Sunteți pe pagina 1din 4

1) Trecerea numerelor de la baza 10 la baza

a:
1. Numărul se împarte cu rest la a. Restul
se evidențiază
2. Câtul de la împărțire iarăși se împarte cu
rest la a. Restul se evidențiază
3. Punctul 2 se repetă până când câtul
devine mai mic ca a
4. Ultimul cât și resturile scrise în ordinea
inversă obținerii este numărul în baza a.
2) Trecerea numerelor de la baza a la baza
10:
137=10
1. Fiecare cifră a numărului se
numerotează de la dreapta la stânga 0, 1, 2,
3, ....
2. Fiecare cifră se înmulțește cu baza a la
puterea obținută la numerotarea din p.1
3. Rezultatele de la înmulțire se adună.
3) Trecerea numerelor fracționare de la baza
10 la baza a:
3,0625 =11,00012
1. Partea întreagă conform I reguli.
2. Partea fracționară se înmulțește cu a,
partea întreagă de la înmulțire va fi I cifră
de după virgulă.
3. Partea fracționară se înmulțește cu a,
partea întreagă de la înmulțire va fi
următoarea cifră de după virgulă.
4. Punctul 3 se repetă până când partea
fracționară devine egală cu 0 sau calculăm
un anumit număr de cifre după virgulă
4) Trecerea numerelor fracționare de la baza
a la baza 10:
1. Partea întreagă conform regulii nr 2.
2. La partea fracționară cifrele se
numerotează de la stânga spre dreapta -1, -
2, -3, ...
3. Fiecare cifră se înmulțește cu baza a la
puterea obținută la numerotarea din p.2
4. Rezultatele de la înmulțire se adună.

S-ar putea să vă placă și