Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA A XI- A

1. AXE ȘI PLANURI ALE CORPULUI UMAN

I. AXE
1. Ax longitudinal:
- vertical
- 2 poli: superior (cranial), inferior (caudal)

2. Ax sagital:
- orizontal
- 2 poli: anterior (ventral), posterior (dorsal)

3. Ax transversal:
- orizontal
- 2 poli: drept, stâng

II. PLANURI
1. Plan frontal:
- vertical
- paralel cu fruntea
- împarte corpul în 2 jumătăți asimetrice: anterioară (ventrală) și posterioară (dorsală)

2. Plan sagital:
- vertical
- prin mijlocul corpului
- împarte corpul în două jumătăți simetrice: dreaptă și stângă

3. Plan transversal:
- orizontal
- prin mijlocul corpului
- împarte corpul în două jumătăți asimetrice: superioară (cranială) și inferioară (caudală)
2. SISTEMUL NERVOS

CLASIFICARE
1. Topografic:
a) Sistem nervos central: encefal (trunchi cerebral, cerebel, diencefal, emisfere cerebrale),
măduva spinării;
b) Sistem nervos periferic: nervi (spinali și cranieni), ganglioni nervoși.
2. Funcțional:
a) Sistem nervos somatic- integrază organismul în mediu;
b) Sistem nervos vegetativ: simpatic, parasimpatic- coordonează activitatea organelor
interne.

FUNCȚIILE SISTEMULUI NERVOS


1. Funcția reflexă:
- îndeplinită de substanța cenușie (centrii nervoși)
- act reflex= reacția de răspuns a organismului la acțiunea unui stimul:
- arc reflex= suportul anatomic al actului reflex
format din:
receptor (recepționează stimuli) cale aferentă senzitivă (ascendentă)→ centru nervos
(prelucrează informațiile primite) cale eferentă motorie (descendentă)→ efector (mușchi sau
glandă)

2. Funcția de conducere:
- îndeplinită de substanța albă organizată în fascicule (căi) ascendente (senzitive) și
descendente (motorii);
- sunt conduse sensibilitățile:
● exteroceptivă (informații din exteriorul corpului)
● proprioceptivă (informații din mușchi și articulații)
● nteroceptivă= visceroceptivă (informații din organele interne)
- sunt conduse motilitățile:
● voluntară
● involuntară.

SISTEMUL NERVOS SOMATIC

A. FUNCȚIA REFLEXĂ A SISTEMULUI NERVOS SOMATIC

1. REFLEXE SOMATICE ÎN MĂDUVA SPINĂRII


a) Reflexe monosinaptice= osteotendinoase:
Arcul reflex are:
- 2 neuroni
- 1 sinapsă
- timp de latență scurt
- nu iradiază
- ex: rotulian, ahilean, bicipital

b) Reflexe polisinaptice= nociceptive:


Arcul reflex are:
- cel puțin 3 neuroni
- cel puțin 2 sinapse
- timp de latență lung
- iradiază
- permit retragerea unui mebru din fața unui pericol

2. REFLEXE SOMATICE ÎN TRUNCHIUL CEREBRAL


a) Bulb: tuse, strănut, deglutiție, vomă;
b) Punte: clipire, masticație, supt;
c) Mezencafal: diminuarea tonusului muscular, orientarea capului spre sursa de lumină sau
zgomot.

3. REFLEXE SOMATICE ÎN CEREBEL


a) Arhicerebel: echilibru;
b) Paleocerebel: tonus muscular, postura;
c) Neocerebel: mișcările fine.

*extirparea/ lezarea:
arhicerebel= pierdere echilibru
paleocerebel= pierdere echilibru, tonus muscular
neocerebel= pierdere echilibru, mișcări fine
cerebel în întregime= astazie (imposibilitatea de a sta în picioare fără o bază largă de susținere),
atonie (lipsa tonusului muscular), astenie (oboseală musculară).

4. REFLEXE SOMATICE ÎN DIENCEFAL


- Epitalamus- întoarcerea automată a capului spre sursa de miros.

5. REFLEXE SOMATICE ÎN EMISFERE CEREBRALE


a) Refelexe necondiționate= înnăscute:
- comune tuturor indivizilor;
- durează toată viața;
- se închid la etaje nervoase inferioare;
- asigură supraviețuirea.

b) Reflexe condiționate= dobândite:


- individuale;
- temporare;
- se închid la etaje nervoase superioare;
- se formează pe baza celor necondiționate.

B. FUNCȚIA DE CONDUCERE A SISTEMULUI NERVOS SOMATIC

1. FUNCȚIA DE CONDUCERE A MĂDUVEI SPINĂRII

a) Căile ascendente= senzitive:


- Sensibilitatea exteroceptivă:
*Tactilă fină (epicritică): fasciculele spinobulbare (Goll- Burdach);
*Tactilă grosieră (protopatică): fasciculele spinotalamice anterioare;
*Termică și dureroasă: fasciculele spinotalamice lateral.

- Sensibilitatea proprioceptivă:
* Proprioceptivă conștientă: fasciculele spinobulbare;
*Proprioceptivă inconștientă: fasciculele spinocerebeloase direct și încrucișat.

- Sensibilitatea interoceptivă= visceroceptivă: fasciculele spinotalamice anterioare, laterale,


substanța reticulată.

b) Căile descendente motorii:


- Motilitatea voluntară: fasciculele piramidale direct și încrucișat (origine în scoarța
cerebrală);
- Motilitatea involuntară: fasciculele tectospinal, rubrospinal, nogrospinal, olivospinal,
reticulospinal (origine în trunchiul cerebral).

2. FUNCȚIA DE CONDUCERE A TRUNCHIULUI CEREBRAL


- Fascicule lungi (ascendente și descendente) și scurte (între componentele trunchiului).

