Sunteți pe pagina 1din 37

MANUAL DE CONSILIERE

ŞI
ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Bucureşti
- 2013 -
Prezentul manual a fost elaborat în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea
sistemului european de management al calificărilor universitare şi
valorificarea competenţelor informale”, Contract nr. POSDRU/ 86
/1.2/S/63252, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în
învăţământul superior”.

2
CUPRINS

I. SEMNIFICAȚIA ACTIVITĂȚILOR DE CONSILIERE ȘI


ORIENTARE ÎN CARIERĂ .................................................................... 4
1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN
CARIERĂ ............................................................................................... 4
1.2. CONSILIEREA ÎN CARIERĂ .................................................. 5
1.3. ORIENTAREA ÎN CARIERĂ ................................................... 7
II. PLANIFICAREA CARIEREI ......................................................... 9
2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PLANIFICAREA
CARIEREI ........................................................................................... 10
2.1.1. De ce este importantă cariera şi planificarea ei? ........... 10
2.1.2. Cum vă poate ajuta un consilier de carieră? .................. 11
2.2. DIFICULTĂȚI ÎN GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ ....... 13
III. CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ ........................................ 16
3.1. METODE PENTRU CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ .17
3.2. REDACTAREA CURRICULUM VITAE ................................ 18
3.2.1. Greşeli într-un CV ......................................................... 20
3.2.2. CV-ul axat pe rezultate .................................................. 21
3.2.3. Secţiunea „obiective” a CV-ului ................................... 22
3.3. REDACTAREA SCRISORII DE MOTIVAŢIE ..................... 22
3.4. INTERVIUL DE SELECŢIE .................................................. 24
3.4.1. Pregătirea pentru interviu .............................................. 25
3.4.2. Recomandări pentru pregătirea interviului .................... 26
3.4.3. 25 de lucruri ce trebuie ştiute despre un interviu .......... 27
3.4.4. 10 întrebări pe care angajatorul le poate pune ............... 29
3.4.5. 10 modaliăţi de-a impresiona angajatorul ..................... 29
3.5. REDACTAREA SCRISORII DE MULȚUMIRE ................... 30
3.5.1. Redactarea unei scrisori de mulţumire .......................... 31
3.5.2. „Sfaturi” pentru tinerii angajaţi ..................................... 33
CĂRŢI UTILE! ....................................................................................... 35

3
I. SEMNIFICAȚIA ACTIVITĂȚILOR DE
CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE


ÎN CARIERĂ
În prezent, pentru mulţi absolvenți, a găsi locul de muncă ideal
reprezintă un vis greu realizabil. Numărul posturilor disponibile este relativ
mic, iar cerinţele angajatorilor par a fi greu de îndeplinit, fiind tot mai mult
axate pe abilitățile aplicanților. Până nu demult, prin carieră se înţelegea
ascensiunea unei persoane în cadrul structurii ierarhice a unei organizaţii.
Altfel spus, despre carieră se putea vorbi numai în cazul unui număr relativ
redus de persoane şi numai după începerea activităţii profesionale. Astăzi,
noţiunea de carieră are un sens mai larg.
Prin carieră înţelegem traseul parcurs de o persoană prin
învăţare şi muncă. Pentru a ne construi o carieră, şi apoi pentru a o
dezvolta, este nevoie să ne formăm numeroase abilităţi. Dezvoltarea
abilităţilor de management al carierei trebuie să înceapă în copilărie şi
continuată în perioada adolescenţei, tinereţii, dar şi în perioada adultă, pe
tot parcursul vieţii profesionale.

4
Succesul profesional reprezintă ţelul multora dintre noi. Percepţia
succesului profesional al unei persoane în cariera sa, poate fi atât de natură
subiectivă, cât şi obiectivă, dacă aceasta evaluează succesul prin statutul
căştigat sau prin salariul obţinut.
De exemplu, o persoană poate considera numirea în postul de
director ca pe un succes, în timp ce o alta, ca pe o dezamăgire
(responsabilitate mai mare, sarcini mai complexe etc.). Unii oameni pot fi
mai preocupaţi de echilibrul dintre viaţa profesională și cea personală, dacât
de o avansare în post. Totul depinde de obiectivele de carieră ale fiecăruia,
ele fiind diferite de la o persoană la alta. Angajarea este un alt moment-
cheie în viaţa profesională a unei persoane. Obţinerea unui loc de muncă
presupune schimbarea stilului de viaţă, a programului zilnic, prioritizarea
activităţilor, asumarea de responsabilităţi ş.a. Urmarea unor servicii de
dezvoltare în carieră a devenit tot mai complexă în lumina schimbărilor
rapide de pe piaţa muncii, din educaţie şi formare.
Planificarea carierei este un proces prin care o persoană îşi
conturează o direcţie de carieră, îşi stabileşte scopuri în legătură cu aceasta
şi iniţiază acţiuni în vederea atingerii acestor scopuri. Aceasta nu trebuie
văzută ca un plan pentru întreaga viaţă, ci ca un proces continuu de ajustare
și definire a scopurilor de dezvoltare a carierei.
Acestea se pot modifica în funcţie de caracteristicile personale,
nevoile profesionale, de oferta educaţională şi ocupaţională care este într-o
continuă mișcare. Asadar, flexibilitatea, implicarea şi deschiderea
reprezintă ingredientele principale într-un proces de orientare în carieră
reuşit!

1.2. CONSILIEREA ÎN CARIERĂ


Consilierea în carieră constă în asistarea specializată a
studenţilor/absolvenților în vederea planificării propriei cariere, a

5
autocunoaşterii şi dezvoltării personale în vederea luării deciziilor
profesionale corecte.

Activităţile propuse pentru consilierea în carieră sunt:


 evaluarea psihologică în vederea orientării profesionale (identificarea
personalității, aptitudinilor, abilităţilor);
 elaborarea traseului educaţional şi profesional;
 elaborarea strategiilor de promovare personală și de carieră.
Orientarea în carieră presupune dezvoltarea personală şi înzestrarea
individului cu cunoștinte şi abilităţi necesare pentru realizarea unui
management eficient al propriei cariere.
Consilierea în carieră se poate realiza individual (consilier-client)
sau consilierea poate fi de grup (consilier – mai mulţi clienţi). În zilele
noastre se pune accent pe învăţarea continuă (life long learning), văzută ca
o formă de dezvoltare şi perfecţionare permanentă, cu atât mai necesară cu
cât cariera profesională este însoţită din ce în ce mai mult de fenomene ca:
reconversii profesionale, reveniri în sistemul de formare profesională,
şomaj etc.
 Un program eficient de orientare în carieră trebuie să aibă trei
obiective: dezvoltarea personală (autocunoaşterea),
 explorarea carierei (cunoaşterea oportunităţilor) şi
6
 managementul carierei (luarea deciziilor şi planificarea perioadei de
tranziţie).

