Sunteți pe pagina 1din 16

I. Proteine.

Enzime
1. Care este unitatea structurală a proteinelor simple?
a) [ ] mononucleotidele
b) [ ] glucoză
c) [x] aminoacizii
d) [ ] acizii graşi
e) [ ] glicerolul

2. Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:


a) [ ] colesterol
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] glucoză
d) [x] aminoacizi
e) [ ] baze azotate

3. Grupările libere NH2 (amino) sunt prezente în:


a) [x] proteine simple
b) [ ] glucoză
c) [ ] trigliceride
d) [ ] acizii grasi
e) [ ] uracil

4. Care compusi contin azot?


a) [x] proteinele simple
b) [ ] grăsimile neutre
c) [ ] glucoza liberă
d) [x] ADN
e) [ ] fructoza

5. În componenţa căror compuşi este prezentă gruparea SH?


a) [x] proteine simple
b) [ ] triacilgliceroli
c) [ ] amidon
d) [ ] acizi nucleici
e) [ ] baze azotate

6. În componenţa căror compuşi se întîlneşte gruparea OH?


a) [x] proteine simple
b) [ ] trigliceride
c) [ ] adenină
d) [ ] cisteină
e) [x] seruna

7. Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi acide?


a) [ ] guanidinică
b) [ ] imidazolică
c) [x] carboxilică
d) [ ] amino
e) [ ] metilică

8. Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi bazice?


a) [ ] fosforică d) [ ] metilică
b) [ ] carboxilică e) [x] guanidinică
c) [x] amino

9. Selectaţi polimerii biologici:


a) [ ] nucleozidele
b) [ ] aminoacizii
c) [ ] glucoza
d) [x] ADN
e) [x] colagenul

10. Ce grupe de aminoacizi sunt prezente în proteine?


a) [x] hidroxiaminoacizii
b) [x] aminoacizii homociclici
c) [ ] beta-aminoacizi
d) [ ] aminoacizii diaminodicarboxilici
e) [ ] seria D a aminoacizilor

11. Selectaţi aminoacizii hidrofobi (nepolari):


a) [ ] Ser
b) [x] Val
c) [x] Ile
d) [ ] Asp
e) [ ] Glu

12. Selectaţi aminoacizii hidrofili (polari):


a) [x] Ser
b) [ ] Val
c) [ ] Ile
d) [x] Asp
e) [ ] Leu

13. Selectaţi aminoacizii bazici:


a) [ ] Asp
b) [ ] Ser
c) [ ] Tyr
d) [ ] Gln
e) [x] Lys

14. Selectaţi aminoacizii acizi:


a) [ ] Ala
b) [ ] Asn
c) [x] Asp
d) [x] Glu
e) [ ] His
15. Compusul chimic

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [ ] este acidul aspartic
c) [x] este alanina
d) [ ] este aminoacid cetogen
e) [ ] este derivat al acidului butiric

16. Compusul chimic

a) [ ] este tioaminoacid
b) [ ] are punctul izoelectric în zona de pH bazic
c) [x] este aminoacid neesential
d) [ ] este aminoacid esential
e) [ ] este tirozina

17. Compusul chimic

a) [ ] este aminoacid neutru


b) [ ] la pH fiziologic are sarcina neta pozitiva
c) [ ] este aminoacid esenţial
d) [x] este acidul glutamic
e) [ ] este aminoacid aromatic

18. Comusul chimic:


a) [ ] este tioaminoacid
b) [ ] este aminoacid bazic
c) [x] este aminoacid acid
d) [ ] este aminoacid hidrofob
e) [ ] este hidroxiaminoacid

19. Compusul chimic:

a) [ ] este aminoacid aromatic


b) [ ] are pI in mediu acid
c) [ ] în forma hidroxilată intră in structura colagenului
d) [x] este aminoacid bazic
e) [ ] are în structură gruparea imidazolică

20. Compusul chimic:

a) [x] este aminoacid bazic


b) [ ] este aminoacid dispensabil
c) [x] este lizina
d) [ ] este aminoacid aromatic
e) [ ] are pI în mediu acid
21. Selectați funcţiile proteinelor:
a) [ ] electroizolatoare
b) [ ] termoreglatoare
c) [x] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] de transport a informatiei genetice

22. Structura primară a proteinelor:


a) [x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
b) [x] este determinată genetic
c) [ ] este stabilizată de legăturile de hidrogen
d) [ ] e distrusă la denaturare
e) [ ] este afectată prin salifiere

