Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 5.

SISTEMUL DREPTULUI

1. NOŢIUNEA DE SISTEM DE DREPT


Normele juridice reprezintă o anumită unitate în ansamblul lor, fiind legate între
ele şi grupate într-un sistem.
În cadrul acestei unităţi a dreptului, normele juridice se repartizează, după
diferite criterii, în grupe distincte, cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi
ramuri de drept.
Sistemul de drept este deci unitatea dreptului şi diviziunea lui în anumite părţi
interdependente- ramuri de drept şi instituţii juridice.

2.INSTITUTIA JURIDICA– cuprinde totalitatea normelor juridice care


reglementează o anumită categorie aparte de raporturi juridice.
3. RAMURA DE DREPT- cuprinde o grupare mai largă de norme şi instituţii
juridice, care sunt legate între ele prin obiectul lor comun, prin anumite principii
comune care stau la baza lor.
RAMURILE DE DREPT
 Dreptul constituțional – ramură de drept public care cuprinde norme
juridice și instituții juridice , care reglementează relațiile sociale privind
organizarea și exercitarea puterii de stat .Izvorul principal al acestei ramuri
este Constituția.
 Dreptul administrativ- ramură de drept public care cuprinde norme juridice
și instituții juridice, care reglementează organizarea și funcționarea la nivel
central și local,a puterii executive a statului.
 Dreptul penal – ramură de drept public ca totalitate de norme și instituții
juridice, care stabilesc infracțiunile și pedepsele .Izvorul principal al acestei
ramuri este Codul penal.
 Dreptul procesual penal este o ramură a dreptului public,ca o totalitate de
norme și instituții juridice care reglementează urmărirea penală,examinarea
cauzelor în instanțele judecătorești și statului juridic al participanților.
 Dreptul civil- este o ramură fundamentală de drept privat care cuprinde
norme și instituții juridice și care reglementează relațiile sociale patrimoniale
și nepatrimoniale.
 Dreptul procesual civil – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme
și instituții juridice, care reglementează ordinea examinării cauzelor civile,în
instanțele judecătorești.Izvorul principal este Codul Procesual Civil.
 Dreptul familiei – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme și
instituții juridice care reglementează relațiile familiale,cele de
rudenie,adopție, și actele de stare civilă.
De regulă ramurile de drept sunt exprimate în coduri de legi total sau
parțial .
 Dreptul muncii este ramura dreptului mixt care reglementează relaţiile
sociale de muncă şi cele conexe de plasare în câmpul muncii, privind
protecţia muncii, privind jurisdicţia muncii, ş.a. Izvorul principal al acestei
ramuri este Codul muncii.
 

4.DIVIZIUNEA DREPTULUI ÎN DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT

O diviziune importantă a dreptului, a cărui origine se află în dreptul roman, o


constituie împărţirea în dreptul public şi dreptul privat.
Potrivit unui text al lui Ulpian, dreptul public se referă la organizarea statului,
iar dreptul privat se referă la interesul fiecăruia.
Dreptul public are drept obiect normele care se ocupa cu organizarea statului si
a autoritatilor publice, cu raporturile dintre stat si cetateni, precum si cu actele
facute de persoanele investite cu atributii speciale legate de realizarea unor interese
generale, publice.
Dreptul privat cuprinde raporturile private dintre cetatenii aceluiasi stat.