Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Tigu Madalina
Adresa(e) Bl.13 A,Ap.11, Str.Mihai Viteazul, Cod: 545300, Reghin, Romania
Telefon(-oane) Mobil:0740676765
E-mail(uri) madaligia@yahoo.c

Nationalitate(-tati) Romana

Data naşterii 21.04.1993

Sex Femeiesc

Experienţa
profesională
Perioada 2005-2010
Funcţia sau postul ocupat Manager
Principalele activităţi şi Coordonarea angajatilor si asigurarea infaptuirii datoriilor cu succes.
responsabilităţi
Numele şi adresa Sc.Anemona.Srl.
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Comercial.
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2009-2012 : Grup scolar „Petru Maior”,sectia Matematica-Informatica;
2012-2015 : Academia de studii economice,Bucuresti.
Calificarea / diploma
obţinută

Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) Engleza,Franceza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs orale Exprimare
conversaţie scrisă

Limba En
gl
Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
ez
a

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Limba Fr
an
Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
ce
za
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi Spirit de lider,diplomatie,aptitudi avansate de comunicare si organizare.


sociale

Competenţe şi cunoştinţe Nivel de operare mediu rezultat in urma studiilor preuniversitare.


de utilizare a
calculatorului

Competenţe şi aptitudini Aptitudini in domeniul artelor plastice(pictura,sculptura,desen).


artistice

Permis(e) de conducere Detin permis,categoria B.

Recomandari Director SC.Anemona.Srl Babalau Andreea.

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628