Sunteți pe pagina 1din 3

BUCUREŞTI, 2022

PROIECT DE ACTIVITATE
Data:

Grupa: Mica

Cadru didactic: Dinu Mihaela

Tema anuală de studiu : CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Tema proiectului: Primavara, bine ai venit!

Domeniul experențial: Domeniul Estetic şi Creativ


Categoria de activitate: Educaţie plastică
Tema activității: Barza si rândunica
Mijlocul de realizare: pictură
Tipul activității: Fixare de deprinderi
Dimensiuni ale dezvoltării:
A1 Motricitatea grosiera si si motricitatea fină în context de viață familiare;
C3 Activare și manifestare a potențialului creativ;
Comportamente vizate:
A1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
C3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice;
Scop: Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură.

Obiective operaţionale:
 Să întindă culoare pe suprafaţa păsărilor de pe planşa suport.
 Să utilizeze culori semnificative acestui subiect, pe baza explicaţiilor primite;
 Să evalueze şi să autoevalueze lucrările pe baza criteriilor de evaluare propuse.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, aprecierea verbală, munca
independentă, observaţia;
 Material didactic: palete cu acuarele, pensule, recipiente cu apă, imagini cu Barză şi
rândunică, şerveţele, cd cu muzică de relaxare.
Durata: 20 – 25 de minute
Bibliografie:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura Didactica Publishing House,
2009
 “Didactica activitatilor instructiv-educative pentru invatamantul preprimar”, Editura
Didactica Nova, Craiova, 2005.
BUCUREŞTI, 2022

DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMET CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
Se asigură condiţiile necesare
1.Moment desfaşurării actului educaţional: Conversaţia
organizatoric  pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului; Explicaţia
 intrarea copiilor în clasă.
2.Captarea Se realizează cu ajutorul unui puzzle, a
atenţiei cărui imagine întregită reprezintă ”Barza şi Conversaţia
rândunica”.
3. Prezint lucrarea model copiilor şi adresez
Prezentarea întrebări referitoare la aceasta: Conversaţia
lucrării - Ce culoare are ciocul?Dar picioarele?
model Ce guloare are la gusă? Ce culori
folosim?
Le cer copiilor să identifice şi să
4.Intuirea denumească materialele puse la dispoziție
materialului pentru realizarea picturii. Conversaţia Frontală
didactic “Ce materiale observaţi că vom folosi în cadrul
activităţii de educaţie plastică de astăzi?”
(palete cu acuarele, pensule, recipiente cu apă,
imagine cu barză, rândunică , şerveţele).
5. Anunţarea “Astăzi, vom realiza prin pictură, cu ajutorul
temei şi a pensulei Barza şi rândunica. Conversaţia
obiectivelor
Le prezint copiilor etapele de lucru şi le
demontrez practic cum se realizează lucrarea:
6.Explicarea Menţionez etapele pe care să le urmeze în Explicaţia
şi realizarea lucrării:
demonstrarea  încep să pictez folosind culoarea cea
modului de mai deschisă din cele puse la dispoziţie, Demonstraţia
lucru  spăl pensula în recipientul cu apă după
utilizarea fiecărei culori.
Sunt menţionate criteriile de evaluare a Observaţia
lucrării:
 respectarea temei plastice,
 utilizarea culorilor puse la dispoziţe,
 acurateţea.

“Vom face exerciţii de încălzire a musculaturii


7.Încălzirea mâinilor pentru a putea lucra mai bine.
muşchilor “Mişcăm degeţelele,
mâinilor Şi bătem pălmuţele, Exerciţiul
Pumnişorii îi rotim,
BUCUREŞTI, 2022

Şi apoi îi şi lovim,
Am, N-am,
Ale noastre degeţele,
Se fac mândre păsărele,
Zboară-n sus şi zboară-n jos,
Şi clădesc un cuib frumos!”
Se va lucra pe fond muzical. Îi voi îndruma
8. Excutarea pe copii în timpul executării lucrării şi voi trece Munca
lucrării de pe la fiecare, stimulându-i încrederea în forţele independentă
către copii proprii şi încurajându-l.
Îi voi anunta să se pregatească de încheierea
activităţii.
Se va realiza o expoziţie cu lurările copiilor.
9.Încheierea Evaluez lucrările urmărind aprecierea critică şi Aprecierea Individuală
activităţii autocritică. verbală
Se realizează aprecierea verbală a copiilor Frontală
şi tranziţia „Mergem tiptil, tiptil către...!”.