1.3. ORIENTAREA ÎN CARIERĂ


Orientarea carierei este o acţiune de îndrumare a persoanei către o
profesie, grup de profesii în conformitate cu posibilităţile şi dorinţele sale.
Ea include, într-un tot unitar, orientarea şcolară, ca etapă pregătitoare
pentru viitoare alegeri în carieră, orientarea profesională şi consilierea
pentru carieră.

Scopul orientării este de a facilita accesul persoanelor spre acele


instituţii de învăţământ care sunt potrivite aspiraţiilor şi posibilităţilor lor şi
sunt în concordanţă cu cariera profesională pe care doresc să o urmeze la
finalizarea şcolii. Unele profesii bazate pe aptitudini speciale necesită o
orientare timpurie spre un anumit tip de învăţământ (sportiv, de artă), dar
majoritatea se bazează pe o pregătire generală pentru viaţa socială.
Orientarea profesională are un dublu scop: pe de o parte, să-i ofere
individului şansa de a găsi o educație care să-i permită o dezvoltare deplină
a capacităţilor sale, să-i ofere satisfacţie personală în studiu și muncă, iar pe
de altă parte, ea serveşte societăţii, prin compatibilizarea aspiraţiilor
individuale cu interesul social.
Orientarea profesională nu este destinată numai celor aflaţi la final
de ciclu şcolar/universitar. Această activitate trebuie să se desfăşoare pe
toată durata studiilor. Scopul ei este de a familiariza treptat tânărul cu
particularităţile diferitelor profesii şi de a-l ajuta să se autodefinească în
raport cu aceste profesii şi cu propriile sale interese, valori şi aspiraţii.

7
Orientarea profesională este organizată pe trei direcţii principale:
 cunoaşterea de sine;
 cunoaşterea lumii profesiilor;
 ghidarea opţiunii profesionale.

Decizia de carieră reprezintă procesul care duce la selecţia unei


alternative de carieră din mulţimea de variante disponibile la un moment
dat. Paşii luării deciziei în carieră sunt:
 identificarea problemei în legătură cu care trebuie luată decizia (ex. ce
profil de liceu să aleg, ce profesie mi-ar plăcea);
 autocunoaşterea: analizarea intereselor, valorilor, abilităţilor,
caracteristicilor de personalitate (ce domenii vă pasionează, care sunt
disciplinele la care vă descurcați cel mai bine, care sunt abilităţile de
care vă folosesiți cel mai des, care sunt experienţele de succes, punctele
tari şi slabe etc).
 explorarea şi evaluarea alternativelor existente: identificarea şi
analizarea opţiunilor, elaborarea câtorva alternative, identificarea
avantajelor şi dezavantajelor fiecărei opţiuni, identificarea valorilor şi
8
nevoilor care sunt satisfăcute de fiecare opţiune, identificarea riscurilor
şi posibilelor consecinţe negative ale fiecărei opţiuni (înainte de a lua o
decizie aflați informaţii cât mai exacte despre ce presupune fiecare
profesie în parte şi ce aptitudini şi studii vă sunt necesare).

Planul de carieră se referă la stabilirea unui plan de acţiune (de


obicei pentru o perioadă minimă de 5 ani) pentru punerea în practică a
deciziei, pornind de la alternativa selectată. Planul se poate referi la:
 modul în care se vor dobândi cunoştinţele şi deprinderile necesare
pentru practicarea domeniului ales (ex. traseul educaţional, formele de
dezvoltare adiacentă);
 modul în care se vor explora ofertele educaţionale sau ocupaţiile
(consultarea de materiale scrise, vizionarea de filme despre profesii,
vizite la şcoli, facultăţi, locuri de muncă, discuţii cu specialişti din
domeniu);
 modul în care se va face promovarea personală (scrisoarea de intenţie,
CV-ul, autoprezentarea la interviul de selecţie).
Planul de carieră poate fi considerat o adevarată hartă ce va ghida
persoana spre atingerea carierei dorite.

II. PLANIFICAREA CARIEREI


Planificarea carierei este o activitate ce ar trebui făcută o singură
dată în viață, existând un management permanent al său în vederea stabilirii
de noi obiective profesionale și acumulării de noi cunoștințe.

9
2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND
PLANIFICAREA CARIEREI

2.1.1. De ce este importantă cariera şi planificarea ei?


Viaţa noastră reprezintă suma tuturor alegerilor pe care le-am
făcut până în momentul de faţă şi cele pe care le vom face în
continuare. Întrucât sunteţi liberi să alegeţi, aveţi controlul vieţii
voastre şi o puteţi proiecta aşa cum vă doriţi sau visaţi. Crearea carierei
profesionale este un proces care se desfăşoară de-a lungul vieţii, începând
de timpuriu cu traseul educaţional şi continuând cu cel profesional. Cariera
nu înseamnă neapărat prestigiu sau câştiguri materiale mari, ci înseamnă un
echilibru între lucrurile care contează cel mai mult pentru dvs., indiferent
de profesia pe care o alegeți.

Profesia este unul dintre domeniile principale ale vieţii, alături de


familie, prieteni etc. Oamenii petrec la serviciu o mare parte din timpul lor.
Nu este totuna să ai sentimentul că vi se potriveşte ceea ce faceți, lucrați cu
plăcere, sunteți bun în munca dvs., sunteți apreciat de colegi, şefi, sau
faceți o muncă doar pentru a câştiga bani, fără plăcere, mulţumire şi
bucuria împlinirii profesionale. Satisfacţia în muncă şi satisfacţia în viaţă
10
depind de măsura în care fiecare persoană găseşte modalităţi de a-şi
dezvolta aptitudinile şi interesele, personalitatea şi imaginea de sine. Prin
urmare, alegerea profesiei este o decizie care merită toată atenţia dvs.
Fiecare este bun sau cel mai bun într-un anumit domeniu. Dacă
descoperiți la ce vă pricepeți cel mai bine, deja ați făcut primul pas spre
succes. Dar nu există o singură carieră potrivită pentru o persoană. Fiecare
ocupaţie are o configuraţie flexibilă de cerinţe aptitudinale şi de
personalitate, care permite o variabilitate a persoanelor în raport cu o
ocupaţie, şi în acelaşi timp o variabilitate a ocupaţiilor în raport cu o
persoană.

