Sunteți pe pagina 1din 17

Interacțiuni chimice în chimia anorganică

Proprietățile chimice ale substanțelor organice, ușor pot fi deduse în baza


legăturilor genetice. În chimia anorganică există 2 legături genetice generale.

I. Metal → Oxid Bazic → Bază → Sare


Ex.1 Na Na2O NaOH NaCl
Ex.2 Ba BaO Ba(OH)2 Ba(NO3)2

II. Nemetal→Oxid Acid→Acid→Sare


Ex. 1 P P2O5 H3PO4 K3PO4
Ex.2 S SO2 SO3 H2SO4 MgSO4
Substanțele din aceeași legătură genetică nu reacționează între ele, dar pot
reacționa cu substanțe din celălalt tip de legătură genetică.

Metal → Oxid Bazic → Bază → Sare

Nemetal→Oxid Acid→Acid→Sare
1. Metalele.
A. Obținerea metalelor.
1) Reducerea cu cocs sau monooxid de carbon din oxizi (cele de după Al în seria Beketov):
𝑡0 𝑡0 𝑡0
a) Fe2O3 + C → e) Fe2O3 + CO → i) Cr2O3 + CO →
𝑡0 𝑡0
b) ZnO + C → f) FeO + CO →
𝑡0 𝑡0
c) CuO + C → g) ZnO + CO →
𝑡0 𝑡0
d) Cr2O3 + C → h) WO3 + CO →

2) Reducerea cu hidrogen din oxizi(cele de după Al în seria Beketov):


𝑡0 𝑡0 𝑡0
a) Fe2O3 + H2 → d) FeO + H2 → i) ZnO + H2 →
𝑡0 𝑡0
b) Co2O3 + H2 → e) CuO + H2 →
𝑡0 𝑡0
c) WO3 + H2 → f) Cr2O3 + H2 →

3) Reducerea cu un metal mai activ din oxizi, la încălzire (metalotermie):


𝑡0 𝑡0
a) Fe2O3 + Al → d) CuO + Mg →
𝑡0 𝑡0
b) FeO + Al → e) ZnO + Mg →
𝑡0 𝑡0
c) Fe3O4 + Al → f) Cr2O3 + Mg →

4) Reducerea cu un metal mai activ din săruri în soluții (metoda hidrometalurgică) (după Al)
a) Fe + CuSO4→ e) Zn + FeSO4 →
b) Cu + AgNO3→ f) Zn + CuCl2 →
c) Fe + AgNO3→ g) Cu+ Hg(NO3)2→
d) Zn + AgNO3→ h) Fe + Hg(NO3)2→

5) Reducerea cu un metal mai activ din sărurile neoxigenate în topituri:


𝑡𝑜
a) K + AlCl3(topitură)→
𝑡𝑜
b) Na + AlCl3(topitură)→
𝑡𝑜
c) Mg + ZnCl2 →

6) Electroliza topiturilor (de obicei se aplică pentru obținerea Me alcaline, dar pot fi
obținute și celelalte metale):
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă
a) NaCl(topitură) → d) KCl(topitură) →
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă
b) AlCl3(topitură) → e) ZnI2(topitură) →
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă
c) MgBr2(topitură) → f) LiF(topitură) →
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă;𝑐𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑡
d) Al2O3→
7) Electroliza soluțiilor(Me situate după Al în seria tensiunii metalelor (Beketov)):
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧ă
a) ZnSO4 + H2O → b) CuSO4 + H2O →

B. Proprietățile fizice ale metalelor.


1) Conduc curentul electric și căldura datorită prezenței electronilor liberi în ele;
2) Sunt ductile și maleabile (pot fi întinse în fire subțiri și foi subțiri);
3) Plasticitatea (pot fi deformate/modelate după dorință)
4) Opacitatea 5) Luciu metalic 6) Fe, Co, Ni și Gd sunt atrase de magnet (restul nu)
Etc.
C. Proprietățile Chimice ale metalelor.
1) Reacția metalelor cu nemetalele
Me + O2 → Oxid
Me + alte nemetale → sare
** Mealcalin sau alc.păm + H2 →hidrură ionică
a) Al + O2 → e) Fe + O2 →
b) Cu + O2 → f) Ca + O2 →
c) K + O2 → g) Li + O2 →
d) Mg + O2 → h) Na + O2 →

a) Na + Cl2 → i) Na + S → q) Na + N2 →
b) Mg + Cl2 → j) Mg + S → r) K + N2 →
c) Al + Cl2 → k) Al + S → s) Mg + N2 →
d) In + Cl2→ l) Li + S → ș) In + N2 →
e) K + Br2 → m) Al + C → t) Na + H2 →
f) Fe + Cl2 → n) Na + P → ț) K + H2 →
g) Ca + Br2→ o) Ca +P → u) Ca + H2 →
h) Al + Br2→ p) Al + P → v) Ba + H2 →

