Sunteți pe pagina 1din 9

c 

c   


c c 
 
 
 

 cc c  
 c  
c 
 

 c
c 

 
 
c

c  c c 


 

 
 

c

 
 cc 
c c 

 
 
 c

 
c c 
 
 
c    

c c 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp c pp
   
c c 
 
 
 

p
p

Piata financiara are atat un rol economic, cat si unul social. Din punct de
vedere economic acestea contribuie la dezvoltarea procesului investitional, iar din
punct de vedere social, asigura protectia veniturilor economisite. Piata financiara
are doua componente ale caror functiuni sunt diferite si complementare si anume
©  © specializata in colectarea veniturilor economisite si
©  
  care asigura mobilitatea si lichiditatea economiilor
plasate. Piata financiara primara asigura colectarea veniturilor economisite de la
posesorii de capital financiar disponibili pe piata interna si cea internationala.
Aceasta piata pune in legatura subiectii care dispun de un capital financiar
excedentar propriu si care doresc sa plaseze acest excedent cu subiectii economici
care au un deficit de resurse financiare, asadar piata financiara primara indeplineste
functia de finantare, de alocare de capital financiar. Finantarea se poate realiza in
mod direct sau indirect. Spre exemplu cand veniturile economisite de sectorul
populatiei sunt superioare investitiilor realizate de subiecti, detinatorii de economii
prin intermediul pietei financiare pot finanta direct deficitele financiare ale
subiectilor economici solicitatori de capital financiar. Acest lucru se realizeaza prin
cumpararea de fiecare persoana a titlurilor financiare emise de acestia. Acelasi
lucru se poate intampla si cand anumite intreprinderi din sectorul productiv sau alte
organisme financiare investesc mai mult decat economisesc, adica cumpara titluri
financiare de la cei care au nevoie de resurse. Cel mai mare solicitator de resurse in
acest sistem de finantare il reprezinta statul si administratiile sale locale. Pe piata
financiara organismele financiare de intermediere asigura colectarea de capital
financiar obtinand resurse financiare sub forma emisiunii de titluri financiare pe
care apoi le imprumuta intreprinderilor publice si private prin cumpararea titlurilor
financiare emise de acestea.
 p
 p
 asigura detinatorilor de titluri financiare
lichiditatea si mobilitatea veniturilor economisite, constituind un cadru organizat
ce se numeste bursa de valori pentru schimbarea titlurilor financiare emise.
Schimbarea titlurilor de catre detinatorii acestora poate sa aiba loc din urmatoarele
motive:
- fie ca urmare a dorintei detinatorilor lor de a-si recupera fondurile inainte ca
aceste titluri financiare sa ajunga la scadenta;
- ca urmare a nevoilor de resurse financiare lichide in acel moment;
- operatiunile speculative. Principalele funcţii ale pieţei financiare sunt:

-p Funcţia de evaluare sau măsurare a averii;


