Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de învăţământ: Grădinița cu P.P. Vis de Copil


Structura: Grădinița cu P.P. Preajba
Prof. Înv. Preșcolar: Calciu Vasilica Emilia
Grupa: Combinată
Data : 28.03.2022
Categoria activităţii: A.D.P.- Întâlnirea de dimineaţă – Bună dimineața, fluturași colorați!,,
Forma de realizare: Conversația
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe
Tema proiect: TSI
Tema anuală de învăţare: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?,,
Subtema: “Fantezie si culoare... -păsări si gâze!,,

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

COMPORTAMENTE VIZATE:
- Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia;
- Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
- Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiale;
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
- Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor,etc. (comunicare
expresivă).

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor orale;
- educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să-şi salute corect colegii, folosind formula de salut precizată;
O2 - să indice anotimpul, luna şi ziua corespunzătoare, folosind calendarul naturii;
O3 - să asocieze stării actuale a vremii simbolul pregătit;
O4 - să aleagă activitatea preferată de la centrele prezentate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul.
MATERIALE DIDACTICE: Calendarul naturii, Catalogul clasei, Centrul Tematic.
MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: Laptop, videoproiector.
Forma de organizare: frontală
DURATA: 15 MIN.
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învățământul preșcolar, MEC 2019

DEMERS DIDACTIC

EVENIMENTE OB. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE ŞI MATERIAL EVALUARE


DIDACTICE OP. PROCEDEE DIDACTIC FORME
ITEMI
Momentul -Asigurarea condițiilor pentru
organizatoric buna desfașurare a activitătii.
-Aranjarea mobilierului și a
materialului didactic.
-Intrarea copiilor in sala de grupa
special amenajată într-o atmosfera
de buna dispozitie, pe fundal
muzical.
1. Captarea Se poartă un scurt dialog intre Conversatia Orală
atenţiei copii si educatoare referitor la Explicația
anotimpul primăvara, la aspectele
caracteristice.
2. Anunţarea Voi anunța copiilor despre
temei şi activitățile pe care le vom Conversaţia Orală
enunţarea desfășura in cursul zilei de astăzi
obiectivelor si anume: Vom afla despre o nouă
insectă ,,FLUTURELE,, și vom
picta un fluture colorat.

3. Desfăşurarea Salutul: Individuală


propriu-zisă a ID Copiii se salută în limba română, Catalogul Evaluare orală:
O1 de la stânga la dreapta; li se Panoul cu “Haideţi să ne salutăm
prezintă preşcolarilor tipul de prezenţa copiilor colegii!”
salut ales: “Bună dimineaţa, Conversaţia Panoul “Totul
fluturași colorați!,, despre azi”
Se face prezenţa. Evaluare orală:
“În ce anotimp suntem
O2 Calendarul naturii: noi?”
Anotimpul, “În ce lună a anului
Explicaţia Jetoane suntem?”
Luna, Exerciţiul Panou “Ce zi a săptămânii este
astăzi?”
Ziua săptămânii, “Cum este vremea
astăzi?”
Vremea.

Împărtăşirea cu ceilalți: “Ce fumos este să ai


Se va realiza printr-o discutie in prieteni,nu-i așa?”
care 4-5 copii vor vorbi despre
O3 starea pe care o au: veseli, triști, si
motivele pentru care au acele Conversaţia
sentimente. Explicaţia

Noutăţile zilei:
Noutatea zilei va consta in
anunțarea activitătilor care
urmează sa se desfașoare pe
parcursul zilei.
Exercițiul Videoproiector
Explicaţia
4. Încheierea O4 Se realizează intuirea
activităţii materialelor existente la ALA 1. Frontală, pe grupuri,
Copiii îşi aleg unul dintre centrele individuală
amenajate în clasă şi apoi se vor
îndrepta ordonat către mese şi se
vor pregăti pentru activităţile ce
urmează a fi desfăşurate.