Sunteți pe pagina 1din 10

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

Specialitate “Merceologie”

STUDIUL INDIVIDUAL
Disciplina; „Merceologia marfurilor de uz casnic nr2„
Tema ; „Materiale de construcție „

A efectuat: Ribacioc Alexandr_________________

Grupa MER 191_________________________

A verificat-Rodica Herghelegiu

Chisinau 2022
Conținutul
1. Definiţie
2. Istorie
3. Clasificare
4. Mortar
5. Materiale de izolare termică și produse din acestea
6. Materiale și produse de construcție din lemn
7. Metale și produse metalice

Bibliografie
Definiţie
Materiale de construcții — materiale utilizate în construcția și repararea clădirilor
și structurilor.

Multe dintre aceste materiale sunt utilizate nu numai în construcții, ci și în


producția de diverse produse. Materialele de construcție sunt diverse în ceea ce
privește originea sau compoziția materiilor prime, în scopul propus etc.
Istorie
Unele dintre primele materiale de construcție folosite până în prezent - argilă, nisip și altele-s-au
format în perioada cuaternară a erei Cenozoice. Împreună cu materiale precum lemnul, piatra și
cărămida, odată cu începutul revoluției industriale, au apărut noi tipuri de materiale de
construcție - beton, oțel, sticlă și plastic. În prezent, betonul armat și materialele plastice metalice
sunt utilizate pe scară largă
Clasificare
În procesul de construcție, exploatare și reparare a clădirilor și structurilor, produsele și
structurile de construcție din care sunt ridicate sunt supuse diferitelor influențe fizice, mecanice,
fizice, chimice și tehnologice. Un inginer civil este obligat să aleagă materialul potrivit care are
suficientă durabilitate, fiabilitate și durabilitate pentru structura proiectată.
Conform teoriei conglomeratelor de construcții artificiale, materialele și produsele de construcție
sunt împărțite în:
Natural — fără a schimba compoziția și structura internă:
1. anorganice (materiale și produse din piatră);
2. organice (materiale din lemn, paie, lemn de foc, stuf, coji, lână, colagen).
Artificiale:
1. Recoacere (întărire în condiții normale) și autoclavă (întărire la o temperatură de 175-200
centi C și o presiune a vaporilor de apă de 0,9-1,6 MPa)
2. anorganice (cimenturi care conțin clincher și clincher, gips, magnezie etc.);
3. organice (lianți bituminoși și dectali, emulsii, paste);
4. polimer (termoplastic și termorezistent);
cuprinzătoare:
1. mixt (amestecuri de mai multe tipuri de substanțe minerale);
2. compus (amestecuri și aliaje din materiale organice);
3. combinat (combinând minerale cu organice sau polimer).
4. Prăjirea-întărirea de la topiturile de foc:
5. zgură (în funcție de bazicitatea chimică a zgurii);
6. ceramică (prin natura și varietatea argilei și a altor componente);
7. sticlă-masă (în funcție de alcalinitatea încărcăturii);
Mortar
soluție de liant, apă și umplutură( aditivii sunt posibili), transformându-se în cele din urmă în
piatră artificială