O decizie şi un plan bun de carieră cresc şansele de reuşită. Dar,


alegerea carierei nu este un proces ireversibil. Performanţa adevarată se
naşte din pregătiri minuţioase. Oamenii care au mare succes, indiferent de
domeniu, folosesc mult mai mult timp pentru pregătirea şi planificarea
carierei lor decât cei care au mai puţin succes.

2.1.2. Cum vă poate ajuta un consilier de carieră?


Fiecare a trecut o dată sau chiar de mai multe ori prin momente,
perioade de incertitudine, confuzie, căutare şi indecizie. Nu este
întotdeauna uşor să hotărâți cu privire la viitorul dvs., la profesia şi cariera
pe care vreți să o urmați. Este normal!

11
Specialiştii care se ocupă de orientarea în carieră îşi focalizează
acţiunile mai ales asupra următoarelor categorii de activităţi:
 autocunoaştere şi dezvoltare personală;
 explorarea traseelor educaţionale şi profesionale;
 promovare personală.
Autocunoaşterea este primul pas în alegerea unei profesii şi cariere
potrivite cu interesele, aptitudinile, valorile, trăsăturile de personalitate,
stilul de viaţă dorit. Dacă alegeți o ocupaţie care nu vă place sau nu vi se
potriveşte, doar pentru că este acceptată din punct de vedere social ca fiind
de succes, puteţi să fiți aproape sigur de eşec în carieră. Cunoscând cât mai
multe lucruri despre dvs., puteţi să determinați ce oportunităţi se potrivesc
cel mai bine cu nevoile dvs.

Rolul consilierului în carieră este de:


 a acorda informaţii credibile, exacte şi direct utilizabile, suport moral şi
emoţional celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la viitorul lor
social şi profesional;
 a învăţa tinerii ce şi cum să aleagă, având libertate în luarea deciziilor,
fiind în cunoştinţă de cauză;
 a ajuta tinerii să-şi contureze o strategie de „întâmpinare” a viitorului;
 a reduce distanţa dintre lumea științifică a educației şi cea practică a
muncii;

12
 a ajuta tinerii să se adapteze cu uşurinţă la dinamica socială şi
economică;
 a ajuta tinerii să dezvolte o atitudine flexibilă raportată la carieră;
 a nu da false speranţe şi asteptări exagerate - realismul şi caracterul
practic al consilierii sunt predominante;
 a combate stereotipurile cu privire la profesii: „curate” – „murdare”,
bine plătite - prost plătite, de înalt statut social - degradante, rezervate
anumitor clase sociale etc.
 a reduce presiunea emoţională a statutului de şomer prin găsirea de
soluţii alternative.
În final, tânărul consiliat, studentul sau absolventul, are libertatea
luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun sfârşit şi, în acelaşi timp, să-şi
asume consecinţele ce decurg din ele. Consilierea ajută la creşterea
încrederii în capacitatea personală de a lua decizii în ceea ce priveşte
viitorul profesional al fiecăruia şi punerea lor în practică.
Orice mare salt înainte din viaţa dvs. are loc după ce aţi luat o
decizie clară de un anume fel. O decizie de carieră informată, în acord cu
aptitudinile, personalitatea şi interesele personale reprezintă un bun
predictor al reuşitei şi mulţumirii dvs. interioare.

2.2. DIFICULTĂȚI ÎN GĂSIREA UNUI LOC DE


MUNCĂ
Estimările pentru anii ce urmează nu sunt încurajatoare. Mii de
persoane vor fi concediate şi doar cele mai bine pregătite dintre acestea îşi
vor găsi un nou loc de muncă.
Pentru a fi sigur că vă numărați printre acestea din urmă, publicaţia
online UsNews are o listă de greşeli frecvente, pe care trebuie să le eviţi cu
orice chip, deoarece, într-o piaţă a muncii competitivă, micile erori pot avea
repercusiuni uriaşe):

13
 astepţi să vă apară ceva „mare”: când economia „duduie”, iar
anunţurile de locuri de muncă sunt foarte multe, poate v-ați permite să
aştepţi oferta vieţii dvs., însă, în condiţiile actuale, când fiecare zi care
trece aduce tot mai mulţi oameni în poziţia de a-şi căuta un loc de
muncă, orice ofertă de muncă trebuie luată imediat în considerare. Nici
nu se pune problema să mai aşteptaţi. Răspundeți imediat, vă trimiteți
CV-ul şi scrisorile de intenţie - la cât mai multe anunţuri posibile.
 trimiteţi o mulţime de scrisori de recomandare: cu toate că acestea
sunt eficiente în anumite sectoare ale economiei, nu sunt exact ce caută
un angajator de la tine. În acest caz, mai multe scrisori de recomandare
nu înseamnă automat că ești mai bun. Alison Green, manager care scrie
şi pentru publicaţiile Ask a Manager şi UsNews susţine că „duse la
extrem, scrisorile de recomandare pot chiar să vă facă rău”, pentru că
plictisesc şi atrag atenţia în mod negativ asupra dosarului dvs.
 vă folosiți „relaţiile” ca să vă găsiți un loc de muncă: nu este rău să
vă folosiți „relaţiile”, însă, adevăratul succes se va vedea doar dacă vă
folosiți „relaţiile relaţiilor”. Este posibil ca acestea să aibă cunoştinţe în
sectoare diferite de ale „relaţiilor” dvs., mărind astfel „raza de acţiune”.
În limbajul de specialitate, acesta se numește capital social, și fiecare
persoană din piața muncii este încurajat să îl folosească.
 trișați în ceea ce priveşte punctele slabe din aplicație: ați reuşit să
treceți de prima faza a selecţiei, iar la interviu începeți să spuneți
lucruri precum “cea mai mare slăbiciune a mea este că îmi pasă prea
mult de munca mea” sau „slăbiciunea mea este optimismul incurabil”.
Angajatorii au nevoie de angajaţi oneşti, iar cei care vorbesc despre
calităţile lor „deghizându-le” în defecte sunt de-a dreptul ridicoli şi
neserioşi.
 știți exact ce vreți: vă doriți o slujbă bine plătită, cu şase ore pe zi, la o
companie de mărime medie din capitală. Nimic altceva nu o să vă
mulţumească sau o să vă facă să vă răzgândiți. Mult noroc în cazul

14
acesta, întrucât sunt şanse slabe să găsiți exact ceea ce vă doriți. Puţină
flexibilitate nu strică niciodată şi în condiţiile crizei actuale, ați face
bine să mai lasați şi de la dvs. dacă vreți un loc de muncă. Gândiți-vă să
acceptaţi o slujbă în orice condiţii (sau aproape orice) până când vă
găsiți ceva mai bun.

