Sunteți pe pagina 1din 3

A. Ce este de transport multimodal?

Cele mai autoritar definiţie a termenului


"internaţionale de transport multimodal" se prevăzute la articolul 1 alineatul (1)
din Convenţia Naţiunilor Unite privind internaţional multimodal Transport de
mărfuri 1980 (denumită în continuare Convenţia de MT), care se citeşte după cum
urmează:
B. "" Internaţional de transport multimodal "se înţelege transportul de mărfuri de
către cel puţin două diferitele moduri de transport, pe baza unui contract de
transport multimodal de la un loc într-o ţară, la care mărfurile sunt luate în taxa de
multimodal de
operator de transport la un loc desemnat pentru livrare, situat într-o altă ţară ... "

Această definiţie ar trebui să fie citit în coroborare cu definiţia termenului


"Operator de transport multimodal" (OTM) prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din
Convenţia de MT, care prevede:
Operator de transport multimodal "se înţelege orice persoană care în nume
propriu sau prin intermediul o altă persoană care acţionează în numele său încheie un
contract de transport multimodal şi de care acţionează ca un principal, nu ca un agent sau
în numele expeditorului sau al transportatorilor care participă la operaţiuni de transport
multimodal, şi care îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea contractului. "
Astfel, principalele caracteristici ale unui transport multimodal sunt: transportul
de mărfuri de către două sau mai multe moduri de transport, într-un singur contract, un
document şi o parte responsabilă, (OTM) pentru întregul transport, care ar putea să o
subcontracteze nişte performanţa, sau toate modurile, de la transportul la alte carriers.1 de
termenii de "transport combinat" şi "de transport intermodal" sunt interchageably adesea
folosit pentru a descrie transportul de mărfuri de către două sau mai multe moduri de
transport.
Dezvoltarea de noi tehnici de transport, precum şi alte containere mijloace de
unitization de mărfuri în anii 1960, de asemenea, a introdus o nevoie semnificativă pentru
modificarea comerciale şi de abordările tradiţionale juridice la transport. Marfurile
depozitate într-un container ar putea fi transportate prin diferite mijloace de transport,
precum nave, vagoane de cale ferată, rutier vehicule sau de aeronave, de la punctul de
origine la locul final de destinaţie, fără a fi despachetat de sortare sau de verificare, atunci
când sunt transferate de la un mijloc de transport în alt. Treptat, mai multe şi mai multe
operatorii de luat responsabilitatea pentru întregul lanţ de transport într-un singur contract
de transport.
Expeditori / destinatari necesare pentru a urmări un singur operatorului, în caz de
pierdere sau de deteriorare a, în care mărfurile implicate în transportul multimodal, care
ar fi responsabil pentru generale de transport, mai degrabă decât împotriva mai multor
unimodal transportatorilor în cauză. Nu a fost nevoie de un cadru juridic internaţional
pentru multimodal de de transport de mărfuri.
În ciuda diferitelor încercări de a stabili un cadru legal care reglementează
uniformă multimodal de transport nici un astfel de regim internaţional este în vigoare.
Convenţia de la MT nu a reuşit să atrage suficient pentru a ratificat tratatul intră în
vigoare.

1
De UNCTAD / ICC reguli pentru multimodal Documente de transport, care a
intrat în vigoare în ianuarie 1992, nu au forţă de lege. Ele sunt de contract standard
termeni pentru încorporarea în documentele de transport multimodal.
De norme, fiind de natură contractuală, nu va avea efect în caz de conflict cu
caracter obligatoriu lege.
Lipsa unui larg cadru legal acceptabil internaţional pe această temă a individuale,
a dus la guvernele şi regional / subregional interguvernamentale bodies4 ţinând iniţiativa
de a legislaţiei în vigoare, pentru a depăşi problemele şi incertitudinile care în prezent,
există. Îngrijorările au fost exprimate cu privire la proliferarea individuale şi eventual
divergente juridice care ar abordări deja existente pentru a adăuga şi confuzie
incertitudinile legate de regimul juridic de transport multimodal.
Un multimodal de funcţionare este alcătuită dintr-un număr de etape unimodal de
transport, astfel de ca mare, rutier, feroviar sau aerian. Fiecare din acestea este supus la o
obligatorii convenţie internaţională sau legislaţia naţională.
Convenţiilor internaţionale aplicabile în cazul unimodal de transport 11.
Convenţiilor internaţionale aplicabile în cazul unimodal de transport includ:

Transport pe mare:
- Convenţia internaţională pentru unificarea anumitor norme de drept privind
Proiectele de la Lading, 1924 (Regulile de la Haga);
- Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor
reguli Referitoare la Proiectele de Lading 1924, (de la Haga / Reguli Visby) 1968;
-Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor
reguli de Legea cu privire la Proiectele de Lading, 1924, modificată de Protocolul din
1968, 1979;
-Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, 1978
(Regulamentul Hamburg).

