Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m2a = m2g − T 2p
rezultat final T = 0,9 N 1p
b. Pentru: 4p
m1a = T + Gt 1 − Ff 2p
Gt1 = m1g sin 1p
rezultat final Ff = 13,4 N 1p
c. Pentru: 4p
Ff = N 1p
0 = N − Gn1 1p
Gn1 = m1g cos 1p
rezultat final  = 0,67 1p
d. Pentru: 4p
F = T + T + 2T cos ( 90 +  )
2 2 2
3p
rezultat final F  0,8 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
mv 02
Ec0 = 2p
2
rezultat final: Ec 0 = 9 J 1p
b. Pentru: 4p
mv B2 mv 02
− = Lf 2p
2 2
Lf = −mg  d 1p
rezultat final: v B = 5 m/s 1p
c. Pentru: 4p
mv C2 mv B2
− = −mgR 2p
2 2
pC = m  v C 1p
rezultat final: pC = 1,5 N  s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

d. Pentru: 4p
mv B2
= Ec + E p 1p
2
E p = mgh 1p
Ep
Ec = 1p
4
rezultat final: h = 1 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
p
1 = 1 1 2p
RT
rezultat final 1  0,84 kg/m3 1p
b. Pentru: 4p
p0 (V1 + xS + V2 ) = (1 +  2 ) RT 1p
p1V1
1 = 1p
RT
m2
2 = 1p
2
rezultat final x = 45 cm 1p
c. Pentru: 4p
m + m2
1 +  2 = 1 2p

m1 = 1V1 1p
rezultat final  = 8,8 g/mol 1p
d. Pentru: 4p
p0 (V1 + V2 ) = (1 + 2 −  ) RT 3p
rezultat final:  = 1,5 mol 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
reprezentare corectă 4p
b. Pentru: 4p
T3 = 9T1 1p
U13 =  Cv (T3 − T1 ) 1p
1 1 =  RT1
pV 1p
rezultat final U13 = 8 kJ 1p
c. Pentru: 4p
V
Ltotal =  R (T3 − T2 ) +  RT3 ln 4 +  R (T1 − T3 ) 1p
V3
V4 = 9V1 1p
T2 = 3T1 1p
rezultat final Ltotal = 3,16 kJ 1p
d. Pentru: 3p
Qcedat =  Cp (T1 − T4 ) 1p
Cp = Cv + R 1p
rezultat final Qcedat = −11,2 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
(
E = Ia Rea + r ) 2p
rezultat final: Rea = 30  1p
b. Pentru: 4p
R
Rp = 2 2p
2
Rea = R1 + R3 + Rp 1p
rezultat final: R3 = 18  1p
c. Pentru: 4p
Reb = R1 + R2 1p
(
E = Ib Reb + r ) 1p
U = E − Ib r 1p
rezultat final U = 21,6 V 1p
d. Pentru: 4p
Rec = R1 + R2 + R3 1p
(
E = Ic Rec + r ) 1p
U = Ic (R2 + R3 ) 1p
rezultat final U  18,9 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
U2
R2 = d 2p
P2
rezultat final: R2 = 500  1p
b. Pentru: 4p
E = U1 + I  r 1p
P1 P2
I= + 1p
U1 U1
1 Ud2
r =  1p
3 P1
rezultat final: E = 300 V 1p
c. Pentru: 4p
R1R2
Redeschis = 1p
R1 + R2
Redeschis  R3
Reinchis = 1p
Redeschis + R3
Reinchis  Redeschis = r 2 1p
rezultat final: R3  55,6  1p

Probă scrisă la Fizică 4 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

d. Pentru: 4p
Pmax  Re = r 3p
Redeschis  R3
Re deschis =
Redeschis  R3
rezultat final: R3  167  1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1 1
− = C1 2p
x2 x1
x2 = x1 / 2 1p
rezultat final: −x1 = 80cm 1p
b. Pentru: 3p
y
= 2 1p
y1
x2
= 1p
x1
rezultat final: y 2 = 1,5 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcția corectă a imaginii 4p
d. Pentru: 4p
Csist = C1 + C2 1p
1
= Csist 1p
fsist
1 1 1
− = 1p
x2 x1 fsist
rezultat final: x2 = 20cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
= 2p

rezultat final:  = 4,8  1014 Hz 1p
b. Pentru: 4p
D
i= 3p
2
rezultat final: i = 0,5 mm 1p
c. Pentru: 4p
x = xmin + xmax 1p
i
xmin = 7  1p
2
xmax = 3  i 1p
rezultat final: x = 3,25 mm 1p
d. Pentru: 4p
e (n − 1)D
x1 = 1 1 1p
2
e2 (n2 − 1)D
x1 = 1p
2
x1 = x2 1p
rezultat final: n2 = 1,5 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 6 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar

S-ar putea să vă placă și