23. Afirmaţii corecte în legatură cu structura primară a proteinelor:


a) [ ] fiecare aminoacid se poate încorpora în lanţ numai o singură dată
b) [ ] este stabilizată de legaturi esterice
c) [x] este caracteristică tuturor proteinelor
d) [x] este stabilizată de legături peptidice
e) [ ] nu este caracteristică tuturor proteinelor

24. Referitor la legatura peptidică sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] fiecare grupare peptidică poate forma doar o legătură de hidrogen
b) [x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
c) [ ] are doar configuratia cis
d) [ ] legatura peptidică poate fi numai în forma enol
e) [x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan

25. Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte referitor la structura primară a proteinelor?
a) [ ] lantul polipeptidic conţine mai mulţi aminoacizi N- si C-terminali
b) [x] lantul polipeptidic conţine cite un singur aminoacid N- si C-terminal
c) [ ] la formarea structurii primare acidul glutamic participă cu ambele grupe carboxil
d) [ ] legatura de hidrogen stabilizează structura primară a proteinelor
e) [ ] este stabilizată de legaturi esterice

26. Structura secundară a proteinelor:


a) [ ] este aranjarea lantului polipeptidic intr-o structură haotică
b) [ ] e stabilzată de interacţiuni hidrofobe şi ionice
c) [x] este alfa-helixul şi beta-structură
d) [ ] este stabilizată de legaturi esterice
e) [ ] este stabilizată de legăturile peptidice

27. Referitor la alfa-elice sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] predomină în moleculele proteinelor fibrilare
b) [ ] nu posedă simetrie elicoidală
c) [ ] radicalii aminoacizilor participă la formarea alfa-elicei
d) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi
catenă polipeptidică
e) [ ] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene
polipeptidice diferite

28. Structura secundară (beta-structură):


a) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene
polipeptidice diferite
b) [ ] este stabilizată de legături hidrofobe
c) [ ] este stabilizată de legaturi esterice
d) [ ] este stabilizată de legături peptidice
e) [x] poate fi paralelă şi antiparalelă

29. Structura terţiară a proteinelor:


a) [x] este aranjarea spatială a lanţului polipeptidic
b) [ ] e stabilizată numai de legături covalente
c) [x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar
departe unul de altul
d) [ ] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar
aproape unul de altul
e) [ ] nu se distruge la denaturare

30. Structura terţiară a proteinelor:


a) [x] determină activitatea biologică a proteinelor
b) [x] este stabilizată de legături covalente, de hidrogen, electrostatice, hidrofobe
c) [ ] include numai segmente alfa
d) [ ] include numai segmente în conformaţie beta
e) [ ] se realizează doar prin legături hidrofobe

31. Structura cuaternară a proteinelor:


a) [x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
b) [ ] fiecare protomer separat poseda activitate biologica
c) [x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale
protomerilor
d) [ ] e o însuşire structurală a mioglobinei
e) [ ] nu se distruge prin denaturare

32. Selectaţi proteinele oligomere:


a) [x] hemoglobina
b) [ ] mioglobina
c) [x] LDH (lactatdehidrogenaza)
d) [x] imunoglobulinele
e) [x] creatinkinaza

33. Hemoglobină (Hb):


a) [x] este tetramer format din 2 tipuri de subunităţi
b) [ ] prezintă tetramer format din 4 lanţuri de tip alfa
c) [ ] fiecare tetramer conţine o singura grupare prostetică "hem"
d) [ ] protomerii sunt asociaţi prin legături glicozidice
e) [ ] protomerii sunt fixaţi prin forţe covalente

34. Clasificarea proteinelor:


a) [x] exista atât proteine simple, cât şi conjugate
b) [ ] proteinele simple sunt formate din aminoacizi şi un compus neproteic
c) [ ] albuminele, histonele sunt proteine conjugate
d) [x] glicoproteinele şi nucleoproteinele sunt proteine conjugate
e) [ ] proteinele conjugate sunt formate doar din aminoacizi

35. Albuminele:
a) [ ] sunt proteine conjugate
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
c) [ ] sunt proteine bazice
d) [x] menţin presiunea oncotică sangvină
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi

36. Globulinele plasmei sangvine:


a) [ ] sunt nucleoproteine
b) [x] la electroforeză se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline
c) [ ] sunt proteine fosforilate
d) [ ] nu pot fi separate prin electroforeză
e) [x] gama globulinele asigură protecţia imunologică

