Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Grupa : Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?
TEMA SAPTAMANALĂ: „Mama mea e cea mai bună”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Legenda mamei!”
Domeniul de activitate: Domeniul Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoștințelor
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei

SCOPUL ACTIVITĂȚII: sistematizarea cunoștințelor despre semnificația zilei de 8 Martie,


consolidarea deprinderii de a se exprima coerent și corect gramatical, dezvoltarea proceselor
cognitive

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să audieze atent textul;
 să alcătuiască enunțuri despre aspectele prezentate în poveste
 să participe cu plăcere la activitate

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversația, explicaţia, observația, povestirea
Material didactic: Ghicitori, poveste, imagini reprezentative pentru temă, coli de desen, fise de
lucru , creioane colorate
Forme de organizare: Frontală, pe grupuri, individuală
Durata: 35 minute
Material bibliografic:
 Curriculum pentru educația timpurie – 2019
 ”Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii”, editura Sitech, 2011
 Ștefania Antonovici, „Cunoașterea mediului în grădiniță-cap. 6-Povestirea educatoarei”,
Ed.Didactica Publishing House, 2010
 Viorica Preda, coordonator, „Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de
copii”, Ed. Gheorghe-Cârțu Alexandru, Craiova, 2009
Nr. Strategii didactice Evaluare/Metode și
Etapele activității Conţinutul ştiinţific
Crt. Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1 Moment Se asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a
organizatoric activităților:
-aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialelor didactice corespunzătoare.
2 Captarea și Se va realiza printr-o ghicitoare, iar copiilor li se cere să Conversația Ghicitoare Observarea
orientarea atenției numească despre cine este vorba. comportamentu lui
GHICITOARE copiilor
Floarea-i ca un clopoţel
E micuţ, dar voinicel
Scoate capul din zăpadă
Primăvara să o vadă.
(Ghiocelul)
Copiii ghicesc despre cine e vorba și astfel se descoperă tema
despre care se va vorbi în cadrul activității.
3 Anunțarea temei și a Este anunțată tema activitătii şi obiectivele acesteia în termeni Conversaţia Observarea
obiectivelor accesibili copiilor. comportamentului
copiilor
4 Reactualizarea Pentru reactualizarea cunoștințelor copiii vor fi întrebați ce Conversația Răspunsurile copiilor
cunoștințelor flori de primăvară mai cunosc si în ce anotimp apar ele. În ce Frontal
lună apar ghioceii si ce vestesc ei? Ce legende ale florilor Colectiv
cunosc?

5 Prezentarea noului Convorbirea se va desfășura după următorul plan de întrebări Imagini Observarea capacității
conținut și dirijarea conform imaginilor reprezentative temei: orientative de concentrare a
învățării În ce lună suntem? Conversația pentru tema atenției şi a interesului
În ce zi suntem azi? discutată manifestat.
Ce stiți despre ghiocel?
Ce vestește el? Chestionarea orală
Ce legătură este între ghiocel și mama?
Nr. Strategii didactice Evaluare/Metode și
Etapele activității Conţinutul ştiinţific
Crt. Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
Copiii intuiesc tema activității iar educatoarea valorifică
momentul prezentând titlul legendei ce va fi povestită. Audiție Legendă
Educatoarea va reda cat mai expresiv continutul legendei.
Textul legendei va fi expus urmarindu-se succesiunea
momentelor principale. Concomitent cu povestirea, se vor
prezenta imagini sugestive pentru legendă.
Sinteza parțială se va face numind un copil care să povestească
principalele momente ale povestirii și care sunt personajele
întâlnite în povestire.
6 Obtinerea Sinteza finală se va realiza folosind tehnica desenului. Copiii Observația Fișe
performanţei vor primi o fișă pe care o vor rezolva. Acțional -practică
Copiii trebuie sa spuna titlul si autorul povestii, care sunt
personajele legendei și ce i-a impresionat cel mai mult
motivând răspunsul.
7 Evaluarea Fixarea temei se va face prin rezolvarea fișei ca muncă Observația Fișe Aprecieri verbale
independentă. Se vor face aprecieri vizavi de realizarea sarcinii Analiza lucrărilor
pe fișe și a modului de lucru precum și respectarea temei
învățate.
8 Încheierea activităţii Se va executa o expoziție cu lucrările copiilor. Conversația Aprecieri colective și
Se împart stimulente după merit. individuale