Cautarea unui loc de muncă este ceva personal. Când sunteți


concediat, găsirea unui loc nou de muncă nu este o chestiune pe care o
rezolvați vorbind în particular doar cu anumite persoane. Trebuie să fiți
deschis şi să contați pe deschiderea celorlalţi. Nu aveți nimic de pierdut
dacă „dați vorba-n ţară” că sunteți disponibil şi în căutarea unui loc de
muncă. Ar trebui să fiți capabil să vorbiți despre asta până şi cu vânzătorul
de la taraba de legume, pentru că nu se ştie de unde apare o oportunitate.
Dacă presupuneți că ştiți „cultura corporatistă”, să nu credeți că
angajatorilor le va păsa mai mult de CV-ul dvs. decât de felul în care vă
îmbrăcați și vă comportați sau să nu credeți că după un interviu cea mai
bună cale de acţiune este să îl agasați cu telefoane pe angajator. „Cultura
corporatistă” este importantă. Michael Wade, de la Execupundit.com,
susţine că una dintre cele mai importante întrebări pe care şi-o pun
angajatorii este: „se va potrivi această persoană în
secţia/departamentul/compania noastra?”. Cel mai bun lucru pe care îl
puteţi face în acest caz este să vă informați despre companie și angajații lor
și să vă întrebați cum s-ar purta intervievatorul dacă ar fi în locul dvs.

15
III. CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Căutarea unui loc de muncă trebuie făcută planificat pentru a va
atinge obiectivele. Acest proces poate dura uneori mai mult timp decât v-ati
planificat. Pentru a fi eficient, trebuie să vă definţi obiectivele şi să vă
stabiliţi priorităţile. Fiţi oneşti cu dumneavoastră inşivă referitor la lucrurile
care sunt importante pentru dezvoltarea profesională.
Un pas important în căutarea unui loc de muncă îl reprezintă
intervievarea persoanelor de succes în domeniul profesional care vă
interesează. Majoritatea persoanelor vor accepta să vă întâlnească, chiar
dacă nu există o poziţie disponibilă la acel moment în compania/instituţia
lor. Puţeţi învăţa multe din acest tip de interviuri; rar , acestea se dovedesc
a fi pierdere de timp.

Un alt pas important constă în redactarea unei liste a companiilor


care prezintă interes pentru dumneavoastră. Internet-ul poate fi cea mai
indicată sursă pentru documentarea privind crearea listei companiilor de
interes, precum şi informarea asupra domeniului de activitate al acestora.
INTERNSHIP-ul în domeniul de activitate care vă interesează
prezintă un vădit avantaj la angajare. Adesea, aceste internship-uri se
transformă în locuri de muncă sau pot deschide diverse oportunităţi în
cadrul altor companii din acelaşi domeniu de activitate.

16
3.1. METODE PENTRU CĂUTAREA UNUI LOC DE
MUNCĂ
Banii sunt tot mai puţini!
Bursă nu mai iei din anul I, iar raţia lunară de bănuţi de acasă
devine tot mai mică tocmai în perioada asta de criză.

Este timpul să iei măsuri drastice şi să îţi cauţi un loc de muncă.


 Ia legătura cu toate cunoştintele! Cei mai mulţi oameni îşi
găsesc de lucru prin prieteni!
Vorbeşte cu oamenii pe care îi cunoşti, incluzând rude, prieteni,
profesori, foşti colegi de serviciu. Spune-le tuturor că îţi cauţi de muncă. În
mod sigur se va ivi o oportunitate. În plus, acesta e momentul să profiţi de
tot timpul pierdut pe hi5 sau Facebook. În mod sigur reţeaua ta de prieteni
are ceva cunoştinte despre un post vacant.
 Personalizează!
Fă o versiune specială a CV-ului tău pentru fiecare job pentru care
aplici în parte. CV-ul reprezintă primul contact pe care îl are angajatorul cu
tine. Asigură-te că acesta scoate în evidenţă aptitudinile care te recomandă
pentru acest job.
 Cunoaşte-te!

17
Află care sunt aptitudinile şi abilităţile tale. Îmbunătăţeste felul în
care comunici cu ceilalţi!
 Organizează-te!
Fă o listă în care să ţii evidenţa eforturilor pe care le-ai făcut în
căutarea unei slujbe! Asta te va ajuta să rămai concentrat pe căutarea unui
job!
 Fă-ţi temele!
Citeşte ziarele şi urmăreşte buletine-le de ştiri. Interesează-te ce s-a
mai întâmplat prin lume în domeniul în care vrei să te angajezi. Angajatorul
va fi impresionat să vadă că eşti la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jur.
 Fii pe fază!
Odată ce auzi de oportunitatea unui job, profită de ea imediat. Nu
amâna, deoarece contracandidaţii tăi nu o vor face.
 Nu te lăsa descurajat!
Căutarea unui loc de muncă poate fi la fel de obositoare şi stresantă
ca un loc de muncă adevărat. Nu te lăsa descurajat de refuzuri! Până la
urmă îţi vei găsi jobul potrivit care să îţi aducă şi finanţele mult dorite!

3.2. REDACTAREA UNUI CURRICULUM VITAE

Pentru analiza unei aplicații privind ocuparea unui post, angajatorul


are nevoie de un minimum de informaţii despre persoana în cauză, de
aceea, oricine se află în căutarea unui loc de muncă va trebui să înveţe să-şi

18
redacteze o scurtă biografie, denumită Curriculum Vita1 (CV) (lat. cursul
vieţii).
Scopul scrierii oricărui CV este de a fi la un interviu de angajare şi
de a-i oferi angajatorului o succintă prezentare a calificărilor şi educaţiei
dumneavoastră. CV-ul trebuie să fie cât mai concis posibil, parcurgerea lui
luând maximum 20 de secunde. Detaliile vor fi prezentate la interviu.