2) Reacția metalelor cu apa


În condiții obișnuite, cu apa reacționează metalele alcaline și alcalino-pământoase,
formând hidroxid metalic (bază) și hidrogen:
Li + H2O → K + H2O → Cs + H2O → Sr + H2O →
Na+ H2O → Rb + H2O → Ca + H2O → Ba + H2O →
După același mecanism (cu formare de bază și H2) cu apa reacționează și Mg și Al, dacă
sunt lipsiți de peliculele protectoare de oxizi:
Mg + H2O → Al + H2O →

Metalele situate până la Pb in seria Beketov (Reacționează cu apa la încălzire, formând


oxizi și hidrogen).
Zn + H2O →
Fe + H2O →

3) Reacția metalelor cu acizii (revezi seria Beketov. Revezi proprietățile specifice ale HNO3
și H2SO4(C))
a) Zn + HCl → d) Mg + HBr → g) Zn + H2SO4(d) →
b) Fe + HCl → e) In + HBr → h) Fe + H2SO4(d) →
c) Al + HCl → f) Al + HBr → i) Al + H2SO4(d) →
j) Zn+ H2SO4(c) →
k) Cu + H2SO4(c) →
l) Zn + HNO3(c)→
m) Zn + HNO3(d)→
n) Zn + HNO3(mai dil)→
o) Zn + HNO3(f.dil)→
p) Mg + HNO3(c)→
q) Mg + HNO3(d)→

4) Reacția metalelor cu sărurile(orientați-vă după seria tensiunii metalelor)


A) În soluții (sarea trebuie să fie solubilă și metalul care reacționează cu sarea, să
fie mai activ decât metalul din sare. Nu luați metalele alcaline și alc-păm deoarece
ele vor reacționa și cu apa din soluție)
a) Mg + CuCl2 → f) Cu + AgNO3 →
b) Zn + FeCl2 → g) Fe + AgNO3 →
c) Fe + CuSO4 → h) Mg + AgNO3 →
d) Zn + FeSO4 → i) Zn + Hg (NO3)2→
B) În topituri (la fel orientați-vă după seria Beketov. Atenție: Nitrații, sulfații(cu excepția
celor ai metalelor alcaline), carbonații (cu excepția celori ai metalelor alcaline în afară
de litiu) se descompun la încălzire, deaceea evitați scrierea reacțiilor dintre metale cu
aceste săruri în topituri).
a) Na + AlCl3(topitură) →
b) K + AlCl3(topitură) →
c) Mg + ZnCl2(top.)→

2.Oxizii bazici(oxizii metalelor)


A. Obținerea oxizilor bazici și a celor amfoteri.
1) Reacția metelelor cu oxigenul (revezi mai sus)
2) Descompunerea bazelor insolubile la încălzire
𝒕𝒐
Bază insolubilă → oxid bazic(sau amfoter) + H2O
𝑡𝑜 𝑡𝑜
a) Zn(OH)2→ e) Al(OH)3→

𝑡𝑜 𝑡𝑜
b) Cu(OH)2→ f) Cr(OH)3→
𝑡𝑜 𝑡𝑜
c) Cr(OH)2→ g) Fe(OH)3→

𝑡𝑜 𝑡𝑜
d) Mg(OH)2→ i) Pb(OH)2→

Atenție!!! Bazele solubile (ale metalelor alcaline și alcalino-


pământoase) nu se descompun la încălzire. Ele se topesc dar nu se
descompun la încălzire.
3) Descompunerea carbonaților (cu excepția celor ai metalelor
alcaline în afară de carbonatul de litiu).
𝑡𝑜
Carbonat de Me → Oxid de metal + CO2

𝑡𝑜 𝑡𝑜 𝑡𝑜
a) MgCO3→ c) CaCO3→ e) Li2CO3 →
𝑡𝑜 𝑡𝑜
b) ZnCO3→ d) BaCO3→
B. Proprietățile chimice al oxizilor bazici și a celor amfoteri.
1) Reacția cu hidrogenul și reacția carbonul (revezi mai sus la metodele de obținere a
metalelor)
2) Reacția cu oxizii acizi (Oxid bazic + oxid acid →sare oxigenată)
a) BaO + SO2→ e) Li2O + CO2→ i) K2O + P2O5→
b) BaO + SO3→ f) Na2O + SO2→
c) CaO +P2O5→ g) Na2O + SO3→
d) BaO +P2O5→ h) Na2O + P2O5→
3) Reacția cu apa:

Dintre oxizii bazici, cu apa reacționează doar oxizii metalelor alc. Și alc.-
păm. În rezultat se obțin bazele corespunzătoare.
a) Li2O + H2O→ d) MgO + H2O→ g) Rb2O + H2O→
b) Na2O + H2O→ e) BaO + H2O→ h) Cs2O + H2O→
c) CaO + H2O→ f) K2O + H2O→ i) SrO + H2O→