GHICITOARE
Floarea-i ca un clopoţel
E micuţ, dar voinicel
Scoate capul din zăpadă
Primăvara să o vadă.
(Ghiocelul)
Legenda Mamei

Se spune că odată, Gingaşul- ghiocel îşi trudea mintea cu o întrebare. Ieri, când tocmai scosese capul din zăpadă, zărise un copil care ţinea în
mână un alt ghiocel pe care, spunea el, urma să i-l dăruiască mamei sale. Supărat că nu- şi putuse saluta măcar fratele mai mare cu care plecase
băiatul voios, Gingaşul- ghiocel se intrebă ce putea însemna cuvântul acesta” mamă”, ca să merite ruperea unei flori atât de superbe cum era el. Şi
tot frământându-şi mintea, se gândi să-l întrebe pe Bătrânul- ghiocel ce înseamnă “mamă”. El avea deja 5 zile de când zărise lumina şi sigur trebuia
să ştie.
- Bătrâne-ghiocel, spuse ghiocelul sfios, am o întrebare.
- Ia spune!
- Ce înseamnă “mama”?
La auzul acestor cuvinte, Batrânul- ghiocel surâse.
- Vrei să ştii ce-nseamnă “mama”?
- Da, răspunse temător Gingaşul- ghiocel.
- Dragul meu, mama este cea mai scumpă fiinţă din lume şi cel mai preţios cuvânt. Fără mamă nicio fiinţă nu ar exista. E la fel de
importantă ca şi apa cu care te hrăneşti, ca şi soarele de unde-ţi iei lumina, la fel ca aerul pe care-l respiri. Toată lumea ar trebui să aibă o
mamă. Ea a apărut din dorinţa oricărei vietăţi de a fi protejată. Este importantă mai ales pentru copii. Fără o mamă, nimeni nu le-ar şterge
lacrimile de pe obrăjori, fară ea nu ar putea creşte. Ea este cea care îndură toate suferinţele şi-şi duce povara până la capăt. Ea e blândă,
iubitoare si răbdătoare. E singura care poate alina durerea, e singura care poate oferi căldura, liniştea şi pacea oricărui suflet. De aceea a
luat naştere mama. Din nevoie. Şi cât de tristă şi de neînsemnată ar fi lumea dacă nu ar exista mama, care dă culoare şi viaţă la toate câte
sunt pe-acest pământ!
- Ce importantă este mama! spuse mirat şi încântat Gingaşul- ghiocel. Dar deodată se întristă şi începu să plângă cu lacrimi amare. Spuneai
că toate fiinţele ar trebui să aibă o mamă, Bătrâne- ghiocel. Ei, bine, atunci eu de ce nu am una?
- Prostuţule, spuse Bătrânul- ghiocel. Păi, mama ta e zăpada! Dacă nu-ţi ţinea ea de cald toată iarna cu haina ei pufoasă, acum nu mai
trăiai. Iar, tată-ţi este soarele care te mângâie cu razele sale duioase în fiecare zi.
- Aşa este, spuse atunci înveselit Gingaşul- ghiocel. Cu toate astea, să ştii că tare mi-aş dori să cunosc o mamă care să semene descrierii tale.
- Ei bine, mâine sunt sigur ca o vei întâlni, răspunse Bătrânul- ghiocel. Băiatul care tocmai ţi-a rupt fratele mai mare, vine în fiecare zi să
culeagă câte un ghiocel pentru mama lui. Aşa că, vezi cum îl impresionezi în haina ta sclipitoare şi te va alege. Şi îţi mai spun un secret:
când îi vei săruta mamei podul palmei, să ştii că vei fi cea mai norocoasă floare din lume.

S-ar putea să vă placă și