3. FUNCȚIA DE CONDUCERE A CEREBELULUI


- Fascicule lungi (aferente și eferente) și scurte (în interiorul cerebelului- aceeași emisferă
sau comisurale).
4. FUNCȚIA DE CONDUCERE A DIENCEFALULUI
a) Talamus: stație de releu pentru căile ascendente și cele ale analizatorului vestibular;
b) Metatalamus: stație de releu pentru căile vizuale (corpi geniculați laterali) și auditive
(corpi geniculați mediali).

5. FUNCȚIA DE CONDUCERE A EMISFERELOR CEREBRALE


- Fascicule lungi (ascendente și descendente) și scurte (în aceeași emisferă și comisurale).

SISTEMUL NERVOS VEGETATIV

Clasificare:
- SNV simpatic: acționează în condiții limită și asigură supraviețuirea;
- SNV parasimpatic: acționează în condiții normale,
SNV simpatic și SNV parasimpatic au acțiune antagonică.

A. FUNCȚIA REFLEXĂ A SNV

1. REFLEXE VEGETATIVE ÎN MĂDUVA SPINĂRII


a) Reflexe simpatice (cevical- lombar): pupilodilatator, cardioaccelerator, sudoral,
pilomotor, secretorii și motorii digestive, micțiune, defecație, sexuale;
b) Parasimpatice (sacral): micțiune, defecație, sexuale.

2. REFLEXE VEGETATIVE ÎN TRUNCHI CEREBRAL


a) Bulb: salivator inferior, respirator;
b) Punte: salivator superior, respirator, lacrimal, cardiomoderator;
c) Mezencefal: alternanța somn- veghe, acomodarea la disatanță.

3. REFLEXE VEGETATIVE ÎN HIPOTALAMUS


- considerat ”creier vegetativ”
- formează o unitate funcțională cu sistemul limbic (paleocortex)
- centrii (reflexe) care controlează: sete, diureză, foame, sațietate, aporta limentar și hidric,
coordonarea organelor interne, termoreglare, metabolism intermediar, sistem endocrin
(prin intermediul hipofizei), emoții și sentimente fundamentale (frica, furia),
comportament sexual.

4. REFLEXE VEGETATIVE ÎN EMISFERE CEREBRALE


- Sistemul limbic= paleocortex formează o unitate funcțională cu hipotalamus.
B. FUNCȚIA DE CONDUCERE A SNV

- E realizată de substanța albă prin căi ascendente (sensibilitatea interoceptivă) și


descendente (motorii- formate din 2 neuroni- preganglionar și postganglionar).

C. ACȚIUNEA SNV ASUPRA ORGANELOR


- Majoritatea organelor au inervație dublă (simpatică și parasimpatică)

1. ACȚIUNEA SNV SIMPATIC


a) Ochi:
- Glandă lacrimală: scade secreția
- Mușchii irisului: contracția mușchilor radiari- dilatarea pupilei
- Mușchii corpului ciliar: contracția mușchilor radiari- aplatizarea cristalinului pentru
vedere la distanță.
b) Sistem circulator.
- Inimă: crește forța și frecvența contracțiilor (tahicardie)
- Vase de sânge: vasoconstricție în tegument și organe interne, vasodilatație în mușchi,
miocard și creier.
c) Sistem respirator:
- crește amplitudinea și frecvența respiratorie
- bronhodilatație.
d) Sistem digestiv:
- scade secreția glandelor digestive
- scade motilitatea digestivă
- determină constricția sfincterelor.
e) Sistem excretor:
- scade diureza
- relaxează mușchii vezicii urinare
- determină constricția sfincterului vezical intern.

2. ACȚIUNEA SNV PARASIMPATIC


a) Ochi:
- Glandă lacrimală: crește secreția
- Mușchii irisului: contracția mușchilor circulari- constricția pupilei
- Mușchii corpului ciliar: contracția mușchilor circulari- curbarea cristalinului pentru
vedere aproape.
b) Sistem circulator.
- Inimă: scade forța și frecvența contracțiilor (bradicardie)
- Vase de sânge: vasodilatație în toate teritoriile.
c) Sistem respirator:
- scade amplitudinea și frecvența respiratorie
- bronhoconstricție.
d) Sistem digestiv:
- crește secreția glandelor digestive
- crește motilitatea digestivă
- determină relaxarea sfincterelor.
e) Sistem excretor:
- crește diureza
- contractă mușchii vezicii urinare
- determină relaxarea sfincterului vezical intern.

NOȚIUNI DE IGIENĂ ȘI PATOLOGIE

1. MENINGITA
- cauze: infecțioase, autoimune;
- manifestări: inflamarea meningelor, febră, înțepenirea gâtului, fotofobie, vomă;
- prevenire: evitarea infecțiilor.

2. ENCEFALITA
- cauze: infecțioase, autoimune;
- manifestări: inflamarea țesutului nervos din encefal, febră, înțepenirea gâtului, fotofobie,
vomă;
- prevenire: evitarea infecțiilor.

3. COMA
- cauze: traumatisme, hemoragii cerebrale, infecții, supradoză de substanțe, metabolice;
- manifestări: lipsa de răspuns la stimuli a persoanei ce nu poate fi trezită, pierderea
conștienței, lipsa reflexelor
- prevenire: evitarea traumatismelor, a infecțiilor, a supradozelor de substanțe.

4. CONVULSII
- cauze: temperatură crescută, traumatisme craniene, epilepsie;
- manifestări: activitate motorie necontrolată, pierderea conștienței, fenomene senzoriale;
- prevenire: evitarea traumatismelor și a febrei crescute.

S-ar putea să vă placă și