Sunteți pe pagina 1din 5

Evaziunea fiscală, economia subterană şi corupţia în România

Pe baza datelor colectate de la instituţiile abilitate în controlul financiar (Ministerul


Finanţelor Publice, ANAF, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Curtea de Conturi,
Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional de Statistică) a fost realizată o bază de date
privind evaziunea fiscală şi economia subterană din România.
Pe baza prelucrărilor proprii ale directorului de proiect si a unui model simplificat de calcul
calibrat de către directorul de proiect (estimări realizate pe baza modelelor folosite de către
Institutul Naţional de Statistică şi de către prof. Friedrich Schneider), au fost obţinute următoarele
valori ale evaziunii fiscale

1. Evaziunea fiscală identificată

a. ponderea în PIB a evaziunii fiscale identificate


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B. 1,2 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 1,45

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B. 1,80 1,71 1,76 1,77 2,80 2,75 2,87 2,34

b. ponderea în Veniturile fiscale ale bugetului public naţional consolidat (BGC),


a evaziunii fiscale identificate
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ponderea evaziunii fiscale identificate în
veniturile fiscale ale BGC 4,12 2,96 2,63 1,74 1,94 1,32 1,75 5,16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Ponderea evaziunii fiscale identificate
în veniturile fiscale ale BGC 6,51 6,26 6,33 6,19 9,66 9,82 10,07 8,36

2. Economia subterană în România

a. metodologia INS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea economiei subterane
În PIB-ul oficial 14,3 14,5 16,6 19,2 20,0 19,6 21,3 23,5

b. Metodologia DYMIMIC (profesor Friedrich Schneider)


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea economiei subterane
În PIB-ul oficial 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 30,2
Conform metodologiei DYMIMIC, ponderea în P.I.B. a economiei subterane este
estimată astfel pentru statele membre UE 27 şi respectiv pentru alte 4 state europene, în
perioada 2003-2010:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


România 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 30,2
Austria 10,8 11 10,3 9,7 9,4 8,1 8,47 8,67
Belgia 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,9
Bulgaria 35,9 35,3 34,4 34 32,7 32,1 32,5 32,9
Cipru 28,7 28,3 28,1 27,9 26,5 26 26,5 26,8
Cehia 19,5 19,1 18,5 18,1 17 16,6 16,9 17,2
Danemarca 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14,4
Estonia 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5 29 29,6 29,9
Finlanda 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14,3
Franţa 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,7
Germania 17,1 16,1 15,4 15 14,7 14,2 14,6 14,7
Grecia 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3 25 25,2
Irlanda 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13,2
Italia 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4 22 22,2
Letonia 30,4 30 29,5 29 27,5 26,5 27,1 27,3
Lituania 32 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 30
Luxemburg 9,8 9,8 9,9 10 9,4 8,5 8,8 8,8
Malta 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9 26
Olanda 12,7 12,5 12 10,9 10,1 9,6 10,2 10,3
Polonia 27,7 27,4 27,1 26,8 26 25,3 25,9 26,1
Portugalia 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,7
Regatul Unit al Marii Britanii 12,2 12,3 12 11,1 10,6 10,1 10,9 11,1
Slovenia 26,7 26,5 26 25,8 24,7 24 24,6 25
Spania 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,7 19,5 19,8
Slovaciia 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16 16,8 17,3
Suedia 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4 15,6
Ungaria 25 24,7 24,5 24,4 23,7 23 23,5 23,8
Media EU-27 22,3 21,9 21,5 20,8 19,9 19,3 19,8 20,0
Croatia 32,3 32,3 31,5 31,2 30,4 29,6 30,1 30,3
Elvetia 9,5 9,4 9 8,5 8,2 7,9 8,3 8,34
Norvegia 18,6 18,2 17,6 16,1 15,4 14,7 15,3 15,4
Turcia 32,2 31,5 30,7 30,4 29,1 28,4 28,9 29,2
Media Europa 31 22,4 22,1 21,6 20,9 20,1 19,4 19,9 20,1

2
3. Estimarea evaziunii fiscale neidentificate, pe baza economiei subterane:

a. metodologia INS (conform estimărilor INS, evaziunea fiscală neidentificată este, în medie,
2/3 din totalul economiei subterane)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea evaziunii fiscale neidentificate
în PIB-ul oficial 9,53 9,67 11,07 12,80 13,33 13,07 14,20 15,67

b. Metodologia DYMIMIC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea evaziunii fiscale neidentificate
în PIB-ul oficial 16,8 16,25 16,1 15,7 15,1 14,7 14,7 15,1

4. Total evaziune fiscală


Total Evaziune fiscală = evaziunea fiscală identificată + evaziunea fiscală neidentificată
a. metodologia INS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea evaziunii fiscale TOTALE
în PIB-ul oficial 11,33 11,38 12,83 14,57 16,13 15,82 17,07 18,01

b. Metodologia DYMIMIC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ponderea evaziunii fiscale TOTALE
în PIB-ul oficial 18,60 17,96 17,86 17,47 17,90 17,45 17,57 17,44

Aceste valori determinate prin metodologia DYMIMIC sunt mult mai credibile ca
trend şi ca valori decât cele determinate prin metodologia mai simplificată a INS. Se
observă că în ultimii doi ani cele două seturi de date se apropie.
Deşi nu avem o analiză foarte precisă, putem spune ca evaziunea fiscală actuală este
undeva între 17-18% din PIB-ul oficial al României.