37. Histonele:
a) [ ] sunt proteine conjugate
b) [x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
c) [ ] sunt proteine acide
d) [ ] sunt componente ale ribozomilor
e) [x] intră în componenta nucleozomilor

38. Sarcina electrică a proteinei depinde de:


a) [x] componenţa aminoacidică
b) [x] pH-ul solutiei
c) [ ] concentratia proteinei
d) [ ] temperatura soluţiei
e) [ ] radicalii hidrofobi ai aminoacizilor

39. Punctul izoelectric (pI) al tripeptidei prezentate se afla in zona pH-lui :


a) [ ] 9,0 - 10 d) [x] 4,0 - 5,0
b) [ ] 7 - 9,0 e) [ ] 6,0 - 7,0
c) [ ] 8 - 10

40. Punctul izoelectic (pI) al tripeptidei prezentate se afla in zona pH-lui:

a) [ ] 3.6 - 4.0
b) [ ] 4.0 - 4.5
c) [ ] 5.0 - 7.0
d) [ ] 2,0 - 3,0
e) [x] 7.7 - 8.8

41. Punctul izoelectric (pI):


a) [x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu
zero
b) [ ] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este pozitivă
c) [ ] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este negativă
d) [ ] pI al proteinelor bazice este în mediul acid
e) [ ] pI al proteinelor acide este în mediul bazic

42. Solubilitatea proteinelor:


a) [ ] proteinele fibrilare se dizolvă bine în apă
b) [x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă
c) [x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură
d) [ ] proteinele fibrilare sunt mai solubile ca cele globulare
e) [ ] este maximală în punctul izoelectric

43. Factorii ce stabilizează solutiile coloidale proteice sunt:


a) [x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile
b) [x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului
c) [ ] sarcina electrică dependentă de radicalii hidrofobi ai aminoacizilor
d) [ ] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofobe
e) [ ] sarcina electrică determinată de aminoacizii N- şi C-terminali

44. Condiţiile de salifiere ale proteinelor sunt:


a) [x] înlăturarea membranei apoase
b) [x] neutralizarea sarcinei electrice
c) [ ] cresterea temperaturii
d) [ ] adăugarea sărurilor metalelor grele
e) [ ] micsorarea concentratiei solutiei proteice

45. Salifierea:
a) [ ] este hidratarea moleculei proteice
b) [x] este dehidratarea moleculei proteice
c) [x] este un proces reversibil
d) [ ] este trecerea micromoleculelor prin membrana semipermiabilă
e) [ ] conduce la distrugerea structurii terţiare a proteinei
46. Afirmaţii corecte referitor la molecula proteică denaturată sunt:
a) [ ] se distruge structura primară
b) [ ] creste activitatea biologică
c) [x] se distruge structura tertiară, cuaternară
d) [x] nu se distrug legăturile peptidice
e) [ ] nu se modifică starea nativă

47. Afirmaţii corecte referitor la enzime:


a) [ ] sunt catalizatori nebiologici
b) [ ] prezintă catalizatori anorganici
c) [x] poseda specificitate de actiune
d) [ ] catalizează doar reacţii de scindare
e) [ ] catalizează numai reacţii de sinteză

48. Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:


a) [ ] modifică direcţia reacţiei
b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde
d) [ ] activitatrea lor se reglează
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei

49. Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:


a) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la temperaturi înalte
b) [ ] activitatea lor nu poate fi reglata
c) [ ] posedă viteză catalitică mai mică, comparativ cu catalizatorii nebiologici
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
e) [ ] catalizează reacţiile chimice doar la pH extrem acid sau bazic

50. Natura chimică a enzimelor:


a) [ ] toate enzimele sunt doar proteine simple
b) [ ] sunt glicolipide
c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
d) [ ] sunt numai nucleoproteide
e) [x] sunt proteine simple si conjugate

51. Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:


a) [ ] specificitatea este determinată de cofactor
b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei

52. Referitor la coenzime este corectă afirmația:


a) [ ] ca coenzime pot servi doar lipidele
b) [x] ca coenzime pot fi nucleotidele, vitaminele, peptidele
c) [ ] gruparea prostetică este slab legată de apoenzimă
d) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu apoenzima
e) [ ] coenzima este partea proteică a enzimei

53. Functiile coenzimelor în cadrul activitatii enzimatice:


a) [x] stabilizează conformaţia activă a enzimelor
b) [x] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică
c) [ ] determină specificitatea de acţiune a enzimei
d) [x] leagă substratul la enzimă
e) [ ] determină directia reactiei chimice

