Sunteți pe pagina 1din 4

Testul nr.

1. DEFINITIA TUTELEI din curs

Tutela este o instituție socio-juridică ce reglementează ocrotirea prin tutore a copilului


minor lipsit, în mod permanent sau temporar, de ocrotirea părintească.

SAU

Tutela este o instituție socio-juridică de ocrotire a drepturilor copilului ce oferă temporar


sau permanent- în funcție de modificările care apar în situația care au impus deschiderea sa- un
mediu familial alternativ necesar dezvoltării persoanei minorului și administrării bunurilor sale.

2. Drepturile și îndatoririle tutorelui:

Structurat :

Ocrotirea prin tutelă se referă, ca şi ocrotirea părintească, atît la persoana copilului cît şi la
bunurile acestuia.
a.) Drepturile şi îndatoririle tutorelui cu privire la persoana copilului. În ce priveşte ocrotirea
persoanei copilului, tutorele are aceleaşi drepturi şi îndatoriri cu ale părinţilor (art.122, 123, 125
şi 136 c.fam). Ca şi în cazul părinţilor ele se exericită numai în interesul superior al copilului.
b.) Drepturile şi îndatoririle tutorelui cu privire la bunurile copilului.
Ca şi în cazul ocrotirii prin părinţi, latura patrimonială a ocrotirii minorului prin tutelă cuprinde
a.) administrarea bunurilor copilului pînă la 14 ani; b.) reprezentarea în actele civile a minorului;
c.) încuviinţarea prealabilă a actelor civile ale minorului.

Sau (am gasit scris in lucrări si e corect):

-dreptul și îndatorirea parinților de a se îngriji de sănătatea si dezvoltarea fizică a copilului


-dreptul și îndatorirea părintilor de a-și educa personal copiii
-dreptul și îndatorirea părintilor de a se îngriji de învațatura si pregătirea profesională a copilului
-paza și supravegherea copilului
-dreptul părinților de a cere înapoierea copilului de la oricine l-ar detine făra drept
-dreptul de a avea legături personale cu copilul
-dreptul de a a consimți la adopția copilului
-dreptul de a stabili locuința copilului
-dreptul de a lua măsuri fața de copil

3. Curatela minorului este o instițutie socio-juridică alternativă de ocrotire temporară a


drepturilor copilului. Ceea ce o deosebește de ocrotirea părintească și de tutela este caracterul său
temporar și subsidiar. Prin finalitatea sa, curatela minorului este o tutelă ad-hoc (în doctrină i se
mai spune si tutelă provizorie) ceea ce inseamnă că, in esența, îi sunt aplicabile regulile tutelei.

4. Măsurile speciale de protecție conform Legii 272/2004 privind promovarea si respectarea


drepturilor copiilor sunt:

Art.59 din Legea 272/2004 Măsurile de protectie specială:


- Plasament
- Plasament în regim de urgență
- Supraveghere specializată

5. Minorii care pot beneficia de măsuri speciale de protecție conform legii 272/2004 privind
respectarea si promovarea drepturilor copiilor sunt:

Din Legea 272/2004 privind promovarea și respectarea drepturilor


a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti
sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi
judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela

b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din
motive neimputabile acestora

c) copilul abuzat sau neglijat

d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare

e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal

6. Art. 69 (1) Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul


direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) din unitatea administrativ-
teritorială în care se găseşte copilul (în cazul nostru minora neglijată de părinți).

Măsura plasamentului de urgență se mai stabilește și de către instanţa judecătorească, când


părinții refuză verificările efectuate de autoritățile în domeniul protecției sociale și nu
colaborează cu reprezentanții serviciilor de asistență socială (ordonanță președințială).
Studiu de caz:

1. Drepturile Monicăi nerespectate sunt:

● respectarea tuturor drepturilor ce revin din dreptul la identitate prin solicitarea acte de
stare civilă . Monica are identitatea stabilită, se mentioneaza ca a avut Certificat de
naștere . Nu au fost solicitate emiterea unui nou Certificat de naștere (duplicat) si
emiterea Cartii de identitate.
● dreptul de a crește alături de părinții săi
● dreptul la familie, ocrotire părintească
● dreptul la sănătate-este o minoră lehuză
● de mentionat si dreptul la educatie, având in vedere ca Monica are 17 ani si nu se
mentioneaza ca urmeaza o forma de invatamant

2. Drepturile copilului mic ce trebuiesc respectate sunt:

- dreptul la identitate

- dreptul la familie, dreptul de a fi crescut de către părinți

- dreptul la ocrotire si sănătate

- dreptul la educație

3. Numele copiului mic va fi numele tatălui, dacă acesta îl recunoaște conform legislației în
vigoare. In caz contrar, copilul va purta numele mamei.

4. Reprezentantul legal al Monicăi

Reprezentantul legal al minorei (in cazul nostru Monica, 17 ani) ,,care a mers intr un
centru” este : cf.Art.68 alin.5 din Legea 272/2004 – pentru persoana copilului ocrotitorul,
respectiv seful centrului rezidential, pentru bunurile copilului directorul general al D.G.A.S.P.C.

Scrie in Studiu de caz că ,,va merge într un centru„ - Deci nici un minor nu poate locui la o
persoană/la un centru fără instituirea măsurii speciale de protective.
In acest caz s-a dispus instituirea măsurii speciale de protecție de tip plasament în regim urgență
la un centru rezidential pentru minoră impreună cu copilul mic.
Atenție, am găsit confuzie in lucrări intre directia de protective si directia de asistenta socială???

- DGASPC- direcţia generala de asistenţă socială şi protecţia copilului care are propune
măsuri speciale de protectie (cand minorii sunt separați de familie)

si

- DAS – directia de asistență socială -IN ORASE/MUNICIPII si (serviciul public local de


asistență socială SPAS in mediul rural ) care are rol principal in prevenirea separării
copilului de familie

Bonus

Curatela minorului este o institutie socio-jurdicia alternativa de ocorotire temporara a


drepturilor copilului.Ceea ce o deosebeste de ocrotirea parinteasca si de tutela este
caracterul sau temporar si subsidiar.Prin finalitatea sa,curatela minorului este o tutela ah-
hoc (in doctrina i se mai spune si “tutela provizorie”) ceea ce inseamna ca in esenta, ii
sunt aplicabile regulile tutelei.

S-ar putea să vă placă și