5. Indicele de percepţie a Evaziunii fiscale în România conform WORLD COMPETITIVENESS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Indicele de percepţie a Evaziunii fiscale 3,85 1,36 2,27 2,04 3,13 3,21 1,68 2,09

Precizare: acest indice se stabileşte pe o scară de la 0 la 10, unde 10 este statul cu evaziune fiscală
percepută ca fiind practic inexistentă iar 0 defineşte o percepţie a unui stat cu cea mai mare evaziune
fiscală.

3
6. Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC)

Analizând corupţia în ansamblul său, prin Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC), România este
percepută ca fiind una dintre cele mai corupte ţări ale UE, alături de Grecia şi Bulgaria (vezi rapoartele
anuale ale Transparency Internaţional din 2009 şi 2010 privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC)).

Evolutia IPC pentru statele UE, în perioada 2008-2010

2008 2009 Modificari 09/08 2010 Modificari 10/09


1 Danemarca 9,3 9,3 0 9,3 0
2 Suedia 9,3 9,2 -0,1 9,2 0
3 Finlanda 9 8,9 -0,1 9,2 0,3
4 Olanda 8,9 8,9 0 8,8 -0,1
5 Luxemburg 8,3 8,2 -0,1 8,5 0,3
6 Germania 7,9 8 0,1 7,9 -0,1
7 Irlanda 7,7 8 0,3 8 0
8 Austria 8,1 7,9 -0,2 7,9 0
9 U.K. 7,7 7,7 0 7,6 -0,1
10 Belgia 7,3 7,1 -0,2 7,1 0
11 Franta 6,9 6,9 0 6,8 -0,1
12 Slovenia 6,7 6,6 -0,1 6,5 -0,1
13 Estonia 6,6 6,6 0 6,5 -0,1
14 Cipru 6,4 6,6 0,2 6,3 -0,3
UE 27 6,51 6,36 -0,15 6,3 -0,06
15 Spania 6,5 6,1 -0,4 6,1 0
16 Portugalia 6,1 5,8 -0,3 6 0,2
17 Malta 5,8 5,2 -0,6 5,6 0,4
18 Ungaria 5,1 5,1 0 4,7 -0,4
19 Polonia 4,6 5 0,4 5,3 0,3
20 Cehia 5,2 4,9 -0,3 4,6 -0,3
21 Lituania 4,6 4,9 0,3 5 0,1
22 Slovacia 5,9 4,5 -1,4 4,3 -0,2
23 Letonia 5 4,5 -0,5 4,3 -0,2
24 Italia 4,8 4,3 -0,5 3,9 -0,4
25 Grecia 4,7 3,8 -0,9 3,5 -0,3
26 România 3,8 3,8 0 3,7 -0,1
27 Bulgaria 3,6 3,8 0,2 3,6 -0,2
Sursa datelor: Transparency International Romania

4
Evoluţia IPC în statele membre UE 27, în perioada 1995 – 2007

199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
ROMANIA - - 3,44 3 3,3 2,9 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3,1 3,7
Bulgaria - - - 2,9 3,3 3,5 3,9 4 3,9 4,1 4 4 4,1
Polonia - 5,57 5,08 4,6 4,2 4,1 4,1 4 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2
Cehia - 5,37 5,2 4,8 4,6 4,3 3,9 3,7 3,9 4,2 4,3 4,8 5,2
Slovacia - - - 3,9 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 4 4,3 4,7 4,9
Lituania - - - - 3,8 4,1 4,8 4,8 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8
Letonia - - - 2,7 3,4 3,4 3,4 3,7 3,8 4 4,2 4,7 4,8
Estonia - - - 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 6 6 6,7 6,5
Ungaria 4,12 4,86 5,18 5 5,2 5,2 5,3 4,9 4,8 4,8 5 5,2 5,3
Slovenia - - - - 6 5,5 5,2 6 5,9 6 6,1 6,4 6,6
Malta - - - - - - - - - 6,8 6,6 6,4 5,8
Cipru - - - - - - - - 6,1 5,4 5,7 5,6 5,3
Franta 7 6,96 6,66 6,7 6,6 6,7 6,7 6,3 6,9 7,1 7,5 7,4 7,3
Olanda 8,69 8,71 9,03 9 9 8,9 8,8 9 8,9 8,7 8,6 8,7 9
Germania 8,14 8,27 8,23 7,9 8 7,6 7,4 7,3 7,7 8,2 8,2 8 7,8
Marea
Britanie 8,57 8,44 8,22 8,7 8,6 8,7 8,3 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,4
Italia 2,99 3,42 5,03 4,6 4,7 4,6 5,5 5,2 5,3 4,8 5 4,9 5,2
Grecia 4,04 5,01 5,35 4,9 4,9 4,9 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,6
Suedia 8,87 9,08 9,35 9,5 9,4 9,4 9 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 9,3
Finlanda - 9,05 9,48 9,6 9,8 10 9,9 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,4
Spania 4,35 4,31 5,9 6,1 6,6 7 7 7,1 6,9 7,1 7 6,8 6,7
Portugalia 5,56 6,53 6,97 6,5 6,7 6,4 6,3 6,3 6,6 6,3 6,5 6,6 6,5
Austria 7,13 7,59 7,61 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 8 8,4 8,7 8,6 8,1
Belgia 6,85 6,84 5,25 5,4 5,3 6,1 6,6 7,1 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1
Luxemburg 6,85 - 8,61 8,7 8,8 8,6 8,7 9 8,7 8,4 8,5 8,6 8,4
Danemarca 9,32 9,33 9,94 10 10 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4
Irlanda 8,57 8,45 8,28 8,2 7,7 7,2 7,5 6,9 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5

S-ar putea să vă placă și