-p Funcţia de repartizare a rezultatelor şi de transfer a capitalurilor;
-p Funcţia de protecţie a investitorilor.
Principalii participanti la activitatea pietelor de capital sunt :
-p emitentii de titluri ;
-p investitorii(detinatorii de capital) ;
-p intermediarii(institutii, societati, persoane fizice)c !!"!"#!"$p
A aparut si in tara noastra ca urmare a necesitatii de a crea bursa de valori si
in general, pentru a coordona piata de capital.Constituirea acestei institustii este
reglementata prin Legea nr.52/1994privind valorile mobiliare si bursele de valori.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este o autoritate administrativa
autonoma cu personalitate juridica.Ea are sediul in Bucuresti, dar isi poate deschide
reprezentante pe intreg teritoriul tarii.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are urmatoarele atributii principale :
-p asigura si favorizeaza buna functionare a pietei de capital ;
-p asigura protectia investitorilor contra practicilor abuzive, neloiale si
frauduloase ;
-p realizeaza informarea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului
asupra persoanelor care fac in mod public appel la economii banesti si
asupra valorilor emise de acestea ;
-p strabileste cadrul de desfasurare a activitatii intermediarilor si agentilor
pentru valori mobiliare.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare mai stabileste regimul asociatiilor
constituite de intermediari si agentii si pe cel al organismelor desemnate sa asigure
functionarea pietei de capital. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este
compusa din 5 membri,inclusiv presedintele si vicepresedintele :ei sunt numiti si
revocati de catre Parlament.Durata mandatului este de 5 ani, fiecare membru putand
fi reinvestit o singura data. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate coopera
cu institutii straine cu privire la reglementarea si supravegherea pietelor de
valori mobiliare, adopta norme prin regulamente si instructiuni, care sunt puse in
aplicare prin ordin al presedintelui.Principalele norme si instructiuni se refera la :
-p organizarea si functionarea burselor de valori si a altor piete de
capital ;
-p autorizeaza si asigura functionarea sistemelor organismelor de
investitii si plasament;
-p organizarea si functionarea sistemelor de depozitare colectiva a
valorilor mobiliare;
-p functionarea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ;
-p autorizarea intermedierii de valori mobiliare ;
-p aprobarea si modificarea regulamentelor de operatiuni bursiere ;
-p promovarea si derularea ofertelor publice de valori mobiliare;
-p functionarea oficiilor de compensatii si lichidarea tranzactiilor de
valori mobiliare ;
-p constituirea si functionarea asociatiilor de intermedieri.
-p transferul pozitiilor de control si al pozitiilor majoritare.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emite ordonante privind
functionarea corecta a pietei de capital.De asemenea,dispune anchete si alte
investigatii, ridica documente si titluri, aplica sanctiuni disciplinare si
administrative. Actele Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare sunt inscrisuri
oficiale si beneficiaza de forta probanta. Orice oferta publica de valori mobiliare
necesita autorizarea Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare.Pentru aceasta,
ofertantul prezinta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare un proiect de oferta
publica, care cuprinde elementele esentiale ale tranzactiei si toate informatiile cu
privire la ofertant.Prin decizia de autorizare, Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare fixeaza forma definitiva in care oferta poate fi publicata, comunicata si
distribuita eventualilor interesati. Oferta publica are o valabilitate de cel mult 180
zile de la data vizei Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.Aceasta oferta poate fi
prelungita o singura data, tot cu aprobarea Comisia Nationala a ValorilorMobiliare .
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare coordoneaza si supravegheaza si
intermedierea de valori mobiliare care cuprinde :
-p vanzarea si cumpararea de valori mobiliare in contul clientilor ;
-p garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor
primare sau secundare ;
-p transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti
intermediari autorizati ;
-p detinerea de fonduri si calori mobiliare in scopul executarii ordinelor
privind respectivedele valori imobiliare ;
-p administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare
ale clientilor ;
-p pastrarea de fonduri si valori mobiliare ale clientilor in scopul
gestionarii portofoliilor acestora ;
-p acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita
unui plafon stabilit de banca Nationala a Romaniei cu consultatrea
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .


  cc c 

 
 c 
 c 
 

Din punct de vedere al conţinutului, activele pot fi reale sau


financiare.activele financiare privite din punct de vedere al valorificării pot fi:

a) active de investiţii care apar atunci când plasamentele se valorifică în viitor prin
profit, rentă, chirie, etc.
b) active de capital care permit un plasament în valori mobiliare;valorificarea în
viitor realizându-se prin dobânzi şi dividende.
Valorile mobiliare sunt aşadar înscrisuri care certifică calitatea de
coproprietari şi de creditori şi care generează efecte pentru deţinătorul lor în
conformitate cu caracteristicile pieţei. Valorile mobiliare au ca şi caracteristică un
risc al plasamentului mai prezent decât în cazul activelor monetare care desemnează
în principal depuneri la bănci. Acest risc este determinat pe de o parte de situaţia
emitentului, iar pe de altă parte de situaţia generală a pieţei.Din punct de vedere al
emitentului, pentru deţinătorul de valori mobiliare apare riscul determinat de
pierderea posibilităţii de fructificare (atunci când nu se distribuie dividende) sau
pierderea capitalului investit (atunci când se înregistrează falimentul emitentului).
Dacă avem în vedere situaţia existentă pe piaţă, riscul poate fi generat de
fluctuaţia cursului sau chiar de încetinirea procesului de transformare a activelor
financiare în lichidităţi dacă cererea este foarte scăzută şi nu există imediat
contrapartidă pentru oferta de vânzare.
O altă caracteristică a valorilor mobiliare este că acestea pot fi emise atât în
formă materializată cât şi dematerializată. Avantajele dematerializării sunt legate de:
* eliminarea costurilor generate de emisiunea propriu-zisă a înscrisurilor
* în formă materială;
* transferarea rapidă a drepturilor de proprietate prin înregistrarea
* magnetică fără a mai fi necesar un interval de timp pentru emiterea
* propriu-zisă a înscrisului;
* păstrarea pe suport magnetic a informaţiilor privind istoricul
* tranzacţiilor cu valoarea mobiliară respectivă;
* cunoaşterea în orice moment a structurii acţionariatului la nivelul unui emitent dat,
înregistrarea rapidă a tuturor tranzacţiilor cu valori mobiliare şi a noilor posesori ai
acestora.
Ţinând cont de caracteristicile valorilor mobiliare, structura acestora ar putea
fi:

p p p p p p


 pp  p
p

 p p p p p


   p p p p
pp
 p
 p p p
p p p  p  p p
 p  p p p

p pp  p p p p p p


 pp p
 p  p p
 p p p p 
 p p 
 p p p
 p  p

 p p p p
  p  p p  p p
 p

 
 p p p p p

p p  
pp p pp
p p p
p p 
 p p
 p p
p p p p p p
p
 p
p !p
 
 p p 
p
 .

p
p