4) Reacția cu acizii: Oxid bazic/amfoter + acid → sare + H2O


a) Na2O + HCl → c) Al2O3 + HCl → e) K2O + HNO3 →
b) MgO+ HCl → d) CaO + HNO3 → f) Fe2O3 +HNO3 →
g) Li2O + H2SO4 → j) Na2O + H3PO4 →
h) MgO + H2SO4 → k) CaO + H3PO4 →
i) Al2O3 + H2SO4 → l) Fe2O3 + H3PO4 →
5) Reacția oxizilor amfoteri cu alcaliile:
a) Al2O3 + NaOH → c) Al + NaOH + H2O →
b) ZnO + NaOH → d) Zn + NaOH + H2O →

3.Bazele
A. Obținerea bazelor
I. Bazele solubile
1) Metal alcalin/ alcalino-pământos + HOH → Bază + H2↑
a) Li + H2O → b) Na + H2O → c) Ca + H2O → d) Ba + H2O →
2) oxid bazic + H2O → bază solubilă
Dintre oxizii bazici, cu apa reacționează doar oxizii metalelor alc. Și alc.-
păm.
d) Li2O + H2O→ d) MgO + H2O→
e) Na2O + H2O→ e) BaO + H2O→
f) CaO + H2O→ f) K2O + H2O→

II. Bazele solubile


Bazele insolubile se obțin prin interacțiunea unor săruri solubile cu
bazele solubile.
a) CuSO4 + NaOH →
b) MgSO4 + NaOH →
c) Al2(SO4)3 + NaOH →
d) Pb(NO3)2 + KOH→
e) Zn(NO3)2 + Ba(OH)2→
f) Al(NO3)3 + Ba(OH)2→
g) FeCl2 + NaOH →
h) FeCl3 + NaOH →
i) ZnCl2 + LiOH →
II. Proprietățile chimice ale bazelor
1) Reacția cu acizii. Atât bazele solubile cât și cele insolubile
reacționează cu acizii.
A. REACȚIA DE NEUTRALIZARE: ACID + BAZĂ →Sare + apușoară
a) NaOH + HCl → f) KOH + H2SO3 →
b) LiOH + H2SO4 → g) Ca(OH)2 + HNO3→
c) Cu(OH)2 + HCl → h) Fe(OH)2 + H2SO4 →
d) Al(OH)3 + HNO3 → i) Fe(OH)3 + H2SO4 →
e) Zn(OH)2 + H3PO4→ j) Mg(OH)2 + H3PO4 →

B. Bază + acid bibazic/tribazic → sare acidă + H2O


a) NaOH + H2SO4 →
b) 2NaOH + H2SO4 →
c) KOH + H3PO4 →
d) 2KOH + H3PO4 →
e) 3KOH + H3PO4 →
2) Cu nemetalele, oxizii acizi și unele săruri reacționează DOAR
BAZELE SOLUBILE.
A. Reacția cu oxizii acizi:
a) NaOH + CO2 → i) Ba(OH)2 + SO2 →
b) NaOH + CO2 (exces) → j) Ba(OH)2 + SO3 →
c) KOH + SO2 →
d) KOH + SO2 (exces) →
e) LiOH + SO3 →
f) LiOH + SO3 (exces) →
g) Ca(OH)2 + CO2 →
h) Ca(OH)2 + CO2 (exces) →
B. Reacția cu sărurile. Sarea trebuie neapărat să fie solubilă, dar în rezultatul reacției
să se obține ori bază insolubilă ori sare insolubilă.
a) CuSO4 + NaOH → e) ZnCl2 + Ca(OH)2 →
b) MgCl2 + NaOH→ f) CrSO4 + NaOH →
c) Al(NO3)3 +NaOH → g) Cr2(SO4)3 + NaOH →
d) Cu(NO3)2 + Ba(OH)2→ h) Al2(SO4)3 + Ba(OH)2→
C. Reacția cu nemetalele (amintesc că doar alcaliile(bazele solubile) reacționează cu
nemetalele)
a) NaOH + Cl2 → e) Ca(OH)2 + Cl2 →
𝑡𝑜
b) NaOH + Cl2 →
c) KOH + Cl2 →
𝑡𝑜
d) KOH + Cl2 →

4.Sărurile
A.Obținerea sărurilor
Revedeți reacțiile:
1) Metal + Nemetal → sare
2) Metal + acid → sare + H2
3) Metal + sare solubilă → metal1 + sare1
4) Oxid bazic + oxid acid → sare
5) Oxid bazic + acid → sare + H2O
6) Bază + acid → sare + H2O
7) Bază + oxid acid → sare + H2O
8) Bază solubilă + sare solubilă → bază1 + sare1
9) Bază solubilă + nemetal → sare + sare1 + H2O
10) Sare + sare1 → sare2 + sare3

S-ar putea să vă placă și