Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC,,CONSTANTIN

BRANCOVEANU" TARGOVI$TE

"r;

REZULTATUL
privind PROBA SCRISA
la
EXAMEN DE pRoMovann _
nuNcTIA SECRETAR

Nr. Numele gi prenumele Rezultatul probei


crt candidatului
scrise

1. Marin Mariana /W, PUNCTE

Preqedinte
-
- director_ prof. Alecu Anda

Secretar - Constantinescu Georgiana

ip.
6 :.,.',

.J,,
t: ::-

S-ar putea să vă placă și