Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”, Medgidia

Scoala Postliceala de Asistent Medical Generalist


M38- CONDUITA ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE, SITUAȚII DE CRIZĂ ȘI
DE DEZASTRE
Tema: PERFUZIA INTRAVENOASĂ
Clasa AMG III A,B
PROFESOR: As.med TOABA NEGUTA

FIȘĂ TEHNICĂ

DEFINITIE reprezintă introducerea pe cale parenterală picătură cu picătură a unor substanţe


medicamentoase pentru reechilibrarea hidroelectrolitică şi volemică a organismului.
SCOP -Terapeutic:
-hidratarea şi mineralizarea organismului;
-administrarea medicamentelor la care se urmăreşte efectul prelungit;
-depurativ, diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici;
-completarea proteinelor sau a unor componente sanguine cale parenterala.
-alimentarea pe cale parenterala
LOCUL PUNCȚIEI venele de la plica cotului,venele de pe suprafaţa dorsală a mâinii,venele subclaviculare
sau femurale
PREGĂTIREA trusă pentru perfuzarea soluţiei, soluţie de perfuzat, stativ, materiale pentru puncţie
MATERIALELOR venoasă, leucoplast, tăviţă renală, mănuşi de protecţie.
PREGĂTIREA - Psihică: Se anunţă bolnavul şi se explică tehnica, necesitatea şi importanţa ei.
PACIENTULUI
- Fizică:
- Se roagă bolnavul să urineze.
- Se aşează bolnavul cât mai comod, cu braţul sprijinit pe pernă elastică (sau pe
suport).
- Se protejează regiunea interesată a patului cu muşama şi aleză.
- Se acoperă bolnavul cu învelitoare.
PREGĂTIREA - Se spală şi se dezinfectează mâinile.
FLACONULUI - Se controlează soluţia de perfuzat: valabilitate, aspect, integritate, etanşeitate,
corespondenţa cu soluţia recomandată.
- Se îndepărtează protecţia de pe dopul de cauciuc.
- Se desface aparatul de perfuzie.
- Se dezinfectează dopul de cauciuc.
- Se puncţionează dopul cu acul trocar al aparatului după ce s-a închis prestubul.
- Se suspendă aparatul pe stativ.
- Se deschide prestubul în aşa fel încât lichidul să pătrundă în tubul perfuzor
înlocuind coloana de aer.
- Se formează nivelul de lichid (cca. ½ din picurător) şi se continuă scoaterea
aerului până apare la extremitatea perfuzorului prima picătură de lichid.
- Se închide prestubul, se repune apărătoarea amboului şi se atârnă tubulatura
perfuzorului pe stativ.
EXECUȚIE - Se spală şi se dezinfectează mâinile şi se îmbracă mănuşile de protecţie.
- Se examinează calitatea venelor.
- Se aplică garoul şi se alege locul puncţiei.
- Se dezinfectează locul cu alcool.
- Se cere bolnavului să strângă pumnul de câteva ori şi să rămână cu pumnul
strâns.
- Se execută puncţia venoasă şi se verifică poziţia acului.
- Se desface garoul şi se cere bolnavului să desfacă pumnul.
- Se ataşează la ac amboul perfuzorului pregătit
- Se deschide prestubul şi se reglează ritmul perfuziei → obişnuit 60 picături pe
minut sau în funcţie de necesităţi şi de soluţia administrată.
ROLUL ASISTENTEI - Supraveghează starea generală a bolnavului.
MEDICALE ÎN - Supraveghează locul puncţiei.
TIMPUL PERFUZIEI
- Supraveghează ritmul de curgere a lichidului.
- Schimbă flacoanele atunci când este necesar.
- Administrează medicaţie recomandată.
- Asigură administrarea perfuzie pe cât posibil, la temperatura corpului.
ÎNGRIJIRI - Se întrerupe perfuzia înaintea golirii complete a flaconului.
ULTERIOARE - Se aplică un tampon cu alcool la locul puncţiei.
- Se extrage acul brusc din venă.
- Se lasă un pansament fixat cu leucoplast la locul puncţiei.
- Se înveleşte aşează bolnavul comod şi se înveleşte.
- Se supraveghează şi dacă nu sunt contraindicaţii, se pot administra lichide calde.
- Se notează în foaia de observaţie cantitatea de lichid perfuzat.
INCIDENTE/ Hiperhidratare → prin perfuzie în exces.La cardiaci poate determina edem pulmonar
ACCIDENTE acut, tuse, expectoraţie hemoptoică, polipnee, hipertensiune. Se reduce ritmul
transfuziei sau chiar se întrerupe complet,se injectează cardiotonice.
Embolie gazoasă → prin pătrunderea aerului în curentul circulator. Se previne prin
eliminarea aerului din tub înainte de instalarea perfuziei, întreruperea perfuziei înainte
de golirea completă a flaconului şi prin neutralizarea perfuziilor cu presiune.
Revărsat lichidian → în ţesuturile perivenoase poate da naştere la flebite, necroze.
Frison şi stare febrilă → prin nerespectarea condiţiilor de asepsie.
Infecţii prin aspiraţie şi diaree → prin hrănire îndelungată prin perfuzie.
Compresia vaselor sau a nervilor → datorită folosirii diferitelor aparate sau obiecte de
susţinere a braţului.
Coagularea sângelui pe ac sau cateter → se previne prin perfuzarea lichidului cu
soluţie de heparină.
Tromboză → prin mobilizarea cheagului de sânge.
Limfangită → apariţia durerii pe traiectul vasului, colorat în roşu, cald, dureros la
atingere, datorită intoleranţei la soluţii şi cateter sau greşeli de asepsie
OBSERVAȚII - Instalarea perfuziei se va face în condiţii de asepsie perfectă.
- Înlocuirea flaconului sau întreruperea perfuziei se va face înainte de golirea
completă pentru a împiedica pătrunderea aerului în perfuzor şi pentru a reţine
2-3 ml de soluţie pentru control, în cazul în care s-ar produce un accident
(intoleranţă).
- Este obligatorie notarea pe flacon a orei de aplicare, a ritmului de administrare,
a componenţei soluţiilor perfuzate, medicamentele adăugate, ora de întrerupere
a perfuziei, numele asistentei care a montat perfuzia.

S-ar putea să vă placă și