54. Centrul activ al enzimelor reprezintă:


a) [ ] linie frintă în molecula enzimei
b) [ ] un plan in molecula enzimei
c) [x] structură compusă unicală tridimensională
d) [ ] un punct din structura terţiară a enzimei
e) [x] locul unde se fixează substratul

55. Centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
b) [ ] CA este alcătuit din aminoacizi amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic
c) [ ] în CA se fixează activatorii si inhibitorii enzimei
d) [ ] CA se formează numai la proteinele cu structură cuaternară
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

56. La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale (1) ale radicalilor
aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu
c) [ ] COOH - Asn
d) [ ] COOH - Gln
e) [ ] NH2 - Val

57. Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
b) [ ] toate enzimele fixează numai un singur substrat
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi
d) [ ] se leagă de centrul activ al enzimei exclusiv prin legături covalente
e) [ ] este parte componentă a enzimei

58. Centrul alosteric al enzimei:


a) [x] este un centru diferit de centrul activ
b) [ ] este locul fixării substratului
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor
d) [ ] este locul fixării doar a activatorilor alosterici
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici

59. Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:


a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite
c) [ ] efectorii alosterici fixîndu-se la centrul alosteric nu modifică conformatia
moleculei enzimei
d) [ ] modulatorii alosterici se leagă covalent în centrul activ al enzimei
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei

60. Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt corecte afirmările:


a) [ ] formarea complexului enzimă-substrat nu este obligatorie
b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
c) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură rigidă, stabilă
d) [ ] complexul enzimă-substrat e o structură stabilă
e) [ ] formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă a mecanismului de
acţiune a enzimelor

61. Proprietăţile generale ale enzimelor:


a) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate absolută de substrat
b) [x] enzimele sunt termolabile
c) [ ] toate enzimele posedă doar specificitate relativă de substrat
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
e) [ ] activitatea enzimelor nu depende de pH mediului

62. Specificitatea enzimatica:


a) [ ] e determinată de coenzimă
b) [ ] depinde atât de partea proteică, cât si de coenzimă
c) [x] poate fi absolută de substrat
d) [ ] este o proprietate a catalizatorilor nebiologici
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al
substratului

63. Care enzime posedă stereospecificitate?


a) [x] fumaraza
b) [ ] ureaza
c) [ ] citratsintaza
d) [ ] carbanhidraza
e) [ ] alcooldehidrogenaza
64. Termolabilitatea enzimatică:
a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează
b) [ ] e determinată de coenzimă
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C
d) [ ] la temperatura mai înaltă de 50 0 C activitatea majoritătii enzimelor creşte
e) [ ] la temperatură scăzută, mai joasă de 10 0 C, activitatea enzimelor nu se
modifică

65. Influenţa pH-lui asupra activităţii enzimelor:


a) [x] fiecare enzimă are pH optimal de actiune
b) [ ] pH-ul optimal pentru pepsină este 7-8
c) [ ] pH-ul nu modifică activitatea catalitică a enzimei
d) [ ] pH-ul optimal al tripsinei este 1-2
e) [ ] pH-ul optimal al arginazei este 7

66. Mecanismele de activare a enzimelor sunt:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
c) [ ] autoasamblarea secundară
d) [x] activarea alosterică
e) [ ] activarea competitivă

67. Inhibitia competitivă:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
d) [ ] se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a substratului şi a
inhibitorului
e) [ ] inhibitorul competitiv se leagă în centrul alosteric

68. Inhibiţia competitivă:


a) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului la centrul alosteric al enzimei
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [ ] inhibiţia competitivă se inlatură prin exces de inhibitor
d) [ ] inhibitorul este scindat fermentativ
e) [ ] inhibitorul concurează cu substratul pentru fixarea în centrul alosteric

69. Inhibiţia enzimatică necompetitivă:


a) [ ] inhibitorul se fixează în centrul activ catalitic
b) [ ] inhibitorul influenţează legarea substratului la enzimă
c) [ ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat
d) [x] se caracterizează prin formarea complexului enzimă-substrat-inhibitor (ESI)
e) [ ] se caracterizează prin formarea complexului enzimă--inhibitor (EI)

70. Inhibitia alosterică:


a) [ ] este caracteristică tuturor enzimelor
b) [ ] este ireversibilă
c) [ ] se înlătură prin exces de substrat
d) [ ] se caracterizează prin fixarea inhibitorului în centrul activ al enzimei
e) [x] este reversibilă
71. Katalul reprezintă:
a) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat in 1 min
la 250 C
b) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mmol de substrat in 1
min la 250 C
c) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol de substrat in 1 sec
la 250 C
d) [ ] numarul mol de substrat ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă
e) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat in 1
min la 250 C raportată la 1 mg proteină