CV-ul stă la baza primei trieri a candidaţilor. El vă reprezintă atât


ca informaţie, cât şi ca formă, îngrijire şi paginaţie. Prin urmare, un CV
este mai mult decât un document personal; este primul contact în formarea
unei impresii şi chiar în luarea deciziei de a fi invitat să participaţi la
următoarele etape ale procedurii de selecţie.
Aplicantul nu trebuie să se subestimeze, ci trebuie să se pună într-o
lumină cât mai favorabilă, fără însă a distorsiona adevărul. La redactarea
unui C.V. trebuie avute în vedere urmatoarele:
 aspectul să fie unul îngrijit;
 formulările să fie fără prescurtări;
 abordarea parcursului educaţional şi profesional să se facă
în ordine invers cronologică;

1
ATENŢIE: Forma de singular a CV-ului este CURRICULUM VITA, iar forma
de plural este cea de CURRICULUM VITAE. Angajatorul solicită mai multe CV-
uri, deci curriculum vitae, iar aplicantul trimite unul singur – curriculum vita.
Această diferenţiere, singular-plural, este foarte puţin cunoscută in România.
19
 informaţii relevante postului şi personalizarea scrisorii de
intenţie/motivaţie.
Acestea sunt doar câteva dintre elementele care pot asigura
succesul unui candidat.
CV-ul trebuie să conţină următoarele informaţii:
 adresa;
 ziua şi locul naşterii;
 starea civilă;
 studii şi experienţă profesională (începând cu cele mai recente);
 limbi străine cunoscute (începând cu cea mai bine vorbită);
 cunoştinţe de operare pe calculator;
 carnet de şofer şi hobby-uri.
CV-ul nu este o simplă înşiruire de ani, slujbe, şcoli urmate; el
trebuie să scoată în evidenţă cele mai importante realizări ale candidatului,
astfel încât angajatorul să fie convins că dumneavoastră sunteți persoana
pe care o caută.
Scrierea unui CV de succes presupune multe ore de muncă. Orice
angajator care citeşte un CV realizează repede eforturile depuse pentru
elaborarea documentului. Fiţi conştiincioşi!

3.2.1. Greşeli într-un CV


 nu puneţi ca titlu CV, C.V. sau Curriculum Vita pe CV-ul
dumneavoastră - acesta se subînţelege;
 greşeli gramaticale sau de ortografie - un astfel de CV lasă impresia de
neglijenţă;
 mărimea - un CV mai lung de o pagină şi jumătate este prea lung şi
riscă să nu fie citit;
 imprecizia - un CV bine realizat trebuie să cuprindă realizările obţinute
şi nu o descriere a poziţiei ocupate;

20
 plagiarismul - aplicantul trebuie să evite folosirea CV-urilor tipice;
inspiraţi-vă din ele şi adapteaţi-le personalităţii şi pregătirii
dumneavoastră, fiind creativ şi diferit;
 hârtia colorată - orice altă culoare decât alb este inacceptabilă pentru o
aplicaţie;
 reducerea detaliilor - cu cât se înaintează în carieră, trebuie să renunţi la
activităţile nesemnificative din timpul facultăţii sau din anii anteriori;
 minciuna - nu minţiţi, dacă sunteţi prins, cu siguranţă nu veţi obţine
slujba respectivă;
 omiterea obiectivelor - CV-ul trebuie să fie adaptat la cerinţelor
postului, trebuie să specificaţi ce căutaţi şi pentru ce aplicaţie;
ambiguitatea indică lipsa direcţiei şi a concentrării.

3.2.2. CV-ul axat pe rezultate

CV-ul trebuie să fie concentrat pe rezultatele sau realizările


dumneavoastră profesionale sunt cele pe care posibilul angajator speră să le
găsească în CV, acestea fiind mult mai expresive decât obligaţiile pe care
descrierea unei poziţiei le oferă. Punerea pe hârtie a rezultatelor obţinute în
cariera academică sau profesională de până la acel moment, va duce la
obţinerea rezultatului aşteptat – mai multe invitaţii pentru mai multe
21
interviuri. Într-un CV, rezultatele exemplifică modul în care va îndepliniţi
atribuţiile de serviciu, reflectând efectiv, ce fel de persoană sunteţi. Cele
mai convingătoare realizări sunt cele măsurabile, care pot fi exprimate în
numere sau procente. Adesea este dificil să-ţi identifici realizările
personale. Recomandăm consultarea superiorilor sau a colegilor; altora le
este mai uşor să vă recunoască valorile. De asemenea, folosiţi următoarele
sfaturi pentru a vă concentra CV-ul pe rezultate:
 folosiţi comparaţii – comparaţi performanţele dvs. cu ale predecesorilor
în funcţia respectivă şi accentuaţi rezultatele obţinute;
 folosiţi numere – numerele ilustrează rezultatele muncii;
 folosiţi munca în echipă – vorbiţi despre realizări obţinute prin muncă
în echipă.

3.2.3. Secţiunea „obiective” a CV-ului


Angajatorul este o persoană ocupată. O singură poziţie scoasă la
concurs poate atrage mii de CV-uri. Trebuie să ţineţi cont de acest fapt şi să
creaţi o secţiune la începutul CV-ului care să stabileasca obiectivele şi să
rezume activitatea precedentă. În general, se recomandă concentrarea
asupra unui singur obiectiv. Selectaţi cu atenţie cuvintele; calitatea scrisului
poate mări sau micşora şansele dumneavoastră pentru un interviu. Trebuie
să aveţi în vedere inclusiv modul în care ar putea beneficia
compania/instituţia dacă vă angajează.

3.3. REDACTAREA SCRISORII DE MOTIVAŢIE


Scrisoarea de intenţie sau de motivaţie (de auto-prezentare) este
prima modalitate de prezentare şi de a face cunoscute aptitudinile care vă
fac eligibil pentru postul solicitat. Acest document nu are un conţinut
standard şi exprimă interesul candidatului pentru postul vizat. Scrisoarea va
fi adresată persoanei care se ocupă de angajări sau direct departamentului

22
de resurse umane. Dacă firma este mică, scrisoarea va fi trimisă în atenţia
directorului general sau preşedintelui acesteia.