Terminologie
1. Amestecul de construcție uscată este un amestec de componente contorizate uscate ale
unui material de umplutură, liant, aditivi sunt posibili, gata de dizolvare cu apă și utilizare
ulterioară
2. Amestec de Mortar — un amestec de liant bine amestecat, umplutură, aditivi sunt
posibile, cu apă
3. Raportul apă-solid este raportul numeric dintre masa apei de amestecare și masa
amestecului uscat dizolvat în soluții non-hidraulice
4. Setarea întăririi soluției la începutul reacției de hidratare sau ca urmare a uscării unei
soluții non-hidraulice
5. Soluție grasă - cu o cantitate mare de astringent
6. Soluție slabă - cu o cantitate mică de astringent
7. Întărirea este transformarea unui amestec de mortar hidraulic într-un monolit ca urmare a
unei reacții de hidratare
Materiale de izolare termică și produse din acestea
Materialele termoizolante se caracterizează prin conductivitate termică scăzută și densitate medie
scăzută datorită structurii lor poroase. Acestea sunt clasificate în funcție de natura structurii:
rigide (plăci, cărămizi), flexibile (fascicule, plăci semi-rigide), libere (fibroase și pulverulente);
având în vedere principalele materii prime: organice și anorganice.
Materiale de izolare termică organică
Rumeguș, Așchii - utilizate în formă uscată cu impregnare în structură cu var, gips, ciment.
Materiale anorganice de izolare termică
Vată minerală
Vată de sticlă
Spumă de sticlă
Materiale și produse de construcție din lemn
Datorită proprietăților sale bune de construcție, lemnul a fost mult timp utilizat pe scară largă în
construcții. Are o densitate medie mică, rezistență suficientă, conductivitate termică scăzută,
durabilitate mare (cu funcționare și depozitare corespunzătoare), este ușor de prelucrat cu unelte,
rezistente chimic. Cu toate acestea, împreună cu mari avantaje, lemnul are și dezavantaje:
eterogenitatea structurii; capacitatea de a absorbi și de a da umiditate, în timp ce își schimbă
dimensiunea, forma și rezistența; se prăbușește rapid de la putrezire, se aprinde ușor. Structura
trunchiului: miez, miez, alburn, cambium, scoarță interioară (bast), scoarță exterioară.
După rasă, copacii sunt împărțiți în conifere și foioase. Calitatea lemnului depinde în mare
măsură de prezența defectelor în acesta, care includ svilevatost, oblic, noduros, fisuri, daune
insecte, putregai. Conifere-zada, pin, molid, cedru, brad. Foioase-stejar, mesteacan, tei, aspen.
Cherestea este obținută prin tăierea lemnului rotund.
1. Plăcile sunt tăiate longitudinal în două părți simetrice ale Jurnalului.
2. Cherestea — are o grosime și o lățime mai mare de 100 mm (două canale, trei laminate și
patru laminate).
3. O bară este o cherestea de până la 100 mm grosime și nu mai mult decât dublul lățimii.
4. O cocoașă este o parte exterioară tăiată a unui jurnal, a cărei parte nu este procesată.
5. Board-cherestea de până la 100 mm grosime și mai mult decât dublul lățimii grosimii.
Este considerat principalul tip de Cherestea.к

Metale și produse metalice


Diverse materiale sub formă de metal laminat și produse metalice sunt utilizate pe scară largă în
construcția de gestionare a apei. Metalul laminat este utilizat în construcția de stații de pompare,
clădiri industriale, fabricarea de porți metalice de diferite tipuri. Metalele utilizate în construcții
sunt împărțite în două grupe: feroase (fier și aliaje) și neferoase. În funcție de conținutul de
carbon, metalele feroase sunt împărțite în fontă și oțel.
Fonta este un aliaj fier-carbon cu un conținut de carbon de la 2% la 6,67%. În funcție de natura
bazei metalice, aceasta este împărțită în patru grupe: gri, alb, de înaltă rezistență și maleabil
Fonta de înaltă rezistență se obține prin adăugarea a 0,03-0,04% magneziu la fonta lichidă. are
aceeași compoziție chimică ca fonta gri. Are cele mai mari proprietăți de rezistență. Se utilizează
pentru turnarea carcaselor pompei, a supapelor.
Oțel-se obține ca urmare a prelucrării fontei albe în cuptoare cu vatră deschisă. Odată cu
creșterea conținutului de carbon al oțelurilor, duritatea și fragilitatea lor cresc, în timp ce
ductilitatea și duritatea lor scad.
Proprietățile mecanice și fizice ale oțelurilor sunt îmbunătățite semnificativ atunci când li se
adaugă elemente de aliere (nichel, crom, tungsten). În funcție de conținutul componentelor de
aliere, oțelurile sunt împărțite în patru grupe: carbon (nu există elemente de aliere), slab aliat
(până la 2,5% din componentele de aliere), aliat mediu (2,5—10% din componentele de aliere),
înalt aliat (mai mult de 10% din componentele de aliere).
Oțelurile de Carbon, în funcție de conținutul de carbon, sunt împărțite în carbon redus (carbon
până la 0,15%), carbon mediu (0,25—0,6%) și carbon ridicat (0,6—2,0%).
Metalele și aliajele neferoase includ aluminiu, cupru și aliajele lor (cu zinc, staniu, plumb,
magneziu), zinc, plumb.
În construcții se utilizează aliaje ușoare - pe bază de aluminiu sau magneziu și aliaje grele - pe
bază de cupru, staniu, zinc, plumb.

S-ar putea să vă placă și