72. Activitatea specifică este:


a) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat in 1 min
la 250 C
b) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mmol de substrat in 1
min la 250 C
c) [ ] сantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol de substrat in 1sec
la 250 C
d) [ ] numărul mol de substrat ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă
e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1
min la 250 C raportată la 1mg proteină

73. Unitatea internaţională este:


a) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat în 1
min la 250 C
b) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mmol de substrat în 1
min la 250 C
c) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 mol de substrat în 1 sec
la 250 C
d) [ ] numarul mol de substrat ce se transformă în 1 min cu ajutorul 1 molecule de
enzimă
e) [ ] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1 µmol de substrat în 1 min
la 250 C raportată la 1 mg proteină

74. Izoenzimele:
a) [ ] sunt proteine cu structură tertiară
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
d) [ ] catalizează diferite reacţii
e) [x] sunt alcătuite din diferiti protomeri

75. Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?
a) [ ] sunt proteine dimere alcătuite din 2 tipuri de subunităti - M si H
b) [ ] sunt proteine dimere
c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite
d) [ ] lanţurile proteice M si H sunt codificate de aceeaşi genă
e) [ ] LDH are 4 izoforme

76. Creatinfosfokinaza (CPK) :


a) [ ] este compusă din lanţurile polipeptidice M si H si formează 3 izoenzime
b) [ ] este compusă din lanturi M si B, formează 5 izoenzime
c) [x] este proteină-dimer alcătuită din lanţurile peptidice M si B
d) [x] cresterea activitătii serice a izoenzimei MB a CPK confirmă infarctul
miocardic
e) [ ] creşterea activitătii serice a izoenzimei BB a CPK confirmă infarctul miocardic

77. Referitor la compusul chimic sunt corecte afirmatiile:

a) [x] coenzima de bază a compusului prezentat este tiaminpirofosfatul


b) [ ] coenzima de bază a compusului prezentat este flavinmononucleotidul
c) [x] participă la decarboxilarea oxidativă a alfa-cetoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [ ] participă la transaminarea aminoacizilor

78. Referitor la compusul chimic sunt corecte afirmatiile:

a) [x] este riboflavina


b) [ ] este tiamina
c) [ ] coenzima acestei vitamine este tiamindifosfatul
d) [x] coenzimele acestei vitamine sunt FMN şi FAD
e) [ ] coenzimele acestei vitamine sunt NAD şi NADP

79. Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
b) [ ] catalizează reacţii de izomerizare
c) [ ] adiţionează şi cedează doar electroni
d) [ ] adiţionează şi cedează doar protoni
e) [ ] catalizează reacţii de carboxilare

80. Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] contin nicotinamida
b) [ ] vitamina componentă este B6
c) [x] vitamina componentă este B2
d) [ ] participă la reactii de hidroliză
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

81. Coenzima NAD+ :


a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere
b) [ ] se uneste cu apoenzima prin legături covalente
c) [x] vitamina componentă este PP
d) [ ] contine riboflavina
e) [ ] vitamina componentă este B2


82. Coenzima NADP :
a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere
b) [ ] contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
c) [ ] participă la reactii de hidroliză
d) [ ] vitamina componentă este B2
e) [ ] contine B1

83. Coenzimele vitaminei:

a) [x] sunt piridoxaminfosfatul şi piridoxalfosfatul


b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor
c) [x] participă în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea alfa-cetoacizilor
e) [ ] participă în reacţiile de carboxilare a aminoacizilor

84. Clasificarea enzimelor:


a) [x] se clasifică în şase clase
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre
e) [ ] cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă

85. Oxidoreductazele catalizează:


a) [ ] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] reacţii de transfer al restului fosfat
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului

86. Transferazele catalizează:


a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul
d) [ ] reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţii cu utilizarea ATP-ului
87. Hidrolazele:
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile

88. Liazele:
a) [ ] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [x] fumaraza se referă la liaze
d) [ ] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

89. Izomerazele:
a) [ ] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
b) [ ] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze
d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

90. Ligazele:
f) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
g) [ ] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente
h) [x] sintetazele se referă la ligaze
i) [ ] în reactiile catalizate de ligaze ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat
pentru substrat
j) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile

S-ar putea să vă placă și