Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Grupa: Mare 3
Data: 18.02.2021
Tema anuală : CUM ESTE/ A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Tema săptămânală : ANIMALE DIN ALTE ZONE
Domeniul: ESTETIC ŞI CREATIV
Categoria de activitate: Activitate artistico – plastică
Tema activităţii: „Animale de la zoo”
Mijloc de realizare: Desen
Tipul activităţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi

Scopul activităţii: * consolidarea deprinderii de a realiza o tema plastica utilizand linia ca element de

limbaj plastic;

*consolidare deprinderii de a manui corect instrumentele de lucru;

*educarea gustului estetic;

Obiective operaţionale:
 să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru;
 să utilizeze corect instrumentele in exprimarea gestului grafic;
 să traseze linii in duct continuu;
 să realizeze lucrarea respectând indicatiile cadrului didactic;
 să explice modalitaţile de lucru pentru realizarea temei propuse;
 să execute exerciţiile de incalzire a muschilor mici ai mâinii;
 să analizeze lucrarile proprii şi ale colegilor pe baza criteriilor stabilite ;

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, instructajul, turul galeriei;

Material didactic: creioane colorate, foi de desen A4, panou pentru fişe, CD, casetofon,recompense;

Forme de organizare: frontal, individual.

Durata: 30 min.

Bibliografie:

          * Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti,

             2005

*  Metodica predării desenului şi modelajului, Bucureşti, 1977

* M. Cristea, V. Nitescu, D.H. Panait – „Ghid metodic de educaţie plastică” – Editura Petrion 1997
EVENIMENTUL CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC
1. Organizarea activitatii Se asigura conditiile optime
pentru desfasurarea activitatii:
aerisirea salii de grupa,
pregatirea materialului didactic,
aranjarea salii de grupa.
2. Captarea atentiei Introducerea în activitate o voi - conversatie
realiza printr-o ghicioare.
Voi purta cu copiii o mică
discuţie despre aceasta.

3. Anuntarea temei si a Astăzi la activitatea noastră, - conversatia


obiectivelor artistico – plastică, vom desena
un ,,Animale de la zoo”.
Enuntarea obiectivelor si a
criteriilor de evaluare.

4. Desfasurarea activitatii Prezentarea si analizarea


modelului de lucru. - conversatia

Pentru ca suntem saptamana in


care vorbim despre animale din
alte locuri , astazi vom desena
animale de la zoo.
Explicarea şi demonstrarea
procedeului de lucru:
- explicatia
-se prezinta modelul;
-se discuta modalitatea de
realizare a acestuia;

Fixarea operaţiilor de lucrua

Voi numi un copil să spună - demonstratia


succesiunea operaţiilor de
lucru.

Intuirea materialului de pe
măsuţe

Copiii vor fi solicitaţi să


recunoască materialele de pe
mese.

Realizarea exerciţiilor de
încălzire a musculaturii
mâinilor:
închidem şi deschidem
pumnii, stoarcem rufele, ne
spălăm pe mâini, cantam la
pian, ploaia - atingerea mesei
cu vârful degetelor imitând
căderea stropilor de ploaie,
imităm caderea fulgilor de
zăpadă, fluturăm palmele,
“ Mişcăm degeţelele
Batem tare palmele
Pumnişorii îi rotim
Si apoi ii rasucim. ‘‘
Executarea temei de către
copii.

Spor la lucru !

Copiii deseneaza ţinând cont de


indicaţiile date şi respectându –
le. Le dau indicaţii individuale
dacă e nevoie.
Realizarea temei se face pe
fond muzical.

- exercitiul
5. Asigurarea retenţiei şi - Ce am desenat noi astăzi? - conversatia
transferului -Ce culori am folosit noi?

6.Evaluarea Prin metoda Turul galeriei se - turul galeriei


fac aprecieri asupra lucrărilor.
7. Incheierea activitatii Se vor face aprecieri asupra
modului de executare a
lucrarilor si asupra
comportamentului copiilor la
activitate.
Vor fi recompensaţi .

S-ar putea să vă placă și