Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.10.2008
GRĂDINIŢA: P.P. Nr. 10, „Furnicuţa”, ARAD
GRUPA: mică „B”
EDUCATOARE: OSTOIA DALINA
TEMA: O lume bogată, plină de culoare
SUBTEMA: „Familia mea din poveste/ Nici nu crezi, şi totuşi este!”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ARII DE STIMULARE

SECTOR I: ARTĂ

SUBIECTUL: „Scufiţa roşie”


MIJLOC DE REALIZARE: haşurare
OBIECTIV OPERAŢIONAL: - să coloreze cu roşu scufiţa de pe capul
fetiţei desenate pe foaia primită.
DESFĂŞURARE: Având dată câte o coală de hârtie pe care este desenată
o fetiţă (colorată în prealabil de către educatoare, cu
excepţia scufiţei), precum şi creioane colorate, copiii
vor colora folosind creionul roşu scufiţa de pe
căpşorul fetiţei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: coli de hârtie pe care este desenată o
fetiţă, creioane colorate.
SECTOR II: JOC DE MASĂ

SUBIECTUL: „Din jumătate-întreg”


MIJLOC DE REALIZARE: reconstituire de imagini
OBIECTIV OPERAŢIONAL: - să aşeze corect cele două jumătăţi în care
este împărţită imaginea (reprezentând o
scenă din povestea „Scufiţa Roşie”) astfel
încât să reconstituie imaginea iniţială.
DESFĂŞURARE: Copiii vor reconstitui imaginea dată aşezând corect
cele două jumătăţi şi având ca suport o imagine
identică întreagă.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: imagini reprezentând scene din
povestea „Scufiţa Roşie”, secţionate în jumătate,
imagini identice cu rol de suport.

2
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
EDUCAREA LIMBAJULUI

SUBIECTUL: „Scufiţa Roşie”


MIJLOC DE REALIZARE: lectură după imagini
SCOPURI: - contribuţii la dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text
lecturat;
- contribuţii la dezvoltarea atenţiei voluntare;
- contribuţii la consolidarea deprinderii de a reproduce o
poveste pe baza ilustraţiilor.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1- să recunoască imaginile care


ilustrează povestea;
O2- să repovestească textul în ordinea
desfăşurării evenimentelor, având
ca suport imaginile;
O3- să redea prin propriile cuvinte
fragmente din conţinutul povestirii
folosindu-se de planşele expuse

TEHNICI DE INSTRUIRE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,


problematizarea.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: o scufiţă de culoare roşie, copaci
tridimensionali, frunze uscate, planşe reprezentând
momentele principale ale poveştii, recompense.
BIBLIOGRAFIE: Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Programa
activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (Ediţia
a II-a, revizută şi adăugită), Editura V&I Integral, Bucureşti,
2005.

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

1. INTRODUCEREA ÎN ACTIVITATE/ CAPTAREA ATENŢIEI:


Se va realiza prin intermediul materialului didactic. În timpul
„călătoriei” copiilor prin pădurea imaginară, vom găsi o scufiţă de
culoare roşie, ceea ce va servi drept indiciu pentru intuirea subiectului
activităţii ce urmează a fi desfăşurată.

2. ANUNŢAREA TEMEI:
Copiii vor deduce, cu ajutorul educatoarei, tema activităţii.

3. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Educatoarea va relata pe baza imaginilor acţiunile desfăşurate în
poveste. Fiecare moment important al poveştii va fi reprezentat printr-o
imagine aflată în câte un copac. Pe măsura relatării evenimentelor,
educatoarea va întoarce câte o imagine.

4. OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA CONEXIUNII


INVERSE:
Se va realiza prin întrebări cu scopul de a verifica ce au reţinut
copiii în urma expunerii textului poveştii.

5. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI:


Pentru a verifica dacă copiii au reţinut ordinea desfăşurării
evenimentelor, educatoarea va inversa ordinea planşelor şi îi va invita să
le pună în ordinea corectă, ajutându-i prin întrebări.

4. EVALUAREA ACTIVITĂŢII:
-aprecieri verbale stimulative, individuale şi colective;
-evaluarea copiilor care au interpretat rolul personajelor din
poveste;
-acordarea recompenselor.