Sunteți pe pagina 1din 4

Timp de lucru 45 de minute. Total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nume și prenume

Evaluare
CLASA a VII-a
Partea I

1 .10p. Dativul posesiv.


1. 6p. Alte forme ale pronumelui personal.
2. 12p. Formele pronumelui posesiv în funcție de numărul de posesori și numărul de obiecte posedate.
3. 9p. Formele pronumelui personal de diferențiere.

Partea a II-a

Se dă textul:
Acest copil a ajutat-o pe aceeași bătrână să traverseze. Părinților săi nimeni nu le poate şterge din suflet
bucuria, deşi aceștia nu sunt întotdeauna la fel. Celorlalți oameni le va fi greu să înțeleagă de ce sunt mereu cu
zâmbetul pe buze.
1. 4p. Precizează cazul adjectivelor pronominale din textul dat.

2. 8p. Analizează pronumele demonstrative şi adjectivele pronominale demonstrative din următoarele


propoziţii:
a. Acelorași să le daţi de lucru.

b. Lupta împotriva celorlalţi a luat sfârşit.

c. Acestui copil îi place excursia.

d. Copilul acelora este cuminte.

4. 10p. Alcătuieşte câte un enunţ în care să apară:


- un pronume personal în acuzativ, nume predicativ

........................................................................................................................................................
- un pronume personal de politeţe, atribut pronominal genitival

...........................................................................................................................................................
- un pronume posesiv în dativ, complement indirect

................................................................................................................................................................
- un pronume demonstrativ de diferenţiere în nominativ, nume predicativ

...................................................................................................................................................................
- un adjectiv pronominal posesiv în acuzativ, atribut adjectival

...................................................................................................................................................................
Timp de lucru 45 de minute. Total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
5. 4p. Transformă pronumele posesive și demonstrative din enunțurile următoare în adjectivele pronominale
corespunzătoare. Precizează cazurile acestora.

Îl privesc pe acela. .................................................................................................................


Ai mei au plecat la țară ............................................................................................................
6. 11p. Completează enunțurile cu formele pronominale indicate:

a. Forme neaccentuate ale pron personal: Ea ….. mai spuse că nu- ……. mai place. Fata ……. ospătă
pe Făt Frumos.
b. Pronume de politețe: …………………….vizitează școala noastră.

c. Pronume reflexiv: …….. aude că …… …ar fi luat un nou costum de haine pentru …………și altul
pentru fiul ei.
d. Pronume/ adjective demonstrative de identitate/ de depărtare : Au realizat………….. desene
minunate, pe care …………. le-a apreciat corespunzător..

e. Pronume posesiv: Husele de la …………… sunt noi. Discuția despre………………..s-a încheiat de


curând

7. 4p. Completează spaţiile punctate din enunţurile următoare, conform cerinţelor din paranteze :

Eleva din……………. bancă este premianta clasei. (adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare)

Cărţile ……………. au fost citite cu interes.(pronume de politeţe, pers.a III a, singular, genitiv.)

Din camera……………..se auzea muzică.(pronume posesiv, pers. a II-a, plural, genitiv)

Din………………parte a satului veneau nişte călăreţi.(adjectiv prononominal demonstrativ de diferenţiere)

8. 12p. Indică valoarea morfologică, funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate:

Moştenirea alor mei este substanţială.

Cartea lui este acolo.

Pe a ta ulicioară te-am revăzut mereu.

Părinților săi le-am trimis mesaj.


Timp de lucru 45 de minute. Total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nume și prenume

Evaluare
CLASA a VII-a
Partea I

1 .10p. Dativul posesiv.


4. 6p. Alte forme ale pronumelui personal.
5. 12p. Formele pronumelui posesiv în funcție de numărul de posesori și numărul de obiecte posedate.
6. 9p. Formele pronumelui personal de diferențiere.

Partea a II-a

Se dă textul:
Același copil a ajutat-o pe acea bătrână să traverseze. Părinților noștri nimeni nu le poate şterge din
suflet bucuria, deşi aceștia nu sunt întotdeauna la fel. Celorlalți oameni le va fi greu să înțeleagă de ce sunt
mereu cu zâmbetul pe buze.
3. 4p. Precizează cazul adjectivelor pronominale din textul dat.

4. 8p. Analizează pronumele demonstrative şi adjectivele pronominale demonstrative din următoarele


propoziţii:
a. Acelorași oameni să le daţi de lucru.

b. Lupta împotriva celorlalţi a luat sfârşit.

c. Acestuia îi place excursia.

d. Copilul acelor oameni este cuminte.

4. 10p. Alcătuieşte câte un enunţ în care să apară:


- un pronume posesiv în genitiv, nume predicativ

........................................................................................................................................................
- un pronume personal de politeţe, atribut pronominal genitival

...........................................................................................................................................................
- un pronume personal în dativ, complement indirect

................................................................................................................................................................
- un pronume demonstrativ de diferenţiere în nominativ, nume predicativ

...................................................................................................................................................................
- un adjectiv pronominal demonstrativ de identitate în acuzativ, atribut adjectival

...................................................................................................................................................................
Timp de lucru 45 de minute. Total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
5. 4p. Transformă pronumele posesive și demonstrative din enunțurile următoare în adjectivele pronominale
corespunzătoare. Precizează cazurile acestora.

Îl privesc pe același. .................................................................................................................


Ai săi au plecat la țară ............................................................................................................
6. 11p. Completează enunțurile cu formele pronominale indicate:

f. Forme neaccentuate ale pron personal: El ….. mai spuse că nu- ……. mai place. Omul ……. ospătă
pe bătrână.
g. Pronume de politețe: …………………….vizitează școala noastră.

h. Pronume reflexiv: …….. aude că …… …ar fi luat un nou costum de haine pentru …………și altul
pentru fiul ei.
i. Pronume/ adjective demonstrative de identitate/ de depărtare : Au realizat………….. desene
minunate, pe care …………. le-a apreciat corespunzător..

j. Pronume posesiv: Husele de la …………… sunt noi. Discuția despre………………..s-a încheiat de


curând

9. 4p. Completează spaţiile punctate din enunţurile următoare, conform cerinţelor din paranteze :

Eleva din……………. rând este premianta clasei. (adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare)

Jurnalul ……………. a fost citit cu interes.(pronume de politeţe, pers.a III a, plural, genitiv.)

Din camera……………..se auzea muzică.(pronume posesiv, pers. a II-a, singular, genitiv)

Din………………parte a satului veneau nişte călăreţi.(adjectiv prononominal demonstrativ de diferenţiere)

10. 12p. Indică valoarea morfologică, funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate:

Moştenirea alor noștri este substanţială.

Cartea sa este acolo.

Pe a lui ulicioară te-am revăzut mereu.

Părinților săi le-am trimis mesaj.

S-ar putea să vă placă și