Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Data: 29 septembrie 2021


Clasa: I A
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciumeghiu
Prof. înv. primar: Sabău Georgiana Bianca
Disciplina de învăţământ: Matematică
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Subiectul: ,,Pompierul Charlie’’ – Calculează după codul adunărilor până
la 20
Tipul lecţiei: Recapitulare
Scop: Recapitularea adunărilor în concentrul 0-20
COMPETENȚE GENERALE
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare;
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică.
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene
şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
a) Cognitive
O1 - să respecte regulile de comunicare (vorbire pe rând, ascultare activă);
O2 -să identifice semnificaţia unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare;
O3 - să identifice personajele din povestea învăţată anterior;
O4-să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical ;
O5-să respecte delimitarea suprafețelor când colorează;
O6- să calculeze corect adunările în concentrul 0-20 respectând codul culorilor;
b) Afective
O6 –sǎ participe cu interes la activitate;
c) Psihomotorii
O7 – să mânuiască corect instrumentele specifice școlarulului.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
b) Materiale didactice: fișe de lucru.

1
c) Forme de organizare : frontală, individuală.
Resurse temporale- 50 minute
Resurse umane- Clasa are un număr de 20 elevi..
Bibliografice:
 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ la clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013
 www.twinkl.com

2
Desfășurarea lecției

3
Etapele lecției Conținut instructiv-educativ Strategia didactică
Resurse Evaluare Obs.
Forma de
organizare
1.Moment Voi crea condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii astfel: Instructajul.
organizatoric -aerisirea sălii de clasă; Frontal.
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 2 minute
-pregătirea materialului didactic;
Întâlnirea de dimineață va fi realizată după următorii pași: Orală
SALUTUL: „Bună dimineaţa, minionilor!” Panou cu Individuală
-prezența Calendarul Formativă
Un băiat numeşte băieții absenți, iar o fată va numi fetele absente. naturii
2.Captarea
-calendarul naturii Mesajul zilei
atenției
Împreună vom stabili, data, luna, anul și anotimpul zilei curente. De
asemenea vom avea o discuție legată de starea vremii cât și de o
ținută adecvată.
-mesajul zilei“Poveştile ne învaţă, lucruri bune despre viaţă”.

Cu ajutorul imaginilor din poveștile ,, Fata babei și fata Conversaţia Frontală


3.Reactualizar moșneagului” și ,, Punguța cu doi bani” și folosindu-ma de diagrama Individuală
ea Venn voi cere elevilor să:
cunoştinţelor - recunoască personajele din cele două povești, personajele comune Problematizarea
și trăsăturile lor.
Voi anunța elevii că astăzi vor face cunoștință cu un alt personaj din Conversaţia Frontală
4. Anunțarea
lumea basmelor românești și anume din ,,Ursul păcălit de vulpe” de
temei și a
Ion Creangă și vor descoperi un urs care ......dar mai bine ascultați Explicaţia
obiectivelor
povestea
Voi citi povestea ,,Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă pe baza Explicaţia Frontală
unui powerpoint. Individuală
Voi purta o conversație cu elevii pe baza următoarelor întrebări:
Care este titlul poveștii? Conversaţia
Care este autorul?
Unde locuia vulpea?
Ce s-a întâmplat cu vulpea? Problematizarea
5.Dirijarea Ce îi spune vulpea ursului?
învăţării Ce a hotărât ursul să facă în acea noapte?
30’ Cum era vremea în poveste? Exerciţiul
Ce a constatat ursul a doua zi dimineață?
Cum ați fi procedat dacă ați fi fost în locul vulpii?
4
Le voi cere copiilor să aranjeze imaginile primite în ordinea
cronologică a întâmplărilor. (anexa 1)
5

S-ar putea să vă placă și