Transport rutier:
Convenţia privind Contractul de transport internaţional rutier de mărfuri (CMR)
1956.
- Transport feroviar:- Reguli uniforme privind Contractul de transport
internaţional de mărfuri pe calea ferată
- (CIM), apendicele B la Convenţia pentru transportul feroviar internaţional
(COTIF), mai 1980.
- - Protocolul de modificare a CIM-COTIF, 1999
Transport aerian:
- Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul de Aer
(Convenţia de la Varşovia), 1929;
- Protocolul de la Haga, 1955;
- Protocolul de la Montreal Nr 4, 1975;
- Convenţia de la Montreal, 1999.
Problema care apare este de măsura în care aceste convenţii obligatorii aplicabile
unimodal de transport ar influenţa de asemenea, în cazul în care contractele de mai mult
de un modul de transport, este implicat, 5 având în vedere că unele dintre aceste

2
convenţii, de asemenea, unimodalextinde domeniul de aplicare, în multimodal de
transport.6 De exemplu de CMR (articolul 2), CIM (articol 2).
Convenţiile de la Montreal în mod specific şi includ dispoziţii referitoare la
transportul de mărfuri de mai mult de un modul.
În orice caz, în absenţa unui sistem de răspundere uniformă pentru de transport
multimodal, răspunderea pentru fiecare etapă de transport este determinat de relevante
unimodal convenţie sau de legislaţiile naţionale, care să adopte abordări diferite teme,
cum ar fi răspundere întrebări.
Prin urmare, răspunderea operatorului de transport multimodal pentru pierderea
sau deteriorare a bunurilor poate diferi în funcţie de stadiul de transport care pierderea a
apărut. De întrebare devine şi mai complicat în cazul în care pierderea sau avarierea nu
poate fi localizat, sau pierderea se produce treptat, pe tot parcursul transportului.
Astfel, cea mai mare deficienţe de transport de lege sunt considerate a fi: "marea
diferenţele dintre normele care reglementează diferite moduri de transport. Diferite
motive de răspundere, diferite limitări a răspunderii, diferite documente diferite, cu o
valoare juridică,bare diferite de timp.
În cazul în care acesta poate fi spus, poate că acest lucru nu constituie caracter
intim, un astfel de problemă atunci când unimodal de transport a fost încă predominant,
sa dezavantaje glaringly devenit evident atunci când se fac încercări de a combina
diferitele moduri de transport, şi, în mod inevitabil, de regimuri juridice diferite într-o
singură operaţiune de transport reglementat de un singur contractului.
Aceste diferenţe au fost, de asemenea singled de către Comisia Europeană a
Comunităţilor ca unul dintre principalele obstacole în domeniul de facilitare a comerţului.
Astfel, un Comunicare către Consiliu pentru comerţul cu bunuri de Organizaţia Mondială
a Comerţului de stat că: "În consecinţă a regimului actual este, prin urmare, o
amestecătură de regimuri care nu reuşeşte să valorifice moderne IT bazate pe sisteme de
comunicaţii şi de practici, care împiedică introducerea şi de utilizare a scrisorii de trăsură
pentru transport multimodal de un singur / documentul de transport,şi care nu reflectă pe
deplin a crescut de utilizare a containerizată de transport de operare în diferite moduri,
modul de-a face aranjamentele specifice de răspundere nepotrivit.
În cazuri de pierdere sau deteriorare a bunurilor, aceasta creează o incertitudine cu
privire la timp de pierderea / deteriorarea, incertitudine ca şi la modul de identitate a
transportatorului; şi de incertitudine ca la care se aplică regimul juridic de răspundere şi a
efectelor sale. "