Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială “Traian Coșovei” Tulcea

Prof. Cherciu Maricela


TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul școlar 2015-2016
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a -V-a .....

♦ Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

1. Imaginea alăturată reprezintă o plantă cu flori.


Notează în casete organele indicate de săgeți.

10 puncte

2. Coloana A cuprinde exemple de plante și animale, iar coloana B mediile de viață ale acestora.
Scrieți, în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.
A B
–– 1. nufăr, papură, alge, crap a) mediul terestru
–– 2. lalea, vulpe porumb, grâu b) mediul aerian
–– 3. albină, fluture, rândunică, vrabie c) mediul suteran
d) mediul acvatic

6 puncte

Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 3 la 6. Dacă apreciați că


afirmația este adevărată, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare, litera A.
Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare, litera F
și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată.
Afirmația modificată se scrie în spațiul de sub afirmația falsă pe care o modificați.

–– 3. Organismele vii se nasc, cresc, se dezvoltă, se înmulțesc și apoi mor.

–– 4. Tulpina absoarbe apa cu sărurile minerale din sol.

–– 5. Frunza este ”bucătăria” plantei.

1
–– 6. Floarea, fructul și sămânța au rol de hrănire.
12 puncte

Pentu itemii 7, 8, 9, 10 încerciuește litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă


o singură variantă de răspuns.

7. Tuberculul la cartof este: a. tulpină aeriană c. tulpină suterană


b. bulb d. sămânța 3 puncte

8. Plante specifice pădurilor de foiase: a. bradul și molidul c. nucul și caisul


b. srejarul și fagul d. grâul și porumbul
3 puncte
9. Insectă polenizatoare: a. șoarecele c. țânțarul
b. albina d. rândunica 3 puncte

10. Este o măsură de protecție a mediului înconjurător:


a. poluarea solului cu deșeuri menajere c. reducerea îngrășămintelor chimice
b. construirea de fabrici și uzine d. vânatul și pescuitul
3 puncte

11. Casetele cu imagini, notate cu A,B,C,D redau


etape din formarea fructelor.

Arată ordinea corectă pentru formarea fructului.

5 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)


Rezolvarea completă a cerințelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de
test, în spațiul repartizat rezolvării acestora.

1. Imaginează-ți că ești o plantă verde fără de care omul și animalele nu pot trăi.
Redă pe scurt două motive pentru care omul ar vrea să te rupă și două argumente prin care tu îl convingi
să renunțe la intenția lui.
motive........................................................ argumente .......................................................

.........................................................
.........................................................
20 puncte
2. Dintre cuvintele de mai jos,subliniază cu o linie pe acelea care reprezintă condiții de mediu
favorabile pentru viața ta:
lumina uscăciunea aerul curat apa aerul poluat
frigul, întunericul temperatura potrivită solul uscat grindina
10 puncte
3. Pentru ca tu și planta să trăiți sănătos scrie două măsuri de protecție a mediului înconjurător.

..................................................................................................................................................

2
..................................................................................................................................................
10 puncte
4. Propune două lucrări de îngrijire a plantelor de cultură și arată, prin două argumente în ce constă
rezultatul acestora.
lucrări............................................................
argumente......................................................
(rol)
............................................................
.......................................................
5 puncte

Succes !

MTRICEA DE SPECIFICAȚII
Biologie
Clasa a- V-a

Competențe
corespunzatoare
Continuturi Achiziția Înțeleger Evaluar
Aplicare Analiză Sinteză
nivelurilor informației e e

taxonomice
Notiuni introductive.

X
Alcătuirea generală a unei plante X
X X X
cu flori. X
X
X

X
Diversitatea lumii vii. X X
X

Protecția plantelor și a
X X X
animalelor.

3
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul scolar 2015-2016
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a -V-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


♦ Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
♦ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracțiuni de punct.
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I (45 de puncte)


1.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare termen corect: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct = 10 puncte
2.
Se acordă câte 2 p pentru fiecare asociere corectă: 1-d; 2-a; 3-b = 6 puncte

Pentru itemii 3 – 6, se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:


3A; 4F; 5A; 6F. 4 x 2p.= 8 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a afirmației false. 2 x 2p.= 4puncte.
Total = 12 puncte

Pentru itemii 7 – 10, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect 7c; 8b; 9b; 10c.
4 x 3p.=12 puncte

11. Se acordă 1,25 p pentru fiecare literă aranjată corect ( D A C B ): 4 x 1,25 = 5 puncte

4
PARTEA a II-a (45 de puncte)

1. Total = 20 puncte
Enunțarea: - a două motive din care să reiasă utilitatea plantelor pentru om 2 x 5 =10p
- a două argumente din care să reiasă că fără plante nu putem trai (sursă de oxigen,
hrană...) 2 x 5 =10p

2. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare factor de mediu subliniat corect: lumina, aerul curat, apa,
temperatura potrivită. 4x 2,5=10 puncte.

3. Formularea corectă a unei măsuri de protejare a mediului înconjurător se notează cu 5 p.


2x 5 =10 puncte
4. Total 5 puncte
Propunerea a două lucrări de ingrijire a plantelor cultivate. 2x 1,25 = 2,5 p și a două argumente din
care să reiasă importanța acestora (creșterea recoltei, a cantității de oxigen etc.) 2x1,25 = 2,5p

S-ar putea să vă placă și