități de elaborare adaptare și selectarea materialelor didactice.
În concluzie menționez că prin interacțiunea cu mediul, copii trăiesc
experiențe, și-au implicat atât procesele cognitive, operații mintale, cât și
trăiri afective și motricitate. Am folosit imagini la tema zilei, planșe
tematice cărți, caiete individuale la științe, dezvoltarea limbajului,
cunoașterea mediului.
Tematica proiectelor desfășurate pe parcursul anului de studiu:
-„Grădiniță bine te-am găsit”
-„E toamnă în țara mea”
-„ Omul și activitățile lui”
-„ Iarnă bine ai venit”
-„ E iarnă în țara mea”
-„ Călătorii în jurul lumii”
-„ Alai de primăvară”
-,,Plăsmuind un suflet nobil”
-„ Primăvara anotimpul reânvierii”
IV. Lucrul practic (Rezulatele preşcolarilor)
Pentru o bună desfășurare a activităților împreună cu părinții au fost
achiziționate materialele didactice necesare pentru centrele de interes, pentru
derularea proiectelor tematice-mape pentru desen, creioane colorate acuarelă etc,
materiale auxiliare la științe, puzzle, cărți cu poezii, povești imagini,
enciclopedii, cărți cu curiozități ș.a.
Pentru jocurile de rol au fost reînnoite seturile: „Constructorul”, „Frizeria”,
„Magazinul”, „ Bucătarul” ș.a.
Evaluarea inițială am efectuat-o pe parcursul unei perioade de o lună de zile,
15.09-15.10.2020, care mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște potențialul de
învățare al copiilor la începutul anului de studiu 2020-2021 pentru a cunoaște
care sunt premisele de la care se vor proiecta activitățile de învățare.
Ca cadru didactic am efectuat observări în diferite momente ale zilei : am
discutat cu copii și cu părinții pentru a obține informații cât mai relevante despre
nivelul de dezvoltare al acestora;
-Rezultatele copiilor au fost înregistrate în fișele de monitorizare și evaluarea
dezvoltării copiilor de 5-7 ani în baza SÎDC, care mi-au permis să proiectez
activități noi pentru a obține progrese mai mari în instruirea copiilor.
Rezultatele evaluării ințiale sunt : rareori-11%, uneori-49%, deseori-40%.

Evaluarea inițială

Rezultatele evaluării ințiale sunt :


rareori-11%,
uneori-49%,
deseori-40%.
-Evaluarea sumativă am efectuat-o pe perioada de timp15.04.2021-15.05.2021.
Rezultatele evaluării au fost stabilite pe domeniile de dezvoltare în baza SÎDC
patru domenii de dezvoltare cu indicatori cu sugestii, exemple de activități și
instrumente de evaluare pentru vârsta de 5-6 ani. Rezultatele evaluării finale
sunt : rareori-1%, uneori -39%, deseori-60% . Comparativ cu evaluarea inițială
rezultatele sau schimat considerabil.

Evaluarea sumativă

Rezultatele evaluării finale sunt :


rareori-1%
uneori- 39%,
deseori-60%
Concluzii : pentru anul viitor vom acorda mai multă atenție domeniilor C și D.
Domeniile A și B având un procentaj mai mare.
Aceste rezultate ne-au permis să efectuăm unele comparații între achizițiile
atinse la sfârșitul perioadei de vârstă și nivelul inițial de dezvoltare.
V. Parteneriatul
Am desfășurat ședințe cu părinții cu tema:
1.Particularitățile de vârstă a copiilor de 5-6 ani și obiectivele curiculare puse în
fața copiilor. Unde au participat 24 de părinți din 30. La prima ședință părinții au
decis:
a) De a contribui la dotarea centrului de Știință cu materiale din natură: ierbare,
semințe de plante, conuri, castane ș.a.
b) De a amenaja spațiul grupei și al terenului de joc.
c) De a realiza expozița tematică: ,,Mâinile curate-izvor de sănătate”.
2. Cum să alegi o carte copilului tău.
S-a decis:
a) De a se implica cât mai mult în educația copilului.
b) De a completa centrul Alfabetizare/Bibliotecă cu cărți cu povești.
c) De a contribui la decorarea grupei conform tematici sărbătorilor de iarnă.
3. Evaluarea sumativă a copiilor preșcolari.
S-a decis:
a) De a promova cultura alimentației sănătoase în mediul familial al
preșcolarilor;
b) De a participa la amenajarea terenului de joacă al copiilor pentru
sărbătoarea 1 iunie – Ziua copiilor.
c) De a respecta regimul zilei din instituție în perioada estivslă.
Părinții, de asemenea, au fost implicați în activitățile zilnice și au venit cu
informații, noutăți, pliante, fișe de lucru pentru perioada derulării
proiectelor tematice. Explorând și învățând în permanență, prin prisma
activităților planificate, copii și-au favorizat explorarea în mod global a
domeniilor de cunoaștere, ajutându-l ,astfel, la stabilirea legăturilor dintre
obiecte și fenomene.
Pe parcursul acestui an, împreună cu părinții, am organizat o serie de
activități extracuriculare :
-„Toamnă, toamnă harnică și de toate darnică”- octombrie 2020.
„Vine vine Anul Nou”-18 decembrie 2020.
,,Crăiasa Primăvară” – 4 martie 2021
- Concurs: ,,Balul Pomilor de Crăciun 2021”
,, Mărțișor 2021”
Concluzie: Împreună cu părinții am avut o colaborare frumoasă , unde fiecare
părinte a manifestat interes și responsabilitate.
VI. Eficacitatea acțiunilor.
Pe parcursul acestui an de studii m-am implicat activ la cosiliile pedagogice,
seminare, ore metodice, consultații, conferințe on-line.
Obiectivele primordiale ale acestui an de studii sunt:
1. Promovarea unui mod sănătos de viață, cu aplicarea regulilor igienico-
sanitare, în diferite contexte.
2. Aprecierea valorilor culturii naționale în vederea dezvoltării
personalității preșcolarilor.
3. Stimularea și dezvoltarea creativității preșcolarilor prin intermediul
jocului.
Concluzii :
Pe parcursul anului de studii am participat la diverse seminare, ședințe on-
line, cursuri de formare:
- Formarea continuă/Educație preșcolară
- Atestare fără stres
- Crearea cărților digitale
- Educație fără violență ș.a.
VII.Propuneri / probleme pentru abordare în următorul an de studii
2021-2022.
Aș dori să contribui la:
-Amenajarea spațiului grupei conform anotimpului;
-Realizarea seminarelor practice pe diverse teme.
-Organizarea excursiilor virtuale cu copiii prin locurile pitorești din țară și de
peste hotare.

S-ar putea să vă placă și