Sunteți pe pagina 1din 2

PROF ANCA POPA NOTA :

TEST SUMATIV – CLASA A V-A

VERBUL ŞI SUBSTANTIVUL

1. Indică modul şi timpul următoarelor verbe : (18 puncte)

Vorbind – treceau - vorbi -

A cânta- araseră -

Voi crea- ai căutat –

Împletisem - fugiră -

2.Conjugă verbele a asculta şi a dori la modul indicativ , timpurile imperfect şi perfect simplu
(toate persoanele). (10 puncte)

- a asculta __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- a dori _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.Trece următoarele substantive la plural – articulat hotărât, articulat nehotărât şi nearticulat:

copertă, brad vară

bucureştean, soră, capitol,

(30 puncte)

4. Alcătuieşte câte o propoziţie în care substantivul grădină să îndeplinească pe rând funcţia


sintactică de subiect ,respectiv de atribut. (10 puncte)

5. Analizează verbul ( mod ,timp, persoană, număr ) şi substantivele (fel, gen ,număr, formă art
/neart) din enunţul următor, precizând şi funcţia lor sintactică . ( 12 puncte)

Copiii acestei clase au pregătit un spectacol de teatru impresionant .

SE ACORDĂ 20 PUNCTE DIN OFICIU

SUCCES !
PROF ANCA POPA NOTA :