Conţinutul scrisorii trebuie să precizeze, în primul rând, postul


vizat şi sursa din care a fost obţinută informaţia. Dacă informaţiile despre
un anumit post nu sunt exacte, se recomandă exprimarea opţiunii pentru un
domeniu de activitate. Oricum, este indicată menţionarea domeniului în
care v-aţi remarcat sau aţi avut performanţe deosebite.
Dorinţa de a candida pentru un anumit post trebuie exprimată clar.
Trebuie să precizaţi pe scurt :
 motivele pentru care sunteţi interesat de poziţia respectivă;
 de ce doriţi să părăsiţi vechiul loc de muncă (dacă acesta există);
 că solicitaţi un interviu de angajare.
Orice scrisoare de motivaţie trebuie să fie însoţită de CV-ul
dumneavoastră. La redactarea scrisorii de motivaţie trebuie avute în
vedere următoarele:
 evitaţi folosirea frazelor care încep cu „EU”;
 nu trebuie să reluaţi informaţiile din CV;
 paragrafele să fie scurte şi concise;
 folosiţi un font uşor de citit, de preferință Times New Roman, 12pt;
 ortografia şi punctuaţia să fie corecte;
 fotografia se trimite numai dacă este cerută.
Structura scrisorii de motivaţie: în drepta, sus, scrisoarea de
motivaţie trebuie să aibă numele şi adresa candidatului, urmată în stanga de

23
dată, un spaţiu liber, numele persoanei care se ocupă de interviu, numele
organizaţiei şi adresa acesteia.
 Primul paragraf cuprinde motivul aplicaţiei, poziţia pentru care
aplicaţi şi cum aţi aflat despre respectivul post.
 Al doilea paragraf arată de ce sunteţi interesat de acest loc de muncă,
de companie, de produsele sau serviciile acesteia. Dacă aveţi experienţă
în domeniu sau cursuri de specializare, acestea trebuie să fie subliniate.
 Al treilea paragraf trimite examinatorul la Curriculum Vita inclus în
aplicaţie, solicită un interviu, menționând perioada disponibilă şi datele
de contact. Acest paragraf se încheie cu mulţumiri pentru timpul
acordat de examinator şi consideraţia dumneavoastră.
Paragrafele trebuie să fie concise şi coerente. Fiecare dintre ele nu
trebuie să depăşească 5 propoziţii a câte două rânduri. Între formula de
încheiere şi numele aplicantului se lasă 4 spaţii libere. Scrisoarea tipărită va
avea aceeaşi formă ca şi CV-ul (aceeaşi hârtie şi grafică). Aranjarea în
pagină, marginile, forma grafică finală sunt foarte importante. Verificaţi
claritatea, tonul abordat, acurateţea, scrierea cuvintelor, punctuaţia,
gramatica. Aplicaţia se poate trimite în format electronic sau prin poştă,
într-un plic mare, pentru a nu îndoi hârtia.
Dacă în următoarele zile nu primiţi nici un răspuns ca urmare a
aplicaţiei trimise, puteţi telefona persoanei în atenţia căreia au fost trimise
CV-ul şi scrisoare de motivaţie pentru a primi asigurări că acestea au ajuns
unde trebuia. În plus, aceasta denotă interesul dumneavoastră pentru locul
de muncă solicitat.

3.4. INTERVIUL DE SELECŢIE


După etapa de preselecţie, pe baza CV-ului şi a scrisorii de
motivaţie, urmează interviul. El are loc atunci când compania/instituţia
consideră că aplicantul poate fi persoana potrivită pentru locul de muncă pe

24
care îl oferă. Dacă intervievatorul va decide că puteți aduce beneficii
companiei/instituţiei atunci veţi primi oferta de angajare.

Sunteți pregătit pentru interviu?


Vreţi să lucraţi pentru o anumită companie/instituţie care a primit
CV-ul dumneavoastră şi v-a chemat pentru interviu?
Vă doriţi să lucraţi pe poziţia pentru care candidați?
Fiţi atent la următoarele sugestii care vă vor ajuta să realizaţi un
interviu performant:

3.4.1. Pregătirea pentru interviu


Secretul oricărui interviu este pregătirea prealabilă. Această etapă
este adesea ignorată, deşi rezultatul interviului ar putea fi radical influenţat
de aceasta. Cum informaţia este esenţială, trebuie să aveţi cât mai multe
date despre postul vizat şi, dacă este posibil, despre persoana cu care veţi
susţine interviul.
Pregătirea prealabilă este mai mult decât esenţială pentru un
interviu performant. Ea vă oferă încredere în dumneavoastră şi lasă o
impresie pozitivă asupra intervievatorilor. Este esenţial să ştiţi de ce vă
duceţi la interviu, ce doriţi să obţineţi şi mai ales cine este potenţialul
dumneavoastră angajator.
Când vă pregătiţi pentru interviu, de fapt trebuie să vă pregătiţi
cum să răspundeţi întrebărilor intervievatorului:

25
 fiţi descriptiv: nu răspundeţi doar DA sau NU întrebărilor, dar nu
oferiţi nici un răspuns prea detaliat;
 vindeţi-vă bine, dar fără exagerări sau minciuni; explicaţi de ce sunteţi
cea mai potrivită persoană, însă fără a fi arogant;
 evitaţi să faceţi remarci negative despre angajatori sau colegi; asta se va
reflecta negativ asupra dumneavoastră în timpul interviului;
 fiţi hotărât: lăsaţi de înţeles că vă doriţi să obţineţi locul respectiv de
muncă, fiţi pozitivist şi analizaţi oportunităţile din nou, după ce plecaţi
de la interviu.
 Adoptați un limbaj al trupului pozitiv şi menţineţi o atitudine bună.
Aşteptaţi-vă la întrebări neprevăzute. Fiţi pregătit să răspundeţi nu
numai întrebărilor inevitabile despre puncte tari şi puncte slabe ale
personalităţii dumneavoastră, dar şi întrebărilor despre hobby-uri etc. Nu e
nicio problemă să vă gândiţi înainte de a răspunde întrebărilor şi nici să
admiteţi că nu ştiţi să răspundeţi. În plus, dacă anumite întrebări par
incomode, formulaţi un răspuns politicos, dar ferm. Uneori, intevievatorii
intenţionat pun întrebări incomode pentru a testa reacţia interlocutorilor la
presiune şi stres. Dovediţi că vă puţeţi păstra calmul şi bunele maniere în
orice situaţie.

3.4.2. Recomandări pentru pregătirea interviului


În vederea participării la un interviu, trebuie să:
 aveţi în vedere ora şi locaţia interviului, precum şi numele şi poziţia
corectă a intervievatorului;
 aflaţi cât mai multe informaţii despre companie/instituţie (pagina de
web este cea mai bună sursă);
 întrebaţi-vă colegii despre trăsăturile dumneavoastră profesionale: ce
este de admirat la dumneavoastră şi ce nu;

26
 pregătiţi-vă întrebări: intervievatorul va încerca să descopere dacă
dumneavoastră sunteţi persoana căutată; trebuie să demonstraţi că
poziţia pentru care candidaţi este ceea ce dumneavoastră căutaţi;
 simulaţi un posibil interviu; faceţi-vă timp şi răspundeţi la câteva
întrebări; nu repetaţi şi memoraţi răspunsuri, dar fiţi sigur că aţi avut în
vedere toate aspectele înterviului;
 prezentaţi-vă bine: fiţi îmbrăcat corespunzător, arătând cât mai îngrijit;
dacă vă îmbrăcaţi în ţinută sport, aveţi toate şansele să ajungeţi şofer;
 pe parcursul interviului trebuie să fiţi natural şi sincer, cu o gândire
pozitivă.

3.4.3. 25 de lucruri ce trebuie ştiute despre un interviu


1. Pregătiţi-vă pentru interviu cu mult timp înainte; stabiliti-vă ceva timp de
rezervă pentru situaţii nedorite.
2. Nu mestecaţi gumă sau fumaţi în timpul interviului.
3. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
4. Nu lăsaţi să se înţeleagă că acel loc de muncă este intermediar,
neimportant în cariera dumneavoastră.

27
5. Niciodată nu cereţi angajatorului să folosiţi telefonul companiei,
indiferent de motiv.
6. Nu vă priviţi ceasul.
7. Scoateţi-vă ochelarii de soare.
8. Priviţi intervievatorii în ochi, însă nu exageraţi holbându-vă la ei, staţi
drept în scaun, dar relaxat.
9. Fiţi atent pentru a nu pune întrebări la care vi s-a răspuns deja sau pentru
nu fi nevoit să cereţi să vi se repete.
10. Nu întrebaţi despre avantaje salariale.
11. Întrebaţi numele intervievatorului şi notaţi-l.
12. Nu menţionaţi salariul dorit în CV sau în timpul interviului.
13. Nu vă etalaţi personalitatea încercând să va impresionaţi
intervievatorul.
14. Nu pomeniţi de probleme personale.
15. Nu mergeţi la interviu însoţit.
16. Nu pomeniţi nume influente.
17. Nu programaţi nimic în apropierea interviului pentru a nu crea
disconfort şi stres.
18. Închideţi-vă telefonul mobil.
19. Nu vă aruncaţi privirea peste ceea ce-şi notează intervievatorul.
20. Nu vă jucaţi cu nimic în timpul interviului, în special cu obiecte de scris
sau alte obiecte personale.
21. Aranjaţi-vă părul şi bărbieriţi-vă dacă e cazul.
22. Evitaţi parfumarea puternică.
23. Niciodată nu criticaţi pe nimeni, în special un angajator.
24. Dacă vi se cere să completaţi un formular, completaţi fiecare spaţiu; nu
faceţi trimitere la CV.
25. Nu ezitaţi la plecare; o perioadă prea lungă de bun-rămas poate fi
jenantă. Veţi şti că interviul se apropie de sfârşit în momentul în care vei fi
întrebat dacă aveţi întrebări de pus.

28
3.4.4. 10 întrebări pe care angajatorul le poate pune

1. Care este lucrul care vă motivează cel mai mult?


2. Dacă aţi putea schimba ceva la locul actual de muncă, în ce ar consta
schimbarea?
3. Dacă v-aţi putea întoarce în timp, care ar fi momentul şi de ce?
4. Dacă la un moment dat, din punct de vedere financiar nu ar trebui să mai
lucraţi, ce v-ar lipsi cel mai mult referitor la actualul loc de muncă?
5. Dimineaţa, ideea de a merge la serviciu vă ridică vesel din pat sau vă
enervează atunci când sună ceasul?
6. Ce face ca o zi să fie bună?
7. Ce putem face ca munca dumneavoastră sa fie mai satisfacătoare?
8. Ce putem face să vă ajutăm să vă atingeţi scopurile profesionale?
9. Aţi fost apreciat suficient de-a lungul poziţiilor pe care le-aţi ocupat?
10. Ce putem face să vă păstrăm în compania noastră?

3.4.5. 10 modaliăţi de-a impresiona angajatorul


Nu-i lăsaţi pe alţii să vă fure şansa de a face o impresie bună.
Urmaţi regulile de mai jos şi veţi avea de câştigat.
1. Duceţi-vă la întâlnire pregătit să participaţi la discuţii.

29
2. Încercaţi să puneţi întrebări care să reflecte interesele dumneavoastră
profesionale folosindu-vă de informaţiile care v-au fost deja furnizate.
3. Pregătiţi-vă comentariile şi răspunsurile, bazându-vă pe date exacte,
exemple.
4. Ajungeţi la timp sau cu câteva minute mai devreme.
5. Luaţi notiţe în timpul interviului.
6. Acordaţi fiecărui intervievator atenţie maximă şi păstraţi permanent
contactul vizual cu el.
7. Arătaţi-vă interesat chiar dacă în realitate nu sunteţi.
8. Nu abordaţi subiecte irelevante.
9. Controlaţi-vă, în special când nu sunteţi deacord cu intervievtorul.
10. Nu vă subestimaţi angajatorul sub nici o formă. Aparenţele pot înşela.

Nu uitaţi: să mulţumiţi intervievatorului, dar şi secretarei înainte


de a părăsi firma; după orice interviu de angajare trimiteţi o scrisoare de
mulţumire fiecăreia dintre persoanele care v-au intervievat.

3.5. REDACTAREA SCRISORII DE MULȚUMIRE


Scrisoarea de mulţumire poate fi trimisă după susţinerea primului
interviu. Pe lângă scrisoarea de intenţie şi un Curriculum Vita bine pus la
punct, scrisoarea de mulţumire reprezintă o modalitate de a demonstra în
mod clar interesul tău pentru postul respectiv.

30
3.5.1. Redactarea unei scrisori de mulţumire
Odată susţinut interviul cu angajatorul nu mai sunt prea multe
moduri în care poţi interveni în mod direct asupra procesului de recrutare.
Prin intermediul scrisorii de mulţumire ai posibilitatea să le reaminteşti de
persoana ta şi să le atragi atenţia încă o dată asupra interesului tău pentru
postul respectiv chiar în momentul în care trebuie să ia o decizie.
Scrisoarea de mulţumire demonstrează abilităţi de comunicare
adecvate imprejurărilor şi este în acelaşi timp o dovadă de bună educaţie şi
aptitudini de relaţionare cu oamenii. De asemenea, scoate în evidenţă
interesul tău sporit pentru postul respectiv prin faptul că ai reflectat asupra
interviului, spre deosebire de ceilalţi candidaţi.
Ce conţine o scrisoare de multumire:
 mulţumiri pentru timpul acordat şi disponibilitatea de a te invita la
interviu;
 aprecieri asupra felului în care a decurs interviul;
 menţionează cel puţin un lucru care ţi-a lăsat o impresie plăcută la
interviu (poate fi vorba de ospitalitate, atmosfera destinsă şi plăcută,
subiectele interesante pe care le-a propus spre a fi discutate etc.);

31
 prin toate aceastea, motivează încă o dată interesul tău pentru postul
respectiv şi pentru integrarea în colectivul din care face parte persoana
care te-a intervievat.
De reţinut:
 Scrisoarea de mulţumire trebuie trimisă în maxim 24 de ore de la data
interviului;
 ar fi de preferat ca ea să fie scrisă de mână şi trimisă prin poştă, dar în
cazul în care acest lucru nu este posibil se acceptă şi varianta
electronică (e-mail);
 ea trebuie adresată persoanei/persoanelor cu care s-a susţinut interviul
(nu pleca de la interviu fără cartea de vizită a persoanei care te-a
intervievat, sau asigură-te că ai notat undeva numele complet şi
funcţia);
 tonul scrisorii să fie acelaşi cu cel de la interviu (dacă interviul a fost
formal, abordaţi un ton protocolar, dacă a fost mai lejer folosiţi o
formulă mai prietenoasă);
 nu reluaţi subiecte discutate deja şi nu încercaţi să reparaţi o greșeală pe
care aţi făcut-o la interviu;
 mulţumiţi încă o dată la sfârşit pentru timpul acordat.
Scrisoarea de mulţumire, o formă subtilă de promovare:
scrisoarea de mulţumire este o formă oficială prin care îţi exprimi
gratitudinea faţă de angajator în urma unui interviu de angajare. Necesară
în timpul căutarii unui job, scrisoarea de mulţumire este adesea trecută cu
vederea, deşi poate fi un punct în plus care să îţi mărească şansele de a
obţine jobul dorit.
Când trebuie să trimit o scrisoare de mulţumire? Există două
situaţii în care poţi trimite o scrisoare de mulţumire către un angajator:
 imediat după un interviu de angajare, mulţumind pentru
timpul acordat, astfel încât să influenţezi procesul de
angajare;
32
 în urma unei respingeri la un interviu de angajare,
menţionând disponibilitatea în viitor.
Ce trebuie să conţină o scrisoare de mulţumire? Atunci când
redactezi o scrisoare de mulţumire, personalizează mesajul şi axează-te
asupra specificului companiei şi a ceea ce ai discutat la interviu.

3.5.2. „Sfaturi” pentru tinerii angajaţi


Prima săptămână la noul tău loc de muncă se presupune că
trebuie să fie palpitantă: începutul următoarei aventuri din cariera ta!
Abia aşteptai să îţi schimbi locul de muncă, să faci ceva diferit şi
poate chiar să schimbi domeniul în care lucrezi. Oricare ar fi cazul,
un nou loc de muncă poate presupune destul de multe: programe noi,
un sistem de operare nou etc. Eşti sigur că eşti pregătit pentru toate
acestea, dar brusc eşti pus în faţa unor provocări ce îţi par mai greu
de trecut decat muntele Everest.

Nu te panica! Aminteşte-ţi că la început fiecare job pare mai


dificil. Însă, de fiecare dată te simţi la fel de nervos.
Pune întrebări! De multe ori şefii se aşteaptă ca angajaţii să fie un
fel de Nostradamus, dar este mai bine să întrebi de la bun început care sunt
aşteptările lor.

33
În lumea “muncii” de azi, din ce în ce mai mulţi angajaţi răspund în
faţa mai multor şefi. Oameni diferiţi înseamnă aşteptări diferite aşa că este
mai bine să ştii de la început la ce se aşteaptă fiecare.
Asigură-te că e momentul potrivit! Într-un birou mai aglomerat,
este posibil să ai sentimentul că faptul că pui întrebări în mod constant,
deranjează. Cel mai bine ar fi să identifici persoana potrivită care să îţi
răspundă la întrebarea din acel moment. E mai greu la început, însă
funcţionează. În plus, întrebările te ajută să rupi barierele de conversaţie: în
curând vei fi unul de-al lor!
Ia-ţi notiţe! Ţi se pare că vei părea un prostănac? Va fi mai rău
dacă vei întreba acelaşi lucru de mai multe ori la rând. Notiţele îţi stau la
dispoziţie oricând. Până la urmă, important este să îţi faci treaba bine!
Cere exemple! Dacă nu eşti sigur cum trebuie să completezi un
formular sau un document, cere unul gata completat pe care să îl ai drept
exemplu şi păstreăza-l la dosar.
Înscrie-te la cursurile companiei! Multe companii oferă astăzi
cursuri complementare prin care îşi pregăteasc angajaţii. Cursurile te vor
ajuta să socializezi, dar şi să te adaptezi din ce în ce mai bine noului tău
job.

Pentru final, nu uita să iei o înghiţitura mare de aer! Noul tău loc de
muncă îţi va pune în cale şi oportunităţi şi provocări. Important este să ştii
cum să profiţi de fiecare ocazie care ţi se oferă!
34
CĂRŢI UTILE!

Pentru o mai bună dezvoltare personală a fiecăruia dintre


dumneavoastră, vă recomandăm să citiţi urmatoarele cărţi despre:
 Leadership
John C. Maxwell: Dezvoltă liderul din tine; Dezvoltă liderii din
jurul tău şi Cele 21 de legi supreme ale liderului
Nole M. Tichy: Liderul şi arta de a conduce
Jack Welch: Straight From the Gut
 Relaţii interpersonale
Les Giblin: Arta dezvoltării Relaţiilor Interumane
Florence Littauer: Personalitate plus
 Motivaţionale
Skip Ross: Valorifică-ţi potenţialul
Dale Carnegie: Lasă grijile şi incepe sa trăieşti
Zig Ziglar: Dincolo de vârf
Anthony Robbins: Putere nemărginită şi Descoperă forţa din tine
Steven K. Scott: Paşi simpli către vise imposibile
Napoleon Hill: De la idee la bani

35
 Inteligenţa finaciară
Robert T. Kyiosaki: Tată bogat, tată sărac; Cadranul banilor;
Afaceri interactive; Ghidul investitorului şi Tânăr şi bogat
 Inteligenţa emoţională
Daniel Goleman: Inteligenţa emotională şi Inteligenţa emoţională,
cheia succesului în viaţă
 Vânzări
Dale Carnegie: Tehnici de a vinde
Alan Pease: Întrebările sunt de fapt răspunsuri
Og Mandino: Cel mai vestit vânzător din lume
 Management
Ken Blanchard şi Spencer Johnson: Manager la minut
Michael Gerber: Mitul managerului şi Mitul intreprinzătorului

36

S-ar putea să vă placă și